Υπηρεσίες Διαδικτύου

of 6 /6
Σελίδα 1 από 6 ©2006 Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε. ∆ιακριτικός τίτλος Key-CERT All rights reserved ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Έκδοση 1.0

Embed Size (px)

description

syllabus keycert

Transcript of Υπηρεσίες Διαδικτύου

Key CERT: 1.0

1 6 2006 ... Key-CERT All rights reserved

: .

: , . , , . . , , , .

1.

. 1. , , , URL, SP, F, 2. (URL), 3. (Internet) (WWW) . 1. 2. 3. 2.

. 1. , 2. 2 6 2006 ... Key-CERT All rights reserved

3. 4. 5. 6. . 1. URL

2. 3. , 4. , . 1. / 2. / 3. / 3.

. 1. 2. 3. 4. 3 6 2006 ... Key-CERT All rights reserved

, L 5. (download) . 1. 2. 4. . 1. 2. 3. (web mail) . 1. 2. : , , , , 3. , 4. 5.

. 1. (, , ) 4 6 2006 ... Key-CERT All rights reserved

2. 3. , , 4. 5. 6. 7. 8. 9. , 10. 11. 12. 13. 14. 15. , 16. , () . 1. , 2. 5 6 2006 ... Key-CERT All rights reserved

3. 4. . 1. 2.

3. . 1. 2. 3.

6 6 2006 ... Key-CERT All rights reserved