Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

95
1 1 η η & 3 & 3 η η Εκπαιδευτικές Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Π.Ε. Ν. Περιφέρειες Π.Ε. Ν. Σερρών Σερρών Σύγχρονες διδακτικές & Σύγχρονες διδακτικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις: παιδαγωγικές προσεγγίσεις: ι θεατρικές πρακτικές στη διδασκαλία ι θεατρικές πρακτικές στη διδασκαλία των των φυσικών επιστημών στο δημοτικό φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο σχολείο παπαδόπουλος πάρης
 • Upload

  -
 • Category

  Education

 • view

  6.174
 • download

  0

Transcript of Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Page 1: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

11ηη & 3 & 3ηη Εκπαιδευτικές Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Π.Ε. Ν. Περιφέρειες Π.Ε. Ν.

ΣερρώνΣερρών

Σύγχρονες διδακτικές & παιδαγωγικές Σύγχρονες διδακτικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις:προσεγγίσεις:

Οι θεατρικές πρακτικές στη διδασκαλία τωνΟι θεατρικές πρακτικές στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείοφυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο

παπαδόπουλος πάρης

Page 2: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Η μάθηση βασίζεται στη σχέση και μάλιστα μέσα σε

ένα συγκινησιακό κλίμα που εστιάζει στο θετικό

2

Page 3: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Διδακτικοί στόχοι Μαθησιακοί στόχοι

3

Μαθησιακοί στόχοι είναι εκείνοι που τίθενται από τους ίδιους τους μαθητές ή υιοθετούνται από αυτούςΜαθησιακοί στόχοι είναι εκείνοι που τίθενται από τους ίδιους τους μαθητές ή υιοθετούνται από αυτούς

Διδακτικοί είναι αυτοί που ορίζονται από τον δάσκαλο ή το αναλυτικό πρόγραμμαΔιδακτικοί είναι αυτοί που ορίζονται από τον δάσκαλο ή το αναλυτικό πρόγραμμα

Page 4: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Η ατομική γνώση δομείται από τα εργαλεία της νόησης που παρέχει η κοινωνία

Πληροφορίες

Γνώση

Page 5: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Δηλωτική Γνώση

Είμαι ενήμερος

Διαδικαστική Γνώση

Στρατηγικές & Τεχνικές

Πλαισιοθετημένη Γνώση

Πότε και πού θα την εφαρμόσω

Γνώση

Page 6: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Πώς μαθαίνω;

• Γνωστική ανάπτυξη στο επίπεδο του ατόμου Μαθαίνω μέσω δράσης πάνω στα αντικείμενα

• Κοινωνιο-γνωστική θεώρηση Μαθαίνω μέσα από τη συμμετοχή σε πρακτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπου μεγάλη συμμετοχή έχει η γλώσσα

SOS !!Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης

Page 7: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Αλληλεπιδράσεις των παιδιών με:

Γονείς

Συμμαθητές

Εκπαιδευτικούς

Έμπειροι συνεργάτες

Page 8: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

• Ενεργός συμμετοχή• Κοινωνική αλληλεπίδραση• Δραστηριότητες που να έχουν νόημα• Σύνδεση νέων πληροφοριών με τις

προϋπάρχουσες• Στόχος η κατανόηση κι όχι η απομνημόνευση• Στήριξη μαθητών για να μάθουν• Διάθεση χρόνου για εξάσκηση• Διαφοροποίηση-Κίνητρα

8

Page 9: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Πολλαπλή νοημοσύνη• γλωσσική• λογικομαθηματική• οπτική-χωρική• κιναισθητική• ενδοπροσωπική• διαπροσωπική• μουσική• νατουραλιστική• υπαρξιακή

συναισθηματική

Page 10: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Τα ζητήματα συμπεριφοράς είναι συχνά αλληλένδετα:

Με την αδυναμία του εκπαιδευτικού να

διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του

Με τη δυσκολία του να διαχειριστεί την πολυμορφία του

μαθητικού πληθυσμού

Page 11: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 12: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 13: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 14: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Βρίσκω τρόπους να ενεργοποιήσω

τον μαθητή, αλλάζοντας τις:

Διαφοροποίηση διδασκαλίας

Τις προσδοκίες μου

Page 15: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Βλέπω και θυμάμαι

Ακούω και ξεχνάω

Κάνω και μαθαίνω

Page 16: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Ο μαθητικός πληθυσμός

ΑκουστικόςΑκουστικός

ΟπτικόςΟπτικός Κιναισθητικός

Ακούω & θυμάμαιΑκούω & θυμάμαι

Βλέπω & θυμάμαιΒλέπω & θυμάμαιΚάνω & θυμάμαιΚάνω & θυμάμαι

Page 17: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

17

Page 18: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

αλλάζω το μάθημα

οργανωτικά & διδακτικά Απευθύνομαι σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες

Page 19: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Αλλάζω το περιβάλλον μάθησης

•Όχι μόνο μολύβι και χαρτί

•Προσβασιμότητα σε υλικά και βιβλία

• Τ.Π.Ε.

•Παρουσίαση της εργασίας τους με ποικίλους τρόπους

Page 20: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

περιβάλλον της τάξης• πολυαισθητηριακό

• βιβλιοθήκη

• γωνιά διαβάσματος

Page 21: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Προσομοιώσεις - Πειράματα

Page 22: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Μουσειοπαιδαγωγική Όχι παθητικότητα, όχι μετάδοση γνώσεων

Hands on

Από μέσα μετάδοσης αλλάζουν σε ενεργά μαθησιακά περιβάλλοντα

Βιωματική, συνεργατική μάθηση και επίλυση προβλημάτων

Page 23: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

H γωνιά των φυσικών επιστημώνο σχολικός κήπος

Page 24: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Πολλαπλοί τρόποι παρουσίασης της πληροφορίας & γνώσης

καταιγίδα ιδεών

εννοιολογικοί χάρτες

ενσωμάτωση τεχνών

κατασκευή μοντέλων

Page 25: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

H οικογένειά μου

Page 26: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Μνήμης

Οργάνωσης

Μελέτης και διαχείρισης του χρόνου

Αναστοχασμού

26

Page 27: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Μικρά ποιήματα ή φράσεις που περιέχουν με κατάλληλο τρόπο την πληροφορία

◦ «Τα φωνήεντα είναι εφτά και φωνάζουν δυνατά».

27

3,1 4 1 5 9 = πΑεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί

Page 28: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

28

ΘέμαΚεντρική ιδέα

ΘέμαΚεντρική ιδέα

Πού;

Πότε;

Ποιος;Τι;

Γιατί;

Page 29: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Ε Εκφράζω Εκφράζω εικόνες

Κ Κατηγοριοποιώ Κατηγοριοποιώ τις εικόνες

Θ Θέτω σε σειρά Θέτω σε σειρά τις εικόνες

Ε Ελέγχω Ελέγχω αυτά που έγραψα

Σ Η Σημειώνω Σημειώνω και διορθώνω λάθη

29

ΓΑΛΑ : Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας

ΝΕΣ-ΓΑΛΑ : Νέστος, Έβρος, Στρυμόνας Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας

Page 30: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Σχηματικές αναπαραστάσεις με ενσωματωμένη την πληροφορία

30

Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη

Page 31: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Γίνεται μετατροπή της σειράς γεγονότων, ενεργειών, χαρακτήρων κλπ. σε εικόνες ή γενικότερα οπτικές πληροφορίες.

31

Page 32: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Δημιουργείται συνειρμικός δεσμός με τον κανόνα, τον

ορισμό ή τη γνώση μέσα από μια αναπαράσταση.

Πουλώντας καρπούζια!

32

Page 33: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας (με απόδοση

αιτιακών προσδιορισμών).

Σύνδεση άμεσου στόχου και προσπάθειας.

Λεκτικοποίηση χρήσης στρατηγικών (Τα βήματα με

φωναχτή σκέψη).

Γνωστική μαθητεία

33

Προτυποποίηση-ΜοντελοποίησηΕξάσκηση με φθίνουσα καθοδήγησηΕξάσκηση με στήριξη στην ομάδαΑυτορυθμιζόμενη εξάσκησηΑναστοχασμός-Ανάλυση

Page 34: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικούΟ ρόλος του/της εκπαιδευτικού

Page 35: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Page 36: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Page 37: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 38: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 39: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Πώς επιλέγω την κατάλληλη διδακτική τεχνική;

ΜετωπικήΔιάλεξηΣυζήτησηΕπίδειξηΠειραματική διδασκαλίαΟμαδική διδασκαλίαΕπίλυση προβλημάτωνΜελέτη περίπτωσηςΠαιχνίδι ρόλων

Page 40: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών

Οι ικανότητες του εκπαιδευτικούΤο μαθησιακό αντικείμενοΟ διαθέσιμος χρόνος/χρονική στιγμήΟι στόχοι του αντικειμένουΤα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων

Page 41: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Υπάρχει δυσκολία στην οργάνωση της τάξης σε ομάδες

Δεν έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα οι εκπαιδευτικοί και συχνά αναπαραγάγουν τον τρόπο που και οι ίδιοι

εκπαιδεύτηκαν σαν μαθητές

Page 42: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 43: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Σύνθεση και συνοχή της ομάδας

Ομοιογένεια ή ανομοιογένεια;

Καλό συγκινησιακό κλίμα

Page 44: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Δείκτες υψηλής συνοχής

Συνεργασία & Απόδοση

Η ποιότητα του συναισθήματος με το οποίο τα μέλη αναφέρονται στο εμείς

Η ενεργοποίηση όλων των μελών

Page 45: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Θετικό διδακτικό πλαίσιο

λόγος εκπαιδευτικού

λόγος μαθητή/τριας ?

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Page 46: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Τι θα ήθελες για να γίνει το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον;

Έρευνα 2009

Page 47: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 48: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 49: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Επιδόσεις Ελλήνων μαθητών και μαθητριών στις φυσικές επιστήμες

Τα παιδιά ξεκινούν με έντονο ενδιαφέρον στην προσχολική ηλικία, το οποίο και χάνεται σε

πολύ μεγάλο βαθμό στη διάρκεια του δημοτικού και κυρίως στη φοίτησή τους στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Page 50: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

- Program International Student Assessment

Αποτελέσματα PISA στις Φυσικές Επιστήμες

Page 51: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

M.O.E.=493 o

Page 52: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

1. Υπάρχει σημαντική έλλειψη συνάφειας του αναλυτικού προγράμματος (2001) των φυσικών επιστημών στην υποχρεωτική εκπαίδευση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών (έρευνα, 2005)

2. Δυσκολία σχολικών βιβλίων

3. Επικέντρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος στις ακαδημαϊκές γνώσεις κι όχι στις δεξιότητες και ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων

Αιτίες αποτυχίας των μαθητών και μαθητριών μας

Page 53: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

ΠροβλήματαΠροβλήματα

Τα σχετικά με τη θερμότητα φαινόμενα τα ονομάζουμε θερμικά φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται στις μεταβολές της θερμικής ενέργειας των σωμάτων. Θερμική ενέργεια ενός σώματος ονομάζουμε την κινητική ενέργεια των μορίων του λόγω των συνεχών και τυχαίων κινήσεών τους. Αντιλαμβανόμαστε τη θερμική ενέργεια ενός σώματος από τη θερμοκρασία του. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμική ενέργεια τόσο μεγαλύτερη είναι και η θερμοκρασία. Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια μόνο όταν αυτή ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο. Η θερμότητα ρέει πάντοτε από τα σώματα με μεγαλύτερη θερμοκρασία προς τα σώματα με χαμηλότερη θερμοκρασία.

Η γλώσσα του κειμένου:

Page 54: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

50ο C 30ο C

Ποιο έχει μεγαλύτερη θερμική ενέργεια. Το φλιτζάνι με τον καφέ; Η μάζα δεν επηρεάζει το ποσό της θερμικής ενέργειας;

Page 55: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο επιστημονικός αλφαβητισμός

Η ικανότητα δηλαδή να χρησιμοποιεί κάποιος την επιστημονική γνώση

και να βγάζει συμπεράσματα τα οποία βασίζονται στην επιστήμη, για να κατανοεί τον

κόσμο γύρω του.

Page 56: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Παράδειγμα ερώτησης

Για ποιο λόγο δε φαίνονται

τ’ αστέρια το πρωί;

Page 57: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Παράδειγμα ερώτησης

Σε ποιο υλικό από τα παρακάτω θα τυλίγατε για να μεταφέρατε

ανέπαφο, ένα κομμάτι πάγο;

• Αλουμινόχαρτο • Γούνα • Πανί

Page 58: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Απαιτείται μια άλλη προσέγγιση

• Σύνδεση με την πραγματικότητα

• Ανάδειξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Page 59: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

«Ικανότητα – κλειδί»

Αναπτύσσεται βαθμιαία συνδυάζοντας γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες και επιτρέπει στο άτομο να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας περίπλοκης κατάστασης π.χ. επικοινωνία

(Μ. Χαραλάμπους 2010)

Page 60: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Ποιες είναι;

Καταγραφή (Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Βέλγιο, Η.Π.Α., Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία),ταξινόμηση, πρόταση (Μ. Χαραλάμπους 2010):

1. Επικοινωνία 2. Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών (δεδομένων) 3. Συνεργασία και συλλογικότητα, 4. Επίλυση προβλημάτων 5. Δημιουργικότητα

Σε αυτές μπορούν να ενταχθούν άλλες όπως π.χ. η «Κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης»

Page 61: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 62: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Γιατί νέα αναλυτικά προγράμματα;

Νέο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Εννοιοκεντρική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Page 63: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

1.Οι παραδοσιακές μορφές μάθησης θεωρούνται ξεπερασμένες και αδιάφορες στο μαθητικό κοινό. Για το λόγο αυτό, ειδικοί στην έρευνα της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, προέβαλαν τη δημιουργική γραφή που συνδέει την προσωπική φωνή με τα ρεαλιστικά σενάρια και έτσι κατέστησαν την επιστήμη περισσότερο θελκτική.

Νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδώνδημιουργική γραφή, παιχνίδια ρόλων &

αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων

2. Συγκρότηση επιστημονικής επιχειρηματολογίας και ανάπτυξη διαλόγου

Page 64: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Διδασκαλία που προωθεί τη δημιουργικότητα

ΚαινοτομίαΚαινοτομία

Γνώσεις & δεξιότητεςΓνώσεις & δεξιότητες

Page 65: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Γέννηση ιδεών

Ποικιλία λύσεων

Τίποτα δεν είναι απόλυτα σωστό ή λάθος

Καινοτόμο αποτέλεσμα

Απαιτεί ακροατήριο

Page 66: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Η έννοια της δημιουργικότητας

Ποικίλες προσεγγίσεις με κοινές συνιστώσες

Ποικίλες προσεγγίσεις με κοινές συνιστώσες

ΑυθεντικότηταΑυθεντικότητα

ΠρωτοτυπίαΠρωτοτυπία

Ελευθερία έκφρασηςΕλευθερία έκφρασης

Page 67: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Ελευθερία έκφρασης

Η δυνατότητα και ικανότητα του μαθητή να φαντάζεται να δημιουργεί, να αισθάνεται και να εκφράζεται ελεύθερα, αυθεντικά και πρωτότυπα, για τη δική του ικανοποίηση και ευχαρίστηση

Page 68: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Δημιουργική γραφή & αφήγηση

Συσχετίζεται με 3 παράγοντες:

1.Ποικιλία ερεθισμάτων

2.Πλούσιο λεξιλόγιο

3.Καλλιέργεια φαντασίας

Page 69: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Τεχνικές δημιουργικής γραφής και αφήγησης στις φυσικές επιστήμες

Page 70: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Γειτνιάσεις λέξεων, αλυσίδες λέξεων, καταιγίδα ιδεών, αρκτικόλεξα

• Νέφος, σύννεφο, αντάρα, ομίχλη ή κρύο, ψύχρα, δροσιά, παγωνιά

ΣανΥψώθηκεΝερόΝέφοςΈγινεΦανταστικόΟυράνιο

Page 71: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Τεχνική φανταστικών υποθέσεων

Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε βαρύτητα στο σπίτι μας;

Τι θα συνέβαινε αν εξαφανιζόταν μια μέρα ο ήλιος;

Τι θα συνέβαινε αν έπεφτε χαλάζι όλη μέρα;

Τι θα συνέβαινε αν το νερό δεν ήταν πυκνότερο στους 4οC ;

Τι θα συνέβαινε αν παίζαμε μπάσκετ στη σελήνη; 

Page 72: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Ποιήματα

• Δύναμη αόρατη μα πάντα εκείΔύναμη αιτία στην αλλαγήΔύναμη, έλξη και τριβήΔύναμη ισχυρή, μαγνητικήΔύναμη, πίεση, ροπήΔύναμη, άνωση, βαρύτηταΔύναμη, αλλάζει την ταχύτηταΔύναμη, δυναμόμετρο μετρώΔύναμη βάζω και ασκώ

Page 73: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Αινίγματα

Δεν είναι όγκος, ούτε πυκνότητα, μας δείχνει όμως την ποσότητα. Τι είναι;   Η μάζα

Page 74: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Παραμύθια & Λογοτεχνικά κείμενα ως έμπνευση

Page 75: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Ενσωμάτωση των τεχνών στην καθημερινή διδακτική πρακτική

• Βιώματα χαράς και επιτυχίας.

• Μείωση έντονων κοινωνικών και μαθησιακών ανισοτήτων.

• Μοιάζουν περισσότερο με παιχνίδι, όπου τα προβλήματα μπορούν να λυθούν αυθόρμητα και αυτόματα.

Page 76: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

η μάθηση γίνεται… πιο δημιουργική

πιο ελκυστική

διασκέδαση !

αυξάνεται η εμπλοκή στη μάθηση

Page 77: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 78: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 79: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Θεατρικές Θεατρικές πρακτικέςπρακτικές στη διδακτική στη διδακτική

των Φυσικών Επιστημώντων Φυσικών Επιστημών

Μορφή τέχνης

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Εργαλείο έρευνας και παρέμβασης

☺ Παντομίμα

☺Αυτοσχεδιασμοί

☺Αντιπαραθέσεις

επιχειρημάτων

☺Παιχνίδια ρόλων

☺Δημόσιες συζητήσεις

☺Εικονικά δικαστήρια

☺Μανδύας ειδικού

☺Σχολικές παραστάσεις

Page 80: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Θεατρικές πρακτικές στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών

☺ Δραματοποίηση

☺Παντομίμα

☺Αυτοσχεδιασμοί

☺Αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων

☺Παιχνίδια ρόλων

☺Δημόσιες συζητήσεις

☺Εικονικά δικαστήρια

☺Μανδύας ειδικού

☺Σχολικές παραστάσεις

Page 81: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Θεατρικές πρακτικές για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

Θεατρικό είδος Βασικό χαρακτηριστικό

Δραματοποίηση Βασίζεται συνήθως σ’ ένα αφηγηματικό κείμενο

Παντομίμα Κίνηση, ήχος και συντονισμός με απουσία λόγου

Παιχνίδια ρόλων

Παρουσιάσεις

Μεταφορικό παιχνίδι

Προσομοίωση-ηθικό παιχνίδι

Ποικιλία εφαρμογών μέσω αναπαράσταση ενός ή περισσότερων χαρακτήρων

Αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων Υπόδηση ρόλου και ανάπτυξη των δικών του επιχειρημάτων μέσω χρήσιμου διαλόγου

Δημόσιες συζητήσεις Έκφραση προσωπικών επιχειρημάτων

Θεατρικό παιχνίδι-Αυτοσχεδιασμοί Ελεύθερο παιχνίδι αυτοσχεδιασμού

Σχολικές Παραστάσεις Υλοποίηση σε κοινό με βάση ένα θεατρικό κείμενο

Page 82: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

διάλογοι

Page 83: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

παντομίμα• Απουσία λεξιλογίου-Κίνηση-Ήχος

• Αποτελεί καλή εισαγωγική πρακτική και γι’ άλλες θεατρικές πρακτικές

• Αντισταθμίζει το δύσκολα κατανοητό λεξιλόγιο

• Βοηθά στην ανάπτυξη οπτικών εννοιών

Page 84: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Παντομίμα

η φυσική αναπαράσταση επιτρέπει

την απεικόνιση των φαινομένων

με ένα μη λεκτικό τρόπο

Page 85: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

οι μαθητές και οι μαθήτριες αγγίζουν βλέπουν και νιώθουν εμπειρικά το νόημα των λέξεων και εννοιών των Φ.Ε.

οι εκφραστικές χειρονομίες αντισταθμίζουν τη δυσκολία που έχουν να εκφράσουν νοήματα μέσα από τη γλώσσα

Page 86: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Χαλάζι

Page 87: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Π Α

Ν Τ

Ο Μ

Ι Μ Α

Π Α

Ν Τ

Ο Μ

Ι Μ Α

Page 88: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 89: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

αυτοσχεδιασμός

Page 90: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 91: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 92: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 93: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα
Page 94: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο 20’

του Galileo ή του Einstein ή του

Faraday

Κρατούν σημειώσεις

Σχηματίζουν ομάδες

Παίζουν τα δικά τους παιχνίδια ρόλων

Παρακολουθούν τα

βιντεοσκοπημένα δρώμενα

Ο κύκλος των παιχνιδιών ρόλων

Page 95: Φυσικές επιστήμες & Δημιουργικότητα

Παίζουμε ένα παιχνίδι ρόλων