Υπηρεσίες Επικοινωνίας

of 15 /15
Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Υπηρεσίες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Επικοινωνίας

Embed Size (px)

description

Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου http://www.sch.gr/mail. Βασικά χαρακτηριστικά: Ενιαίο όνομα εξυπηρετητή (διακομιστή) εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας για όλους τους διακομιστές, mail.sch.gr Λήψη αλληλογραφίας με POP3 αλλά και IMAP - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Υπηρεσίες Επικοινωνίας

ΤτλοςΛψη αλληλογραφας με POP3 αλλ και IMAP
Πρσβαση στην αλληλογραφα μσω web (http://webmail.sch.gr)
Αποστολ μηνματος απ ποιο δκτυο και αν συνδεται ο χρστης με λεγχο ταυττητας (SMTP authentication)
Ασφαλς αποστολ και λψη αλληλογραφας με κρυπτογρφηση (SSL)
Εναλλακτικ διεθυνση e-mail
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Διαθσιμος χρος μηνυμτων 400ΜΒ
Προστασα απ τους ιος υπολογιστν (www.sch.gr/virus)
Προστασα απ την απρκλητη ηλεκτρονικ αλληλογραφα (www.sch.gr/spam)
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Πολιτικ Προστασας: www.sch.gr/virus
ακολουθες χαρακτρων σε συγκεκριμνες επικεφαλδες του μηνματος (headers)
οι καταλξεις των επισυναπτμενων αρχεων (.vbs, .lnk, .scr, .wsh, .hta, .pif, .exe, .bat,.com, .cmd)
ρνηση παραλαβς του μηνματος απ το αποστολα σε περπτωση μη επιτρεπτν χαρακτηριστικν
Χρση λογισμικο antivirus
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Εντοπισμς των λογαριασμν ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που αποκλνουν απ τα φυσιολογικ πλασια χρσης της υπηρεσας
Αυτματη ανληψη δρσης (RBL) για τη φραγ των διευθνσεων των σχολικν εργαστηρων στην παραπνω περπτωση.
Τοποθτηση στην RBL του ΠΣΔ http://www.sch.gr/rbl
Εντοπισμς χρηστν που συνδονται μσω επιλεγμενων γραμμν (απλς τηλεφωνικς και ISDN) και dynamic PPP.
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
zen.spamhaus.org: http://www.spamhaus.org/zen
list-dsbl-org.sch.gr http://dsbl.org/main
bl.spamcop.net: http://spamcop.net
Χαρακτηρισμς μηνυμτων με βση RBL λστες
multihop-dsbl-org.sch.gr http://dsbl.org/main
dul.dnsbl.sorbs.net: http://www.dnsbl.sorbs.net
Μετακνηση μηνυμτων στο φκελο spam με βαθμολογα μεγαλτερη του 7
Επιλογς του Χρστη
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Προστασα απ το SPAM
Οι επιλογς του Χρστη
Χειρισμς μηνυμτων τπου spam.
Χειρισμ των μηνυμτων με βση τις RBL χαρακτηρισμο τη βαθμολογα απ το spamassassign.
Μετακνηση στο φκελο SPAM διαγραφ
Διρκεια παραμονς στο φκελο SPAM
Λστες ανεπιθμητης αλληλογραφας του Χρστη (black list)
Αποδεκτς διευθνσεις αποστολς (Whitelist)
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Ενσχυση διαπολιτισμικο διαλγου
Στχοι
Εξοικεωση των μαθητν με τις ΤΠΕ στα πλασια των γνωστικν αντικειμνων που διδσκονται στα σχολεα
Ανανωση εκπαιδευτικν μεθδων - Υποστριξη της διαδικασας μθησης με χρση των ΤΠΕ
Επικοινωνα μεταξ μαθητν και εκπαιδευτικν στα πλασια της μαθησιακς διαδικασας
Συνεργασα ομδων σχολεων στα πλασια ελληνικν ευρωπακν προγραμμτων
Παρχεται
Πλθος λογαριασμν (5/4/2008) 14.019
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
«Εκπαιδευτικς». Επικοινωνα μνο με χρστες του ΠΣΔ
«Πλρης»: Δνεται μετ απ γκριση του κηδεμνα και επιτρπει επικοινωνα και με χρστες λλων δικτων
Ασφαλς χρση:
Εφαρμογ φλτρων για απρριψη μηνυμτων απ δκτυα που δεν πιστοποιον την ταυττητα των χρηστν τους
Διατρηση ιστορικο μηνυμτων για τη δυναττητα ελγχου απ τον κηδεμνα
Γνωστοποηση στοιχεων λογαριασμο σε κηδεμνα
Προστασα απ ιος (antivirus)
Μγεθος γραμματοκιβωτου: 50 ΜΒ
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Τρπος παροχς
Το σχολεο δημιουργε και διαχειρζεται τους λογαριασμος των μαθητν του μσω web εφαρμογς (www.sch.gr/studentsadmin)
Εναλλακτικ, το σχολεο μπορε να επιτρψει στους μαθητς του την καταχρηση στοιχεων απ τους διους απ το http://students.sch.gr
Ο εκπαιδευτικς ελγχει και πιστοποιε την ορθτητα των στοιχεων εγγραφς
Πρσβαση
Μσω του URL: http://webmail.sch.gr
Περισστερες Πληροφορες
(Εντητα: mySch / Οι υπηρεσες μας / «Υπηρεσες για το Μαθητ»)
Ανπτυξη – υποστριξη
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Ενιαο νομα εξυπηρετητ webmail.sch.gr
Δεν απαιτεται αποθκευση δεδομνων (μηνματα) στον τοπικ Η/Υ
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Πλρως παραμετροποιημνη εφαρμογ (επιλογς εφαρμογς)
Online help, εγχειρδιο με συχνς ερωτσεις χρηστν (FAQ)
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Υπηρεσα Λιστν Ηλεκτρονικο Ταχυδρομεου
Δημιουργα και συντρηση ηλεκτρονικν λιστν
Πρσβαση στις λστες για τους πιστοποιημνους χρστες μσω της πλης του ΠΣΔ (www.sch.gr/lists)
Ιστορικ μηνυμτων που χουν διακινηθε μσω της λστας.
Εξελιγμνο περιβλλον για τους μεσολαβητς και διαχειριστς των λιστν.
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Υπηρεσα Λιστν Ηλεκτρονικο Ταχυδρομεου
Ελεθερη λστα
Μπορε να στελει μηνματα ο καθνας, τα οποα διανμονται κατ’ ευθεαν στα μλη της λστας.
Ανοικτ λστα με λεγχο απ τον μεσολαβητ (Message Moderation)
Η λστα δχεται μηνματα απ οποιονδποτε, αλλ πριν διανεμηθον στα μλη της πρπει να γνουν αποδεκτ απ τον μεσολαβητ (moderator).
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Υπηρεσα Λιστν Ηλεκτρονικο Ταχυδρομεου
Περιορισμο λστας:
Υπρχουν περιορισμο που μπορον να τεθον στην αποστολ μηνυμτων σε εππεδο:
Μελν της Λστας
λλων Χρηστν
Ορισμς χρηστν
Επιβεβαωση αποστολς
Πρακτικ Εκπαδευση Εκπαιδευτικν Πληροφορικς
Υπηρεσα Λιστν Ηλεκτρονικο Ταχυδρομεου