σημειώσεις SPSS

download σημειώσεις SPSS

of 96

Embed Size (px)

description

σημειώσεις για τη χρήση του στατιστικού προγράμματος spss

Transcript of σημειώσεις SPSS

 • SPSS

  ) :

  :

  File.

  Open.

  Data..

 • , (.. Excel file) Open..

 • ) Data View:

  Variable View SPSS

 • :

  :

 • (Bar Chart) (Histogram)

  (Frequency Polygon) (Box Plot)

  (Stem and Leaf Plot) (Pie chart) (Scatter plot)

 • (Histogram)

  -(Stem and Leaf Plot)

  (Box-Plot)

  (Bar Chart)

  (Pie Chart)

 • : 1993 . 1:, 2: , 3: , 4: , 5: , 6: . 42 (: , )

 • Variable View

  labels output

 • :

  Analyze.

  Descriptive Statistics.

  Frequencies

 • :

  :

  Statistics.

 • : Statistics

  (.. , )

  :

  Continue. (.. , )

 • : Charts

  :

  Continue.

 • :

  :

  OK.

 • :

  Graphs.

  Bar. :

  :

  Define..

 • :

  Category Axes

  : OK

 • Chart Editor

 • Chart Editor

  menu Chart editor , .. ,

  Show properties window

  Show data labels window

  Transpose chart coordinates

 • :

  Graphs.

  Pie.

  :

  summaries for groups of cases..

  :

  Define..

 • :

  :Define Slices by.

  : OK

 • Chart Editor

 • Show properties window

  Chart Editor

 • : 1905 1993 (: , )

 • Variable View ,

 • -

  :

  Graphs.

  Boxplot.

  :

  :

  Define..

 • :

  :Boxes Represent.

  : OK

 • -

  Q3+1.5(Q3- Q1)

  3 (Q3)

  (outliers)

  1 (Q3)

  Q3-1.5(Q3- Q1)

 • :

  Graphs.

  Histogram.

 • :

  :Variable.

  : OK

 • Chart Editor

 • -

  :

  Analyze.

  Descriptive Statistics.

  Descriptives

 • :

  / / :Variable(s).

  : Options..

 • : Options

  :

  Continue

 • -

  :

  Analyze.

  Tables.

  Custom Tables.

 • .

  Drug-and-Drop

  columns

 • columns

  :

  Summary statistics..

 • :

  drug-and-drop

  apply to selection

 • :

  OK.

 • -() 3 70, 65 90 . 85. 20% 40%

  (: =79)

  (b) Pearson : 2, 2, 2, 3, 5, 8, 12, 19, 22, 30

  (: =0.993, CV=95.04%)

 • (c) s. d;

  x

  (d) S. :

  nXXX ,...,, 21 x(: )ssdxx =+= '' ,

  SxxZ ii

  = ni ,...,2,1=(: ()=0, Var(Z)=1)

  (e) :5, 8, 12, 14, 15, 20, 25, 26 8, 12, 15, 23, 20, 37, 36, 29, 25

  (: M1=14.5, M2=23)

 • (f) , , 8, 5, 7 6 2. , .

  (:==5)

  (g) 11 : 52, 61, 78, 49, 79, 47, 54, 58, 62, 73, 72. , 1Q3Q

  (: =61, =52 , =73)1Q 3Q

  (h) 10 .

  .

  = 290x = 84692x

  55.6,29 2 == sx(: )

 • (i) :

 • (j) 150 .

  : , 32

 • Bernoulli

  Poisson

  -

 • Bernoulli [0,1]

  Bernoulli Bernoulli

  x=1( )

  1 x=0p

  P X xp

  = = 0 1p

 • ,x=0n , n=1,2, q=1-p , X n p

  ( ) x n xn

  P X x p qx

  = = 0 1p

  ~ ( , )X Bin n p

 • n=1,2,N=1,2,m=1,2,N

  x=0,1,,min(m,n)

  T ,n m .

  ( )

  m N mx n x

  P X xNn

  = =

  ( ), ,X h N n m

 • Poisson 0,1,2,3... Poisson (Po) :

  :0,1, 2,3...x =

  ( )!

  xeP X xx

  = = 0 >

  ( ) = ( )Var X =

 • . :

  :

  0,1, 2...x =

  0 1p<

  ( , )X U a b

 • :

  ,

  1( ) , 0, 0x

  Xf x e x = > >

  exp( )X

 • :

  : ()= V(X)=

  21 ( )21( ) , 0

  2

  x

  Xf x e x

  = <

  2( , )X N 2

  2( , )

 • :

  (,),

  11( ) 0 , 0( )

  xab

  X af x e x x a bb = >

  1

  0

  ( ) (1) 1, ( ) ( 1)!x aa e x dx n n

  = = =

  ( , )X a b

 • :

  (,)

  1 1( )( ) (1 ) 0 1 0, 0( ) ( )

  a bX

  a bf x x x x a ba b

  += > >

  ( , )X eta a b

 • (-):

  n

  2X

  21

  2 2

  2

  1( ) 0 1, 2,...2

  2

  x n

  X nf x e x x nn = < =

  2X2nX X

 • t (t-student):

  t

  12 2

  12( ) - 1, 2,...

  12

  n

  n

  f x x nn xn

  n

  +

  + = < < = +

  ( )X t n

 • Minitab

  menu :

  Calc

  Probability Distributions..

 • Data Editor / / /. . (=2) 2 c1

 • :

  Binomial

 • : f(x)=P(X=x)

  F(x)=P(Xx)

  n

  p

  /

  OK.

 • : 68% . 15 ) 3 ) 4

  p=0.68 n=15. : f(x)=P(X=3) F(x)=P(X4). Minitab :

 • POISSON

  :

  Poisson

 • :

  f(x)=P(X=x)

  F(x)=P(Xx)

  Poisson

  /

  OK.

 • :

  : 0,1,2,3,4,5

  x 0 1 2 3 4 5

  f 345 277 75 17 5 3 672

  === 69.0

  672463

  i

  ii

  fxf

  x Poisson , :

  f(x)=(=x) Poisson =0.69 =0,1,2,3,4,5. Minitab :

 • :

  Exponential

 • :

  f(x)=P(X=x)

  F(x)=P(Xx)

  /

  OK.

 • : 6 . . ) 10 , ) 15 ) 20 ;

  , =6 F(X)=(x) x=10, 15, 20. Minitab :

 • :

  Normal

 • :

  f(x)=P(X=x)

  F(x)=P(Xx)

  ( )

  OK.

  /

 • : 11, 12 13 28 3 . 25 34

  =28 =3. (25X34).

  (25X34)=F(34)-F(25)=P(X 34)- P(X 25)

  :

  P(X 34) P(X 25)

  , (25X34)=0,9772-0,1587=0,8185

 • :

  Uniform

 • :

  f(x)=P(X=x)

  F(x)=P(Xx)

  OK.

  /

 • : ~U(3,6) (>5)

  (X>5)=1-P(X5), Minitab F(5)=(5)

  , (>5)=1-0,6667=0,333

 • -

  :

  Chi-square

 • :

  f(x)=P(X=x)

  F(x)=P(Xx)

  n -

  /

  OK.

 • -

  ~Bin(6,1/3), : P(X=4), P(X 2)(: P(X=4)=0.0821, P(X2)=0.681)

  ~Bin(8,0.4), P(X=2), P(X=0) P(X>6)(: P(X=2)=0.209, P(X=0)=0.0168, P(X>6)=0.0085)

  7 . 3

  (: P(X=3)=0.0781)

 • 7 . 6

  (: P(X>5)=0.0001)

  , 30% . 10 : ) 3 , ) 8

  (: P(X=3)=0.2668, P(X>8)=0.0001)

 • 6 . 4 (: P(X4)=0.8906)

  ~Bin(n,0.6) P(X1)=0.087, n(: n=5)

  ~Bin(n,p) ()=2, Var(X)=24/13. n, p.(: p=1/13, n=26)

 • ~Bin(10,p) p

 • -POISSON ~Po(3.5) : a) P(X=0), b) P(X=4), c)

  P(X2), d) P(X>1)

  (: P(X=0)=0.0301, P(X=4)=0.1888, P(X2)=0.321, P(X>1)=0.864)

  ~Po(2.4) F(X) : a) F(0), b) F(1), c) F(2), d) F(3)

  (: F(0)=0.0907, F(1)=0.3084, F(2)=0.5697, F(3)=0.7787)

  Poisson 3. (

 • ~Bin(200,0.006), Poisson : ) (5) (: (3)=0,9662, (>5)=0,0015)

  500. 0.002. 2 (: (=2)=0,1839)

 • , 0.75 . ;(: P(X2)=0.8008)

  200 , 3.2 . 5 ;(: P(X=0)=1.12 )710

 • -

  0.6. , () P(X4) () (>5)

  (: P(X4)=0.9744, (>5)=0,064)

  . 10 . p, p(: p=0.1)

 • -

  ~U(6,9) P(7.2X8.4)

  (: P(7.2X8.4)=0.4)

  ~U(0,/2) P(/3X/2)

  (: P(/3X/2)=1/3)

  : ( ) ( )

  =

  bxa

  abxf0

  1

 • (+)/2 . 1 4/3 : ) , () (0)

  (: =-1, =3, (0)=0.25)

  [,]. :

  ( )( )

 • -

  f(x), . : ) (>0.5) ) () ) (

 • . : ( ) atat eetTtP //21 21 = , 2 , Poisson. : )

  (: ()=2)

  3 . , , (: (>1=0.050))

 • -

  ~(300,25). : ) (>305) ) (305)=0.1587, ()=0.974 (: =18.171)

  ~(0,1) (||

 • ~(0,1) : () (0.345

 • ~(100, ) (