Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου...

44
Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτφου Windows Vista Windows 7 Windows ME (Millenium), Windows 2000, Windows 98 Windows 95 Unix / Linux (Gnone Interface) παραδείγματα Fedora Ubuntu και OpenSolaris Unix / Linux (KDE 3,5 Interface) παραδείγματα Simply Mepis και freeBSD Unix / Linux (KDE 4 Interface) παράδειγμα SuSE MacOS Χ (μαζί με ρύθμιση mail)

description

Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Transcript of Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου...

Page 1: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτφου

Windows Vista

Windows 7

Windows ME (Millenium), Windows 2000, Windows 98

Windows 95

Unix / Linux (Gnone Interface) παραδείγματα Fedora – Ubuntu και OpenSolaris

Unix / Linux (KDE 3,5 Interface) παραδείγματα Simply Mepis και freeBSD

Unix / Linux (KDE 4 Interface) παράδειγμα SuSE

MacOS Χ (μαζί με ρύθμιση mail)

Page 2: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε Windows Vista

Πηγαίνουμε στον Πίνακα Ελέγχου

Όπου επιλεγούμε Network and Internet

Page 3: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Kαι στη συνέχεια Network and Sharing Center

Εναλλακτικά επιλέγοντας Κλασσικό μενού

Page 4: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Η εικόνα του Network and Sharing Center είναι η παρακάτω

Η επιλογή που μας ενδιαφέρει είναι η manage Network Connections

Page 5: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Κάτω δεξιά στην οθόνη του υπολογιστή θα εμφανιστεί το εικονίδιο των συνδέσεων

Όπου επιλέγοντας Connect to a network

Μπορούμε να συνδεθούμε στο δίκτυο της επιλογής μας

Page 6: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε Windows Seven

Πηγαίνουμε στον Πίνακα Ελέγχου Network and Sharing Center

Page 7: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εναλλακτικά πηγαίνοντας στον πίνακα ελέγχου φροντίζουμε να αλλάξουμε την επιλογή πάνω δεξιά

Από category σε Large icons

Και επιλέγουμε Network and Sharing Center

Page 8: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

H εικόνα που θα εμφανιστεί θα είναι η παρακάτω

Στην επιλογή Manage Wireless networks μπορούμε να χειριστούμε τα ασύρματα δίκτυα μας

Page 9: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Ενώ στην επιλογή Change adapter settings μπορούμε να δούμε τις συνδέσεις δικτύου (ασύρματη και τοπική) όπου μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε ή να τις απενεργοποιήσουμε αντίστοιχα.

Page 10: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Η διαφορά από τα Vista είναι στην εμφάνιση κάτω δεξιά

Όπου επιλέγουμε το δίκτυο που θέλουμε να συνδεθούμε

Page 11: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε Windows ME Πηγαίνουμε στον Πίνακα Ελέγχου

Oπου διαλέγουμε την επιλογή Network

Page 12: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εκεί μπορούμε να ορίσουμε κατά τα γνωστά τις επιλογές TCP/IP

Για σύνδεση στο δίκτυο Ethernet επιλέγουμε

Page 13: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Όπου εκτελούμε κατά σειρά τις παρακάτω ενέργειες

Page 14: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 15: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε Windows 2000 και 98 Η εγκατάσταση του τοπικού δικτύου σε Windows 2000 και 98 είναι ακριβός η ίδια με τα ΜΕ

Page 16: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Οι επιλογές TCP/IP είναι λίγο διαφορετικές (σε Win 98)

Ενώ στα Windows 9x (95,98) υπάρχει και η ρύθμιση WINS Configuration.

Page 17: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε Windows 95 Για σύνδεση στο δίκτυο Ethernet επιλέγουμε

Page 18: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Οι επιλογές για σύνδεση στο Δίκτυο Ethernet είναι οι εξής:

Και στη συνέχεια …

Page 19: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 20: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 21: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε Fedora Linux κάτω από Gnome GUI Σε Linux/Unix OS με Gnome GUI – συνήθως υπάρχει η επιλογή των δικτύων πάνω δεξιά.

Εναλλακτηκα επιλέγουμε

Page 22: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Οι επιλογές που μπορούμε να κάνουμε είναι οι εξής

Το κεντρικό μενού των Συνδεσων Δυκτύου είναι το παρακάτω

Και για το ασύρματο δύκτο

Page 23: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Οι επιλογές που μας δίνονται για ενσύρματη σύνδεση είναι οι παρακάτω

Page 24: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Ενώ οι επιλογές που μας δίνονται για ασύρματη είναι

Page 25: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Tα ιδια ακριβώς ισχύουν και σε άλλες διανομές Linux πάνω σε Gmome GUI αλλά και άλλες εκδώσεις λειτουργικών Unix.

Για παραδειγμα σε Ubuntu Linux

Page 26: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Και σε OpenSolaris

Page 27: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 28: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε SimplyMepis κάτω από KDE 3,5 Σε Linux/Unix OS με KDE 3 GUI – οι επιλογές μοιάζουν περισσότερο με τα Windows

Επιλέγουμε τον αντίστοιχο Network Manager από το μενού κάτω αριστερά

και οι επιλογές που μπορούμε να ρυθμίσουμε είναι:

Page 29: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 30: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Παρόμοια και σε άλλα λειτουργικά τύπου Unix σε KDE 3 GUI όπως σε FreeBSD

Page 31: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 32: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε SuSE Linux κάτω από KDE 4.0 Σε Linux SuSE υπάρχει η επιλογή ΚNetwork Manager κάτω δεξιά

Πρέπει μόνοι μας να δημιουργήσουμε μια καινούρια σύνδεση όπως παρακάτω

Page 33: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 34: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 35: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Για περισσότερες ρυθμίσεις πηγαίνουμε στο μενού του KDE Computer και YaST

Εκεί επιλέγουμε Network Settings

Page 36: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε το δίκτυο μας

Page 37: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εγκατάσταση σε MacOS X

Πηγαίνουμε κάτω δεξιά στην επιλογή System preferences

Και στη συνέχεια στην επιλογή Network

Page 38: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

H εναλλακτικά

Οι επιλογές που έχουμε είναι

Page 39: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου
Page 40: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Το Mac εκτός από την γραμμή εντολών Unix διαθέτει ένα χρήσιμο εργαλείο για συνδέσεις δίκτυο

Page 41: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Και οι επιλογές που μας δίνει είναι οι παρακάτω

Page 42: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Για παραμετροποίηση mail σε Mac OS X

Πηγαίνουμε είτε απευθείας στο εικονίδιο mail κάτω αριστερά είτε στην γραμμή Applications

Page 43: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

Εκεί δημιουργούμε νέο λογαριασμό

Επιλέγουμε τον τύπο του mail (ΡΟΡ)

Page 44: Ελληνικός οδηγός Εγκατάστασης Ethernet και ασυρμάτου Δικτύου

και στη συνέχεια τις γνωστές επιλογές του λογαριασμού.