σημειώσεις συνάντηση 6

of 19 /19
Συνάντηση 6- 5/11/2015 Διαδικτυακά Μαθησιακά Περιβάλλοντα (Μέρος Β΄) Εισαγωγή Παρουσιάσεις εργασιών των προηγούμενων 2 εβδομάδων στο MyWebspiration για τα μαθησιακά περιβάλλοντα- 3 λεπτά η κάθε ομάδα. -Προσέγγιση 1:1 π.χ. «Ένας μαθητής- Ένας υπολογιστής» -‘Φέρε τη δική σου συσκευή’- Bring Your Own Device - ‘Κινητή μάθηση’- Mobile Learning - ‘Αντιστρεφόμενη μάθηση’/ Flipped learning Βασικά χαρακτηριστικά: Παίρνω σημειώσεις στο https://classflow.com/classflow/ Συγγραφή σεναρίου με βάση το σχεδιασμό: Scenario-based Design (SBD) Το Scenario-based User Needs Analysis (SUNA) ‘Σενάριο για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’ είναι ένα παράδειγμα χρήσης της συγγραφής σεναρίου (Scenario-based Design) με βάση το σχεδιασμό με εφαρμογές ΤΠΕ. Αυτό αποτελεί μια μεθοδολογία με επίκεντρο το μαθητή και το χρήστη που βοηθά στην αναγνώριση των απαιτήσεων του χρήστη και στην ανάπτυξη των προδιαγραφών του συστήματος. Σε αυτή τη συνάντηση θα αρχίσουμε να γράφουμε το σενάριο του δικού σας διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης (WBLE) και θα το χρησιμοποιήσουμε για να σημειώσουμε τις προδιαγραφές/όρους του περιβάλλοντος και να καταλήξουμε σε μια λίστα από τις ‘απαιτήσεις’ που πρέπει να αναπτυχθούν/ικανοποιηθούν. Παρουσίαση από τον Chris Fowler: http :// www . webarchive . org . uk / wayback / archive /20140615162142/ ht tp :// www . jisc . ac . uk / media / documents / programmes / eframework / scenario _ based _ design _ chris _ fowler . pdf Παράδειγμα ‘Σεναρίου για Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών’- Scenario-based User Needs Analysis (SUNA)

Embed Size (px)

Transcript of σημειώσεις συνάντηση 6

6- 5/11/2015 ( )

2 MyWebspiration - 3 . - 1:1 .. - - - Bring Your Own Device - - Mobile Learning- / Flipped learning

: https://classflow.com/classflow/ : Scenario-based Design (SBD) Scenario-based User Needs Analysis (SUNA) (Scenario-based Design) . . (WBLE) / /.

Chris Fowler: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140615162142/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/eframework/scenario_based_design_chris_fowler.pdf

- Scenario-based User Needs Analysis (SUNA) (Scenario-based Design) (User Requirement Analysis)To SBD . Carol (1996), design representations that are at once concrete but flexible help to manage ambiguous and dynamic situations (Rosson & Carroll, 2002:2). (Go & Carroll, 2004) (Papert, 1990). Carroll (1996) (traditional task analysis) SBD. , . SBD (envisioned design intervention) (Carroll, 1996: 267) (..: 267). Yu Liu (2006) SBD .

1: Rosson & Carroll (2002:10)

, . , . :-- (agents)- . , . , . . 2 .

2: .

. . : EDG220A / dle . . , . . , . . . , Skype . .

: , .

: , .

- - -

- - - - -- - - - copy/paste - A/ Reply- - - ( ) .

Skype- - - - (user alert)- (reply to alert)-

: , . . .

- WBLE . . . , . . .

: ; , . ; : /Surfing: . /Browsing: /Searching: . /Navigating: (end point)

: ; ; ; ; ; ; : / (navigation bar)- . .

, ( CSS- Cascading stylesheet) . , . : (hot points) . , , . : ; , ; :1. (linear sequence): (/). /2. / (trees): , . / .3. : :() / (associative): () : () : Wikipedia /. . , .

. .

(searchable) Google Free. html .

; ; Computer Mediated Communication . . /, . , . wikis (.. ) (shared whiteboards).

/ : (.. chats, instant messaging, whiteboards) (.. bulletin boards, conferencing, email, wikis). .

, conferencing, chat, wikis, blogs . , . , . . CMC (Computer Mediated Communication) , / .

WBLE, , wiki. . (Activity Theory)- , ;

. wiki . CMC(a) Free forums (.. http://www.lefora.com/, https://www.proboards.com/, http://www.forumotion.com/, http://www.zetaboards.com/, http://www.forumer.com/, http://www.createaforum.com/, http://www.prophpbb.com/, http://boardhost.com/)(b) http://www.network54.com/(c) http://www.yuku.com

CMC(a) Parachat http://www.parachat.com/chatnow/(b) AddonChat https://www.addonchat.com/

Live Classrooms(a) Elluminate Vroom ( 3 ) http://www.elluminate.com/Services/Training/Elluminate_vSpaces_Training/?id=371(b) Yugma https://www.yugma.com/(c) Wiziq https://www.wiziq.com/

Social Networking:(a) Social go https://www.socialgo.com/(b) Edmodo https://www.edmodo.com/?language=elCollaborative blogs(a) Blogger https://www.blogger.com (b) Wordpress https://el.wordpress.com/Wiki(a) Wikispaces https://www.wikispaces.com/(b) PBWorks http://www.pbworks.com/List of wiki software: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wiki_softwareInteractive whiteboards(a) Classflow https://classflow.com/(b) https://www.scribblar.com/(c) https://awwapp.com/(d) https://realtimeboard.com/(e) http://webwhiteboard.com/#/Diagrams.. Gliffy https://www.gliffy.com/

(iterative design process). () : (. 10: Race, P. (2005). Making Learning Happen. Sage Publications) - checklist, pilot test, expert walkthrough. : http://mashable.com/2011/09/30/website-usability-tools/#H57OdPAiGmqa

() // : .

, .

: . (iterative process). (iterative evaluation) , . .

.

() (formative evaluation) . () // . ; : , . . , .

- Designing Evaluations . :- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;

. : - (Participative/non-participative) : / / / (checklist) [.. Hosie & Schibeci (2005), Blackwell & Green (2000)] -: -: -: - (inferential analysis):

, .

- / Stakeholders: / / - ( ): (stakeholder) - : - : . /. ( /stakeholders) .

project WBLE . /. WBLE . . .

: WBLE ; ; ; ;

- ccessibility . . WBLE . . O - Universal Design NCSU: he design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extend possible, without the need for adaptation or specialized design: https://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/about_ud.htm

To Centre of Universal Design https://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm ; . . Universal Design : http://www.cast.org/our-work#.VjxZXLcrLIU

. Royal Association for the Blind http://www.rnib.org.uk/ /, , . . !

. , , . (text-reading software) . alt-tag.

http://webaim.org/resources/ WBLE . .. , .

: WBLE TAW Accessibility Test http://www.tawdis.net/ingles.html?lang=en . . TAW , . http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck/ . Opera http://www.opera.com /formats.

: WBLE - http://webaim.org/resources/

A Practical Guide To Developing Effective Web-based Learninghttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492389/