1ο θέμα γενικών εξετάσεων

of 61 /61
Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις 1. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h): α. 1h β. 12h γ. 24h δ. 48h 2. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα: α. αυξάνεται συνεχώς. β. μειώνεται συνεχώς. γ. μένει σταθερό. δ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται. 3. Σώμα συµµετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που περιγράφονται από τις σχέσεις x 1 = Α ηµω 1 t και x 2 = A ηµω 2 t, των οποίων οι συχνότητες ω 1 και ω 2 διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Η συνισταμένη ταλάντωση έχει: α. συχνότητα ω 1 – ω 2 β. συχνότητα ω 1 + ω 2 γ. πλάτος που μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών μηδέν και 2Α. δ. πλάτος που µμεταβάλλεται μεταξύ των τιμών μηδέν και Α. 4. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µμεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος της εξαναγκασμένης 1

Embed Size (px)

Transcript of 1ο θέμα γενικών εξετάσεων

1. (h):

. 1h

. 12h

. 24h

. 48h 2. . . :

. .

. .

. .

. .

3. x1 = 1t x2 = A 2t, 1 2 . :

. 1 2. 1 + 2 . 2.

. .

4. . , :

.

.

.

. . 5. F. x D , :

. F = D

. F = D x . F = D x

. F = 0 6. LC, Q , q = Q t.

. i = Q t

.

. i = Q t

. i = Q t7.

. .

. .

. = oe t, .

. .

8. - . ,

. .

. .

. .

. . 9. LC :

. .

. .

. .

. .

10. LC i = - 0,5 104 t S.I. :

. 0,5 C

. 0,5.104 C

. 104 C

. 5.10-5 C

11.

. .

. .

. C .

. , .

12. F = -b, b = , ( > 0).

. = o bt

. A = A et

. A = A e- t

.

13. , . :

.

.

.

. .

14. f -

. .

. .

. .

. .

15. . f1 f1 (f1 > f2) , . f2 f1, , :

. .

. .

. .

. f2.

16. . f1 = 5 Hz f2 = 10 Hz, . , :

. 2 Hz

. 4 Hz

. 8 Hz

. 12 Hz

17. , :

. .

. .

. .

. .

18. . :

.

.

.

. .

19. () (f) , :

. f 2 = T

. f T = 1

. T 2 f = 1

. f 2 = 1

20. 20 Hz. :

. 10 Hz

. 20 Hz

. 30 Hz

. 40 Hz

21. , , f1 f2

. 2.

. .

. = 1/(f1 + f2).

. T = (f1 f2)

22. LC, , . , :

. /2

.

. 2

. 4

23. , A , : x = t. :

. = A t

. = -A t

. = A t

. = -A t.

24. . :

.

.

.

. .

25. . .

. .

. .

. .

26. :

. .

. .

. .

. .

27. , , :

. .

. .

. .

. .

28. :

. b .

. b .

. , , .

. .

29. . , ,

. .

. .

. .. .

30. LC

.

. .

. .

. .

31. :

. .

. .

. .

. .

32. .

. .

. .

. , , .

. .

33. t1 . t2 3/4 :

. A/4. 3A/4

. A/2 . A/3

34. .

. 1 5 .

. 2 4 .

. 4 5 .

. 3 4 .

35. , , 1 2. 180o,

. = 1 + 2

. = (1 2 (

.

.

36.

. .

. .

. .

. .

37. LC . LC. :

. .

. .

. .

. .

38. ,

. .

. .

. .

. .

39. 100 MHz, 100,4 MHz.

. .

.

. .

. .

40. ,

. .

. .

. .

. .

41. F = b, b .

. .

. .

. .

. .

42. m k, , . ,

. 2.

. .

. /2.

. 4.

43. LC q = Q t.

.

.

i = Q t.

. t = 0 0.

. U = Cq2/2.

44. . .

. .

. .

. .

45. . . :

.

.

.

. .

46. , . f1 f2 ,

. .

. .

. 2.

. f1 f2.47. .

. .

. .

. .

. . 48.

. .

. .

. .

. .

49. .

. .

. .

. .. .

50. . , ,

. .

. .

. .

. .

51.

. .

. .

. .

. .

52. LC . . C1 C2 = 4C1. :. /2

. 3

. 2

. /4

53. , , .

.

.

.

54. F x (D )

. F = D x. F = - D x2. F = - D x

. F = D x255. f1 f2 . :

.

.

.

.

56. ,

. .

. .

. .

. . 57. - .

. .

. . . . . . 58. , 180,

.

.

.

.

59. LC Q

. .

. .

. .

. .

60. 10 Hz . ,

. 1 Hz.

. 10 Hz.

. 100 Hz.

. 1000 Hz.61. ,

. .

. .

. .

. .

62. , F = b, b ,

. .

. .

. .

. .

63. . 1. .

2. . .

3. f .

4. , , , .

5. LC C .

6. , , .

7. . .

8. .

9. .

10. .

11. LC .

12. , , .

13. .

14. LC .

15. .

16. .

17. .

18. .

19. , b.

20. , .

21. b .

22. .

23. , , .24. H LC , Q C .

25. .26. , .

27. .

28. .

29. .

30. .31. , , .

32. .

33. LC .

34. .

35. .

36. .

37. . 38. .

1. :

. .

. .

. .

. .2. , , :

. .

. .

. x .

. .

3. , :

.

.

.

. .

4. . :

.

. /2

. 2

. /4

5. : , , :

. .

. .

. .

. .

6.

. x/.

. / = c.

. .

. .

7.

. .

. . . . . . 8. ,

. .

. .

. .

. .

9. . .

. .

. (rad).

. .

10. . . :

. .

. .

. .

. , .

11. , , () ()

. E = B . c.

. E = B .c.

. = . c.

. = . c.

12. . , . n1 n2 , :

. n1 > n2.

. n2 > n1.

. n1 = n2.

. n2 = 2n1.

13. . : .

.

.

. .

14. .

. . . . 15.

. .

. . . . . . 16. Mo . a = 30o b = 45o,

. .

. .

. .

. .

17. . r1 r2 . (r1 r2 (=11.,

. .

.

. 0.

. 2.

18.

. .

. .

. .

. .

19. 2 1, . f1 f2 , 1 2 , 1 2 n1 n2 ,

. f1 > f2

. n1 < n2

. 1 > 2

. 1 < 2

20. :

.

.

.

.

21. , .

. .

. .

. .

. .

22. :

. .

. .

. .

. .

23. 1 2, , . 1 2, : .

. 2

. /2

. 0

24. , c, , ,

. c. c2. 1/c. 1/c2

25.

. .

. .

. .

. .

26. . ,

. .

. .

. . . .

27. :

.

.

.

. . 28. y =10 (6t - 2x) S.I., :

. 10 m/s

. 6 m/s

. 2 m/s

. 3 m/s.

29. . () 10 cm 2 m. 6m 2 m. :

. 0 cm

. 10 cm

. 20 cm

. 40 cm

30. 1 2. 1 2 n1 n2 n1> n2.

. .

. .

. .

. .

31.

. .

. .

. .

. .

32.

. .

. .

. .

. .

33. . , :

.

.

.

. .

34. ,

. c2. c

. 1/c . 1/c2 c .

35. .. .

.

. .

. , .

36. :

. .

. .

. .

. .

37. o fo , . f , ,

. < o

. > o. f < fo. f > fo38. :

. .

. .

. .

. .

39. :

. , , .

. .

. , .

. , .

40. :

. .

. . . . . .

41. , , . L. (4) ( ) . , :

. L = 3

. L = 2

. L = 3/2

. L = 2/3

42. .

. .

. .

. .

. /2.

43. , , . I , , , . ( ).

I

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

.

44.

.

.

.

.

45. . .

. . . .

. .

46. , ,

.

.

.

.

.

47.

. .

. .

. .

. .

48.

. .

. .

. .

. .

49. , .

.

. E.

50. . . :

. .

. .

. .

. , .

51. . 1. , .

2. .. .

3. .............. .4. , ........................

5. ..................... .

6. ......................... . 7. ...........8. ...........

52. . ( ).

( ) ( )

1. . . .

2. . . .

3. . . .

4. . . .

5. . . .

. .

53.

. .

. .

. .

. 54. 5 . 1. .

2. .

3. , , .

4. , .

5. .

6. () (b) n > nb.

7. .

8. .

9. .

10. , , .

11. , .

12. , .

13. (.. ) .

14. .

15. .

16. .

17. . , .

18. .

19. 400 nm 700 nm.

20. .

21. 500 nm .

22. .

23. .

24. .

25. .

26. .

27. .

28. , .

29. .

30. .

31. n .

32. .

33. .

34. .

35. , .

36. n1 n2, .

37. , , .

38. .

39. , , .

40. ( ), , . 41. .

42. .43. .44. , .

45. .

46. .47. .48. , 49. 500nm .50. .

51. .52. , .

53. .

54. .

55. .

56. .

57. .58. , .

59. mm.

60. .61. .

62. .

63. , .

64. , .

65. .

66. .

.

1. ( ).

. .

. .

. .

. .

2. . ,

. .

. .

. .

. .

3. 1 . , 2

. 2 = 1. 2 > 1

. 2 < 1. 2 = 0

4. , , , S.I. , . ( ).

1. . rad/s

2. . N.m

3. . kg.m2

4. . m/s2

5. . V/m

. kg.m2/s

5. L . F

. 0

.

.

.

6.

. 1 kg . m2/s. 1 kg . m/s2. 1 kg . m2 . 1 kg . m/s7. . .

. = r ( , r ).

. = cm/R (cm , R ).

. .

8. . . , ...........

9. ,

. .

. .

. .

. .

10. ,

. .

. .

. .

. .

11. S.I.

. 1 kg.m/s

. 1 kg.m2/s

. 1 kg.m/s2

. 1 J.s

12. . . .

. .

. .

. .

13. , : .

.

.

. .

14. R . cm , R, :

. cm

. An

. 0

.

15. m .

, :

. .

. .

. .

. .16. . ,

. .

.

.

17. I II ' . I II

1. . rad/s2

2. . N.m

3. . m

4. . Kg.m2/s

5. . Kg.m/s

. m/s

18. L , ,

.

.

.

.

19. ,

. .

. .

. .

. .20. I1, I2, I3, I4 1, 2, 3, 4 , .

. I1. I2. I3. I421.

. .

. 1m, S.I.

. .

. .

22. .. ...................... ' , .

. , ........... .

23. . *

.m

Kg.m2

.

24. , , , , , . 1. .

2. H , .

3. .

4. , .

5. , , .

6. , , .

7. , .

8. .

9. , .

10. , .

11. .

12. .

13. , .

14. S.I. 1 kg.m.

15. .

16. , , . .

17. .

18. H .

19. .

20. .21. .

22. SI 1 kg m2/s2.23. .

24. .

25. .26. SI Nm.

27. .

28. .

29. , .

30. .

31. .

32. , .

Doppler

1. f. , fS :

.

.

.

.

2.

. .

. .

. .

. .

3. S, , .

:

. .

. .

. .

. .

4. . ,

. .

. .

. , .

. , .

5. m . 2. :

. 0

. m

. 2m

. 3m

6. ,

. .

. .

. .

. , .

7. , . fS.

. .

. .. .

. .

8. , :

.

.

.

.

9.

. .

. .

. .

. .

10.

. .

. .

. .

. .

11. Doppler :

. .

. .

. .

. .

12.

. .

. .

. .

. .

13. :

. .

. .

. .

. .

14. ( ), :

.

.

.

. .

15.

. .

. .

. .

. .

16. :

. .

. .

. .

. , .

17.

. .

. .

. .

. .18.

.

.

.

.

19. ,

. .

. .

. .

. .

20. fs .

. fs.

. fs

. .

. .

21. . . ............

. ........... , .

22. , , , , , .1. Doppler .

2. , .

3. Doppler .

4. .

5. , , .

6. . 7. , , .

8. , .9. .

10. . .

11. .

12. , .

13. , , .

14. Doppler .

15. .

16. .

17. Doppler , .

18. .19. .

20. , () .

21. .

22. .

23. .

24. .

25. .

PAGE 52

_1345193524.unknown

_1345199550.unknown

_1379676238.unknown

_1386246714.unknown

_1386398130.unknown

_1379676240.unknown

_1379676241.unknown

_1379676239.unknown

_1345210340.unknown

_1345212755.unknown

_1345212778.unknown

_1345213203.unknown

_1345212772.unknown

_1345210365.unknown

_1345210304.unknown

_1345199548.unknown

_1345199549.unknown

_1345193561.unknown

_1345199547.unknown

_1345193545.unknown

_1313745833.unknown

_1331993986.unknown

_1331994343.unknown

_1345193140.unknown

_1345193197.unknown

_1345193507.unknown

_1345193164.unknown

_1345193073.unknown

_1331994004.unknown

_1331993715.unknown

_1331993813.unknown

_1313755694.unknown

_1313756623.unknown

_1299213740.unknown

_1299213933.unknown

_1299213957.unknown

_1299214020.unknown

_1299214029.unknown

_1299214007.unknown

_1299213945.unknown

_1299213758.unknown

_1299213827.unknown

_1299213749.unknown

_1299213512.unknown

_1299213528.unknown

_1299213288.unknown