Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 2 - fmf.uni-lj.siskreko/Pouk/dm1_fm/Izpiti/2015-16/... ·...

of 4 /4
Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 20. januar 2016 ˇ Cas reševanja je 90 minut. Vse odgovore utemeljite. Veliko uspeha! Ime in priimek Sedež (2.01) Vpisna številka 1 2 3 4 Σ 1. naloga (25 toˇ ck) Za vsaka dva od grafov G 1 , G 2 in G 3 preveri, ali sta izomorfna, ter pojasni, zakaj. G 1 G 2 G 3

Embed Size (px)

Transcript of Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 2 - fmf.uni-lj.siskreko/Pouk/dm1_fm/Izpiti/2015-16/... ·...

Page 1: Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 2 - fmf.uni-lj.siskreko/Pouk/dm1_fm/Izpiti/2015-16/... · Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 20. januar 2016 Cas reševanja je 90 minut. Vse odgovore

Diskretna matematika 1: 2. kolokvij20. januar 2016

Cas reševanja je 90 minut. Vse odgovore utemeljite. Veliko uspeha!

Ime in priimek

Sedež (2.01)

Vpisna številka

1

2

3

4

Σ

1. naloga (25 tock)

Za vsaka dva od grafov G1, G2 in G3 preveri, ali sta izomorfna, ter pojasni, zakaj.

G1 G2 G3

Page 2: Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 2 - fmf.uni-lj.siskreko/Pouk/dm1_fm/Izpiti/2015-16/... · Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 20. januar 2016 Cas reševanja je 90 minut. Vse odgovore

2. naloga (25 tock)

a) (10 tock) Poišci splošno rešitev rekurzivne enacbe

an+3 −3an+2 +4an = 0

b) (15 tock) Poišci rešitev rekurzivne enacbe

bn+3 −3bn+2 +4bn = 6 ·2n

pri zacetnih pogojih b0 = 1, b1 = 0 in b2 = 7.

Page 3: Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 2 - fmf.uni-lj.siskreko/Pouk/dm1_fm/Izpiti/2015-16/... · Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 20. januar 2016 Cas reševanja je 90 minut. Vse odgovore

3. naloga (25 tock)

Za grafa G,H je kartezicni produkt GäH graf z množico vozlišc V (G)×V (H), dve vozlišci (x1, y1)in (x2, y2) sta povezani natanko tedaj, ko velja x1 = x2 in obstaja povezava y1 y2 v grafu H, alipa velja y1 = y2 in obstaja povezava x1x2 v grafu G. Naj bo Pk pot na k ≥ 2 vozlišcih. Spodaj jenarisan graf P5äP3.

(1,1)

(5,3)

a) (10 tock) Ali ima graf Pi äP j Eulerjev obhod za i, j ≥ 3?

b) (15 tock) Naj bo C3 cikel na 3 volišcih. Nariši P3äC3. Ali obstaja drevo T, da ima TäC3Eulerjev sprehod?

Page 4: Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 2 - fmf.uni-lj.siskreko/Pouk/dm1_fm/Izpiti/2015-16/... · Diskretna matematika 1: 2. kolokvij 20. januar 2016 Cas reševanja je 90 minut. Vse odgovore

4. naloga (25 tock)

Naj bo G usmerjen graf.

a) (5 tock) Naj bodo u,v,w vozlišca v V (G). Dokaži: Ce obstaja usmerjena pot iz u v v in usme-rjena pot iz v v w, potem obstaja usmerjena pot iz u v w.

b) (20 tock) Naj v G za vsak par vozlišc u,v obstaja usmerjena pot iz u v v ali pa usmerjenapot iz v v u. Dokaži, da potem v G obstaja neko vozlišce, iz katerega obstaja usmerjena pot dovsakega drugega vozlišca.