δομικά στοιχεία δικτύου

18
ΔΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΚΤΎΟΥ 1

description

 

Transcript of δομικά στοιχεία δικτύου

Page 1: δομικά στοιχεία δικτύου

1

ΔΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΚΤΎΟΥ

Page 2: δομικά στοιχεία δικτύου

2

Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από αυτόνομους ή μη αυτόνομους διασυνδεδεμένους υπολογιστές. Οι υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεμένοι όταν είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους και αυτόνομοι όταν δεν είναι δυνατό κάποιος υπολογιστής να ελέγξει τη λειτουργία (π.χ. εκκίνηση ή τερματισμό) κάποιου άλλου.

Page 3: δομικά στοιχεία δικτύου

3

Το δίκτυο για να λειτουργήσει απαιτεί τη συνεργασία κάποιων τμημάτων που ονομάζονται δομικά στοιχεία.Τα δομικά στοιχεία των δικτύων είναι τα παρακάτω:1. Συσκευή διαμόρφωσης- αποδιαμόρφωσης(modulation-demodulation). Τοποθετούνται ανά ζεύγη στα άκρα της τηλεφωνικής γραμμής για την επικοινωνία υπολογιστικών συστημάτων. Το modem μετατρέπει το ψηφιακό σήμα του Η/Υ σεαναλογικό (διαμόρφωση) προκειμένου να μεταδοθεί ηπληροφορία μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Στο άλλο άκρο της γραμμής γίνεται η αντίστροφη διαδικασία(αποδιαμόρφωση).

Page 4: δομικά στοιχεία δικτύου

4

ΤΡΌΠΟΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ MODEM

Page 5: δομικά στοιχεία δικτύου

5

2. Κάρτες Δικτύου Συνδέουν Η/Υ στο δίκτυο. Μετατρέπουν τα καθαράbits του Η/Υ σε πληροφορίασυμβατή με το πρωτόκολλοεπικοινωνίας του δικτύου. Ταυτοποιούν τον Η/Υ στοδίκτυο, με τη διεύθυνσηMAC.

Page 6: δομικά στοιχεία δικτύου

6

ΚΆΡΤΑ ΔΙΚΤΎΟΥ

Page 7: δομικά στοιχεία δικτύου

7

3.Διεύθυνση MAC Μια διεύθυνση MAC (Media Access Control)είναι ένας δεκαεξαδικός σειριακός αριθμός ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε δικτυακήσυσκευή σε όλο τον πλανήτη. Π.χ.:0Α:12:A1:B2:AE:04. Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύτων δικτυακών συσκευών. Έναρξη -> Εκτέλεση -> γράφετε cmd ->πληκτρολογείτε ipconfig /all. Η Mac διεύθυνσηεμφανίζεται ως Φυσική Διεύθυνση

Page 8: δομικά στοιχεία δικτύου

8

MAC ADRESS

Page 9: δομικά στοιχεία δικτύου

9

4. Επαναλήπτης (HUB) O επαναλήπτης λαμβάνει σήμα από μια θύρα

και το επαναλαμβάνει σε όλες τις άλλες, ενισχύοντάς το

Υλοποιεί τοπολογία τύπου αστέρα Σε κάθε θύρα συνδέονται Η/Υ ή άλλα HUBs

Page 10: δομικά στοιχεία δικτύου

10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΠΑΝΑΛΉΠΤΗ

Page 11: δομικά στοιχεία δικτύου

11

5. Δρομολογητές (Routers)

Page 12: δομικά στοιχεία δικτύου

12

6. Γέφυρες (bridges) Υλοποιούν τη διασύνδεση – επικοινωνία

μεταξύ τοπικών δικτύων υπολογιστών, στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου OSI.

Χρησιμοποιούν τις φυσικές διευθύνσεις (MAC address).

Συνδέουν και ετερογενή δίκτυα (πχ Ethernet με FDDI).

Page 13: δομικά στοιχεία δικτύου

13

BRIDGE

Page 14: δομικά στοιχεία δικτύου

14

7. Συσκευές ‘’store and forward’’ Ονομάζονται έτσι επειδή κάθε πλαίσιο που λαμβάνουν 1. Το αποθηκεύουν (store). 2. Το εξετάζουν για τυχόν σφάλματα και 3. Το προωθούν (forward) στον προορισμό του.

Page 15: δομικά στοιχεία δικτύου

15

STORE AND FORWARD

Page 16: δομικά στοιχεία δικτύου

16

8. Μηχανισμοί προώθησης Διαφανής γεφύρωση 1. Πίνακας προώθησης με διευθύνσεις MAC και

το δίκτυο που ανήκει.2. Αν η διεύθυνση προορισμού δεν υπάρχει

προωθείται παντού (flooding).3.Χρονικό όριο για διαγραφή καταχώρησης από τον πίνακα.

Page 17: δομικά στοιχεία δικτύου

17

Πηγαία δρομολόγηση 1. Η πληροφορία προώθησης περιλαμβάνεται

μέσα στο πλαίσιο.2. Υπεύθυνοι για την εύρεση της διαδρομής είναι οι σταθμοί εργασίας.

Page 18: δομικά στοιχεία δικτύου

18

Το ταξίδι μας τελείωσε!!!!!!