Search results for 6. zadaci za vje¾bu iz Matematike1 - FSB Online . zadaci za vje¾bu iz Matematike1 Trigonometrijske

Explore all categories to find your favorite topic

6. zadaci za vježbu iz Matematike1 Trigonometrijske i arcus funkcije Eksponencijalne i logaritamske funkcije 1. Poznavajući graf funkcije y = sin x skicirati grafove funkcija:…

Zadaci za vježbu Dimenzioniranje elemenata cjevovoda Dijagnostika kvarova 1 Dimenzioniranje cj balasta zadan je volumen najvećeg tanka balasta V=1000 m3 rješenje: prema…

HIDROSTATIKA Ćejvanović Mahir Page 1 HIDROSTATIKA Zadaci sa vježbi 1. „U“ cijev , prema slici ispunjena je vodom zapreminske gustine ρv =1000 kg/m3 . U jedan krak…

HI DROSTATI KA - ZADACI 1. ZADATAK U cijev prema sliciispunjenajevodomgustoceρ o =1000 kg/m 3 . U jedan krak cijevikonstantnogpromjerad÷50mmulitoje5dlulja.Trebaodreditigustocuρ…

Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 31 Prije rijesavanja zadataka prisjetimo se bitnih stvari koje ce nas pratiti tijekom njihovog promatranja Tvrdnja: Adicijski teoremi sin…

Matematičko modeliranje 1 Zadaci za vježbu Matrični prikaz grafa putevi i ciklusi 1 Odredite rang matrice incidencije i rang matrice susjedstva grafova na slici 2 a…

ZADACI IZ FIZIKE Riješeni ispitni zadaci, riješeni primjeri i zadaci za vježbu (1. dio) (3. izdanje) Zadaci iz fizike (1. dio) 2. izdanje 1 1. Tijelo se giba po ravnoj…

**** IVANA SRAGA **** 1992.-2011.© ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE © M.I.M.-Sraga - 1992.-2011. POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI…

Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Krugovi izmjenične struje FIZIKA PSS-GRAD 10. siječnja 2018. Copyright © 2015 John Wiley & Sons,…

Vjerojatnost Vježbe Zadaci i rješenja Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek Rudi Mrazović 1 Vjerojatnost 11 Skupovne operacije…

OSNOVI ELEKTRONIKE – Zadaci za vežbu Kola sa stalnim jednosmernim strujama 1 Odrediti napon V0 sa slike 1 kao i snagu koje se disipira na otporniku otpornosti 2kΩ Slika…

Elementarni zadaci iz predmeta Euklidska geometrija 1 Trougao Računanje uglova u trouglu 1 Težišnica i visina iz vrha A u 4ABC djele ugao α na tri jednaka dijela Koliki…

Podudarnost trouglova Urad̄eni zadaci 1 Naći zbir α + β + γ + δ + η uglova u tjemenima ”petokrake zvijezde” Zvijezda je nacrtan slobodno 2 U trouglu je jedna…

Elementarni zadaci iz predmeta Euklidska geometrija 1 Trougao Računanje uglova u trouglu 1 Težišnica i visina iz vrha A u 4ABC djele ugao α na tri jednaka dijela Koliki…

Zadaci (magnetski krug) Dino Cindrić 1.A Zadatak 32. str 213. Za magnetski krug prema slici je zadano: srednja duljina silnica l=58 cm uz zračni raspor l0=0,5mm, magnetska…

Poglavlje 1 1. VJEŽBA 1.1 Odredivanje induktivnosti zavojnice pomoću voltmetra i ampermetra 1.1.1 Induktivnost i induktivni otpor Ako zavojnicu induktivnosti L spojimo…

Diferencijalna Geometrija: Vježbe 1 Krive: reprezentacija dužina luka i oskulatorna ravan Zadatak 11 Pokažite da su konični presjeci x2 + y2 = z2 x cosα + z sinα…

Dimenzioniranje na vlak i tlak (izvijanje) Primjer 1. Za kutni profil L 100×100×10, elik S235, odredite koliku može preuzeti silu: a) vla nu uzdužnu silu (N > 0) b)…

Analiza elektroenergetskih mreža 58 4. PRORAČUN STABILNOSNI ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA 4.1. Elektrana snage MVA120=nS daje preko transformatora i dvostrukog voda sistemu…

Slide 1 Analisa protein Carlos manda Dwi raya alfandi Felik trum palangi Melki sidik Beni kuswanto Analisis protein Struktur umum asam amino (Lehninger et al., 2004). Level…