Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

of 38 /38
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 Ά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Θέμα εργασίας : Το σχολείο πάει σινεμά . Θέμα ομάδας: Αναπαράσταση των σχέσεων των μαθητών με το κοινωνικό τους περίγυρο (1980-2012) Oμάδα: 4 εποχές I. Βούλγαρη Άννα II. Ευθυμίου Μαρία III. Καμπίσιου Ειρήνη IV. Καραβιβέρη Αλεξάνδρα 3 ο Γ.Λ. Ηλιούπολης

Embed Size (px)

description

Ερευνητική Εργασία

Transcript of Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Page 1: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ2012-2013

Ά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Θέμα εργασίας : Το σχολείο πάει σινεμά . Θέμα ομάδας: Αναπαράσταση των σχέσεων των

μαθητών με το κοινωνικό τους περίγυρο (1980-2012)

Oμάδα: 4 εποχές

I. Βούλγαρη Άννα

II. Ευθυμίου Μαρία

III. Καμπίσιου Ειρήνη

IV. Καραβιβέρη Αλεξάνδρα 3ο Γ.Λ. Ηλιούπολης

Page 2: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Η ‘ΈΝΝΟΙΑ’ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ

«Ο ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, με μικρό αριθμό ταινιών μέχρι το 1940 (35 κατά προσέγγιση). Η άνθησή του άρχισε μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, με 4-7 ταινίες το χρόνο μέχρι το 1950 και σταδιακά η παραγωγή αυξήθηκε μέχρι τις 60 ταινίες το 1960. Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν από το 1960 μέχρι το 1973 φτάνοντας μέχρι τις 97 ταινίες το χρόνο (με μέσο όρο 80 ταινίες το χρόνο). Από το 1974 μέχρι σήμερα η παραγωγή κυμαίνεται σε πολύ μικρότερα επίπεδα από 10 ταινίες μέχρι 40 ταινίες το χρόνο.»

(Βικιπαίδεια)

Page 3: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1980-2012) Η οικογένεια είναι ένα δυσκολονόητο κοινωνικό

«φαινόμενο» και οι αλληλεπιδράσεις που ασκούνται μεταξύ των μελών της είναι πολλές και ιδιόμορφες. Τα ίδια τα χαρακτηριστικά των παιδιών, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα τους αλλά και η συνολική δομή της οικογένειας επηρεάζουν την ηθική ανάπτυξη των παιδιών και διαμορφώνουν την ανατροφή των γονιών προς τα παιδιά τους.

 Ο πρώτος παράγοντας που επηρεάζει την ηθική συμπεριφορά των παιδιών είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά των παιδιών. Τα παιδιά με τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γονιών τους απέναντι τους. Η ιδιοσυγκρασία των παιδιών παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των γονέων απέναντι τους. Ως ιδιοσυγκρασία ορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που έχουν σχέση με τη συναισθηματική αντίδραση και τον τύπο συμπεριφοράς που έχει το παιδί ως μόνιμα στοιχεία στην αλληλεπίδραση του με τα πρόσωπα του περιβάλλοντος.

Page 4: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά με δύσκολη ιδιοσυγκρασία αντιμετωπίζονται από τους γονείς τους με μεγαλύτερη αυστηρότητα και είναι πιο επιρρεπή στην επιβολή τιμωρίας από τους γονείς. Τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες να προσαρμοστούν στις διάφορες οικογενειακές καταστάσεις και συνθήκες .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

I. Η οικογένεια συμβάλλει στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού όταν μεταξύ γονέων και παιδιών υπάρχουν ισχυροί δεσμοί αγάπης. Επίσης, η οικογένεια συντελεί στην υιοθέτηση ηθικών κανόνων από το παιδί στην περίπτωση κατά την οποία οι γονείς έχουν σταθερές αρχές ηθικής και χρησιμοποιούν μεθόδους πειθαρχίας με σαφήνεια, αμεσότητα και συνέπεια.

II.     Οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά τους αφού τα παιδιά έχουν την τάση να επηρεάζονται πρωτίστως από τους γονείς τους. Η ανάπτυξη και ειδικότερα η ηθική ανάπτυξη των παιδιών γίνεται μέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Είναι καθοριστικό οι γονείς να περιβάλλουν τα παιδιά τους με αγάπη και στοργή και συμβάλουν στην ανάπτυξη ηθικής συμπεριφοράς από τα παιδιά. 

Page 5: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Επιμέρους ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις μαθητών-οικογένειας την περίοδο 1980-2012

Γενικά !!!

Την δεκαετία του 1980 η παραγωγικότητα της εργασίας κατέρρευσε, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, ενώ είχαν επιπλέον να αντιμετωπίσουν πανίσχυρα συνδικάτα, αντιπαραγωγική εργασιακή κουλτούρα, μεγάλες αυξήσεις μισθών και περιορισμούς στις αυξήσεις των τιμών των προϊόντων τους

Υπήρχε η οικονομική δυνατότητα να καλυφθούν τα έξοδα των σπουδών;

Page 6: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η οικονομική πολιτική της Ελλάδας στηρίζεται πάνω σε ιδέες που την εγκλωβίζουν σε στόχους όπως η νομισματική σταθερότητα, η απορρύθμιση των αγορών, η δημοσιονομική αυστηρότητα και η συρρίκνωση, μέσω ιδιωτικοποιήσεων, του κρατικού τομέα της οικονομίας. Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής, παρά τα περιορισμένα αποτελέσματα της στον τομέα της νομισματικής σταθερότητας, έχει προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας με την όξυνση προβλημάτων όπως, η ανεργία, η φτώχεια, ή άνιση κατανομή του εισοδήματος και η περιθωριοποίηση ομάδων του πληθυσμού.

Άρα, έχοντας υπόψη και τις ελληνικές ταινίες που εμφανιστήκαν αυτή την περίοδο, συνειδητοποιούμε πως γενικότερα, στις περισσότερες οικογένειες με σταθερό εισόδημα δεν υπήρχε οικονομική άνεση να καλυφθούν τα απαιτούμενα έξοδα των σπουδών των παιδιών.

Page 7: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΠΟΙΕΣ HΤΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΟΥΣΕ Ή ΚΑΤΕΦΕΥΓΕ ΣΕ ΛΑΝΘΑΣΜEΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ; KAI ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ;

Τα παιδιά δεν ακολουθούν πάντα τις νουθεσίες και συμβουλές των γονέων. Οι γονείς για να αποφύγουν τις παρεκτροπές των παιδιών οφείλουν να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά οφείλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες πράξεις τους είναι αποδεκτές και ποιες όχι. Η σωστή και εκ των προτέρων ρύθμιση της συμπεριφοράς των παιδιών από τους γονείς λειτουργεί αποτρεπτικά στην τέλεση αξιόποινων πράξεων αφού τα παιδιά γνωρίζουν τα όρια μέσα στα οποία επιτρέπεται να κινηθούν.

           Η συνέπεια των κανόνων αποτελεί το μέγιστο ζήτημα για την ηθική ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να υπακούουν σε κάποιους κανόνες και να γνωρίζουν τις συνέπειες των πράξεων τους αφού οι γονείς έχουν ορίσει από πριν τους ηθικούς κανόνες.

  Οι προσδοκίες των γονιών αποτελούν σημαντικό παράγοντα σωστής ρύθμισης της συμπεριφοράς των γονιών. Τέλος, η αυστηρότητα των γονιών επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά δεν πρέπει να ζουν μέσα σ’ ένα περιβάλλον

Page 8: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Η επιβαλλόμενη τιμωρία από το γονέα πρέπει να απευθύνεται στην πράξη που έκανε το παιδί και όχι στο ίδιο το παιδί. Ο γονέας οφείλει να διακρίνει την ίδια την προσωπικότητα του παιδιού και τις κατά περίσταση πράξεις του έτσι ώστε το παιδί να αντιληφθεί ότι η τιμωρία δεν του μειώνει την προσωπικότητα αλλά έχει ως στόχο τη μελλοντική του αποτροπή από την πραγματοποίηση της ίδιας πράξης. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να έχουν οι δύο γονείς την ίδια πολιτική απονομής τιμωριών ώστε να μη δημιουργείται στο παιδί η εντύπωση ότι ο ένας γονέας είναι σκληρός και άκαρδος και ο άλλος του δείχνει περισσότερη αγάπη. Η πειθαρχική πολιτική πρέπει να κοινή για τους δύο γονείς ώστε να αποφεύγονται και τυχόν διαφωνίες ή παρεξηγήσεις μεταξύ και των ίδιων των γονιών. 

Σύμφωνα με τις ταινίες της εποχής ο τρόπος αντιμετώπισης των παιδιών από τους γονείς όταν είχαν ανεπίτρεπτη συμπεριφορά ή παράβαιναν τους κανόνες της οικογένειας ή οδηγούνταν σε λανθασμένες πρωτοβουλίες ήταν ιδιαιτέρα προβλεπόμενος. Οι συνέπειες δηλαδή και οι τιμωρίες ήταν μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας που προσπαθούσε να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Παρά την ύπαρξη λογικής από τη μια πλευρά, από την άλλη οι γονείς δεν είχαν ξεκάθαρη στάση στα παιδιά τους από τα οποία απαιτούσαν να συμμορφωθούν.

Page 9: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

«Δάσκαλε τι δίδασκες?»

“Ο Δημήτρης Θαλασσιάς είναι ένας ανύπαντρος καθηγητής της ωδικής σε λύκειο της Αθήνας και αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός παιδιού που το έχει εγκαταλείψει η μητέρα του στην πόρτα του βρεφοκομείου. Κάνει τα δέοντα για να το αναθρέψει αλλά βλέπει τη ζωή του να αλλάζει απροσδόκητα, γιατί τον εγκαταλείπει η μνηστή του, αλλά και γιατί οι σχέσεις του με τους μαθητές του πάνε απ’ το κακό στο χειρότερο. Μέσα σ' όλα αυτά εμφανίζεται και η μητέρα που διεκδικεί το παιδί της δυναμικά. Τελικά όλα διορθώνονται και η λύση δίνεται διά του γάμου.”

Πολύ συμπαθητική ταινία για την εποχή της, ξεφεύγει κάπως από τα σκουπίδια/ βιντεοπαραγωγες του σωρού, θίγοντας παράλληλα το πρωτόγνωρο για την εποχή φαινόμενο του ανύπαντρου πατέρα.Πολύ γλυκιά η σκηνή που όλη η τάξη του καθηγητή γίνονται νονοί του μωρού, καλογυρισμενα τα πλάνα της βάπτισης.

Page 10: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

«Γρανίτα από μελάνι»

“Σ' ένα λύκειο των Αθηνών, οι μαθητές κάνουν διάφορες σκανδαλιές: ανάβουν φωτιές την ώρα του μαθήματος, βάζουν πινέζες στις καρέκλες των καθηγητών τους, κάνουν σκασιαρχείο για να δουν πονηρές ταινίες κι ένα σωρό άλλα. Η κόρη του αυστηρού λυκειάρχη, η Νανά, ερωτεύεται τον συμμαθητή της Νίκο, προκαλώντας αφενός την οργή του πατέρα της, αλλά και το θυμό ενός άλλου συμμαθητή της, του Χρήστου, ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της.”

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ταινία με σκηνές που σε συνεπαίρνουν και καταστάσεις που σε φέρνουν αντιμέτωπο με τη δική σου καθημερινότητα. Όσον αφορά τις σχέσεις των παιδιών με την οικογένεια οι ίδιες χαρακτηρίζονται αρκετά ‘χαλαρές’ καθώς οι γονείς έχουν μερική αγνοία των πραγμάτων και αδυνατούν να φερθούν αντάξια και όπως πρέπει να αρμόζει σε έναν ‘ενήμερο’ γονέα.

Page 11: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Ένας άλλος τομέας που περιλαμβάνεται στην αναπαράσταση των σχέσεων των μαθητών με τον κοινωνικό τους περίγυρο είναι το πώς παρουσιάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στους καθηγητές και στους μαθητές από τη δεκαετία του 80’ και μετά … .

Page 12: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΡΟΔΑ ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΟΠΑΝΑ:

Στην αρχή της ταινίας όπως και κατά τη διάρκεια οι μαθητές κάνουν φάρσες διαφόρων ειδών στους καθηγητές τους . Οι καθηγητές δυσανασχετούν και όταν μερικές φορές “ταράζουν” τους μαθητές τους ικανοποιούνται . Ύστερα από μια πολύ καλή φάρσα των καθηγητών προς τους μαθητές , οι μαθητές ηρεμούν και στο τέλος ανακαλύπτουν ότι οι καθηγητές τους τούς την έφεραν για τα καλά ! Αυτή η πράξη είχε ως αποτέλεσμα την ηρεμία των καθηγητών και την επιτυχία όλων των μαθητών στις πανελλαδικές !!

Page 13: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΓΡΑΝΙΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΑΝΙ:

Σε αυτή την ταινία όπως και στην προηγούμενη βλέπουμε τους μαθητές να λένε ψέματα και να κάνουν φάρσες στους καθηγητές τους οι οποίοι είναι αυστηροί αλλά οι μαθητές είναι ασταμάτητοι . Όμως οι καθηγητές στέκονται στο ύψος τους και ενημερώνουν τους μαθητές για την πρόοδό τους και τους προειδοποιούν επίσης για τις απουσίες τους !!

Page 14: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Το καναρινί ποδήλατο :

Ο δάσκαλος σε αυτή την ταινία είναι πολύ καλός και συμπονετικός αφού άλλωστε έχει να κάνει μάθημα σε παιδιά έκτης δημοτικού . Καταλαβαίνει τα παιδιά και προσπαθεί να βοηθήσει τον Λευτέρη ο οποίος φαίνεται να μην ξέρει και πολλά γράμματα για το επίπεδο του . Ο δάσκαλος όμως φαίνεται πως έχει ελπίδες και πιστεύει πως ο Λευτέρης μπορεί να τα καταφέρει με τη βοήθεια του . Στο τέλος με τη θέλησή του , την επιμονή του και την εμπιστοσύνη του μαθητή του ο δάσκαλος πετυχένει το στόχο του και ο Λευτεράκης γίνεται ένα μορφωμένο άτομο !!!

Page 15: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Δάσκαλε τι δίδασκες ; :

Σε ακόμη μια ταινία αρχικά βλέπουμε τους μαθητές να κοροϊδεύουν τους καθηγητές τους και να τους κάνουν φάρσες . Κατά τη διάρκεια της ταινίας όμως οι σχέσεις των μαθητών με τους καθηγητές τους αλλάζουν.

Για την ακρίβεια οι μαθητές ηρεμούν και βοηθούν τον καθηγητή των θρησκευτικών τους να μεγαλώσει ένα μωράκι το οποίο βρήκε έξω από την πόρτα ενός ορφανοτροφείου και με βάση κάποια γεγονότα που συνέβησαν αναγκάστηκε να το κρατήσει . Τότε οι μαθητές δέθηκαν με εκείνον και το μωρό τόσο πολύ με αποτέλεσμα να το βαφτίσουν κιόλας . Στο τέλος του έργου που έγινε μια δική διότι η μητέρα αποφάσισε ξαφνικά ότι θέλει πίσω το παιδί της , οι μαθητές υποστήριξαν τον καθηγητή τους και το δικαστήριο βγήκε υπέρ του . Τότε όλοι ένιωσαν ευχαριστημένοι , ικανοποιημένοι και έζησαν αγαπημένοι !!!

Page 16: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Σουπερ λύκειο άκρως κουφό και παλαβό :

Στη συγκεκριμένη ταινία παρατηρούμε ότι οι καθηγητές είναι αυστηροί και με το δίκιο τους διότι οι μαθητές τους τρελαίνουν . Οι μαθητές δεν δείχνουν ιδιαίτερη συμπάθεια στον λυκειάρχη αλλά αυτός πιστεύει πως τον αγαπούν και ο λόγος που τον ταλαιπωρούν είναι ότι είναι ο πρώτος εχθρός που πρέπει να αντιμετωπίσουν σαν κοινωνικό σύνολο και σαν υπεύθυνα άτομα .

Page 17: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Όσα χρόνια κι αν περάσουν οι καθηγητές και οι μαθητές θα διατηρούν τις ίδιες σχέσεις . Επίσης , οι ρεαλιστικές σκηνές των ταινιών που προβάλλουν τη συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους καθηγητές και το αντίστροφο δεν θα πάψουν (ποτέ) να μας κάνουν να γελάμε , διότι όλοι μέσα από αυτές τις σκηνές θυμόμαστε τα δικά μας μαθητικά χρόνια !!!

Page 18: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του τρίτου , τελευταίου αλλά και πιο μεγάλου τομέα του θέματός μας .

«Αναπαράσταση των σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές . »

Page 19: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΦΙΛΙΑ

<< Αναπαράσταση των σχέσεων των μαθητών με το κοινωνικό τους περίγυρο>>

Φιλία είναι ο ψυχικός δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα σε άτομα , χωρίς απαραίτητα να είναι του ίδιου φίλου ή της ίδιας ηλικίας

Μερικά χαρακτηριστικά της φιλίας

I. ειλικρίνεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη

II. Αγάπη , μέσω της οποίας εμπνέεται η εμπιστοσύνη

III. Να είναι κοντά στις καλές και στις κακές στιγμές , στις δυσκολίες και στις χαρές

Page 20: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΑΓΑΠΗ Αγάπη είναι το συναίσθημα που χαρακτηρίζεται από φιλική

διάθεση , αγαθές προθέσεις και από ανιδιοτελείς-έντονο ενδιαφέρον. Η έντονη αγάπη πολλές φορές οδηγεί και στον έρωτα.

Γνωρίσματα της αγάπης

I. Μεγαλοψυχία

II. Ανοχή , εμπιστοσύνη και υπομονή

III. Συγχώρηση σε κάποιο σφάλμα και όχι εκδικητικότητα

Page 21: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ

Page 22: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΓΡΑΝIΤΑ ΑΠΌ ΜΕΛAΝΙMια ξεκαρδιστική

ταινία στην οποία σ' ένα λύκειο, οι μαθητές κάνουν διάφορες σκανδαλιές: ανάβουν φωτιές την ώρα του μαθήματος, βάζουν πινέζες στις καρέκλες των καθηγητών τους, κάνουν σκασιαρχείο. Η κόρη του αυστηρού λυκειάρχη, η Νανά, ερωτεύεται τον συμμαθητή της Νίκο, προκαλώντας αφενός την οργή

του πατέρα της, αλλά και το θυμό ενός άλλου συμμαθητή της, του Χρήστου, ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της.

Page 23: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΓΡΑΝΤΙΤΑ ΑΠΌ ΜΕΛΑΝΙ

Σ’ αυτή την ταινία αναπτύσσεται η φιλία ανάμεσα στους μαθητες.

I. Στην αλληλο-υποστήριξη εντός και εκτός του σχολείου.

II. Συνεργασία στις φάρσες πχ πινέζα στην καρέκλα της φιλολόγου

III. Στο χλευασμό των καθηγητών π.χ στη σκηνή με το φτέρνισμα του καθηγητή

Ο έρωτας μεταξύ συνομηλίκων είναι αισθητός σ’ αυτή την ταινία

I. Η κόρη του λυκειάρχη ερωτεύεται ένα συμμαθητή της από τον οποίο μένει έγγυος.

II. Εκτός από το παραπάνω ζευγάρι υπάρχουν και άλλα σε αυτή την ταινία

ΦΙΛΙΑ

ΕΡΩΤΑΣ

Page 24: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΡΟΔΑ ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΟΠΑΝΑΡόδα τσάντα και κοπάνα (1) Στην πρώτη ταινία όπως

και στις υπόλοιπες που βγήκαν στη συνέχεια παρακολουθούνται οι μαθητές να κάνουν φάρσες στους καθηγητές τους , να προσπαθούν να χάσουν μάθημα και το βράδυ να πηγαίνουν για κόντρες με μηχανές ή για χορό στις κοντινές ντισκοτέκ.

Ρόδα τσάντα και κοπάνα 2010 Σ ΄ αυτή τη νέα έκδοση ρόδα

τσάντα και κοπάνα το λύκειο του Χαβαλέ πωλείται μετά το θάνατό του. Ο νέος ιδιοκτήτης είναι αναγκασμένος να προσλάβει όσους καθηγητές είχαν φοιτήσει ως μαθητές σε αυτό λύκειο. Ήρθε η ημέρα του Αγιασμού και ήταν φανερό ότι σε αυτό το λύκειο προτεραιότητα έχουν οι φάρσες και το σκασιαρχείο .

Page 25: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΡΟΔΑ ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΙ

ΚΟΠΑΝΑ

Όσα χρόνια και αν περάσουν κοινός στόχος των μαθητών φαίνεται να είναι η αποφυγή του μαθήματος και οι κόντρες με τους καθηγητές

Page 26: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΡΌΔΑ ΤΣΆΝΤΑ ΚΑΙ ΚΟΠΆΝΑ

Σχέσεις μεταξύ μαθητών:

I. Συνεργασία στη διεξαγωγή φαρσών στους καθηγητές αλλά και στη διεξαγωγή φαρσών μεταξύ τους.

II. Πηγαίνουν βόλτες σε ντισκοτέκ και σε άλλα κέντρα διασκέδασης.

III. Βοηθάνε ο ένας τον άλλο

Page 27: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

TO ΚΑΝΑΡΙΝΊ ΠΟΔΉΛΑΤΟ

Ο Άρης Σκούρτης είναι ένας νέος δάσκαλος ο οποίος διορίζεται σε ένα δημοτικό της Αθήνας. Σ’ αυτό το δημοτικό διδάσκει την έκτη τάξη. Μέσα στους μαθητές ξεχωρίζει ο Λευτέρης ο οποίος είναι αγράμματος. Η ικανότητα του να διαβάζει και να γράφει είναι μηδαμινή. Ο δάσκαλος αποφασίζει να βοηθήσει το Λευτέρη , όμως στη προσπάθεια του αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα

Page 28: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Σχέσεις μεταξύ μαθητών:

I. O πρωταγωνιστής χλευάζεται από τους συμμαθητές του και ακούει τα γέλια εις βάρος του.

II. Κανένας δεν τον πλησίασε με φιλικές διαθέσεις αλλά πάντα τον απομάκρυναν.

III. Όσον αφορά τους υπόλοιπους μαθητές συνεργάζονται και παίζουν μαζί.

Page 29: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όσα χρόνια και αν περάσουν οι σχέσεις των μαθητών παραμένουν αναλύωτες. Οι φίλοι είναι μαζί στα καλά και στα κακά. Πιο συγκεκριμένα , στις φάρσες εναντίον των καθηγητών , στις βόλτες και στις συνομωσίες κατά των άλλων συμμαθητών τους.

Page 30: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΦΙΛΙΑ Φιλία ονομάζεται ο ψυχικός δεσμός που σχηματίζεται ανάμεσα

σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση της είναι η συνεργασία και βασίζεται

στην αμοιβαία αγάπη, αφοσίωση, κατανόηση και εμπιστοσύνη. Είναι ο ισχυρότερος δεσμός καθώς είναι αποτέλεσμα ελεύθερης

επιλογής και μακροχρόνιας δοκιμασίας. Απαιτείται όμως ανεκτικότητα και διάθεση για συγχώρεση. Ένας αληθινός φίλος μοιράζεται τη χαρά μας και συμμετέχει

καθοριστικά στην ψυχική μας υγεία καθώς βρίσκεται δίπλα μας σε κάθε δυσκολία.

Αντίθετα η ανυπαρξία της φιλίας οδηγεί σε διατάραξη της ψυχικής ισορροπίας και του συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου. Καταστάσεις οι οποίες οδηγούν στην απομόνωση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αντιμετώπιση του κόσμου με φόβο ή ακόμα και επιθετικότητα.

Επιπροσθέτως μέσα σε μια κοινωνία ανταγωνιστική όπου τα παιδιά μεγαλώνουν εγωκεντρικά η φιλία δεν μπορεί να ανθίσει αφού περιορίζεται από την υποκρισία, την καχυποψία και τη ζήλια

Page 31: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Ρόδα τσάντα και κοπάνα (1982)

Στην ταινία αυτή παρουσιάζεται η προσπάθεια του Λυκειάρχη ενός ιδιωτικού σχολείου να χαλιναγωγήσει μια ομάδα ατίθασων μαθητών οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για την μάθηση αλλά πηγαίνουν μόνο για πλάκα. Κάνουν φάρσες σε καθηγητές, τους λένε ψέματα και τους χλευάζουν. Ακόμα, οργανώνουν βόλτες και κόντρες με τις μηχανές. Το βασικότερο όμως είναι ότι ενεργούν σαν μια ομάδα. Υποστηρίζουν, προστατεύουν και βοηθούν ο ένας τον άλλο όποτε χρειάζεται.

Page 32: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΓΡΑΝΊΤΑ ΑΠΌ ΜΕΛΆΝΙ

Στην ταινία αυτή παρουσιάζεται η σχολική ζωή των τελειόφοιτων μαθητών ενός Λυκείου της Αθήνας, όπου οι μαθητές κάνουν διαφορές σκανδαλιές. Αντί να διαβάζουν για την τελευταία και σημαντικότερη τους χρόνια βάζουν πινέζες στις καρέκλες των καθηγητών τους, κάνουν σκασιαρχείο για να πάνε στον κινηματογράφο και κάνουν διαφορές άλλες πλάκες. Η ταινία επικεντρώνεται και στην κόρη του λυκειάρχη, η οποία ερωτεύεται τον συμμαθητή της Νίκο προκαλώντας την οργή του πατέρα της.

Page 33: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

TO KANAΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Στην ταινία αυτή παρατηρούμε τη μαθητική ζωή του Λευτέρη, ο οποίος είναι αναλφάβητος με αποτέλεσμα να δέχεται τον χλευασμό και την επιθετικότητα τόσο των συμμαθητών όσο και του ίδιου του διευθυντή ο οποίος τον θεωρεί ανίκανο και άχρηστο πιστεύοντας πως δεν θα προκόψει ποτέ στην ζωή του. Παρόλο που οι συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο δεν είναι και πολύ καλές ένας καθηγητής προσπαθεί να βοηθήσει τον Λευτέρη να μορφωθεί.

Page 34: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΛΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Eκτός χρονικής περιόδου από τη μαθήτρια Καραβιβέρη Αλεξάνδρα

Page 35: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΧΤΥΠ

ΟΚ

ΑΡΔ

ΙΑ Σ

ΤΑ

ΘΡΑ

ΝΙΑ

Σε αυτή την ταινία παρουσιάζεται η ζωή της Λίζας, μιας συνηθισμένης μαθήτριας η οποία προσπαθεί να αποφύγει το σχολείο προσποιούμενη την άρρωστη. Οι γονείς της ανησυχούν για την υγεία της και καλούν έναν γιατρό, τον οποίο η Λίζα ερωτεύεται και στην συνέχεια αφήνει το σχολείο για να τον παντρευτεί. Γυρίζοντας, όμως, από τον μήνα του μέλιτος αρχίζει να νοσταλγεί τις φίλες της αλλά και το σχολείο με αποτέλεσμα να αναζητήσει την βοήθεια μιας καλής και πιστής της φίλης η οποία θα την βοηθήσει να επιστρέψει στο σχολείο κρυφά από τους γονείς αλλά και τον άνδρα της. Από την ταινία αυτή μπορούμε να αντιληφθούμε την αξία της δυνατότητας να εμπιστευόμαστε ένα άτομο απόλυτα, το όποιο ξέρουμε πως θα είναι δίπλα μας σε κάθε απόφαση μας για το μέλλον και πως δεν θα μας απογοητεύσει παρά τις συνθήκες που επικρατούν, όπως ένας πραγματικός φίλος.

Page 36: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

ΤΟ

ΞΥ

ΛΟ

ΒΓΗ

ΚΕ Α

ΠΌ

ΤΟ

Ν Π

ΑΡ

ΑΔ

ΕΙΣ

Ο

Στη συγκεκριμένη ταινία παρουσιάζεται η σχολική καθημερινότητα της Παπασταύρου, μαθήτριας ενός κολεγίου. Η ίδια μαζί με την βοήθεια των φίλων της γνωρίζοντας την δύναμη που έχουν πάνω από τους καθηγητές, αφού είναι κόρες πλουσίων οικογενειών κάποιες από τις οποίες είναι και χορηγοί του σχολειού, δολοπλοκούν εναντία των καθηγητών σχεδιάζοντας φάρσες στις οποίες συμμετέχουν όλες και στη συνεχεία καλύπτουν η μια την άλλη ώστε να μην βρεθεί ο πραγματικός ένοχος, παρουσιάζοντας έτσι μια πίστη που μόνο μια πραγματική φιλία θα μπορούσε να έχει.

Page 37: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

TEΛΟΣ

Page 38: Ελληνικός κινηματογράφος, Το σχολείο πάει σινεμά

Το power-point έγινε από τις μαθήτριες Καμπίσιου Ε. και Ευθυμίου Μ.