Digital Marketing Υπηρεσίες

of 14 /14
ICAP A.E.: T. 210 7200050, email: [email protected], www.icap.gr Digital Services 2020

Embed Size (px)

Transcript of Digital Marketing Υπηρεσίες

Digital Marketing ΥπηρεσεςDigital Services
Pay per Click
ICAP DIGITAL SERVICES
Google Ads Google Search Google Display Remarketing Shopping Ads YouTube Ads Gmail Ads
Facebook Ads Instagram Ads
στην παγκσμια αγορ.
Αξηση Εσδων
Ενσχυση πωλσεων
(διαδικτυακν, τηλεφωνικν,
μεγιστοποηση της προβολς σας.
χρστη, βσει λξεων-κλειδιν.
Εμφανζεστε σε κποιον που αναζητ ενεργ αυτ που προσφρετε ταν
το χει πραγματικ ανγκη. Ο συγχρονισμς εναι, πως λνε, τα πντα!
Dynamic Search Ads
χωρς λξεις κλειδι!
καμπνιες.
Αξιοποιετε δεδομνα της Google για την αναζτηση και προωθετε - αυτματα - τα προντα /
υπηρεσες που χουν περισστερες πιθαντητες να αποδσουν.
Π λεο
νεκτ μ
α τα
αναζτηση.
Πετυχανετε υψηλτερη
συγκεκριμνα ενδιαφροντα,
να χρησιμοποισετε κοιν που
δημιουργθηκε αυτματα.
ανταγωνιστς σας.
Π λεο
νεκτ μ
α τα
Επιλγετε συγκεκριμνη επιλογ
ισττοπου, γεωγραφικο χρου,
που γνωρζουν δη τις υπηρεσες και
τα προντα σας.
ολοκληρσουν , τι ξεκνησαν.
χετε τη δυναττητα αποστολς
στον ισττοπ σας.
προβλλεται το πιο
αποτελεσματικ δημιουργικ για
διαχερισης.
Ενισχετε την επισκεψιμτητα του τοπικο καταστματος.
Εντοπζετε δυνητικος πελτες, που ικανοποιον καλτερα τα
κριτρια αναζτησης.
Π λεο
νεκτ μ
α τα
Προβλλετε το brand τις υπηρεσες/προντα σας, στη δετερη μεγαλτερη
μηχαν αναζτησης στον κσμο.
Προσεγγζετε κοιν 5,4 εκατομμριων χρηστν, στην Ελλδα μνο!
Βρσκετε την προβολ στην τηλεοπτικ Prime Time ζνη αποδοτικ; Το YouTube
εναι Prime Time λη την ημρα!
In-Display Ads
Προβληθετε σε χρστες που βλπουν καθημεριν τα αγαπημνα τους video
απ το Smartphone, το Tablet, την Smart TV και τον υπολογιστ τους.
ρχεστε σε επαφ με το κοιν σας, με βντεο, διαδδοντας το κατλληλο
μνυμα στους σωστος ανθρπους, τη σωστ στιγμ!
Π λεο
νεκτ μ
α τα
τους αλλξετε γνμη.
Προσεγγζετε το κοιν σας μσω email με πολ πιο κομψ
τρπο σε σγκριση με τα απρσωπα email.
Μπορετε να προβληθετε σε περισστερα στοχευμνα εισερχμενα, δεν
απαιτεται να χετε ατελεωτες λστες email.
Στοχεετε με λξεις-κλειδι, σε συγγεν ακροατρια και βσει
δημογραφικν στοιχεων.
Π λεο
νεκτ μ
α τα
προηγμνων διαφημιστικν
χετε τη δυναττητα επαναληπτικο
λλα κοινωνικ μσα.
στιγμ (Always-on).
Προβλετε στοχευμνες διαφημσεις σχετικν προντων με απτερο
σκοπ την αξηση της διθεσης για απκτησ τους (Highly relevant).
Π λ εο ν εκ τ μ α τα
10
Αυξνετε την προβολ και την αναγνωρισιμτητα της επωνυμας.
Εναι λιγτερο πιθαν να ενοχλσετε το στοχευμνο κοιν σας διτι οι
διαφημσεις δεν εναι παρεμβατικς.
Εναι λιγτερο χρονοβρο απ λλα κανλια μρκετινγκ στο
διαδκτυο.
οποιαδποτε λλη πλατφρμα κοινωνικν μσων.
Π λεο
νεκτ μ
α τα
εκδοτν.
εκενους που χρησιμοποιον αποκλεισμ διαφημσεων.
Αυξνετε τις μετατροπς και βελτιστοποιετε την
απδοση των καμπανιν σας.
ενδιαφρον στις υπηρεσες/προντα σας.
Google Search Network:
Google Search Ads: Διαφημσεις που προβλλονται σε χρστες, οι οποοι κνουν αναζτηση στο
Google για ακριβς αυτ που προσφρετε.
Dynamic Search Ads: Οι δυναμικς διαφημσεις αναζτησης χρησιμοποιον το περιεχμενο του
ισττοπο σας για να στοχεουν τις διαφημσεις σας και μπορον να συμβλουν στην κλυψη των
κενν των καμπανιν που βασζονται σε λξεις-κλειδι.
(Διαφνεια 5) Google Display Network:
Google Display: Διαφημσεις που προβλλονται σε δκτυο περισστερων απ 33.000 ιστοσελδων.
Google Ads Smart Display: Με τη χρση του Google Smart Display οι διαφημσεις αυτοματοποιονται
και, στη συνχεια, βελτιστοποιον τη στχευση. Μα ττοια καμπνια εμφνισης μπορε να εντοπσει
αυτματα νους και υπρχοντες πελτες, να ορσει τις σωστς προσφορς και να δημιουργσει
ελκυστικς διαφημσεις που προσαρμζονται σε οποιαδποτε οθνη διαφημιστικ χρο στον ιστ
και τις εφαρμογς.
Google Audiences: Τα εδη κοινο εναι ομδες ατμων με συγκεκριμνα ενδιαφροντα, προθσεις και
δημογραφικ στοιχεα, πως εκτιμται απ την Google. Μπορετε να επιλξετε απ να ευρ φσμα
κατηγοριν - πως λτρεις του αθλητισμο και των ταξιδιν, τομα που ψωνζουν αυτοκνητα
συγκεκριμνα τομα που χουν επισκεφτε τον ισττοπ σας.
Custom Intent: Το κοιν «προσαρμοσμνης πρθεσης» εναι μια πιο αναλυτικ μορφ στχευσης που
σας επιτρπει να στοχεσετε τομα που βρσκονται στην αγορ για τα συγκεκριμνα προντα και
υπηρεσες που προσφρετε. Τα προσαρμοσμνα εδη κοινο πρθεσης εναι διαθσιμα μνο στο
Display Network.
εφαρμογς. (Static Banner)
ισττοπο την εφαρμογ σας. (Dynamic Banner)
RLSA (Remarketing List for Search Ads): Εμφνιση διαφημσεων στους προηγομενους επισκπτες σας, καθς κνουν
επακλουθες αναζητσεις για , τι χρειζονται στο Google, αφο εγκαταλεψουν τον ισττοπ σας.
Abandoned Cart: Εμφνιση διαφημσεων σε επισκπτες σας που εγκατλειψαν προντα στο καλθι αγορν, χωρς να
προχωρσουν στην αγορ τους.
Τποι διαφημσεων Facebook:
Single Image Ad: Παρουσιστε την επιχερησ σας με μια απλ και καθαρ εικνα στο κοιν. Με μα εικνα υψηλς
ανλυσης/ποιτητας, μπορετε να οδηγσετε το κοιν σας στον ισττοπ σας στην εφαρμογ για κινητ.
Single Video Ad: Το βντεο χει τη δυναττητα να τραβξει την προσοχ του κοινο εκολα. Δημιουργστε να βντεο με χο
και κνηση σχετικ με την επιχερησ σας, την επδειξη προντων, τους συνεργτες σας. Οι διαφημσεις βντεο θα
προβλλονται στη ρο ειδσεων, στις ιστορες και τα μεγαλτερα βντεο στις διαφημσεις σε ρο.
Collection Ad: Αυτς ο τπος διαφμισης βοηθ στις μεσες αγορς. Εμφανζει μια συλλογ του προντος απ τον κατλογο
της επιχερησς σας σε κινητς συσκευς (μνο) που το κοιν μπορε να το αγορσει εκολα.
Carousel Ad: Σε αυτν τον τπο διαφμισης μπορομε να προσθσουμε ως και 10 εικνες βντεο σχετικ με το προν /
τις υπηρεσες της επιχερησς σας σε μα μνο διαφμιση. Προσθστε ναν μεμονωμνο σνδεσμο σε κθε εικνα / βντεο.
Εναι εξαιρετικ κατλληλο για επιχειρσεις ηλεκτρονικο εμπορου.
Product Catalog: Eναι να αρχεο, που εναι γεμτο με λα τα προντα που θλετε να διαφημσετε, που το Facebook
μπορε να επιλξει την καλτερη επιλογ για κθε συγκεκριμνο καταναλωτ με βση τα ενδιαφροντα και τη συμπεριφορ
τους. Υπρχει και η δυναττητα Δυναμικο Retargeting.
13
Γλωσσρι
Τποι διαφημσεων Instagram:
Photo Ad: Διαφημσεις με μα εικνα. Εν επιλξετε αυτν τη μορφ, μπορετε να δημιουργσετε ως και ξι
διαφημσεις με μα εικνα η καθεμα.
Carousel Ad: Διαφημσεις με δο περισστερες εικνες βντεο με δυναττητα κλισης
Video Ad: Διαφημσεις μεμονωμνων βντεο GIF.
Stories Ad: Διαφημσεις στη Ρο Ιστορας με τη μορφ μας εικνας μεμονομνων βντεο GIF.
Τποι διαφημσεων YouTube:
In-Stream Ads: Διαφημσεις που προβλλονται πριν, κατ τη διρκεια μετ την αναπαραγωγ ενς βντεο στο
YouTube. Αυτς εναι διαφημσεις χουν δυναττητα παρλειψης μετ απ πντε δευτερλεπτα, αλλ δεν θα
χρεωθετε εν οι θεατς που επλεξαν να παραλεψουν τη διαφμιση.
In-Display Ads: Διαφημσεις που εμφανζονται στις σελδες αποτελεσμτων αναζτησης του YouTube και ως
σχετικ βντεο στη δεξι πλευρικ γραμμ.
Τποι Landing Page Taboola:
διας της επιχερησης).
14