ΚΥΠΡΙΑΚΗ - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/a-etos... · Web...

of 132 /132
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: _________________________________________________ ΤΜΗΜΑ: ____________ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Embed Size (px)

Transcript of ΚΥΠΡΙΑΚΗ - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/a-etos... · Web...

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Α΄ΕΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: _________________________________________________

ΤΜΗΜΑ: ____________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4. Εισαγωγή ………………………………………..…….....…3 - 4

4.1. Ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο ….….…….....…5 - 14

4.2. Πόλη και επαρχία Λευκωσίας ……....……….….....……15-37

4.2.1. Πόλη Λευκωσίας ………………....…….………

4.2.2. Μουσεία Λευκωσίας ……………......….…..……

4.2.3. Εκκλησίες Λευκωσίας …………….........…..……

4.2.4. Τεμένη ……………………………….............……

4.2.5. Τείχη Λευκωσίας ………………………............…

4.2.6. Συνεδριακό κέντρο …………………................…

4.2.7. Πολιτιστικές εκδηλώσεις ………………….........…

4.2.8. Αρχαιολογικά μνημεία επαρχίας Λευκωσίας ....…

4.2.9. Εκκλησίες επαρχίας Λευκωσίας ……….....………

4.2.10. Μοναστήρια επαρχίας Λευκωσίας …….......……

4.3. Πόλη και επαρχία Λεμεσού ........................................... 38-48

4.3.1. Πόλη της Λεμεσού ...............................................

4.3.2. Ιστορία, πολιτιστικές εκδηλώσεις .........................

4.3.3. Μουσεία ...............................................................

4.3.5. Αξιοθέατα .............................................................

4.3.6. Επαρχία Λεμεσού .................................................

4.3.7. Κούριον , Αμαθούντα, φρούριο κολοσσιού ...........

4.4. Πόλη και επαρχία Πάφου ................................................49-64

4.4.1. Πόλη της Πάφου ....................................................

4.4.2. Θέση, ιστορία πληθυσμός .....................................

4.4.3. Αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα πόλης ..........

4.4.4. Αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα επαρχίας .....

4.4.5. Μοναστήρια ............................................................

4.4.6. Παλαίπαφος, λουτρά Αφροδίτης, Πέτρα Ρωμιού ...

4.5. Πόλη και επαρχία Λάρνακας .............................................64-79

4.5.1. Πόλη Λάρνακας .......................................................

4.5.2. Θέση, ιστορία ...........................................................

4.5.3. Αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα πόλης..............

4.5.4. Αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα επαρχίας ........

4.5.5.Μοναστήρια ................................................................

4.6. Πόλη και επαρχία Αμμοχώστου .......................................79-91

4.6.1. Πόλη της Αμμοχώστου ..............................................

4.6.2. Θέση, ονομασία, ιστορία ...........................................

4.6.3. Αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα πόλης .............

4.6.4. Αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα επαρχίας ........

4.7. Πόλη και επαρχία Κερύνειας ...........................................91-100

4.7.1. Πόλη Κερύνειας .........................................................

4.7.2. Θέση, ονομασία, ιστορία ............................................

4.7.4. Αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα επαρχίας .........

Εισαγωγή στη Τουριστική Γεωγραφία

Σκοπός μαθήματος

Οι μαθητές του κλάδου ξενοδοχειακών και επισιτιστικών τεχνών να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να παρέχουν στους επισκέπτες πληροφορίες για τους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, τα θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία, τα αξιοθέατα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται και τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Γενικοί στόχοι μαθήματος

Οι μαθητές να:

1. Αναφέρουν ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με τους διάφορους θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, καθώς και για τα αξιοθέατα της Κύπρου.

2. Κατονομάζουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην κάθε πόλη ή επαρχία της Κύπρου.

3. Κατονομάζουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους επισκέπτες.

4. Αναφέρουν παραδόσεις, ήθη και έθιμα που σχετίζονται με διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Α.Σημασία του μαθήματος για τον κλάδο των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών τεχνών

1. Εισαγάγει ομαλά τον μαθητή στο πεδίο των τουριστικών σπουδών και δραστηριοτήτων προσφέροντας του γενικότερη τουριστική εκπαίδευση.

2. Προσφέρει στον μαθητή ικανό γνωσιολογικό υπόβαθρο σε σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου.

3. Ο μαθητής αντιλαμβάνεται καλύτερα την σημασία των χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος στην προώθηση του Κυπριακού τουρισμού.

4. Το μάθημα προσφέρει ιδέες για μελλοντική δραστηριοποίηση των μαθητών σε άλλα πεδία της τουριστικής οικονομίας.

Β.Ανάπτυξη του τουρισμού στη Κύπρο – χρονολογικό διάγραμμα

1. Μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου Πολέμου 1945

2. Ανεξαρτησία της Κύπρου1960

3. Τούρκικη Εισβολή 1974

4. Ραγδαία ανάπτυξη 1980 – 1990

5. Σταθεροποίηση 1990 – 2002 (Τουρισμός: Η κότα με τα χρυσά αυγά)

6. Ύφεση στο τουρισμό 2002 – 2007

7. Προβληματική περίοδος 2008 μέχρι σήμερα (2014…) – οικονομική κρίση

Τι έχουμε μάθει σήμερα…

· Σκοπός του μαθήματος της τουριστικής γεωγραφίας

· Σημασία μαθήματος για τον κλάδο των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών τεχνών

· Ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης του τουρισμού στη Κύπρο – χρονολογικό διάγραμμα

Ερωτήσεις αξιολόγησης

1. Ποιος σκοπό εξυπηρετεί η διδασκαλία του μαθήματος τηςΤουριστικής Γεωγραφίας στη σχολή που έχετε επιλέξει;

2. Πως νομίζετε θα σας βοηθήσει το μάθημα αυτό, στην επαγγελματική σας πορεία.

3. Ποια ήταν η σημαντικότερη περίοδος στον Κυπριακό τουρισμό και γιατί;

Εργασία στο σπίτι

1. Γράψετε τέσσερις λόγους που συνέτειναν στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο.

2. Τι λάθη νομίζετε έχουν γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους στον Κυπριακό τουρισμό και έχουμε φτάσει σε μια πολύ προβληματική κατάσταση σήμερα;

Μελέτη από τους μαθητές

Βιβλίο τουριστικής γεωγραφίας – ενότητα 1 – σελ. 15, 16, 17 και 18 πάνω.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1. : Τουρισμός στη Κύπρο

Α. «Είδη Τουρισμού»

Σκοπός μαθήματος

«Οι μαθητές να διακρίνουν τα διάφορα είδη τουρισμού»

Στόχοι

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:

1. Αναφέρουν τι είναι τουρισμός

2. Διακρίνουν τα διάφορα είδη τουρισμού:

Ανάλογα με το σκοπό τον οποίο γίνεται η μετακίνηση

Ανάλογα με το γεωγραφικό χώρο προς τον οποίο γίνεται η μετακίνηση

Ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που μετακινούνται

Ανάλογα με τη εποχή την οποία γίνεται η μετακίνηση

Ορισμός Τουρισμού

Είναι η ατομική ή ομαδική μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο διαμονής τους σε άλλη περιοχή ή χώρα για σκοπούς περιήγησης, επίσκεψης, ψυχαγωγίας κτλ

Είδη τουρισμού

Α. Ανάλογα με το σκοπό που γίνεται η μετακίνηση

Περιηγητικός τουρισμός

Αρχαιολογικός – Θρησκευτικός τουρισμός

Τουρισμός συνεδρίων

Τουρισμός συνταξιούχων

Αθλητικός τουρισμός

Τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων

Αγροτουρισμός

Β. Ανάλογα με τον γεωγραφικό χώρο προς τον οποίο γίνεται η μετακίνηση

1. Εσωτερικός τουρισμός

2. Εξωτερικός ή διεθνής τουρισμός

Γ. Ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που μετακινούνται

1. Ατομικός τουρισμός

2. Ομαδικός τουρισμός

Δ. Ανάλογα με την εποχή κατά την οποία γίνεται η μετακίνηση

1. Εποχιακός τουρισμός

2. Συνεχής τουρισμός

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού - Κ.Ο.Τ.

· Είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για θέματα τουρισμού και εφαρμογής της εκάστοτε «τουριστικής πολιτικής»

· Δραστηριότητες του ΚΟΤ

1. Συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις μαζί με άλλους τουριστικούς παράγοντες

2. Προβάλλει την Κύπρο στο εξωτερικό (διαφήμιση του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος)

3. Συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες για καθορισμό τιμών για ειδικές κατηγορίες τουριστών

4. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή κανονισμών και νομοσχεδίων που αφορούν την ξενοδοχειακή βιομηχανία

5. Συνεργάζεται με όλους τους τοπικούς φορείς για θέματα τουρισμού (ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. , τουριστικούς πράκτορες , τοπικές αρχές)

6. Διοργανώνει την φιλοξενία στη Κύπρο δημοσιογράφων , τουριστικών πρακτόρων, τουριστικών συμβούλων κ.α.

Τι έχουμε μάθει σήμερα …

Είδη τουρισμού

Ανάλογα με τον σκοπό (Περιηγητικός, Αρχαιολογικός – Θρησκευτικός, συνεδρίων, συνταξιούχων, Αγροτικός, ειδικών ενδιαφερόντων)

Ανάλογα προς τον γεωγραφικό χώρο (Εσωτερικός – Εξωτερικός)

Ανάλογα προς την εποχή (Εποχιακός τουρισμός και Συνεχής τουρισμός

Ανάλογα του αριθμό των ατόμων που μετακινούνται (Ατομικός και Ομαδικός τουρισμός

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Να γράψετε με λόγια δικά σας τι είναι «τουρισμός».

2. Είναι η Κύπρος κατάλληλος προορισμός για αρχαιολογικό και θρησκευτικό τουρισμό; Αιτιολογείστε την απάντηση σας.

3. Γιατί νομίζεται ο τουρισμός συνεδρίων είναι πολύ κερδοφόρος για τις ξενοδοχειακές μονάδες;

4. Πως μπορεί να βοηθήσει ο τουρισμός συνταξιούχων στην επιμήκυνση της τουριστική περιόδου στην Κύπρο.

5. Θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε ένα αγώνα της ομάδας σας στο εξωτερικό; Σε ποια κατηγορία τουριστών θα ανήκετε;

6. Να αναφέρετε 4 είδη τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

1. Συγκρίνοντας τον εσωτερικό με τον εξωτερικό τουρισμό βρίσκουμε ότι παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα τα οποία βοηθούν την οικονομία μιας χώρας. Γράψετε δύο πλεονεκτήματα για το κάθε είδος τουρισμού.

Εναλλακτικό φύλλο αξιολόγησης

ΘΕΜΑ:: «ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

1. Συμπληρώστε σωστό «Σ» ή λάθος «Λ» για τις πιο κάτω προτάσεις:

Σ / Λ

1

Τουρισμός είναι η ατομική ή ομαδική μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο διαμονής τους σε άλλη περιοχή ή χώρα για σκοπούς περιήγησης, επίσκεψης, ψυχαγωγίας, κτλ.

2

Ο εσωτερικός τουρισμός είναι αυτός που γίνεται από ανθρώπους στην ίδια τους την χώρα

3

Ο εξωτερικός τουρισμός γίνεται από ανθρώπους, που ταξιδεύουν σε άλλη χώρα, εκτός από αυτή που διαμένουν.

4

Αγροτουρισμός είναι αυτός που γίνεται στην φύση σε αντίσκηνα.

5

Ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που μετακινούνται ο τουρισμός διαχωρίζεται σε συνεχή και εποχιακό.

6

Ανάλογα με τον γεωγραφικό χώρο προς τον οποίο γίνεται η μετακίνηση, ο τουρισμός διαχωρίζεται σε ατομικό και ομαδικό.

2. Γιατί νομίζεται ο τουρισμός συνεδρίων είναι πολύ επωφελής για τις ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Τι είναι ο Κ.Ο.Τ. Γράψετε δύο από τις κυριότερες δραστηριότητες του. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Β. Οικονομικές και κοινωνικές ωφέλειες από τον τουρισμό στην Κύπρο

Σκοπός μαθήματος

Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου στην οικονομία και στη κοινωνική πρόοδο του λαού της

Στόχοι

Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές να μπορούν να:

1. Αναγνωρίζουν τουλάχιστον 4 οικονομικές ωφέλειες από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο

2. Διακρίνουν τουλάχιστον 4 κοινωνικές ωφέλειες από την ανάπτυξη του τουρισμού, για τον πληθυσμό της Κύπρου

3. Επισημαίνουν τουλάχιστον 4 αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη του τουρισμού

Α. Οικονομικές ωφέλειες

1. Ξένο συνάλλαγμα

2. Αύξηση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, θαλάσσιων, ..)

3. Απασχόληση

α) άμεση(ξενοδοχοϋπάλληλοι (μάγειροι, τραπεζοκόμοι, υπάλληλοι υποδοχής, καμαριέρες…)

β) έμμεση(αυτόνομεςεστιατορικές μονάδες, μικρές επιχειρήσεις παρεμφερών δραστηριοτήτων όπως καταδύσεων, περίπτερα, σαφάρι ) γεωργία, κτηνοτροφία, ιατρικά κέντρα, κυβερνητικές και δημοτικές υπηρεσίες(ΚΟΤ, τμήματα υγιεινής δήμων), οικοδομική βιομηχανία, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης κ.α

4. Ανάπτυξη εμπορίου

5. Βελτίωση υποδομής της χώρας (δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια,..)

Β. Κοινωνικές ωφέλειες

1. Ενίσχυση της ελεύθερης επικοινωνίας ανθρώπων από διαφορετικούς λαούς (εθνικότητα, θρησκεία, κουλτούρα, …)

2. Προαγωγή ελεύθερου τρόπου σκέψης και έκφρασης των ανθρώπων

3. Διατήρηση της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

4. Άνοδος του μορφωτικού επιπέδου

5. Ανάδειξη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών γεγονότων

6. Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

7. Εξωραϊσμός φυσικού περιβάλλοντος

8. Προβολή και ενημέρωση των επισκεπτών για το Κυπριακό Εθνικό πρόβλημα

Γ. Αρνητικές επιπτώσεις

1. Εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό

2.  Αύξηση του κόστους ζωής

3. Αύξηση στις τιμές ακίνητης περιουσίας

4. Έξαρση του εγκλήματος

5. Αύξηση ασθενειών ( AIDS, μεταδοτικών νοσημάτων,…)

6. Απομάκρυνση από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής.

7. Εξασθένηση Η Θ Ι Κ Η Σ

8. Εγκατάλειψη εθίμων

9. Μιμητισμός των νέων και υιοθέτηση ξένων τρόπων συμπεριφοράς

(Οικονομικές ωφέλειες)Τι έχουμε μάθει σήμερα…

(Τουρισμός)

(Αρνητικές επιπτώσεις)

(Κοινωνικές ωφέλειες)

Επιπρόσθετες πληροφορίες προς τους μαθητές για δημιουργία «τουριστικού γνωσιολογικού υπόβαθρου»

Τι είναι Τουριστική συνείδηση

Είναι η προσαρμογή της συμπεριφοράς , της νοοτροπίας , και των συνηθειών των κατοίκων ενός τόπου στις απαιτήσεις του τουριστικού πνεύματος. Είναι δηλαδή το σύνολο των ενεργειών οι οποίες συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των τουριστών, για να τους διευκολύνουν και να τους δημιουργήσουν ευχάριστες εντυπώσεις κατά την παραμονή τους σε μια χώρα.

Τουριστικό πνεύμα είναι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των τουριστών

Η τουριστική συνείδηση αποκτάται από τους κατοίκους ενός τόπου με την τουριστική αγωγή.

Η τουριστική αγωγή αναδεικνύει και τελειοποιεί την τουριστική συνείδηση μέσω της σχολικής εκπαίδευσης ή γενικότερα με την κοινωνική αγωγή.

Η τουριστική συνείδηση αποκτάται με

1. κοινωνική αγωγή

2. τα ταξίδια και εκδρομές

3. την επαφή με τους ξένους

4. τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (Media)

Τουριστική συνείδηση και Τουριστική φιλοξενία

Η φιλοξενία είναι αφιλοκερδής προσφορά υπηρεσιών , αν παρέχεται με αμοιβή πρέπει να είναι με ευγένεια και σχετική με την υπηρεσία που εδόθη.

Φύλλο εργασίας για χρήση συνεργατικών μεθόδων μάθησης

Θετικά

Αρνητικά

1. Με ιδεοθύελλα, γράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο.

2. Προσπαθήστε να βρείτε ποιες οικονομικές ωφέλειες έχουν οι κάτοικοι της Κύπρου και το κράτος γενικότερα από την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας. Ποιες οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή του τόπου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΤΙΚΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

3. Ποιες μεταβολές νομίζεται ότι έχει φέρει ο τουρισμός, στην κοινωνία (πληθυσμός) της Κύπρου. Σκεφθείτε και γράψετε τα πλεονεκτήματα (θετικά) και τα μειονεκτήματα (αρνητικά)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΑ

4. Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο επηρέασε την κουλτούρα ( πολιτισμός) του Κυπριακού λαού; Που επηρέασε θετικά και που επηρέασε αρνητικά; Καταθέστε τις απόψεις σας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΑ

Προφορική αξιολόγηση - επανατροφοδότηση

1. Αναφέρετε 4 οικονομικές ωφέλειες από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο.

2. Αναφέρετε 4 κοινωνικές ωφέλειες από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο.

3. Αναφέρετε 4 αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

1. Ονομάστε τουλάχιστον 15 κατηγορίες επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό.

2. Να μελετήσετε το φυλλάδιο για την τουριστική συνείδηση και να εξηγήσετε σε 15 γραμμές με ποιους τρόπους θα καλλιεργηθεί στους Κύπριους πολίτες, πως βοηθά στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο.

3. Πως ο τουρισμός βοηθά την οικονομία του τόπου μας; Ποιες οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Κύπρου;

4. Προσπαθήστε να συνθέσετε ένα μικρό ποίημα ( 4 στίχοι) με τίτλο « Ο Τουρισμός». Τα καλύτερα θα δημοσιευθούν στο περιοδικό του σχολείου και επιπλέον θα δοθεί τιμητικό δίπλωμα από τον διδάσκοντα.

Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α

Σκοπός μαθήματος

Να τοποθετήσει τους μαθητές χώρο-χρονικά στα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα που αφορούν την πόλη της Λευκωσίας.

Στόχοι

Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές να μπορούν να:

1. Εντοπίζουν τη Λευκωσία στο χάρτη της Κύπρου

1. Επεξηγούν τη προέλευση του ονόματος της πόλης

1. Περιγράφουν με συντομία την ιστορία της πόλης

1. Αναφέρουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται

1. Ονομάζουν τους κυριότερους χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος

Ιστορικά στοιχεία από την Πόλη της Λευκωσίας

Ονομασία

Λήδρα (πρώτη ονομασία)

Λευκοθέα (Λεύκωνας γιος Πτολεμαίου

Λεύκες στις όχθες του ποταμού Πεδιαίου

Νικοσία (παραφθορά του ονόματος Λευκωσία κατά την Φραγκοκρατία)

Η ιστορία της πόλης

Πρώτοι οικιστές 4η χιλιετηρίδα π.χ. (Έλληνες - Πελασγοί) – Άρωνας (πρώτος οικισμός)

Επέκταση οικισμού μέχρι την περιοχή Αγλαντζιας – έως 4ον αιώνα π.χ. με το όνομα Παλαιά

Ίδρυση νέου οικισμού στην δεξιά όχθη του Πεδιαίου ποταμού

3ος αιώνας π.χ. Ο Λεύκωνας ιδρύει τη Λευκωσία – 9 μίλια τείχη.

Αναφορά στο όνομα Λήδρα γίνεται κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια.

Βυζαντινή περίοδος (395 μ.χ – 1191 μ.χ.)

Το 648 μ.χ. Η Λευκωσία γίνεται πρωτεύουσα της Κύπρου.

Φραγκοκρατία - Λουζινιανοί (1191-1489 μ.χ.)

Μετονομασία σε Νικοσία.

Ενετοκρατία (1489 – 1571 μ.χ.)

Τουρκοκρατία (1571 – 1878 μ.χ.)

Η Κύπρος Βρετανική αποικία (1878 – 1960)

Ανεξαρτησία – Ίδρυση Κυπριακής Δημοκρατίας - 1960

Η σύγχρονη Λευκωσία

Για 13 αιώνες πρωτεύουσα της Κύπρου

Η μόνη διαιρεμένη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα (1960 και 1974)

Πληθυσμός γύρω στις 300.00 κατοίκους

Χώροι τουριστκού ενδιαφέροντος στη πόλη της Λευκωσίας

Τα Ενετικά τείχη

Πολλές αρχαίες εκκλησίες και μοναστήρια (Αγίου Ιωάννη, Φανερωμένης, Αγίας Σοφίας κ.α.)

Οικία Χ’’ ΓεωργάκηΚορνέσιου

Παλαιά και νέα Αρχιεπισκοπή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τζαμί Μπαϊρακτάρη

Μουσεία…

Το Προεδρικό μέγαρο

Όλες οι κεντρικές Κυβερνητικές υπηρεσίες (Υπουργεία, πρεσβείες, αρχηγείο ειρηνευτικής δύναμης…)

Πολιτιστική ζωή στη Λευκωσία

Πλούσια πολιτιστική ζωή όλο τον χρόνο

Εκθέσεις

Συναυλίες

Γιορτές

Φεστιβάλ

Θεατρικές παραστάσεις

Διαλέξεις

Σεμινάρια

Υπάρχουν πολλοί πολιτιστικοί χώροι που φιλοξενούν τέτοιου είδους διοργανώσεις (πύλη Αμμοχώστου, Σκαλί Αγλαντζιάς, Πανεπιστήμιο Κύπρου,..)

Τι έχουμε μάθει σήμερα…

(Λευκωσία) (Αναγνώριση Λευκωσίας στο χάρτη) (Ονομασία ) (Χώροι τουριστικού ενδιαφέροντος)

(Ιστορία )

(Πολιτιστικές εκδηλώσεις )

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Οι πρώτοι οικιστές της Λευκωσίας ήταν ........................................

1. Το πρώτο όνομα της πόλης ήταν ……………………………..

1. Ο ............................................ γιος του Πτολεμαίου έκτισε τη Λευκωσία κατά τον .................αιώνα π.χ.

1. Ονομάστε τις παρακάτω ιστορικές περιόδους της Λευκωσίας

395 – 1191 μ.χ. ------------- περίοδος …………………….

1191-1489 μ.χ. ------------- περίοδος ............................

1489 – 1571 μ.χ. ----------- περίοδος .............................

1571 – 1878 μ.χ. ----------- περίοδος …………….……..

1878 – 1960 μ.χ. ---------- περίοδος .............................

1960 - σήμερα ----------- περίοδος .............................

1. Αναφέρετε πέντε πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στη Λευκωσία.

1. Αναφέρετε πέντε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος που μπορεί να επισκεφθεί ένας τουρίστας στη Λευκωσία.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

1. Να γράψετε με συντομία και χρονολογική σειρά τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τη Λευκωσία.

1. Δικαιολογείστε γιατί η Λευκωσία παρουσιάζει αξιόλογο τουριστικό ενδιαφέρον.

ΔΙΑΒΑΣΜΑ: Βιβλίο Τουριστικής Γεωγραφίας σελίδες 74 - 80

ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Σκοπός του μαθήματος

Οι μαθητές να γνωρίσουν τα σημαντικότερα μουσεία της πόλης της Λευκωσίας

Στόχοι

Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

1. Αναφέρουν τα σημαντικότερα μουσεία της Λευκωσίας

2. Περιγράφουν με συντομία τα ακόλουθα μουσεία:

Αρχαιολογικό - Κυπριακό

Βυζαντινό

Λαϊκής τέχνης

Μουσείο αγώνος

Λεβέντειο

Χ΄Γεωργάκη Κορνέσιου

3. Αναφέρουν τα σημαντικότερα εκθέματα από τα έξι μουσεία

4. Αξιολογούν την προσφορά των μουσείων στην πολιτιστική και τουριστική ζωή της Λευκωσίας.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ιδρύθηκε το 1883

Εκτίθενται ευρήματα που ανήκουν στις χρονολογίες μεταξύ 7000 π.χ. – 395 π.χ.

Τα ευρήματα προέρχονται από τις περιοχές Χοιροκοιτίας , Κούριο , Σαλαμίνα , Έγκωμη , Κίτιον , Καλαβασό , Σουσκιού , Σαλαμίνα , Σόλους , Λέμπα , Μάα , Πυλανόκρεμμο , Άγιο Δημήτριο Καλαβασού , Κούκλια και πολλά άλλα μέρη της Κύπρου.

Αποτελείται από 14 αίθουσες εκθεμάτων στις οποίες ταξινομούνται κατά χρονολογική σειρά οι διάφορες μορφές της αρχαίας Κυπριακής τέχνης (αγγειοπλαστική, γλυπτική, κοροπλαστική, μεταλλοτεχνία, μικροτεχνία, επιγραφική, και νομισματική τέχνη)

Από τα σημαντικά μουσεία του κόσμου

Εκθέματα

Λίθινα πήλινα και χάλκινα αγγεία, πήλινα αγάλματα, ασβεστολιθικά και μαρμάρινα αγάλματα, λίθινες και πήλινες σαρκοφάγοι, χάλκινο άγαλμα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Σεμπτιμίου Σεβήρου ύψος 2.8μ, ευρήματα από τη νεκρόπολη της Σαλαμίνας, Οστεοθήκες, κ.α.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί τμήμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄.

Στεγάζεται στο Αρχιεπισκοπικό μέγαρο.

Περιλαμβάνει:

Μια εντυπωσιακή συλλογή από 150 φορητές βυζαντινές εικόνες από εκκλησίες και μοναστήρια όλης της Κύπρου, που χρονολογούνται από τον 8ο ως τον 18ο αιώνα.

Δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη

Να παρακολουθήσει την εξέλιξη της Κυπριακήςεικονογραφίας καθώς και τις διάφορες τεχνικέςπου χρησιμοποιήθηκαν.Θεωρείται ένα από τα καλύτερα μουσεία του είδους στον κόσμο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιδρύθηκε το 1911 από τον Αδαμάντιο Διαμαντή.

Στεγάζεται στο ισόγειο του παλιού αρχιεπισκοπικού μεγάρου.

Περιλαμβάνει:

Συλλογή Κυπριακής λαϊκής τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα

Ξυλόγλυπτα (κασέλες, σεντούκια)

Κεντήματα

Είδη αγγειοπλαστικής

Κυπριακές ενδυμασίες

Αργαλειό

Υφαντά στον αργαλειό

Αγροτικά εργαλεία

Οικιακά σκεύη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΩΝΟΣ

Στεγάζεται στο παλιό οίκημα της Αρχιεπισκοπής.

Παρουσιάζει εκθέματα από τον απελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων ενάντια στους Άγγλους.

Τα κύρια εκθέματα είναι φωτογραφικό υλικό των αγωνιστών που καταδικάστηκαν σε θάνατο με αγχόνη, αυτών που καταζητούνταν, που εξορίστηκαν και που κλείστηκαν στις φυλακές ή κρατητήρια.

Υπάρχουν επίσης όπλα, στολές και προσωπικά αντικείμενα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ιδρύθηκε το 1984 από τον Δήμο Λευκωσίας.

Βρίσκεται στη Λαϊκή γειτονιά της Λευκωσίας στην οδό Ιπποκράτους.

Παρουσιάζεται η ιστορία και η κοινωνική ανάπτυξη της Λευκωσίας μέσα από τις διάφορες ιστορικές περιόδους.

Η βιβλιοθήκη του μουσείου περιλαμβάνει ιστορικές και άλλες εκδόσεις που έχουν σχέση με τη Λευκωσία όπως λεπτομέρειες που αφορούν τις βαριές φορολογίες επί Τουρκοκρατίας καθώς επίσης και Βενετικά νομίσματαΒυζαντινές εικόνες, τους δραγομάνους της Κύπρου.

Το μουσείο διοργανώνει κάθε χρόνο περιοδικές εκθέσεις , διαλέξεις σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις.

ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ Χ΄΄ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ

Βρίσκεται κοντά στην αρχιεπισκοπή στην οδό Πατριάρχη Γρηγορίου.

Είναι ένα πετρόκτιστο κτίριο του 18ου αιώνα.

Ήταν η οικία του δραγουμάνου Χ΄΄ΓεωργάκηΚορνέσιου που καταγόταν από την Κρήτου – Τέρρα της Πάφου.

Ήταν ενεργό μέλος της Ελληνικής κοινοτικής ζωής και της Τουρκικής διοίκησης στην Κύπρο.

Οι Τούρκοι τον εκτέλεσαν το 1809.

Τι έχουμε μάθει σήμερα…

Μουσεία Λευκωσίας

Αρχαιολογικό

Βυζαντινό

Λαϊκής τέχνης

Αγώνος

Λεβέντειο

Χ΄΄ΓεωργάκηΚορνέσιου

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η πόλη της Λευκωσίας έχει .............. γνωστά μουσεία.

2. Τα μουσεία της Λευκωσίας είναι : ............................................... , ................................................... , .......................................... , ...................................................., ..........................................., .....................................................

3. Στο κυπριακό μουσείο εκτίθενται ευρήματα που ανήκουν στις χρονολογίες μεταξύ .................... π.χ. - .................... π.χ. και είναι από τα σημαντικότερα του είδους του στον κόσμο.

4. Κάποια από τα εκθέματα του Κυπριακού μουσείο προέρχονται από τις περιοχές ............................. , ................................. , ................................... , .............................

5. Τι εκθέματα περιλαμβάνει το Βυζαντινό μουσείο Λευκωσίας;

6. Γιατί η οικία του Χ΄΄ΓεωργάκηΚορνέσιου αποτελεί μουσειακό χώρο;

7. Που στεγάζεται το μουσείο Λαϊκής τέχνη και τι εκθέματα περιλαμβάνει;

8. Ποιος είναι ο σκοπός ίδρυσης του μουσείου αγώνος;

9. Τι εκθέματα παρουσιάζονται στο Λεβέντειο μουσείο;

Εργασία στο σπίτι

1. Υποθέστε ότι εργάζεστε στο τμήμα υποδοχής ξενοδοχείου και κάποιοι θαμώνες σας πληροφορούν ότι θα επισκεφθούν τη Λευκωσία. Μέρος της περιήγησης τους θα είναι και κάποιο μουσείο της πόλης. Ποιο μουσείο θα εισηγηθείτε και γιατί.

ΔΙΑΒΑΣΜΑ: Βιβλίο Τουριστικής Γεωγραφίας σελίδες 84 - 91

Σημαντικές εκκλησίες και Τεμένη στη Πόλη της Λευκωσία

Αγίας Σοφίας

Παναγίας Φανερωμένης

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη

Τέμενος Ομεριέ

Τέμενος Μπαϊρακτάρη

Σκοπός του μαθήματος

Οι μαθητές να γνωρίσουν τις σημαντικότερες εκκλησίες στην πόλη της Λευκωσίας και τα πιο γνωστά Τεμένη.

Στόχοι

Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:

1. Αναφέρουν σε συντομία τις σημαντικότερες πληροφορίες που αφορούν τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας, Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Ιωάννη.

2. Περιγράφουν σε συντομία τα Τεμένη Μπαϊρακτάρη και Ομεριέ.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΕΛΙΜΙΕ)

Βρίσκεται στη κατεχόμενη Λευκωσία λίγα μέτρα από την πράσινη γραμμή.

Κτίστηκε από τους Λουζινιανούς σταυροφόρους.

Το 1326 έγιναν τα εγκαίνια της εκκλησίας .

Είναι Γοτθικού ρυθμού και έχει ως πρότυπο το ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Ο ναός κτίστηκε από Γάλλους πρωτομάστορες, γλύπτες και καλλιτέχνες.

Ήταν το καύχημα των Λατίνων μέχρι το 1570 μ.χ.

Το όνομα Σελιμιέ δόθηκε από τους Τούρκους προς τιμή του Σουλτάνου Σελίμ του 2ου .

Οι τούρκοι λεηλάτησαν την εκκλησία και την μετέτρεψαν σε τζαμί το 1570.

ΠΑΝΑΓΙΑ H ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

Βρίσκεται στο τέρμα της οδού Ονασαγόρου.

Χρονολογείται από το 1300 μ.χ.

Πήρε το όνομα της επειδή η εικόνα της Παναγίας αποκαλύφθηκε (φανερώθηκε) σε όραμα κάποιου πιστού.

Το εσωτερικό μέρος της εκκλησίας της δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αξιόλογα έργα είναι ο Δεσποτικός θρόνος , ο Άμβωνας, η Αγία Τράπεζα, και το εικονοστάσιο που χρονολογείται από το 1659.

Οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να μετατρέψουν την εκκλησία σε τζαμί γιατί κάθε φορά που οι Ιμάμηδες αναλάμβαναν τα καθήκοντα τους πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλο.

Στα ανατολικά της εκκλησίας ανεγέρθη μαυσωλείο, το έτος 1931 εις μνήμη των μαρτύρων κληρικών και προεστών της Κύπρου που εκτελέστηκαν από τους Τούρκους το 1821. Τα λείψανα τους βρίσκονται στο μαυσωλείο.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Βρίσκεται δίπλα από το κτήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο

Κτίστηκε το 1662 από τον Αρχιεπίσκοπο Νικηφόρο.

Η εκκλησία είναι μικρή και εσωτερικά υπάρχουν αγιογραφίες του 18ου αιώνα με θέματα από την βίβλο.

Στο πάτωμα, στο κέντρο της εκκλησίας, βρίσκεται μαρμαρένια πλάκα με σκάλισμα του δικέφαλου αετού που είναι το έμβλημα της Ανατολικής Ορθόδοξης εκκλησίας.

Το εικονοστάσιο της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη είναι απότα ωραιότερα ξυλόγλυπτα εικονοστάσια του 18ου αιώνα.

Από τα αξιόλογα κειμήλια της εκκλησίας είναι η εικόνα τουΑγίου Ιωάννη του Θεολόγου, έργο του γνωστού κρητικούζωγράφουΠουλάκη ,που στάλθηκε από τη Βενετία το 1672

Επίσκοποι και Αρχιεπίσκοποι, όταν ενθρονίζονται στέκουν πάνω σε αυτή την πλάκα και δίνουν τον όρκο πίστης στην ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία.

ΤΖΑΜΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ

Βρίσκεται στον προμαχώνα Κωνστάντζο, στο νότιο μέρος των τειχών της Λευκωσίας.

Το τέμενος όπως είναι σήμερα κτίστηκε από τον Απτουλά Πασά το 1820.

Το όνομα του το πήρε από τον πρώτο Οθωμανό στρατιώτη ο οποίος σκοτώθηκε αφού πρώτα κατόρθωσε να υψώσει την Οθωμανική σημαία στις 9 Σεπτεμβρίου το 1570.

ΤΕΜΕΝΟΣ ΟΜΕΡΙΕ

Βρίσκεται κοντά στο κτήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Τον 14ον αιώνα ήταν η εκκλησία της Παναγίας των Αυγουστίνων μοναχών.

Είναι η μεγαλύτερη λατινική εκκλησία της Κύπρου μετά την εκκλησία της Αγίας Σοφίας.

Το 1570 υπέστη μεγάλες καταστροφές από τους τούρκους.

Στον περίβολο του ναού υπήρχαν πολλές επιτύμβιες στήλες, πολλές από τις πλάκες αυτές βρίσκονται τώρα στο Μεσαιωνικό μουσείο Λεμεσού.

Τι έχουμε μάθει σήμερα …

Για τρεις σημαντικές εκκλησίες και δύο τεμένη στην πόλη της Λευκωσίας

Αγίας Σοφίας

Παναγίας Φανερωμένης

Αγίου Ιωάννη

Τέμενος Ομεριέ

Τέμενος Μπαϊρακτάρη

Η αρχιτεκτονική, ή ιστορική, η πνευματική, η πολιτιστική αξία των εκκλησιών και των τζαμιών αυτών καθιστούν τους χώρους αυτούς πόλους έλξης ξένων τουριστών αλλά και ντόπιων επισκεπτών.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κτίστηκε από τους ………………………… σταυροφόρους. Είναι ……………………….. ρυθμού και έχει ως πρότυπο το ναό της ……………………….…. των Παρισίων.

Ο ναός κτίστηκε από …………………………. πρωτομάστορες, γλύπτες και καλλιτέχνες.

2. Από πού πήρε το όνομα της η εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης;

3. Γιατί οι Τούρκοι δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν τζαμί την εκκλησία της Φανερωμένης;

4. Πως πήρε το όνομα του το Τζαμί Μπαϊρακτάρη;

5. Το τέμενος Ομεριέ ανήκει στη ……………………. κοινότητα.Πριν την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570 ήταν εκκλησία της …………………………………………

Διάβασμα: βιβλίο τουριστικής γεωγραφίας σελ. 91 – 96

Ασκήσεις για το σπίτι

Από το βιβλίο σας σελ. 110 τις 9, 16 και

σελ. 112 την 53

Τα τείχη της Λευκωσίας Συνεδριακό κέντροΔημοτικό κέντρο τεχνών

Υπηρεσία Κυπριακής χειροτεχνίας…………………………..

Σκοπός του μαθήματος

Οι μαθητές να γνωρίσουν βασικές πληροφορίες που αφορούν τα τείχη της Λευκωσίας, το συνεδριακό κέντρο και οργανισμούς που προάγουν τον πολιτισμό και την τέχνη στη Λευκωσία.

Στόχοι

Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:

1. Περιγράφουν σε συντομία την ιστορία των τειχών της Λευκωσίας

2. Περιγράφουν σε συντομία τη δράση του συνεδριακού κέντρου

3. Να αναφέρουν σημαντικές διοργανώσεις στη Λευκωσία που προάγουν τον πολιτισμό και τη τέχνη

Α. ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Κτίστηκαν μεταξύ του 1567 και 1570 μ.χ. από τους Ενετούς

Έχουν μήκος 4,8 km και ύψος 17 μέτρα

Είναι κτισμένα από χώμα και πέτρα

Για το κτίσιμο τους έχει χρησιμοποιηθεί το δομικό υλικό από τα παλιά Φράγκικα τείχη και από εκκλησίες και μοναστήρια της γύρω περιοχής.

Περιβάλλονται από τάφρο πλάτους 30 μέτρων.

Έχουν κυκλικό σχήμα, με 11 προμαχώνες και 3 πύλες.

Τα τείχη αποτελούσαν ένα επίτευγμα μηχανικής τελειότητας για εκείνα τα χρόνια.

Έχουν τρεις πύλες:

· Πύλη Αμμοχώστου

· Πύλη Πάφου

· Πύλη Κερύνειας

ΠΥΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Είσοδος και έξοδος από τα ανατολικά για τη πόλη εντός των τειχών.

Ονομαζόταν και «πόρτα Τζουλιάνα» προς τιμή του ΤζούλιοΣαβορνάρο σχεδιαστή των τειχών.

Η τουρκική πολιορκία του 1570 δεν κατέστρεψε την αρχική αψιδωτή της δομή, και σήμερα θεωρείται ως το πιο καλοδιατηρημένο εθνικό μνημείο που κοσμεί τη Λευκωσία.

Χρησιμοποιείται ως πολιτιστικό κέντρο.

ΠΥΛΗ ΠΑΦΟΥ

Είσοδος και έξοδος από τα δυτικά.

Ονομαζόταν και πύλη Αγίου Δομίνικου.

Κατά την Τουρκοκρατία χρησίμευε ως οπλοστάσιο των κατακτητών.

Σήμερα στεγάζεται ως σταθμός της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

ΠΥΛΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Είσοδος και έξοδος από τα βόρεια για τη πόλη εντός των τειχών.

Ονομάζεται και πόρτα «Προβεντιτόρε», στα Ιταλικά σημαίνει στρατιωτικός κυβερνήτης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Βρίσκεται δίπλα από το Α.Ξ.Ι.Κ. και το πρώην ξενοδοχείο Φιλοξενία.

Φιλοξενεί συνέδρια, εκθέσεις, επιδείξεις, μουσικούς διαγωνισμούς και δημοσιογραφικές διασκέψεις.

Η κύρια αίθουσα του μπορεί να οργανώσει συνέδρια 1200 ατόμων σε αμφιθεατρική διάταξη ή 800 ατόμων σε διάταξη αίθουσας διδασκαλίας

Διαθέτει 7 καμπίνες για τηλεοπτική μετάδοση και άλλες δώδεκα για ραδιοφωνική κάλυψη.

Μία από τις αίθουσες του χωρητικότητας 150 ατόμων, διαθέτει σύστημα αυτόματης μετάφρασης σε 5 γλώσσες και δυνατότητα σύνδεσης με δορυφόρο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

Βρίσκεται κοντά στην Αρχιεπισκοπή στην οδό Αποστόλου Βαρνάβα.

Σκοπό έχει να προάγει τη σύγχρονη δημιουργία.

Οργανώνει εκθέσεις από τον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο, εξειδικευμένα σεμινάρια και πολιτιστικά προγράμματα για νέους φοιτητές που έχουν σχέση με την τέχνη.

Περιλαμβάνει τρεις χώρους που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς

1. Εκθέσεις καταξιωμένων καλλιτεχνών

2. Βιβλιοθήκη με 6000 τόμους βιβλίων που έχουν σχέση με την τέχνη

3. Καφεστιατόριο με παραδοσιακά παρασκευάσματα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ιδρύθηκε το 1975 από το υπουργείο εμπορείου και βιομηχανίας.

Είναι στελεχωμένο με ειδικευμένο προσωπικό.

Σκοπό έχει:

1. Τη διοργάνωση εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων

2. Την εφαρμογή προγραμμάτων που αποβλέπουν στη καθοδήγηση, εκπαίδευση, και τεχνική βοήθεια σε τεχνίτες

3. Τη μελέτη της Κυπριακής Λαϊκής τέχνης

Λειτουργούν πρότυπα πειραματικά εργαστήρια κεντητικής, υφαντικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής, μεταλλοτεχνίας, δερματοτεχνίας, ενδυματολογίας, καλαθοπλεκτικής και γενικής χειροτεχνίας.

Μέσω της υπηρεσία προβάλλεται ο χειροτεχνικός πολιτισμός στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ξαναζωντανεύει η λαϊκή τέχνη.

Τι έχουμε μάθει σήμερα…

Τα τείχη της Λευκωσίας

Το συνεδριακό κέντρο Λευκωσίας

Δημοτικό κέντρο τεχνών

Υπηρεσία κυπριακής χειροτεχνίας

Φύλλο εργασίας

1. Τα τείχη διαχωρίζουν την παλιά ............................... πόλη της Λευκωσίας από την ..................................... Λευκωσία.

2. Τα τείχη των Λουζινιανών (Φραγκοκρατία) δεν σώζονται σήμερα γιατί ................................................................................................................................................................................................................................................

3. Τα σημερινά Ενετικά τείχη έχουν κτιστεί το έτος ................................ από τον Βενετό στρατιωτικό μηχανικό ..................................................................

4. Η Αικατερίνη Κορναρο ήταν ......................................................................................................................................................................................................................................................................……………………

5. Τα τείχη της Λευκωσίας έχουν :

10 προμαχώνες και 4 πύλες

12 προμαχώνες και 2 πύλες

11 προμαχώνες και 3 πύλες

Υπογραμμίστε το Ορθό.

6. Τα νέα τείχη του ΤζούλιοΣαβορνιάνο θεωρούνται πρότυπο Μεσαιωνικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής.

ΟΡΘΟ/ ΛΑΘΟΣ

7. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι χρηματοδότες των τειχών της Λευκωσίας την περίοδο των Ενετών;

8. Η περίμετρος των τειχών είναι περίπου .............. χλμ.

9. Οι κυριότερες πύλες των Ενετικών τειχών της Λευκωσίας είναι η ........................................ η ......................................... και η .................................

10. Σήμερα η πύλη Αμμοχώστου χρησιμοποιείται ως ..............................................................................................................

11. Πους σκοπούς εξυπηρετεί το διεθνές συνεδριακό κέντρο Λευκωσίας;

12. Πως προάγεται η τέχνη και η δημιουργία μέσα από το Κυπριακό κέντρο τεχνών και την Υπηρεσία Κυπριακής χειροτεχνίας;

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Τ ι γνωρίζετε για τα τείχη της Λευκωσίας κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας; Γιατί δεν σώζονται τμήματα των τειχών από αυτή την περίοδο της ιστορίας της Κύπρου;

2. Τι γνωρίζετε για τα τείχη της Λευκωσίας την περίοδο των Ενετών; Γιατί έπρεπε να κατασκευάσουν νέα οχυρωματικά έργα.

3. Πως ονομάζονται οι τρεις πύλες των Ενετικών τειχών της Λευκωσίας; Τι γνωρίζετε γι αυτές; Ποια είναι η σημαντικότερη και πως χρησιμοποιείται σήμερα;

4. Υποθέστε ότι είστε υπάλληλος σε Ξενοδοχείο και κάποιος σας ανακοινώνει ότι έχει κρατήσει θέση σε οργανωμένη εκδρομή για την Λευκωσία με κάποιο γραφείο οργανωτή εκδρομών. Ο πελάτης σας αναφέρει ότι μεταξύ άλλων αξιοθέατων θα επισκεφθούν και τα Ενετικά τείχη της πόλης και σας ρωτά αν αξίζει τον κόπο αυτή η επίσκεψη. Τι θα του απαντούσατε; Αιτιολογείστε την απάντηση σας.

Διάβασμα: βιβλίο τουριστικής γεωγραφίας σελ. 80, 81, 82,83, 84 και το έντυπο για τα τείχη της Λευκωσίας.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1. Παναγία της Ασίνου η Φορβιότισσα

2. Εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης

3. Παναγία του Άρακα

4. Παναγία Ποδίθου

ΣΤΟΧΟΙ

Τι θα μάθουμε σήμερα

1. Την ιστορία της εκκλησίας της Παναγίας της Ασίνου καθώς και τη σημασία των τοιχογραφιών της, στην Κυπριακή πολιτιστική παράδοση

2. Την ιστορία της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Στέγης καθώς και τις σημαντικότερες τοιχογραφίες που βρίσκονται σ’ αυτή.

3. Την ιστορία της Παναγίας του Άρακα και τις σημαντικότερες τοιχογραφίες που βρίσκονται σε αυτήν.

4. Την ιστορία της Παναγίας Ποδίθου και τις σημαντικότερες τοιχογραφίες που βρίσκονται σε αυτήν.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΦΟΡΒΙΟΤΙΣΣΑ

Βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλ από τη Λευκωσία , κοντά στο χωριό Νικητάρι.

Κτίστικε το 1105 μ.χ. – 1106 μ.χ. από τον Νικηφόρο Μάγιστρο.

Είναι αφιερωμένη στην Παναγία τη Φορβιότισσα

Φόρβια = λιβάδι

Φόρβια = είδος βοτάνου που φύτρωνε στην περιοχή

Ασίνου = από τους κατοίκους αρχαίας Ελληνικής πόλης την Ασίνη της Πελοποννήσου.

Πολύ γνωστή για τις τοιχογραφίες της που είναι του 11ου - 17ου αιώνα , εξαίρετης αγιογραφικής τέχνης.

Αρμονία χρωμάτων , σωστή ανατομία σωμάτων , γαλήνια μορφή προσώπων , ρυθμός στην κίνηση και τη μεγαλοπρέπεια στις παραστάσεις του Χριστού, χαρακτηρίζουν τις τοιχογραφίες της.

Κυριότερες τοιχογραφίες: ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου , Ο Άγιος Γεώργιος , η Δευτέρα παρουσία , η γέννηση και η βάπτιση του Χριστού.

Η εκκλησία έχει περιληφθεί στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ

Βρίσκεται 3 μίλια από το χωριό Κακοπετριά.

Πιστεύεται ότι ιδρύθηκε τον 11ον αιώνα.

Πήρε την ονομασία της ύστερα από την προσθήκη και δεύτερης ξύλινης στέγης στο τέλος του 12ου ή αρχές του 13ου αιώνα.

Υπάρχουν τοιχογραφίες από τον 11ον μέχρι τον 15ον αιώνα

Οι τοιχογραφίες χαρακτηρίζονται από έντονη πνευματικότητα, λιτότητα και έντονο ψυχισμό των εικονιζόμενων προσώπων.

Σημαντικό δείγμα των τοιχογραφιών του 11ου αιώνα είναι η Βαϊοφόρος.

Τον 14ον αιώνα μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών καταστράφηκε και ξαναζωγραφίστηκε. Χαρακτηριστικό των τοιχογραφιών αυτών είναι η γραμμικότητα και τα έντονα λαμπερά χρώματα.

Η εκκλησία έχει περιληφθεί στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΚΑ

Βρίσκεται στα δυτικά του χωριού Λαγουδερά

Η ονομασία «Άρακα» προέρχεται από ένα φυτό τον «άρακο» που φυτρώνει άφθονο στην περιοχή. Μοιάζει με μπιζέλι.

Είναι μια από τις ωραιότερες Βυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου.

Κτίστηκε το 1191 μ.χ. από τον άρχοντα Λέοντα γιο του Αυθέντη.

Υπάρχουν ωραιότατες τοιχογραφίες, οι περισσότερες ανήκουν σε ένα ταλαντούχο ζωγράφο τον Θεόδωρο Αψευδή.

Οι τοιχογραφίες χαρακτηρίζονται από την ρόδινη μορφή των προσώπων και τη γαλήνια τους έκφραση , καθώς επίσης και από την αρμονία των ζωηρών χρωμάτων. Ανήκουν στην νεοκλασική μορφή της Βυζαντινής τέχνης.

Θέματα τοιχογραφιών: ο Παντοκράτορας , ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου , η Κοίμηση της Θεοτόκου , η Παναγία η Αρακιώτισσα , η Ανάληψη του Χριστού κ.α.

Παναγία της Ποδίθου

Βρίσκεται στο χωριό Γαλάτα.

Κτίστηκε το 1502 μ.χ.

Η εκκλησία έχει ξύλινη στέγη και καλύπτεται από πλακωτά κεραμίδια.

Υπάρχουν τοιχογραφίες Βυζαντινής τέχνης και τέχνης της αναγέννησης. Χαρακτηριστική τοιχογραφία του συνδυασμού αυτού είναι η «παράσταση της πλατυτέρας».

Θέματα άλλων τοιχογραφιών είναι η Θεία Μετάληψη των Αποστόλων, σκηνές από τη ζωή της Παναγίας κ.α.

Γιορτάζει την Τρίτη του Πάσχα.

Συγκαταλέγεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ…

Εκκλησίες από την επαρχία Λευκωσίας

Παναγία της Ασίνου η Φορβιότισσα

Εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης

Παναγία Ποδίθου

Παναγία του Άρακα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣοι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ομάδες – συνεργατικά . Κάθε ομάδα να εργαστεί για μια συγκεκριμένη εκκλησία.

1. Πότε κτίστηκε , από που πήρε την ονομασία της και που βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου;

2. Ποιες οι κυριότερες τοιχογραφίες στην εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου;

3. Που βρίσκεται και πως πήρε την ονομασία της η εκκλησία του Αγίου Νικολάου Στέγης;

4. Πότε κτίστηκε , πως πήρε την ονομασία της και που βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας του Άρακα;

5. Ποιες είναι οι κυριότερες τοιχογραφίες στην εκκλησία της Παναγίας του Άρακα

6. Που βρίσκεται και πότε κτίστηκε η εκκλησία της Ποδίθου;

7. Γιατί νομίζεται και οι τέσσερις εκκλησίες προστατεύονται από την Ουνέσκο ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά;

Διάβασμα βιβλίο τουριστικής Γεωγραφίας σελ. 103 - 107

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Βιβλίο Τουριστικής Γεωγραφίας Σελ.. 111 τις 30, 32, 36, 46

Σελ. 112 την 48

Μονή Κύκκου

Στόχοι

Οι μαθητές να μπορούν να :

Αναφέρουν

1. πότε ιδρύθηκε το μοναστήρι του Κύκκου

2. από που πήρε την ονομασία του

3. την ιστορία γύρω από την ίδρυση της Μονής

4. γιατί ονομάζεται « Β α σ ι λ ι κ ή και Σ τ α υ ρ ο π η γ ι α κ ή » μονή

5. που είναι αφιερωμένο το μοναστήρι του Κύκκου

6. ποιός φιλοτέχνησετην εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας του Κύκκου

7. πότε γιορτάζει η Μονή

8. το ρόλο της Μονής κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και μετέπειτα της Αγγλοκρατίας

9. το ιστορικό γύρω από το «θρονί της Παναγίας» ή « θρονί».

Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου

Είναι το πιο φημισμένο μοναστήρι της Κύπρου. Βρίσκεται στη δυτική πλευράς της κοιλάδας της Μαραθάσας σε ένα υψόμετρο 1150 μέτρων.Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τον ερημίτη Ησαΐα προς το τέλος του 11ου αιώνα. Το μοναστήρι κτίστηκε με την συνδρομή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού.

Από που πήρε την ονομασία του το μοναστήρι;

Από δύο πιθανές εκδοχές

α) Από ένα θάμνο που βλαστάνει στην περιοχή και λέγεται κόκκος ή

β) Από τα λάλημα ενός πουλιού ( Κικ-κο,Κικ-κο)

Η Μονή του Κύκκου ονομάζεται Βασιλική γιατί κτίστηκε με βασιλικά χρήματα και βασιλικές δωρεές.

Η Μονή του Κύκκου ονομάζεται Σταυροπηγιακή γιατί ως θεμέλιος λίθος της έχει τοποθετηθεί ο Σταυρός.

Σταυροπηγιακές μονές κτίζονταν αυτές που θεωρούνταν σημαντικές.

Αυτοδιοικούνται και υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία του Αρχιεπισκόπου ανεξάρτητα από την επαρχία που βρίσκονται.

Την εικόνα της παναγίας ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς. Η Παναγία κρατά το Χριστό στα δεξιά της.

Ποιος έχει ταφεί στο θρονί του Κύκκου;

Ο πρώτος Πρόεδρος της Κύπρου ΑρχιεπίσκοποςΜακάριος ο Γ΄ υπηρέτησε στη μονή Κύκκου ωςδόκιμος μοναχός και αργότερα έγινε ηγούμενός της.

Κατόπιν επιθυμίας του, μετά τον θάνατο του το1977, θάφτηκε στο θρονί που βρίσκεται τρία χιλιόμετρα μακριά από το μοναστήρι.

ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Είναι αφιερωμένο στη Παναγία τη Μαχαιριώτισσα

Βρίσκεται 42 χιλ. νότια της Λευκωσίας σε υψόμετρο 630 μέτρα

Από πού πήρε το όνομα του

Από το μαχαίρι που βρέθηκε στην ίδια σπηλιά μαζί με την εικόνα της παναγίας ή από τους πολύ κρύους άνεμους που φυσούν στην περιοχή ( σαν μαχαίρι!!)

Ιδρυτές του μοναστηριού

Οι δύο ασκητές Ιγνάτιος και Προκόπιος

Ενώ προσεύχονταν είδαν ένα φως να βγαίνει από ένα θάμνο και εκεί βρήκαν τη θαυματουργή εικόνα της παναγίας

Ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μανουήλ Κομνηνός βοήθησε να κτιστεί ένα μικρό παρεκκλήσι και στη συνέχεια το 1175 μ.χ. ο Νείλος που είχε οριστεί Ηγούμενος έκτισε μεγάλη εκκλησία με κελιά για μοναχούς.

Το μοναστήρι καταστράφηκε πολλές φορές από πυρκαγιές και λεηλασίες

Κατά την τουρκοκρατία ήταν κέντρο παιδείας

Σε απόσταση δύο χιλιόμετρα από το μοναστήρι βρίσκεται το κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. κατά τον αγώνα του 1955 – 59

Στο μοναστήρι βρίσκονται πολλά προσωπικά του αντικείμενα

Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου και στις 8 Σεπτεμβρίου

Σημαντικότερο κειμήλιο του μοναστηριού είναι η τυπική διάταξη του Νείλου

Μοναστήρι Αγίου Ηρακλειδίου

Βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας Ταμασού, κοντά στο χωριό Πολιτικό, 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας.

Το πρώτο μοναστήρι κτίστηκε τον 4ον. Το 1963 λειτούργησε ως γυναικείο μοναστήρι.

Ο Άγιος Ηρακλείδιος γεννήθηκε στην Λαμπαδού, χωριό πουπιστεύεται ότι βρισκόταν κοντά στη Γαλάτα/Κακοπετριά.

Βαπτίστηκε από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα. Όταν ο Βαρνάβας ήλθε για δεύτερη φορά στην Κύπροχειροτόνησε τον Ηρακλείδιο Μητροπολίτη, και τον έβαλε υπεύθυνο της εκκλησίας στη Ταμασσό, όπου εκεί πέθανε και θάφτηκε.

Από ανασκαφές που έγιναν αποκάλυψαν τάφο σε κρύπτη όπου πιστεύεται ότι είναι εκείνος του Αγίου Ηρακλειδίου. Το κρανίο του φυλάγεται στην εκκλησία.

Το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε για κάμποσο καιρό και το ανάλαβαν πρόσφατα Ελληνίδες Καλόγριες.

Ο Άγιος γιορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου όπου γίνεται και πανηγύρι.

Τι έχουμε μάθει σήμερα…

Μοναστήρια επαρχίας Λευκωσίας

Μονή Παναγίας Κύκκου

Μονή Παναγίας Μαχαιρά

Μονή Αγίου Ηρακλειδίου

Φύλλο εργασίας για συνεργατική μάθηση

Προτείνεται συνεργατική συναρμολόγηση – Jigsaw

Α. ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

1. Που βρίσκεται το μοναστήρι του Κύκκου;

2. Ποιες εκδοχές υπάρχουν σχετικά με την προέλευση του ονόματος του μοναστηριού;

3. Με λίγα λόγια να περιγράψετε την ιστορία ίδρυσης της Μονής του Κύκκου. ( προφορικά)

4. Γιατί η Μονή ονομάζεται Βασιλική και Σταυροπηγιακή;

5. Τι γνωρίζετε για το θρονί της Παναγίας;

6. Να αναφέρετε σε συντομία τα κυριότερα είδη εκθεμάτων που βρίσκονται στο μουσείο της Μονής Κύκκου.

7. Που είναι αφιερωμένο το μοναστήρι του Κύκκου και πότε γιορτάζει;

Β. ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

1. Πως πήρε το όνομα της η Μονή Μαχαιρά σύμφωνα με τη παράδοση;

2. Πότε ιδρύθηκε η Μονή Μαχαιρά που είναι αφιερωμένη και ποιοι είναι οι ιδρυτές του Μοναστηριού;

3. Να περιγράψετε σε συντομία το ιστορικό ίδρυσης της Μονής Μαχαιρά.

4. Στα βόρεια της Μονής Μαχαιρά και σε απόσταση 2 χιλ. βρίσκεται το κρησφύγετο του υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. ……………………………

5. Πότε γιορτάζει το Μοναστήρι;

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

1. Που βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου και ποια η σχέση του μοναστηριού με τον Απόστολο Βαρνάβα;

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Τι θα μάθουμε σήμερα

1. Να εντοπίζουμε τη θέση της πόλης και επαρχίας Λεμεσού στον χάρτη

2. Να επεξηγούμε την προέλευση του ονόματος της Λεμεσού

3. Να αναφέρουμε τα βασικά ιστορικά στοιχεία της πόλης της Λεμεσού

4. Να γνωρίζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη της Λεμεσού

Εισαγωγή

Η επαρχία Λεμεσού βρίσκεται στα νότια της Κύπρου, συνορεύει με την επαρχία Πάφου, Λάρνακας και Λευκωσίας.

Είναι η τέταρτη σε έκταση επαρχία της Κύπρου

Έχει πληθυσμό περίπου 170.000 κατοίκους

Μεγάλο μέρος του εδάφους της καταλαμβάνεται από δάση

Στην Λεμεσό βρίσκονται οι Βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου – Επισκοπής.

Υπάρχουν τρεις βασικές βιομηχανικές ζώνες, της Λεμεσού, του Αγίου Αθανασίου και του Ύψωνα.

Η πόλη της Λεμεσού

Σύγχρονη πόλη με πολλά ξενοδοχεία, αξιοθέατα, αρχαιολογικά μνημεία, και πολιτιστικούς χώρους. Είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Κύπρου.

Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην μεσόγειο, το οποίο είναι σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης.

Ιστορία της Λεμεσού

Αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της Βυζαντινής περιόδου.

Για κάποιο διάστημα συνυπήρχε με το Κούριο και την Αμαθούντα

Πρόσφατα βρέθηκαν αρχαιολογικά στοιχεία που ανήκουν στο 2000 π.χ.

Αρχικό όνομα της Λεμεσού ήταν οικισμός Νεαπόλεως, κατά τον 5ονμ.χ. αιώνα αναφέρεται με το όνομα Θεοδοσιανή ή Θεοδοσιάδα . Καταστράφηκε από τις Αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα και όταν ξανακτίστηκε μετονομάστηκε σε Νεάπολη. Το 10ο αιώνα η πόλη ονομάζεται Νέμεσος.

Κατά την Φραγκοκρατία, η πόλη αποτέλεσε την έδρα τουλατίνου Επισκόπου μέχρι την εποχή της Τουρκοκρατίας. Στην συνέχεια κτυπήθηκε από φυσικές καταστροφές καιεπιδρομές και κατάντησε ένα άθλιο χωριό. Με την Αγγλική κυριαρχία σημειώθηκε σταδιακά άνοδος και στη συνέχεια με την ανεξαρτησία του νησιού η πόλη αναπτύχθηκε.

Μετά το 1974 ακολούθησε εκρηκτική άνοδος.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

1. Το καρναβάλι

2. Ανθεστήρια

3. Η γιορτή του κρασιού

4. Η γιορτή του κατακλυσμού

5. Ετήσιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ

Η Λεμεσός είναι η κατεξοχήν πόλη του κρασιού και των οινοβιομηχανιών

Τι έχουμε μάθει σήμερα …..

Σημαντικές γενικές πληροφορίες που αφορούν τη Λεμεσό

Σύντομη ιστορική αναδρομή της πόλης της Λεμεσού

Πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στη Λεμεσό

Φύλλο εργασίας

1. Να εντοπίσετε τη θέση της Λεμεσού στο χάρτη

2. Πόσο πληθυσμό έχει η Λεμεσός;

3. Ποια ονόματα είχε κατά περιόδους η Λεμεσός;

4. Από πότε υπάρχουν μαρτυρίες για την ιστορία της Λεμεσού;

Εργασία στο σπίτι

1. Ποια τα σημαντικότερα ιστορικά στοιχεία για τη πόλη της Λεμεσού;

2. Ποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται στη πόλη της Λεμεσού

3. Να ζωγραφίσετε ένα χάρτη της Κύπρου στο τετράδιο σας και να χρωματίσετε την πόλη και επαρχία Λεμεσού.

4. Χρήσιμη ιστοσελίδα: http://www.i-diadromi.gr/2013/06/blog-post_7047.html

ΜΟΥΣΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΙΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να δώσει στους μαθητές χρήσιμες πληροφορίες για τα μουσεία της Λεμεσού, για τις οινοβιομηχανίες της πόλης και βασικά ιστορικά στοιχεία για το κάστρο Λεμεσού.

ΣΤΟΧΟΙ

Με το τέλος του μαθήματος πρέπει να είστε σε θέση να:

1. Αναφέρετε τα κυριότερα μουσεία της πόλης της Λεμεσού και τα διάφορα εκθέματα που υπάρχουν σε αυτά

2. Περιγράφετε με �