Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου...

of 44 /44
Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτφου Windows Vista Windows 7 Windows ME (Millenium), Windows 2000, Windows 98 Windows 95 Unix / Linux (Gnone Interface) παραδείγματα Fedora Ubuntu και OpenSolaris Unix / Linux (KDE 3,5 Interface) παραδείγματα Simply Mepis και freeBSD Unix / Linux (KDE 4 Interface) παράδειγμα SuSE MacOS Χ (μαζί με ρύθμιση mail)

Embed Size (px)

description

Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Transcript of Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου...

Ethernet Windows Vista Windows 7 Windows ME (Millenium), Windows 2000, Windows 98 Windows 95 Unix / Linux (Gnone Interface) Fedora Ubuntu OpenSolaris Unix / Linux (KDE 3,5 Interface) Simply Mepis freeBSD Unix / Linux (KDE 4 Interface) SuSE MacOS ( mail)

Windows Vista

Network and Internet

K Network and Sharing Center

Network and Sharing Center

manage Network Connections

Connect to a network

Windows Seven

Network and Sharing Center

category Large icons

Network and Sharing Center

H

Manage Wireless networks

Change adapter settings ( ) .

Vista

Windows ME

O Network

TCP/IP

Ethernet

Windows 2000 98 Windows 2000 98

TCP/IP ( Win 98)

Windows 9x (95,98) WINS Configuration.

Windows 95 Ethernet

Ethernet :

Fedora Linux Gnome GUI Linux/Unix OS Gnome GUI .

T Linux Gmome GUI Unix. Ubuntu Linux

OpenSolaris

SimplyMepis KDE 3,5 Linux/Unix OS KDE 3 GUI Windows

Network Manager

:

Unix KDE 3 GUI FreeBSD

SuSE Linux KDE 4.0 Linux SuSE Network Manager

KDE

Computer

YaST

Network Settings

MacOS X System preferences

Network

H

Mac Unix

mail Mac OS X mail Applications

mail ()

.