Υπηρεσίες Web και Συστάδες υπολογιστών

Click here to load reader

download Υπηρεσίες  Web  και Συστάδες υπολογιστών

of 31

Embed Size (px)

description

Υπηρεσίες Web και Συστάδες υπολογιστών. Κώστας Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2011. Υπηρεσίες Web. HTTP, HTML, Javascript , php. Υπηρεσίες Web. Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Υπηρεσίες Web και Συστάδες υπολογιστών

1

2011 Web WebHTTP, HTML, Javascript, php . 2 Web . 3Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) HTTP Request-Reply (RR). web browser ( ) browser, (web server). HTML (Hyper-Text Markup Language). html (web pages). . browsers . browsers: Firefox (Mozilla), Chrome (Google), Internet Explorer (Microsoft), Safari (Apple), Opera, ... HTTP . 4 URL . . HTTP request:

HTTP reply:methodURLHTTP versionheadersbodyGEThttp://www.it.teithe.grHTTP/1.0HTTP version

status codereasonheadersbodyHTTP/1.0200OK

http://aetos.it.teithe.gr/~kdiamant/OpSys/test.php?a=3&str=hello php . 17 php . mysql, postgresql, . mysql_connect(), mysql_query() mysql_fetch_array(), mysql_close(), , html browser . mysql ( ) php HTML, DOM, JavaScript, Php, Mysql, . 18 . http://www.w3schools.com ( web: html, DOM, javascript, css, php, asp, . , php)www.php.net ( online php manual)http://dev.mysql.com/doc/ (mysql documentation)http://www.tizag.com (tutorials ) (Clusters) . 19 (clusters) . 20: (cluster) . = , , cluster: : , . Google cluster > 1.000.000 () : : , /: cluster cluster . 21/ & / & / & / & cluster . 22 cluster : LAN WAN. . (= bits/sec) : (single-system image).

cluster . 23 . cluster - . . . . cluster . . . . . cluster . , . cluster . 24 /. I/O . . . . . . ( ) cluster . 25 / cluster: . . . (. -) PPPPMI/OI/OPPPP/I/O cluster . 26 (partition). , () .PPPPMI/OI/OPPPP/I/O 2// 1 cluster . 27 : . RAID .PPPPMI/OI/OPPPP/I/O RAID// . 28 cluster . failover cluster backup ( RAID) . 29 . ; : . : . . 30/ + . ./ + . (Cloud) . 31 (Cloud): (API). ( )

: Google cloudGoogle web toolkithttp://code.google.com/webtoolkit/