Ελληνικός Κινηματογράφος.pdf

128

description

Ελληνικός Κινηματογράφος , Κινηματογράφος, Τέχνες στην Ελλάδα

Transcript of Ελληνικός Κινηματογράφος.pdf

 • , . , . ALBA

  ,

  , ...... ...,, 1.1. 1.1.2.. (...).

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 55

  1904-1940

  O -

  1920-1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  1930-1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 99

  1940-1949

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

  1940-1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

  (1908-1977) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  (1916-1976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  (1913-1970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __1199

  - 1950-

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  '50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  1950- 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

  39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  (1909-1970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  i

  periexomena.qxd 27/3/2007 8:35 Page i

 • __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 3333

  1959- 1967

  1950-1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

  4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

  E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

  EE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __4499

  (1 922-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

  (1926- ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

  (1933-1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 5577

  1964-1967

  (1929-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 6655

  -

  (1936-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

  (1940-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

  (1941-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

  (1939-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

  ii

  periexomena.qxd 27/3/2007 8:35 Page ii

 • (1942-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 7777

  -

  (1944-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

  (1947-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

  (1918-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

  (1942-1994) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

  (1942-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 8899

  1 990 - 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

  (1955-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

  (1954-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

  (1952-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

  (1959-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

  (1957-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __110011

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

  1906 - 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

  1928 - 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

  1978 -2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

  iii

  periexomena.qxd 27/3/2007 8:35 Page iii

 • __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __111111

  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

  60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

  70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

  80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __111177

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

  iv

  periexomena.qxd 27/3/2007 8:35 Page iv

 • .

  . , -

  , ,

  , , .

  -

  .

  -

  ,

  . -

  , .

  , , ,

  . -

  , , .

  .

  , ,

  , , ,

  . .

  -

  . , -

  , , , , -

  , , .

  , ,

  , , -

  , -

  . , , . ,

  , , , -

  , , , , , -

  . , , ,

  .

  3

  prologos.qxd 26/3/2007 1:11 Page 3

 • . -

  .

  .

  4

  prologos.qxd 23/3/2007 10:44 Page 4

 • 11990044--11994400

  OO --

  . , -

  , . -

  ,

  .

  1897, . -

  , . -

  , 1911 1915. -

  , .

  (). 1906, -

  , . -

  1903 . -

  (1912) , ' -

  (. ).

  . -

  , , , , -

  , , . . -

  , -

  . , '

  . -

  5

  (. , . , , 2005)

  01.qxd 23/3/2007 10:46 Page 5

 • ,

  , -

  . .

  . -

  . , , -

  , .

  ' , .

  (),

  .

  , , -

  . -

  , , -

  .

  , -

  . -

  , ,

  , , ,

  . . -

  .

  , . , , -

  , , , , . -

  .

  . 1920 1930 -

  , .

  ******

  (1875-1969) -

  .

  , , , -

  . , -

  . -

  (1928), , (1931),

  .

  , , -

  . (1897-1965), , 1919

  1920, . ,

  . 1923,

  DAG . (1927)

  , -

  (1928). -

  , , -

  , , , -

  6

  (,

  ,, 2004)

  01.qxd 23/3/2007 10:46 Page 6

 • , .. 1929 ,

  . , -

  , ,

  . ,

  . 1930

  . -

  . 1930 ,

  - , . 1932

  . , , .

  1930-1940 ,

  (1907- 1992). ,

  . , -

  ,

  , , , -

  . ,

  .

  .

  (1930), -

  .

  , . 54 ,

  23 , .

  (1887-1968) .

  - .

  , . -

  .

  1910,

  . -

  -

  . ,

  . -

  .

  . 1916

  , . 1919 -

  , -

  . , -

  , , 40 -

  . . -

  : , , , -

  .

  7

  (. , .

  , , 2005)

  (. , .

  , , 2005)

  01.qxd 26/3/2007 1:16 Page 7

 • 11992200--11993300

  .

  . , -

  , . -

  -

  . , , -

  , , , , 7 : -

  , -

  (1922). (1922).

  (1922). : -

  (), , , -

  (1923-1924). (1925).

  ,

  (1927) (1928), (1929). -

  (1929), ..

  11993300--11994400

  ,

  , '30-'40, -

  , , -

  , . -

  , , (1930), -

  (1931), (1932), -

  (1932), (1932), ,

  (1934), (1939) ..

  8

  01.qxd 23/3/2007 10:46 Page 8

 • 11994400--11994499

  '40, -

  -

  . -

  . -

  .

  - , -

  - . -

  , , . -

  , ,

  . , , -

  .

  . , ,

  .

  , , -

  , ( , , ),

  , . , -

  ,

  .

  11994400--11995500

  -

  . (1943). -

  (1945). , -

  , (1946).

  -

  (1949). (1948).

  (1949),

  . -

  , -

  , .

  9

  (. ,. ,

  , 2005)

  02.qxd 26/3/2007 1:18 Page 9

 • ((11990088--11997777))

  , , -

  , , ,

  20 . -

  . -

  , , 1939

  . 1943 , -

  , -

  , . 1944 , -

  , ,

  , 35 . ,

  .

  , ,

  , ,

  .

  , , , , -

  , , , , , -

  , , , , , -

  , , ..

  : 1940. : / . :

  . : . . : -

  . : , , , ..

  , ( ) . -

  ( ) , -

  10

  (. , .,

  ,2005)

  (. , . , , 2005)

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 10

 • ( ). , -

  (

  , ). -

  .

  .

  ,

  .

  -

  . , -

  , -

  .

  -- AA1. . ;

  ;

  .

  2. ,

  . -

  .

  3. ;

  ******

  ((11991166--11997766))

  .

  ,

  .

  , . -

  .

  .. -

  , , . -

  -

  . -

  . '

  ,

  .

  , -

  (1944). , -

  , (1950) (1954).

  11

  (. ,. ,

  , 2005)

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 11

 • (1961) -

  , .

  : 1950. : / . - . . -: -

  . : . : . : , ,

  , , , , ,

  , , ..

  ( ),

  , , -

  . -

  ( ).

  , -

  .

  . -

  .

  ,

  . , -

  .

  , -

  .

  , , -

  . -

  .

  . . , -

  .

  .

  -

  .

  . ,

  . , , , -

  . , , .

  .

  . ,

  ,

  12

  (,

  ,, 2004)

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 12

 • . ,

  . , , -

  ,

  . , , , ,

  .

  , , , , ,

  , .

  . , , ,

  , , -

  . ,

  .

  .

  . -

  , . ' , -

  , ,

  . ;

  , . -

  , . -

  . -

  , -

  . ,

  . -

  .

  , , -

  , , ,

  . -

  . . . -

  , , .

  .

  :

  .

  , , , -

  .

  , -

  .

  .

  13

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 13

 • .

  -

  .

  . .

  -- 1. ; ; , , ;

  2. ;

  3. -

  . .

  4. ,

  . -

  .

  1. , ,

  .

  2.

  .

  3. . ,

  , . .

  4. . -

  . , , ,

  ; .

  5. , , video

  , , ,

  .

  ******

  : 1944. : .. - : . . : -

  . : . : ( ), () , , -

  , , , ..

  YY

  ,

  , , , -

  , . .

  , . -

  , , , , . -

  14

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 14

 • , , .

  . .

  .

  .

  . -

  ,

  .

  ,,

  , (chansonnier), (animateur) -

  , . -

  .

  .

  , 1930 -

  , -

  , , .

  . -

  , . -

  29 1944 . -

  , : -

  . -

  .

  ' .

  .

  -- 1. . ;

  2.

  . , -

  , . , ,

  , , . ,

  , , -

  . , , -

  , , , -

  . , -

  , , . -

  ,

  . .

  15

  (. , . -, , 2005)

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 15

 • .

  ((11991133--11997700))

  O A

  . . -

  , , , -

  , . 185 -

  , . -

  1947. 70 ,

  . ,

  1933 , 1500 ,

  . 40

  . , -

  , .

  O K ' : , , -

  , , , ( )

  . -

  .

  ******

  1949. : / . .

  : ( ). : -

  . : . : , , ,

  , , , , -

  , , , , ..

  ,

  , .

  ( ), , - ,

  . -

  . . , -

  , , . , -

  -

  , . 1948

  , , . -

  , , .

  16

  (. ,. ,

  , 2005)

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 16

 • , , , -

  . ,

  . -

  . , ,

  , , ,

  .

  , , -

  . .

  . -

  , , -

  . -

  , , . -

  , , , .

  , -

  - - , , -

  , BBC .

  , , -

  , ,

  , ,

  .

  -- 1. , , ,

  . ; .

  17

  (. , . , , 2005)

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 17

 • 2. -.

  ;

  3. , ,

  . ;

  4. :

  '

  . -

  ; -

  . ' ;

  18

  02.qxd 23/3/2007 10:50 Page 18

 • 11995500--

  , ,

  , , . ,

  , , -

  , 70%,

  73% ,

  .

  1951 , 1958 . 1951, -

  , , 1955 , 1963.

  -

  .

  . , , ,

  , .

  ''5500

  H . -

  , , -

  . ,

  , , .

  , , , .., -

  . '50

  . . , , -

  , -

  . . -

  , , , ,

  , . ,

  , (1947-1972). -

  , -

  . , , , -

  ..

  19

  03.qxd 23/3/2007 10:52 Page 19

 • 1950-1960 , .

  .

  . , -

  , .

  , , -

  , . -

  , , . -

  , , , -

  . -

  , ,

  . , ( ), -

  , , -

  , ( , -

  , ), , , -

  , , -

  , , , -

  , , ,

  ( , ,

  ) , -

  , .

  , , -

  , , ,

  , , , .

  ,

  , , ,

  . -

  , , .

  , , , -

  , . -

  , . , -

  , , .

  , ( / /-

  ), ( -

  ), ( ), ,

  , , .

  , (1950), (1953), (1955), (1955), (1960) .., , , , -

  , , , -

  , . ,

  -

  .

  20

  03.qxd 23/3/2007 10:52 Page 20

 • /

  . / .

  , , -

  , '

  .

  11995500-- 11996600

  '50-'60 .

  . (1951) , - (1953), (1956) .. - (1952). (1953). , , , (1952), (1953), - (1955), ' 16 (1959). (1955), (1956), (1959). - (1954), (1955), (1956). - (1955), (1958) ..

  ******

  : 1958. : . -: . : -

  . : . : , , -

  , , , , , ..

  , . -

  . -

  . , ' -

  . ,

  . ,

  , , , .

  ' , . -

  , , . -

  . , , -

  . ,

  , , .

  , , .

  , . , -

  , .

  .

  ,,

  21

  03.qxd 23/3/2007 10:52 Page 21

 • , .

  , . ,

  . , .

  , , ,

  . , -

  . , , .

  , ,

  , , -

  , . -

  , .

  1. , .

  2. , , .

  , . .

  3. , , ,

  , ,

  . .

  4. , , -

  , . , , -

  , .

  5. , , , ,

  , , , -

  . , ,

  .

  6. , ,

  .

  7. , , , -

  ' .

  XX

  , , ,

  , , . ,

  , . -

  . , , , -

  - .

  22

  03.qxd 23/3/2007 10:52 Page 22

 • . ,

  .

  , .

  . .

  . , -

  .

  , , ,

  .

  -

  .

  .

  .

  , ' .

  1. . , , -

  . .

  2. , .

  3. .

  , -

  . .

  . -

  .

  4. , -

  . . ,

  , . -

  .

  5. , , -

  ;

  ******

  : 1957. : . : . :

  . : . : , , -

  , , , , , ,

  , , ..

  23

  03.qxd 23/3/2007 10:52 Page 23

 • , , . -

  , , , ,

  , .

  , , , ,

  , , -

  , , . , .

  , , .

  , ,

  . , , -

  .

  ,

  , , .

  , ,

  , , .

  , -

  ,

  .

  . - , -

  , .

  . , .

  .

  24

  - (. , . , , 2005)

  03.qxd 23/3/2007 10:52 Page 24

 • , -

  - . , . -

  , .

  , , -

  , , , ,

  , , -

  .

  . -

  , , -

  , ,

  , . -

  , , -

  - ,

  , --

  , , .

  , , , ,

  , -

  . -

  .

  , , -

  , , . ,

  , . -

  , -

  . , , ,

  .

  , -

  . , , -

  .

  , ,

  , -

  . -

  . , ,

  .

  , , ,

  ,

  , ,

  . , -

  25

  03.qxd 23/3/2007 10:52 Page 25

 • , , -

  , , .

  , -

  . . -

  ( ), -

  , . '

  , , , , -

  , , , -

  . , ,

  , .

  1. . -

  ;

  2. ;

  3. ; -

  ;

  4. . -

  ;

  , , ,

  : .

  ******

  : 1954. : . : . :

  - ( ). : . : -

  . : , , , , , -

  , , .

  , - .

  ( ) , - , ( -). , , . , , ( -

  3399

  26

  03.qxd 23/3/2007 10:52 Page 26

 • ) : 39 . , , (- ) - ( ). , ( ), , , , . , , , . , , , .

  . , , - .

  , , , , - . , . - .

  , , , . , . , , . , . . . , , . , . , , - , . ( ) - , , . (), , -

  27

  - (. , . , , 2005)

  03.qxd 23/3/2007 10:53 Page 27

 • ( ). , , , , , . . .

  , , , , -

  , .

  .

  , , ,

  , , , , ,

  , .

  , . -

  , ' , . -

  .

  ((11990099--11997700))

  , , -

  , .

  . -

  1944. , -

  .

  . , . -

  (1974), , . , (1973), . ,

  (1970), (1970), (1971), - (1974), (1974), (1979), (1978), (1979), (1980).

  ******

  : 1950. : / . - : . -

  : . . : , ,

  , , , , , .

  ( ), , ( ),

  ( ), . -

  .

  28

  03.qxd 23/3/2007 10:53 Page 28

 • .

  . -

  ( ) ,

  ( ) ( -

  ), ,

  .

  . , -

  , , , -

  .

  ******

  : 1955. : . -: . : -

  . : . : . : -

  , , , , , -

  , , , , , , -

  , , ..

  .

  ( )

  , ( )

  .

  ( ). . ,

  . .

  ( ) , ,

  ' . ( )

  . -

  , -

  . , -

  .

  -

  ( ) -

  . ( )

  , ( -

  )

  . , ,

  . , -

  , , , ,

  .

  29

  (. , ., ,

  2005)

  - (. , . -, , 2005)

  03.qxd 23/3/2007 10:53 Page 29

 • . ( ) ( -

  ). , ,

  . , . -

  , , . -

  ( ).

  , ' ,

  . , , : -

  , , , . -

  . -

  . ,

  .

  , ,

  .

  , , -

  , .

  ,

  .

  , ( -

  : -- ) .

  , , , -

  . -

  , , -

  , -

  . -

  , , -

  ,

  .... -

  , ' . . -

  ,

  , .

  . .

  .

  .

  . . -

  . ' -

  . ,

  30

  ( , , ,

  2004)

  03.qxd 23/3/2007 10:53 Page 30

 • , -

  , .

  1. . ; -

  ;

  . .

  2. .

  ;

  3. . ;

  ;

  31

  03.qxd 23/3/2007 10:53 Page 31

 • 32

  03.qxd 23/3/2007 10:53 Page 32

 • 11995599-- 11996677

  . .

  . , .

  .

  , -

  . . , -

  . ,

  , . -

  , , -

  .

  , , .

  , .

  . .

  1975. -

  ( ), , -

  .

  11995500--11996600 ..

  . .

  . , -

  . -

  : , (1960), ,

  (1960), (1960) (1961), -

  (1967), , (1960), -

  (1961), (1961), (1962), (1963),

  (1961), (1961) 4000 (1962),

  (1961), (1962)

  (1966), (1963),

  (1963) (1965), (1968),

  33

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 33

 • (1964), (1966),

  (1966), (1969), (1969),

  17 (1969), (1969). -

  .

  .

  , 1942, . -

  .

  1946 , 1949 1953 1957 , -

  . 1958 .

  . 1958 .

  , , -

  . . (1959),

  (1960). 1961 -

  70. , -

  , ,

  , , -

  , , .. 76 .

  . 1959 1977, 1981-1988. 1970

  .

  . 2002, 44

  , .

  : 1966. -, , : - /

  . : . : . : . : -

  , , , , , -

  (.), (.), ..

  34

  (. , . , , 2005)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 34

 • , .

  , , -

  , . -

  . ( , .) -

  , , ( ). -

  . , (, .)

  .

  , , . -

  , , .

  ' ,

  , , -

  , , (),

  (), , , -

  , .

  , . ,

  . , , -

  , .

  ******

  : 1967. : . -: . :

  . : . : . : , ,

  , , , , , -

  , , , , ,

  , ..

  35

  , , (. , . , , 2005)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 35

 • ( )

  . -

  . (, , , , , -

  ).

  , ( ). -

  , , ,

  () . ;

  ! -

  , .

  ' , .

  . -

  , -

  , .

  1960-1970 .

  , , ; .

  ******

  : 1966. : . : - . :

  . : . : , , -

  , , , , -

  , , , , , ..

  ' ( ) ( ),

  , , , -

  . ( ) -

  ,

  ( ). , ( ) -

  . ,

  . -

  . , , .

  .

  , , , ,

  . , , , -

  , . .

  . -

  , , .

  36

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 36

 • 1. , .

  2. , , -

  .

  ' , -

  . : , , , -

  .

  3. -, -

  . . ( -

  ), ,

  .

  , ,

  . , -

  , . -

  .

  4. , , , -

  . .

  . -

  .

  , .

  , .

  .

  , . ,

  . -

  .

  .

  37

  , (. , . , , 2005)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 37

 • , ,

  . -

  , , , -

  - , .., -

  . -

  (, ,

  ..) . -

  , ,

  .

  , -

  , , , ,

  . , ,

  , -

  , , -

  , ,

  .

  ( ) -

  , , , -

  , , ' , -

  . -

  .

  , , -

  .

  , .

  , , , -

  . , -

  . . , , -

  .

  , ( ) ,

  : .

  , , , .

  , , ,

  ,

  .

  , , , , -

  , . .

  ******

  , , . -

  1953. -

  . , -

  38

  ( ,

  ,, 2004)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 38

 • ,

  . -

  . -

  , , -

  .

  : 1968. : . : . : . -

  : . : . : . : -

  , , , , ,

  , , , , ..

  - -

  . ( ), ( )

  ( ).

  , , , ( ).

  . , -

  .

  , ,

  , , -

  . , ,

  39

  , (. , . , , 2005)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 39

 • ,

  , , . , -

  , , , .

  , -

  , .

  , , . -

  . .

  . ,

  , -

  . , , ,

  . -

  , .

  , ,

  , . -

  .

  .

  , (

  - ),

  .

  , .

  1. ( - )

  . ; -

  . ;

  2. .

  . -

  ;

  ******

  : 1966. : . : , : , -

  : . : . : , -

  , , , , .

  . -

  .

  40

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 40

 • , , -

  , .

  ,

  . -

  , -

  .

  , -

  . ,

  -

  , . -

  .

  ,

  , , ,

  . , , , , , -

  , .

  ******

  :1962. : . - : . : -

  . : . : , , -

  , , , , , , -

  , , , , , ..

  ( ), , -

  . ( -

  ) ( ),

  .

  .

  ,

  ( ), .

  ' .

  , ,

  , -

  . .

  , , , -

  4000, .

  . .

  44000000

  41

  , (. , . ,

  , 2005)

  (. , .

  , , 2005)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 41

 • , ,

  , .

  1. -, -

  .

  2. , -

  , (> ) -

  (> ,

  > - ).

  3. -

  .

  4. . .

  5. , .

  .

  6. . ,

  , .

  .

  , , -

  , (- ), -

  . , ,

  , , .

  .

  ,

  . . -

  , , -

  , , , -

  .

  , , -

  . , -

  ,

  , , -

  . -

  , -

  .

  , , -

  , , , -

  . ,

  , .

  42

  (,

  ,, 2004)

  04.qxd 26/3/2007 1:21 Page 42

 • , , ,

  .

  . , .

  , , -

  , , -

  .

  1. ; .

  2. , (, , -

  , ). .

  .

  ******

  .

  : 1964. : . -: (

  ). : . : . : ,

  . , , , , -

  . , , , ..

  , ( ), -

  . , -

  ( ) .

  , -

  , , , , , -

  . ( )

  , ( ).

  ,

  ( ). , , -

  , .

  .

  . .

  . ,

  ( ), -

  43

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 43

 • ( ;),

  , . -

  .

  , -

  .

  , , -

  (, ). , -

  . , -

  , . , -

  , , .

  , . ,

  , , .

  , , , ,

  , , -

  . . , -

  , , ,

  , , .

  -

  . , , -

  , ' ,

  ,

  .

  , ,

  ( ), , ,

  , , , , ,

  , .

  44

  (. , . , , 2005)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 44

 • , , , -

  ,

  ( !). -

  , ,

  , -

  , ,

  .

  .

  ,

  , -

  , .

  ******

  .

  , 1931. -

  , . 1953

  . . 1959 -

  1960 .

  51 . 1965

  1968 .

  , .

  : 1969. : - / . : -

  . : - ( ). : -

  . : . : , , -

  , , , , , , ..

  -

  .

  , , -

  , , ,

  .

  , ,

  . , -

  .

  ( ) -

  , , . -

  45

  (. , .,

  , 2005)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 45

 • . , , . -

  , ,

  . , -

  , ,

  . ,

  (!)

  . ,

  .

  ,

  , , .

  , , , ,

  .

  .. , , -

  .

  (-

  , ! - ) . -

  .

  .

  ,

  .

  , -

  . , , -

  . ,

  46

  , , , (. , . , , 2005)

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 46

 • . -

  , : , -

  . , -

  , , -

  .

  , ,

  .

  . . , -

  . .

  --

  ;, . ,

  , ;

  , , , , , .

  , , ,

  , , , -

  , , -

  , , . , -

  .

  , , -

  .

  , -

  .

  , , ,

  .

  mutatis mutandis .

  , -, , -

  . .

  1.

  ;

  2. . ;

  3.

  . ;

  4. .

  47

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 47

 • 48

  04.qxd 23/3/2007 10:56 Page 48

 • ((11992222--))

  -

  , . BBC

  1945-1950. 1953 -

  , , , .

  , . 1955 -

  , , . -

  , -

  . . -

  , , '

  , . .

  .

  , 1956. -

  , . 1958 ,

  .

  , 1959, .

  . ,

  , 1960, 1961. -

  . 1964 , -

  , ( , , , -

  , .), , .

  . , 1966, -

  , , 1969, , 1977,

  74, 1975, 1986 . -

  .

  49

  05.qxd 23/3/2007 3:58 Page 49

 • : 1956. : . - : . : -

  . : . : , , , -

  , , , , , -

  , . : 1956 -

  , .

  , . ,

  ,

  , .

  . .

  , .

  , -

  , ' , , . -

  , . ,

  - , .

  , , , ,

  ,

  .

  .

  . . -

  ,

  , .

  . ,

  , -

  ,

  50

  , (. , . , , 2005)

  05.qxd 23/3/2007 3:58 Page 50

 • . .

  , , .

  , , , -

  , , .

  , , -

  . , , -

  , .

  ,

  .

  , , -

  , , .

  , -, -

  , , -

  .

  ,

  , , -

  ,

  , , -

  , .

  , -

  , , , , .

  , ,

  , , -

  , .

  1. ;

  2. -

  ;

  3. .

  . ******

  ((11992266-- ))

  , -

  . (1954), -

  .

  51

  05.qxd 23/3/2007 3:58 Page 51

 • (, ) -

  . (1956),

  . (1958), -

  . (1959). -

  (1963), (1970), 1922 -

  (1978), (1984), , (1992) . .

  : 1956. : . : . :

  . : . : . :

  , , , , ,

  , , ..

  ( )

  , . ,

  ,

  . ( )

  .

  .

  .

  . -

  , ,

  . -

  .

  52

  (. , . , , 2005)

  05.qxd 23/3/2007 3:58 Page 52

 • , ,

  , .

  , , ,

  , , .

  , , . -

  , , , -

  , .

  .

  , , -

  , , ,

  , . .

  1. -

  .

  2. -

  . : -

  , . ' . -

  ;

  3. ; ;

  4. . video ( )

  .

  ;

  ******

  ((11993333--11999900))

  . ,

  , . -

  -

  . 1960 , , -

  . -

  . 1962 -

  . 1966, -

  1968, 1969 -

  . . -

  -

  . 1980 , -

  . 1993 -

  . .

  53

  05.qxd 23/3/2007 3:58 Page 53

 • : 1962. : - . : -

  . : . : . -

  : . : , , , -

  , , .. .

  , -

  , , - . -

  .

  , , ,

  , . ,

  , , , -

  , , . -

  .

  , .

  , .

  , . -

  . -

  , .

  -

  , .

  , -

  .

  54

  (. , . , , 2005)

  05.qxd 23/3/2007 3:58 Page 54

 • , , , -

  , .

  , , , .

  1. . ;

  2. . ;

  3. ; ;

  1. , -

  , .

  2. , , . -

  ;

  55

  05.qxd 23/3/2007 3:58 Page 55

 • 56

  05.qxd 23/3/2007 3:58 Page 56

 • 11996644--11996677

  1964-1967 ' .

  . -

  . -

  . -

  , , , , -

  . ' -

  , .

  , , .

  .

  ((11992299--))

  . ,

  . ,

  . .

  1958. -

  1963 1965, .

  1960. 1966 . -

  . , -

  . . -

  120 , .

  : 1966. : Alter Ego Productions. - .

  : . : . : . -

  : , , . . . : -

  , , , -

  1967, 1974. .

  -

  57

  06.qxd 23/3/2007 3:59 Page 57

 • . -

  , . -

  ,

  .

  , , : '40, , , ,

  ,

  ,

  . .

  1966, .

  , -

  . ,

  . ,

  , , ' -

  . -

  ,

  .

  (

  ),

  ( , ,

  ). -

  . -

  , , ' -

  . , -

  -

  58

  (. , . , , 2005)

  06.qxd 23/3/2007 4:00 Page 58

 • . ,

  , , , ,

  , .

  , -

  .

  , ,

  , , .

  , -

  , , -

  , , .

  1.

  . -

  ; ; , -

  ;

  2. -

  . ,

  .

  3. . -

  ; -

  ;

  . , . ,

  , ; ; ;

  ; ; ;

  ; ; -

  ; ! , . ; ,

  ! . ; -

  ; ******

  : 1966. : . - : (

  , ), : , :

  . : , , , , -

  , , , , ..

  ( ) . -

  , -

  ( ), , , . -

  59

  06.qxd 23/3/2007 4:00 Page 59

 • . -

  . , ,

  .

  . -

  . ,

  ( ), . -

  . ,

  , .

  . - (good- bad girl)

  . , , , , -

  . .

  -

  . ' , , '

  . -

  , . , ' -

  , , ,

  - . ,

  , , , -

  . . ,

  , , ,

  . ,

  , , ,

  . , -

  , , .

  60

  , (. , . , , 2005)

  06.qxd 23/3/2007 4:00 Page 60

 • ;

  (homo homini lupus); ; -

  ; -

  ;

  , : -

  .

  4000.

  . , ,

  ,

  . .

  , , , girl fatal ( femme fatale), -

  , , .

  , , -

  .

  , , , -

  , .

  -

  , .

  1. -

  ;

  2.

  ;

  3. video -

  .

  4. ' - - -

  . , -

  . -

  .

  ******

  : 1966. : . : (

  ), : , : . : .

  : , , , ,

  , , , , , ,

  ..

  61

  06.qxd 23/3/2007 4:00 Page 61

 • . , -

  . -

  ( ).

  ( ) , -

  , ( ) . ( ) -

  , , , .

  . -

  . ( -

  ), , ( ) -

  .

  , -

  .

  .

  . , -

  ( ).

  . , -

  ,

  .

  , -, ,

  . , ,

  , , -

  62

  (. , . , , 2005)

  06.qxd 23/3/2007 4:00 Page 62

 • . , , .

  . -

  , ,

  , - (-

  ).

  (). , -

  . , -

  , , .

  , ,

  ,

  .

  , , , -

  .

  . -

  , , , .

  . -

  ' , . -

  .

  , - , .

  ' ,

  ' .

  1.

  . ( )

  , -

  .

  2. .

  .

  ().

  4. , . -

  ' ;

  ; ;

  5. , ;

  6. video .

  .

  63

  06.qxd 23/3/2007 4:00 Page 63

 • 64

  06.qxd 23/3/2007 4:00 Page 64

 • . -

  1973. , 1974, -

  .

  , .

  . -

  1979. , -

  , ,

  , ,

  ..

  , , (137 ,

  1968!) , . -

  (39 -

  1977!). .

  , , -

  . , , -

  , o o

  , -

  . -

  -

  .

  1968 ,

  . . -

  ( 1970 ), '36

  (1972) (1975) , (1971) ,

  (1972 ) , (1973) ..

  1986 -

  . -

  , -

  . .

  80 -

  65

  07.qxd 26/3/2007 1:22 Page 65

 • . , -

  , . -

  (, ) .

  , , , , -

  , , , , , , -

  , , , , -

  , , , , , -

  , .

  ((11993366--))

  -

  . , ,

  , . , -

  (1968). , '36 (1972), , -

  ,

  . (1974) . , ,

  ,

  , , .

  , -

  , . -

  (1977) 1949-1977. (1979)

  , 1980, -

  . ,

  . (1984), , -

  , 1984. -

  (1986)

  . (1988), .

  , , , 1988, ,

  1988, 1989. -

  (1991) . (1995),

  , , .

  1995 -

  . (1998), (2004).

  . , -

  . , , -

  ( .. ) ( ,

  , , , , ) -

  , .

  66

  07.qxd 26/3/2007 1:22 Page 66

 • : 1970. . .

  ( ). : -

  . : , , , , -

  , .. : -

  , , -

  , 1971. -

  . -

  .

  ' , ( ) -

  . ( ) ( ), -

  , . . -

  , . -

  ,

  .

  , ,

  , , ,

  .

  .

  , , , -

  . -

  ,

  .

  67

  (. , . , , 2005)

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 67

 • . , , -

  . -

  . ; -

  . . ,

  , , ,

  , . -

  , . -

  . . -

  . ,

  , .

  ; -

  .

  1. . -

  .

  ;

  2. ( 7 ) -

  . . -

  . ;

  , ;

  .

  ******

  ((11994400--))

  . . . -

  . , 1966.

  -

  . . 2005

  . : (1965), (1966), -

  (, 1969), (1972), (1973), HAPPY

  DAY (1976), (1980), (1985), (1988), -

  (1991), (1995), (1995), (2004).

  .

  :1972. : . : - . -

  : . : . . 87 . : -

  . : , , , , -

  , , , .. : 13

  , , -

  68

  07.qxd 26/3/2007 1:24 Page 68

 • . , 1973 -

  (FIPRESCI).

  .

  . , , -

  . , , ,

  . , ,

  , . ,

  . -

  , -

  .

  -

  . .

  , , ,

  , , -

  . -

  , , , -

  .

  , .

  , , . . -

  , , , , -

  . ,

  , .

  , -

  .

  .

  , , , . -

  69

  (. , . , , 2005)

  (. , .

  , ,

  2005)

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 69

 • , , ,

  , , .

  , .

  ,

  . , -

  .

  , ,

  , . ,

  , , .

  , , -

  . ;

  .

  ,

  .

  . . '

  .

  , . -

  .

  1. video -

  .

  2. video -

  ,

  ******

  ((11994411--))

  . -

  . 1960 1973 , -

  . 1973 -

  . .

  , 1975 .

  2001 , . 2003,

  44 . :

  , (1965), (1970), CINELOVE (1971). : -

  (1974), (1978), (1981), (1984), -

  (1988), (1993), (1997), (1999),

  Beautiful People (2001), (2002), Delivery (2004).

  70

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 70

 • : 1975. : . - : . :

  . : . . : 100 . : . -

  : , , , , , -

  , , , , , ..

  , , -

  . . .

  15 .

  : .

  , , -

  . , , , .

  , . -

  . , -

  . .

  . .

  , , .

  . -

  . . -

  .

  , , . ,

  , , . -

  , '

  . , -

  . , , , , .

  , , , , -

  . , ,

  71

  (. , . , , 2005)

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 71

 • , . , -

  , -

  .

  . -

  . -

  . -

  , -

  . -

  . :

  -

  (. . 3, 1974).

  1. -

  .

  2. , , . -

  , , . .

  3. .

  ;

  ******

  ((11993399--))

  . -

  1962. -

  Lacrimae rerum, .

  .

  . .

  . ,

  , , . -

  . : 1975 (2037), (1983), -

  (1987), Singapore sling (1990), , (1999),

  (2002), the zero years (2005).

  : 1979. : . - : . : -

  . : . : . . , -

  , , , , , .. :

  , , , (. ) -

  , 1979. , , . -

  . '50.

  72

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 72

 • , , , -

  , ,

  . , . -

  . .

  . ,

  , , ,

  . -

  , , .

  .

  . , , ,

  , .

  , -

  , , , -

  , . 50, ,

  -, , -

  , , ,

  , - (. 19, 3/ 1980).

  , , ,

  , , , , , ,

  . , , , . -

  , , , ,

  .

  , , ,

  .

  73

  (. , . , , 2005)

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 73

 • , , .

  , , , ,

  . ,

  , , : -

  . : . -

  . , , -.

  , , -

  , , . '

  , 25 , .

  , , -

  . , -

  , .

  1. .

  .

  2. .

  . , -

  ; ; ******

  ((11994422--))

  . 1960 -

  . . -

  (1962), (1963) .. .

  1986 . 1995

  1997. : (1965), (1966), (1967), ...

  (1972), (1973), (1980), (1982), (1983), Knock Out (1986).

  : 1977. : . - : . : -

  . : . . . . 92 . . . -

  , , , , , ,

  , .. : - -

  1977. , , , , -

  .

  . -

  -

  74

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 74

 • . , -

  . . ,

  , . , , . -

  . , , -

  , , . .

  . -

  , .

  , .

  , -

  , , .

  , .

  , , , ,

  , . ,

  .

  , ,

  . . -

  , .

  .

  , -

  , . , -

  , , -

  .

  , ,

  .

  :

  -

  75

  (. , . , , 2005)

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 75

 • . :

  .

  .

  ...

  .

  , . .

  , 78 . 17-18, :

  (, , ) -

  , .

  , , , ,

  , .

  . 79 . 3-4, : -

  , ,

  ... -

  , .. , , ...

  .

  1. . . -

  . ' ;

  2. ,

  . ;.

  .

  3. ,

  , .

  4. ; -

  , ;

  76

  07.qxd 23/3/2007 4:02 Page 76

 • ((11994444--))

  , .

  . , -

  production designer ( ) .

  100 11

  . , -

  . : -

  1971-1978 : (1982), (1984),

  (1987), (, ), (1995), (1997),

  (1999), (2001), (2003), (2005).

  : 1984. : / / / -

  . - . : . : -

  . : , . : 99 . : , -

  , , , , , -

  , , , .. -

  : Grand Prix, , -

  1984 . -

  , 1985.

  , 1967 1968,

  .

  . . -

  , , . -

  . , .

  . -

  .

  77

  08.qxd 26/3/2007 1:26 Page 77

 • ' -

  , ,

  . -

  , , , , .

  , , -

  . , , ,

  , . -

  . ,

  , , , -

  , . -

  , , , -

  .

  , , -

  .

  , . -

  . -

  .

  , , ,

  ; , -

  , ,

  , , -

  , -

  ,

  , .

  78

  ( , , . , 2001)

  08.qxd 23/3/2007 4:04 Page 78

 • , (-

  . ). , ,

  .

  1. ;

  2. ;

  .

  3. , -

  .., .

  4. . -

  ;

  ******

  ((11994477--))

  . . 1975 1979 -

  Paris VIII (). 1979 1981

  . : (1981),

  (1983), (1987), ( 2002).

  1983. - - : , : . -

  : , : , , , -

  , , , . : 105 . -

  . : . . 1983 -

  79

  (. , . , , 2005)

  08.qxd 26/3/2007 1:27 Page 79

 • , , , ( -

  ), (), ,

  (. ). , , , -

  1984.

  , ( ),

  , . , -

  . , ( ), -

  . , ,

  , .

  , , :

  . -

  . , -

  . -

  .

  80, , -

  , , . ,

  , , , (. ). , -

  , , .

  .

  . . -

  , , -

  , , , . , -

  , , , -

  ,

  , (. ).

  .

  80

  ( , , . , 2001)

  08.qxd 23/3/2007 4:04 Page 80

 • ' ,

  . -

  .

  . ' , -

  , -

  .

  ,

  , , .

  , , , , .

  . ,

  : , . .

  , ,

  : , -

  .

  1. ;.

  2.

  ;

  3. ;

  ******

  ((11991188--))

  . -

  . 50 -

  . , - 17 .

  , KING GEORGE. -

  . , . -

  , . . -

  . -

  , , .

  , , . : (962), Gloria Mundi (1975),

  (1992). , , (1970).

  : 1986. : / . - :

  . : . : . . : 102 .

  : . : , , , , -

  81

  08.qxd 23/3/2007 4:04 Page 81

 • , , , , , , -

  , , . : -

  : .

  . , , 1950, -

  . ,

  . , , 26

  . , , , 1971, -

  , . ,

  . ,

  .

  . , , -

  , . -

  . 1974 . -

  , .

  . , -

  , (, , ), -

  1949, . -

  . . -

  , .

  , .

  , , -

  : ,

  , . : , -

  , . .

  82

  (. , . , , 2005)

  08.qxd 23/3/2007 4:04 Page 82

 • .

  , .

  ,

  .

  , .

  , . (Le cinema Grec, 1995). -

  -

  .

  , . , -

  ,

  . , , -

  , , , -

  ,

  . , -

  .

  . , , -

  , , .

  . -

  . ,

  . .

  , , , ,

  , . '

  . , ,

  , . , -

  .

  . -

  .

  , ,

  . . -

  . O . (. Variety ..). , -

  , , . .

  , -

  . ,

  , . -

  .

  83

  08.qxd 23/3/2007 4:04 Page 83

 • 1. ;

  2. , .

  3. ; ;

  .

  :: . -

  , .

  ******

  ((11994422--11999944))

  -

  . .

  (1967). 1968-1971 , , -

  . , , -

  , 1973. 1978 1984

  . . -

  (1992).

  , , , -

  .

  : 1984. : / / 1. : -

  ( ). : .

  : .