Prezentacija iz PREDMETA Gra‘evinski materijali

download Prezentacija iz PREDMETA Gra‘evinski materijali

of 41

 • date post

  12-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  194
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Prezentacija iz PREDMETA Gra‘evinski materijali

Keramiki materijali (Keramike ploice)

Mentor: Dr. sci. Esad Halki

Rije keramika potjee od starogrke rijei keramikos (grki: ), a ona je u to vrijeme oznaavala glinu za lonarske predmete. Porijeklo pojma "keramike tehne" takoer se izvodi iz grkog jezika, to znai peenje gline. Povijesno, znai da se glina koristila za proizvodnju posua,graevnog materijala i drugih proizvoda, koji su dobiveni peenjem pri visokim temperaturama keramike u tradicionalnom smislu. Dok su danas keramiki materijali sloeni kemijski spojevi, koji sadravaju nemetalne tvari i anorganske elemente.

Od svog prvobitnog pojavljivanja i od prvog znaenja, kroz samu povjest dolo je do izmjene samog znaenja pojma keramike. Pa ni danas ne postoji jedinstvena-egzaktna definicija keramike i esto se razliito definie. Najprihvatljivije definicije keramike imaju svoju osnovnu podjelu i to: - Keramika u uem smislu rijei, - Keramika u irem smislu rijei

Smatra

se da proizvodi od gline spadaju u jednu od primjera najstarije ljudske djelatnosti. Ono to je jako vano i to se treba istai jeste da je proces peenja gline otkriven kada se jedna kotarica obljepljena glinom sluajno otkotrljala i pala u vatru ili kada je nastao poar od udara groma u ljudskoj nastambini koja je bila obljepljena glinom. Najstarije paljenje keramikih produkata naeni su u dolini rijeke Nila i smatra se da njihova izrada datira od prije 13.000 godina.

Bez obzira to je asortiman keramikih proizvoda vanredno velik on se tehniki moe svrstati u dvije grupe prema namjeni: gruba keramika fina keramika, a prema fizikalnim karakteristikama kao porozna (propusni proizvodi ) keramika neporozna (nepropusni proizvodi ) keramika

U grubu keramiku spadaju:

U finu keramiku spadaju:

obina opeka, drenane keramike cijevi, crijep (krovna opeka), cijevi i posue od kamentine, vatrostalni materijali

galzirane i neglazirane ploice, sanitarni proizvodi, porcelan, proizvodi od elektroporcelana, steatit, kordijevit, proizvodi od kamenine, vatrostalno posue

U poroznu keramiku spadaju: U neporozne proizvode spadaju:

neki proizvodi od grube keramike, vatrostalni materijali, terakota, fajans, majulika, kamenina

kamentina, vitreous china ( poluporcelan ), porcelan, sintrovani tehniki proizvodi ( oksidna keramika ), taljeni mulit, taljeni

Keramiku masu moemo pripremiti na vie naina i to: Grublje usitnjavanje, Finije usitnjavanje, Prosijavanje, Mijeanje, Oblikovanje.

Kada kaemo drugi materijali, to jest drugi proizvodi od peene gline, pod njima najee podrazumijevamo: Klinker, Druge keramike ploice, Jednostavne keramike ploice, Mozaik keramikih ploica

Pod klinker ploicama podrazumijevamo: Vanjski klinker, Unutranji klinker, Industrijski klinker Klinker ploice se najee dobijaju od teko topljivih glina sa podacima feldspata, kvarcnog pijeska i amotnog brana.

Klinker od prilike izgleda ovako

Vanjski klinker je za razliku od drugih klinkera dosta grublji, iz razloga to se postavlja na vanjske povrine i ovakav klinker mora izdrati sve vremenske faktore.

Izgled vanjskog klinkera

Unutranji klinker kao i to sam naziv kae postavlja se ili ugrauje u unutranjosti objekta.To jest klinkerom se ureuje sam enterijer objekta.

Moe se rei da pod popoen klinkerom plijeni panjom

Karakteristika industrijskog klinkera jeste da se on proizvodi u industrijama i to na isti model, ali u razliitim bojama.

oblici ili vrste industrijskog klinkera

Pod vrstom druge keramike ploice ubrajamo: Diskontna keramika, Keramike ploice za kupaonice, Keramike ploice za kuhinje, Podne keramike ploice, Zidne keramike ploice, Porculanske ploice, Vanjske keramike ploice, Keramike ploice za fasadu.

Mozaik ploica je danas i najtraeniji oblik ukraavanja unutranjih ili vanjskih dijelova objekta,esto mozaik keramikih ploica prestavlja umjetniko djelo. Razlikujemo vie vrsta mozaika od keramikih ploica, a to su: Mozaik, Stakleni mozaik, Kameni mozaik, Vitro mozaik.

Samo postavljanje ili ugraivanje keramikih ploica nije nimalo jednostavan i lak posao. Naime, postavljanje ili ugraivanje keramikih ploica sastoji se od nekoliko jako vanih koraka i to: Priprema podloge za postavljanje keramikih ploica, Izravnavanje neravnina i temeljni premaz, Ravni rez, Izrezivanje okruglih otvora, Oznaavanje sredine prostorije, Ljepilo za ploice, Pravilno postavljanja ploica, Vanjski kutevi i bordure, Izrada fuga i uklanjanje vika morta, Diletacijske fuge.

Kod starijih zidova treba se izvriti temeljni pregled i premaz, koji se najee vri pomou zidarske etke ili je potrebno oteenja na zidovima ispuniti kitom ili premazati esem vezom, koja se proizvodi u razliitim promjerima. Dok nove zidove osvjeavamo samo vodom.

Ravni rez je jako vaan kod izrezivanja rubnih ploica i to se danas postie pomou rezaa za ploice.

Najee za izrezivanje okruglih otvora koristimo klijeta za ploice ( papagajke ).

Jako je vano nakon pripreme podloge izmjeriti povrinu prostorije te oznaiti sredinu.

Ljepilo se nakon mirovanja nanosi zidarskom lopaticom. I najee se koriste ljepila za ploice koje se pripremaju na licu mjesta.

Pri postavljanju ploica lagano ih okretanjem utisnemo u ljepilo. Za pravilno postavljanje ploica potrebni su nam kriii, gumeni ekic i jako vano je da pratimo da nam sve fuge budu iste.

Vanjskim kutevima zapoinju cijelim ploicama te se rade u smijeru unutranjih kuteva. Bordure imaju ulogu zavretka ili bordure ploice.

Prema izradi fuga, fuge treba dobro oistiti drvenim tapiem. Masa za fugiranje se dijagonalno utrljava.

Najee se morta umijea u povezanu smjesu. Koda radimo s fug masom obavezno moramo nositi rukavice. Nakon suenja potrebno je prebrisati povrinu vlanom spuvom.

Sve diletacijske, kutne i prikljune fuge treba popuniti trajnom elastinom masom za brtvljenje npr. silikonom. Silikon se najee ubrizgava pitoljem za silikon.

I evo nas na samom kraju mog seminarskog rada. Naime, da ne bi vie odugovlaila reiu samo par reenica o onome to sam ja zakljuila iz samog napornog rada i istraivanja za ovaj seminarski rad. Takoe ono to trebam spomenuti jeste da su prve keramike proizvode izumili stari Grci, zamislite oni u to vrijeme su imali potrebu za ureenjem svog untranjeg i vanjskog prostora objekta, a zato danas mi ne bi smo ureivali na prostor u kojem boravimo i u kojem se kreemo.

Nermina Muminovi