Μαθητοφρένεια #33

8
Ένας λάθος χειρισμός μπορεί να στε- ρήσει τα δικά σου όνειρα αλλά και του συνανθρώπου σου Αντί να κλαίγεσαι για τα προβλήματα του σχολείου μας, δε ρίχνεις μια ματιά να δεις τι γίνεται σε άλλες χώρες; ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ σελίδα 2 ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ Βιβλιοθήκη Απόψεων Θωμαή Γκαντήραγα Είσαι πολύ νέος για να είσαι τόσο δυ- στυχισμένος Εβελίνα Βαΐου Η μαγευτική συμφωνία του παραλό- γου Κωνσταντίνα Παλιούρα Το σαράκι στις ανθρώπινες σχέσεις σελίδα 4 σελίδα 3 2 χρόνια 2 βραβεία καλύτερης εφημερίδας σελίδα 5 Νίκη Μπασαγιάννη Εσύ; Μπορείς χωρίς αυτά; ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΤΟΣ Γ΄ - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 33 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 € της Θέλιας Παναγιωτίδου της Μαρίας Μπέλτσιου της Κατερίνας Σαΐτη της Άννας Ελευθερίου της Ιωάννας Τσιάλτα σελίδα 7 σελίδα 5 σελίδα 8 σελίδα 3 σελίδα 8 της Έλενας Δσκαλοπούλου σελίδα 3 Η Μαθητοφρένεια γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά της και ήταν όλοι εκεί! Παιδιά, καθηγητές και γονείς σ’ ένα ατέλειωτο πάρτυ. Γιατί τελικά αυτό είναι το μυστικό επιτυχίας της εφημερίδας μας: όλο το σχολείο μια μεγάλη παρέα! Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που διορ- γάνωσαν και φέτος η Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Γρεβε- νών για ενίσχυση του φιλανθρωπικού Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ. Τρεις μέρες δράσεων που περιλάμβαναν μπαζάρ μαθητικών χειροτε- χνιών, μουσικά και χορευτικά δρώμενα και αθλητικές εκδηλώσεις μαθητών και καθηγητών. σελίδα 6 Η Μόνικα Αντωνιάδη μας δίνει το ρεπορτάζ και μας μεταφέρει όλα τα παραλειπόμενα από τη βράβευση της εφημερίδας μας με το τρίτο μέσα σε δύο χρόνια πανελλήνιο βραβείο. Απλή σκέψη του λέ(γ)οντος σελίδα 8 σελίδα 7

description

Τα δεύτερα γενέθλια της Μαθητοφρένειας

Transcript of Μαθητοφρένεια #33

Page 1: Μαθητοφρένεια #33

Ένας λάθος χειρισμός μπορεί να στε-ρήσει τα δικά σου όνειρα αλλά καιτου συνανθρώπου σου

Αντί να κλαίγεσαι για τα προβλήματατου σχολείου μας, δε ρίχνεις μια ματιάνα δεις τι γίνεται σε άλλες χώρες;

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

σελίδα 2

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ

Β ι β λ ι ο θ ή κ η

Απόψεων

Θωμαή ΓκαντήραγαΕίσαι πολύ νέος για να είσαι τόσο δυ-στυχισμένος

Εβελίνα ΒαΐουΗ μαγευτική συμφωνία του παραλό-γου

Κωνσταντίνα ΠαλιούραΤο σαράκι στις ανθρώπινες σχέσεις

σελίδα 4

σελίδα 3

2 χρόνια 2 βραβείακαλύτερης εφημερίδας

σελίδα 5

Νίκη ΜπασαγιάννηΕσύ; Μπορείς χωρίς αυτά;

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΟ Υ 2 ο υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν - Ε Τ Ο Σ Γ ΄ - 1 5 Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 3 - Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΦΥΛ Λ Ο Υ: 3 3 - Τ Ι Μ Η ΦΥΛ Λ Ο Υ: 1 €

της Θέλιας Παναγιωτίδου

της Μαρίας Μπέλτσιου

της Κατερίνας Σαΐτη

της Άννας Ελευθερίου

της Ιωάννας Τσιάλτα

σελίδα 7

σελίδα 5

σελίδα 8

σελίδα 3

σελίδα 8

της Έλενας Δσκαλοπούλου

σελίδα 3

Η Μαθητοφρένεια γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά της και ήταν όλοι εκεί! Παιδιά, καθηγητές καιγονείς σ’ ένα ατέλειωτο πάρτυ. Γιατί τελικά αυτό είναι το μυστικό επιτυχίας της εφημερίδας μας:όλο το σχολείο μια μεγάλη παρέα!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που διορ-γάνωσαν και φέτος η Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Γρεβε-νών για ενίσχυση του φιλανθρωπικού Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ. Τρειςμέρες δράσεων που περιλάμβαναν μπαζάρ μαθητικών χειροτε-χνιών, μουσικά και χορευτικά δρώμενα και αθλητικές εκδηλώσειςμαθητών και καθηγητών.

σελίδα 6

Η Μόνικα Αντωνιάδη μας δίνει το ρεπορτάζ καιμας μεταφέρει όλα τα παραλειπόμενα από τηβράβευση της εφημερίδας μας με το τρίτομέσα σε δύο χρόνια πανελλήνιο βραβείο.

Απλή σκέψη του λέ(γ)οντος

σελίδα 8

σελίδα 7

Page 2: Μαθητοφρένεια #33

Μαθητοφρένεια 2

Ένας λάθος χειρισμός μπορεί να στερήσειτα δικά σου όνειρα και του συνανθρώπου σου

Έχει αναλογισθεί κανείςσε πόσους κινδύνουςείμαστε όλοι μας εκτε-

θειμένοι καθημερινά; Έναςαπό τους πιο σοβαρούς είναικαι τα τροχαία ατυχήματα, ταοποία αυξάνονται συνεχώςστη χώρα μας. Η Ελλάδα δυ-στυχώς ανάμεσα σε τόσεςάλλες ανεπτυγμένες χώρεςκατέχει την πρωτιά στοναριθμό τροχαίων ατυχημά-των. Πολύ συχνά ενημερωνόμα-

στε για τέτοιου είδους ατυχή-ματα. Κάποια από αυτάθανατηφόρα, άλλα με τραυ-ματισμούς και μερικά από ταοποία αποκτάς ‘’κουσούρια’’που θα σε συντροφεύουνστην ζωή σου.Είναι πολύ θλιβερό να παθαί-νεις κάτι από όλα τα παρα-πάνω εξ αιτίας ενόςανθρώπου ο οποίος υπό τηνεπήρεια μέθης, παίρνει τοαυτοκίνητό του και ορισμένεςφορές παρασέρνει ένανάτυχο πεζό ή κάποιο άλλοόχημα. Υπάρχει και το άλλο όμως. Οιμάγκες του δρόμου. Το γκάζιτέρμα πατημένο και .. όποιονπάρει ο χάρος. Κάποιοι δυ-στυχώς θεωρούν την ταχύ-τητα μαγκιά. Κι όμως δενσκέφτονται ή καλύτερα

αγνοούν το γεγονός ότι έτσιδεν βάζουν σε κίνδυνο μόνοτην δική τους ζωή αλλά καιτων υπολοίπων.Κάποιοι άλλοι πάλι την ώρατης οδήγησης βρίσκουν τόσοεπείγον να είναι με το κινητόστο χέρι, να μιλάν και ναστέλνουν ακόμη και μηνύ-ματα. Το αποτέλεσμα; Παρα-βιάσεις των σημάτων οδικήςκυκλοφορίας, προσπέρασηφαναριών με κόκκινο. Οι συ-νέπειες που επακολουθούνγνωστές σε όλους μας.Και από την άλλη είμαστε κιεμείς οι μαθητές που κάθεμέρα περνάμε δρόμους καιδρόμους ώστε να φτάσουμεστο σχολείο. Κατά πόσο όμωςτο πέρασμά μας είναι ασφα-λές; Κυκλοφορούν καθημερινά

τόσοι στον δρόμο. Μιαστιγμή απροσεξίας να υπάρ-ξει ίσως την χρεωθούμεεμείς. Γιατί δεν είναι λίγες οιφορές που έχουν ανακοινω-θεί τροχαία ατυχήματαμπροστά από σχολεία σταοποία αρκετές φορές υπήρ-ξαν θύματα και οι μαθητές. Υπάρχει σχολικός τροχονό-μος σε όλα τα σχολεία; Και ανόχι γιατί κάποιος δεν φροντί-ζει για την τοποθέτησή του σαυτά; Καθημερινά μικρά και

μεγάλα παιδιά διασχίζουνμεγάλους κεντρικούς δρό-μους με ιδιαίτερη κίνηση.Κι ένα άλλο ζήτημα τα φανά-ρια. Ας πάρουμε για παρά-δειγμα την πόλη μας.Φανάρια είναι τοποθετημένασχεδόν στους περισσότερουςδρόμους αυτής. Γιατί όμωςδεν λειτουργούν;Πέρα από αυτούς που έχουνστα χέρια τους το τιμόνι πρέ-πει να έχουμε και εμείς οιίδιοι ως πεζοί μία στοιχειώδηπροσοχή. Να περνάμε από τιςδιαβάσεις πεζών και να ελέγ-χουμε πάντα τον δρόμο προ-σεκτικά. Έτσι μπορούμε νααποφύγουμε τις δυσάρεστεςσυνέπειες που μπορούν ναυπάρξουν.Τέλος θα ήθελα να ανα-φερθώ στην οδική ασφάλεια.Το κράνος και η ζώνη σώζουνζωές. Δεν είναι λίγες οι φορέςπου στα τροχαία ατυχήματατραυματίστηκαν ή σκοτώθη-καν άτομα, επειδή δεν φο-ρούσαν τα απαραίτητααντικείμενα για τη δική τουςασφάλεια. Όλα αυτά δεν είναιδιακοσμητικά αλλά προλαμ-βάνουν τραγικές εξελίξεις.Είναι θλιβερό να στερείς όχιμόνο τα δικά σου όνειρα αλλάκαι του συνανθρώπου σου μεέναν λάθος χειρισμό.

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Βγαίνω ραντεβού μόνο μεοδοντιάτρους. Τουλάχιστοναυτές αναγνωρίζουν ότι έχωπλάκα.

- "Έμαθες τα νέα; Στην εθνικήοδό Αθηνών - Κορίνθου, έχειανατραπεί ένα φορτηγό μεπερούκες και εδώ και μιαώρα έχει διακοπεί η κυκλο-φορία."- "Αλήθεια; και η αστυνομίατι κάνει;"- "Χτενίζει την περιοχή!"

Τη φίλησα και μου πέταξε τοτασάκι. Με γουστάρει απλάθέλει να μου ρίξει στάχτη σταμάτια.

Ορισμός του δέντρου: Είναικάτι που κάθεται ακούνητογια δεκάδες χρόνια και ξαφ-νικά πετιέται μπροστά σε μιαγυναίκα οδηγό.

Χάζευα στο φανάρι,άναψεπράσινο και ο πίσω δεν κόρ-ναρε.Τράβηξα χειρόφρενοέντρομος και έτρεξα έξω ναδω αν ζει ο άνθρωπος!

Σε κάθε ανανέωση της αρχι-κής αλλάζει και η ερώτηση.Τί σκέφτεσαι; Τί γίνεται; Πώςνιώθετε; Αρχίζω σοβαρά ναψυλλιάζομαι ότι πίσω απ'τιςνέες ρυθμίσεις του facebookβρίσκεται η μάνα μου ...

Στο ψυγείο όλη η πόλη εδώ και μερικές μέρες. Ζέστη όμως στο σχολείο. Τελικά οιφόβοι μας για εποχή παγετώνων διαψεύστηκαν. Βάλαμε και πετρέλαιο πρόσφατα καιόλα καλά. Με τέτοια ζέστη που έχει εδώ, δε θα θέλει κανείς να γυρίσει σπίτι.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΕΚΔΟΣΗΣ

Δημήτρης Γουσόπουλος ΦιλόλογοςΔήμητρα Κωσταρέλλου Φιλόλογος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Εβελίνα ΠιπέργιαΑλεξάνδρα ΠαπανίκουΧριστίνα ΠαπανικολάουΔήμητρα Λαζαρίδη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ Ελένη ΧατζηλίουΑθηνά ΠηλιτζίδουΘέλια ΠαναγιωτίδουΈλενα ΔασκαλοπούλουΆννα ΕλευθερίουΚατερίνα ΣαΐτηΙωάννα ΤσιάλταΜαρία Μπέλτσιου

ΕΙΔΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Φανή ΤζουβάραΙουλία ΤσουκαλάΘωμαή ΓκαντήραγαΙφιγένεια ΤζιόλαΚατερίνα ΣιούμπουραΚων/νος - Δημ. ΤσιουμέλαςΡένια Τσίπη

Η Μαθητοφρένεια είναι σχολική εφημερίδατων μαθητών και των μαθητριών του 2ου Γενι-κού Λυκείου Γρεβενών. Ο χαρακτήρας της είναιμη κερδοσκοπικός. Τα έξοδα της εφημερίδαςκαλύπτονται από χορηγίες και διαφημίσειςπροϊόντων, επιχειρήσεων ή προσώπων, για ταοποία δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα προβολήςσύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία.Κάθε παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμα να δημο-σιεύσει οτιδήποτε επιθυμεί χωρίς διάκριση καιχωρίς λογοκρισία. Δικαίωμα δημοσίευσηςέχουν και όλοι οι καθηγητές του σχολείου μαςαλλά και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικήςκοινότητας. Οι τυχόν επεμβάσεις στα υπό δη-μοσίευση κείμενα θα αφορούν την έκτασή τουςκαι μόνο, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο, χωρίςωστόσο να αλλοιώνεται κατ’ ελάχιστο το ύφοςκαι το περιεχόμενο του κειμένου. Αποκλείονταικείμενα προπαγανδιστικού, υβριστικού ή συ-κοφαντικού περιεχομένου ή κείμενα που κατάτην κρίση της Συντακτικής Ομάδας δεν τηρούντους στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας. Ταάρθρα και τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται στηΜαθητοφρένεια απηχούν τις απόψεις των συν-τακτών τους και μόνο, και σε καμιά περίπτωσηδε συνεπάγεται ότι αυτή είναι και η θέση τηςΣυντακτικής Ομάδας της εφημερίδας ή του επι-βλέποντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης τουσχολείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΕΚΔΟΣΗ

Ματίνα Κυραλέου Πληροφορικός

Χα! Πολλές φορές έχουμεκλαφτεί για τις σχολικές ελλεί-ψεις. Αλλά αν νομίζετε ότι ηκατάστασή μας είναι τραγική,για ρίξτε μια ματιά πώς κά-νουν μάθημα τα παιδιά στηνΙνδία και μετά διαβάστε τηνΧριστίνα στη διπλανή στήλη.

ΤΑΔΕ ΕΦΗΜΠΟΜΠΙΡΑΣ

Αλεξάνδρα ΠαπανίκουΑρχισυντάκτρια

Κάποιος που δενέχει ποτέ του πάεισχολείο ίσως ναλήστευε ένα βα-γόνι τρένου. Ανόμως είχε τελει-ώσει το πανεπι-στήμιο, θασήκωνε ολόκληροσιδηρόδρομο.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ

ΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:

123ΗΜΕΡΕΣ

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

γελάστε ελεύθερα!

ΓιάννηςΑντωνιάδηςΧρήστοςΖούρτοςΒασίληςΒασιλόπουλος

ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

... ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟ-

ΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΒΑΛΛΕΣΘΕ! ΜΠΟΡΕΙΤΕ

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΜΟΝΟ, ΟΤΑΝ Ο ΠΑ-

ΤΕΡΑΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ!

Page 3: Μαθητοφρένεια #33

3Μαθητοφρένεια

ΕΛΛΑΔΑ 2013: Μαθητές και καθηγητές σε κατάστασηπαράνοιας. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για το στείροεκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, για το κρύο στις αί-θουσες και για το ποιος πρέπει να είναι τελικά ο ρόλοςτου σωστού καθηγητή. Αφρική 2013: 50 περίπου παι-διά έξι ετών και άνω μαζί με έναν εθελοντή της Unicefκάνουν μάθημα στο χώμα κάτω από τον καυτό ήλιο,χωρίς θρανία, πίνακες κτλ. Ινδία 2013: Κάποια σχολείαβρίσκονται κάτω από γέφυρες αυτοκινήτων. Πίνακεςείναι τα πόδια της γέφυρας, ενώ οι μαθητές καθισμένοιστο χώμα ακούν με προσοχή τον καθηγητή.

* * *ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ που θεωρούμε πολλά πράγματαδεδομένα, είναι όμως; Θεωρούμε δεδομένο το δι-καίωμα του κάθε ανθρώπου στη γνώση και στη μά-θηση, είναι όμως έτσι; Πιστεύουμε ότι το σχολείο είναικαταναγκασμός, χάσιμο χρόνου και ότι όλα είναι βλα-κώδη και ανούσια. Διαμαρτυρόμαστε για το εκπαιδευ-τικό σύστημα, το κρύο στις αίθουσες και για τουςκαθηγητές μας. Κανείς μας όμως δεν αναρωτήθηκε ανδεν υπήρχαν όλα αυτά, αν δεν υπήρχε το σχολείο, τιθα ήμασταν;

* * *ΤΥΧΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ εβδομάδα έπεσε σταχέρια μου μία φωτογραφία από κάποιο ‘’σχολείο’’ σεπεριοχή της Αφρικής. Ξαφνιάστηκα τόσο πολύ απόαυτή την εικόνα και ειλικρινά αισθάνθηκα τυχερή πουέχω ένα τέτοιο σχολείο, που ζω σε αυτή εδώ τη χώρα.Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι δεν ήταν τομόνο ΤΕΤΟΙΟ σχολείο. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιαανά τον κόσμο.

* * *ΩΣ ΜΑΘΗΤΕΣ και έφηβοι διαμαρτυρόμαστε και φω-νάζουμε συνέχεια. Η πολιτεία αδιαφορεί και αυτό είναιγεγονός, οι πολιτικοί σκέφτονται μόνο το κέρδος, εμείςτι ακριβώς κάνουμε; Αντί να διαβάζουμε και να ενη-μερωνόμαστε για το τι επικρατεί στον κόσμο γύρωμας, γινόμαστε επαναστάτες χωρίς λόγο και αιτία, θε-ωρούμε cool και μάγκα κάποιον ο οποίος δεν έχει ανοί-ξει ποτέ βιβλίο, ενώ περιθωριοποιούμε καικοροϊδεύουμε όσους διαβάζουν.

* * *ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ κρύο. Δεν θα πάθουμε και τίποταόμως αν βάλουμε το μπουφάν την τελευταία ώρα. Αν-τιδρούμε για ότι οι καθηγητές δεν κάνουν σωστά τηδουλειά τους αλλά απαξιούμε να τους προτείνουμε νακάνουν καμιά άσκηση. Αδιαφορούμε για τα περισσό-τερα μαθήματα, αφού θεωρούμε ότι είναι ανούσια καιάχρηστα. Συγκρίνουμε τις συνθήκες στο σχολείο μαςμόνο με κάποια κολέγια του εξωτερικού και όχι με σχο-λεία όπως αυτά της Ινδίας ή της Αφρικής.

* * *ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ, το καλύτερο δεν πρέπει να κοιτάμε;Ναι, αλλά κι όλη αυτή η κλάψα πρέπει να σταματήσει!Πρέπει να νιώθουμε τυχεροί και ευγνώμονες πουέχουμε ένα αξιοπρεπές σχολείο, να διαβάζουμε και ναμην αδιαφορούμε. Υπάρχουν και χειρότερα! Υπάρχουνβέβαια και καλύτερα! Δεν βοηθά όμως ιδιαίτερα ναστρεφόμαστε ενάντια στο σχολείο μας. Πρέπει να τοαποδεχθούμε όπως είναι, με τα προτερήματα και ταελαττώματά του. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμεμπροστά και να το βελτιώσουμε!

τηςΧριστίνας Παπανικολάου

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ

Ηιστορία δεν αποτελείαπλή αφήγηση τετελε-σμένων γεγονότων

αλλά προσπάθεια αναδρομήςκαι ερμηνείας του παρελθόν-τος με στόχο συνήθως την ερ-μηνεία του παρόντος και τηνπρόβλεψη του μέλλοντος.Αυτά όσον αφορά τη Βικιπαί-δεια και τον τρόπο με τονοποίο ερμηνεύει τον όρο‘’Ιστορία’’. Βέβαια, για ένα ουδόλως αμε-λητέο μέρος του Ελληνικούλαού και κυρίως των νέων,όπως αποδεικνύεται συνεχώς,το κεφάλαιο Ιστορία είναι μια... πονεμένη ιστορία. Η ανα-δρομή στο παρελθόν σίγουραδεν του θυμίζει κάτι. Και το ερώτημα που βασανίζει

αυτό το κομμάτι του Ελληνι-σμού. Το ‘’ΟΧΙ’’ τελικά σε ποι-ους το είπαμε; Τούρκους;Ιταλούς; Γερμανούς; Κι όμως όσο αναγνωρίσιμη κιαν είναι η δυναμική αυτή τηςχώρας τόσο ‘’τα παιδιά ‘’ τηςαδυνατούν να την ερμηνεύ-σουν. Ίσως όλοι αυτοί οιαπλοί,αγράμματοι πολεμιστέςκαι μη που κράτησαν ζωντανάστη μνήμη τους τα ηρωικά κα-τορθώματα και τα φύλαξανγια εμάς και το αίσθημα υπε-ρηφάνειας που αναδύεταιμέσω της μελέτης αυτών γιατη γη μας, γνωρίζουν περισ-σότερα από το μεγαλύτεροποσοστό των μαθητών πουαριστεύουν στο μάθημα τηςιστορίας στις Πανελλαδικές

εξετάσεις. Από αυτούς και άλ-λους πολλούς πτυχιούχουςσπουδαστές του 21ου αιώνα.Ιστορία. Γνώσεις για την ιστο-ρία ενός λαού που πολεμή-θηκε όσο κανείς άλλος. Κιαυτό γιατί μόνο τότε θα νιώ-σουμε πραγματική εθνικήυπερηφάνεια, θα συνειδητο-ποιήσουμε γιατί ο λαός μαςπολεμήθηκε, γιατί πολεμείται-ακόμα.Γιατί είμαστε πολύ Έλληνες γιανα κάνουμε πίσω, γιατί ως Έλ-ληνες έχουμε να επιδείξουμεκάτι περισσότερο από τηναναξιοκρατία και την δια-φθορά. Γιατί οι Έλληνες ενω-μένοι δεν χάνουν ποτέ. Γιατίκανένας λαός δεν πρέπει ναείναι υπόδουλος κανενός,

όποια μορφή δουλείας κι ανείναι αυτή.Γιατί το οφείλουμε σε όλουςτους νεκρούς που μας κληρο-δότησαν μια ελεύθερη πα-τρίδα για να μπορούμε νααναπνέουμε ελεύθερο αέρα.Για τα κατορθώματά τους,τιςαδυναμίες τους,τα λάθη καιτις ιδέες τους.Τους ορίζοντέςτους.Κι αν εμείς οι μεταγενέστεροιαγνώμονες κάποτε τους ξε-χνάμε, η πατρίδα είναι εκεί καιτους τιμά, για όλα αυτά πουπρόσφεραν,για το αίμα πουέχυσαν. Ας κάνουμε όμως κιεμείς υπερήφανους τους από-γονούς μας. Η ιστορία, νεοέλ-ληνες, καταγράφεται αενάως,δεν τελειώνει ποτέ

της Έλενας Δασκαλοπούλου

Η Ιστορία καταγράφεται αενάως,δεν τελειώνει ποτέ

Facebook. Μια μηχανήπου έχει μπει για τα καλάστη ζωή μας και δεν λέει

να βγει. Άλλωστε και ποιος δενέχει λογαριασμό στις μέρεςμας; Είναι τόσο εύκολο στη χρήση

που ο καθένας μπορεί να τοχειριστεί και πάνω από όλαδωρεάν. Γιατί όπως γράφει καιστην αρχική σελίδα «ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ». Εδώ όμως βρίσκεται και το

μεγαλύτερο πρόβλημα. Βλέ-πεις 9χρονα παιδιά να παίζουνστα δάχτυλά τους το facebookκαι αναρωτιέσαι «πως είναιδυνατόν;».Μπορεί οι περισσότεροι να τοβλέπουμε σαν μια διασκέδασηπου σου δίνει ένα «ανεβα-

σμένο» prestige όμως η πραγ-ματικότητα είναι άλλη. Όλοιμας μπορούμε να κατεβά-σουμε φωτογραφίες από άλλαάτομα στον υπολογιστή μαςκαι να δημιουργήσουμε έναfake profile (ψεύτικο προφίλ),που καμιά σχέση δεν έχει μεμας.Δεν είναι άλλωστε λίγες οι πε-ριπτώσεις που κάποιοι βρέθη-καν αντιμέτωποι με τον νόμογια τέτοιες καταστάσεις.Άτομα διασύρονται και παρα-τηρείται ότι δεν υπάρχει πλέονκαμιά προστασία στα προσω-πικά δεδομένα.Παρόλα αυτά όλοι μας θέ-

λουμε οποιαδήποτε στιγμή ναμπαίνουμε σε έναν άλλοκόσμο που ενημερωνόμαστε

για οτιδήποτε και αν κάνει οάλλος! Το κυριότερο όμως γιαεμάς τα παιδιά είναι ότι παρα-κολουθούμε τις κινήσεις τωνφίλων μας (και όχι μόνοφίλων).

«Ανέβασε φωτογραφία ναείναι αγκαλιά με αυτήν». Τι πιοσυνηθισμένο να ακούσουμεσήμερα! Άλλωστε και έρευνεςέχουν δείξει ότι το 90% τωνατόμων που χωρίζουν με τουςσυντρόφους τους δεν κόβουνόλους τους δεσμούς μαζί τουςαλλά τους παρακολουθούνστενά μέσω του δημοφιλούςμέσου κοινωνικής δικτύωσης.Πολλοί χρήστες του facebookμάλιστα παρουσιάζουν υψη-λές τάσεις ναρκισσισμού.Κάτω από κάθε φωτογραφία

γράφουμε σχόλια «θεά» «κού-κλα/ος είσαι» «καλά τα σπας».Και επειδή όλοι μας θέλουμενα έχουμε τέτοια σχόλια όπουκαι αν σταθούμε ή βρεθούμετο μόνο που σκεφτόμαστεείναι τί πόζα θα πάρουμε γιανα βγάλουμε την φωτογραφίαπου θα έχει τα περισσότεραlikes.Κάπου πλέον έχει χαθεί το

παιχνίδι με τον τρόπο που οκαθένας αντιλαμβάνεται τηχρήση του facebook. Για αυτόλοιπόν την επόμενη φορά πουθα μπείτε στο φατσοβιβλίοκαι θα σας ρωτήσει: «Καλη-μέρα! Τι σκέφτεστε;» γράψτε:«Πως μπορώ να δίνω προσω-πικές πληροφορίες σε κάποιονπου δεν εμπιστεύομαι;».

Καλημέρα, χρήστη!Τι σκέφτεσαι;

ΓΡΑΦΕΙ ΗΚατερίνα Σαΐτη

Page 4: Μαθητοφρένεια #33

Μαθητοφρένεια 4

Β ι β λ ι ο θ ή κ η Απόψεων

Από τα πρώτα χρόνια τηςζωής του ο κάθε άνθρωποςέχει την ανάγκη να βρει

έναν φίλο που θα τον νοιάζεται,θα τον φροντίζει και θα τον αγα-πάει. Ψάχνει με οποιοδήποτε τρόπο ναβρει κάποιον που θα ταιριάξει μετα ενδιαφέροντά του και τις συ-νήθειές του. Τις περισσότερεςφορές είναι λάθος, αλλά αυτό δενγίνεται να το καταλάβουμε απότην αρχή. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν

διαφορές γιατί ο καθένας έχει τηνδική του προσωπικότητα. Γι' αυτότο λόγο πρέπει να ανέχεται ο έναςτον άλλον και να τον σέβεται. Τιγίνεται όμως όταν σε χρόνιες φι-λίες μπαίνει ανάμεσα στα άτομα ηζήλια; Χαλάνε ή κρατιούνται γεράστις δυσκολίες του χρόνου; Ποιοςμπορεί να κρίνει τον άλλον ανείναι όμορφος ή άσχημος; Ανείναι σωστός ή λάθος; Κανένας! Γιατί κανείς δεν μπαίνει στην δια-

δικασία να κρίνει πρώτα τονεαυτό του και έπειτα τον φίλο του. Αυτή η αδικαιολόγητη ζήλια δη-

μιουργείται για διάφορους λό-γους και παίζει καλά τον ρόλο τηςκακίας - έριδας! Οι κυριότεροι πα-ράγοντες που οδηγούν έναν άν-

θρωπο να φτάσει σε σημείο ναμισεί τον φίλο του στις μέρες μαςείναι ένα αγόρι ή ένα κορίτσι, τοχρήμα και οι επιδόσεις του σταμαθήματα. Όλοι θεωρούν τον εαυτό τους

όμορφο και νομίζουν ότι θα μπο-ρούσαν άνετα να κατακτήσουντον τέλειο σύντροφο. Τι συμβαίνειόμως όταν αυτός ή αυτή θέλει τονκολλητό σου ή την κολλητή σου;Ρητορική ερώτηση! Όλοι στην αρχή το παίζουν άνετοικαι προσπαθούν με κάθε τρόπονα μην λυγίσουν. Μετά αρχίζουννα κακολογούν τον/την φίλο/ητους, και να τους κοιτάζουν μεάλλο μάτι. Όσο και να προσπαθήσουν αυτή

η φιλία είναι αδύνατον να κρατή-σει, γιατί δεν υπάρχει εμπιστο-σύνη πλέον και επίσης κάνει τηνεμφάνισή του το ψέμα και το χει-ρότερο: η ζήλια κατάφερε τοσκοπό της, έχει εισχωρήσει για τακαλά σ' αυτήν την ''στενά'' συνδε-δεμένη σχέση.

Και προχωράμε στο επόμενοθέμα. Το χρήμα! Η πολιτεία έχειβάλει και τα παιδιά στην ιδεολο-γία ότι με τα λεφτά κάποιος μπο-ρεί να είναι ευτυχισμένος. Ρούχα,παπούτσια, τσάντες, έξοδοι και

παιχνίδια είναι απλά πράγματααλλά τόσο «υπέρτατα» για ναμπουν ανάμεσα σε δύο φίλους. Ο ένας προσπαθεί να επιβληθεί

και να «δειχθεί» στον άλλον έχον-τας τα λεφτά του μπαμπάκα. Αυτόόμως που δεν γνωρίζουν οι συγ-κεκριμένοι άνθρωποι είναι ότι ηαγάπη δεν κερδίζεται με λεφτάαλλά με στοργή και ενδιαφέρον!

Θα μπορούσα να αναφέρω πολ-λούς άλλους αλλά θα αρκεστώ σ’έναν τελευταίο παράγοντα πουχωρίζει ή αν δεν χωρίσει τους φί-λους, τους αλλάζει τις συμπερι-φορές, είναι οι επιδόσεις τουκαθενός στα μαθήματα. Αυτό γί-νεται μόνο στα τελευταία χρόνιατου σχολείου για έναν ανεξήγητολόγο. Ο μόνος λόγος που μπορώ να

υποστηρίξω την σκέψη αυτή τωνπαιδιών είναι ότι από μικρά μερι-κοί γονείς ή συγγενείς τους κά-νουν '' πλύση εγκέφαλου'', ώστενα γίνουν οι καλύτεροι μαθητές.Κινούνται δηλαδή με μία αισχρήιδέα ότι για να επιβιώσεις πρέπεινα φας τον άλλον. Λάθος! Η αγάπη και το μόνιασμαείναι το παν, όσο κι αν δεν μπορείνα χωρέσει σε μερικούς μικροα-στούς εγκεφάλους!

Το σαράκι στις ανθρώπινες σχέσειςτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire

Ηζωή είναι ωραία! Πολλές φορέςμπορεί να νιώθουμε ‘’άχρηστοι’’,‘’άσχημοι’’, ‘’ασήμαντοι’’, είτε

γιατί δεν γράψαμε καλά σε ένα διαγώ-νισμα, είτε γιατί απορριφθήκαμε από τοάτομο που μας αρέσει, είτε γιατί πολλέςφορές τυχαίνει οι φίλοι μας να είναι τοεπίκεντρο της παρέας και μιλάνε όλοι μεεκείνους χωρίς να σου δίνουν σημασία,με αποτέλεσμα να στεναχωριέσαι, νακάνεις αρνητικές σκέψεις και να απο-γοητεύεσαι. Το θέμα όμως είναι ότι στεναχωριέσαιγια μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγμαπου δεν αξίζει. Εντάξει όλοι στεναχω-ριόμαστε, απλώς σκέψου ότι η ζωή είναιμικρή και σε αυτή την ηλικία που είσαιγεμάτος ενέργεια είναι κρίμα να τηνσπαταλάς έτσι. Καταρχήν σκέψου πόσο τυχερός είσαι

που είσαι ζωντανός για ακόμα μία μέρα,πράγμα που πρέπει να σε χαροποιεί κα-θημερινά. Έπειτα έχεις την ευκαιρία καιτη δυνατότητα να πας στο σχολείο καινα μάθεις πολλά καινούρια πράγματαπου θα σε βοηθήσουν πολύ στη ζωήσου. Επίσης ποτέ να μην ξεχνάς ότι υπάρ-

χουν πολλά άτομα που σε αγαπούν καινοιάζονται για σένα, ακόμα και αν αυτάδεν το δείχνουν, όπως και ότι υπάρχουνάτομα που εσύ αγαπάς πολύ και πολλέςφορές σου δίνουν δύναμη χωρίς να το

καταλαβαίνουν. Αλλά και αυτά παίρνουνδύναμη από σένα.Επιπλέον ζεις στην πιο όμορφη χώρατου κόσμου, με τεράστια ιστορία καιέναν υπέροχο πολιτισμό. Γιατί όπως καινα είναι τώρα η κατάσταση της χώρας,δεν παύει να είναι μια πολύ όμορφηχώρα την οποία χιλιάδες τουρίστες επι-σκέπτονται κάθε χρόνο και εύχονται ναέμεναν εδώ. Αν αυτά πάλι δεν μπορούν να σε κάνουνχαρούμενο, τότε επικοινώνησε με ταάτομα που ξέρεις ότι κάθε φορά που θαμιλήσεις μαζί τους, θα σου φτιάξουν τηνδιάθεση, άκουσε δυνατά το αγαπημένοσου τραγούδι, δες την αγαπημένη σουταινία, κάνε ό,τι αγαπάς πιο πολύ, αρκείνα μην είσαι λυπημένος! Είναι κρίμα την στιγμή που έχεις τόσα

αγαθά και είσαι στο άνθος της ηλικίαςσου να χαλάς την ψυχολογία σου. Πί-στεψε στον εαυτό σου, κάνε όνειρα καιπροσπάθησε να τα πραγματοποιήσεις.Εξάλλου λένε ότι «το γέλιο μακραίνει τηζωή», γι’ αυτό μη χάνεις χρόνο! Γίνε πιοαισιόδοξος και χαρούμενος και έτσι θααρχίσεις να τα βλέπεις όλα τα γεγονότααπό μία άλλη οπτική γωνία. Άλλωστε η ευτυχία φέρνει κι άλλη ευ-τυχία. Όταν είσαι χαρούμενος γίνεσαιπιο αποδοτικός με αποτέλεσμα να επι-τυγχάνεις πιο συχνά και έτσι γίνεσαιακόμα πιο χαρούμενος.

Είσαι πολύ νέος για να είσαι τόσο δυστυχισμένος

της ΘΩΜΑΗΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΑ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στατιστικές δείχνουν πως οινέοι όλο και περισσότεροεθίζονται στο αλκοόλ και

στα ναρκωτικά. Δυστυχώς δενμπορούν να καταλάβουν τις συ-νέπειες που πιθανόν θα προκύ-ψουν στο μέλλον. Οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία

είναι σίγουροι πως δεν θα τουςσυμβεί τίποτα και έτσι αρχίζουννα πειραματίζονται με το αλκοόλκαι τα ναρκωτικά. Πολλοί από αυ-τούς όμως δεν πειραματίζονταιμόνο, αλλά συνεχίζουν να τα χρη-σιμοποιούν περιστασιακά. Το πιοεπικίνδυνο όμως είναι πως στησυνέχεια αναζητούν πιο επικίν-δυνα ναρκωτικά που μπορεί νατους θέσουν σε μεγάλο κίνδυνο.Πολλοί έφηβοι τα χρησιμοποιούναπλά, γιατί το κάνουν οι φίλοιτους ή γιατί θέλουν να νιώσουν

μεγάλοι. Επίσης πολλές φορές νο-μίζουν ότι μειώνουν το στρεςγιατί νιώθουν «καλά» σε ένανκόσμο δικό τους χωρίς ‘πρέπει’και ‘μη’.Πλέον χρησιμοποιούν διάφορες

ουσίες είτε παράνομες είτε νόμι-μες. Όμως η χρήση παράνομωνουσιών αυξάνεται και ιδιαίτεραμεταξύ των νεαρότερων ηλικιών,των εφήβων. Ο μέσος όρος ηλι-κίας πρώτης χρήσης της μαρι-χουάνας είναι γύρω στα 14χρόνια ενώ αλκοόλ στα 12. Όλα αυτά βέβαια οδηγούν σε μιασειρά αρνητικών επιπτώσεωνόπως οι αποτυχίες στο σχολείο, ημείωση των ικανοτήτων, η βία καιη εγκληματικότητα, ο αργός θά-νατος.Συνήθως οι έφηβοι που εθίζον-

ται σε αυτές τις ουσίες είναι παι-

διά που έχουν ένα οικογενειακόιστορικό χρήσης ναρκωτικών ήπου πάσχουν από κατάθλιψη.Επίσης μπορεί να έχουν χαμηλόαίσθημα αυτοεκτίμησης ή να νιώ-θουν ότι δεν μπορούν να προσαρ-μοστούν στο κοινωνικό σύνολοκαι νιώθουν περιθωριακοί.Για αυτό και οι γονείς θα πρέπει

από πολύ νωρίς να μιλήσουν σταπαιδιά τους για τα ναρκωτικά καινα τους βοηθήσουν, άμα εμπλα-κούν σε τέτοιες περίεργες κατα-στάσεις. Μια καλή σχέση καιεπικοινωνία, ένα υγιές οικογενει-ακό περιβάλλον και ο παραδειγ-ματικός ρόλος των γονιώνπροφυλάσσουν τους εφήβουςαπό την επικίνδυνη χρήση τωνναρκωτικών και του αλκοόλ.Εσύ; Μπορείς χωρίς αυτά;

Εσύ; Μπορείς χωρίς αυτά;της ΝΙΚΗΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αλήθεια, πόσες φορές έχεις πιάσειτον εαυτό σου να ονειρεύεται; Ναονειρεύεται κάτι άσχετο, σε ένα

άσχετο μέρος, σε μια άσχετη στιγμή;Ύστερα επανέρχεσαι στην πραγματικό-τητα, σκέφτεσαι πόσο αταίριαστο με τηνπερίσταση ήταν αυτό που σκεφτόσουνπριν από μερικά δευτερόλεπτα. Δενμπορούσες να το ελέγξεις όμως, γιατίκανείς δεν μπορεί να ελέγξει το νου. Ούτε που έχουμε καταλάβει τα όρια τουνου και τις ικανότητές του, πόσο μάλλοννα τον ελέγξουμε. Και πάλι καλά δη-λαδή, γιατί αυτό θα ήταν ένας ζωντανόςεφιάλτης. Θα ήταν αβάσταχτο να μπο-ρούν να σε ελέγξουν ακόμη και στο κα-ταφύγιο που νόμιζες ότι κανένας δεν θαμπορούσε να σε βρει, το μυαλό σου. Εκείθα στοχεύσουν αν θέλουν να σε κατα-στρέψουν, αν θέλουν να σε κάνουν χίλιακομμάτια, εκεί θα σε χτυπήσουν. Γιατί είναι αλήθεια ότι, ακόμη και σε ένα

μικροσκοπικό δωμάτιο να είσαι κλει-σμένος, η σκέψη θα βρει μια ποντικό-τρυπα και θα δραπετεύσει, και μετάποιος την πιάνει. Εκεί που τρέχεις καινομίζεις πως θα την αιχμαλωτίσεις, ξε-φεύγει στον ουρανό, και δεν μπορείς νατη δεις, γιατί σε τυφλώνει ο ήλιος. Κιεκεί στα σύννεφα συναντιέται η Σκέψημε τη Φαντασία, μπερδεύονται τα χρώ-ματά τους και δημιουργείται έναόμορφο πορτραίτο, μια συμφωνία τουπαραλόγου. Η Σκέψη και η Φαντασία μπορούν να

αλλάξουν τον κόσμο, για να ξυπνήσειςμια μέρα και να γελάσεις, σκεπτόμενος:«Θυμάσαι τότε που σε κορόιδευαν καισε λέγανε τρελό, επειδή έπαιρνες τορίσκο να ονειρευτείς; Εσύ επιβίωσεςόμως, γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαννα σε πειράξουν. Άλλωστε, πώς να βλά-ψεις κάποιον που δεν βρίσκεται μαζίσου;»

Η μαγευτική συμφωνία του παραλόγουτης ΕΒΕΛΙΝΑΣ ΒΑΪΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Page 5: Μαθητοφρένεια #33

5Μαθητοφρένεια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Μόνικα Αντωνιάδη

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ πράγματαστη ζωή του ανθρώπου είναι η φιλία.Οιφίλοι μας,μας ολοκληρώνουν,είναι ο κα-θρέφτης της προσωπικότητάς μας καιαποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τηςζωής μας.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΙΛΟΥΣ πουτον βοηθούν να ξεφύγει απ’ την πραγ-ματικότητα αλλά και να αντιμετωπίσειτα προβλήματά της,να κάνει ένα διά-λειμμα απ την καθημερινή ρουτίνα καινα εκφράσει τους προβληματισμούς του.Μπορεί παροδικά να υπάρχουν και τσα-κωμοί. Δεν πειράζει. Έτσι η φιλία δοκι-μάζεται και αποδεικνύει αν μπορεί νααντέξει στο χρόνο.

ΑΝ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ πως θα ήταν η ζωή μαςχωρίς αυτούς, τα αποτελέσματα θα είναιμάλλον απογοητευτικά. Μια ζωή χωρίςκουτσομπολιό και ψώνια (για τα κορί-τσια πάντα!) και χωρίς μπάλα ή pro γιατα αγόρια! Πραγματικός εφιάλτης!

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΦΙΛΙΑ βασίζεταιπάνω απ όλα στην αμοιβαία εμπιστο-σύνη,την κατανόηση,την αποδοχή τωνπροτερημάτων και των ελαττωμάτωντου άλλου, καθώς επίσης και στην εχε-μύθεια. Ο ένας πρέπει να συμπαραστέ-κεται στον άλλο, να αποτελεί στήριγμαγια το φίλο του και να είναι δίπλα του καιστις χαρές και στις λύπες.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ πόσο σημαντικοίείναι για εμάς, αρκεί να σκεφτούμε μιαμέρα που ήμασταν "πεσμένοι",είχαμεπροβλήματα και χρειαζόμασταν μιαάμεση αλλά ταυτόχρονα πολύτιμη συμ-βουλή. Οι φίλοι μας ήταν εκεί. Γιατί αυτοίείναι που μας βοηθάν να δούμε καθαράόταν είμαστε μπερδεμένοι, μας δίνουναγάπη όταν αισθανόμαστε μόνοι και μαςκάνουν να νιώθουμε ασφαλείς.Τι πιο ση-μαντικό από αυτό;

ΜΙΛΑΩ ΒΕΒΑΙΑ για τις ανιδιοτελείς φι-λίες αυτές που βασίζονται σε αμοιβαίαεμπιστοσύνη και ειλικρίνεια και αποδει-κνύουν τη δύναμή τους με το πέρασματου χρόνου.Γιατί μπορεί να γνωρίσουμεπολλά άτομα,όμως πραγματικοί μαςφίλοι είναι αυτοί που είναι πάντα εκείόποτε κι αν τους χρειστούμε, που ενδια-φέρονται για εμάς και που λένε όχι μόνοαυτά που θέλουμε να ακούσουμε αλλάκαι την αλήθεια όποια κι αν είναι αυτή,ώστε να μην πληγωθούμε.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ επομένως τη συμβολήτους στη ζωή μας και θα διαπιστώσουμετο πόσο απαραίτητοι είναι.

της Ιωάννας Τσιάλτα

Άλλη μια βράβευση για την Μα-θητοφρένεια και το 3ο της πανελ-λήνιο βραβείο είναι γεγονός.Ξεχωριστή τιμή για την εφημε-ρίδα μας, το σχολείο και την πόλημας! Αυτή τη φορά από το Σωμα-τείο της Γυναικείας ΛογοτεχνικήςΣυντροφιάς στο πλαίσιο του 57ουΠανελλήνιου Διαγωνισμού. Κρι-τήριο ήταν η περιοδικότητα τηςέκδοσης και η λογοτεχνικότητατων κειμένων.

Κάτι η σχολική γραφειοκρατία,κάτι η βαρυχειμωνιά των Γρεβε-νών απέτρεψαν κυριολεκτικά τηντελευταία στιγμή τη μετάβασητων τωρινών υπεύθυνων και συν-τακτών της Μαθητοφρένειας στηΑθήνα για την απομονή του βρα-

βείου. Έτσι ανατέθηκε σε μένααπό τον κ. Γουσόπουλο, αν φυ-σικά μπορούσα – μου έδωσε καιτο περιθώριο άρνησης (!), να πα-ρευρεθώ στον χώρο της τελετήςκαι να το παραλάβω εκ μέρουςτης Μαθητοφρένειας. Το άγχος μου μεγάλο αλλά ακόμαμεγαλύτερη η αγωνία και η προσ-δοκία μου να αντιπροσωπεύσωόσο το δυνατόν καλύτερα όλοαυτό που τόσο άξια έχει στηθείαπό όλα τα παιδιά του σχολείουστο οποίο μέχρι πριν λίγα χρόνιαφοιτούσα κι εγώ! Αφού πήρα μαζί μου όλες τιςσυμβουλές-οδηγίες του κ. Γουσό-πουλου και φίλες μου για να έχωυποστηρικτές, βρέθηκα στην

Στοά του Βιβλίου στο κέντρο τηςπρωτεύουσας για την τελετήβράβευσης. Αξιόλογα άτομα του συγγραφι-

κού κόσμου, και όχι μόνο ήτανεκεί! Όλα ήταν άρτια οργανωμένασ’ ένα πολύ όμορφο χώρο. Δενέλειψαν και οι εκπλήξεις! Η βράδια ξεκίνησε με την τιμη-

τική βράβευση μια αξιόλογηςσυγγραφέα παιδικών βιβλίωναλλά και με την χορωδία της 2αςδημοτικού του Αρσακείου σχο-λείου. Στην συνέχεια, άρχισε ηαπονομή των βραβείων σε όσουςείχαν διακριθεί στον διαγωνισμόπου είχε οργανώσει ο σύλλογος.Πρόκειται κυρίως για νέους λογο-τέχνες.

Μετά από λίγη ώρα, ήρθε και ησειρά της Μαθητοφρένειας. Ηστιγμή ήταν συγκινητική αλλά καιάκρως επιβραβευτική για όλουςόσους είναι υπεύθυνοι για αυτό τοασυναγώνιστο εγχείρημα. Θέλω να σας μεταφέρω τα ειλι-

κρινή συγχαρητήρια για τηνάρτια δουλειά που παρουσιάζετεκαι την στήριξη όλων για την συ-νέχεια. Μόνο το χειροκρότημαπου εισέπραξε την στιγμή τηςβράβευσης είναι η ουσιαστικό-τερη επιβεβαίωση. Εύχομαι νασυνεχίσει η Μαθητοφρένεια νααποτελεί στολίδι για το σχολείοκαι την πόλη μας και με τους ίδι-ους ρυθμούς να σαρώσει και άλλαπανελλήνια βραβεία!

Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ε Κ Λ Ε Ι Σ Ε Μ Ε Τ Η Μ Α Θ Η ΤΟ Φ Ρ Ε Ν Ε Ι Α Ν Α Κ ΑΤΑ Κ ΤΑ ΤΟ Τ Ρ Ι ΤΟ Μ Ε Σ Α Σ Ε ΔΥΟ Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Στη Στοά του Βιβλίου το Σωματείο της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς απένειμε στη Μαθητοφρένεια το Πρώτο Βρα-βείο Σχολικού Εντύπου που αθλοθέτησε ο Εκδοτικός Οίκος ΠΑΤΑΚΗ στο πλαίσιο του 57ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Δια-γωνισμού. Το βραβείο παρέλαβε η παλιά μαθήτρια του σχολείου μας και συντάκτρια της Μαθητοφρένειας ΜόνικαΑντωνιάδη. Μαζί με το βραβείο μάς δόθηκε αναμνηστικό ρόδι, δύο βιβλία από τις πρόσφατες εκδόσεις και μια δωροεπιταγήσε βιβλία ύψους 200 ευρώ.

Με τη λήξη της εκδήλωσης δενχάσαμε την ευκαιρία να πάρουμεδυο λόγια σχετικά με την εφημε-ρίδα μας από μέλη της κριτικήςεπιτροπής. Αρχικά ζητήσαμε απότην κα. Άννα Κατρά να μας πειτους λόγους για τους οποίουςβραβεύτηκε η Μαθητοφρένεια.Άννα Κατρά: Πρώτα από όλα μαςέκανε εντύπωση ότι είστε παιδιάλυκείου και ξέρουμε πως δεν έχετεχρόνο γενικά, όμως αφιερώνετεχρόνο πολύ απ’ ό,τι καταλάβαμε,γιατί έχετε μεγάλη περιοδικότητα,

αφού βγαίνετε κάθε 15. Πολλά θέ-ματα. Βέβαια είστε και πολλοί στηνομάδα που δουλεύετε. Ωστόσοπαιδιά τέτοιας ηλικίας δεν έχουμεσυνηθίσει να αφιερώνουν τόσοχρόνο για τέτοια πράγματα. Πι-στεύουμε πως υπάρχει φοβερήδουλειά πίσω από όλο αυτό. Δη-λαδή, για να βγαίνει ένα έντυπο μετόσο υλικό, τόσο καλοστημένο,κάθε 15 μέρες θέλει φοβερή δου-λειά, φοβερή αγάπη για αυτό πουκάνετε και πάρα πολύ πάθος. Έτσιπιστεύω! Συγχαρητήρια!

Στη συνέχεια ρωτήσαμε την κα.Ματούλα Αθανασίου τί είναι αυτό που τους άρεσε περισσότερο στηΜαθητοφρένεια.Ματούλα Αθανασίου: Παρόλο πουτα θέματα ήταν της τοπικής κοινω-νίας και εμάς δεν μας αφορούσανάμεσα, τα βρήκαμε όλα εξαιρετικάενδιαφέροντα. Σαν εκπαιδευτικοίπου είμαστε και έχοντας υπόψηάλλα έντυπα αυτού του είδους σαντο δικό σας, είδαμε πραγματικάκάτι ξεχωριστό και μας συγκίνησειδιαίτερα ότι παρόλο που είστε μα-

θητές λυκείου, και σ’ αυτή την πε-ρίοδο αυτά τα παιδιά τρέχουν ωςεπί το πλείστον στα φροντιστήριακαι όχι μόνο, εσείς δώσατε τον κα-λύτερο σας εαυτό. Γιατί μια δεκα-πενθήμερη εφημερίδα δεν είναιτης τελευταίας στιγμής. Να ασχο-ληθείτε δηλαδή μια ή δυο μέρεςπριν την έκδοση της εφημερίδαςαλλά από την επομένη την κυκλο-φορίας του ενός εντύπου, εσείςέπρεπε να αρχίσετε να δουλεύετεγια το επόμενο. Σας αξίζουν συγ-χαρητήρια. Μπράβο σας!

Δηλώσεις μελών της κριτικής επιτροπής για τη βράβευση της Μαθητοφρένειας

Page 6: Μαθητοφρένεια #33

Μαθητοφρένεια 6

Δύο χρόνια έκλεισε φέτος ηΜαθητοφρένεια! Και το Σάβ-βατο 15 Δεκεμβρίου όλαήταν έτοιμα για το πολυσυζη-τημένο πάρτι. Ευτυχής συγ-καιρία ότι μόλις μια μέρα πρινη εφημερίδα μας παραλάμ-βανε το τρίτο Πανελλήνιοβραβείο στην Αθήνα.Από νωρίς το μεσημέρι του

Σαββάτου παιδιά του σχο-λείου μας μαζεύτηκαν στοFuit για να διακοσμήσουν τοχώρο. Εφημερίδες κρέμον-ταν στους τοίχους και πολλάπολύχρωμα μπαλόνια έδινανμια ευχάριστη νότα στοπάρτι. Στη μεγάλη τηλεό-

ραση του μαγαζιού προβάλ-λονταν διαρκώς τα βίντεοαπό περσινές και προπέρσι-νες επιτυχίες της Μαθητο-φρένειας και όλοιπαρακολουθούσαν με συγκί-νηση και ενθουσιασμό.Κατά τις 9μ.μ ο κόσμος άρ-

χισε να έρχεται. Ο καθέναςπου έμπαινε έπαιρνε το καρ-τελάκι του με την αφίσα τουπάρτι. Χαρές, γέλια και άφθο-νες φωτογραφίες γρήγοραδημιούργησαν μια υπέροχηπαρεϊστικη ατμόσφαιρα.Ήταν όλοι εκεί: παιδιά απόόλες τις τάξεις του σχολείουμας, καθηγητές και γονείς. Γί-

ναμε όλοι μια τεράστιαπαρέα!Φυσικά η καλή μουσική δεν

έλειψε από το όλο πρό-γραμμα. Φρόντισαν για αυτόοι DJ Μαρία Σπυρίδη καιΚων/νος Τσιουμέλας πουκράτησαν το κέφι αμείωτο μετις μουσικές τους επιλογές.Λίγο αργότερα έφτασε η με-γάλη ώρα: η ΤΟΥΡΤΑ! Μόλιςτην άφησαν στο μπαρ όλοιέτρεξαν κατά πάνω της κοι-τάζοντας την με λαχτάρα καιδιαβάζοντας με περηφάνειατο ενθαρρυντικό και πανηγυ-ρικό μήνυμα που ήταν γραμ-μένο με μαύρα καλλιγραφικά

σοκολατένια γράμματα: Μα-θητοφρένεια, 1 εφημερίδα, 2χρόνια επιτυχίας, 3 πανελλή-νια βραβεία! Με το σβήσιμο των κεριών

επικράτησε κυριολεκτικάχαμός! Κομφετί γέμισαν τομαγαζί, ανοίχτηκαν σαμπά-νιες βρέχοντας τον άμαχοπληθυσμό και η μουσική ναπαίζει δυνατά: You are myrock n roll Queen!Η πεντανόστιμη τούρτα, πουγια άλλη μια χρονιά μας πρό-σφερε το ΖαχαροπλαστείοΜΕΛΙΣΣΑ, κόπηκε και μοιρά-στηκε με πιατάκια σε όλουςΜε τούτα και με εκείνα ήρθε

η ώρα της ντίσκο όπου ταπαιδιά και κυρίως οι καθηγη-τές χόρευαν με ατελείωτοκέφι μέχρι και μετά τα μεσά-νυχτα. Το πάρτι είχε τεράστια επιτυ-χία, ο κόσμος γέμισε το μα-γαζί, κάτι που μας έδωσεμεγάλη ικανοποίηση για τηνπροσπάθειά μας. Χρόνιαπολλά στη Μαθητοφρένεια,χρόνια πολλά σε κάθε παιδίτου σχολείου μας.Τώρα όλοι μας περιμένουμε

με ανυπομονησία το επόμενοπάρτι. Κάτι ακούγεται γιαΠρωτοχρονιάτικη πίτα, οπότεετοιμαστείτε!

Μαθητοφρένεια: Ένα σχολείο, μια εφημερίδα, μια παρέα!ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ιουλία Τσουκαλά - Φανή Τζουβάρα

Page 7: Μαθητοφρένεια #33

7Μαθητοφρένεια

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ως άνθρωποικαθημερινά εξελισσόμενοι, ανοιχτόμυα-λοι και αυτόβουλοι έχουμε δημιουργήσειορισμένες προκαταλήψεις, συγκεκρι-μένα πρότυπα ομορφιάς. Όμως πώς τολένε; Τα πρότυπα ομορφιάς, όμορφακαίγονται. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ έχουν δημιουρ-γηθεί από εμάς τους ίδιους για εμάς τουςίδιους. Να είμαστε γυμνασμένοι, λεπτοίκαι φυσικά να έχουμε προσεκτικά επι-λεγμένο ντύσιμο. Διότι, ως γνωστόν, ανδεν είναι τα παπούτσια σου nike και τατζιν σου replay δεν είσαι in, είσαι out.Διότι αν έχεις περισσότερο από το φυ-σιολογικό σου βάρος δεν είσαι καλός άν-θρωπος, έχεις πολύ λίπος πάνω σου καιδεν μας κάνεις. ΈΤΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ τα ψυχολογικάπροβλήματα, η κατάθλιψη, η ανορεξίακαι η βουλιμία. Καθημερινά χιλιάδεςάτομα –κυρίως κορίτσια που έχουν απο-κτήσει εμμονή με την εξωτερική τουςεμφάνιση- αντιμετωπίζουν τέτοια θέ-ματα. ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ δεν αποδεχτείςτον εαυτό σου πώς περιμένεις να σε απο-δεχτούν οι άγνωστοι ή ακόμα και οιφίλοι σου; Απομονώνεσαι, περιθωριο-ποιείσαι, κλείνεσαι στον εαυτό σου καιχάνεις τον έλεγχο. ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ πολύ μακριά απόόλα αυτά και στο μυαλό σου κυριαρχείη άποψη «Εγώ; ΠΟΤΕ!». Και τελικά το«ποτέ» αρχίζει να εξαφανίζεται και τοερωτηματικό αντικαθιστάται από μιακενή σιωπή. Και όλα αυτά γιατί ΕΣΥ δενμπορείς να πιστέψεις ότι κάποιος θαμπορούσε να σε αποδεχτεί έτσι ακριβώςόπως είσαι. Με τα ελαττώματα του χα-ρακτήρα σου, με τα παραπανήσια κιλάκαι με τα ξεσκισμένα σταράκια. ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΟΜΩΣ ότι κανένα από ταστερεότυπα αυτά δεν αναφέρονται στοχαρακτήρα. Έχουμε εξιδανικεύσει τηνεξωτερική εμφάνιση, πιστεύοντας πωςαυτή είναι πιο σημαντική από τον πνευ-ματικό κόσμο. Θέλουμε να μας περιτρι-γυρίζουν άνθρωποι όμορφοι από έξωκαι όχι όμορφοι από μέσα. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ όμως μόνο τα πολύχρωμαρούχα. Ψάξε να βρεις και την πολύ-χρωμη ψυχή.

της Θέλιας Παναγιωτίδου

Στους δύσκολους καιρούς οι πράξεις μετράνε!

Μέρες Χριστουγέννων,μέρες γιορτινές όπουνιώθουμε ότι πρέπει ναβοηθήσουμε περισσό-τερο τον συνάνθρωπόμας, και αυτό έγινεπράξη. Με πρωτοβου-λία των Δ/νσεωνΑ/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης Γρεβενώνδιοργανώθηκαν εκδη-λώσεις με στόχο να μα-ζευτούν χρήματα γιατον φιλανθρωπικό σύλ-λογο ΕΛΠΙΔΑ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Θωμαή Γκαντήραγα

Αρχικά την Τρίτη 18 Δεκεμ-βρίου 2012 πραγματοποι-ήθηκε στο πολιτιστικόκέντρο Γρεβενών μία φιλαν-θρωπική εκδήλωση για τονσύλλογο ‘’Ελπίδα’’ με συντο-νιστή τον υπεύθυνο εκπαι-δευτικών προγραμμάτωνκύριο Στέργιο Πουρνάρα.Είχαμε την ευκαιρία να πα-ρακολουθήσουμε ομάδεςμαθητών και καθηγητώνπου με χαρά και κέφι μας

παρουσίασαν χορούς καιτραγούδια. Αρχικά χορωδίακαθηγητών και μαθητώνμας είπε τα κάλαντα απόόλες τις περιοχές της Ελλά-δος. Έπειτα η μουσικήομάδα μαθητών του 2ου Γυ-μνασίου, 2ου Γελ και ΕΠΑΛΓρεβενών μαζί με τον κύριοΜιχάλη Μαυρομιχάλη, πα-ρουσίασαν κάποια ξένα Χρι-στουγεννιάτικα τραγούδια,αλλάζοντας έτσι λίγο τοκλίμα και δημιουργώνταςμια διαφορετική Χριστου-γεννιάτικη ατμόσφαιρα. Μετά από αυτό, ακολούθη-σαν χορευτικά. Πρώτα μα-θητές και μαθήτριες καιμετά κάποιοι καθηγητές,χόρεψαν διάφορους παρα-δοσιακούς χορούς και στοτέλος μία ομάδα κοριτσιώνμας κατέπληξε χορεύονταςμοντέρνους χορούς και κά-νοντας περίτεχνες χορευτι-κές φιγούρες. Το κοινό ήταν ξεσηκωμένοσε όλη την διάρκεια της πα-ράστασης και εμψύχωνεόλες αυτές τις ομάδες πουδούλεψαν αρκετά για να

μας διασκεδάσουν. Έξω από την αίθουσα,υπήρχε ένα μπαζάρ με δια-κοσμητικά αντικείμεναφτιαγμένα από μαθητές, μεσκοπό το χρηματικό ποσόπου θα μαζευόταν κι απόεκεί να δοθεί κι αυτό στονσύλλογο ‘’Ελπίδα’’. Είναι ωραίο να διασκεδά-ζεις όταν ξέρεις ότι προ-σφέρεις και βοηθάς άλλουςανθρώπους!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΚατερίνα ΣιούμπουραΙφιγένεια Τζιόλα

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου2012 έλαβε μέρος στο κλει-στό γυμναστήριο ο φιλαν-θρωπικός αγώνας μπάσκετμεταξύ των καθηγητών του1ου ΓΕΛ, 2ου ΓΕΛ και ΕΠΑΛΓρεβενών. Το εισιτήριο είχεσυμβολικό κόστος 1 ευρώκαι τα έσοδα του αγώναπροορίζονταν για τις άπο-ρες οικογένειες που στηρί-ζει ο σύλλογος «Ελπίδα».Όσο οι θεατές κατέκλυζαντην κερκίδα εφοδιασμένοι

με πανό και φωτογραφικέςμηχανές, οι παίκτες έκανανζέσταμα και προετοιμάζον-ταν ψυχολογικά για τον επι-κείμενο αγώνα. Όταν πια τογήπεδο γέμισε ήταν ώρα γιατο ματς να ξεκινήσει.Ο αγώνας μοιράστηκε σετρία παιχνίδια: αρχικά αντι-μέτωποι ήρθαν το ΕΠΑΛ μετο 1ο ΓΕΛ. Ο αγώνας ξεκί-νησε με το 1ο λύκειο ναπροπορεύεται στο σκορ,ενώ το ΕΠΑΛ ακολουθούσεμε μικρή διαφορά. Λίγοπριν το τέλος του αγώναόμως το σκορ ανατράπηκεμε αποτέλεσμα το ΕΠΑΛ νααναδειχθεί νικητής με 28-24. Οι καθηγητές της νικήτριαςομάδας δεν πρόλαβαν ναξεκουραστούν μιας καιτώρα είχαν να αντιμετωπί-σουν τους καθηγητές του2ου λυκείου. Ο αγώναςαυτός κράτησε το κοινό σεαγωνία από την αρχή μέχριτο τέλος αφού κάθε πόντοςμπορούσε να ανατρέψειολόκληρο το παιχνίδι. Τοματς τελικά έληξε με ισοπα-

λία μεταξύ των δύο αντιπά-λων (25-25).Ο τελευταίος αγώνας έβρι-σκε αντιμέτωπα τα δύο γε-νικά λύκεια. Το 2ο λύκειοαπό την αρχή του παιχνι-διού ηγούνταν του σκορ,πράγμα που συνεχίστηκεμέχρι και το τέλος, αν και οιεπιδόσεις του 1ου ήταν εξί-σου καλές και η διαφοράμεταξύ τους μικρή (τελικόσκορ 35-30). Έτσι το σχο-λείο μας αναδείχθηκε πρω-ταθλητής με μία νίκη καιμία ισοπαλία. Εδώ πρέπει όμως να τονί-

σουμε ότι σημασία δεν είχεούτε το σκορ ούτε η τελικήαπόδοση. Ο πραγματικόςστόχος της όλης διαδικα-σίας υπήρξε η στήριξη τουσυλλόγου «Ελπίδα» και ηευγενής άμιλλα. Συγχαρητήρια αξίζουνπρώτα απ’ όλα στους καθη-γητές που έλαβαν μέρος,στους διοργανωτές των εκ-δηλώσεων, αλλά και σεόλους αυτούς που συνέδρα-μαν σ’ αυτήν την προσπά-θεια.

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Page 8: Μαθητοφρένεια #33

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Ελευθερίου

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ που διανύουμε είναιαρκετά δύσκολες! Η κρίση τόσο ηοικονομική όσο και αυτή των αξιώνωθεί τα άτομα στο να νιώθουναπελπισμένα, απροστάτευτα αλλάκαι να κατακλύζονται απο άγχος.Αναμφίβολα, κανείς δεν μπορεί να

ισχυριστεί ότι τα προβλήματα πουβιώνουμε είναι μικρά. Ίσως όμωςθα έπρεπε να ρίξουμε και μια ματιάδίπλα μας, διότι μέσα στην “ατυχία”μας , είμαστε απίστευτα τυχεροί καιευλογημένοι απλά θεωρούμε κά-ποια πράγματα δεδομένα και δεν ταεκτιμάμε.Σκέψου: ξυπνάς το πρωί, σηκώνε-

σαι απο το κρεβάτι και είσαι στοσπίτι ΣΟΥ. Στο κρεβάτι ΣΟΥ. Δες λίγοπέρα απο τον μικρόκοσμο του σπι-τιού σου. Πόσοι θεωρείς πως έχουντέτοια ... τεράστια περιουσία στιςτριτοκοσμικές χώρες; Μάλλον αρχί-ζεις να νιώθεις κάπως τυχερούλης.Στη συνέχεια, αφού ετοιμαστείς,

βγαίνεις έξω, χαρά Θεού, κάνει λίγοψύχρα, επικρατεί μια γαλήνια ηρε-μία, μιας και είναι νωρίς ακόμη, καιπας προς τη δουλειά σου. Μισόλεπτό. Γαλήνια ηρεμία; Ξέρεις πωςσε άλλες ηπείρους κάθε 5 λεπτά, σεκάθε πόλη ξεχωριστά, ακούγονταιπάνω απο 15 πυροβολισμοί και πέ-φτουν κατά μέσο όρο μία βόμβαέχοντας φυσικά και τους αντίστοι-χους νεκρούς; Αχ, εγώ αισθάνομαιήδη ασφάλεια που ζω εδώ!Έχεις φτάσει στην δουλειά σου,

βρίσκεσαι με τους συναδέλφουςσου και κατά διαστήματα συζητάςμαζί τους για διάφορα ζητήματα,στα οποία μπορεί να έχεις διαφορε-τικές απόψεις,όμως κανείς δεν θασε λογοκρίνει ούτε θα σου ασκήσεισωματική βία για τις απόψεις πουεκφράζεις! Μάντεψε γιατί; Γιατί ζειςσε δημοκρατικό καθεστώς και κα-νείς δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Μετά απο μια κουραστική μέρα στο

γραφείο (ενώ παράλληλα παιδιάηλικίας 4-5 χρόνων δουλεύουν σεορυχεία υπό άθλιες συνθήκες) γυρ-νάς σπίτι σου για να ξεκουραστείςμε την οικογένειά σου. Εάν είσαι γυναίκα θα βρεις εκεί τονάνδρα που έχεις επιλέξει εσύ η ίδια(ενώ στην Ινδία θα είχες παντρευτείστα 11 κάποιον 53χρονο που οι γο-νείς θα διάλεγαν για να βοηθηθούνοικονομικά). Εάν είσαι άνδρας, θακάτσεις να χαρείς τα παιδιά σου πουμόλις γύρισαν απο το σχολείο γε-μάτα χαρά και νέες γνώσεις. Μάλιστα. Ξέρεις ότι άλλα παιδάκιαανά το κόσμο μέχρι και σε υπερανα-πτυγμένες χώρες όχι απλά δενέχουν πρόσβαση στην εκπαίδευσηκαι το μέλλον τους είναι καταδικα-σμένο αλλά και κάθε προσπάθειάτους να αυτομορφωθούν είναι κα-τακριτέα;Προφανώς και δεν χρειάζεται καν

να σχολιαστεί η πολυτέλεια που δια-

θέτουμε όσον αφορά την τεχνολο-γία,τα ρούχα,τα ταξίδια και όλα τασυναφή, γιατί θα ήταν το λιγότεροντροπιαστικό και υποτιμητικό γιατους ανθρώπους να πεθαίνουν τον21ο αιώνα απο ασιτία και ασθένειεςπου καταπολεμούνται με εμβόλιοκόστους ενός ευρώ.Ας ανοίξουμε τα μάτια λοιπόν! Πρέ-πει να είμαστε απολύτως ευτυχι-σμένοι για όλα αυτά που έχουμε. Ναευχαριστούμε τον Θεό, τον Αλλάχκαι τον Βούδα που ζούμε κατάαυτόν τον τρόπο και να αντιμετωπί-ζουμε όλα τα προβλήματα με υπο-μονή και καλή διάθεση. Κι ας μηνξεχνάμε: ο έχων δύο χιτώνες να χα-ρίζει τον ένα!Θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμεγεννηθεί κάπου αλλού και να ήμα-στε στην θέση κάποιου ανθρώπουπου βρίσκεται σε πολύ χειρότερηαπο τη δική μας! Φτάνει λοιπόν ηγκρίνια! Πες ευχαριστώ!

Πέρασαν οι μαγευτικές ημέρες τωνΧριστουγέννων με τις ατελείωτεςώρες ύπνου και τις βραδινές εξό-δους και άφησαν πίσω τους μιαγλυκιά γεύση. Μαζί και δυο εωςτρία κιλά επιπλέον. Άντε λοιπόν να μπαίνουμε στουςκαθημερινούς μας ρυθμούς. Πριναπ’ αυτό όμως, ας αφιερώσουμελίγο χρόνο να σκεφτούμε πόσαχρήματα ξοδέψαμε όλες αυτές τιςμέρες και για ποιον λόγο. Συνήθως τα Χριστούγεννα ανταλ-λάσσουμε δώρα μεταξύ μας. Βέ-βαια αρκετές φορές το δώροαποτελεί μια τυπική χειρονομίακαι δεν εκφράζει τα αληθινά μαςσυναισθήματα για τον άλλο.Μήπως να του δείχναμε την αγάπημας με ένα χάδι ή μια αγκαλιά; Η τάση να γεμίζουμε το γιορτινό

τραπέζι με άφθονα εδέσματα είναιυπερβολή τη στιγμή μάλιστα πουχιλιάδες άνθρωποι γύρω μας πει-νάνε. Αλήθεια τι κάναμε γι' αυτούς;Μήπως έπρεπε να σκεφτούμε καιλίγο τους συνανθρώπους μας πουβρίσκονται σε πραγματικά δύ-σκολη θέση; Για παράδειγμα πολλά σουπερ-μαρκετς της περιοχής μας είχανμεγάλα καλάθια στα οποία τοπο-θετούσες τρόφιμα για το σύλλογοΕλπίδα και αυτός με τη σειρά τουβοηθούσε τις οικογένειες των Γρε-βενών που έχουν πραγματικάανάγκη. Βάλαμε έστω και ένα πα-κέτο μακαρόνια μέσα; Σκέφτηκεκανείς να δώσει τα παλιά ρούχακαι παιχνίδια που δεν τα χρειαζό-μαστε πια; Ίσως τελικά αυτό που μπορούμε νακάνουμε ο καθένας ξεχωριστάείναι να αναλογιστούμε την περ-σινή χρονιά, να αποβάλουμε τηναδιαφορία μας και να γίνουμε ίσως... περισσότερο άνθρωποι, βοη-θώντας τους γύρω μας. Καλή μαςχρονιά!

Όταν χτίζεις ένα σχολείο, κλείνειςμια φυλακή, εννοώντας, φυσικά,πως η εκπαίδευση χαλιναγωγεί τιςκακές ροπές των ανθρώπων καιαχρηστεύει τα σωφρονιστήρια. Η σύγχρονη εκπαίδευση καλλιεργείτην κρίση και τον προβληματισμό.Δίνει δηλαδή την ικανότητα σε ένανεαρό άτομο να επιλέγει, να αξιο-λογεί, να διαμορφώνει άποψη, ναδέχεται και να απορρίπτει. Αυτά ταστοιχεία είναι ικανά να το εντάξουνομαλά στο πλαίσιο της κοινωνίας. Κάνοντας πράξη όλα τα παραπάνω

μέσω της εκπαίδευσης αποκτά αυ-τόματα την ικανότητα να αναπτύσ-σει υγιείς σχέσεις μέσα στο ευρύκοινωνικό σύνολο. Έτσι, δεχόμενος διάφορες επιρροέςκαι έχοντας ήδη αποκτήσει ελεύ-θερη βούληση και κριτική σκέψη,

αποδέχεται μόνον όσες θεωρείορθές και όσες μπορούν να ταυτι-στούν με τον χαρακτήρα του. Δια-πλάθει με αυτόν τον τρόποσταδιακά την προσωπικότητά τουκαι εξευμενίζει το πνεύμα του.Αφενός το σχολείο, το λίκνο τηςμόρφωσης, και αφετέρου οι φυλα-κές, το αποτέλεσμα της κακής, λαν-θασμένης εκπαίδευσης γιαπολλούς. Όσο δεν γίνονται προσπά-θειες για σημαντικές μεταρρυθμί-σεις στην παιδεία τόσα περισσότεραχρήματα θα δαπανούνται για τασωφρονιστικά ιδρύματα. Άλλωστε οι σημερινές συνθήκες ευ-νοούν κάτι τέτοιο. Από τη μια η παι-δεία σε κρίση. Από την άλλη ηεγκληματικότητα αυξάνεται. Οι αι-τίες ποικίλλουν και κανείς δεν μπο-ρεί να τις αγνοήσει, καθώς το

πρόβλημα μεγεθύνεται συνεχώς, μεαπότοκο την άμεση ανάγκη για πολ-λαπλασιασμό των φυλακών. Οι πυκνοκατοικημένες συνοικίες

των μεγαλουπόλεων και η άθλια κα-τάστασή τους, η τεράστια ψαλίδαανάμεσα στην λαμπερή ζωή τωνπλουσίων και την εξαθλιωμένη τωνφτωχών, η ‘πλησμονή’ βίας και ηελεύθερη οπλοφορία, είναι μονάχαμερικές από τις αιτίες που καθι-στούν την προσφυγή στο έγκλημαμοναδικό και εύκολο μέσο επιβίω-σης, επιβολής και αφανισμού.

Το απόφθεγμα έγινε πλέον «Χτίσεφυλακές, κλείσε σχολεία». Άλλωστεκαι η φυλακή σχολείο είναι • ησχολή της διαφθοράς και του εγ-κλήματος. Ποιος αγνοεί πως όχιμόνο δεν ‘σωφρονίζει’ αλλά εκπαι-δεύει και μετεκπαιδεύει, ιδιαίτερα

τους ανήλικους, σε κάθε είδους ‘τε-χνικές’ αδικημάτων και σε κάθελογής διαστροφές;

Το μέγιστο μάθημα στις μέρες μαςείναι πως το μόνο σοφό και αποτε-λεσματικό είναι το δίκαιο της πυγ-μής. Και έτσι όλοι επιθυμούν καιφιλοδοξούν να γίνουν ισχυρότεροι,ο καθένας στον τομέα του, θεωρών-τας πως το ‘δίκαιο’ βρίσκεται κάπουανάμεσα στην σκανδάλη και τηνκάννη του όπλου τους. Ο Ουγκώ είπε «Μορφώστε το κε-φάλι ενός λαού, δεν θα χρειαστεί νατο κόψετε». Το ζήτημα όμως είναιτα κεφάλια του λαού ή των ηγετώντου; Που αντί να προσφέρουν τηνδιαύγεια, την ύψιστη μόρφωση καιτην καλλιέργεια της παιδείας, βρί-σκουν λυσιτελέστερη και αποδοτι-κότερη την δημιουργία φυλακών.

Σήμερα το δίκαιο βρίσκεται κάπου ανάμεσα στη σκανδάλη και την κάννη του όπλου

Αθηνά ΠηλιτζίδουΑπλή σκέψη του λέ(γ)οντος

ΓΡΑΦΕΙ Η Μαρία Μπέλτσιου