σημειώσεις συνάντηση 6

19
Συνάντηση 6- 5/11/2015 Διαδικτυακά Μαθησιακά Περιβάλλοντα (Μέρος Β΄) Εισαγωγή Παρουσιάσεις εργασιών των προηγούμενων 2 εβδομάδων στο MyWebspiration για τα μαθησιακά περιβάλλοντα- 3 λεπτά η κάθε ομάδα. -Προσέγγιση 1:1 π.χ. «Ένας μαθητής- Ένας υπολογιστής» -‘Φέρε τη δική σου συσκευή’- Bring Your Own Device - ‘Κινητή μάθηση’- Mobile Learning - ‘Αντιστρεφόμενη μάθηση’/ Flipped learning Βασικά χαρακτηριστικά: Παίρνω σημειώσεις στο https://classflow.com/classflow/ Συγγραφή σεναρίου με βάση το σχεδιασμό: Scenario-based Design (SBD) Το Scenario-based User Needs Analysis (SUNA) ‘Σενάριο για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της συγγραφής σεναρίου (Scenario-based Design) με βάση το σχεδιασμό με εφαρμογές ΤΠΕ. Αυτό αποτελεί μια μεθοδολογία με επίκεντρο το μαθητή και το χρήστη που βοηθά στην αναγνώριση των απαιτήσεων του χρήστη και στην ανάπτυξη των προδιαγραφών του συστήματος. Σε αυτή τη συνάντηση θα αρχίσουμε να γράφουμε το σενάριο του δικού σας διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης (WBLE) και θα το χρησιμοποιήσουμε για να σημειώσουμε τις προδιαγραφές/όρους του περιβάλλοντος και να καταλήξουμε σε μια λίστα από τις ‘απαιτήσεις’ που πρέπει να αναπτυχθούν/ικανοποιηθούν. Παρουσίαση από τον Chris Fowler: http :// www . webarchive . org . uk / wayback / archive /20140615162142/ ht tp :// www . jisc . ac . uk / media / documents / programmes / eframework / scenario _ based _ design _ chris _ fowler . pdf Παράδειγμα ‘Σεναρίου για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’- Scenario-based User Needs Analysis (SUNA)

Transcript of σημειώσεις συνάντηση 6

Page 1: σημειώσεις συνάντηση 6

Συνάντηση 6- 5/11/2015

Διαδικτυακά Μαθησιακά Περιβάλλοντα (Μέρος Β΄)

Εισαγωγή

Παρουσιάσεις εργασιών των προηγούμενων 2 εβδομάδων στο MyWebspiration για τα μαθησιακά περιβάλλοντα- 3 λεπτά η κάθε ομάδα.

-Προσέγγιση 1:1 π.χ. «Ένας μαθητής- Ένας υπολογιστής»-‘Φέρε τη δική σου συσκευή’- Bring Your Own Device - ‘Κινητή μάθηση’- Mobile Learning- ‘Αντιστρεφόμενη μάθηση’/ Flipped learning

Βασικά χαρακτηριστικά: Παίρνω σημειώσεις στο https://classflow.com/classflow/

Συγγραφή σεναρίου με βάση το σχεδιασμό: Scenario-based Design (SBD)

Το Scenario-based User Needs Analysis (SUNA) ‘Σενάριο για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της συγγραφής σεναρίου (Scenario-based Design) με βάση το σχεδιασμό με εφαρμογές ΤΠΕ. Αυτό αποτελεί μια μεθοδολογία με επίκεντρο το μαθητή και το χρήστη που βοηθά στην αναγνώριση των απαιτήσεων του χρήστη και στην ανάπτυξη των προδιαγραφών του συστήματος. Σε αυτή τη συνάντηση θα αρχίσουμε να γράφουμε το σενάριο του δικού σας διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης (WBLE) και θα το χρησιμοποιήσουμε για να σημειώσουμε τις προδιαγραφές/όρους του περιβάλλοντος και να καταλήξουμε σε μια λίστα από τις ‘απαιτήσεις’ που πρέπει να αναπτυχθούν/ικανοποιηθούν.

Παρουσίαση από τον Chris Fowler: http :// www . webarchive . org . uk / wayback / archive /20140615162142/ http :// www . jisc . ac . uk / media / documents / programmes / eframework / scenario _ based _ design _ chris _ fowler . pdf

Παράδειγμα ‘Σεναρίου για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’- Scenario-based User Needs Analysis (SUNA)

Συγγραφή σεναρίου με βάση το σχεδιασμό (Scenario-based Design) και Ανάλυση Αναγκών Χρήστη (User Requirement Analysis)

To SBD είναι ένας τρόπος για να συνδυάσεις τη γνώση με την οργάνωση. Όπως έχει αναφέρει και ο Carol (1996), ‘design representations that are at once concrete but flexible help to manage ambiguous and dynamic situations’ (Rosson & Carroll, 2002:2). Πρόκειται για να προσπάθεια αυθεντικής αναπαράστασης της χρήσης του υπολογιστή (Go & Carroll, 2004) που αποφεύγει τον ‘τεχνοκεντρισμό’ (Papert, 1990). Ο Carroll (1996) υποστηρίζει ότι υπάρχει κενό ανάμεσα στην παραδοσιακή ανάλυση (traditional task analysis) και την ανάπτυξη προδιαγραφών ενός συστήματος που διαπνέεται από ένα SBD. Οι σχεδιαστές μαθησιακών περιβαλλόντων πρέπει να βρουν προμελετημένους τρόπους διασύνδεσης του

Page 2: σημειώσεις συνάντηση 6

τρόπου που πιστεύουν πως μαθαίνουν οι μαθητές με τη δομή και το περιεχόμενο του μαθησιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνοντας οργανωτικά θέματα. Το SBD αποτελεί ‘ιδανική σχεδιαστική επέμβαση’ (‘envisioned design intervention’) (Carroll, 1996: 267) και ‘τα σχεδιαγράμματα παρουσιάζονται ως αναγκαιότητες και προαπαιτούμενα για τους χρήστες και ως προδιαγραφές λειτουργικότητας (ο.π.: 267). Οι Yu και Liu (2006) μας δίνουν ένα παράδειγμα ενός SBD για το σχεδιασμό ενός διαδικτυακού συστήματος διδασκαλίας.

Διάγραμμα 1: από τους Rosson & Carroll (2002:10)

Στη Συγγραφή Σεναρίου με βάση το Σχεδιασμό, οι περιγραφές για το πώς οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εργασίες τους μέσω ΤΠΕ αποτελούν το κύριο σχεδιαστικό εργαλείο. Τα σενάρια είναι ιστορίες για τους ανθρώπους και τις ενέργειες τους και σε αυτή την περίπτωση, τις ενέργειες τους χρησιμοποιώντας τεχνολογία.

Τα σενάρια περιλαμβάνουν:

-Πλαίσιο

-Εμπλεκόμενους (agents)

-Στόχο και πλοκή

Τα σενάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σχεδιασμό εφαρμογών ΤΠΕ αφού υπερτονίζουν την εμπειρία του χρήστη παρά την τεχνολογία καθαυτή. Με τη συγγραφή

Page 3: σημειώσεις συνάντηση 6

ενός σεναρίου, ο σχεδιαστής αρχίζει και αφηγείται μια ιστορία για το πώς ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το σύστημα. Μέσω αυτού, ο σχεδιαστής μπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες του χρήστη και μπορεί μετά να καθορίσει τι πρέπει ακριβώς να κάνει το σύστημα για να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Από το Σενάριο δηλαδή καταλήγουμε στις Προδιαγραφές του Συστήματος.

Το Διάγραμμα2 δείχνει τη διαδικασία καθορισμού προδιαγραφών της τεχνολογικής εφαρμογής από ένα σενάριο.

Διάγραμμα 2: Από το Σενάριο στις προδιαγραφές.

Πιο κάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός σεναρίου που δείχνει ότι αρχίζεις με μια ιστορία και μετά τη χρησιμοποιείς για να αναπτύξεις τον κατάλογο με τις ανάγκες του χρήστη. Από τις ανάγκες του χρήστη τότε μπορείς να αναγνωρίσεις το τι πρέπει να παρέχει το σύστημα και από αυτό μπορείς να αναπτύξεις τις προδιαγραφές και το πρωτότυπο.

Σενάριο: Το μάθημα EDG220A και ο φοιτητής/φοιτήτρια

Η Μαρία κάνει είσοδο στο Μοοdle χρησιμοποιώντας το δικό της όνομα χρήστη και κωδικό. Εντοπίζει το φόρουμ συζήτησης της συνάντησης για αυτή την εβδομάδα. Επισημαίνει ότι η Νατάσα, η Κωνσταντίνα και η Άννα έχουν αναρτήσει σχόλια που αφορούν το θέμα συζήτησης της εβδομάδας. Διαβάζει τις αναρτήσεις τους και επεξεργάζεται αυτά που έγραψαν. Επιλέγοντας κάποια από τα σχόλια του καθενός, συντάσσει τη δική της απάντηση και επιλέγει τη διαδικασία δημιουργίας νέας ομάδας συζήτησης εντός του φόρουμ. Η Μαρία μετά ψάχνει να βρει τις νέες σημειώσεις και τις κατεβάζει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της. Η Αντρη λαμβάνει ένα νέο μήνυμα στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο που της ειδοποιεί για τη νέα ανάρτηση της Μαρίας. Οπόταν, πατά πάνω στο όνομα της Μαρίας στο φόρουμ για να της στείλει μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να συζητήσουν στο Skype το θέμα της εβδομάδας.

Σενάριο Περιγραφή της τεχνολογικής εφαρμογής όπως σκοπεύει να χρησιμοποιηθεί από το χρήστη

Ανάγκες του χρήστη Λειτουργίες που πρέπει η τεχνολογία να παρέχει

στο χρήστη

Λειτουργικές Ιεραρχίες Οργάνωση των λειτουργιών ιεραρχικά

Πρωτότυπο Προδιαγραφές της εφαρμογής για πρακτική χρήση/εφαρμογή

Page 4: σημειώσεις συνάντηση 6

Μαρία ανυπομονεί να μάθει πώς η Άντρη έχει χρησιμοποιήσει το υλικό που είχαν ετοιμάσει την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι η Άντρη επισυνάπτει το τροποποιημένο αρχείο το οποίο έχει συνδέσει με τη νέα ανάρτηση στο φόρουμ.

Οι ανάγκες του χρήστη:

Κοιτάζοντας και πάλι το σενάριο, οι έντονα γραμμένες λέξεις αποτελούν ρήματα που αντιπροσωπεύουν τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη με το πρόγραμμα οπόταν το ολοκληρωμένο σύστημα ΠΡΕΠΕΙ να τις παρέχει.

Λειτουργικές ιεραρχίες:

Κάποιες δράσεις είναι πιο γενικές από κάποιες άλλες, και μπορούν να οργανωθούν σε συστατικά μέρη που ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχουν στην εφαρμογή.

Κύρια δράση στου χρήστη Συστατικά μέρη Προδιαγραφές ΣυστήματοςΚάνει είσοδο Βάζει το δικό της όνομα

χρήστη-Παρουσιάζει το πεδίο-Συλλέγει αποτελέσματα-Επαληθεύει

Χρησιμοποιεί το φόρουμ -Αναρτημένα σχόλια στο υπό συζήτηση θέμα-Συλλέγει τα σχόλια από κάθε άτομο-Επιλέγει την εφαρμογή να αρχίσει νέα συζήτηση-Επισυνάπτει αρχεία-Κατεβάζει-Παίρνει ειδοποίηση-Κάνει κλικ πάνω στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

-Παρουσιάζει τα σχόλια σε μια φωλιά-Εργαλεία copy/paste εντός του φόρουμ-Εικονίδια ή μενού με επιγραφή ‘Aπάντηση’/ Reply-Λειτουργία επισύναψης-Τα αρχεία να είναι διαθέσιμα για κατέβασμα-Τα ονόματα να είναι συνδεδεμένα (να αποτελούν υπερσύνδεσμο) με το αντίστοιχο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Skype -Πρόσκληση για ‘συζήτηση’-Απάντηση στην πρόσκληση-Εισαγωγή σχολίων

-Ειδοποίηση προς το χρήστη (user alert)-Απάντηση στην ειδοποίηση (reply to alert)-Παράθυρο για εισαγωγή κειμένου για συζήτηση

Πρωτότυπο:

Για να καταλήξεις στις προδιαγραφές του συστήματος που θα εφαρμοστεί, θα χρησιμοποιήσεις την τρίτη στήλη του πίνακα ‘Προδιαγραφές Συστήματος’. Αυτό θα σου παρέχει μια λίστα με τις λειτουργίες που πρέπει να έχει το τεχνολογικό σύστημα και αποτελεί τη βάση για μια λεπτομερή ανάλυση του περιεχομένου και των προδιαγραφών του πρωτότυπου. Τα επόμενα βήματα είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση.

Page 5: σημειώσεις συνάντηση 6

Εργασία- Φόρουμ ‘Σενάρια WBLE’

Γράψετε ένα σενάριο για το δικό σας Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης. Θυμήσου προς πρέπει να είναι όσο πιο λεπτομερές γίνεται για να προκύψουν οι προδιαγραφές του συστήματος.

Το σενάριο είναι η ιστορία ενός φανταστικού χρήστη οπόταν η πρώτη λέξη στο σενάριό σας πρέπει να είναι το όνομα του χρήστη. Άσε τη φαντασία σου να τρέξει και μπορείς να προσγειωθείς μετά που θα κάνεις την εφαρμογή, προσαρμόζοντάς το.

Διάβασε τα σενάρια που έχουν ανεβάσει οι υπόλοιποι. Τα δικά σας σχόλια και ανατροφοδότηση θα είναι πολύ χρήσιμα.

Πλοήγηση και αναζήτηση:

Ποια είναι τα μέσα για να δομήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακές πηγές με στόχο το σωστό διαδικτυακό σχεδιασμό;

Στο σχεδιασμό ιστοσελίδων ή περιβαλλόντων μάθησης, είναι σημαντικό να προσφέρουμε στους χρήστες εύκολο τρόπο πλοήγησης. Πώς θα θέλατε οι χρήστες να κινηθούν μέσα στο διαδικτυακό σας περιβάλλον; Αυτοί είναι οι κύριοι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο:

- Σερφάροντας/Surfing: Ελεύθερη περιήγηση στο διαδίκτυο για να εντοπίσουμε ενδιαφέρον στοιχεία χωρίς συγκεκριμένο στόχο.

- Περιήγηση/Browsing: Ακολουθώντας συγκεκριμένη πορεία σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μας συλλέγοντας σχετικές πληροφορίες

- Αναζήτηση/Searching: Ψάχνοντας απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα ή συγκεκριμένες πηγές πληροφορίας.

- Πλοήγηση/Navigating: Η πορεία προς συγκεκριμένο τελικό σημείο (end point)

Προσανατολισμός και Πρόσβαση

Κάποιες σημαντικές ερωτήσει για να λάβετε υπόψη στο σχεδιασμό:

- Από πού αρχίζουν οι χρήστες και πού τελειώνουν; Έχει σημασία αυτό;- Πώς οι χρήστες θα γνωρίζουν το σημείο που βρίσκονται εντός του

μαθησιακού περιβάλλοντος;- Πού πρέπει ή θα πρέπει να ‘πάνε’ μετά; Ποιο το επόμενο βήμα; Έχει

σημασία αυτό;

Τα μενού:

Ένας συχνός τρόπος για να δομήσεις μια ιστοσελίδα είναι να χρησιμοποιήσεις μια ράβδο/μενού πλοήγησης (navigation bar)- ένα πλαίσιο ή ένας πίνακας που περιέχει όλους τους κύριους συνδέσμους που θα μπορεί να βλέπει ο χρήστης σε όποια σελίδα και να βρίσκεται. Αυτά τα μενού παίρνουν χώρο στην οθόνη όμως και μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε ο χρήστης απλά να ακολουθήσει μια προκαθορισμένη πορεία εντός του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Page 6: σημειώσεις συνάντηση 6

Οι ράβδοι πλοήγησης μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας τη δομή ενός πίνακα, συγκεκριμένους διαχωρισμούς (όπως το CSS- Cascading stylesheet) ή καθορίζοντας συγκεκριμένα πλαίσια. Οι σχεδιαστές συνήθως αποφεύγουν τη χρήση πλαισίων γιατί μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα προσβασιμότητας, πλοήγησης ή εκτύπωσης.

Υπερσύνδεσμοι:Οι υπερσύνδεσμοι αποτελούν τα καίρια σημεία (hot points) που επιτρέπουν στο χρήστη να κινηθεί από ένα σημείο της σελίδας σε άλλο. Οι υπερσύνδεσμοι επισυνάπτονται σε λέξεις, φράσεις, κουμπιά ή εικόνες.

Σύνδεση δομών:

Πώς θα δομήσετε το μαθησιακό σας περιβάλλον; Αν έπρεπε να φτιάξετε ένα χάρτη για την σελίδα σας, πώς θα έμοιαζε; Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

1. Γραμμική διάταξη (linear sequence): η πορεία πλοήγησης είναι σταθερή (επόμενο/προηγούμενο). Αυτό δεν απαιτεί προϋπάρχουσες γνωστικές δομές αλλά είναι περιοριστικό/

2. Δεντρική/διακλαδωμένη διάταξη (trees): ιεραρχική πορεία, προσφέροντας λογικά δομημένες διαδρομές μέσα στο περιβάλλον μάθησης. Οι δεντρικές /διακλαδωμένες διατάξεις είναι λεπτομερείς επιτρέποντας πολύπλοκα επίπεδα ή αυξανόμενης δυσκολίας.

3. Δικτυωμένη διάταξη: Αυτή μπορεί να είναι:(α) Συνειρμική/συσχετιζόμενη (associative): περιλαμβάνει πληροφορίες που συνδέονται σημασιολογικά(β) Εννοιολογική: με καθορισμένα σημεία εισόδου και εξόδου(γ) Δίκτυα: Η Wikipedia αποτελεί ένα παράδειγμα ενός δικτύου που είναι ταυτόχρονα και εννοιολογικό και συνειρμικό/συσχετιζόμενο. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες και μπορεί επίσης να ακολουθήσει συνδέσμους μέσα στο κείμενο. Τα δίκτυα μπορούν να είναι πολύ ευέλικτα, επιτρέποντας στο χρήστη να σερφάρει ή να πλοηγηθεί στο περιβάλλον με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η δομή που θα επιλέξετε θα εξαρτάται από τους χρήστες που απευθύνεστε και στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκετε. Φυσικά το σενάριο που έχετε γράψει παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή που θα επιλέξετε.

Αναζήτηση

Ο πιο απλός τρόπος να κάνετε την ιστοσελίδα σας ερευνήσιμη (searchable) είναι να χρησιμοποιήσετε το Google Free. Απλά αντιγράψετε τον κωδικό που θα σας δοθεί μέσα στο html κώδικα της σελίδας σας στο σωστό σημείο.

Page 7: σημειώσεις συνάντηση 6

Επικοινωνία και Συνεργασία

Πώς μπορείτε να πετύχετε την επικοινωνία και συνεργασία στο Διαδικτυακό Μαθησιακό σας Περιβάλλον; Τι μπορείτε να ενσωματώσετε όσον αφορά εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας; Αυτό έχει να κάνει με το Computer Mediated Communication – Επικοινωνία με Υποστήριξη Υπολογιστή. Αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας με τη χρήση υπολογιστή. Μπορεί να περιλαμβάνει βίντεο/εικόνα, ήχο ή μόνο κείμενο. Αν και συνεχώς αναπτύσσονται και είναι πολύ πιο δημοφιλείς το βίντεο και ο ήχος, εντούτοις το γραπτό κείμενο είναι ακόμα η πιο διαδεδομένη μορφή επικοινωνίας μέσω υπολογιστή. Μπορείς επίσης να αναπτύξεις τη συνεργατικότητα μέσα από εργαλεία όπως τα wikis (π.χ. για συγγραφή ιστορίας) ή ‘πίνακες διαχωρισμού’ (shared whiteboards).

Υπάρχουν δύο μορφές επικοινωνιακών/συνεργατικών εργαλείων: σύγχρονα (π.χ. chats, instant messaging, whiteboards) ή ασύγχρονα (π.χ. bulletin boards, conferencing, email, wikis). Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι ενωμένοι ταυτόχρονα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενώ με τα ασύγχρονα εργαλεία οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν και να συμμετάσχουν οποιαδήποτε στιγμή.

Σε ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, εργαλεία όπως το conferencing, chat, wikis, blogs κλπ επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς εργαλεία επικοινωνίας είναι απλά ένα διαδραστικό βιβλίο και όχι ένα μαθησιακό περιβάλλον. Χωρίς επικοινωνία, ο μαθητής και το περιβάλλον μπορούν να αλληλεπιδράσουν μόνο μεταξύ τους. Αυτό αποτελεί εμπειρία απομόνωσης και σημαίνει ότι εσείς ως σχεδιαστές δεν μπορείτε να δομήσετε και να εντάξετε συνεργατικές εργασίες στη μαθησιακή διαδικασία και έτσι οι μαθητές δεν έχουν το όφελος που μπορεί να προκύψει από μια καλή συνεργασία. Τα εργαλεία CMC (Computer Mediated Communication) επιτρέπουν επίσης την άμεση, σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία/ανατροφοδότηση από το δάσκαλο και επιτρέπει στους μαθητές που έχουν απορίες να ζητήσουν καθοδήγηση είτε από το δάσκαλο ή τους συμμαθητές τους.

Ακόμα κι αν ο στόχος σας είναι να εργαστούν μόνοι τους οι μαθητές εντός του WBLE, μπορείτε να ενισχύσετε το περιβάλλον σε επίπεδο συνεργασίας και κοινωνικής μάθησης εντάσσοντας δραστηριότητες μέσω ενός μπλοκ, συζητώντας μέσω ενός φόρουμ ή δημιουργώντας κάτι συνεργατικά μέσω ενός wiki. Το καθένα από αυτά τα εργαλεία έχει τις δικές του δυνατότητες και περιορισμούς οπόταν να είσαστε προσεκτικοί στις επιλογές σας. Λάβετε υπόψη την Θεωρία των Δραστηριοτήτων (Activity Theory)- ποιο είναι το αντικείμενο, ποιο το κοινωνικό πλαίσιο και ποιο θα ήταν το ιδανικό εργαλείο;

Επιλογές εργαλείων για επικοινωνία και συνεργασία

Πιο κάτω ακολουθεί ένα πολύ μικρό δείγμα από τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας που υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τα έχω καταχωρήσει στο νέο wiki ‘Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας’ και μπορείτε να εισηγηθείτε κι εσείς άλλες επιλογές.

Page 8: σημειώσεις συνάντηση 6

Ασύγχρονη CMC

(a) Free forums (π.χ. http://www.lefora.com/, https://www.proboards.com/, http://www.forumotion.com/, http://www.zetaboards.com/, http://www.forumer.com/, http://www.createaforum.com/, http://www.prophpbb.com/, http://boardhost.com/)

(b) http://www.network54.com/ (c) http://www.yuku.com

Σύγχρονη CMC

(a) Parachat http://www.parachat.com/chatnow/(b) AddonChat https://www.addonchat.com/

Live Classrooms

(a) Elluminate Vroom (μέχρι 3 συμμετέχοντες) http :// www . elluminate . com / Services / Training / Elluminate _ vSpaces _ Training /? id =371

(b) Yugma https://www.yugma.com/(c) Wiziq https://www.wiziq.com/

Social Networking:

(a) Social go https://www.socialgo.com/(b) Edmodo https://www.edmodo.com/?language=el

Collaborative blogs

(a) Blogger https://www.blogger.com (b) Wordpress https://el.wordpress.com/

Wiki

(a) Wikispaces https://www.wikispaces.com/(b) PBWorks http://www.pbworks.com/

List of wiki software: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wiki_software

Interactive whiteboards

(a) Classflow https://classflow.com/(b) https://www.scribblar.com/ (c) https://awwapp.com/ (d) https://realtimeboard.com/ (e) http://webwhiteboard.com/#/

Diagrams

Π.χ. Gliffy https://www.gliffy.com/

Page 9: σημειώσεις συνάντηση 6

Προσεγγίσεις Αξιολόγησης

Υπάρχουν δύο ειδών αξιολογήσεις εντός μιας επαναληπτικής διαδικασίας σχεδιασμού (iterative design process).

(α) Διαμορφωτική Αξιολόγηση: αυτή συμβαίνει σε όλο τον κύκλο της διαδικασίας σχεδιασμού με διάφορες μορφές (βλ. Κεφ 10: Race, P. (2005). Making Learning Happen. Sage Publications) και πολλές φορές είναι κοινή λογική το ποια μέθοδο αξιολόγησης θα επιλέξετε- checklist, pilot test, expert walkthrough. Περισσότερα παραδείγματα: http://mashable.com/2011/09/30/website-usability-tools/#H57OdPAiGmqa

(β) Αθροιστική/συνολική/τελική αξιολόγηση: Αυτή γίνεται στο τέλος της διαδικασίας και είναι καλά να σκεφτείτε τη μεθοδολογία της αξιολόγησης από πριν.

Όποια μέθοδο αξιολόγησης επιλέξετε, το σημαντικό είναι να γίνεται από την πλευρά των μαθητών.

Τι σημαίνει ‘αξιολόγηση

Η αξιολόγηση έχει διάφορες ερμηνείες:

- Καθορίζει ή σταθεροποιεί κάποια αξία- Εξετάζει ή κρίνει- Αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των στόχων- Καθορίζει την αξία ενός προγράμματος αξιολόγησης

Page 10: σημειώσεις συνάντηση 6

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος στη διαδικασία σχεδιασμού. Αυτή είναι η διαδικασία σχεδιασμού που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη συνάντηση

Ο σχεδιασμός όπως αναφέραμε αποτελεί μια επαναληπτική διαδικασία (iterative process). Η επαναληπτική αξιολόγηση (iterative evaluation) που στόχο έχει να υποστηρίξει την ανάπτυξη του περιβάλλοντος σε πρακτικό επίπεδο, είναι το στάδιο όπου δοκιμάζεται το πρωτότυπο από τους αναμενόμενους χρήστες. Αυτή η επαναληπτική αξιολόγηση θα σας δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να προσαρμόσετε το μαθησιακό σας περιβάλλον ανάλογα.

Η πρακτική εφαρμογή του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση αφού πρέπει να γνωρίζετε αν ο προκαθορισμένος σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του συστήματος πράγματι ‘εργάζονται’ όπως εσείς θέλετε και όπως πρέπει να είναι.

Μορφές αξιολόγησης

(α) Διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation)

- Έχει να κάνει με τις διαδικασίες μιας καινοτομίας παρά με τα αποτελέσματα

- Συνήθως γίνεται στα αρχικά στάδια εισαγωγής μιας καινοτομίας- Χρησιμοποιείται για να επιλύσει ερωτήματα που αφορούν την εφαρμογή

και το διαμορφωτικό σχεδιασμό- Χρησιμοποιείται για να εντοπιστούν προβλήματα από τα αρχικά στάδια για

να μπορούν να επιλυθούν πριν να είναι αργά.- Χρησιμοποιείται για να αντιληφθούμε γιατί κάποια αποτελέσματα

προκύπτουν και για να βελτιώσουμε το πρόγραμμα διαχείρισής του- Παρέχει την ευκαιρία για συλλογή δεδομένων που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για πιο καθοριστική αξιολόγηση στο μέλλον

Page 11: σημειώσεις συνάντηση 6

- Για να καθορίσει τα κατάλληλα και απαραίτητα αποτελέσματα

(β) Αθροιστική/τελική/συνολική αξιολόγηση

- Χρησιμοποιείται ια να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ή τις επιδράσεις μιας καινοτομίας αλλά και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

- Βασίζεται σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν καθ’ όλο το διάστημα της εφαρμογής της καινοτομίας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.

- Σχετίζεται με τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων και αποτελεσμάτων

Τι θα αξιολογήσεις στο τέλος της εργασίας σου; Υπάρχουν βασικά τρεις πτυχές στην αθροιστική αξιολόγηση: η χρησιμότητα, η εγκυρότητα του σχεδιασμού και η αποτελεσματικότητα της μάθησης. Αυτό που θα αξιολογήσεις έχει να κάνει με το τι έχεις προκαθορίσει ως προτεραιότητα του συστήματος από την αρχή του σχεδιασμού. Για παράδειγμα, η αποτελεσματικότητα της μάθησης είναι πολύ δύσκολο να την αξιολογήσεις σε τόσο μικρή εργασία άρα ίσως θα πρέπει να αποφύγεις αυτή την πτυχή αξιολόγησης του μαθησιακού σου περιβάλλοντος.

Σχεδιασμός Αξιολόγησης- Designing Evaluations

Οι αξιολογήσεις μπορούν να έχουν διάφορες μορφές και εξαρτάται από αυτό που αξιολογείται και τους λόγους που γίνεται η αξιολόγηση. Μερικές σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι:

-Τι αξιολογείται;

-Γιατί αξιολογείται;

-Για ποιον γίνεται η αξιολόγηση;

-Πότε γίνεται η αξιολόγηση;

-Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση;

-Τι μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση;

-Πώς και σε ποιον θα γίνει η αναφορά αξιολόγηση;

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Πολλές από τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα χρησιμοποιούνται και στην αξιολόγηση. Αυτές περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις

Ποιοτικές προσεγγίσεις

- Παρατήρηση: Με συμμετοχή ή μη-συμμετοχή (Participative/non-participative)

- Συνεντεύξεις: Δομημένες/ ημιδομημένες/ ελεύθερες/ ομάδες εστίασης- Κατάλογος ελέγχου παραγόντων (checklist) [π.χ. Hosie & Schibeci (2005),

Blackwell & Green (2000)]

Page 12: σημειώσεις συνάντηση 6

Ποσοτικές προσεγγίσεις

-Έρευνα: ερωτηματολόγια

-Δοκίμια: τυποποιημένα

-Πειραματισμός: τυχαία σύγκριση

-Ανάλυση συμπερασμάτων (inferential analysis): έλεγχος για στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα

Διαδικασίες Αξιολόγησης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης συμπεριλαμβάνουν συνήθως μια σειρά σταδίων, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα.

-Ενδιαφερόμενα μέρη/ Stakeholders: Οι αξιολογητές αναγνωρίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία αξιολόγησης και ποιοι είναι οι γενικοί στόχοι της εργασίας/του προγράμματος/του προϊόντος που θα αξιολογηθεί

-Αναγνώριση του πού θα επικεντρωθεί η αξιολόγηση (σημείο εστίασης): Για κάθε ‘ενδιαφερόμενο’ (stakeholder) οι αξιολογητές εντοπίζουν το σημείο εστίασης της αξιολόγησης

-Συλλογή δεδομένων: Οι αξιολογητές σχεδιάζουν τα διάφορα εργαλεία που είναι κατάλληλα με βάση το σημείο εστίασης της αξιολόγησης και συλλέγουν τα δεδομένα

-Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων: Οι αξιολογητές αναλύουν με βάση το σημείο εστίασης και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές ανάλογα με το αν η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική ή αθροιστική/τελική. Διάφορες ομάδες ατόμων (ενδιαφερόμενα μέρη/stakeholders) μπορεί να θέλουν άλλου είδους πληροφορίες και αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί στο σχεδιασμό και την παρουσίαση της αξιολόγησης.

Page 13: σημειώσεις συνάντηση 6

Διαχείριση του project

Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός ενός WBLE προαπαιτεί πάρα πολλές δεξιότητες. Στο εμπόριο αυτή η διαδικασία θα γινόταν από μια ομάδα ατόμων που θα διοικούνταν από ένα γενικό διευθυντή/διαχειριστή. Αλλά όταν σχεδιάζεις το δικό σου WBLE είσαι εσύ ο ίδιος ο διαχειριστής και πρέπει να κάνεις ένα σωστό και ξεκάθαρο σχεδιασμό των εργασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν. Η διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για το τελικό αποτέλεσμα. Καθορίζοντας από την αρχή τις διαδικασίες αξιολόγησης στο σχεδιασμό σου προδιαγράφεις ότι το βάζεις κι αυτό στις προτεραιότητές σου και δεν πρέπει και ούτε θα το παραβλέψεις.

Συζήτηση:

Πώς σκέφτεστε να αξιολογήσετε το WBLE σας; Ποιος θα λάβει μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης; Πώς μπορείτε να εμπλέξετε τους χρήστες στην αξιολόγησή σας; Σε ποια στάδια του σχεδιασμού σας σκέφτεστε να εισάγετε την αξιολόγηση και πώς θα χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματά της;

Προσβασιμότητα - Αccessibility

Σε πάρα πολλές χώρες είναι παράνομο να κάνεις διακρίσεις στην προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων εναντίων ατόμων με αναπηρίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνυπολογίσετε τις ανάγκες των χρηστών με πιθανές αναπηρίες στο σχεδιασμό του WBLE σας.

Η προσβασιμότητα ως παράμετρος πρέπει να αποτελεί την αφετηρία του σχεδιασμού σας και όχι κάτι που θα προσθέσετε στο τέλος ή κάτι που απλά θα ξεχάσετε ή θα αφήσετε πίσω. O Διεθνή Σχεδιασμός- Universal Design αναφέρει στην ιστοσελίδα NCSU: ‘Τhe design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extend possible, without the need for adaptation or specialized design’: https://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/about_ud.htm

To Centre of Universal Design μας δίνει εφτά βασικές αρχές σε σχέση με την προσβασιμότητα https://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm

Ποιες είναι αυτές; Διαβάστε τις και κάντε ένα δικό σας κατάλογο στην επόμενη διαφάνεια της σημερινής παρουσίασης.

Το πιο καλό παράδειγμα είναι το μαγνητόφωνο που σχεδιάστηκε για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και που τελικά υιοθετήθηκε διεθνώς. Για περισσότερες πληροφορίες για το Universal Design στη μάθηση: http://www.cast.org/our-work#.VjxZXLcrLIU

Μια ιστοσελίδα με καλή προσβασιμότητα πρέπει να μην είναι ‘ανιαρή’. Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα του Royal Association for the Blind – για τους τυφλούς

Page 14: σημειώσεις συνάντηση 6

http://www.rnib.org.uk/ Αυτή η ιστοσελίδα είναι εύκολα προσβάσιμη/προσιτή, εύκολη στην προήγηση, φαίνεται ενημερωμένη και είναι ενδιαφέρουσα. Αποτελεί μια ιστοσελίδα με βάση το Διεθνή Σχεδιασμό.

Οι προσιτές ιστοσελίδες ίσως είναι και πιο εύκολες στο να τις δημιουργήσεις!

Σκέψου εναλλακτικούς τρόπους παροχής πληροφορίας. Για παράδειγμα, αν συμπεριλάβεις ένα αρχείο ήχου, τότε χρειάζεται να συνοδεύεται και από ένα γραπτό κείμενο. Τα άτομα με προβλήματα όραση μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές για ανάγνωση κειμένου (text-reading software) αλλά πρέπει να δώσετε εναλλακτικό τρόπο παροχής της πληροφορίας που δίνουν οι εικόνες. Όταν χρησιμοποιήσεις εικόνα πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματικό κείμενο σε ένα ‘alt-tag’.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://webaim.org/resources/ για περισσότερες λεπτομέρειες που θα κάνουν το WBLE σας πιο προσιτό. Μπορείτε να παρακολουθήσετε προσομειώσεις με άτομα που έχουν π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή για να μπείτε λίγο στη θέση του χρήστη και να προσαρμόσετε το δικό σας περιβάλλον.

‘Ελεγχος βαθμού προσβασιμότητας:

Όταν δημοσιεύσετε το WBLE σας κάντε έλεγχο της προσβασιμότητας με το TAW Accessibility Test http://www.tawdis.net/ingles.html?lang=en . Αυτό θα σας δώσει ένα κατάλογο με τις περιοχές που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στα άτομα με αναπηρίες. Το TAW δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο της σελίδας σας αλλά μπορεί μόνο να εντοπίσει πιθανά προβλήματα, για παράδειγμα εικόνες που χρειάζονται συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ελέγχου στο http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck/ που περιλαμβάνει προσομειωτή αχρωματοψίας για τις εικόνες σας. Κάποιοι φυλλομετρητές όπως το Opera http :// www . opera . com σας επιτρέπουν να δείτε πώς θα φαίνονται οι σελίδες σας σε διαφορετικά μοντέλα/formats.

Συζήτηση: Τι μπορεί να κάνει το δικό σας WBLE ποιο ‘προσβάσιμο’- http://webaim.org/resources/

A Practical Guide To Developing Effective Web-based Learninghttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492389/