3ο θέμα γενικών εξετάσεων

of 32 /32
Μηχανικές και Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις Επαναληπτικές εξετάσεις 2008 Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση με περίοδο Τ = 4π10 -3 s. Τη χρονική στιγμή t = 0, o πυκνωτής έχει το μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο. Ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 10 μF και η μέγιστη τιμή της έντασης του ρεύματος, το οποίο διαρρέει το πηνίο, είναι 210 -3 Α. α. Να υπολογισθεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του πηνίου. β. Ποια χρονική στιγμή η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου γίνεται μέγιστη για πρώτη φορά. γ. Να υπολογισθεί η μέγιστη τάση στους οπλισμούς του πυκνωτή. δ. Να υπολογισθεί η ένταση του ρεύματος, το οποίο διαρρέει το πηνίο, τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή είναι τριπλάσια της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου στο πηνίο. Δίνονται: 1μF =10 - 6 F, π = 3,14 Εσπερινά 2006 Το σώμα Σ του σχήματος είναι συνδεδεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 900 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σύστημα ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με περίοδο Τ= (π/15) s. Το σώμα τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με ταχύτητα υ = 6 m/s κινούμενο προς τα δεξιά. Να βρείτε: 1

Embed Size (px)

Transcript of 3ο θέμα γενικών εξετάσεων

2008

LC = 410-3 s. t = 0, o . C = 10 F , , 210-3 .

. L .

. .

. .

. , , .

: 1F =10- 6 F, = 3,14 2006

k = 900 N/m, . = (/15) s. t = 0 = 6 m/s . :

. .

. .

. 0 (2/15) s.

. = 3U, U .

2003

2.10-5 F, 0,05 H . 5.10-7 C. .

t = 0 . :

.

.

. C 3.10-7 C.

: = 3,14 .

2009

, . :

x1= At x2= A(t + )

= 4 cm = 10 rad/s.

. .

. .

. t = /15 s t = 0.

. t = /120 s.

2007

m1=1,44 kg, . m2 . 0,4 m/s 0,5 s. , 2,5 r/s. : . .

. .

. .

. .

2008

210-6 F 50 V. t = 0 210-2 H .

. .

. .

. , i = 0,1 A. : = 3,14.

2009

LC , i t :i = - 0,5.104t (S.I.)

L = 10-2 H. :

. .

. .

. Q .

. , q = 3.10-5 C.

2010

: = 5 V , C = 8.10-6 F, L = 2.10-2 H. 1 2 .

. Q .

1 t = 0 2. LC .

. .

. .

. .

2010

1 m1 = 1 kg = 30. 1 = 100 /m , . 1 d1 = 0,1m .

. 1 .

. 1.

1 = 0,3m. 2 m2 = 1kg , 1, .

. 2 .

. . : 30 = 1/2, g = 10m/s2

2003

0,08 m 2 m xx. x = 0 t = 0 . 100 m/s .

. .

. S.I.

. 0,002 kg. ( ).

. , , x = 0. 11 x = 0. : 2 = 10

2004

1 2 u = 0,5 m/s. () = r1 () = r2 r1 > r2. . t :

( S.I.)

:

. , .

. .

. r1 r2 .

. .

2006

= 13,5 m . , , , . . 30 . , , 9 s. /5 m/s. .

. .

. , 21 , .

. , .

. .

2003

t0 = 0 s = 0,05 m. , x. t1 = 0,3 s, 3 m.

. .

. T .

. .

. t2 = t1 + T/4.

2004

2 (61010 t 2102 x) SI.

. .

. 2,5 mm. .

. . 60 [2 (61010 t 2102 x)]

(1)

2107 [2 (61010 t 2102 x)] (2)

SI. (1), (2) .

c = 3108 m/s. 2005

, , . . 50 s . 10 cm , 1 m, 5 s 10 . :

. .

. .

. .

. .

2008

To , x, t = 0, y = A (y cm, t s) , , . .

. .

. .

. .

. m = 810-3 kg. : 2 10 2003

, :

y = 0,4 10x.40t (SI)

. , .

. .

2004

t = 0 , y = At. , . 10m. , .

. :

1. .

2. .

3. .

. .

2005

c = 3108 m/s

= 910-3 2 (108 t ) (S.I.)

. :

1. max .

2. .

3. .

. LC L = (1/502) H. C ;

2007

x, , , :

y = 0,05 2 (2t 5x) (S.I.)

:

. .

. .

. x 5/2 rad .

. , t = 1,5 s x (x = 0) 0,3 m. : = 3,14 2 10.

2002

, t = 0, y = 0,058t (SI) . xx, , 20 m/s.

. .

. .

. .

. .

2004

L x. x = L, x = 0 , 5 . x = 0 . t = 0 x = 0 . 0,1 m. 10 x 0,1 m .

. .

. L.

. .

. x = 0 y = +0,03 m. = 3,14 2007

,

x, y cm t s.

:

. , .

. .

. t = 0,1 s 3 cm x = 0.

. x = 3 cm x = 9 cm.

2005

. . 1 :

y1 = A 30t (SI)

2, 6 cm 1, :y2 = A(30t + /6) (S.I.)

1 2 .

. ;

. ;

. , .

. , .

, , , , , ( ); , ;

. , . = 3,14 .

2009

xx :y = 0,4 2(2t 0,5x) (S.I.)

:

. .

. .

. , 1,5 m.

. t1 = 11/8 s , .

2009

xx :

y = 0,1x10t (SI).

x = 0 , t = 0 .

. f .

. t1 = 1/40 s xK = 1/4 m.. x = 10,25 m xN = 14,75 m .: (/4) = (/4) =

2010

:

y = 0,2 2(t - 2x) (S..)

:

. . . .

. .

. 4 rad. 2 10

2011

, 1 2, . to = 0 , . , 12, SI :

yM = 0,2 2(5t - 10)

= 2 m/s. 12 d = 1m .

:

1. 1.

2. .

3. 12 .

4. t .

2011

, x, to = 0 , . t = 1 s.

1. .

2. .

3. .

4. x =1 m, .

2005

- m = 0,12 kg R = 1,510 -2 m. . t = 0 . xx, . . = 20R, cm = 2 m/s.

. . ( , ).

. , .

. cm = 2 m/s, .

0,8s .

. t = 0, 0,8 s .

g = 10m/s2

2007

( = 1 m = 6 kg F , . .

. . :

. F, 30 J.

. .

. . :

2002

, = 3 Kg R = 0,2 m, . t = 0 F 3 , . t1 K = 75 J.

:

.

.

. t1

. , .

, , .

2006

m = 40 kg R = 20 cm = 5 rad/s . :

. .

. .

. ( ) 5 s.

. 5 s.

. 2008

L = 4 m M = 2 kg . . , , .

m = 2,5 kg r = 0,2 m.

AK = L/4, = 3 L/4

. .

t = 0 , F = 7 N, . . . .

. .

. .

: m g = 10 m/s2.

2010

R = 0,2 m m = 1 Kg , . cm = 10 m/s. cm= mR2 . A . . :. , . . .

. .

. .

2010

= 2 Kg R = 0,5 m . . to = 0, F = 10 N, .

1. F to = 0 = 8 rad/s.

2. .

3. F .

= 8 rad/s, F . m = 1 Kg , .

4. .

= R2.

Doppler 2006

1 2, , m1 = 1 kg m2 = 3 kg . 1 k = 100 N/m. , . 0,2 m, . 2 o .

1 2. ,

. 1 2.

. 1 2, .

. 1, , .

. 1 2 1 .

1 , k.

= 3,14

2011

1 m1 =1 kg 1 =10 m/s xx, .

1 2 m2 =3 kg 1.. 1 . :

1. 1 . 2. 2 . 3. . 4. 1, .

2011

S1 S2, .

S2 , S1 f1 = 100 Hz.

1. , fA = 100,5 Hz.

S2, f2 = 100 Hz.

2. t1 .

S2 f2= 100,5 Hz, .

3. t2 .

4. .

. : = 340 m/s.

PAGE 27

_1313844596.unknown

_1331989966.unknown

_1331991225.unknown

_1379676252.unknown

_1331991264.unknown

_1331990210.unknown

_1331988577.unknown

_1299240994.unknown

_1299241595.unknown

_1299241718.unknown

_1299241542.unknown

_1299240815.unknown