Σταυρόλεξο ΤΠΕ

of 10 /10
3 1 2 6 5 7 4 8 9 1 0

Embed Size (px)

Transcript of Σταυρόλεξο ΤΠΕ

Page 1: Σταυρόλεξο ΤΠΕ

31

26

57

48

9

10

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ΄13

Page 2: Σταυρόλεξο ΤΠΕ

1

2

6

5

7 4

8

9

10

3η Δραστηριότητα .Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο:

1.Το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μία συγκεκριμένη εργασία στον υπολογιστή μας.

2.Στη γραμμή αυτή φαίνονται όσες εφαρμογές έχω ανοιχτές την ώρα που δουλεύω στον υπολογιστή μου.

3.Το κρατάω και το κουνάω όταν δουλεύω στον υπολογιστή μου.

4.Αυτός ο υπολογιστής μπορεί και να μην έχει ποντίκι.

5.Είναι και κουμπί και μενού.

6.Και έτσι λέγεται το κλείσιμο ενός υπολογιστή.

7.Πρέπει να είναι τα χέρια μας πριν καθίσουμε να δουλέψουμε στον υπολογιστή.

8.Είναι πολλά και εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας της οθόνης του υπολογιστή μας.

9.Αυτή πρέπει να είναι του σώματος μας σωστή όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή.

10.Ένας υπολογιστής γραφείου μπορεί να έχει ογκώδη ή λεπτή.

Ομάδα 6:Αλίκη,Νεφέλη

Page 3: Σταυρόλεξο ΤΠΕ

1. Το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μία συγκεκριμένη εργασία στον υπολογιστή μας.

2. Στη γραμμή αυτή φαίνονται όσες εφαρμογές έχω ανοιχτές την ώρα που δουλεύω στον υπολογιστή μου.

3. Το κρατάω και το κουνάω όταν δουλεύω στον υπολογιστή μου.4. Αυτός ο υπολογιστής μπορεί και να μην έχει ποντίκι.5. Είναι και κουμπί και μενού.6. Και έτσι λέγετε το κλείσιμο ενός υπολογιστή.7. Πρέπει να είναι τα χέρια μας πριν καθίσουμε να δουλέψουμε στον υπολογιστή μας.8. Είναι πολλά και εμφανίζονται στην επιφάνια εργασίας της οθόνης του υπολογιστή

μας.9. Αυτή πρέπει να είναι του σώματος μας σωστή όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή.10. Ένας υπολογιστής γραφείου μπορεί να έχει ογκώδη ή λεπτή.

ΟΜΑΔΑ 7,ΣΤ΄1

31

2

65

7 4

89

10

Page 4: Σταυρόλεξο ΤΠΕ

3η Δραστηριότητα

Λύστε το παρακάτωσταυρόλεξο

1. Το χρησιμοποιούμε για νακάνουμε μία συγκεκριμένη .εργασία στον υπολογιστή μας

2. Στη γραμμήαυτήφαίνονται όσες εφαρμογές έχωανοιχτές .τηνώραπου δουλεύωστον υπολογιστή μου

3. το κρατάωκαι το κουνάωόταν δουλεύωστον υπολογιστή.μου

4. .Αυτ΄ς ο υπολογιστής μπορεί να μην έχει ποντίκι

5. .Είναι και κουμπί και μενού

6. .Και έτσι λέγεται το κλείσιμο ενός υπολογιστή

7. Πρέπει να είναι τα χέρια μας πριν καθίσουμε να .δουλέψουμε στον υπολογιστή μας

8. Είναι πολλάκαι εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας .της οθόνης του υπολογιστή μας

9. Αυτή πρέπει να είναι του σώματος μας σωστή όταν .εργαζόμαστε στον υπολογιστή

10. Ένας υπολογιστής γραφείου μπορεί να έχει ογκώδηή.λεπτή

Page 5: Σταυρόλεξο ΤΠΕ

3

1 Π

Π Ο

Ρ 2 Ν

Ο Ε Τ

Γ 6 Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Ρ Γ Κ 5

7 Κ Α Θ Α Ρ Α 4 Ι Ε

Μ Σ Φ Ν

Μ 8 Ε Ι Κ Ο Ν Ι Δ Ι Α

9 Σ Τ Α Σ Η Ω Ρ Ρ

Ν Ι Ξ

Τ Η

10 Ο Θ Ο Ν Η

Σ

Page 6: Σταυρόλεξο ΤΠΕ

Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο:

1. Το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μία συγκεκριμένη εργασία στο υπολογιστή μας.

2. Στη γραμμή αυτή φαίνονται όσες εφαρμογές έχω ανοιχτές την ώρα που δουλεύω στον υπολογιστή μου.

3. Το κρατάω και το κουνάω όταν δουλεύω στον υπολογιστή μου.

4. Αυτός ο υπολογιστής μπορεί να μην έχει ποντίκι.

5. Είναι και κουμπί και μενού.

6. Και έτσι λέγεται το κλείσιμο ενός υπολογιστή.

7. Πρέπει να είναι τα χέρια μας πριν καθίσουμε να δουλέψουμε στον υπολογιστή μας.

8. Είναι πολλά και εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας της οθόνης του υπολογιστή μας.

9. Αυτή πρέπει να είναι του σώματος μας σωστή όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή.

10. Ένας υπολογιστής γραφείου μπορεί να έχει ογκώδη ή λεπτή.

Page 7: Σταυρόλεξο ΤΠΕ

31 ΠΠ ΟΡ 2 ΝΟ Ε ΤΓ 6 Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο ΣΡ Γ Κ 5

7 Κ Α Θ Α Ρ Α 4 Ι ΕΜ Σ Φ ΝΜ 8 Ε Ι Κ Ο Ν Η Δ Ι Α

9 Σ Τ Α Σ Η Ω Ρ ΡΝ Η Ξ

Τ Η10 Ο Θ Ο Ν Η

Σ

Σπύρος & Μυρτώ Στ 1