Μαθητοφρένεια #32

8
Για ποιο λόγο τέλος πάντων αξίζει εμείς να γράφουμε σε μια μαθητική εφημερίδα; ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ σελίδα 2 της Θέλιας Παναγιωτίδου σελίδα 7 της Κωνσταντίνας Παλιούρα σελίδα 8 στερόγραφο Δεν έχει πρόσωπο, μα πρόσωπα αλ- λάζει ... σελίδα 3 της Κέλλυς Κωνσταντινίδου σελίδα 3 της Μαρίας Μπέλτσιου σελίδα 8 2 χρόνια 2 βραβεία καλύτερης εφημερίδας Δυο χρόνια κυκλοφορίας κλείνει η Μαθητοφρένεια της καρδιάς μας. Δυο χρόνια που την οδήγησαν στην κορυφή της μαθητικής δημοσιογραφίας. Θέλετε να μάθετε τι μας επιφυλλάσσει το 2013; Τι θα γίνει στο σχολείο μας; Η Μαθητο- φρένεια έχει την απάντηση! Ο Τόλης Καρα- γιάννης συμβουλεύτηκε τα άστρα, τους πλανήτες και τις υπερφυσικές του δυνάμεις και μας λέει χαρτί και καλαμάρι όλα τα μυ- στικά του νέου έτους. σελίδες 6 - 7 σελίδα 5 Μια εξαιρετική παράσταση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα παι- διά της πρώτης Λυκείου. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΤΟΣ Γ΄ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 32 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 € ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ σελίδα 8 σελίδα 3 ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ στη Μονή Λαζαριστών Δύο Πανελλήνια βραβεία καλύτερης εφημερίδας, ένα Πανελλήνιο βρα- βείο περιοδικότητας και πλήθος άλλων διακρίσεων. Μικροί και μεγάλοι συνάδελφοί μας εύχονται στη Μαθητοφρένεια για τα δύο χρόνια της κυκλοφορίας της. ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ, ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ! Η Α/ΘΜΙΑ και Β/ΘΜΙΑ Εκπ/ση Γρεβενών σας καλεί σ’ ένα τριήμερο πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεεων. 18/12 (ΩΡΑ 19:00) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (bazaar, χορωδία, μουσική, χορός) 19/12 (ΩΡΑ 15:00) ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (αγώνας ποδοσφαίρου Λυκείων) 20/12 (ΩΡΑ 17:00) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (αγώνας καλαθοσφαίρισης καθηγητών) ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΠΙΔΑ

description

Τρίτο Πανελλήνιο Βραβείο

Transcript of Μαθητοφρένεια #32

Page 1: Μαθητοφρένεια #32

Για ποιο λόγο τέλος πάντων αξίζειεμείς να γράφουμε σε μια μαθητικήεφημερίδα;

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

σελίδα 2

της Θέλιας Παναγιωτίδουσελίδα 7

της Κωνσταντίνας Παλιούρασελίδα 8

στερόγραφοΔεν έχει πρόσωπο, μα πρόσωπα αλ-λάζει ...

σελίδα 3

της Κέλλυς Κωνσταντινίδουσελίδα 3

της Μαρίας Μπέλτσιουσελίδα 8

2 χρόνια 2 βραβείακαλύτερης εφημερίδας

Δυο χρόνια κυκλοφορίας κλείνει η Μαθητοφρένεια της καρδιάς μας. Δυοχρόνια που την οδήγησαν στην κορυφή της μαθητικής δημοσιογραφίας.

Θέλετε να μάθετε τι μας επιφυλλάσσει το2013; Τι θα γίνει στο σχολείο μας; Η Μαθητο-φρένεια έχει την απάντηση! Ο Τόλης Καρα-γιάννης συμβουλεύτηκε τα άστρα, τουςπλανήτες και τις υπερφυσικές του δυνάμειςκαι μας λέει χαρτί και καλαμάρι όλα τα μυ-στικά του νέου έτους.

σελίδες 6 - 7

σελίδα 5

Μια εξαιρετική παράσταση είχαν τηνευκαιρία να παρακολουθήσουν τα παι-διά της πρώτης Λυκείου.

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΟ Υ 2 ο υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν - Ε Τ Ο Σ Γ ΄ - 1 5 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 - Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΦΥΛ Λ Ο Υ: 3 2 - Τ Ι Μ Η ΦΥΛ Λ Ο Υ: 1 €

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ

σελίδα 8 σελίδα 3

ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ στη Μονή ΛαζαριστώνΔύο Πανελλήνια βραβεία καλύτερης εφημερίδας, ένα Πανελλήνιο βρα-

βείο περιοδικότητας και πλήθος άλλων διακρίσεων.Μικροί και μεγάλοι συνάδελφοί μας εύχονται στη Μαθητοφρένεια για ταδύο χρόνια της κυκλοφορίας της.

ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ, ΤΡΑΓΟΥΔ ΑΜΕ Κ ΑΙΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ!Η Α/ΘΜΙΑ και Β/ΘΜΙΑ Εκπ/ση Γρεβενών σαςκαλεί σ’ ένα τριήμερο πολιτιστικών και αθλητικώνεκδηλώσεεων.18/12 (ΩΡΑ 19:00) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(bazaar, χορωδία, μουσική, χορός)19/12 (ΩΡΑ 15:00) ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ(αγώνας ποδοσφαίρου Λυκείων)20/12 (ΩΡΑ 17:00) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ(αγώνας καλαθοσφαίρισης καθηγητών)

Ο Λ Α Τ Α Ε Σ Ο Δ Α Θ Α Δ Ι Α Τ Ε Θ Ο Υ ΝΣ ΤΟ Σ ΥΛ Λ Ο ΓΟ Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Λ Π Ι Δ Α

Page 2: Μαθητοφρένεια #32

Μαθητοφρένεια 2

Για ποιο λόγο τέλος πάντων αξίζει εμείςνα γράφουμε σε μια σχολική εφημερίδα;

Hμαθητική δημοσιο-γραφία είναι μια πολύενδιαφέρουσα διαδι-

κασία, μέσω της οποίας οιμαθητές έχουν την δυνατό-τητα να εκφράσουν τουςπροβληματισμούς και τιςανησυχίες τους για θέματατης επικαιρότητας καθώς καινα προτείνουν λύσεις για ό,τιτους απασχολεί. Έψαξα λοιπόν και βρήκα με-ρικές απόψεις ειδικών, έκαναένα ρεζουμέ και στις παρου-σιάζω. Η έκδοση σχολικής εφημερί-δας αποτελεί βασικό σημείοτης παιδαγωγικής των παι-διών, ενώ η εργασία πάνωστη σχολική εφημερίδα έχειμια τέτοια παιδαγωγική εμ-βέλεια που δεν μπορούμεούτε καν να υποψιαστούμε.Σίγουρα πάντως απέχει πολύαπό τις αναχρονιστικές ατά-κες που μιλάν για χάσιμο χρό-νου.Αν το σχολείο καταφέρει ναεκμεταλλευτεί την αξία τηςεπικοινωνίας μέσα από τηδουλειά για την έκδοση σχο-λικής εφημερίδας, ο έφηβοςή το παιδί που μέχρι πριν λίγοάφηνε έξω από την πόρτατου σχολείου τα κυρίαρχα εν-διαφέροντά του, τις ευαισθη-σίες και το καλύτερο μέροςτης ζωντάνιας του, θα μπαίνειπλέον με όλη του την καρδιάστο σχολείο «ΤΟΥ».

Τα παιδιά, για τις ανάγκες τηςεφημερίδας τους, γίνονταιρεπόρτερ, παρατηρητές, ήπαράλληλα και δρώντα πρό-σωπα στα γεγονότα της σχο-λικής, πολιτικής καικοινωνικής ζωής. Οι μαθητέςσυνεργάζονται μεταξύ τουςγια να ερμηνεύσουν τις απο-φάσεις ή τις ανησυχίες τουςμε στόχο να κάνουν τις πλη-ροφορίες σαφείς και απλές,έτσι ώστε οι απόψεις τους νααγγίξουν το ευρύ κοινό. Γενικότερα η ενασχόληση μετη μαθητική εφημερίδα συνι-στά μια δραστηριότητα πουευνοεί ιδιαίτερα την κοινωνι-κοποίηση και τη μάθηση,είναι μια σύνθεση της αναλυ-τικής και κριτικής σκέψης καιένας προγραμματισμός πουσχετίζεται με ένα ακροατήριοπέρα από τα όρια του σχολι-κού περιβάλλοντος, ενώ ταυ-τόχρονα βοηθά τους μαθητέςνα αναπτύξουν την ικανότητάτους να επικοινωνούν και ναγίνουν καλύτεροι και ενεργοίπολίτες. Επιπλέον, η σχολική εφημε-

ρίδα αποτελεί έναν άριστοτρόπο ώστε οι μαθητές ναασκηθούν στις δεξιότητες τηςδημιουργικής γραφής, ανα-κουφισμένοι από την ανησυ-χία και το άγχος πουαισθάνονται, όταν τους ανα-τίθεται μια τυπική σχολικήεργασία, ενώ ταυτόχρονα μα-

θαίνουν να ηγούνται και νασυνεργάζονται μέσα στοπλαίσιο του σχολείου.Μάλιστα εκπληρώνει πολλέςαπό τις ανάγκες ενός καλούσχολικού προγράμματος γρα-φής, ενώ ταυτόχρονα οι μα-θητές γράφουν για θέματαπου είναι σημαντικά γι' αυ-τούς, «γράφουν αυτό που ξέ-ρουν», ασχολούνται με μιαποικιλία από εργασίες πουσυμπορεύονται με τις ανάγ-κες τις δικές τους, μαθαίνουνκαι εφαρμόζουν πραγματικές- δεξιότητες ζωής μέσα απότην έκδοση μιας εφημερίδας,πχ. οργανώνουν και προ-γραμματίζουν δίνοντας προ-τεραιότητες, ακολουθώνταςτις προθεσμίες, επιλύονταςδημιουργικά τα προβλήματα,αναλαμβάνοντας πρωτοβου-λίες.Η ύπαρξη μαθητικής εφημε-ρίδας σε ένα σχολείο είναιαπαραίτητη. Η προσπάθειατων παιδιών θα πρέπει ναεπικροτείται και όχι να κατη-γορείται και να χλευάζεται.Μαθητές και καθηγητές μέσααπό τέτοιες δραστηριότητεςκαταφέρνουν να δείξουν τοόμορφο και εποικοδομητικόπρόσωπο του σχολείου στηνκοινωνία.

Μετά απ’ όλα αυτά, εσύακόμη το σκέφτεσαι να εν-ταχθείς ενεργά στη μεγάληπαρέα της Μαθητοφρένειας;

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

-Θα μ´αγαπάς μέχρι το τέλοςτου κόσμου;-Εννοείται, για έξι μέρες κά-νεις έτσι;

Ο χρόνος είναι ο καλύτεροςγιατρός. Γιαυτό στο ΙΚΑ σουκλείνουν ραντεβού για μετάαπό 4 μήνες.

Ήμουν στο λεωφορείο καιανέβηκε μια γιαγιά. Σηκώ-θηκα για να κάτσει και τι ναδω;; Ήταν ο Καρβέλας ...!!

Xώρισα και νόμιζε πως ζούσαμες το δράμα. Μα με πρό-λαβε ο Καρράς και μου 'πε:''σιγά το πράγμα''!

Είναι δυο ξανθιές και συζη-τάνε: -Η αδερφή μου θα πάει τριή-μερη την άλλη βδομάδα. -Ναι; Πόσες μέρες; -Α, δεν ξέρω. Δεν μου είπε.

Δύο Πόντιοι μαθητές γρά-φουν διαγώνισμα. - Δεν ξέρω τίποτε, θα δώσωλευκή κόλλα, λέει ο ένας. - Κι εγώ! Λες να νομίσουν ότιαντιγράψαμε;

- Σου έχουν πει πόσο όμορφηείσαι; - NAI! - Μην τους πι-στεύεις, κοπέλα μου. Ο κό-σμος είναι κακός!

Λοιπόν, καλά τα βραβεία, οι έπαινοι και οι διακρίσεις αλλά μας δημιουργούν οικονο-μικό πρόβλημα. Γιατί, έτσι θα τ’ αφήσουμε; Πρέπει να τα κορνιζώσουμε. Ξέρετε πόσοκάνει μια καλή κορνίζα;;;

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΕΚΔΟΣΗΣ

Δημήτρης Γουσόπουλος ΦιλόλογοςΔήμητρα Κωσταρέλλου Φιλόλογος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Εβελίνα ΠιπέργιαΑλεξάνδρα ΠαπανίκουΧριστίνα ΠαπανικολάουΔήμητρα Λαζαρίδη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ Ελένη ΧατζηλίουΑθηνά ΠηλιτζίδουΈλλη ΤζατζάνηΘέλια ΠαναγιωτίδουΚέλλυ ΚωνσταντινίδουΚωνσταντίνα ΠαλιούραΜαρία Μπέλτσιου

ΕΙΔΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τόλης ΚαραγιάννηςΘωμαή ΓκαντήραγαΕύα ΠλιάκουΚων/νος - Δημ. ΤσιουμέλαςΡένια ΤσίπηΣοφία ΚαλιαμπάκαΕύη Νερκίζογλου

Η Μαθητοφρένεια είναι σχολική εφημερίδατων μαθητών και των μαθητριών του 2ου Γενι-κού Λυκείου Γρεβενών. Ο χαρακτήρας της είναιμη κερδοσκοπικός. Τα έξοδα της εφημερίδαςκαλύπτονται από χορηγίες και διαφημίσειςπροϊόντων, επιχειρήσεων ή προσώπων, για ταοποία δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα προβολήςσύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία.Κάθε παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμα να δημο-σιεύσει οτιδήποτε επιθυμεί χωρίς διάκριση καιχωρίς λογοκρισία. Δικαίωμα δημοσίευσηςέχουν και όλοι οι καθηγητές του σχολείου μαςαλλά και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικήςκοινότητας. Οι τυχόν επεμβάσεις στα υπό δη-μοσίευση κείμενα θα αφορούν την έκτασή τουςκαι μόνο, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο, χωρίςωστόσο να αλλοιώνεται κατ’ ελάχιστο το ύφοςκαι το περιεχόμενο του κειμένου. Αποκλείονταικείμενα προπαγανδιστικού, υβριστικού ή συ-κοφαντικού περιεχομένου ή κείμενα που κατάτην κρίση της Συντακτικής Ομάδας δεν τηρούντους στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας. Ταάρθρα και τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται στηΜαθητοφρένεια απηχούν τις απόψεις των συν-τακτών τους και μόνο, και σε καμιά περίπτωσηδε συνεπάγεται ότι αυτή είναι και η θέση τηςΣυντακτικής Ομάδας της εφημερίδας ή του επι-βλέποντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης τουσχολείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΕΚΔΟΣΗ

Ματίνα Κυραλέου Πληροφορικός

Διακοπές τώρα και τα ξανα-λέμε σε ένα μήνα. Κι έχουμεπολλά: βράβευση στην Αθήνα(αν θα πάμε, γιατί είναι και τοχιόνι) και παραλειπόμενα απότο πάρτυ γενεθλιών. Παίζειβέβαια και να έχει καταστρα-φεί ο κόσμος μέχρι τότε ...

ΤΑΔΕ ΕΦΗΜΠΟΜΠΙΡΑΣ

Χριστίνα ΠαπανικολάουΑρχισυντάκτρια

Ο πολιτικός χρει-άζεται την ικανό-τητα ναπροβλέπει τι θασυμβεί αύριο, τηνάλλη εβδομάδα,τον άλλο μήνα καιτου χρόνου. Καιτην ικανότητα ναεξηγεί μετά γιατίδεν συνέβη.

ΟΥΙΝΣΤΟΝΤΣΟΡΤΣΙΛ

ΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:

153ΗΜΕΡΕΣ

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΜΑΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

γελάστε ελεύθερα!

ΓιάννηςΑντωνιάδηςΧρήστοςΖούρτοςΒασίληςΒασιλόπουλος

Page 3: Μαθητοφρένεια #32

3Μαθητοφρένεια

της Κέλλυς Κωνσταντινίδου

Το tichu είναι ένα νέο παιχνίδιπου έγινε γνωστό στα περισ-σότερα παιδιά της πόλης μαςκατά της διάρκεια της κατάλη-ψης! Από τη στιγμή εκείνηαγαπήθηκε όσο λίγα παιχνίδιααπό τόσο μεγάλο αριθμό παι-διών και παίρνει σταδιακά τιςδιαστάσεις επιδημίας.Κυκλοφόρησε εδώ και κάποιαχρόνια και παίζεται σε καφε-τέριες, σπίτια, στο σχολείοακόμα και στο internet, έτσιόπως έχουν έρθει τα πράγ-ματα. Το tichu παίζεται από εκατομ-μύρια ανθρώπους τη μέρα,ένω σύμφωνα με έρευνα απο-τελεί καθημερινότητα για 650

εκατομμύρια Κινέζους! Στην Ευρώπη έχει μόλις δύοδεκαετίες που κυκλοφόρησε.Χαρακτηρίζεται και ως«Πόκερ της ανατολής».Πολλοί άνθρωποι αναρωτι-ούνται, όταν βλέπουν εφή-βους με μία τράπουλα tichuστο χέρι, διότι πιστεύουν σί-γουρα ότι παίζουμε μπιρίμπα,θανάση και όλα τα συναφή!Μέγα λάθος! Το tichu είναι έναπαιχνίδι συνεργασίας, ευστρο-φίας και πάνω από όλα καλήςδιάθεσης!

Δεν παίζεται με χρήματα!(Στους γονείς αναφέρομαι!).Ξεκινώντας μία παρτίδα tichuη μόνη βασική πρόταση που

ακούγεται είναι «Άλλο ένα». Για κάποιον που δεν γνωρίζειτο tichu παίζεται με 4 άτομαχωρισμένα σε ζευγάρια. Απο-τελείται από 56 φύλλα κινέζι-κης τράπουλας. Ξεχωριστό το κάνουν τα 4 ει-

δικά φύλλα με ονομασίες Μα-γιόνκ (είναι το μικρότεροφύλλο και όποιος το έχει παί-ζει πρώτος), το Φοινίκι (χρη-σιμοποιείται ως μπαλαντέρ), οΔράκος (είναι το πιο δυνατόφύλλο) και τέλος τα Σκυλάκια(δίνεις τη σειρά στο συμπαί-χτη σου)! Τα υπόλοιπα φύλλαείναι όπως στις συνηθισμένεςτράπουλες! Σκοπός – στόχος της κάθε

ομάδας είναι να μαζέψειόσους περισσότερους πόντουςμπορεί. Η πρώτη ομάδα πουθα φτάσει τους 1000 πόντουςείναι και η νικήτρια!Το tichu είναι ένα παιχνίδι πουαξίζει πραγματικά να μάθεικάποιος. Διαφέρει από ταυπόλοιπα παιχνίδια, καθώςμπορείς ανά πάσα στιγμή ναμαλώσεις, να νευριάσεις αλλάστο τέλος να πεις ΆΛΛΟ ΕΝΑ!!Το tichu είναι μία ευχάριστημανία που δεν πρέπει να λείπειαπό καμία παρέα!Παίδες, ελάτε να μάθουμεόλοι tichu και να οργανώ-σουμε κάποιο τουρνουά στοσχολείο! Αξίζει!

TICHU: ένα ακόμη παιχνίδι με τράπουλα ή η απόλυτη μανία;

Hταν μικροκαμωμένη και ίσα που ξεχώριζε από τηθέση του λεωφορείου ο μικρός γκρίζος κότσος της.Προσπαθούσε μέσα από το αχνισμένο τζάμι ν' ανοί-ξει το δικό της "παραθυράκι" για να δει έξω το χρυ-σαφένιο ήλιο που ανέτελε. Μόλις φώτισε τοπρόσωπό της του χαμογέλασε, σαν να 'ταν η μόνητης συντροφιά. Με είδε που την κοιτούσα εξερευ-νητικά και μου είπε με την πιο γλυκιά φωνή: Κορί-τσι μου, μόνοι ερχόμαστε και πορευόμαστε σ'αυτήτη ζωή και μόνοι θα φύγουμε. Μου θύμισε τουςστίχους του Ρίτσου "ο καθένας μονάχος πορεύεταιστον έρωτα, μονάχος στη δόξα και στο θάνατο".

Ίσως τελικά να είναι έτσι. Ίσως να είναι αυτή η κα-ταληκτική πορεία του ανθρώπου. Μόνος του αφούμπόρεσε να έρθει, έτσι και να εγκαταλείψει αυτότον κόσμο. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι μπορεί καινα σταθεί, να ευτυχήσει και να επιβιώσει μόνος του.

Ο άνθρωπος είναι "φύσει κοινωνικό ον" κι ευδοκι-μεί μόνο όταν περιτριγυρίζεται από άλλους ομοίουςτου ή και διαφορετικούς, αρκεί να μπορεί να συν-διαλέγεται μ' αυτούς και να νιώθει ασφαλής μαζίτους. Να νιώθει μέρος ενός συνόλου, όπου πάντοτεθα είναι αποδεκτός (όχι απο όλους, από αυτούς πουτου κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον κιέχουν κάτι να του πουν) και θα μπορεί να εκφράσειτις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του.

Ωστόσο η μοναξιά και η καταλυτική της δύναμη,μας εντοπίζει συχνά. Ή, ακόμη πιο ύπουλη, μαςκάνει να την επιζητούμε. Κι εμείς δεχόμαστε το κά-λεσμά της. Κάποιοι υποστηρίζουν πως είναι ευτυ-χισμένοι μόνοι τους, χωρίς υποχρεώσεις καιευθύνες και άλλους πάνω από το κεφάλι τους. Είναιενοχλητικό, λένε. Μα πώς είναι δυνατόν να μην μαςείναι ευχάριστη αυτή η ενόχληση;

Άλλοι πάλι, χρησιμοποιούν ως πρόφαση ότι επι-κεντρώνονται στη δουλειά τους. Όταν ο άνθρωποςπαύει να δέχεται αγάπη, παύει και να δίνει και είναιαδύνατον να πετύχει κάποιος επαγγελματικά, αφούδεν είναι ικανός να αφιερώσει αγάπη σ' αυτό πουκάνει.

Ο καθένας εύκολα κλείνεται στον εαυτό του, ιδίωςμετά από τυχόν περιστατικά που θα βιώσει. Με τηνπρώτη δυσκολία οι άνθρωποι γίνονται μοναχικοίκι απρόσιτοι. Σε άλλους μοιάζει να 'ναι κατάρα, σεάλλους ευχή. Για άλλους είναι έσχατη λύση, για άλ-λους δαιμόνιο. Ωστόσο, μόνο ο φόβος να μην ξα-ναμείνουν μόνοι αιτιολογεί όσους την επιλέγουν.

Ζωή χωρίς αγαπημένους, είναι ζωή μισή και ψεύ-τικη. Αφού μόνοι θα έρθουμε και μόνοι θα φύ-γουμε, γιατί να ζήσουμε και μόνοι; Η μοναξιά πάνταθα μας κυνηγά, για όσο όμως μπορούμε να τηναποφεύγουμε, πρέπει να το κάνουμε. Διαφορετικάθα ζούμε φυλακισμένοι σ' ελεύθερη ζωή.

της Ελένης Χατζηλίου

Τι καλύτερο μετά από μια κα-τάληψη μία ημερήσια; Ειδικάαυτή που ήταν και η πρώτημας ημερήσια με το λύκειο. Νωρίς το πρωί της Παρα-σκευής 30 Νοεμβρίου επιβι-βαστήκαμε στο λεωφορείοκαι αφού έγινε η απαραίτητηκαταμέτρηση ξεκινήσαμε. Έναλεωφορείο γεμάτο φωνές παι-διών.

Η πρώτη μας στάση, ότανφτάσαμε στη Θεσσαλονίκη,έγινε στον θεατρικό χώροΜονής Λαζαριστών για να πα-ρακολουθήσουμε την θεα-τρική παράσταση τουΚρατικού Θεάτρου Βορείου

Ελλάδος ‘’Ο μικρός ήρως’’, ηοποία είναι βασισμένη σε έναπαλιό ομώνυμο κόμικ που κυ-κλοφορούσε τις δεκαετίες 60-70. Αναφέρεται στον αγώνα 4 ελ-ληνόπουλων, του Γιώργου Θα-λάσση (το παιδί ‘’φάντασμα’’),του Σπίθα, της Κατερίνας καιτου διαβολάκου απέναντι στηΓερμανική κατοχή. Οι ηθοποιοί είναι απόφοιτοι

και μαθητές της ΔραματικήςΣχολής Κρατικού Θεάτρου Βο-ρείου Ελλάδος και παρότι νέοιμπορούσες να διακρίνεις τοταλέντο τους. Εκτός από τιςερμηνείες των ηθοποιών, μας

εντυπωσίασαν πολύ τα σκη-νικά και τα εφέ που χρησιμο-ποίησαν. Μετά το τέλος της παράστα-

σης ακολούθησε διάλογος με-ταξύ των ηθοποιών και τωνμαθητών, όπου οι μαθητέςαπό όλα τα σχολεία που βρί-σκονταν εκεί είχαν την ευκαι-ρία να τους κάνουν κάποιεςερωτήσεις με βάση το έργο ήτο επάγγελμα του ηθοποιού.Ήταν πολύ θετικό το γεγονόςότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχήόλων των παιδιών. Έπειτα ξαναεπιβιβαστήκαμε

στο λεωφορείο και κατευθυν-θήκαμε προς το κέντρο της

Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε τοελεύθερο να κάνουμε βόλτεςστους δρόμους της πόλης. Πολλές βιτρίνες ήταν στολι-

σμένες και δημιουργούσανμία πιο γιορτινή ατμόσφαιρα,αντίθετα με τον καιρό, καθώςείχε μεγάλη ηλιοφάνεια καιμας άφησε να απολαύσουμεελεύθερα τη θέα στο Θερ-μαϊκό. Το απόγευμα όταν έφτασε η

ώρα της αναχώρησης συγκεν-τρωθήκαμε ξανά στον ΛευκόΠύργο για να γυρίσουμε πάλιπίσω στα Γρεβενά μαζί με μιαβαλίτσα γεμάτη νέες εμπει-ρίες.

Την παράσταση ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ παρακολούθησε στη Θεσ/νίκη η α΄ΛυκείουΡΕΠΟΡΤΑΖ | Θωμαή Γκαντήραγα

Page 4: Μαθητοφρένεια #32

Μαθητοφρένεια 4

15 Δεκεμβρίου 2010.Η Μαθητοφρένεια κυ-κλοφορεί το πρώτο τηςφύλλο. Η προετοιμασίαγια την έκδοση είχε διαρ-κέσει μόνο 15 μέρες. Κυ-κλοφόρησε σε 500φύλλα και εξαντλήθηκανμέσα σε 3 ώρες. Μόλις τρεις μήνες μετάκατακτά το πρώτο τηςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟκαλύτερης εφημερίδας(Διαγωνισμός της εφη-μεριδας ΤΑ ΝΕΑ). Συνέντευξη στην εφη-μερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ καιΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-ΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ραδιοφωνικήσυνέντευξη στην ΕΡΑ Κο-ζάνης. Ολοσέλιδο αφιέ-ρωμα στο περιοδικό Fuit.Ολοσέλιδη αναφοράστην εφημερίδα ΜΑΚΕ-ΔΟΝΙΑ. Αναφορά στο πε-ριοδικό ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.Παράλληλα μεγάλοςαριθμός ειδησεογραφι-κών και εκπαιδευτικώνsite και blogs κάνει ανα-φορά στην επιτυχία τηςεφημερίδας μας.

Τα πρώτα γενέθλια τηςΜαθητοφρένειας. Πάρτυγενεθλίων σε μαγαζί τηςπόλης. Δεν έλειψε και ησχετική τούρτα. Παιδιάκαι καθηγητές ευχήθη-καν στην εφημερίδα μαςκαλή συνέχεια και πολλέςεπιτυχίες. Η Μαθητοφρένεια κα-τακτά το δεύτερο συνε-χόμενο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΒΡΑΒΕΙΟ καλύτερης εφη-μερίδας (Διαγωνισμόςτης εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ).Κάτι που συνέβη γιαπρώτη φορά στην20χρονη ιστορία τουΔιαγωνισμού αυτού. Ραδιοφωνική συνέν-τευξη στην ΕΡΑ Κοζάνηςκαι στον Αθήνα 9.84. Εμ-φάνιση στον τηλεοπτικόσταθμό WEST TV CHAN-NEL. Πλήθος αναφορώνστον τοπικό και εθνικόΤύπο. Η Δημόσια ΚεντρικήΒιβλιοθήκη Γρεβενώντιμά τη Μαθητοφρένειακαι της απονέμει ΣΥΓΧΑ-ΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΑΙΝΟ.

Η εφημερίδα μας συμ-μετέχει σε ημερίδα στοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιοτων Βρυξελλών (Βέλγιο)με θέμα την καταπολέ-μηση της ενδοσχολικήςβίας, μετά από πρό-σκληση Έλληνα Ευρω-βουλευτή. Η Μαθητοφρένεια κα-τακτά ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΒΡΑΒΕΙΟ περιοδικότητας(57ος Διαγωνισμός τηςΓυναικείας ΛογοτεχνικήςΣυντροφιάς) Από την πρώτη στιγμήτης κυκλοφορίας τηςδιατηρεί λογαριασμό σεόλα τα social networks(facebook, blogger,twitter, issuu, youtube,digg), ενώ έχει και τηδική της ιδιόκτητη ιστο-σελίδα. Σύντομα αποκτάκαι το δικό της λήμμαστη Wikipedia. Συντάκτες της Μαθη-τοφρένειας αρθρογρα-φούν σε ένα ολόκληροδισέλιδο της πανελλή-νιας κυκλοφορίας εφη-μερίδας 6 ΜΕΡΕΣ.

Page 5: Μαθητοφρένεια #32

5Μαθητοφρένεια

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΗΛΙΤΖΙΔΟΥ

Κορίτσια, αγόρια, Δημήτρηκαι λοιπές εκπαιδευτικές δυ-νάμεις των Γρεβενών, κάντεεπιτέλους κάτι ριζοσπαστικό:Μη βγάζετε την καλύτερημαθητική εφημερίδα, μηνείστε τόσο δημιουργικοί, μηνέχετε τόσα πολλά όνειρα, μηδουλεύετε με τέτοιο κέφι. Αλ-λάξτε, γίνετε καλύτεροι απ’αυτό που είστε, γιατί μπο-ρείτε!ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣΔημοσιογράφος, συγγρα-φέας, συνεργάτης της εφημε-ρίδας «ΤΑ ΝΕΑ» για τονμαθητικό διαγωνισμό εφημε-ρίδων

* * *Πάντα καμάρωνα την πολυ-σχιδή εκτός στενού σχολικούπλαισίου δράση και στην πε-ρίπτωσή σας χαίρομαι διπλά.Αφ’ ενός διότι δημιουργήσατεένα υποδειγματικό έντυπο καιαφ’ ετέρου διότι πυροδοτή-σατε εστίες ελεύθερου προ-βληματισμού στην επαρχία.Θλίβομαι όταν διαπιστώνωπως δυστυχώς η δική μου ηγενιά θέρισε αυτό που τηςάξιζε. Κεφαλαιοποίησε τηνευκολία της αβασάνιστηςπροσπάθειας χωρις αυτογνω-σία και αγώνα, παραδόθηκεσε εκτροπές οδηγούμενη δυ-στυχώς σε αδιέξοδα. Πλούτοςχωρίς μόχθο, γνώση χωρίςχαρακτήρα, πολιτική χωρίςαρχές, εμπόριο και αγοράχωρίς ήθος, επιστήμη χωρίςανθρωπιά. Προσπάθειες σαντη δική σας, επαναφέρουντον άνθρωπο στο επίκεντρο,επανακαθορίζουν τις κρίσι-μες ορίζουσες της στρατηγι-κής μας υπέρβασης.Αμφισβητήστε όσα κακώςκείμενα τεχνηέντως επιχει-ρούν οι "καθοδηγητές" ναμας επιβάλλουν. Πατήστεγερά στη γνώση και στηγλώσσα και πείτε τα δικά σαςΟΧΙ. Διαμορφώστε τις νέεςκοινωνίες της ευθύνης τουιδεολογικοπολιτικού ήθους.Εύχομαι η εφημερίδα ΜΑΘΗ-ΤΟΦΡΕΝΕΙΑ να τα χιλιάσει ταχρόνια της, πάντα να φωτίζεικαι να διαπερνά τα σκότη τωνκαιρών μας και να διαχέει τηνορμή και τη φλόγα της θαλε-

ρής νιότης παντού. Πως τοείχε πει ο Σεφέρης; “Αυτή ηχώρα δεν έχει τίποτε άλλοπαρά τον αγώνα ..."ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣΔημοσιογράφος (εφημ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) - Εκπαι-δευτικός

* * *Κυματάκια είστε παιδιά, γι’αυτό και σας στέλνουμε έναποίημα: «Κυματάκι μου καλό,που χορεύεις σαν τρελό, πουσκορπάς λευκά κρινάκια, στουγιαλού τα βοτσαλάκια». Γιαλόςείναι η ζωή γι’ αυτό καλή επι-τυχία και να χαμογελάτε!Τα παιδιά της ομάδας «ΠΡΩ-ΤΟΣΕΛΙΔΟ ΘΑΡΡΟΣ» - ΚέντροΚατάρτισης Ηρακλείου Αττι-κής

* * *Πώς μπορεί μια νεανική εφη-μερίδα μόλις μέσα σε δυοχρόνια ζωής να έχει κερδίσειτόσα τοπικά και πανελλήνιαβραβεία μα κυρίως τις καρ-διές του καθένα από μας τουςαναγνώστες; Μα φυσικά διότιαπαρτίζεται από μια συγγρα-φική ομάδα τόσο χαρισμα-τική, με κέφι και μεράκι γιασυνεχή μα συνάμα ποιοτικήδουλειά. Και αν και στη πραγ-ματικότητα δεν έχω γνωρίσειόλους όσους έχουν συμβάλειστην έκδοση αυτής της ξεχω-ριστής εφημερίδας, παράμόνο είχα την απεριόριστητύχη να γνωρίσω τον επικε-φαλής και δυο μέλη της, ωςμεγάλος θαυμαστής της, τα-κτικά την παρακολουθώ καιτο τελικό αποτέλεσμα πάνταμε αφήνει άφωνο. Θέματα νε-ανικά, φλέγοντα και ουσιώδηχωρίς να καταντούν μονό-τονα ή συνηθισμένα, μιαόαση στη σύγχρονη έρημοπου είμαστε εγκλωβισμένοι.Η Αθήνα σας εύχεται εγκάρ-δια καλή συνεχεία. Και ειςανώτερα!Λευτέρης ΣοφράςΜαθητική εφημ. «ΔΡΟΜΟΣ»- Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο “ΗΕλληνική Παιδεία”, Αθήνα

* * *Χαίρομαι πάρα πολύ πουέχετε δημιουργήσει και δια-τηρήσει την εφημεριδούλασας. Είναι πολύ ευχάριστο

που αφιερώνετε χρόνο καιαγάπη για να εκφράζετε τόσοσυχνά (κάθε 15 μέρες) ταπροβλήματα και τις σκέψειςσας. Πιστεύω πως δεν ωφε-λείστε μονάχα εσείς που γρά-φετε αλλά και οι γύρω σας,καθώς μπορείτε ελεύθερα ναανταλλάσσετε τις απόψειςσας για όλα τα θέματα. Άλλω-στε ποιος καθορίζει τη σοβα-ρότητα ενός θέματος;Συνεχίστε δυναμικά να λέτετη γνώμη σας χωρίς να φοβά-στε για όσα γράφετε. Όσουπάρχει ενέργεια για εργασία,εκμεταλλευτείτε το. Αν κά-ποιος πρέπει να είναι αισιό-δοξος για το αύριο, είμαστεεμείς. Τη χρωστάμε σε εμάςαυτήν την προσπάθεια! Καλήσυνέχεια!Δανάη-Αρσενία ΦιλίδουΜαθητική εφημ. «ΕΝΤΟΣ,ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΑ»,6ο ΓΕΛ Καβάλας

* * *Η γνωριμία μου με την εφη-μερίδα «Μαθητοφρένεια» ξε-κίνησε τον Ιούλιο του 2011,όταν επισκεφτήκα ως εκπρό-σωπος της εφημερίδας τουσχολείου μου τις Βρυξέλλες!Εκεί γνώρισα την Ελένη καιτην Μαρία μαζί με τον καθη-γητή τους κ. Γουσόπουλο! Εί-χαμε κερδίσει και οι δύο τοταξίδι αυτό στις Βρυξέλλες!Γνωριστήκαμε και τότε γιαπρώτη φορά διάβασα τηνεφημερίδα τους! Πραγματικάεντυπωσιάστηκα με τα πολλάθέματα που είχαν, με την ορ-γάνωσή τους, την συνέπειάτους, και την αφοσίωσή τουςστην εφημερίδα αυτή! Είναιένα έργο και μια εμπειρία πουπραγματικά πιστεύω ότι ταίδια τα παιδιά ευχαριστιούν-ται και αυτό φαίνεται στηνεφημερίδα! Λειτουργούνομαδικά και προσπαθούνόλοι για τον ίδιο σκοπό! Εντυ-πωσιακή δουλειά και κατα-πληκτικό αποτέλεσμα!Μπράβο στην συντακτικήομάδα αλλά και στον καθη-γητή!Κατερίνα ΝίνουΜαθητική εφημ. «ΠΡΟΤΥΠΑΝΕΑ», Πρότυπο Εκπαιδευτή-ριο Αθηνών

Η Μαθητοφρένεια της καρδιάς μας κ λ ε ί ν ε ι δ ύ ο χ ρ ό ν ι α !

Μικροί και μεγάλοι συνάδελφοί μας γράφουν για τη Μαθητοφρένεια:

Νοέμβριος 2010: Η ιστο-ρία έχει κάπως έτσι ...Καμία δεκαριά παιδιά μα-ζεμένα σε μια αίθουσα νασυζητούν για μια νέα μα-θητική εφημερίδα. Ηδιάρκεια αυτής τότεάγνωστη και χωρίς αξιώ-σεις.Δεκέμβριος 2012: Είμα-στε ακόμα εδώ ως κάτο-χοι τριών πανελληνίωνδιακρίσεων. Τυχαίο; Σύμ-πτωση; Kι όμως όχι! Σχε-δόν 200 άτομα δούλεψανκαθημερινά και συνεχί-ζουν να καταθέτουν τηνβοήθεια τους, όχι σε μιαεφημερίδα, αλλά σε μιααγάπη, μια συνήθειααναπόσπαστη της καθη-μερινότητάς μας.Βέβαια πολλοί Θα πουν:

ε και; Σιγά το δύσκολο.Δεν είναι έτσι. Η έκδοσημιας εφημεριδας έστωκαι μαθητικής απαιτεί

κόπο, προσήλωση, αφο-σίωση και μεγάλη συνέ-πεια. Και επειδή στις μέρες μαςη συνέπεια και η υπευθυ-νότητα σπανίζουν ακόμακαι στον κόσμο των ... με-γάλων μπορούμε ναπούμε ότι όλα τα παιδιάφέρθηκαν με επαγγελμα-τικό τρόπο σε μια ερασι-τεχνική απόπειρα. Mε μεράκι και κόπο κάθεδεκαπέντε μέρες ήμα-σταν εκεί. Κάθε τεύχοςκρύβει πολλή δουλειά καιανιδιοτελή συνεργασία.Ολόκληρο το σχολείοέγινε μια μεγάλη παρέακαι μοιράστηκε με όλουςστόχους, φιλοδοξίες,όνειρα και προβληματι-σμούς. Και αν έπρεπε να αλλάξεικάτι σε αυτήν την πορείαμας, τότε θα έλεγα ότιαυτό είναι τουλάχιστον

θλιβερό και δε θα συμ-φωνούσα. Όχι γιατί ήταν μια τέλειαπροσπάθεια, κανείς δενείναι τέλειος εξάλλου,αλλά γιατί χωρίς τα λάθημας,τις ανασφάλειές μας,τα εμπόδια και τις δυσκο-λίες δεν θα ήμασταν αυτόπου είμαστε τώρα.Κάθε προσπάθεια αντα-

μείβεται, κάθε όνειρο γί-νεται πραγματικότητααρκεί να πιστέψεις σεαυτό, να το κυνηγήσεις,να το κατακτήσεις. Καισημασία δεν έχει τελικάπως άγγιξες το όνειροσου αλλά όσα έκανες γιανα το κατακτήσεις. Ελάτε λοιπόν όλοι στο

στο δεύτερο παρτυ τηςΜαθητοφρένειας ναγιορτάσουμε το όνειρόμας. Να σβήσουμε ταδεύτερα κεράκια τηςόπως της αξίζει.

Page 6: Μαθητοφρένεια #32

Μαθητοφρένεια 6

Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί κανείς. Έτσι κι αλλιώς όλα γίνονταιγια έναν σκοπό: το γέλιο! Να γελάσουμε τώρα που μπορούμε καιέχουμε ευκαιρία, γιατί είναι το μόνο ευχάριστο πράγμα πλέοναυτή την στιγμή!

Φτάνουμε στην μέρα της Πρω-τοχρονιάς και τα γνωστά μα-γαζιά (diverso, seasons, bull’seye, λωττός, fuit, 3 κι ο κού-κος) εφοδιάζονται πλήρως μετα απαραίτητα και εξαντλούνκάθε προσπάθεια για να προ-σελκύσουν κόσμο. Ο Δήμαρχος της πόλης κ. Κου-πτσίδης προβλέποντας μεγάληκακοκαιρία και λόγω της έλ-λειψης πετρελαίου αναγκάζε-ται να κλείσει τα σχολεία γιαμια επιπλέον εβδομάδαπράγμα που προκαλεί το15μελές να προχωρήσει σε νέακατάληψη. Πρωταγωνιστέςαυτής ο Γιώργος Κοτλίδας,Ηλίας Αρβανιτίδης, ΚωστάκηςΠαπαδόπουλος, Γιώργος Κα-

ραλιόλιος, Βάγγος Δημάδης,Χρήστος Γεωργούλας, ΛάζοςΜαντζάνας και Τόλης Καρα-γιάννης οι οποίοι τριγυρνούνστους διαδρόμους το σχολείουμέχρι τις πρώτες πρωινέςώρες. Στο πλαίσιο της κατάληψηςδιοργανώνεται Battle Rap(χέρια ψηλά!) με έπαθλο έναμπουκάλι ρετσίνα στον νικητή.Παράλληλα την υπόλοιπημέρα το 35% των μαθητώνπου ψήφισαν υπέρ εμφανίζον-ται στον χώρο της κατάληψης.Στο τέλος του μήνα γίνεται ηκοπή πίτας από την Μαθητο-φρένεια στο Ανώγι και ο χορόςτου λυκείου στο my club μεζωντανή εμφάνιση του Stan.

Πανικός επικρατεί στην 3η λυ-κείου με το θέμα της 7ήμερης.Το αναποφάσιστο κλίμα τωνμαθητών αναγκάζει το15μελές του σχολείου να προ-χωρήσει σε ανοιχτό δημοψή-φισμα στον χώρο τουγυμναστηρίου με ψήφο σε Ιτα-λία ή Άμστερνταμ. Ο Κοτλίδας ουρλιάζει για νατον ακούσουν, ωστόσο οι πε-ρισσότεροι βρίσκουν ασχολίαμε τα angry birds, την νέα επι-τυχία του μπάνι του λαγού πουδιαδέχεται το πουλάκι τσίου

και άλλοι δεν έχουν ιδέα γιαποιο ακριβώς λόγο γίνεται τοδημοψήφισμα. Μια νέα επι-δείνωση του καιρού αναγκάζειτον Δήμαρχο να κλείσει γιαάλλες 2 μέρες τα σχολεία. Μετά από αυτό γίνεται πορείαδιαμαρτυρίας όλων των σχο-λείων της πόλης στο Δημαρ-χείο της πόλης για την έλλειψηπετρελαίου στα σχολεία.Ωστόσο στην μέση της πορείαςτο 75% των μαθητών έχουνφύγει ήδη για καφέ.

Φτάσαμε στις Απόκριες! Κοσμο-συρροή επικρατεί στην πόλη μαςαπό μαθητές, φοιτητές και ξέ-νους που έρχονται να γιορτά-σουν το καρναβάλι.Ανακατωσάρια δεν υπάρχουνπλέον και ο Δήμος Γρεβενώνδιοργανώνει για 3η συνεχόμενηχρονιά το ‘Γρεβενά και Ανακατω-σιά’ κάνοντας ταυτόχρονα ένα3ήμερο Grevena-Woodstock φε-στιβάλ με καλεσμένους τουςMarilyn Manson, Metallica, Sys-tem of a down, Skrillex και DavidGuetta και όλη η πόλη γίνεταιsold out! Εντωμεταξύ την Παρασκευή τηςΑποκριάς στο πλαίσιο του Γρεβε-νιώτικου γάμου στο σχολείο μαςκάνει εμφάνιση ο Ηλίας Βασιλει-άδης ντυμένος Bob Marley και οΘανάσης Βέντζιος φορώντας μιακουκούλα των κουκ λουξ κλάνκαι από κάτω στολή άραβα, κρα-τώντας στο ένα χέρι το σφυρίτου Thor και στο άλλο ρακέτατου τένις. Το ίδιο βράδυ με τηνσυναυλία opening τουGuetta/Skrillex στην πόλη επι-κρατεί κυριολεκτικά πανικός,αφού μαζεύτηκαν πάνω από1.000.000 άτομα. O Γιώργος Κα-ραγκιόζης κάνει απόπειρα ναγνωρίσει τον Skrillex, όμως οιπροσπάθειες αποτυγχάνουν,αφού δεν έφτασε ποτέ στηνσκηνή.

Το σχολείο συνεννοείται γιαομαδική φάρσα στον κ. Βό-βουρα την μέρα της Πρωτα-πριλιάς, ο οποίος από στιγμήςγλιτώνει καρδιακό, όταν θυμή-θηκε τι μέρα ήταν και καρφω-θήκαμε. Ετοιμάζεται και η4ημερη 2ας-1ης με τον Γεωρ-γούλα και τον Καραλιόλιο ναείναι έτοιμοι να τα δώσουν όλαγια όλα. Ο Καραλιόλιος αγορά-ζει νέο άρωμα για την εκδρομήτο οποίο κάνει πάταγο στοσχολείο και τις εξόδους του,αφού όλες πέφτουν ξερές όταντον συναντούν. Η Ειρήνη Σοϊ-λεμέζογλου δεν έχει αποφασί-σει ακόμα αν θα βάψει μπλε ήμοβ τα μαλλιά της, ενώ ο Κοτ-λίδας απειλεί τους πάντες ότι

θα ξυρίσει το κεφάλι του!Ωστόσο μια ξαφνική παρέμ-βαση του Ηλία Αρβανιτίδη τοναποτρέπει να το κάνει και πέ-φτει ξανά με τα μούτρα στοδιάβασμα. Παράλληλα ο κ.Γουσόπουλος δέχεται θύελλαδιαμαρτυριών για το σβήσιμοτης στήλης με τις μέρες για τιςΠανελλήνιες και μετά από συ-ζήτηση με τον Αντρέα Λιάμπααποφασίζει να την αποσύρει.Στο πλαίσιο της εκδρομής 1ης-2ας όλοι δήλωσαν πως πέρα-σαν φανταστικά, παρόλαυτα οιπερισσότεροι δεν θυμόντου-σαν τι έκαναν. Τέλος του μήνακαι η 3η έχει εξαφανιστεί απότο σχολείο, αφού όλοι διαβά-ζουν για τις Πανελλήνιες.

Πάνω που όλοι οι μαθητές της3ης έχουν κάνει μαύρα μάτιααπό το διάβασμα, το Υπουρ-γείο Παιδείας ανακοινώνει μίαεβδομάδα πριν τις Πανελλή-νιες την βάση του 10, πράγμαπου προκαλεί πανελλήνιο ξε-σηκωμό των ‘αγανακτισμέ-νων’ μαθητών και οιΠανελλήνιες ξεκινούν με 2εβδομάδες καθυστέρηση. Τα θέματα που μπαίνουν κυ-

μαίνονται σε λογικότερα πλαί-σια από τα περσινά και το

μεγαλύτερο ποσοστό των μα-θητών δηλώνουν απόλυτα ικα-νοποιημένοι.

Η Μαθητοφρένεια κερδίζειγια 3η συνεχόμενη χρονιάβραβείο καλύτερης σχολικήςεφημερίδας και για να το γιορ-τάσει πραγματοποιεί poserparty στο bull’s eye όπου γίνε-ται χαμός! Ξεκινούν και οι εξε-τάσεις της 1ης-2ας και όλοιπεριμένουν ανυπόμονα να αρ-χίσει το καλοκαίρι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | Τόλης Καραγιάννης

ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟΝ

ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΗ;

ΟΧΙ! ΑΛΛΑΒΛΕΠΩ ΕΝΑΝ

ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΛΙΡΕΣΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Page 7: Μαθητοφρένεια #32

7Μαθητοφρένεια

ΟΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ γίνονται λένε.Ο Θεός ξέρει και τα στέλνει. Και ο θά-νατος; Και ο θάνατος στο παιχνίδι τηςζωής είναι. Παίρνει όποιον του «γυα-λίσει». Μας διαλέγει, μας κλείνει τομάτι πονηρά και μας ψιθυρίζει στοαυτί: έλα.ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να κάνουμε αλ-λιώς. Μπροστά του όλοι ένα τίποτα εί-μαστε. Από τη στιγμή πουγεννιόμαστε το μόνο σίγουρο είναι ότικάποτε θα πεθάνουμε. Μόνο που αυτότο κάποτε δεν μπορούμε να το προσ-διορίσουμε. ΚΑ -πότε; ΖΩΝΤΑΣ ΙΣΩΣ μέσα σ’ αυτήν τηνάγνοια παραμένουμε πιο ευτυχισμέ-νοι. Δεν ξέρουμε πότε, ούτε πώς.Απλά εκείνη η στιγμή έρχεται. Έρχεταικαι αφήνει πίσω συντρίμμια, κάτι«γιατί» απροσδιόριστου χρόνου μέ-νουν περιπλανώμενα στην ατμό-σφαιρα χωρίς ποτέ να λάβουναπάντηση. ΑΠΟ ΟΛΕΣ τις αισθήσεις η πιο αξεπέ-ραστη είναι το μούδιασμα που νιώθειςόταν μαθαίνεις τα κακά νέα. Γιατί τοπιο δύσκολο κομμάτι δεν το έχουναυτοί που φεύγουν αλλά αυτοί πουμένουν πίσω. Κακά τα ψέματα, άλλονα φύγεις από γηρατειά και άλλο απόκαρκίνο. ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ, μια εποχή που τα3 ζευγάρια παπούτσια είναι πιο ση-μαντικά από το παιδάκι χωρίς πόδια,χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν απόκαρκίνο. Τι είναι ο καρκίνος; Θανατη-φόρα ασθένεια λένε οι γύρω μου,ανοργάνωτη ανάπτυξη κυττάρων τηναποκαλούν οι γιατροί. ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΕΓΩ τον καρκίνο; Σαν μιαομίχλη. Δεν έχει λόγο ύπαρξης, ούτεξέρεις πότε θα εμφανιστεί και ποιοςθα χαθεί μέσα της. Απλά περιμένειςκαι ελπίζεις να διαλυθεί. Κι εκεί πουκάθεσαι και κλαίγεσαι για όλα ταμικρά και ασήμαντα γεγονότα, συμ-βαίνει κάτι τέτοιο και συνειδητοποιείςπως όλα στη ζωή κρέμονται από μιακλωστή, μέσα σε κλάσματα δευτερο-λέπτου μπορεί να την χάσεις. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΛΕΜΕ που και που καικανένα ευχαριστώ που ακόμα μπο-ρούν και χτυπούν οι καρδιές μας.

της Θέλιας Παναγιωτίδου

Μήνας ασταμάτητων διορ-γανώσεων και party! Σχε-δόν στις αρχές του μήνατελειώνουν οι πανελλήνιεςκαι το my club διοργανώνειevent για τους μαθητές της3ης με καλεσμένο τον Παν-τελίδη, την Πάολα και τονΣφακιανάκη. Τα ποτά κον-τεύουν να εξαντληθούν καιμέσα στο club δεν πέφτει

καρφίτσα. Η Αλκοολική Ορ-γάνωση Γρεβενών (Α.Ο.Γ)δηλώνει παρούσα στο eventκαι όλοι γυρνάνε στα σπίτιατους στις 7 τα ξημερώματα. Οι ενδοσχολικές εξετάσειςστις 14 του μήνα τελει-ώνουν! Εκείνο το βράδυεπικρατεί μαθητοσυρροήστον πεζόδρομο και το fuitδιοργανώνει live με τον Σω-

κράτη Μάλαμα και τονΓιάννη Αγγελάκα. Από τηνεπόμενη κιόλας εβδομάδαπολλοί φεύγουν στα χωριάτους απ’ όπου θα γυρίσουνστο τέλος του καλοκαιριού. Η 2α λυκείου είναι πλέονκαταμέτωπη με τον εφιάλτηστον δρόμο με τις λεύκεςτης 3ης. Προς το τέλος τουμήνα ανακοινώνονται τα

αποτελέσματα των γερον-τοπαλίκαρων της 3ης καιγια τους περισσότερουςείναι θετικά. Εκείνο τοβράδυ ο Κωστάκης και οΗλίας καλούν όσο κόσμομπορούν για ξενύχτι στο di-verso, ενώ στο Fuit η ψη-μένη ρακή κυλάει σαν νερόκαι πολλοί καταλήγουν σαντην διαφήμιση του 1888.

Διακοπές .. καφέδες .. μαύ-ρισμα .. ξεκούραση. Αυτέςοι λέξεις χαρακτηρίζουναπόλυτα αυτόν τον μήνα. Οιπερισσότεροι καταφεύγουνστις παραλίες και τα beachbars. Η πόλη αρχίζει σταδιακά νααδειάζει και η θερμοκρασίαβαράει 40άρια. Στον Βατόλακο διοργανώ-νεται το 3ο mountain partyμε τους P.T.D (Ποιητές τουδρόμου) να ανοίγουν το live

και ακολουθούν οι toxicjoint και οι merciless attack. O Dj Bill ενοχλημένος απόαυτό το event διοργανώνεικαι αυτός με τη σειρά του το2o Metal/Trance party στηνΜπούρα και τα σουβλάκιακαι οι μπύρες εξαντλούνταιαπό τις 11 το βράδυ. Τον ίδιο μήνα η Α.Ο.Γ διορ-γανώνει διακοπές στη Μύ-κονο και όσοι πιστοίπροσέλθετε.

Ο Ηλίας έχει χτυπήσει ήδη2ο tattoo στο άλλο μέροςαπ’ το στήθος του και δενντρέπεται να το δείξει που-θενά. Περιστατικό του μήναείναι η ΚΑΝΟΝΙΚΗ γιορτήμανιταριού στους Φιλιπαί-ους το επόμενο Σαββατοκύ-ριακο μετά τον 15αύγουστοκαι το πνεύμα ξαναζωντα-νεύει. Η κουρούνα γεμίζειαπό κόσμο λόγω της ειδικήςreunion συναυλίας τωνScorpions και οι περισσότε-

ροι πίνουν μπύρες και τσί-πουρα γύρω απ την φωτιά.Τον ίδιο μήνα ανακοινώνον-ται οι βάσεις των σχολώνκαι η Α.Ο.Γ διοργανώνειανοιχτό party στο προαύλιοτου σχολείου. Παράλληλα οBelieve (Βασίλης Γεωργού-λας) έχει γεμίσει όλους τουςτοίχους του σχολείου μεGraffiti και τα μηνύματα τηςΧρυσής Αυγής δεν λείπουνπάλι από το κτήριο του λυ-κείου.

Κάπου εδώ τελειώνει το κα-λοκαίρι. Άλλοι γυρίζουν στοσχολείο, άλλοι στα πανεπι-στήμια και τα Τ.Ε.Ι και άλλοιμένουν στα ίδια. Ο Λάζος γιανα αποχαιρετήσει τους φί-λους του ετοιμάζει και κυ-κλοφορεί το solo album του‘Υ.Γ θ’ αντέξω’, όπου μέσααπό τους στίχους του περι-γράφει τις μοναχικές στιγ-μές του στον κόσμο όσο καισυναισθήματα και σκέψειςπου περνάν από το μυαλότου τις αλκοολικές του βρα-διές. Ο Tery πουλάει γιαακόμα μια φορά την ψυχή

του στο σκοτάδι και με τησειρά του κυκλοφορεί καιαυτός το solo album ‘Δευ-τερόλεπτα πριν την εκτέ-λεση’, ενώ ο Βασίλης Γρίδαςέχει πάρει ήδη το νέο μον-τέλο της κιθάρας του ZakkWylde. Στον Αγιασμό του σχολείουπέφτουν καρέκλες, οπότεπραγματοποιείται στο κλει-στό γυμναστήριο. ΤοΥπουργείο Παιδείας ανακοι-νώνει ότι υπάρχει έλλειψηβιβλίων και η νέα σχολικήχρονιά ξεκινά με ελλείψειςκαι καταλήψεις.

Ο Δήμαρχος της πόλης ετοι-μάζει μια νέα σειρά εκδηλώ-σεων για το ‘100 +1 χρόνιαελεύθερα Γρεβενά’ και στιςπαρελάσεις η φιλαρμονικήαρνείται να βγει διότι τουςχρωστάνε. Έτσι αποφασίζε-ται οι ήχοι της παρέλασης ναπαίξουν playback από έναcd player συνεδεδεμένο μεμεγάφωνα κατά μήκος τηςΤαλιαδούρη. Γίνονται και πάλι οι εκλογέςκαι στο 15μελές του σχο-λείου ο Καραλιόλιος βγαίνειΠρόεδρος και συγκεντρώνει113 ψήφους. Στα μέσα του

μήνα ο κ. Τσακστάρας καλείστα Γρεβενά για ακόμη μιαφορά τον Skrillex και διορ-γανώνουν event στο bull’seye. Ο Γιώργος Καραγκιόζηςπαρατάει τις φαρμακευτικέςμόλις το μαθαίνει και κατα-φθάνει στα Γρεβενά με ελι-κόπτερο για να τονγνωρίσει. Στο τέλος του μήνα γίνεται

το πρώτο από τα 50 partyτου σχολείου στο Barazzaκαι οι περισσότεροι κάνουνbreak για σφηνάκια στονΚούκο και γίνεται η πρώτηκατάληψη.

Στις αρχές του μήνα κατα-φθάνουν στο σχολείο όλα ταβιβλία και ξεκινάνε οι απερ-γίες. Το 15μελές του σχο-λείου πάνω σε απεργιακόκλίμα ανακαλύπτει στην τα-ράτσα του σχολείου έναχάρτη με λίρες που άφησε οΦανούρης πριν πεθάνει καιξαφνικά αρχίζουν πάλι τα

μυστήρια στο σχολείο. Απότη στιγμή που ανακοινώνε-ται επίσημα ο χάρτης στηνπρωινή προσευχή, αρχί-ζουν στο σχολείο οι ανα-σκαφές και ακούγονται απόπολλούς δεισιδαιμονίες ότιο Φανούρης έχει στοιχει-ώσει το σχολείο. Το σχολείοκλείνει για μια εβδομάδα

και ξεκινά η αναζήτηση,όμως από ένα μικρό λάθοςο χάρτης χάνεται και όλοιείναι σε κλίμα ‘να σε κλαινοι reggaes’. Κατά την διάρκεια τον ανα-σκαφών ανακαλύπτεται οτάφος του Φανούρη και τομυστήριο γίνεται ακόμα πιοέντονο. Ωστόσο με την πα-

ρέμβαση του λυκειάρχη καιτου δημάρχου δίνεται4ήμερη εκδρομή στο σχο-λείο για να ξεφύγουν όλοιλιγάκι από το κλίμα. Ο τάφος του Φανούρη (δη-λαδή το φέρετρο) μεταφέ-ρεται στο μουσείο τηςΜηλιάς και η πόλη μας ξα-ναγεμίζει τουρίστες!

Πλάκα πλάκα πέρασε έναςχρόνος και ούτε που το κα-ταλάβαμε. Αρχίζουν τα χιό-νια και το κρύο καιφτάνουμε στα Χριστού-γεννα. Το σχολείο αποφασί-ζει να γεμίσει με φωτάκιακαι ύστερα από έγκριση του

κ. Βόβουρα το 15μελές τουσχολείου διοργανώνει χρι-στουγεννιάτικο party στοκτήριο του λυκείου. Ο Λάζοςμετά από τηλεφώνημα έρ-χεται από Θεσσαλονίκη καιδέχεται για ακόμη μια φοράνα παίξει DJ στο Battle Rap

που γίνεται στη 2η αίθουσατου 1ου ορόφου και ο Κλει-σιάρης φέρνει το μπουζούκιτου. Ο Λάλλος έχει αγοράσειήδη το νέο iphone πουβγήκε και ο Tery χτύπησε τοtattoo του Ολυμπιακού στομπράτσο του. Οι P.T.D με τα

νέα ηχοσυστήματα παρου-σιάζουν τα νέα τους κομμά-τια και ο Κοτλιδιστής ταχώνει στον Cozy και τον Κα-ραλιόλιο. Όλα τα μαγαζιάγεμίζουν από μαθητές καιφοιτητές και το χιόνι πέφτειαβέρτα.

Page 8: Μαθητοφρένεια #32

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

ΡΕ ΣΥ! ΕΙΧΑ ΦΑΕΙ ΣΚΟΡΔΟΧΘΕΣ ΚΑΙ ΜΥΡΙΖΑ. ΜΕΤΑ ΦΙΛΗΣΑ ΤΗ

ΖΩΗ ΚΑΙ ΜΥΡΙΖΕ ΚΙ ΑΥΤΗ ΣΚΟΡΔΟ.στερό-γραφο

Κωνσταντίνα Παλιούρα

ΓΡΑΦΕΙ ΗΜαρία Μπέλτσιου

ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ, 12 τμήματα, πάνωαπο 60 παιδιά που κάθε φορά εναλ-λάσσονται και 15 μέρες περιθώριογια να εκδοθεί το κάθε φύλλο τηςκαλύτερης σχολικής εφημερίδαςστην Ελλάδα (όχι δεν είναι κομπα-σμός αλλά πραγματικότητα!). Το τι επικρατεί κάθε 15 μέρες πε-

ριγράφεται με 2 λέξεις: ''γλυκόχάος”! Στην ομάδα που έχουμε δη-μιουργήσει στο facebook και είναιμέλη όλοι όσοι συνεργάζονται γιατην έκδοση της εφημερίδας, αναρ-τάται οτιδήποτε χρειάζεται να υλο-ποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Ποιος το διαβάζει όμως; Κανείς!Με αποτέλεσμα ο ένας να παίρνειτηλέφωνο τον άλλο, να στέλνουμεμηνύματα και να μην βγάζουμεάκρη! Και ο χρόνος να τρέχει αμεί-λικτος.

Πάντα όμως καταφεύγουμε στηνσωτήρια λύση, τον κ. Γουσόπουλο,ο οποίος έχει στην συνομιλία τουστο φβ 60 παιδάκια να τον ρωτάνε''Μα κύριε εγώ πότε γράφω; Μακύριε πότε να σας το στείλω;'' και ηκλασική απάντηση ''Ρε παιδιά,αφού σας τα γράφω όλα στηνομάδα, διαβάστε μια φορά τηνανάρτηση, λυπηθείτε με!''.Στη συνέχεια ακολουθεί η μάχη γιατα θέματα των άρθρων! Η ποικιλίατεράστια, όμως δεν γίνεται ναμπούνε όλα σε ένα τεύχος. Μετάαπο συζήτηση, διαφωνίες, μαλλιο-τραβήγματα (όόχι εντάξει!) κατα-λήγουμε στο ποιο άρθρο θα μπει σεκάθε φύλλο! Η εφημερίδα, καθόλαέτοιμη, φεύγει για τυπογραφείο!

Λίγες μέρες αργότερα φτάνει τυ-πωμένη στο σχολείο και ετοιμαζό-

μαστε για τη διανομή της: ''Ρε παι-διά ποιος έχει τα κλειδιά απο τογραφείο για να πάω να πάρω τιςεφημερίδες;'', ''Ποιος θα μοιράσειαυτή τη φορά;'', ''Άδεια απο τον δι-ευθυντή να βγούμε απο το σχολείοπήραμε;'', ''Τα λεφτά σε ποιον ταδίνω είπαμεεεε;''! Μπορεί να μπερδευόμαστε κάθε

φορά, να χανόμαστε ίσως λίγο, ναμην θυμόμαστε τι ακριβώς πρέπεινα κάνουμε, όμως πάντα 2 μέρεςπριν την λήξη του περιθωρίου όλαείναι έτοιμα! Γιατί πάνω απ’ όλα σεαυτή την εφημερίδα μας χαρακτη-ρίζει η τυπικότητα!

Αγαπάμε πάντως την εφημερι-δούλα μας, γιατί όλοι έχουμε βάλειένα μικρό κομμάτι απο τον εαυτόμας μας για αυτή. Και έτσι θα συνε-χίσουμε!

Αγαπημένε μου Αη-Βασίλη,Μπορεί φέτος να μην ήμουν καιτο καλύτερο παιδί αλλά νομίζωπως δεν θα αρνηθείς να μου φέ-ρεις και μένα ένα δωράκι!Για να πω την αλήθεια, φέτος

δεν θέλω να μου φέρεις ούτεπαιχνίδια, ούτε ρούχα, ούτε οτι-δήποτε άλλο που να έχει υλικήυπόσταση.Φέτος, αυτό που θα 'θελα είναι

να γεμίσεις με στοργή και αγάπητις ψυχές των ανθρώπων και πε-ρισσότερο αυτών που ζουνμόνοι και έχουν ανάγκη τα δώρασου περισσότερο από τους υπό-λοιπους ανθρώπους. Θα'θελα να φέρεις ειρήνη σε

όλο τον κόσμο, ώστε να μπο-ρούν όλα τα παιδάκια να έχουντο δικαίωμα για την επόμενηχρονιά να σκέφτονται, όχι αν θαζουν τα ίδια και οι γονείς τους,αλλά ποιο δώρο θα ήθελαν νατους φέρεις. Εύχομαι η παράκλησή μου να

γίνει πραγματικότητα, όπως καιτις προηγούμενες φορές πουσου ζήτησα κάτι! Με πολλή αγάπη,Εύα Πλιάκου

Ε, ΛΟΓΙΚΟ ΡΕ! Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΓΕΥΣΗ

ΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΝΕΙΣ!

ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ πως έχεις αποβάλ-λει τις προκαταλήψεις και τον ρα-τσισμό από μέσα σου; Είσαισίγουρος ότι δεν κρίνεις μ' αυτό πουβλέπεις και έχεις άλλο κριτήριο σκέ-ψης; Εγώ πάλι αμφιβάλλω και γιασένα αλλά ακόμα και για μένα.

Είναι φανερό πως σχεδόν όλοι οιάνθρωποι έχουν σχολιάσει έστω καιμία φορά κάποιον που ούτε καν τονγνωρίζουν. Θεωρείτε λοιπόν ασφα-λές το συμπέρασμα που θα βγάλετεγια τον συγκεκριμένο άνθρωπο; Ρη-τορική ερώτηση! Γνωρίζω πολύ καλά πως κάποιοι

άνθρωποι είναι προικισμένοι απότη φύση τους και μπορούν εύκολανα εντυπωσιάσουν τον καθένα με

την εξωτερική τους εμφάνιση. Μετην ομορφιά τους επίσης έχουν κα-τακτήσει αξιόλογες θέσεις εργασίαςκαι έχουν ανέβει σε ένα πολύ υψηλόβάθρο. Επιπλέον, εισπράττουναγάπη απ' όλους τους ανθρώπουςανεξαρτήτως ηλικίας και άσχετα αντους γνωρίζουν καλά ή όχι. Και σ' αυτό το σημείο είναι πρέποννα θέσουμε αυτό το ερώτημα. Είναιάδειοι ή γεμάτοι; Άδειοι είναι ησωστή απάντηση, για τους περισ-σότερους τουλάχιστον! Αυτή η μάζα ανθρώπων αποτελεί-

ται από ''ανθρώπινα'' όντα που είναιστο περιεχόμενο τους κενά (υπάρ-χουν βέβαια και οι εξαιρέσεις).Ακόμα ο ναρκισσισμός τους, τους

έχει απορροφήσει με αποτέλεσμανα έχουν εγκαταλείψει εντελώς τηνπνευματική και ψυχική τους καλ-λιέργεια.

Αν κοιτάξουμε όμως και λίγο πα-ραπέρα (ας πούμε στην άκρη τουτούνελ) θα δούμε να αχνοφαίνεταιένας φωτεινός σηματοδότης σανελπίδα σωτηρίας. Αυτό συμβολίζειτους ανθρώπους τους οποίους οΘεός δεν τους έδωσε την τέλεια εμ-φάνιση που αναζητούσαν αλλά τουςχάρισε μυαλό και καρδιά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν

ανεχτεί χιλιάδες φορές επικριτικάσχόλια από δήθεν όμορφους καιμπορεί να πληγώθηκαν, μα δεν έπε-σαν. Φροντίζουν ακόμα στη ζωή

τους ό,τι αποκτούν να είναι με τηναξία τους και όχι με ένα ''ωραίορούχο'' ή ''πλαστικό πρόσωπο''.Παρ’ όλα αυτά κανένας σχεδόν δεν

τους έχει δώσει την δυνατότητα ναγνωρίσει το χαρακτήρα τους πουαξίζει περισσότερο και απ' όλα ταπλούτη του κόσμου. Αυτοί λοιπόν βρήκαν τον τρόπο να

καλύψουν την ατέλειά τους. Εσύπως αντιδράς σ' αυτό; Ποια μεριάδιαλέγεις να ακολουθήσεις; Άμα θες προχώρα σε τραχύ δρόμο

με τις γόβες του εαυτού σου πουέχεις δημιουργήσει από μόνος σου.Εγώ σου πρότεινα έναν ίσιο και μεφλάτ!

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ