PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Click here to load reader

 • date post

  18-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  996
 • download

  22

Embed Size (px)

Transcript of PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Geometrijske imperfekcije(a)preddeformacija tapa, (b) kosi konzolni stub

Promjena dijagrama M- kroz puzanje i skupljanje betona

Pojednostavljenje uticaja od puzanja i skupljanja

Statiki sistem i optereenje modela stuba

Iteracioni postupak odreivanja materijalne i geometrijske nelinearnosti

Koeficijent deformacije u zavisnosti od raspodjele zakrivljenosti (x)

Pojednostavljeni model nosivosti

N/M i N/ interakcioni dijagram

Granina nosivost poprenog presjeka Nud za centrini pritisak

Simetrino armiran pravougaoni popreni presjek:Balansirano deformaciono stanje (s1 = yd =-s2)

Izravnavanje prelaznog podruja izmeu teorije 1.reda i teorije 2.reda

Sistemi koji su pogodni za modeliranje primjenom postupka modela stubova

Nepomjerljivi ram

Nomogram za odreivanje koeficijenta za nepomjerljive ramove

Granina vitkost

Ukrueni graevinski elementi

Granina vitkost crit

Nomogram za odreivanje koeficijenta za pomjerljive ramove

Odreivanje zamjenjujueg ekscentriciteta ee

Imperfekcije pomjerljivih ramova

Kriterij za odvojeni dokaz u pravcu glavnih osi

Tanka ploa

Kvalitativno odreivanje toka momenata savijanja mx i my

Modeliranje savitljive ploe kao nosivog rotilja

Nosivost ploe izloene

savijanju

Dimenzioniranje na savijanje armiranobetonske ploe

Popreni momenti usljed poprene dilatacije

Tanka ploa

Uvrtanje ploastog elementa usljed dejstva momenta uvrtanja

Odnos naprezanja na smicanjexy=yx, smiuih sila sxy = syx i momenta uvrtanja mxy = myx

Cijepanje ploe na par ljuski

Trajektorije glavnih momenata; a) slobodno oslonjena ploa, b) upeta ploa, c) na tri strane slobodno oslonjena ploa

Optereenje oslonaca ploe

Ugao slobodno oslonjene ploe

Ankerisanje ugla slobodno oslonjene ploe

Armatura savijanja i uvrtanja ugla slobodno oslonjene ploe

Ravnotea sila u smjeru osi z

Razliiti oblici gljivastih ploa

Trajektorije glavnih momenata

Linija savijanja ravne takasto oslonjene ploe

Distribucija momenata savijanja

Proboj ploe

Model dimenzioniranja osnovnog sluaja proboja

Mjerodavni presjeci za dokaz nosivosti ploce sa armaturom na proboj koja je okomita na ravan ploe

Mjerodavni presjeci za dokaz nosivosti ploce sa armaturom na proboj koja je kosa u odnosu na ravan ploe

Model dimenzioniranja kod stubova sa ojaanom glavom