iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II - gfos.unios.hr ?ki-tablice...TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta...

download iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II - gfos.unios.hr ?ki-tablice...TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II 3 TABLICA 3. KOEFICIJENTI KOMBINACIJE Koeficijenti kombinacije

of 32

 • date post

  14-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  262
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II - gfos.unios.hr ?ki-tablice...TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta...

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta

  BETONSKE KONSTRUKCIJE II

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  1

  TABLICA 1: PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI ZA DJELOVANJA

  Parcijalni koeficijenti sigurnosti F

  Vrsta djelovanja

  Djelovanje Stalno

  G Promjenjivo

  Q Prednapinjanje

  P Nepovoljno 1.35 1.5 1.0 ili 1.1

  Povoljno 1.0 0 1.0 ili 0.9

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  2

  TABLICA 2: KARAKTERISTINE VRIJEDNOSTI KORISNOGA OPTEREENJA ZA ZGRADE RAZLIITIH KATEGORIJA

  Vertikalno promjenjivo optereenje

  Kategorija objekta qk [kN/m2]

  A- stambene prostorije, sobe u zgradama, sobe u bolnicama i hotelima, kuhinje, toaleti........

  - stubita...................................................... - balkoni.......................................................

  2.00 3.00 4.00

  B- poslovne prostorije.............................................. 3.00 C- prostorije za okupljanje ljudi

  C1- prostorije sa stolovima (kole, restorani, itaonice)..........................................................

  C2- prostorije s fiksnim sjeditima (kina, kazalita, ekaonice)..........................................................

  C3- prostorije bez ogranienja kretanja ljudi muzeji, pristupne povrine u javnim administrativnim zgradama i hotelima).........................................

  C4- prostorije za posebne fizike aktivnosti (prostorije za ples, gimnastike dvorane, bine)........

  C5- povrine s izrazitim ljudskim okupljanjem (koncertne dvorane, sportske dvorane sa stajanjem, terase i sl.).................

  3.00

  4.00

  5.00

  5.00

  5.00

  D- prodavaonice

  D1- maloprodajne trgovine.....................................

  D2- robne kue, skladita, trgovine kancelarijskog materijala........................................................

  5.00

  5.00

  E- skladita i biblioteke........................................... min 6.00 F- prometne i parkirne povrine za laka vozila ukupne teine 30kN i s 8 sjedita.......................

  2.00

  G- za vozila srednje ukupne teine od 30 do 160 kN na dvije osovine.............................................

  5.00

  Kategorije krova Nagib krova qk [kN/m2]

  < 20 0.75 Kategorija H > 40 0.00

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  3

  TABLICA 3. KOEFICIJENTI KOMBINACIJE

  KKooeeffiicciijjeennttii kkoommbbiinnaacciijjee Djelovanje 0 1 2 Pokretno optereenje na ploe - stanovi, uredi, trgovine do 50m2, predvorja, balkoni, bolnice

  0.7 0.5 0.3

  - prostor za skupove, garae, zgrade za parkiranje, gimnastike dvorane, predvorja uionica, knjinice, arhivi

  0.8 0.8 0.5

  - prostor za izlobe i trgovinu, trgovake i robne kue

  0.8 0.8 0.8

  Vjetar 0.6 0.5 0 Snijeg 0.7 0.2 0 Sva druga djelovanja 0.8 0.7 0.5

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  4

  TABLICA 4. PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI ZA MATERIJALE

  Parcijalni koeficijenti sigurnosti m Vrsta

  kombinacije Beton C

  Betonski i prednapeti elik

  S

  Osnovna kombinacija

  1.50 1.15

  Sluajna kombinacija

  1.30 1.00

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  5

  TABLICA 5. KLASE I OPISI OKOLIA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  6

  TABLICA 6. DEBLJINE ZATITNIH SLOJEVA U OVISNOSTI O KLASI OKOLIA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  7

  TABLICA 7. PRORAUN MOMENATA SAVIJANJA I POPRENIH SILA KONTINUIRANIH NOSAA

  7.1 NOSAI PREKO TRI JEDNAKA RASPONA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  8

  7.2 NOSAI PREKO ETIRI JEDNAKA RASPONA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  9

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  10

  7.3 NOSAI PREKO PET JEDNAKIH RASPONA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  11

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  12

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  13

  7.4 NOSAI PREKO PET I VIE JEDNAKIH RASPONA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  14

  TABLICE 8. PRAKTINO DIMENZIONIRANJE PRAVOKUTNOG PRESJEKA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  15

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  16

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  17

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  18

  TABLICA 9. TABLICA REBRASTE ARMATURE

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  19

  TABLICA 10. TABLICA ZA ODABIR ARMATURE (PLOA, ZID)

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  20

  TABLICA 11. TABLICA MREASTE ARMATURE Standardne mree uzduno nosive (tip R)

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  21

  Standardne mree obostrano nosive (tip Q)

  TABLICA 12. NAJVEI DOPUTENI BROJ KOMADA ARMAUTRE U JEDNOJ RAZINI IRINE GREDE

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  22

  SLIKA 1: DIJAGRAMI INTERAKCIJE

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  23

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  24

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  25

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  26

  TABLICA 13. RAUNSKE VRSTOE NA DJELOVANJE GLAVNIH KOSIH NAPREZANJA

  TABLICA 14. MINIMALNI KOEFICIJENT ARMIRANJA POPRENOM ARMATUROM

  TABLICA 15. SREDNJA VLANA VRSTOA BETONA

  Klasa

  betona C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

  fct,m 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  27

  PLOE NOSIVE U DVA SMJERA

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  28

  TABLICE 16. Tablice za proraun ploa nosivih u dva okomita smjera optereenih ravnomjerno podijeljenim optereenjem po cijeloj ploi

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  29

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  30

 • TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

  31

  JACKSONOVI I MORELANDOVI NOMOGRAMI