PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

of 46 /46
Geometrijske imperfekcije- (a)preddeformacija štapa, (b) kosi konzolni stub Promjena dijagrama M-ϑ kroz puzanje i skupljanje betona

Embed Size (px)

Transcript of PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Page 1: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Geometrijske imperfekcije-(a)preddeformacija štapa, (b) kosi konzolni stub

Promjena dijagrama M-ϑ kroz puzanje i skupljanje betona

Page 2: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Pojednostavljenje uticaja od puzanja i skupljanja

Page 3: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Statički sistem i opterećenje modela stuba

Iteracioni postupak određivanja materijalne i geometrijske

nelinearnosti

Page 4: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Koeficijent deformacije κ u zavisnosti od raspodjele zakrivljenosti ϑ(x)

Page 5: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3
Page 6: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3
Page 7: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Pojednostavljeni model nosivosti

Page 8: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

N/M i N/ϑ interakcioni dijagram

Page 9: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Granična nosivost poprečnog presjeka Nud za centrični pritisak

Simetrično armiran pravougaoni poprečni presjek:Balansirano deformaciono stanje (εs1 = εyd =-εs2)

Page 10: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Izravnavanje prelaznog područja između teorije 1.reda i teorije 2.reda

Page 11: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Sistemi koji su pogodni za modeliranje primjenom postupka modela stubova

Page 12: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3
Page 13: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Nepomjerljivi ram

Page 14: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Nomogram za određivanje koeficijenta β za nepomjerljive ramove

Page 15: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Granična vitkost

Page 16: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Ukrućeni građevinski elementi

Page 17: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Granična vitkost λcrit

Page 18: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Nomogram za određivanje koeficijenta βza pomjerljive ramove

Page 19: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Određivanje zamjenjujućeg ekscentriciteta ee

Page 20: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Imperfekcije pomjerljivih ramova

Kriterij za odvojeni dokaz u pravcu glavnih osi

Page 21: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Tanka ploča

Page 22: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Kvalitativno određivanje toka momenata savijanja mx i my

Page 23: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Modeliranje savitljive ploče kao nosivog roštilja

Page 24: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Nosivost ploče izložene savijanju

Page 25: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Dimenzioniranje na savijanje armiranobetonske ploče

Page 26: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Poprečni momenti usljed poprečne dilatacije

Page 27: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Tanka ploča

Page 28: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Uvrtanje ψ pločastog elementa usljed dejstva momenta uvrtanja

Page 29: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Odnos naprezanja na smicanjeτxy=τyx, smičućih sila sxy = syx i momentauvrtanja mxy = myx

Page 30: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Cijepanje ploče na par ljuski

Page 31: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Trajektorije glavnih momenata; a) slobodno oslonjena ploča, b) upeta ploča, c) na tri straneslobodno oslonjena ploča

Page 32: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Opterećenje oslonaca ploče

Page 33: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Ugao slobodno oslonjene ploče

Page 34: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Ankerisanje ugla slobodno oslonjene ploče

Page 35: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Armatura savijanja i uvrtanja ugla slobodno oslonjene ploče

Ravnoteža sila u smjeru osi z

Page 36: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Različiti oblici gljivastih ploča

Page 37: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Trajektorije glavnih momenata

Page 38: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Linija savijanja ravne tačkasto oslonjene ploče

Page 39: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Distribucija momenata savijanja

Page 40: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Proboj ploče

Page 41: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Model dimenzioniranja osnovnog slučaja proboja

Page 42: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3
Page 43: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3
Page 44: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Mjerodavni presjeci za dokaz nosivosti ploce sa armaturom na proboj koja jeokomita na ravan ploče

Page 45: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Mjerodavni presjeci za dokaz nosivosti ploce saarmaturom na proboj koja je kosa u odnosu na ravanploče

Page 46: PREDAVANJA AB konstrukcije;beton prezentacija 3

Model dimenzioniranja kod stubova sa ojačanom glavom