Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα 1996-2006

of 88 /88
ÏÉ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÕÃÅÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ 1996-2006 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2008 ÃÉÁÍÍÇÓ ÔÏÕÍÔÁÓ ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ fylladio.indd 1 fylladio.indd 1 18/4/2008 11:33:07 ðì 18/4/2008 11:33:07 ðì

Embed Size (px)

description

από το κέντρο μελετών υπηρεσιών υγείας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Transcript of Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα 1996-2006

1996-2006

, 2008

fylladio.indd 1

18/4/2008 11:33:07

fylladio.indd 2

18/4/2008 11:33:07

........................................................................................................................................................................................... 5 ............................................................................................................................................................................. 6 ............................................................................................................................................................................................ 7 1: ............................................................................................. 9 1.1. ........................................................................................................................ 91.1.1. .............................................................................................................................................................................. 9 1.1.2. .................................................................................................................................................... 20 1.1.3. ................................................................................................................................................................................. 22

1.2. ......................................................................................................................... 331.2.1. ........................................................................................................................................................................... 34 1.2.2. .................................................................................................................................................... 36 1.2.3. ................................................................................................................................................................................. 41 1.2.4. .............................................................................................................................................................. 42

1.3. .......................................................................................................................... 441.3.1. ........................................................................................................................................................................... 44 1.3.2. .................................................................................................................................................... 46 1.3.3. ................................................................................................................................................................................. 47 1.3.4. .............................................................................................................................................................. 49

1 .................................................................................................................................................. 50 2: ............................................................................................. 53 2.1. ................................................................................................................................................................................. 53 2.2. ...................................................................................................................... 602.2.1. ................................................................................................................... 60 2.2.1.1. .................................................................................................................................................................. 60 2.2.1.2. ............................................................................................................................................ 61 2.2.1.3. ........................................................................................................................................................................ 68 2.2.1.4. ..................................................................................................................................................... 68

fylladio.indd 3

18/4/2008 11:33:07

4

: , 1996-2006

2.2.2. ............................................................................................................................... 69 2.2.2.1. .................................................................................................................................................................. 69 2.2.2.2. ............................................................................................................................................ 69 2.2.2.3. ........................................................................................................................................................................ 69 2.2.2.4. ..................................................................................................................................................... 70

2.3. ...................................................................................................................................................... 702.3.1. .................................................................................................................................................................................. 72 2.3.1.1. .................................................................................................................................................................. 72 2.3.1.2. ............................................................................................................................................ 74 2.3.2. .......................................................................................................................... 78 2.3.2.1. .................................................................................................................................................................. 78 2.3.2.2. ............................................................................................................................................ 78 2.3.2.3. ........................................................................................................................................................................ 79 2.3.2.4. ..................................................................................................................................................... 80

2.4. ..................................................................................................................................................... 81 2.5. ................................................................................................................................................................ 822.5.1. ............................................................................................................................ 82 2.5.2. ................................................................................................................................................................................. 82 2.5.3. .............................................................................................................................................................. 83

2.6. ................................................................................................................................................................... 84 2 .................................................................................................................................................. 87

fylladio.indd 4

18/4/2008 11:33:08

5

1997-2006. , , 1996-2006. , , , . , . , , , . , . . , , .

fylladio.indd 5

18/4/2008 11:33:08

6

: , 1996-2006

:

:

1. ,

2. ,

3. , MS ,

4. ,

fylladio.indd 6

18/4/2008 11:33:09

7

, , . , , , . 2000 1986-1996. , , , 2006. . , , , . , , , . , , . ,

fylladio.indd 7

18/4/2008 11:33:09

8

: , 1996-2006

Wyeth Hellas , .

fylladio.indd 8

18/4/2008 11:33:09

9 1

1.1. (), (), (). , , . , (Tountas et al. 1995). , , . , , . , . , . , , (Tountas et al. 2005).

1.1.1. 1.1.1. 2004. 2004 319 51.871 (163 ), 35.808 (69%) 141 14.515 (28%) 172 , 1.548 6 ( 1.1.1.).

fylladio.indd 9

18/4/2008 11:33:10

10

: , 1996-2006

1.1.1. (2004) (1) (2)

M M M M M M M M M M M

319 181 127 11 105 62 40 3 25 15 9 1 29 16 12 1 7 6 1 0 7 5 2 0 38 10 27 1 67 35 28 4 8 5 2 1 15 12 3 0 18 15 3 0

51.871 35.422 15.621 828 22.486 13.890 8.048 548 2.173 1.762 381 30 3.387 2.616 733 38 987 627 360 1.535 1.505 30 3.381 1.695 1.656 30 12.092 8.729 3.217 146 1.187 1.125 26 36 1.731 965 766 0 2.912 2.508 404 0

141 113 28 0 41 25 16 0 13 12 1 0 18 15 3 0 6 5 1 0 5 5 0 0 5 5 0 0 28 23 5 0 5 5 0 0 11 10 1 0 9 8 1 0

35.808 27.149 8.659 0 14.472 9.023 5.449 0 1.696 1.518 178 0 3.078 2.577 501 0 937 577 360 0 1.505 1.505 0 0 1.451 1.451 0 0 7.495 6.378 1.117 1.125 1.125 0 0 1.636 905 731 0 2.413 2.090 323 0

6 2 4 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.548 1.196 352 0 595 468 127 0 28 0 28 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 728 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 66 95 11 62 36 23 3 11 3 7 1 10 1 8 1 1 1 0 0 2 0 2 0 33 5 27 1 37 11 22 4 3 0 2 1 4 2 2 0 9 7 2 0

14.515 7.077 6.610 828 7.419 4.399 2.472 548 449 244 175 30 249 39 172 38 50 50 0 0 30 0 30 0 1.930 244 1.656 30 3.732 1.623 1.963 146 62 0 26 36 95 60 35 0 499 418 81 0

(1) . (2) , (, .. 2592/ 1953), , (, , ) . : 2004

fylladio.indd 10

18/4/2008 11:33:10

1.1.1. (2004) 3% 28%

11

69%

: 2004

1.1.2. (2004) 6% 3% 2% 43% 23%

7% 3% 2% 4% 7%: 2004,

, , 22.486 2004 (43,3%) 12.225 (23,6%). , 2004, , 987 ( 1.1.2.).

fylladio.indd 11

18/4/2008 11:33:12

12

: , 1996-2006

1.1.3. 1.000

0: , 2004,

4,7 4,8 3,4 3,3 5,0 4,5 4,3 4,6 2,9 2,6 6,0

1

2

3

4

5

6

, ( 1.1.3.), 2004 2,6 1.000 * 2,9 6 1.000 . ( 2001, Tountas and Karnaki 2002) , , . 1.1.2. 2000. , 50 (14,8%) 300 , 100 (29,7%) 101-300 187 (55,5%) 100 ( 1.1.4.). , , , . * , , , , , .

fylladio.indd 12

18/4/2008 11:33:12

1.1.2. ,

13

(2000) 337 8 26 55 98 100 49 1

1-10 11-20 21-40 41-100 101-300 301-1000 1001-3000: 2004

51,500 79 452 1,738 6,879 17,115 24,220 1,017

23,486 35 101 442 1,834 6,896 13,557 621

42,129 47 190 707 3,666 13,907 22,577 1,035

1.1.4. (2000)7,7% 0,3% 2,4%

16,3%

14,5%

29,1%

29,7%

1-10: 2004,

11-20

21-40

41-100

101-300

301-1000

1001-3000

, , . 1.1.3. , , 2004. , 56,7% , 16% - 12%.

fylladio.indd 13

18/4/2008 11:33:12

14

: , 1996-2006

1.1.3. (2004)

- - : 2004

319 181 11 4 2 2 1 37 51 4 4 10 6 1 3 2

105 62 3 3 1 0 0 3 19 2 2 4 4 0 1 1

25 15 1 0 0 2 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0

29 16 1 0 0 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 0

7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

38 10 1 0 0 0 0 7 12 1 1 4 0 0 1 1

67 35 4 1 1 0 1 11 13 0 0 1 0 0 0 0

8 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

15 12 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

.

1.1.4. , 2004. , 68,3% . 19,1%, 2,8% - 2,7%. 1.1.4. (2004)

-

51.871 35.422 828 1192 167

22.486 2.173 3.387 13.890 1.762 2.616 548 30 38 835 0 0 107 0 0

987 1.535 3.381 12.092 1.187 1.731 2.912 627 1.505 1.695 8.729 1.125 965 2.508 0 0 30 146 36 0 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

fylladio.indd 14

18/4/2008 11:33:13

18 15 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. ()

15

-

42 100 1.385 9.902 488 76 524 1.462 51 180 52

0 0 544 4.477

42 0 65 40

0 0 107 420 54 11 0 90 51 0 0

0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30

0 0 159

0 100 374 2.246 0 0 80 0 0 0 0

0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 35 731 0 0 0 0 0 0 0

0 1.269 0 0 0 0 0 0 0 20 15 158 0 0 25 10

414 0 50 0 258 28 1.194 178 0 0 127 28 42 2.173

0 0 45 459 0 0 0 0 0 5 0

.: 2004

1.1.5. 1996 2004. 715 (1,4%). 771 (5%), ( 56 , 0,15%) ( 1.1.5.). 1.1.5. (1996-2004)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004: 2004

356 350 341 339 337 336 326 327 319

52.586 52.474 52.495 51.404 51.500 52.276 51.781 51.762 51.871

37.016 37.047 37.457 36.438 35.730 36.186 36.142 35.814 35.808

15.286 15.134 14.745 14.673 15.141 15.038 14.460 14.528 14.515

284 293 293 293 629 1.052 1.179 1.420 1.548

fylladio.indd 15

18/4/2008 11:33:14

16

: , 1996-2006

1.1.5. (1996-2004)

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

: 2004,

....

1.1.6. 1996 2004. (16%) (8%). , (33,9%) (19,3%). , . , , 356 319 (10,4%). 40 (18,9%), 3 (2,1%). 1.1.6.

(1996-2004) 1996 356 140 4 212 2004 319 141 6 172

1996 52.586 37.016 284 15.286 2004 51.871 35.808 1.548 14.515

fylladio.indd 16

18/4/2008 11:33:15

1.1.6. () & : 2004 1996 117 42 1 74 28 13 1 14 35 19 1 15 8 6 2 9 5 4 36 4 32 78 28 1 49 9 4 5 14 10 4 22 9 13 2004 105 41 2 62 25 13 1 11 29 18 1 10 7 6 0 1 7 5 0 2 38 5 0 33 67 28 2 37 8 5 0 3 15 11 0 4 18 9 0 9 1996 24.512 16.110 118 8.284 2.288 1.653 28 607 3.380 2.898 60 422 977 814 63 1.375 1.237 88 2.525 1.000 1.525 11.521 7.990 78 3.453 995 872 123 2.066 1.961 105 2.947 2.331 616 2004 22.486 14.472 595 7.419 2.173 1.696 28 449 3.387 3.078 60 249 987 937 0 50 1.535 1.505 0 30 3.381 1.451 0 1.930 12.092 7.495 865 3.732 1.187 1.125 0 62 1.731 1.636 0 95 2.912 2.413 0 499

17

1.1.6., 2002 1.000 4,7, 12 22 .

fylladio.indd 17

18/4/2008 11:33:15

18

: , 1996-2006

1.1.6. 1.000 (2002)

0: 2006,

14,4 8,9 8,8 8,4 7,9 7,8 7,6 6,9 6,8 6,6 4,9 4,7 4,4 4,4 4,2 4,1 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 2,6 1,9

3

6

9

12

15

1.1.7. 1999 2004. 3,8 1.000 2004, 4,1 1.000 . , ( 4,9 1980 3,8 2001). 1.1.7. . .

fylladio.indd 18

18/4/2008 11:33:16

19

1.1.7. * 1.000 : 2006

2004 3,6 6,5 4,8 3,0 6,4 3,3 3,0 3,8 6,4 3,8 5,9 .. 2,9 3,7 8,4

1999 4,8 7,8 5,4 4,0 8,5 4,1 4,3 5,2 8,3 .. 7,1 4,3 3,3 6,2 12,3

.

2004 5,9 5,7 1,0 2,8 .. 3,1 5,1 3,0 5,9 2,8 2,2 3,8 2,4 3,6 2,8

1999 2,7 6,7 1,2 3,8 .. 3,8 6,3 3,4 .. 3,6 4,1 6,5 2,0 .. 3,7

1.1.7.

50.000

46.857 45.729

47.021 45.965

45.00044.445 44.114

42.519 42.040 40.878

41.972 41.124

42.058 41.606 41.623

: 2006,

* , .

fylladio.indd 19

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

40.000

18/4/2008 11:33:17

20

: , 1996-2006

1.1.2. 1.1.8. . 2004 24.728 41.760 . , , ( . 2006). 1.1.8.

(2004) (1)

. (2)

. (4)

. (5)

. (3)

- -

181 11 4 2 2 1 37 51 4 4 10 6 1 3 2 319

35.422 828 1.192 167 42 100 1.385 9.902 488 76 524 1.462 51 180 52 51.871

20.195 944 747 143 2 55 563 909 14 39 88 883 19 115 12 24.728

1.821 161 28 0 0 0 501 9 0 0 1 5 0 0 0 2.526

441 6 13 0 0 0 11 17 0 2 2 23 1 21 3 540

13.446 58 501 39 0 30 80 751 16 17 40 700 16 200 0 15.894

15.487 300 395 56 1 21 329 2.027 48 34 105 373 25 19 11 19.231

1.980 26 69 0 6 0 74 453 54 5 24 332 9 67 2 3.101

365 3 9 5 0 0 0 61 1 0 0 22 2 0 0 468

20.195 944 747 143 2 55 563 909 14 39 88 883 19 115 12 24.728

(1) . (2) . (3) . (4) . (5) .: 2004

fylladio.indd 20

18/4/2008 11:33:17

21

. 1998, 56,7 100 , 26,8 .* 100 100 37,5 100 ( 2000). 1.1.8. . 1,01 (10 20 ) . 1.1.8. / (2002)

0: 2006,

0,38 0,5 0,52 0,56 0,71 0,75 0,76 0,82 0,85 0,88 1,01 1,17 1,24 1,36 1,5 1,5 1,57 1,62 1,7 2,1 0,5 1 1,5 2 2,5

* , , , .

fylladio.indd 21

18/4/2008 11:33:18

22

: , 1996-2006

1.1.3. 1.1.9. . 1 1,2 . 1.1.9.

(1998)

0: 2006,

2,8 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,4 0,4 0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0

1.1.10. , (70%) (17 25 ).

fylladio.indd 22

18/4/2008 11:33:19

23

1.1.10. (2002)

0: 2006,

87,1 84,5 83,7 83,0 82,3 81,6 81,5 79,9 78,2 77,0 76,8 76,1 76,1 75,5 73,3 70,1 70,0 69,3 69,0 68,3 68,3 66,9 62,6 58,0 57,1 20 40 60 80 100

2000 75% , 69% 55% . 47% ( 2001). 1.1.11. () 2000 8,4, (18 26 ).

fylladio.indd 23

18/4/2008 11:33:19

24

: , 1996-2006

1.1.11. (2000)

39,1 16,0 14,0 13,2 12,9 12,8 11,4 11,4 10,4 10,3 9,2 9,0 8,9 8,9 8,9 8,6 8,4 8,4 8,0 7,7 7,4 6,8 6,4 6,0 5,9 4,2

0: 2006,

5

10

15

20

25

30

35

40

, 2000 6 , 5 4,8 . 8,05 , ( 2001). , , 1.3.3. 1.1.12. 1.000 . , 43,2, (17 22 ).

fylladio.indd 24

18/4/2008 11:33:20

25

1.1.12.

1.000 (2000)

158,0 130,2 129,6 97,0 82,4 79,1 65,2 63,1 60,2 59,0 56,0 53,0 52,6 50,0 48,9 44,5 43,2 37,7 32,0 30,7 24,3 19,0

0: 2006,

50

100

150

200

1.1.9. 1995-1998, . , 4, 70% 1998. 1.1.9. (1995-1998) 1995 1996 1997 1998: (2001)

358 356 350 341

52.227 52.586 52.474 52.495

12.651.519 12.898.768 13.455.322 13.479.738

1.497.159 1.508.506 1.552.940 1.620.768

100 66% 67% 70% 70%

fylladio.indd 25

18/4/2008 11:33:20

26

: , 1996-2006

, ( , , , ..) (.. , , ..). . , , , , ( . 2007). 1.1.10., 1998 60,2% . 1.1.10. (1998) : 2001

341 176 23 4 2 2 1 44 47 7 6 8 6 2 7 6

52.495 32.349 1.495 1.334 213 38 100 1.941 10.607 1.034 152 402 1.672 765 300 93

13.479.738 8.109.019 274.040 410.072 31.816 18.544 14.728 276.744 3.266.071 365.424 9.688 111.704 308.776 213.568 59.912 9.632

1.620.768 1.322.968 39.056 37.144 3.696 728 3.365 62.272 24.179 20.816 4.104 2.088 65.800 23.608 7.936 3.008

100 70% 69% 50% 84% 41% 100% 40% 39% 85% 97% 17% 76% 51% 76% 55% 28%

1.1.11. 1998.

fylladio.indd 26

18/4/2008 11:33:21

1.1.11. (1998) & : 2001

27

341 112 27 34 8 8 36 75 7 14 20

52.495 24.073 2.275 3.505 949 1.427 2.679 1.642 978 1.988 2.979

13.479.738 6.162.318 392.526 749.467 350.083 376.784 701.817 3.033.975 243.853 692.922 765.993

1.620.768 637.114 68.594 138.894 24.773 63.912 78.387 402.791 48.082 48.506 109.715

100 70% 70% 47% 59% 100% 72% 72% 71% 68% 95% 70%

. 1.1.13., (47%) (59%) (100%) (95%). . , . 1.1.13. (1998)

& 0: 2001,

70 70 95 68 71 72 72 100 59 47 70 20 40 60 80 100

fylladio.indd 27

18/4/2008 11:33:22

28

: , 1996-2006

1.1.14. 1998 . 1.1.14. (1998) 3% 3% 38% 7%

25%

5% 4% 4% 9% 2%: 2001,

1.1.15. 1998, . 1.1.15. (1998) 6% 5% 2% 47%

24%

1% 3% 3% 6% 3%: 2001,

fylladio.indd 28

18/4/2008 11:33:22

29

1998 38% 47% . 1.1.2. . 1.1.12. 1998. 1.1.12.

(1998)

& : 2001

1.313.457 461.192 56.192 131.118 22.949 63.072 64.912 324.710 47.090 46.058 96.164

299.866 169.106 11.786 7.768 1.824 840 13.475 78.076 992 2.448 13.551

7.445 6.816 616 8 5 -

1.620.768 637.114 68.594 138.894 24.773 63.912 78.387 402.791 48.082 48.506 109.715

18,5% 26,5% 17,2% 5,6% 7,4% 1,3% 17,2% 19,4% 2,1% 5,0% 12,4%

81% ( 1.1.16.). 1.1.16. (1998) 0,5% 18,5%

81,0%

: 2001,

fylladio.indd 29

18/4/2008 11:33:23

30

: , 1996-2006

1.1.17. , , , , . 1.1.17. (2004)

700.000637.114

600.000

500.000449.564 402.791

400.000

373.692

300.000 200.000 100.00068.594

152.299 157.153 138.894 110.579 95.283 109.715 65.291 55.450 78.387 53.681 63.912 31.389 48.506 48.082 24.773

0

: 2004,

Hellas Health I 1.005

fylladio.indd 30

18/4/2008 11:33:23

31

, ( 2006). 1.1.18., 11,5% . 1.1.18. .. 1% 8,5% 3,0%

87,5%

: .... 2006

1.1.19., (12,3%), 65 (18,8%), (12,2%) (13%). 1.1.19. 10,6 12,3

13,0 8,2 7,1 9,0 11,4 10,7 10,4 18,9 7,0 9,9 12,8 10,9

.

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

7,8 7,0 8,3 9,3 14,7 18,8

11,2 12,2

0: .... 2006

5

10

15

20

0

5

10

15

20

fylladio.indd 31

18/4/2008 11:33:24

32

: , 1996-2006

1.1.20. 81,7% 12,2% , ( 1.1.16.). 1.1.20. .. 6,1% 12,2%

81,7%

: .... 2006

(84,3%) 18-24 (100%), 35-44 (20%) (12,5%) ( 1.1.13.). 1.1.13. 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

: .... 2006

81,7% 12,2% 6,1%

84,3% 11,8% 3,9%

79,7% 12,5% 7,8%

100,0% -

76,9% 15,4% 7,7%

73,3% 20,0% 6,7%

78,6% 14,3% 7,1%

86,4% 13,6%

81,0% 16,7% 2,4%

1.1.14. (22,6%). 1.1.14.

: .... 2006

81,7% 12,2% 6,1%

88,1% 8,3% 3,6%

64,5% 22,6% 12,9%

82,1% 10,7% 7,1%

85,0% 10,0% 5,0%

72,7% 27,3% -

fylladio.indd 32

18/4/2008 11:33:25

33

( 1.1.15.), . 1.1.15.

: .... 2006

81,7% 12,2% 6,1%

50,0% 50,0% -

81,8% 18,2% -

88,1% 6,8% 5,1%

75,6% 14,6% 9,8%

1.2. , . , , , , , , ( . 2007). ( 1998) : . . , . . (.. ). . , ( 2001).

fylladio.indd 33

18/4/2008 11:33:26

34

: , 1996-2006

1.2.1. 2003, 123 36.621 9 3.500 ( 1.2.1.). 1.2.1. (2002) . . . - . : 2003

1.062.945 1.509.417 1.189.448 786.963 1.074.954 610.254 302.750 352.420 754.393 214.274 739.118 607.855 632.955 204.158 111.181 190.564 601.159 10.944.808

17 9 7 9 10 6 5 5 5 5 11 8 8 5 2 3 8 123

6.857 5.170 3.221 3.435 2.973 2.021 745 1.706 1.903 502 2.160 1.040 1.280 570 242 456 2.340 36.621

13 , 5 2 , 4.000 .* , , , , , , , . , 2003 100-200 , 32 400 .* 2004 141 () 35.808 ( 1.1.1.).

fylladio.indd 34

18/4/2008 11:33:27

35

, , 1.000 4,84 4,36 4,05, 1,7 1.000 2,02 ( 1.2.1.). , , (Tountas et al. 2005). 1.2.1. 1.000

17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. . - 5. 4. 3. 2. 1.

3,3 3,9 2,4 2,2 2,8 2,0 1,7 2,9 2,3 2,5 4,8 2,5 3,3 2,8 4,4 2,7 3,4 6,5

0: 2003

1

2

3

4

5

6

7

8

, , 1.2.2. 20 1980 2000 59% , .

fylladio.indd 35

18/4/2008 11:33:27

36

: , 1996-2006

, . 1.2.2. (1981-2000) : 2001

1981-1983 8.486 5.677 6 6 40

1996 5.007 321 24 2.940

2000 3.500 2.922 361 28 4.317

1.2.2. , . , . ( 2005) 22.086 , 1.2.3. 1.2.3. (. .), -, () - : Y.Y.K.A. 2005

. . 2 2 1 3 2 2 2 3 0 2 3 1 3 3 1 0 1 31

- 3.925 2.062 233 2.653 1.976 324 1.882 1.084 430 437 702 1.243 377 1.569 1.048 816 1.325 22.086

0 3 0 5 1 1 34 3 1 2 2 5 1 4 0 0 0 62

fylladio.indd 36

18/4/2008 11:33:28

37

, , . , 1.922. , 2004, 1.420 , . 3.342, , 22.086 , 18.744 . , , 181 1.128 . . . . / : , , . . . 2004 41.753 , 1.2.4. 1.2.4. (. .), -, () - : Y.Y.K.A. 2005

.. 4 13 2 2 4 1 0 2 3 5 7 6 1 1 5 8 6 70

- 6.454 3.795 164 4.733 3.772 891 4.087 2.348 731 841 1.981 2.621 686 2.722 1.830 1.309 2.788 41.753

2 132 1 114 74 40 303 63 36 19 43 118 16 92 20 67 38 1.178

fylladio.indd 37

18/4/2008 11:33:29

38

: , 1996-2006

, 2004, 1.317 322 . , , 1.639 40.114 . : - . 1.2.5. , . 34.387 . 1.2.5. -

- : Y.Y.K.A. 2005

1.753 930 49 1.249 739 150 1.077 492 169 170 365 604 150 630 368 266 607 9.768

1.690 642 52 1.019 704 198 862 362 142 133 305 435 152 538 396 255 563 8.448

2.157 1.319 111 1.931 1.236 491 1.595 772 335 329 785 905 321 1.288 907 578 1.073 16.133

0 0 0 3 10 2 1 0 1 1 1 0 5 0 11 0 3 38

. , , , . 20.000 . 18-24 ,

fylladio.indd 38

18/4/2008 11:33:30

39

. , , , . , ( 2006). . ( 2006). , , , . 3 , ( 2006). , , , ( 2006). 1.2.2. 1.000 () . - 0 12,0 1,8 1,3 1,7 2,6 1,8 1,6 2,0 1,4 2,1 1,8 1,6 1,7 1,8 1,5 1,8 2,1 2,6 3,7 4,8 6,1 3,1 2,8 3,6 3,8 3,4 4,7 3,5 2,2 2,9 4,5 3,2 3,5 5,6 3,8 3,8

2

3

4

5

6

7

8

1.000 : Y.Y.K.A. 2005,

1.000

fylladio.indd 39

18/4/2008 11:33:30

40

: , 1996-2006

. , 1.2.2., 1.000 1,3 1,4 3,7 , (6,1), 1,5 2,2 . , , , , , , . . 1.2.3., , , 1.2.3. , 1.000 ()1,5 0,9 1,0 1,4 0,9 0,7 0,7 0,6 0,8 0,9 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4 0,5 0,8 0,8 1,0 1,7 1,2 1,6 1,6 2,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 2,6 1,0 1,1 1,6 2,1 1,0 1,2 2,2 1,5 1,5

. - 0,4 0,4 0,6 0,6

0,8 0,8 0,8

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1.000 1.000 1.000 : Y.Y.K.A. 2005,

fylladio.indd 40

18/4/2008 11:33:31

41

- , , , , , , . , , , .. . , , , .

1.2.3. 1998 1.1.12. ( 2001) 1.313.457 , 81% ( 1.1.16.). , Hellas Health I 1.1.20. 81,7% . (84,3%), 18-24 (100%), (88,1%) (88,1%), 1.1.13., 1.1.14. 1.1.15. ( 2006). , , 1.2.6., 1.2.6.

9,41 8,80 5,95 7,83 4,25 7,88 8,11 7,79 4,56 2,31 4,20

: Garelli 2004

1 4 29 11 42 10 7 12 40 56 44

.. 1 2 11 6 17 5 3 7 15 20 18

5,19 7,91 6,66 1,85 4,45 4,16 4,86 7,00 6,17 4,93

34 8 24 58 41 45 38 18 26 37

.. 12 4 9 21 16 19 14 8 10 13

fylladio.indd 41

18/4/2008 11:33:32

42

: , 1996-2006

. , , (, ..) (Tountas et al. 2005). , , , , ( . 2003).

1.2.4. , ( 2003, WHO 2004, 2006): , 70% , 30% (out of pocket payments). 3,6 (.. 2004-6). 35% 65% . . (, , ..) ( ) 90%, 10% . , , 20% . . 70% , 50% , 25% 60% (.. ) . , 27% , 40%, 65% 34%.

fylladio.indd 42

18/4/2008 11:33:33

43

( , ) , (1,5% ), ( ). (. 2889/01, 2955/01) , , , .., . : , , , .. (, , ..) ( 2006). . . , , . . . . , 8-10 , . 1991!

fylladio.indd 43

18/4/2008 11:33:33

44

: , 1996-2006

, , . , , , . , ( 2006).

1.3. 1.3.1. : , , . , . ( 1.1.1.), 2004 172 319, 14.515 28% . , , 2004 51,1% (7.419 ) 25,7% (3.732 ). (30) ( 1.3.1.). 1.3.1. (2004) 13,3% 0,2% 0,3% 1,7% 3,1% 25,7%

0,4% 0,7% 3,4% 51,1%

: 2004,

fylladio.indd 44

18/4/2008 11:33:34

45

1.3.2. . 57% 33% 31%, 2%. 1.3.2. (%) 100%

80%

60%

40%

20%

0

: 2004,

1983, , 20 ( 2000). , , 468 1980 218 2000 25.075 1980 15.806 2000. , 1992 ,

fylladio.indd 45

18/4/2008 11:33:34

46

: , 1996-2006

, , ( 2001 Tountas et al. 2005). 20 . , 150-400 . , . 150 , . , , - , ( 2000). , . , , , ( 2000). (), ( . ), , .

1.3.2. ICAP, 2006, 4.192 (ICAP 2006). 1.3.1., , 1.820 (279 278 ). , , -

fylladio.indd 46

18/4/2008 11:33:35

1.3.1.

47

/ : ICAP 2006

13 18 123 189 23 65 4 1 2 184 1 9 1.820 155 55 16 31 4 99 62

/ .

119 17 279 98 12

25 2 278 13 25 31 109 108 13 3 4 1 36 145 4.192

, .

1.3.3. 1998 299.866 , 18,5% ( 1.1.12.). , Hellas Health I, 1.1.20. 12,2% . (12,5%), 65 (16,7%), (22,6%) (50%), 1.1.13., 1.1.14. 1.1.15. ( 2006). 1.3.3., ,

fylladio.indd 47

18/4/2008 11:33:35

48

: , 1996-2006

. (26,5%) (19,4%) (1,3%) (2,1%). 1.3.3.

100%

80%

60%

40%

20%

0

: 2001,

. ,* ( 2000). * .

fylladio.indd 48

18/4/2008 11:33:36

49

, , , , ( . 2003). , , () . 2000 3,27 , 8,05 . 80%, 47% ( 2001).

1.3.4. ICAP, 1997-2005 12,7% (ICAP 2006). , , 15,2% - , 10,9%. , 21.878.210 1995, 35.424.798 1999 (62%) ( 1.3.2.). 1.3.2. (1995-1999) 1995 138.336.023 76.220.103 67.492.296 8.416.728 12.428.467 61.388.114 21.878.210 2.550.257 7.768.158 396.478.357 1996 162.961.115 85.925.165 76.029.347 8.868.672 14.468.085 66.561.996 23.888.481 2.476.889 9.156.273 450.336.023 1997 176.586.941 89.112.252 88.900.954 8.883.346 13.719.736 77.250.183 25.810.712 2.359.501 10.776.229 493.399.853 1998 149.910.492 92.123.258 94.597.212 8.701.394 14.286.134 71.151.871 25.614.087 3.063.830 12.440.205 471.800.440 1999 185.056.493 101.121.056 113.966.251 8.349.230 8.915.627 143.955.979 35.424.798 3.589.142 15.944.241 616.322.817

. .: 2000

, -

fylladio.indd 49

18/4/2008 11:33:36

50

: , 1996-2006

. . . 10% , (.. , ..) (.. , ..), . , ( 2001). . 1992, , . , 85% , (Liaropoulos and Tragakes 1998). ICAP , , . . , 2006 2007, 12-15% , 7-8% (ICAP 2006).

Garelli S. (2004) World Competitiveness Yearbook. IMD, World Competitiveness Center, Lausanne. ICAP (2006). M . ICAP AE , . Liaropoulos L., Tragakes E. (1998). Public/private financing in the Greek health care system: implications for equity. Health policy, 43(2):153-69. Tountas Y., Karnaki P., Pavi E. et al. (2005). The unexpected growth of the private health sector in Greece. Health Policy, 74(2):167-180. Tountas Y., Karnaki . (2002). Reforming the reform The Greek National Health System in transition. Health Policy, 62(1):15-29. Tountas Y., Stefannson H., Frissiras S. (1995). Health reform in Greece: Planning and implementation of a national health system. Int J Health Plann Manage, 10(4):283-304.

fylladio.indd 50

18/4/2008 11:33:37

51

WHO (2004). Highlights on Health in Greece. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen. (2001). . - - . .

, . (2004). . - - .

. , . (2006). Hellas Health I. .

, M Y Y (2001). . , . . (2001). . : ., ., . . (.) . , . ., ., , . (2003). . , . .., ., . (2007). . . , 24(1):48-57. (2006). - , . (2006). OECD, Health data. . (2000). . , . . (2001). . , 18: 49-74. ., ., . (2006). . : . (.) . , . ., ., . (2003). : . : ., ., . . (.) . , . (2005). . . , . (2000). 1995-1999. , . (2001). 1981-2000. , . (2003). . , . . (2003). . -, .

fylladio.indd 51

18/4/2008 11:33:38

fylladio.indd 52

18/4/2008 11:33:38

53K 2

2.1. : I. : () () (). II. : (, ..) ( , , , ..) . III. : ( ) () - . IV. : . , 30% , , . , 70% ,

fylladio.indd 53

18/4/2008 11:33:39

54

: , 1996-2006

, , . , , 50,1% , 28,1% ( . 2003). Hellas Health I ( 2006). 2.1.1., 75% (26%) (25,6%) (24,5%) . 12,7%. 2.1.1.

26,0% 25,6% 24,5% 12,7% 4,9% 4,7% 0,3% 1,4%

0: .... 2006

5

10

15

20

25

30

54 55 , 2.1.1.

fylladio.indd 54

18/4/2008 11:33:39

55

2.1.1. : .... 2006

26,0% 25,6% 24,5% 12,7% 4,9% 4,7% 0,3% 1,4%

24,6% 26,5% 22,6% 14,9% 5,0% 4,6% 0,2% 1,7% 27,2% 24,7% 26,2% 10,7% 4,8% 4,8% 0,4% 1,1% 18-24 23,5% 30,3% 27,8% 20,9% 19,1% 3,5% 3,5% * 1,7% 27,0% 19,5% 14,6% 3,8% 3,8% * 1,1%

25-34 35-44 45-54 55-64 33,9% 26,5% 23,3% 27,8% 65+ 18,8%

32,5% 20,0% 20,5%

21,1% 25,2% 28,9% 30,4% 7,2% 5,0% 3,3% * 1,7% 9,3% 2,6% 2,0% 0,7% 1,3% 15,3% 5,3% 4,7% 0,7% 2,7% 12,9% 7,6% 8,9% 0,4% 0,4%

20% ( 2.1.2.), 80% , , (47,5%), (15,3%) (13,7%). 2.1.2. : .... 2006

26,0% 25,6% 24,5% 12,7% 4,9% 4,7% 0,3% 1,4%

24,0% 28,9% 28,1% 11,9% 4,0% 2,0% * 1,1% 31,8% 15,7% 13,7% 15,3% 7,5% 12,5% 1,2% 2,4%

27,2% 26,8% 24,0% 9,6% 5,3% 5,3% 0,5% 1,4% 26,2% 24,2% 22,5% 18,9% 3,3% 3,3% * 1,6% 18,3% 21,7% 31,3% 17,4% 6,1% 4,3% * 0,9%

2.1.3.,

fylladio.indd 55

18/4/2008 11:33:40

56

: , 1996-2006

. , (22,7%). 2.1.3. : .... 2006

26,0% 25,6% 24,5% 12,7% 4,9% 4,7% 0,3% 1,4%

42,1% 22,8% 17,5% 15,8% * * * 1,8%

32,4% 30,6% 21,6% 11,7% 2,7% * * 0,9% 25,1% 27,9% 28,8% 10,4% 4,5% 1,7% 0,2% 1,3%

22,7% 21,6% 21,1% 15,5% 6,7% 10,4% 0,5% 1,6%

2.1.2. 3 10 . 2.1.2. 0,6% 29,6%

69,8%

: .... 2006

(33,3%), (30,5%), 65 (46,4%)

fylladio.indd 56

18/4/2008 11:33:41

57

(31,1%), 2.1.3. 2.1.3.

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 0 : .... 2006 10 2017,2%

25,5% 33,3% 23,5% 20,5%

. 46,4%

30,5% 21,7% 21,2% 19,7% 34,3% 35,0% 28,4% 44,9%

27,8% 36,7%

28,1% 27,9% 31,8% 27,5%

31,1% 25,1%

30

40

50

0

10

20

30

40

50

, 61% , 37% ( 2.1.4.). 2.1.4.

1 2 3 4 5+ 6,7% 5,1% 3,0% 1,7% 22,6%

60,9%

0: .... 2006

10

20

30

40

50

60

70

80

fylladio.indd 57

18/4/2008 11:33:42

58

: , 1996-2006

2.1.5. 2 3 12 . 2.1.5.

30,4%

66,6%

3,0%

: .... 2006

2.1.6. 2.1.3., . 2.1.6.

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 0 : .... 2006 10 20 30 40 50

60,2% 72,4%

. 47,8%

67,0% 59,8%

61,7% 59,5% 61,7% 66,2% 68,7% 77,7%

64,0% 65,7% 70,1% 68,7% 81,1%

78,9% 65,8% 67,1% 64,3%

66,9% 65,5%

60

70

80

0

20

40

60

80

100

fylladio.indd 58

18/4/2008 11:33:43

59

2.1.7. 30,3%, 24,6% 18,5% . 2.1.7.

(check up) - 0,3% 4,4% 14,5% 7,4% 18,5% 24,6%

30,3%

0: .... 2006

5

10

15

20

25

30

35

2.1.4., (31,8%), (28,1%). 2.1.4.

(check-up) - : .... 2006

30,3% 24,6% 18,5% 7,4% 4,4% 14,5% 0,3%

31,8% 23,6% 17,6% 7,7% 4,3% 14,6% 1,1% 25,0% 28,1% 21,9% 6,3% 4,7% 14,1% *

31,5% 24,9% 17,3% 5,6% 5,6% 15,2% * 28,3% 22,6% 15,1% 15,1% 3,8% 15,1% * 27,7% 25,5% 27,7% 6,4% * 10,6% 2,1%

fylladio.indd 59

18/4/2008 11:33:44

60

: , 1996-2006

, , 2.1.8., 1 2 12 . 2.1.8.

46,9%

52,6%

0,5%

: .... 2006

2.2. 2.2.1. - , , , 2.500 35.000 . ( 1985). , , . , .

2.2.1.1. 201 1.478 , 2.2.1. 3 ,

fylladio.indd 60

18/4/2008 11:33:44

61

, , . 2.2.1. (2003) K Mo . . : 2003

0 9 5 20 11 14 7 16 20

0 9 13 113 80 115 88 109 158

.

8 18 15 26 7 7 4 14 201

53 140 148 186 62 41 35 127 1.478

, , . , ( 2006). (.. , ), (.. screening ), , , , (.. ), . , (.. , , ..) ( 1995). 17 , , ( . 2005).

2.2.1.2. () , () , () () , , , .., , .

fylladio.indd 61

18/4/2008 11:33:45

62

: , 1996-2006

, , , (, , ..) ( 1984). 2.2.2. ( ), 2004. , 1.778 , 358 . , ( 2005), 1.922. 358 , 1.564 . 3.342. 20% ( ), 21,9% ( ), 17,3% , 12% , 20% ( 2.2.1.). 2.2.1. 9% 20%

20%

22% 12%

17%: 2004,

, .

fylladio.indd 62

18/4/2008 11:33:46

&

fylladio.indd 63

2.2.2. (2004)

%

. . -

30 0 0 40 7 19 0 0 0 1 0 0 7 0 0 39 20 30 0 0 0 0 0 193

20 1 0 9 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 7 2 10 0 0 1 1 0 58

0 15 4 6 1 0 4 33 0 12 43 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 1 0 0 0 19 32 9 33 16 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 167

7 2 0 4 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 28

13 3 0 5 0 13 0 1 0 0 1 0 4 0 0 9 10 6 2 0 0 0 0 67

18 5 0 22 11 23 0 1 0 0 0 0 11 0 0 25 3 19 0 1 0 0 0 139

11 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 3 5 0 0 0 0 0 46

24 2 0 22 15 28 0 0 0 0 0 2 6 0 0 25 5 11 1 0 0 0 0 141

10 1 0 19 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 2 4 0 0 0 0 1 54

26 2 0 13 0 16 0 0 1 0 1 0 5 0 0 15 6 11 0 0 0 0 0 96

44 4 0 9 8 48 0 0 0 2 0 0 9 0 0 40 5 17 0 0 0 0 0 186

11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 1 0 0 7 2 8 0 0 0 0 0 54

42 1 0 11 23 29 2 0 1 0 0 0 5 0 0 16 6 14 0 0 0 0 0 150

52 0 0 15 11 22 4 0 0 0 0 0 4 0 2 27 2 15 0 0 0 0 0 154

35 3 0 17 9 21 0 0 2 0 0 0 5 0 0 28 2 15 0 0 0 0 0 137

358 34 1 251 101 279 11 2 4 3 9 5 77 1 2 308 111 213 4 1 1 1 1 1.778

20,1 1,9 0,1 14,1 5,7 15,7 0,6 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 4,3 0,1 0,1 17,3 6,2 12,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0

63

: 2004

18/4/2008 11:33:46

64

: , 1996-2006

2.2.3. . 2.414 *. 2.2.3. (2004) 10 3 3 1 3 1 1 3 1 2 3 2 1 18 0,75 6 10 7 4 52 2,15 1 1 / / /

& %: 2004

21 3 1 32 11 1 16 14 6 17 6 13 2 1 3 1 8 0,33 37 7 7 14 11 216 8,95 1 2 3 0,12 1 0,04 1

4 4 7 1 3 3 3 1 2 1 11 1 7 7 6 61 2,53

45 9 18 29 1 7 37 11 26 5 14 43 13 25 17 22 322

172 25 77 124 12 48 146 36 109 40 85 154 26 70 107 86 1317

27 9 16 19 7 23 8 15 8 10 26 12 12 15 14 221 9,15

22 8 11 16 3 9 18 4 14 8 11 25 9 12 13 12 195 8,08

2 2 2 1

2.414 100

13,44 54,56

2.2.2., 55% , 13,5% , 9,2% 9% . 2.2.4. 1.000 1.000 , . .* - . (2005), 4.249 .

fylladio.indd 64

303 59 164 208 21 90 243 70 185 70 136 307 68 146 186 15818/4/2008 11:33:48

65

2.2.2.

14%

55%

9%

9% 13%: 2004,

2.2.4.

1.000

*

/ 1.000 0,63 0,58 0,45 0,35 0,22 0,31 0,64 0,51 0,30 0,61 0,55 0,50 0,47 0,33 0,30 0,29 0,42

20 7 7 11 4 5 & 14 7 17 6 16 17 7 14 22 15 189* : 2004

123 21 10 81 32 15 117 60 138 90 102 150 48 111 171 137 1.406

193 58 108 167 28 67 139 46 141 54 96 186 54 150 163 137 1.787

226 36 95 140 16 54 188 46 136 54 105 210 42 99 138 118 1.703

359.289 62.546 211.185 400.331 74.289 173.819 295.669 91.081 453.022 89.243 189.454 423.638 89.193 303.317 454.628 412.879 4.083.583

745.453 30.101 211.373 345.026 37.643 40.941 374.779 59.652 412.368 131.295 287.501 376.275 88.903 228.433 419.734 298.919 4.088.396

0,54 0,93 0,51 0,42 0,38 0,39 0,47 0,51 0,31 0,61 0,51 0,44 0,61 0,49 0,36 0,33 0,44

0,26 1,93 0,51 0,48 0,74 1,64 0,37 0,77 0,34 0,41 0,33 0,49 0,61 0,66 0,39 0,46 0,44

fylladio.indd 65

/ 1.000 0,30 1,20 0,45 0,41 0,43 1,32 0,50 0,77 0,33 0,41 0,37 0,56 0,47 0,43 0,33 0,39 0,4218/4/2008 11:33:49

/ 1.000

/ 1.000

66

: , 1996-2006

1.000 (0,31 1.000 ), (0,33) (0,36), (0,93). 1.000 (0,26), (0,33) (0,34), . (1,93) . , , 1.000 (0,22 1.000 ), (0,29), (0,30) (0,30), - (0,64) (0,63). 1.000 (0,3), (0,33) (0,33), (1,32) . (1,20). 1, 1 1 . , , , - . 2000 47%. 74% 71%. , , , 31%, 2.2.3. ( . 2005). , (, ) 54%. 2.2.4., . (67%), 50% ( . 2005). . (44%), (48%) . (49%). , . , , , , . , , ( 1995).

fylladio.indd 66

18/4/2008 11:33:50

67

2.2.3. (%)

. -

74 71 44 50 42 48 40 54 31 48 31 35 41

0: . 2005

10

20

30

40

50

60

70

80

2.2.4. (%)

. -

52 57 44 55 67 49 50 62 48 51 57 53 53

0: . 2005

10

20

30

40

50

60

70

80

fylladio.indd 67

18/4/2008 11:33:51

68

: , 1996-2006

, , , (Souliotis and Lionis 2004).

2.2.1.3. 24 , . , , . 2.2.4. 2004. 4.083.583 . , 745.453 , 419.734 412.368 . , . 30.101 , . 37.643 40.941 . , , 2,1, 1,5, 1,5 - 1,3 . , . Hellas Health I ( 2006). 4,9% 4,7% ( 2.1.1.). (7,6% 8,9% ) ( 2.1.1.). , 20% (7,5% 12,5% ). 4% 2% ( 2.1.2.).

2.2.1.4. . , -

fylladio.indd 68

18/4/2008 11:33:51

69

( . 2005). , .

2.2.2.

2.2.2.1. 132 , . , 2002 .2889/2001 , ( ).

2.2.2.2. , .

2.2.2.3. . .. Hellas Health I ( 2006). .. 12,7% ( 2.1.1.). 19,1% 18-24 ( 2.1.1), (15,3%) (11,9%) ( 2.1.2.). 2004 901 . . , , , . , , 26,3% , ( . 2004). , , :

fylladio.indd 69

18/4/2008 11:33:51

70

: , 1996-2006

, . , . , . , . , . ( 2004).

2.2.2.4. . . . ( 2001). , 25 - 90 , .

2.3. 36 . , , . ( , , ), ( 2001). 2001 ( . 2005) , , , ( , , ) 10.594.000

fylladio.indd 70

18/4/2008 11:33:52

71

2.3.1.

(2002) 5.530.000 2.150.000 1.289.000 1.422.000 203.000 10.594.000

*

8.147 2 45 161 68 8.423

3.960 40 43 4.043

160 138 283 108 153 842

* , ..: . 2005

( 2.3.1.). 30 ( , , , , ..). , , . , . , , , , ( 1999). , ( 2001). , , , . , () , ( , , ..). ,

fylladio.indd 71

18/4/2008 11:33:52

72

: , 1996-2006

, ( 2006).

2.3.1.

2.3.1.1. , 5 , ( ), . 42 ( ), 50 . 12 ( 7 7 ), () . , ( 2001). 2.3.2. : () 2.3.2. : 2006,

5 4 2 3 3 3 4 1 5 3 2 4 3 42

0 4 34 16 0 3 4 4 1 2 0 2 0 4 0 3 8 6 0 5 0 4 1 5 2 7 50 65

fylladio.indd 72

18/4/2008 11:33:53

73

(, , , , , , , , ) () (, , ) () (, , , , , , ) () (, , , , , ) 2 2 . , 2.800 , , ( . 2005). , : . . , , , . . , . , . ( . 2003). . . , , . . , -

fylladio.indd 73

18/4/2008 11:33:53

74

: , 1996-2006

( 2001).

2.3.1.2. 8.077 ( 5 ) 3.000 . , 5.000 , . 2.3.3. . 2.3.3.

(2006)

&

-

0 2 18 9 4 25 1 12 10 0 0 0 42 17 8 18 1 45

26 58 201 111 68 300 40 161 78 10 9 1

0 0

0 6

0 0 7 3 2 10 0 3 4 0 0 0 21 6 6 5 0 16

0 2

0 6

0 2 9 2 0 8 0 3 3 0 0 0 14 6 2 3 0 14

7 17 75 36 20

0 2 15 7 5

0 0

0 5

0 4

33 104 400 215 114 635 54 310 194 12 21 1 978 460 219 401 20

4 25 2 1 13 4

7 10 7 10 1 4

6 13 10 4 0 5 1 6 4

6 36 1 2 1 0 0 0 2 11 13 1 1 0

14 35 0 2

119 22 5 63 50 1 9 0 176 80 53 76 6 1 7 8 0 1 0 33 19 8 12 0

12 21 27 0 7 1 0 0 0 2 9 6 0 0 0 0 7 5 0 0 0

6 19 3 12 0 1 0 0 0 0

437 13 56 240 101 208 13 4 3 6 0 21 9 16 0

26 50 11 16 6 7

21 39 50 7 16 17 3 7 6

7 19 0 0

6 11 14 0 0 0

583 14 70

17 77

212 36 20 38 46 1.188

fylladio.indd 74

% 0,41 1,29 4,95 2,66 1,41 7,86 0,67 3,84 2,40 0,15 0,26 0,01 12,11 5,70 2,71 4,96 0,25 14,7118/4/2008 11:33:54

*

2.3.3. () &

75

& - -

28 0 2 0 15 8 17 8 8 0 2 0 0 0 2 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

258 11 33 6 203 129 211 153 70 6 90 1 7 8 11 6 114 25 11 11 18 3 6 4 6 10 1

7 33 0 0 0 1 3 5 3 6 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 9 17 13 10 8 0 5 0 0 0 1 0

9 0 2 0 5 3 11 3 2 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

13 30 1 3 0 0 4 0

7 0 1 0 6 3 15 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 23 4 14 2 72 44 56 56 11 4 26 0 2 0 17 7 30 8 2 4 5 0 0 3 5 9 0 0 2 0 7 7 14 6 3 0 3 0 0 0 1 2 14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

14 17 24 0 1 0 3 6 0 1 0 5 6 0 2 0 7 9

573 18 68 8 347 250 406 272 140 11 139 1 9 8 41 17 241 45 13 20 25 5 6 9 18 27 1

2 12 3 12 5 15 5 8

12 14 18 5 7 0 1 0 0 0 3 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8 6 1 2 0 0 0 3 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 3 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1 12 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0

3 22 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 2 0

5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0

312 4.057 91 416 129 152 379 107 1.496 261 148 245 284 8.077 100,00

* .: 2006,

fylladio.indd 75

% 7,09 0,22 0,84 0,10 4,30 3,10 5,03 3,37 1,73 0,14 1,72 0,01 0,11 0,10 0,51 0,21 2,98 0,56 0,16 0,25 0,31 0,06 0,07 0,11 0,22 0,33 0,0118/4/2008 11:33:55

*

76

: , 1996-2006

, (14,7%) (12,1%), (7,9%), (7,1%), 5% . ( 1,7%). 2.3.4. . 2.3.4. (2006) &

- - - - - : 2006,

7 55 55 47 2 1 6 9 0 9 0 0 0 0 0 0 191

64 450 174 49 16 64 87 8 130 2 0 4 1 15 2

4 8 5 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

12

4

7

8 38 40 3 3 6 12 1 16 0 0 0 0 0 0

2

14

5 40 48 34 6 1 7 11 2 25 2 0 0 0 0 0

1 9 7 4 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0

2 29 32 31 1 0 5 2 0 4 0 1 0 0 0 0

2 31 37 22 9 1 5 3 0 15 1 0 0 0 0 0

132 702 929 548 93 27 123 150 15 245 9 1 7 1 16 2

210 13

51 18 21 44 19 21 44 12 28 5 0 6 5 0 13 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0

63 12 150 7 163 5 102 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 3 11 20 3 26 3 0 2 0 0 0

23,40 30,97 18,27 3,10 0,90 4,10 5,00 0,50 8,17 0,30 0,03 0,23 0,03 0,53 0,07

1.276 36 182 57 89 190 28 508 181 29 107 126 3.000 100,00

32% , 23% - 18% - - ( 2.3.1.).

fylladio.indd 76

% 4,4018/4/2008 11:33:56

2.3.1. 3% 3% 4% 5% 8% 4% 23%

77

, , 18%: 2006,

32%

2.3.5. 1.000 . 2.3.5.

1.000 (2006) / 1.000

/ 1.000

/ (2006) 733 693 720 519 669 637 591 809 602 917 934 657 661 674

& * *

312 4.057 91 416 129 152 379 107 1.496 261 148 245 285 8.077

111 497 24 112 34 58 114 19 277 85 17 63 64 1.475

228.759 2.810.477 65.512 215.997 86.324 96.754 223.937 86.560 900.222 239.221 138.210 160.951 187.754 5.440.658

1,36 1,44 1,39 1,93 1,49 1,57 1,69 1,24 1,66 1,09 1,07 1,52 1,51 1,48

0,49 0,18 0,37 0,52 0,39 0,60 0,51 0,22 0,31 0,36 0,12 0,39 0,34 0,27

* .: 2006,

fylladio.indd 77

/ (1999) 795 578 771 582 867 677 572 708 679 909 1.046 647 829 64518/4/2008 11:33:57

78

: , 1996-2006

(1,07 1.000 ), (1,09) (1,24), 1,93 1.000 . , (0,12 1.000 ), (0,18) (0,22), 0,6. 1.000 1,48, 1.000 0,27. 2006 1999, , , , , .

2.3.2.

2.3.2.1. , , , , , , -, -, . , ( 2001).

2.3.2.2. ( ) 3.465 , 1.544 , 980 , 1.033 . ( ) 20.000 , . ( ) , . , - . 4 , 3.119 428 ( . 2005).

fylladio.indd 78

18/4/2008 11:33:59

79

2.3.2.3. ( ) : - . . , . , : , (, , , , ) ( 2001). , , , . Hellas Health I ( 2006). 24,5% ( 2.1.1.). 28,1% 13,7% ( 2.1.2.). 55 . 65, 30,4% ( 2.1.1.). , , 435 , . 10, 44,7% 4-10 23,2% 11-20 . 48,1%, 27,8% 20,8%. (33,1%), (25,6%)

fylladio.indd 79

18/4/2008 11:33:59

80

: , 1996-2006

(18,8%). 48,3% . (51,2%) , 31,4% , 4,8% 8,9% ( . 2003).

2.3.2.4. ( ) 2,55% 5,10% . 4% 6% . . 1,5% 4% . (.. , ) (.. ), (.. 12%). , . , ( 2001). , , , . . , , ( 2001). , , , , . , ( . 2005). ( ) 2000 2005 132,7% 57,6%.

fylladio.indd 80

18/4/2008 11:34:00

81

, , : 1. , 2. : . , .

2.4. . . , 791 , , , . , . 70 . , , . 400 50% 50% . 663 ( ) , ( , , , .., , ..) ( . 2005). - .

fylladio.indd 81

18/4/2008 11:34:00

82

: , 1996-2006

2.5. 2.5.1. - , , , , , , .. 25.000 , 12.000 ( . 2005). . 400 , . 90% 30% . , , . , , ( 2000): ) , , ) , (1397/1983) 1983-1991 ) . , ( 2001).

2.5.2. 2001, 25-27 , 30% ( 2001). Hellas Health I, 51,6% (26%) (25,6%) ( 2.1.1.). -

fylladio.indd 82

18/4/2008 11:34:01

83

54 ( 2.1.1.). 2.1.2. 31,8% 24% . 15,5% 28,9% ( 2.1.1.). , , 2.1.3., (42,1%) , (22,7%). , , ( 2006). (gatekeeper) , . , ( 2000). 2000 5 , 12 ( 2001). ICAP, 1997-2005 8,3%. 2006 5% (ICAP 2006).

2.5.3. . , . . . . - , . , ( , , triplex) , -

fylladio.indd 83

18/4/2008 11:34:01

84

: , 1996-2006

. , 75% ( 2001). . , , - ( 2001).

2.6. , , () , . , , , , . ( ). . . ( 1995, . 2000, 2001, Tountas et al. 2002, Souliotis and Lionis 2004, Tountas et al. 2005, . 2005, . 2007). . .

fylladio.indd 84

18/4/2008 11:34:02

85

. . , . . . , . . . . , . . , . , . , . . , . 220 -

fylladio.indd 85

18/4/2008 11:34:02

86

: , 1996-2006

1983. , . . , . , , , , , . . , . , , .. , . , . , . , - . , , , , .

fylladio.indd 86

18/4/2008 11:34:02

87

ICAP (2006). . ICAP AE

, . Souliotis K, Lionis C. (2004). Creating an integrated health care system in Greece: A primary care perspective. J of Med Sys, 18(6):643-652. Tountas Y., Karnaki P., Pavi E. (2002). Reforming the reform: the Greek national health system in transition. Health Policy, 62(1):15-29. Tountas Y., Karnaki P., Pavi E. et al. (2005). The unexpected growth of the private health sector in Greece. Health Policy, 74(2):167-180. ., ., . . (1999). A (Management) Y Y. , . . (1995). . . . University Studio Press, . . (2006). . : . (.) . , . ., . (2004). . , 16(4): 157-165. ., ., . . (2005). . : ., . . . - NEAdv, . (2006). , / , . (2006). Hellas Health I. . , . () (1984). . , . () (1985). : . , . (2001). . , . . (2001). . : ., ., . . (.) . , . ., ., . (2003). . , . ., .-. (2000). . , 12(1):7-9. . (), ., . . (2004). - (). , . .., ., . (2007). . . , 24(1):48-57. . (2000). . , .

fylladio.indd 87

18/4/2008 11:34:03

88

: , 1996-2006

. (2006). : . : . (.) : / . , . ., . (2001). . : ., ., ., . ( ), . , . ., ., . (2003). . , 20(5): 497-503. (2005). . . , . (2003). . , . (2004). . , .

fylladio.indd 88

18/4/2008 11:34:03