Ελληνικός μεσοπόλεμος

of 49 /49
Ελλθνικόσ μεςοπόλεμοσ 1922-1940 Πολιτικι αςτάκεια και ςτρατιωτικζσ παρεμβάςεισ. Από τθν πρϊτθ αβαςίλευτθ δθμοκρατία ςτθν δικτατορία του Μεταξά.

Embed Size (px)

Transcript of Ελληνικός μεσοπόλεμος

  • 1. 1922-1940 . .

2. , , :) , ) ) 3. , . 4. , 1922, , , . 1924 , . 5. 1922, , , . (. , . , . , . , . , . ), . ( ). 6. , , . 7. . , 1920, . 8. ( , 1948) (sic) . , (sic) , . 9. 1924, , , . . , , , . , 10. 1924: . 11. (...), , , 1909-1912 . 12. 1925, ( , ), , , 1926. . 13. , . , . * , ` ; ` * (!), 30 ! 14. 1926 , . 1928 ( ). , . 15. 1928 , 1932. , . 16. 1928 1910. , , ( 1909) , , , , , . . . , , - , - : . 17. . , (. ) , / . 1 : , . - , . 18. , 1974, . 1936 ( ) 16.500 , 3.000 , , , . 19. , , . , , , ( ), . 20. ( 1893) , 29. 1932 ( ) . , . 21. () , , . . 22. 1932 . / ( 1918 . ), .. 23. 1933 ( ) . , 1920 ( ), . , . 24. , . , , . , . 25. 1935. . ( ) . , . , 1935 . 26. 1916 (. ): , , , . . , , , . . 27. . 60 ( ) , , . . , ( , ). 28. , - - . . 29. 99,5%(!) . / , . / . 30. 1936 ( 143 141 ). . , 6% 15 . 31. . (1936) , , , , . 32. , ( ) ! - . 33. , 9 , . - - . . 12 300 . 34. . , . , , , . 35. 1959 . , , , . , , , , ` ` 36. , . . . 4 1936. 5 , , , . 37. , , . . , , (,, .) , , . 38. () , () / , , . (), ( / = , ). (. ) . . 39. , - (). . . 35 , (1967-1974). 40. ..., . . 41. (.: 3 *. + , 3), , () (). , . , /. 42. , . , . , / , . . (1946-1949) , / . 43. , (, , .), , . , 30, 75 100 . . , . , , 75 . , "" 100 . , . , , , . 44. , , , , , , .., . 45. , . , . , , . . 46. () , . . 47. , , . , - - . , . 48. , , . 1940, , , . , . 49. 27 1941, . , 29 1941, , .