antonaras 2006 - dxae

of 13 /13
Γυάλινα μεσοβυζαντινά βραχιόλια. Συμβολή σε θέματα διάδοσης, παραγωγής, τυπολογίας και χρήσης Αναστάσιος ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ Τόμος ΚΖ΄ (2006) • Σελ. 423-434 ΑΘΗΝΑ 2006

Embed Size (px)

Transcript of antonaras 2006 - dxae

. , ,

(2006) . 423-434 2006

, ,

JTL , . , , . , , (9-12 .) , , . 2 ..1. 1 , , La Tene culture2, , 1-2 . ..3. 3 . ..4

. , , 5 . , , 6 , (. 1). , , 7 . , . 8. 9 . 7 8 , 10 , 6 (7 8) . 9

. Spear, The Pre-Islamic Glass Bracelets of Palestine, JGS 30 (1988), 51-62, . 56, . 2. T. E. Haevernich, Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Sptlateinezeit auf dem europischen Festland, 1960, . 3 Spear, .., 56, . 3-4. 4 , 51. 5 , 60. . 6 S. Loeschke, Frhchristliche Werksttte fr Glasschmuck in Trier, Trierer Heimatbuch, 1925, 337-360, . 357 359, Spear, .., 52, . 7.

. Maneva, Docnoanticki belegzii od Herakleia, MAA 11 (1990), 171-180. . (.), . 6.000 , , , 1997,150. . , 3 6 . .. . , 3 (1997), 56-69, . 65,. 3. 8 Spear, .., 54-59. 9 , , . . Spear, Ancient Glass in the Israel Museum. Beads and Other Small Objects, 2001,196.

7

423

. 1. . . 13 . , 11 . -

. , . 20 12 . 11-12 1 3 , , 13 (13-15 .) 16 1 4 . , , 15 . , , , 9 13 , . - 1 6 , -

, 196. . Spear, Islamic Glass Bracelets of Palestine: Preliminary Findings,/G5 34 (1992), 44-63, . 44-46,56. C. Mayer, Glass from Quseir al-Quadim and the Indian Ocean Trade, Chicago 1992, 90. S. Carboni, Glass Bracelets from the Mamluk Period in the Metropo litan Museum of Art, JGS 36 (1994), 126-129, . 126. Y. Shindo, The Classification and Chronology of the Islamic Glass Bracelets from al-Tur, Sinai Nichio Tetsuo (.), Cultural Change in the Arab World, Osaka 2001,73-100, . 93. 13 R. Ettinghausen, The Kufesque in Byzantine Greece, the Latin West and the Muslim World, M. Rosen-Ayalon (.), Islamic Art and Archaeology: Collected Papers, 1984, 28-47, . . 23, Spear, .. (. 12), 56. 14 Spear, .., 56. . Shindo, Islamic Glass Bracelets in the Red See Region, Annales du 13e Congrs de VAssociation Internationale pour l'histoire du verre, Lochern 1996, 269-276, . 269. Spear, Ancient Glass (. 10), 196. Spear, Islamic Glass Bracelets .. (. 12), 56 . 32. 16 , : . , 1996-1998: , 12 (1998), 525-542, . 532. . . (. . ), , 2002,404. : . -, 42 (1987), , 418. , : - (.), .., 420.12

11

: (.), .. (. 7), 171-172, 174. , . : . , 47 (1992), , 443. . - . , , . 381-390. : . , 29 (1973-1974), , 697, . 507. : . , 38 (1983),, 333. , : (.), .. (. 7), 218-219. : . -, 1999, 13 (1999), 15-28, . 23. S. Doucata-Demerzi, The Place of Medieval and Post-Medieval Maroneia in Western Thrace, 8th Annual Meeting of European Association ofArchaeologists, 24-29/9/2002 Thessaloniki, Hellas, Abstracts Book, 185. (.), .., 419. : . , , 10 (1996), 865-871, . 869. : . - . , , 1 (1981), 23-42, . 28,34. , , : . , 29 (1973-1974), , 794-795, . 585 , . : - (.), .., 418-419.

424

, .... , , , 21 -, 22 . , , .

17

18

19

20

, , 24 . , . . , 0,90-1,20 1,50-2 . 25 .

, , , , , 2 3 .

: . , , AAA XX (1987), 44-64, . 55-60. , . : . , 36 (1981), , 293, . 193. , . : G. R. Davidson, The Minor Objects. Corinth. Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens, . XII, Princeton, N.J. 1952,262-265, . 2138-2162. 17 D. Minic, Pojava i rasprostranjenost narukvica od staklene paste na srednjovekovnim nalazistima u Jugoslaviji, V. Han (.), Srednjovekovno staklo na Balkanu (V-XVvek), Zbornik radova sa medjunarodnog savetovanja odrzanog od 22. do 24. Aprila 1974. u Beogradu, 1975,71-78, . 72-74, . . Zeravica, Glasgegenstnde der Lokalitt Popovica (Ostserbien) aus dem XI.-XII. Jahrhundert , 53-62. E. Taleska, Prilog kon proucuvanje na srednovekovni belezici od staklovina na teritoriata na SR Srbija, SR Makedonija i NR Bulgarija, Zbomik na Trudovi, Prilep, III (1986), 215-221, . 215, . 1. M. Popovic, Tvrdjava Ras, 1999,246-47. 18 Taleska, .., 215-221. E. Maneva, Srednovekoven nakit od Make donija, 1992, 75-78, . G. Dzingov, Za proizvodstvo na st'klo srednovekovna B'lgariia, Arheologiia 2-4 (1960), 1-8, . 6-7. I. Changova, Za st'klenite grivni srednovekovna B'lgariia, . Mijatev, V. Mikov (.), Izsledvaniia pamet na Karel Shkorpil, 1961, 179-188, , Minie, .. (. 17), 71, . 2. P. Gatev, Nakiti ot pogrebuvaniiata ot XI-XII v., Arheologiia 19A (1977), 3646, . 39-41. G. Djingov, Bracelets en verre dcor peint de la Bulgarie mdivale, Annales du 7e Congrs International d'tude historique du verre, Berlin-Leipzig, 15-21 aot 1977, 1978, 149157, . I. Changova, Pernik Bh Krepostta Pernik VIII-XIVv., 1992, 145, . 132.1-3, 6-7. . Borisov, Djadovo Bulgarian,

Dutch, Japanese Expedition, 1: Mediaeval Settlement and Necropolis (llth-12th Century), Tokio 1989,285-296. 20 P. Diaconu, Parures du Xle sicle dcouvertes Pacuiul lui Soare, Dacia, n.s. IX (1965), . E. Comsa, Podoabele de sticla, Gh. Stefan, I. Barnea, M. Comsa, E. Comsa, Dinogetia, , 1967, 302-315, Minie, .. (. 17), 71, . 2. . von Saldern, Ancient and Byzantine Glass from Sardis, Cambridge, Mass., 1980,98-101. , , , . Spear, Ancient Glass (. 10), 197. C. Lightfoot - M. Aislan, Ancient Glass of Asia Minor. The Yiiksel Eritman Collection, 1992, . 150-176. . Grler, Tire Mzesi Cam Eserleri, 2000, . 158-166,158-166. . . L'vova, St'kliannye braslety I busy iz Sarkela-Beloi Bezhi, MaterialyilssledovanijapoArkheologii SSSR, 75 (1959), 307-323. M. D. Poluboianova, Steklianye braslety drevnovo Novgoroda, Materiafy i IssledovanijapoArkheologii SSSR 111 (1963), 168 .., Minie, .. (. 17), 71, . 2.1. Shchapova, Steklannie izdelija srednevekovoj Tmutarakani, Keramika i steklo Drevnei Tmutarakani, 1963,102-119, Djingov Bracelets en verre, .. (. 19), 156, . 23. Gatev, .. (. 19), 45, . 17. 23 . Gorin-Rosen, The Ancient Glass Industry in Israel: Summary of the Finds and New Discoveries, M. D. Nenna (.), La route du verre. Ateliers primaires et secondaires du second millnaire av. J.-C. au moyen ge, Lyon 2000,49-64. M. D. Nenna - D. Foy, Tout feu tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France, Aix-en-Provence 2001,35-39. 24 Nenna - Foy, .., 99-120. 25 Gorin-Rosen, .., 64, .

425

, , 26 . , , , . . , , 2 7 . : , . . , , . (1110-1140) 28 . , , -

, , . , , . . , , , . , , , , . , , . : , ( ), . , , . -

Dzingov, Za proizvodstvo, .. (. 19), 3, 4. G. Dzingov, Srednovekovna staklarska rabotilnica Patleina, IzvArhlnst 26 (1963), 47-69. Zeravica, Glasgegenstnde, .. (. 17), 61, . IV.4-6. . Vzarova, Zur Problem der Glasproduktion im mittel alterlichen Bulgarien (8.-10. Jh.), Srednjovekovno staklo na Baikanu (. 17), 115-121. V. Valov, Production du verre dans la capitale mdivale bulgare Veliko Tirnovo de la fin du Xllme la fin du XlVme sicle, , 127-141, . 139. V. Han, The Origin and Style of Medieval Glass Found in the Central Balkans, JGS 17 (1975), 114-126, . 116. Djingov, Bracelets en verre, .. (. 19), 157. D. Jankov, Ostatki ot srednovekovna st'klarska

26

rabotilnica Stara Zagora, Izvestija na Muzeite ot Jugoistochna B'lgarija 6 (1983), 43-47. 27 R. Brill, The Glassmakers of Firozabad and the Glassmakers of Kapadwanj: Two Pilot Video Projects, Annales du 15e Congrs de l'Association Internationale pour l'histoire du verre, - Corning 2001,267-268. 28 Theophilus, On Divers Arts: The Foremost Medieval Treatise on Painting, Glassmaking and Metalwork (translated from the Latin with introduction and notes by J. G. Hawthorne and C. S. Smith), 1979,73, . 2, . 31.

426

, (. 2 3). , : , , , , D, (. 7). , , . , , , , , , . , , , . . ,

. 2. . 10-12 .

2 9 . , 3 0 . 13 3 1 . . . , , . , , , , , . , ,

. 3. 10-12 .

.

30 M. D. Nenna, Les ateliers traditionnels d'aujourd'hui des modles Brill, .. (. 27), 267. pour l'archologie? D. Foy (.), Cur de verre: production et 3 1 Mayer, Glass from Quseir al-Quadium (. 12), 91, diffusion du verre antique, , Ple Archologie du . Dpartement du Rhne, Gollion 2003,52-59, . 56-59.

427

, (. 4). , . , , , , . , . (. 5). , . , . , . -, , , - . , , , . , ' 3 2 , . , . , , . silver stain33, . -

. 4. . .

. 5. . 10-12 . 8 . 13-14 . , -

. . V. Gill (with contributions by CS. Lightfoot, E.A. Ivison, and M. " D. Whitehouse - L. Pilosi - . Wypyski, Byzantine Silver Stain, T. Wypyski,) Amorium Reports, Finds, I: The Glass (1987-1997), BAR I. S. (2000), 85-96, . 95. JGS 42 1070, 2002,208, . 2/33:669,2/34:690,2/35:704,708,717. 428

32

. 6. , , , . , , , . , , , . , . , , . , ( , 3 4 3 5 ) . , (.. , , , ), (.. ) (. 6-8).

5 . 9-11.

. 7. . 10-12 .

. , 12 ., 1986, 79-80, . . , . , 1995,74,86,89. 35 . , . , 1995,56,78-79,101.

34

. 8. . 10-12 .

429

. 9. . 9-11 au

. 10. . 9-11 .

(.. , ) (. 9). , 3 6 (. 10 11). . 37 , , , , 38 (. 12). , . ,

. 11. . 10-12 .

(.), .. (. 7), 215. - (.), .. (. 16), . 827,582-833. 37 Davidson, .. (. 16), 264, . 2149. 430

38

- (.), .. (. 16), . 828, 583.

, . . 12. . , - . 3 9 . , 4 0 , 41 . , , . , . , , , . , , . . , . 4-5 . 7-8 10 . , 42 . , , . , , , 4 3 . . 4 4 . 4 5 . , , 4 6 . (. 13), , , , 47 .

(.), .. (. 7), . 243,210, . 40 , . 257,216, . 41 - (.), .. (. 16), . 519520,412-413. 42 . Traikovski, Grobot 105 od Morodvis, MAA 12 (1990-1991), 235-246. - (.), .. (. 16), 419. 43 . Maneva, Les bracelets mdivaux ports sur le haut du bras dcouvertes en Macedonie, M. Lazic (.), Vestigatio Vetustatis Aleksandrini Cermanovic-Kuzmanovicodprijatelja, saradnika i ucenika,

39

2001,299-307, . 301. . Radojkovic, Nakit kod Srba, 1969,44,146. M. G. Parani, Reconstructing the Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious Iconography, 11th-15th Centuries, Leiden - 2002,73-74. A. P. Kazhdan - A. Wharton Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries, Berkeley, Los Angeles - 1985,76. 47 , .. (. 34), 53.44

431

. 13. (1164).

. Nerezi

, 48 . , , , , 4 9 . -, , 50 . 51, -

, . , 11 11-12 52 , 9 10 . , , , 13 20 . - 53 . . , , , . , 5 4 . , 55 , .

, .. (. 35), 120, . 120. -, .. (. 34), 62 . 34. V. Djuric, Vzantijskefreskeu Jugoslaviji, 1974, . . VII. 49 Djuric, .., . . IX. Kourbinovo. 50 . , . , 1995, . 18 19. 51 , .. (. 34), 52-55, . 52 , 36. 53 Kazhdan - Wharton Epstein, .. (. 46), 78. 54 Minie, .. (. 17), 77, . 432

48

: ( , ), (Gill, .. (. 32), 79-99,183221) Popovica (Zeravica, Glassgegenstnde, .. (. 17), 53-62), . , , , .

55

- , 3 .., 7-8 , . , 56 . , , , , 9 10 , , 13 14 , 57 . , , 19 , . . 9 13 , . , , 3 0 . , -

, , 9 . , , , , . -59 60 61 , , 6 2 . , , 9 11 12 6 3 . , , , ' , 9-10 ,

56

. , , . - (.), (7-9 .), 2001, 347-364, . 347-349. 57 14 ( ). , . Davidson, .. (. 16), 263-264, , Minie, .. (. 17), 71-78, . 74, . Cunjak, Smederevska Tvrdjava Novija istrazivanja, Smederevo 1998, 213-214, , Djingov, Bracelets en verre, .. (. 19), 157, Gatev, Nakiti, .. (. 19), 41 ...., Maneva, Srednovekoven nakit (. 18), 75-78. 58 S. Jr. Vryonis, Byzantine Society and Civilization H. C. Evans W. D. Wixon (.), The Glory of Byzantium. Art and Culture of the

Middle Byzantine Era A.D. 843-1261, , 1997, 4-19. . . , (904..) ( - .), 1987,11,71-78. 59 . Laiou, Exchange and Trade, Seventh-Twelfth Centuries, A. Laiou (.), The Economic History of Byzantium from the Seventh Through the Fifteenth Century, . I-III, Washington, D.C. 2002,697-770, . 754-756. 60 G. Dagron, The Urban Economy, Seventh-Twelfth Centuries, , 393-462, . 403-404. 61 , . ' ( - . ), 2001,52-58,179-181, . 5-6. 62 . Harvey, , 900-1200, 1997,422-424. 63 Kazhdan - Wharton Epstein, .. (. 46), 75.

433

. , , , , , . , 64 . , 7-8 . 3 , .

, , , , , , 65 . , , , , . , , 66 , , , , , .

Anastasios Antonaras

MIDDLE GLASS BRACELETS.CONTRIBUTION TO ISSUES OF DISTRIBUTION, PRODUCTION, TYPOLOGY AND USE

-Dracelets made of glass are known from Egypt since the sec ond millennium BC, but remained rare in the Mediterranean until at least the third century AD, during which period they enjoyed a significant distribution. In regions of the develop ment of Islam they continued in use during Early Byzantine times, whereas in Byzantium they disappeared, to reappear in the Middle Byzantine period, in large numbers (Figs 2-12) both in the Asian and the European territories, as well as in regions under its political domination. After the wide diffu sion from the late ninth or the tenth century, bracelets gradu ally decreased and by the thirteenth or fourteenth century had

disappeared. The phenomenon of the reappearance of glass bracelets in this period can be linked with the general political and economic circumstances prevailing in the Byzantine State, with the revival of cities and the reconstitution of the empire. Correspondingly, the gradual disappearance of glass bracelets in Late Byzantine times is linked with the economic circumstances of the period, with the drastic reduction in citi zens' purchasing ability. In contrast to Arab regions, the use of glass bracelets was not revived in Ottoman times, nor even in the nineteenth century, when they were particularly popu lar throughout the rest of the Muslim world.

04

P. Soucek, Byzantium and Islamic East, The Glory of Byzan tium (. 58), 402-412, . 410-411. 65 . -, -

(. . ), 1987,294-346. 66 -, .. (. 34), 145,168,172. , .. (. 35), 193.

434