fizika – fizika – 2 Vježba 263 Žarulja od 30 W povezana je paralelno sa žaruljom od35...

Click here to load reader

 • date post

  14-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  49
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of fizika – fizika – 2 Vježba 263 Žarulja od 30 W povezana je paralelno sa žaruljom od35...

 • fizika – www.halapa.com

  1

  1.

  Zadatak 289 (Katy, medicinska škola)

  U središtu nabijene metalne kugle polumjera 3 cm potencijal iznosi 600 V. Točka T udaljena je 6 cm od površine kugle. Kolika je razlika potencijala između središta kugle i točke T?

  6 cm T

  . 200 . . 600 . 800400A V B C V D VV Rješenje 289

  r = 3 cm = 0.03 m, φ1 = 600 V, x = 6 cm = 0.06 m, R = r + x = 0.09 m, φ1 – φ2 = ?

  Električni potencijal (oznaka φ) je skalarna fizikalna veličina koja opisuje potencijalnu energiju električki nabijene čestice u statičkom električnom polju. Ako je izvor električnog polja točkasta množina naboja Q ili nabijena kugla, onda je potencijal u točki na udaljenosti r od naboja, odnosno središta kugle, za vakuum jednak

  , Q

  k r

  ϕ = ⋅

  gdje je 2

  1 9 9 10 2 .4

  N m k

  Cπ ε

  ⋅ = ≈ ⋅

  ⋅ ⋅ �

  Potencijal u unutrašnjosti kugle je konstantan i jednak onom na površini.

  R = r + x

  r x = 6 cm T

  podijelimo

  jednadžbe

  1 2 2 2

  1 1 1 2

  Q Q k

  Q k

  R k

  rr R Q QQ R

  kk r

  k rR

  ϕ ϕ ϕ ϕ

  ϕ ϕ ϕ ϕ

   = ⋅ ⋅ ⋅  

  ⇒ ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒     ⋅ ⋅= ⋅

  

  / 1 2 .2 1 1

  r r

  R R ϕ

  ϕ ϕ ϕ

  ϕ ⇒ = ⇒ = ⋅⋅

  Razlika potencijala iznosi:

 • fizika – www.halapa.com

  2

  0.03 1 600 1 400 .1 2 1 1 1 2 1 0.09

  r r m V V

  R R m ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

     − = − ⋅ ⇒ − = ⋅ − = ⋅ − =  

     

  Odgovor je pod B.

  Vježba 289

  U središtu nabijene metalne kugle polumjera 3 cm potencijal iznosi 300 V. Točka T udaljena je 6 cm od površine kugle. Kolika je razlika potencijala između središta kugle i točke T?

  6 cm T

  . 200 . . 600 . 800400A V B C V D VV Rezultat: A.

 • fizika – www.halapa.com

  3

  2.

  Zadatak 440 (Maturant, strukovna škola)

  Nastavnik je u razred donio dva balona jednakih volumena, jedan napunjen helijem, a drugi napunjen zrakom. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za iznos sile uzgona na pojedini balon?

  . Iznos sile uzgona veći je na balon napunjen helijem.A

  . Iznos sile uzgona veći je na balon napunjen zrakom.B

  . Iznos sile uzgona jednak je na oba balona.C . Sila uzgona ne djeluje na balon napunjen zrakom.D

  Rješenje 440

  V1= V2 = V

  Budući da tlak u fluidu ovisi o dubini, na tijelo uronjeno u fluid djeluje fluid odozdo većom silom nego odozgo, tj. na tijelo djeluje uzgon. Uzgon je sila usmjerena prema površini fluida, a iznos te sile jednak je težini fluida koju je tijelo istisnulo svojim obujmom. Za uzgon vrijedi Arhimedov zakon:

  ,F g Vuz fρ= ⋅ ⋅

  gdje je ρf gustoća fluida, g ubrzanje sile teže, V obujam uronjenog dijela tijela. Tijelo uronjeno u fluid postaje lakše za iznos težine fluida koju je istisnulo svojim obujmom. Težina tijela uronjenog u fluid manja je za silu uzgona od težine tijela u vakuumu.

  Budući da baloni imaju jednake volumene, a u istom su fluidu (zraku), iznos sile uzgona jednak je na oba balona. Odgovor je pod C.

  Vježba 440

  Odmor!

  Rezultat: …

 • fizika – www.halapa.com

  4

  3.

  Zadatak 158 (Marta, srednja škola)

  Kolika bi morala biti gustoća materijala da sila kugli u dodiru promjera 1 m bude jednaka 10-4 N?

  Rješenje 158

  m1= m2 = m, 2 · r = 1 m => r = 0.5 m, F = 10-4 N, ρ = ?

  Opći zakon gravitacije: Ako se bilo koja dva tijela masa m1 i m2 nalaze u međusobnoj udaljenosti r, među njima djeluje privlačna gravitacijska sila čiji je iznos

  1 ,2 2

  m m F G

  r

  ⋅ = ⋅

  gdje je G gravitacijska konstanta koja ima jednaku vrijednost za privlačenje između bilo koja dva tijela.

  2 116. 7 .6 10

  2 N m

  G

  kg

  ⋅− = ⋅

  Taj zakon zovemo općim zakonom gravitacije. Gustoću ρ neke tvari možemo naći iz omjera mase tijela i njegova obujma

  . m

  m V V

  ρ ρ= ⇒ = ⋅

  Kugla polumjera r ima obujam (volumen): 3

  . 4

  3 V r π= ⋅ ⋅

  rr

  d

  Ako je r polumjer kugli tada je udaljenost njihovih središta d = 2 · r. Masa kugli je

  4 3 .1 2 3 m m m m V m rρ ρ π= = ⇒ = ⋅ ⇒ = ⋅ ⋅ ⋅

  Uvrstimo li to u izraz

  1 2 , 2

  m m F G

  d

  ⋅ = ⋅

  dobivamo:

 • fizika – www.halapa.com

  5

  ( )

  2 2 2 2

  2 2 2 2 24 4 4 /

  2

  24m m m m m m F G F G F G G F G F

  d r r rr

  r

  G

  ⋅ = ⋅ ⇒ = ⋅ ⇒ = ⋅ ⇒ ⋅ = ⇒ ⋅ = ⇒

  ⋅ ⋅ ⋅⋅

  ⋅ ⋅

  2 2 24 4 42 2 / 2 r F r F r F F

  m m m m r G G G G

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⋅ ⋅ ⇒

  4 33 4 43 3 / 3

  2 43 33

  2 F F

  r r r r G G

  m r r

  ρ ρ ππ π

  π ρ  

  ⇒ ⇒ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⇒ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⇒  = ⋅ ⋅

  ⋅ ⋅ ⋅

  ( )

  43 3 10 2339 .

  2 2 2 32 2 0.5 116.67 10 2

  F N kg

  Gr N m mm

  kg

  ρ π π

  ⇒ = ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅ −

  Vježba 158

  Kolika bi morala biti gustoća materijala da sila kugli u dodiru promjera 2 m bude jednaka 10-4 N?

  Rezultat: 585 kg / m3.

 • fizika – www.halapa.com

  6

  4.

  Zadatak 277 (Agent001, средно училиште)

  Колку пати побрзо треба да се врти Земјата околу својата замислена оска за на екваторот да се најдеме во безтежинска состојба? (радиусот на Земјата r = 6.38 · 106 m, бесплатно забрзување на падот g = 9.81 m / s2, времето на една револуција на Земјата околу една оска T = 24 h = 24 · 3600 s = 86400 s)

  Rješenje 277

  r = 6.38 · 106 m, g = 9.81 m / s2, T = 86400 s, 1 ? f

  f =

  Frekvencija f je broj ophoda (titraja) u jedinici vremena (u 1 sekundi). Perioda T je vrijeme jednog ophoda (titraja). Između frekvencije f i periode T postoji sveza:

  1 1 .

  1 T f T f

  f T ⋅ = ⇒ = ⇒ =

  Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže.

  .G m g= ⋅ Na tijelo mase m koje se nalazi u blizini Zemljine površine djeluje vertikalno prema dolje sila teža G = m · g koja je rezultanta gravitacijske i centrifugalne sile zbog vrtnje Zemlje oko svoje osi. U većini slučajeva može se zanemariti utjecaj centrifugalne sile i uzeti da je sila teža jednaka gravitacijskoj sili. Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila:

  2 24 ,F m r fcp π= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  gdje je f frekvencija (broj okreta u jedinici vremena). Centripetalna sila ima smjer prema središtu kružnice. U sustavu koji se giba po kružnici pojavljuje se centrifugalna sila po iznosu jednaka

  2 24 ,F m r f cf

  π= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  a u smjeru od središta kružnice.

  Budući da se Zemlja za 24 h jednom okrene oko svoje osi, njezina frekvencija je

  1 1 151.16 10 . 86400

  f T s s

  − = = = ⋅

  Računamo novu frekvenciju f1. Da bismo na ekvatoru osjećali bestežinsko stanje mora biti:

  2 2 2 24 4 1 1

  / 24

  1F G m r f m g m r f m gcf m rπ

  π π= ⇒ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  ⋅ = ⋅ ⇒ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  ⋅ ⋅

  = ⇒

  / 12 2

  1 1 1 12 2 2 24 4 4

  g g g g f f f f

  rr r r ππ π π ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⋅ =

  ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  9.81 21 141.97 10 . 62 6.38 10

  m

  s

  smπ

  − = ⋅ = ⋅

  ⋅ ⋅

  Gledamo omjer:

 • fizika – www.halapa.com

  7

  141.97 10 1 1 17.

  151.16 10

  f f s

  f f

  s

  − ⋅

  = ⇒ = −

  Земјата треба да се сврти 17 пати побрзо.

  Vježba 277

  Odmor!

  Rezultat: …

 • fizika – www.halapa.com

  8

  5.

  Zadatak 157 (Agent001, средно училиште)

  Сателит се движи околу Земјата на оддалеченост од 1700 km. Колкава е брзината? (радиусот на Земјата R = 6400 km, масата на Земјата M = 6 · 1024 kg)

  Rješenje 157

  h = 1700 km = 1.7 · 106 m, R = 6400 km = 6.4 · 106 m, M = 6 · 1024 kg, v = ? Opći zakon gravitacije: Ako se bilo koja dva tijela masa m1 i m2 nalaze u međusobnoj udaljenosti r, među njima djeluje