Fizika 7 Reklama Za Web

of 21 /21
**** IVANA SRAGA **** 2010. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE α

Embed Size (px)

Transcript of Fizika 7 Reklama Za Web

**** IVANA SRAGA ****2010.

ZBIRKA POTPUNO RIJEENIH ZADATAKAPRIRUNIK ZA SAMOSTALNO UENJE

Fizika-7

Autor:

IVANA SRAGA Grafiki urednik: Mladen Sraga

BESPLATNA - WEB-VARIJANTA

Tisak: M.I.M.-SRAGA d.o.o.

CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina knjinica, Zagreb

M.I.M-Sraga d.o.o. 2011.

Potpunu garanciju na kompletnu zbirku daje: centar za dopisnu poduku M.I.M.-SRAGA dakle sve to vam se ini nejasno krivo ili sumnjivo - zovite 01-4578-431 ili 01-4579-130 i traite dodatne upute i objanjenja ... Dodatne upute i objanjenja moete zatraiti i na mail: [email protected] Ovo je jako skraena varijanta nae zbirke samo oglednih 20-stranica . M.I.M.-SRAGA d.o.o. zadrava sva prava na reproduciranje , umnaanje , prodaju ove zbirke potpuno rijeenih zadataka iskljuivo u okviru svog programa poduke i dopisne poduke. Nikakva komercijalna upotreba ove zbirke nije dozvoljena bez pismene dozvole nakladnika !

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

Cijena kompletne zbirke FIZIKE 7 za SEDMI razred osnovne kole je 250 kn sa popustom od 40% = 150 kn Sve dodatne informacije i narudbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected] iz nae ponude izdvajamo:

Sve dodatne informacije o ovim zbirkama zatraite na mail: [email protected] ili na nae telefone 01-4578-431 , 4579-130

Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

Ogledni primjeri rijeenih zadataka:

14. Pretvorite u milimetre:a) b) c) d) e) Rj. a) 2 m 3 dm 1 cm moemo napisati kao 2 m = 2 1000 mm = 2 000 mm 3 dm = 3 100 mm = 300 mm 1 cm = 110 mm = 10 mm Sada moemo zapisati i izraunati: 2 m 3 dm 1 cm = 2 m + 3 dm + 1 cm = 2 000 mm + 300 mm + 10 mm = 2 310 mm b) 8 m 5 dm 7 cm = 8 m + 5 dm + 7 cm 8m = 8 1 000 mm = 8 000 mm 5 dm = 5 100 mm = 500 mm 7 cm = 7 10 mm = 70 mm 8 m 5 dm 7 cm = 8 m + 5 dm + 7 cm = 8 000 mm+ 500 mm + 70 mm = 8 570 mm c) 12 m 32 dm 18 cm = 12 m + 32 dm + 18 cm 12 m = 12 1 000 mm = 12 000 mm 32 dm = 32 100 mm = 3 200 mm 18 cm = 18 10 mm = 180 mm 12 m 32 dm 18 cm = 12 m + 32 dm + 18 cm = 12 000 mm + 3 200 mm + 180 mm = 15 380 mmIvana Sraga

2 m 3 dm 1 cm 8 m 5 dm 7 cm 12 m 32 dm 18 cm 72 m 61 dm 13 cm 3 km 27 m 6 cm

2 m + 3 dm + 1 cm

9

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

17. Debljina jedne knjige koja ima 180 listova iznosi 45 cm. Izraunaj debljinu jednog lista.Rj. du (debljina jedne knjige) = 45 cm = 45 10 mm = 450 mm N (broj listova koje sadri knjiga) = 180 d1 (debljina jednog lista) = ? du = N d1 450 mm = 18 d1 450 mm 180 d1 = 2,5 mm d1 = Debljina jednog lista je 2,5 mm. :180

18. Jedna biljenica ima debljinu 4 cm, a debljina jednog lista iznosiima ova biljenica?

0,2 cm. Koliko listova

Rj. du (deblina biljenice) = 4 cm = 4 10 = 40 mm d1 (debljina jednog lista) = 0, 2 cm = 0, 2 10 = 2 mm N (broj listova) = ? du = N d1 40 mm = N 2 mm 40 mm 2 mm N = 20 N = Biljenica ima 20 listova. :2 mm

13Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

8. Izrazite u metrima kvadratnim:a) b) c) d) 30 000 mm 2 2 814 cm 2 0,2 km 2 25 dm 2 e) f) g) h) 32 785 mm 2 58 km 2 421 dm 2 813 cm 2

Rj.

a)

30 000 mm 2 =

m2

Pravilo pretvaranja:

100

100

100

m

2

dm

2

cm

2

mm 2

dijeli

30 000 mm 2 = 30 000:1 000 000 m 2 = =

30 000 m2 = 1 000 000

3 = 0, 03 m 2 = 3 102 m 2 100

b)

2 814 cm 2 =

m2

Pravilo pretvaranja:

100

100

m2dijeli

dm 2

cm 2

2 814 cm 2 = 2 814:10 000 m 2 =

2 814 2 m = 0, 2814 m 2 10 000

c)

0,2 km 2 =

m2

Pravilo pretvaranja:

1 000 000

km

2

m2

mnoi

0, 2 km 2 = 0, 2 1 000 000 m 2 =

2 1 000 000 m 2 = 2 100 000 m 2 = 10 2 5 = 200 000 m = 2 10 m 2

26Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

d)

25 dm 2 =

m2

Pravilo pretvaranja:

100

m

2

dm 2

dijeli

25 dm 2 = 25:100 m 2 =

25 2 m = 0, 25 m 2 100

e)

32 785 mm 2 =

m2

Pravilo pretvaranja:100 100 100

m2

dm 2dijeli

cm 2

mm 2

32 785 32 785 mm 2 = 32 785:1 000 000 m 2 = m 2 = 0,32 785 m 2 1 000 000

f)

58 km 2 =

m2

Pravilo pretvaranja:

1 000 000

km

2

m2mnoi

58 km 2 = 58 1 000 000 m 2 = 58 000 000 m 2 = 5,8 107 m 2

g)

421 dm 2 =

m2

Pravilo pretvaranja:

100

m2dijeli

dm 2

421 dm 2 = 421:100 m 2 =

421 2 m = 4, 21 m 2 100

h)

813 cm 2 =

m2

Pravilo pretvaranja:

100

100

m

2

dmdijeli

2

cm 2

813 cm 2 = 813:10 000 m 2 =

813 m 2 = 0, 0813 m 2 10 00027Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

11. Pod u hodniku pravokutnog oblika treba oploiti ploicama povrine 4 dm . Hodnik ima2

duljinu 2 m, a irinu 80 dm. Koliko ploica treba za poploavanje tog hodnika? Rj. Hodnik ima oblik pravokutnika, znai moramo izraunati njegovu polotinu, te je podijeliti sa plotinom jedne ploice. Tako emo dobiti broj potrebnih ploica.P (plotina hodnika) = a b a (duljina) = 2 m = 2 10 dm = 20 dm b (irina) = 80 dm P (plotina ploice) = 4 dm 2 1 N (broj ploica) = ?

P = a b P = 20 dm 80 dm P = 1 600 dm 2 Plotina hodnika je 1 600 dm 2 .

N = broj ploica N = N = P plotina hodnika P plotina ploice 1

1 600 dm 2 4 dm 2 N = 400 ploica

Potrebno je 400 ploica da bi poploili hodnik plotine 1 600 dm 2 .

30Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

Obujam

1. to je obujam?Rj. Prostor koji zauzima neko tijelo nazivamo njegovim obujmom.

2. Koja je oznaka za obujam i kako glasi njegova osnovna jedinica?Rj. Oznaka za obujam je veliko slovo V . Jedinica za obujam je kubini metar m3 . Kubini metar je kocka brida 1 m. Kocka je pravilno geometrijsko tijelo jednakih bridova.

3. to je po definiciji litra?Rj. Po definiciji jedna litra (L) je 1 dm3 .

4. Da li je obujam osnovna ili izvedena fizikalna veliina?Rj. Obujam je izvedena fizikalna veliina. Volumen ili obujam iskazujemo jedinicom metar kubni. Kaemo da se kubni metar izvodi iz metra.

37Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

d)

1,4 L =

mm3

1 000

1 000

dm

3

cm

3

mm3mnoi

L = dm3

1, 4 L = 1, 4 dm3 = 1, 4 1 000 000 mm3 = 1 400 000 mm3 = 14 105 mm3

e)

0,0158 m3 =

mL

1 000

1 000

dm= 158 102 mL

3

cm

3

3 mm3 L = dm

0,0158 1 000 000 cm 3 = 15 800 cm3 = 15 1800 mL

mnoi

f)

0,05 dm3 =

mm33 3 4 3

1 000

1 000

dm

3

cm

3

mm3mnoi

0, 05 1 000 000 mm = 50 000 mm = 5 10 mm

g)

0,007 m3 =

cm33 3 3 3

1 000

1 000

m3

dm3mnoi

cm3

0, 007 1 000 000 cm = 7 000 cm = 7 10 cm

h)

5,6 m3 =

mL

1 000

1 000

m

3

dm

3

3 cm3 mL = cm

mnoi

5,6 1 000 000 cm3 = 5 600 000 cm3 = 5 600 000 mL = 56 105 mL

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

Fp

Trenje Ftr N Ftr = FP = faktor trenja

FtrFg

F

FP = pritisna sila Fp = G

7. Objasni razliku izmeu sile tee (gravitacijske sile) i teine.Rj. Hvatite sile tee Fg je u tijelu, a hvatite teine G u toki ovjesa ili toki u kojoj je tijelo poduprto.

Sila tee Fg

Sila tijela G

G

FgG

8. Nabroji vrste trenja.Rj. a) Statiko trenje - dri tijelo na podlozi i opire se sili kojom vuemo tijelo. b) Trenje klizanja - ometa gibanje tijela koje klizi po podlozi. c) Trenje kotrljanaj - nastaje prilikom kotrljanja tijela.

74Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

19. Sile od F

1

= 3 N, F2 = 5 N i F3 = 6 N djeluju na tijelo u istom pravcu, a u suprotnom

pravcu na isto tijelo djeluju sile od F4 = 2 N i F5 = 7 N. Naite njihovu rezultantu raunski i grafiki. Rj. Grafiki

F1 = 3 N

F2 = 5 N

F3 = 6 N

F4 = 2 N

F5 = 7 N

FR = 5 N

Raunski FR = F1 + F2 + F3 ( F4 + F5 ) FR = 3 N +5 N + 6 N (2 N + 7 N) = 14 N 9 N = 5 N

20. Sila toka rijeke je 50 N, a vuna sila motora amca je 300 N.Kolika ukupna sila djeluje na amac ako se on giba: a) nizvodno b) uzvodno Rj.F1 (sila toka rijeke) = 50 N F2 (vuna sila amca) = 300 N FR = ?

a) amac se giba nizvodno.FR = F2 + F1 FR = 300 N + 50 N FR = 350 N

Ukupna sila koja djeluje na amac kad se on giba nizvodno je 350 N.78Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

29. Luka ima masu 60 kg i dri kolsku torbu teine 160 N. Kolika je ukupna teina Lukei torbe? Rj. m1 (masa Luke) = 60 kg G2 (teina kolske torbe) = 160 N g = 10 G=? teina Luke G1: G1 = m1 g G1 = 60 kg 10 N = 600 N kg Ukupna teina Luke i torbe G: G = G1 + G2 G = 600 N + 160 N = 760 N N kg

Ukupna teina Luke i kolske torbe je 760 N.

30. U posudu mase 100 g ulijemo 0,5 L vode. Posudu drimo u ruci. Koju i koliku silumoraju savladati nai miii? Gustoa vode je 1 000 kg . m3

Rj. m1 (masa posude) = 100 g = 100:1 000 kg = 0,1 kg V (volumen vode) = 0,5 L = 0,5:1 000 m3 = 0, 0005 m3 kg (gustoa vode) = 1 000 3 m N g = 10 kg G=? Iz zadanih vrijednosti za volumen i gustou vode izraunavamo njenu masu m2 .masa vode m2 : m2 = V m2 = 1 000 kg 0, 0005 m3 = 0,5 kg m3 85Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

36. Drvena kutija povrine 400 cmb) Kolika je mase te kutije? Rj.

2

tlai podlogu tlakom od 160 kPa.

a) Kolika je teina drvene kutije?

400 4 m2 = m 2 = 0, 04 m 2 10 000 100 p = 160 kPa = 160 000 Pa A = 400 cm 2 = a) F = ? b) m = ? F A b) F = m g g = 10 4 m2 100 m= N kg

a) p =

F = p A F = 160 000 Pa F = 6 400 N Teina drvene kutije je 6 400 N.

F g 6400 N m= N 10 kg m = 640 kg Masa kutije je 640 kg.

37. Kolikom silom pritie zrak na povrinu stola (pravokutnog oblika) duljine 120 cm i irine90 cm uz tlak od 118 kPa? Rj. 120 m = 1, 2 m 100 90 m = 0,9 m b (irina) = 90 cm = 100 p = 118 kPa = 118 000 Pa a (duljina) = 120 cm = F =?

Sada moemo izraunati silu pritiska.Potrebno je izraunati prvo povrinu stola pravokutnog oblika: A = a b A = 1, 2 m 0,9 m A = 1, 08 m 2 Povrina stola je 1,08 m 2 .

F F = p A A F = 118 000 Pa 1, 08 m 2 F = 127 440 N p=

Zrak pritie stol silom od 127 440 N.126

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

46. Koliko vode temperature 15

C trebamo pomijeati sa 42 litara vode temperature 100 C

da bismo dobili vodu temperature 45 C? Rj. Ve ste primjetili da je volumen vode izraen u litrama jednak masi vode izraen u kilogramima. Pazite to vrijedi samo za vodu, a za ostale, morate pomou gustoe izraunati iz volumena masu tijela. V1 = 42 L t1 = 100 C t2 = 15 C c1 = c2 = c m1 = 40 kg

= 45 CV2 = ? Q1 = Q2 m1 c ( t1 ) = m2 c ( t2 ) m1 ( t1 ) = m2 . ( t2 ) :c

42 kg (100 C 45 C ) = m2 ( 45 C 15 C ) 42 kg 55 C = m2 30 C 42 kg 55 C 30 C m2 = 77 kg m2 = :30 C

V2 = 77 L

Potrebno je pomijeati 77 L vode.

Ovo su ogledni primjeri stranica iz ZBIRKE POTPUNO RIJEENIH ZADATAKA autorica: Ivane Sraga , izdava: M.I.M.-Sraga kompletnu zbirku moete kupiti preko: www.mim-sraga.com ili narudbom na 01-4578-431

Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

**** IVANA SRAGA ****2012.

UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEENIH ZADATAKAPRIRUNIK ZA SAMOSTALNO UENJE

Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

Cijena kompletne zbirke KEMIJA 7 za SEDMI razred osnovne kole je 250 kn sa popustom od 40% = 150 kn Sve dodatne informacije i narudbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected] idu samo zadaci a kompletna rjeenja kreu od 10 stranice pa na dalje

I

Kemija

Ponovimo1.Tko su Lavoslav Ruika (1939. g.) i Vladimir Prelog (1975. g.)?

2.

Nadopuni a) Znanosti koje pruavaju prirodu zovu se __________ ___________. b) Biologija je prirodna znanost koja prouava _______ ___________. c) Prirodna znanost koja prouava grau, svojstva i promjene tvari zove se ___________ .

3.

Nadopuni a) U odmjerno posue ubrajamo ________, ________ _________, _________ . b) Od porculanskog posua najee se upotrebljavaju __________ , _________ i tarionici. Zdjelice i lonii __________ se izravno zagrijavati na plamenu, a tarionici __________. c) U pribor za zagrijavanje ubrajamo: _______ ______, _________, _________, _________ i piritnu grijalicu. d) Erlenmeyerova tikvica, ae, okrugla tikvica s ravnim dnom, Petrijeve zdjelice, epruvete nainjene su od __________ . e) Postupak kojim oponaamo neku promjenu koja se zbiva u prirodi kako bismo je prouavali nazivamo __________ ili __________ . f) Pokuse koje izvodi uiteljica, a uenici samo prate tijek pokusa i zapisuju podatke nazivamo _______________ ___________.

Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

4.

Navedeni pribor i posue razvrstaj na stakleno posue, porculansko posue i metalni pribor: tikvica za destilaciju, tronog, laboratorijska klijeta, tarionik, menzura, lijevak, boca za otopine, jaice, Petrijeve zdjelice, mreica, mufa

stakleno posue

porculansko posue

metalni pribor

II2.

Tvari i njihova svojstva

Od ega se sastoje tijela?

3.

Navedene tvari razvrstaj na one koje nalazimo u prirodi i one koje je proizveo ovjek: voda, bakar, eer, plastika, elik, zrak, kuhinjska stol, staklo, drvo, zlato, papir, alkohol, vapnenac, lijekovi, vapno, dijamanti.

Tvari koje nalazimo u prirodi

Tvari koje je proizveo ovjek

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

III Vrste tvari5.Navedite postupke kojima biste razdvojili slijedee smjese na pojedine sastojke a) odvajanje krvnih stanica od krvne plazme __________________ b) izdvajanje kuhinjske soli iz vodene otopine __________________ c) razdvajanje otopine eera od (vika) neotopljenog eera na dnu posude __________________ d) razdvajanje alkohola i vode __________________ e) f) g) h) i) j) k) l) smjesa eljezne piljevine i pijeska smjesa bakrenih strugotina i joda smjesa krede i vode smjesa krede, eera i eljeza modru galicu iz vodene otopine modre galice vodu iz vodene otopine modre galice sol iz morske vodee benzina iz nafte __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________

IV Zrak i voda24.25.Kakva mora biti voda za pie?

Navedi svojstva iste vode.

Centar za poduku M.I.M.-Sraga .

Fizika-7

V GRAA TVARIPreostale zadatke iz PDFKEMIJA 7 Otvorite sa ovog linka: http://www.mim-sraga.com/Kemija/Kemija-7-Ivana-2012-za-web.pdf

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-7

Sve dodatne informacije i narudbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected] iz nae ponude izdvajamo:

Sve dodatne informacije o ovim zbirkama zatraite na mail: [email protected] ili na nae telefone 01-4578-431 , 4579-130

Centar za poduku M.I.M.-Sraga .