iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II 3 TABLICA

download iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II 3 TABLICA

of 32

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II 3 TABLICA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta

  BETONSKE KONSTRUKCIJE II

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  1

  TABLICA 1: PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI ZA DJELOVANJA

  Parcijalni koeficijenti sigurnosti γF

  Vrsta djelovanja

  Djelovanje Stalno

  γG Promjenjivo

  γQ Prednapinjanje

  γP Nepovoljno 1.35 1.5 1.0 ili 1.1

  Povoljno 1.0 0 1.0 ili 0.9

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  2

  TABLICA 2: KARAKTERISTIČNE VRIJEDNOSTI KORISNOGA OPTEREĆENJA ZA ZGRADE RAZLIČITIH KATEGORIJA

  Vertikalno promjenjivo opterećenje

  Kategorija objekta qk [kN/m2]

  A- stambene prostorije, sobe u zgradama, sobe u bolnicama i hotelima, kuhinje, toaleti........

  - stubišta...................................................... - balkoni.......................................................

  2.00 3.00 4.00

  B- poslovne prostorije.............................................. 3.00 C- prostorije za okupljanje ljudi

  C1- prostorije sa stolovima (škole, restorani, čitaonice)..........................................................

  C2- prostorije s fiksnim sjedištima (kina, kazališta, čekaonice)..........................................................

  C3- prostorije bez ograničenja kretanja ljudi muzeji, pristupne površine u javnim administrativnim zgradama i hotelima).........................................

  C4- prostorije za posebne fizičke aktivnosti (prostorije za ples, gimnastičke dvorane, bine)........

  C5- površine s izrazitim ljudskim okupljanjem (koncertne dvorane, sportske dvorane sa stajanjem, terase i sl.).................

  3.00

  4.00

  5.00

  5.00

  5.00

  D- prodavaonice

  D1- maloprodajne trgovine.....................................

  D2- robne kuće, skladišta, trgovine kancelarijskog materijala........................................................

  5.00

  5.00

  E- skladišta i biblioteke........................................... min 6.00 F- prometne i parkirne površine za laka vozila ukupne te�ine ≤ 30kN i s ≤ 8 sjedišta.......................

  2.00

  G- za vozila srednje ukupne te�ine od 30 do 160 kN na dvije osovine.............................................

  5.00

  Kategorije krova Nagib krova qk [kN/m2]

  < 20° 0.75 Kategorija H > 40° 0.00

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  3

  TABLICA 3. KOEFICIJENTI KOMBINACIJE

  KKooeeffiicciijjeennttii kkoommbbiinnaacciijjee Djelovanje Ψ0 Ψ1 Ψ2 Pokretno opterećenje na ploče - stanovi, uredi, trgovine do 50m2, predvorja, balkoni, bolnice

  0.7 0.5 0.3

  - prostor za skupove, gara�e, zgrade za parkiranje, gimnastičke dvorane, predvorja učionica, knji�nice, arhivi

  0.8 0.8 0.5

  - prostor za izlo�be i trgovinu, trgovačke i robne kuće

  0.8 0.8 0.8

  Vjetar 0.6 0.5 0 Snijeg 0.7 0.2 0 Sva druga djelovanja 0.8 0.7 0.5

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  4

  TABLICA 4. PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI ZA MATERIJALE

  Parcijalni koeficijenti sigurnosti γm Vrsta

  kombinacije Beton γC

  Betonski i prednapeti čelik

  γS

  Osnovna kombinacija

  1.50 1.15

  Slučajna kombinacija

  1.30 1.00

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  5

  TABLICA 5. KLASE I OPISI OKOLIŠA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  6

  TABLICA 6. DEBLJINE ZAŠTITNIH SLOJEVA U OVISNOSTI O KLASI OKOLIŠA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  7

  TABLICA 7. PRORAČUN MOMENATA SAVIJANJA I POPREČNIH SILA KONTINUIRANIH NOSAČA

  7.1 NOSAČI PREKO TRI JEDNAKA RASPONA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  8

  7.2 NOSAČI PREKO ČETIRI JEDNAKA RASPONA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  9

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  10

  7.3 NOSAČI PREKO PET JEDNAKIH RASPONA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  11

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  12

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  13

  7.4 NOSAČI PREKO PET I VIŠE JEDNAKIH RASPONA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  14

  TABLICE 8. PRAKTIČNO DIMENZIONIRANJE PRAVOKUTNOG PRESJEKA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  15

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  16

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  17

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  18

  TABLICA 9. TABLICA REBRASTE ARMATURE

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  19

  TABLICA 10. TABLICA ZA ODABIR ARMATURE (PLOČA, ZID)

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  20

  TABLICA 11. TABLICA MRE�ASTE ARMATURE Standardne mreže uzdužno nosive (tip R)

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  21

  Standardne mreže obostrano nosive (tip Q)

  TABLICA 12. NAJVEĆI DOPUŠTENI BROJ KOMADA ARMAUTRE U JEDNOJ RAZINI ŠIRINE GREDE

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  22

  SLIKA 1: DIJAGRAMI INTERAKCIJE

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  23

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  24

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  25

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  26

  TABLICA 13. RAČUNSKE ČVRSTOĆE NA DJELOVANJE GLAVNIH KOSIH NAPREZANJA

  TABLICA 14. MINIMALNI KOEFICIJENT ARMIRANJA POPREČNOM ARMATUROM

  TABLICA 15. SREDNJA VLAČNA ČVRSTOĆA BETONA

  Klasa

  betona C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

  fct,m 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  27

  PLOČE NOSIVE U DVA SMJERA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  28

  TABLICE 16. Tablice za proračun ploča nosivih u dva okomita smjera opterećenih ravnomjerno podijeljenim opterećenjem po cijeloj ploči

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  29

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  30

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  31

  JACKSONOVI I MORELANDOVI NOMOGRAMI