Calculo de Viga

of 73 /73
VIGA-1 6,7 M R= 9.06 FCK 25 MPA M+ 8.2 C 3 CM M- 12.8 B 15 CM ψ3 0.09 H 30 CM 0.1 D` 4.5 CM D 25.5 CM FYD 43.48 0.15 1.4 ARMADURA MINIMA ASMIN = B H ASMIN = 0.0015 15 30 ASMIN = 0.675 CM^2 MINORAÇÃO DOS MATERIAIS FCD = FCK \ TOTAL FCD = 2.5 1.4 1.786 KN/CM^2 TCD = 0,85 * FCD TOTAL TCD = 0.85 1.79 1.518 KN/CM^2 MOMENTO CARACTERISTICO MIN MkMIN = ASMIN FYD D ASMIN MkMIN = 0.675 43.48 1.4 25.5 0.675 MkMIN = 521 KN*M MARJORAÇÃO DAS CARGAS FTOOL MD = MK MD+ = 820 1.4 MD+ = 1148 KN*CM MD- = 1280 1.4 MD- = 1792 KN*CM MOMENTO REDUZIDO µ = MD TCD B D^2 µ+ = 1148 1.518 15 650.25 µ+ = 0.078 PWMIN PMIN F PMIN F F F

Embed Size (px)

description

Planilha automática para cálculo de viga de seções retangulares

Transcript of Calculo de Viga

VIGA-1VIGA-16,7 M R= 9.06PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+8.2PE DIREITO2.9C3CMM-12.8COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO3.4FTOOLFYD43.48 REAES9.06PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=8201.4MD+=1148KN*CM

MD-=12801.4MD-=1792KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=11481.51815650.25+=0.078

-=17921.415650.25-=0.131

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.08W-=0.15

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.081525.51.51843.48AS+=1.07CM^2

AS-=0.151525.51.51843.48AS-=2.00CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=12.2knVD=12.21.417.08knVKC-e=-19.5knVD=-19.51.4-27.3knVKC-d=18.5knVD=18.51.425.9knVKD=-10.5knVD=-10.51.4-14.7kn

VD=25.91.4VD=36.26

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=36.261525.5TWD=0.095KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.0950.077TD=0.020KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.02043.48ASW=0.68ASW=0.34CM^2/M

VIGA-2VIGA-285.28,35 M R=12.60

PIOR SITUAO L-1FCK25MPAM+56.1PE DIREITO2.9C3CMM-50.3COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO6.94FTOOLFYD43.48 REAES12.60PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=56101.4MD+=7854KN*CM

MD-=50301.4MD-=7042KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=78541.51815650.25+=0.531

-=70421.415650.25-=0.516

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.65W-=0.65

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.651525.51.51843.48AS+=8.68CM^2

AS-=0.651525.51.51843.48AS-=8.68CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=20knVD=201.428knVKC-e=-24.1knVD=-24.11.4-33.74knVKC-d=-20.6knVD=-20.61.4-28.84knVKD-e=-38.9knVD=-38.91.4-54.46knVKD-d=77.6knVD=77.61.4108.64knVKE-e=55.5knVD=55.51.477.7knVKE-d=-29.7knVD=-29.71.4-41.58knVKF=-50.5knVD=-50.51.4-70.7kn

VD=108.641.4VD=152.10

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=152.101525.5TWD=0.398KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.3980.077TD=0.356KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.35643.48ASW=12.28ASW=6.14CM^2/M

VIGA-3VIGA-31,42 M R= 21.00

PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+5.3PE DIREITO2.9C3CMM-0COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO15.34FTOOLFYD43.48 REAES21.00PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=5301.4MD+=742KN*CM

MD-=01.4MD-=0KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=7421.51815650.25+=0.050

-=01.415650.25-=0.000

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.06W-=0

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.061525.51.51843.48AS+=0.80CM^2

AS-=01525.51.51843.48AS-=0.00CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=14.9knVD=14.91.420.86knVKC-e=-14.9knVD=-14.91.4-20.86kn

VD=20.861.4VD=29.20

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=29.201525.5TWD=0.076KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.0760.077TD=-0.001KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=10015-0.00143.48ASW=-0.02ASW=-0.01CM^2/M

VIGA-4VIGA-439.3

R= 21.099,3 M

PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+21PE DIREITO2.9C3CMM-20.7COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO15.43FTOOLFYD43.48 REAES21.09PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=21001.4MD+=2940KN*CM

MD-=20701.4MD-=2898KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=29401.51815650.25+=0.199

-=28981.415650.25-=0.212

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.23W-=0.25

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.231525.51.51843.48AS+=3.07CM^2

AS-=0.251525.51.51843.48AS-=3.34CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=1.3knVD=1.31.41.82knVKC-e=-28.6knVD=-28.61.4-40.04knVKC-d=38.3knVD=38.31.453.62knVKD-e=-35.5knVD=-35.51.4-49.7knVKD-d=12.1knVD=12.11.416.94knVKE-e=-20.2knVD=-20.21.4-28.28knVKE-f=41.9knVD=41.91.458.66knVKG=-29.8knVD=-29.81.4-41.72kn

VD=58.661.4VD=82.12

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=82.121525.5TWD=0.215KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.2150.077TD=0.153KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.15343.48ASW=5.28ASW=2.64CM^2/M

VIGA-5VIGA-59,85 M R= 13.25

PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+27PE DIREITO2.9C3CMM-31.8COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H50CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D45.5CMREAO7.599FTOOLFYD43.48 REAES13.25PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151550ASMIN=1.125CM^2MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=1.12543.481.445.51.12543.4821.51815MkMIN=1552KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=27001.4MD+=3780KN*CM

MD-=31801.4MD-=4452KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=37801.518152070.25+=0.080

-=44521.4152070.25-=0.102

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.545.5=0.10

W+=0.08W-=0.11

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.081545.51.51843.48AS+=1.91CM^2

AS-=0.111545.51.51843.48AS-=2.62CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771545.5VDMIN=79.25KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=79.251.4VKMIN=56.61KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=26.3knVD=26.31.436.82knVKC-e=-39.5knVD=-39.51.4-55.3knVKC-d=24.8knVD=24.81.434.72knVKD-e=5.6knVD=5.61.47.84knVKD-d=25.4knVD=25.41.435.56knVKE-e=-19.7knVD=-19.71.4-27.58kn

VD=55.31.4VD=77.42

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=77.421545.5TWD=0.113KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.1130.077TD=0.041KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.04143.48ASW=1.40ASW=0.70CM^2/M

VIGA-6VIGA-65 M R=13.25PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+41.4PE DIREITO2.9C3CMM-0COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO7.599FTOOLFYD43.48 REAES13.25PMIN0.15F1.4ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*MMARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=41401.4MD+=5796KN*CMMD-=01.4MD-=0KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=57961.51815650.25+=0.391-=01.415650.25-=0.000ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18W+=0.53W-=0ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.531525.51.51843.48AS+=7.08CM^2AS-=01525.51.51843.48AS-=0.00CM^2ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=33.1knVD=33.11.446.34knVKC-e=-33.1knVD=-33.11.4-46.34kn

VD=46.341.4VD=64.88

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=64.881525.5TWD=0.170KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.1700.077TD=0.103KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.10343.48ASW=3.55ASW=1.77CM^2/M

VIGA-7VIGA-77,09 M R=16.71PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+14PE DIREITO2.9C3CMM-10COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO18.00D`4.5CMPESO ALVE.7.83KN/M^2D25.5CMREAO8.88FTOOLFYD43.48 REAES16.71PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=14001.4MD+=1960KN*CM

MD-=10001.4MD-=1400KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=19601.51815650.25+=0.132

-=14001.415650.25-=0.103

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.15W-=0.13

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.151525.51.51843.48AS+=2.00CM^2

AS-=0.131525.51.51843.48AS-=1.74CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=10.8knVD=10.81.415.12knVKC-e=-24.1knVD=-24.11.4-33.74knVKC-d=28.3knVD=28.31.439.62knVKD-e=-27.7knVD=-27.71.4-38.78knVKD-d=21.6knVD=21.61.430.24knVKE-e=-6knVD=-61.4-8.4kn

VD=39.621.4VD=55.47

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=55.471525.5TWD=0.145KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.1450.077TD=0.076KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.07643.48ASW=2.61ASW=1.30CM^2/M

VIGA-9VIGA-914,64 M R= 22.36

PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+32.6PE DIREITO2.9C3CMM-51.5COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO16.7FTOOLFYD43.48 REAES22.36PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=32601.4MD+=4564KN*CM

MD-=51501.4MD-=7210KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=45641.51815650.25+=0.308

-=72101.415650.25-=0.528

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.4W-=0.68

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.41525.51.51843.48AS+=5.34CM^2

AS-=0.681525.51.51843.48AS-=9.08CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=38.2knVD=38.21.453.48knVKC-e=-61.3knVD=-61.31.4-85.82knVKC-d=57.5knVD=57.51.480.5knVKD=-50.9knVD=-50.91.4-71.26knVKD=46.4knVD=46.41.464.96knVKD=-35.9knVD=-35.91.4-50.26knVKD=28.4knVD=28.41.439.76knVKD=-8.9knVD=-8.91.4-12.46kn

VD=-85.821.4VD=120.15

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=120.151525.5TWD=0.314KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.3140.077TD=0.263KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.26343.48ASW=9.08ASW=4.54CM^2/M

VIGA-8VIGA-8

9,3 M R= 13.18

PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+21.5PE DIREITO2.9C3CMM-24.7COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO7.52FTOOLFYD43.48 REAES13.18PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=21501.4MD+=3010KN*CM

MD-=24701.4MD-=3458KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=30101.51815650.25+=0.203

-=34581.415650.25-=0.253

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.25W-=0.31

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.251525.51.51843.48AS+=3.34CM^2

AS-=0.311525.51.51843.48AS-=4.14CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=23.8knVD=23.81.433.32knVKC-e=-34.9knVD=-34.91.4-48.86knVKC-d=26.7knVD=26.71.437.38knVKD-e=-10.9knVD=-10.91.4-15.26knVKD-d=11.5knVD=11.52.427.6knVKE=-14.8knVD=-14.83.4-50.32kn

VD=-50.321.4VD=70.45

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=70.451525.5TWD=0.184KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.1840.077TD=0.119KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.11943.48ASW=4.11ASW=2.05CM^2/M

VIGA-10VIGA-10

8,54 M R= 17.40

PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+20.2PE DIREITO2.9C3CMM-20.7COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO11.74FTOOLFYD43.48 REAES17.40PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=20201.4MD+=2828KN*CM

MD-=20701.4MD-=2898KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=28281.51815650.25+=0.191

-=28981.415650.25-=0.212

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.23W-=0.25

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.231525.51.51843.48AS+=3.07CM^2

AS-=0.251525.51.51843.48AS-=3.34CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=20.7knVD=20.71.428.98knVKC-e=-27.3kn20.7=-27.31.4-38.22knVKC-d=12.6knVD=12.61.417.64knVKD-e=-23.8knVD=-23.81.4-33.32knVKD-d=37.7knVD=37.71.452.78knVKE=-26.5knVD=-26.51.4-37.1kn

VD=52.781.4VD=73.89

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=73.891525.5TWD=0.193KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.1930.077TD=0.129KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.12943.48ASW=4.45ASW=2.23CM^2/M

VIGA-11VIGA 11

4,45 M R= 11.12

PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+15.5PE DIREITO2.9C3CMM-27.5COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO5.46FTOOLFYD43.48 REAES11.12PMIN0.15F1.4

ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=15501.4MD+=2170KN*CM

MD-=27501.4MD-=3850KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=21701.51815650.25+=0.147

-=38501.415650.25-=0.282

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.18W-=0.37

ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.181525.51.51843.48AS+=2.40CM^2

AS-=0.371525.51.51843.48AS-=4.94CM^2

ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=18.6knVD=18.61.426.04knVKC-e=-30.9knVD=-30.91.4-43.26kn

VD=43.261.4VD=60.56

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=60.561525.5TWD=0.158KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.1580.077TD=0.090KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.09043.48ASW=3.12ASW=1.56CM^2/M

VIGA-12VIGA-128,54 M R= 10.38PIOR SITUAO L-2FCK25MPAM+19.7PE DIREITO2.9C3CMM-24COMPRIMENTO-LX1B15CM30.09LARGURA ALV.0.15H30CMPWMIN0.1PESO ESPECIFCO13.00D`4.5CMPESO ALVE.5.66KN/M^2D25.5CMREAO4.72FTOOLFYD43.48 REAES10.38PMIN0.15F1.4ARMADURA MINIMAASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2MOMENTO CARACTERISTICO MINIMOMkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*cmMARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=19701.4MD+=2758KN*CMMD-=24001.4MD-=3360KN*CM

MOMENTO REDUZIDO=MDTCDBD^2+=27581.51815650.25+=0.186-=33601.415650.25-=0.246ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18W+=0.2W-=0.31ARMADURASAS=WBDTCDFYDAS+=0.21525.51.51843.48AS+=2.67CM^2AS-=0.311525.51.51843.48AS-=4.14CM^2ESTRIBOSCALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKFVKA=0knVD=01.40knVKB=20.2knVD=20.21.428.28knVKC-e=-30.1knVD=-30.11.4-42.14knVKC-d=24.6knVD=24.61.434.44knVKD-e=-10.2knVD=-10.21.4-14.28kn

VD=42.141.4VD=59.00

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=59.001525.5TWD=0.154KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.110.1540.077TD=0.086KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=100150.08643.48ASW=2.96ASW=1.48CM^2/M

VIGA-13VIGA-5

8,35 M R= 6,37

FCK25MPAM+12C3CMM-15B15CM30.09H30CMPWMIN0.1D`4.5CMD25.5CMFYD43.48PMIN0.15F1.4

CALCULO DAS ARMADURASASMIN=PMINBHASMIN=0.00151530ASMIN=0.675CM^2

MINORAO DOS MATERIAISFCD=FCK \FTOTALFCD=2.51.41.786KN/CM^2

TCD=0,85 *FCDTOTALTCD=0.851.791.518KN/CM^2

MkMIN=ASMINFYDFDASMINFYD2TCDBMkMIN=0.67543.481.425.50.67543.4821.51815MkMIN=521KN*M

MARJORAO DAS CARGAS FTOOLMD=MKFMD+=12001.4MD+=1680KN*CM

MD-=15001.4MD-=2100KN*CM

momento reduzido=MDTCDBD^2+=16801.51815650.25+=0.113

-=21001.415650.25-=0.154

ANALISE DE ARMADURA=D`D=4.525.5=0.18

W+=0.02W-=0.02

CALCULO DAS ARMADURAAS=WBDTCDFYDAS+=0.021525.51.51843.48AS+=0.27CM^2

AS-=0.021525.51.51843.48AS-=0.27CM^2

CALCULO DAS ARMADURASASMIN=PWMINBW100ASMIN=0.001515100ASMIN=2.25CM^2

TC=3FCK^(2/3)TC=0.098.55TC=0.77MPA0.077KN/M^2

VDMIN=PMINFYD1.11TCBWDVDMIN=0.00143.481.110.0771525.5VDMIN=44.42KN

VKMIN=VDMINFVKMIN=44.421.4VKMIN=31.73KN

FORA CORTANTE GERADO PELO FTOOLVD=VKAFVKA=0knVD=01.40knVKB=12.4knVD=12.41.417.36knVKC-e=-18.5knVD=-18.51.4-25.9knVKC-d=15.4knVD=15.41.421.56knVKD-e=-6.9knVD=-6.91.4-9.66kn

VD=-25.9KN

TWU=0.271FCKFCDTWU=0.2710.11.786TWU=0.43KN/CM^2

TWD=VDBWDTWD=-25.91525.5TWD=-0.068KN/CM^2

TD=1.11TWDTCTD=1.11-0.0680.077TD=-0.161KN/CM^2

ARMADURAASW=100BWTDFYDASW=10015-0.16143.48ASW=-5.54CM/M^2