TOP Fizika 7

download TOP Fizika 7

of 21

 • date post

  12-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  31
 • download

  0

Embed Size (px)

description

eklektro magnetizam

Transcript of TOP Fizika 7

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - 2750 pne Egipani spominju elektrine ribe- Tales Mileanin oko 600 g. pne, prvi spominje obje pojave- 15 st Arapi imaju istu rije za elektrinu rau i munju, shvaaju da su to dva fenomena uzrokovana istom fizikom- 1600 William Gilbert, electricus ( [elektron] jantar)- 1744 Leydenska boca za uvanje elektrinog naboja- 1791 Luigi Galvani, signali u ivcima elektrine prirode- 1800 Alessandro Volta, baterija

  - elektricitet i magnetizam odvojene pojave- Tales Mileanin oko 600 g. pne, prvi spominje obje pojave- 4 st pne kinezi spominju minerale koji privlae eljezo- 100 gne kamen privlai iglu- 1088 Shen Kuo spominje kompas sa magnetskom iglom- 12 st Kinezi koriste kompas za navigaciju- 1187 Alexander Neckham prvi u Europi spominje kompas i uporabu u navigaciji- 1269 Peter Peregrinus de Maricourt, Epistola de magnete- 1282 Al-Ashraf, prouava svojstva magneta- 1600 William Gilbert, prvi shvaa prirodu Zemljinog magnetizma

  - 1819 Hans Christian Oersted i Andre-Marie Ampere elektromagnetizam- 1820 Carl Friedrich Gauss; Jean-Baptiste Biot i Felix Savart, magnetsko polje ice- 1831 Michael Faraday, induciranje napona pomou promjenjivog magnetskog toka- 1861 James Clerk Maxwell definitivno povezuje elektricitet, magnetizam i svjetlost

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - 2750 pne Egipani spominju elektrine ribe

  - 15 st Arapi imaju istu rije za elektrinu rau i munju, shvaaju da su to dva ista fenomena

  1 V, 1 A 200 V, 30 A 10 MV, 30 kA

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - 1600 William Gilbert, electricus ( [elektron] jantar), nabijanje trenjem jantar sa krznom (smolasti naboj) staklo sa svilom (stakleni naboj)

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - 1744 Leydenska boca za uvanje elektrinog nabojaBenjamin Franklin, baterija (bitnica) topovaNaboj sauvan u vodi ?

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - 1800 Alessandro Volta, baterija

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - - 1088 Shen Kuo spominje kompas sa magnetskom iglom za navigaciju, do tada se koristi za orjentaciju graevina

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - 1600 William Gilbert, prvi shvaa prirodu Zemljinog magnetizma, do tada se mislilo da postoji magnetski otok na sjeveru, Sjevernjaa je magnetska

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - 1819 Hans Christian Oersted i Andre-Marie Ampere elektromagnetizam

 • Elektromagnetizam

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  1861 James Clerk Maxwell, Maxwellove jednadbe

  F=e ( E+ v B)

  Then God said, "Let there be light," and there was light.

 • Fizika

  Materija atomi

  Atomi jezgra + elektronski omota

  Jezgra protoni + neutroni

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, oujak 2013

 • Fizika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, oujak 2013

  Vodii imaju slobodne nositelje naboja: metali: elektrone elektroliti (vodene otopine soli, kiselina i luina): ione

  Izolatori (dielektrici) nemaju slobodne nositelje naboja (keramika, staklo, jantar)

  Poluvodii: negdje izmeu 1 & 2, nositelji naboja su negativni elektroni i pozitivne upljine a vodljivost im se mijenja dodavanjem primjesa, mijenjanjem temperature (silicij, ugljik, germanij).

  Superavodii: neki materijali postaju savreni vodii ispod odreene temperature

 • Fizika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, oujak 2013

  Nabijanje metala elektrostatskom indukcijom

  (a) neutralna metalna kugla (isti broj pozitivnih i negativnih naboja).(b) naboj u neutralnoj kugli se preraspodijeli kada se priblii nabijeni plasini tap .(c) kada se kugla uzemlji, neki od njezinih elektrona prijeu kroz icu u zemlju.(d) kada se ukloni uzemljenje, sfera ima viak pozitivnog naboja koji je nejednoliko raspodijeljen.(e) kada se makne nabijeni tap, viak pozitivnog naboja postaje jednoliko rasporeen po povrini sfere.

 • Fizika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, oujak 2013

  Elektrini naboj je uvijek ouvan

  elektrini naboj ne moe biti stvoren ili uniten, on se moe prenijeti s jednog objekta na drugi ali se ukupna koliina naboja ne mijenja Predmeti postaju nabijeni zato to se elektroni prenose s jednog objekta na drugi Elektrini naboj je kvantiziran, to znai da je objekt uvijek nabijen cjelobrojnim viekratnikom naboja elektrona (Millikanov eksperiment, 1909)

  Q=Ne

  e=1.61016C

 • Fizika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku EITP, oujak 2013

  Svojstva vodia u statikoj ravnotei elektrino polje u metalu je jednako nuli. Da je drugaije naboji bi se slobodno kretali te stvarali stalne struje viak naboja se rasporeuje na nain da elektrino polje unutar vodia bude jednako nuli

  Gdje se nalazi naboj? na povrini vodia

  Linije elektrinog polja, nastaju ili nestaju na povrini vodia i okomite suna povrinu

  Faradayev kavez elektrino polje jednako nuli metalna kutija sa poklopcem ielektrino nabijenom kuglom

  E=0

 • Matematika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljaa 2013

  - tok, latinski fluere tei- u teoriji fluida govori koliko tekuine proe kroz zamiljenu povrinu

 • Matematika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku TOP, veljaa 2013

  = v S=vn S

  =v S cos

  - tok, latinski fluere tei- tok gravitacijskog polja

  =g S=(0,g ,0)(0,ab ,0)=gab

 • Matematika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku TOP, veljaa 2013

  = i x

  + j y

  + k z

  =( x

  , y

  , z

  )

  Operator nabla (grki naziv za harfu)

 • Matematika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku TOP, veljaa 2013

  Divergencija vektorskog polja tendencija polja da konvergira ili divergira nekoj toki polja

  E=(Ex , E y , Ez)=(

  x, y

  , z

  )

  E=(Ex x

  +E y y

  +E z z

  )

 • Matematika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku TOP, veljaa 2013

  = i x

  + j y

  + k z

  Gaussov teorem Povezuje tok nekog vektora kroz zatvorenu povrinu sa

  divergencijom toka vektora u volumenu koji ta povrina zatvara Tok vektora A kroz bilo koju zatvorenu plohu jednak je integralu

  divergencije vektora A preko volumena kojeg zatvara ta ploha

  A d S=V A dV

 • Fizika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku TOP, veljaa 2013

  0=8.854 187817. .. x1012 F

  m

  1. Maxwellova jednadbaGaussov zakon za elektricitet (u vakuumu)

  E= 0

 • Fizika

  Marin Karuza, Odjel za Fiziku TOP, veljaa 2013

  0=8.854 187817. .. x1012 F

  m

  1. Maxwellova jednadbaCoulombov zakon

  E= 0

  V E dV= E d S

  A d S=V A dV

  q0=4 r

  2 E

  V0 dV= E d S

  E= q4 0 r

  2

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21