The Hellenic Community of Ottawa Ελληνική Κοινόηα Οάβας … · 2017-01-03 ·...

4
The Hellenic Community of Ottawa Dormition of the Virgin Mary Greek Orthodox Church Protopresbyter Fr. Alex Michalopulos Church office: 613-225-8016 ext. 222 Father Alex’s personal line: ext. 230 Life threatening emergency answering service: 239-4736 Community office: 613-225-8016 ext. 221 Website: www.helleniccommunity.com Ελληνική Κοινότητα Οττάβας Ορθόδοξος Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος Γραφείο Ιερού Ναού: 613-225-8016 εσωτ. 222 Προσωπική γραμμή π. Αλέξανδρου: εσωτ. 230 Επείγοντα περιστατικά: 613-239-4736 Γραφείο Κοινότητας: 613-225-8016 εσωτ. 221 Ιστοσελίδα: www.helleniccommunity.com Sunday, January 1, 2017 Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017 Sunday Before Theophany Κυριακή Προ Των Φωτών St. Basil the Great Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου ************************************************************************* We welcome our spiritual father Metropolitan Archbishop Sotirios and thank him for his love to our Community. We pray that our Lord Jesus Christ will grant him good health for many years to come. Καλωσορίζουμε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και πνευματικό μας πατέρα και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του προς την Κοινότητά μας. Παρακαλούμε τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό να του χαρίζει υγεία και μακροημέρευση. Prepared under Ecclesiastical Supervision Church Calendar Thursday, January 5th Eve of Theophany Divine Liturgy of St. Basil the Great 9:45 α.m., Blessing of the Waters Friday, January 6th Holy Theophany of our Lord Matins 9:00 α.m., Divine Liturgy 9:45 α.m., Great Blessing of the Waters Saturday, January 7th Synaxis of St. John the Baptist Matins 9:00 α.m., Divine Liturgy 9:45 α.m. Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου Παραμονή Θεοφανείων Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 9.45 π.μ., Αγιασμός των Υδάτων Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια, Η Βάπτιση του Κυρίου Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ., Μέγας Αγιασμός Θεοφανείων Σάββατο, 7 Ιανουαρίου Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ.

Transcript of The Hellenic Community of Ottawa Ελληνική Κοινόηα Οάβας … · 2017-01-03 ·...

 • The Hellenic Community of Ottawa

  Dormition of the Virgin Mary

  Greek Orthodox Church Protopresbyter

  Fr. Alex Michalopulos

  Church office: 613-225-8016 ext. 222

  Father Alex’s personal line: ext. 230

  Life threatening emergency answering service: 239-4736

  Community office: 613-225-8016 ext. 221

  Website: www.helleniccommunity.com

  Ελληνική Κοινότητα Οττάβας

  Ορθόδοξος Ιερός Ναός

  Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πρωτοπρεσβύτερος

  Πατήρ Αλέξανδρος Μιχαλόπουλος

  Γραφείο Ιερού Ναού: 613-225-8016 εσωτ. 222

  Προσωπική γραμμή π. Αλέξανδρου: εσωτ. 230

  Επείγοντα περιστατικά: 613-239-4736

  Γραφείο Κοινότητας: 613-225-8016 εσωτ. 221

  Ιστοσελίδα: www.helleniccommunity.com

  Sunday, January 1, 2017 Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

  Sunday Before Theophany Κυριακή Προ Των Φωτών

  St. Basil the Great Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου

  *************************************************************************

  We welcome our spiritual father Metropolitan Archbishop Sotirios

  and thank him for his love to our Community.

  We pray that our Lord Jesus Christ will grant him good health for many years to come.

  Καλωσορίζουμε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και πνευματικό μας πατέρα

  και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του προς την Κοινότητά μας.

  Παρακαλούμε τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό να του χαρίζει

  υγεία και μακροημέρευση.

  Prepared under Ecclesiastical Supervision

  Church Calendar

  Thursday, January 5th Eve of Theophany

  Divine Liturgy of St. Basil the Great 9:45 α.m., Blessing of the Waters

  Friday, January 6th Holy Theophany of our Lord

  Matins 9:00 α.m., Divine Liturgy 9:45 α.m., Great Blessing of the Waters

  Saturday, January 7th Synaxis of St. John the Baptist

  Matins 9:00 α.m., Divine Liturgy 9:45 α.m.

  Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο

  Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου Παραμονή Θεοφανείων

  Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 9.45 π.μ., Αγιασμός των Υδάτων

  Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια, Η Βάπτιση του Κυρίου

  Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ., Μέγας Αγιασμός Θεοφανείων

  Σάββατο, 7 Ιανουαρίου Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού

  Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ.

 • Απόστολος: Επιστολή Παύλου - Πρὸς Κολοσσαεῖς 2:8-12

  Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.

  Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη

  Ἀδελφοί, βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης,

  κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·

  ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καί ἐστε ἐν αὐτῷ

  πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας· ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε

  περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ

  περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ

  τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν.

  Ευαγγέλιο: Κατὰ Λουκᾶν 2:20-21, 40-52

  Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν

  οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι ὀκτὼ

  τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ

  ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ

  ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό. Καὶ

  ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾿ ἔτος εἰς ῾Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. Kαὶ ὅτε

  ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων αὐτῶν εἰς ῾Ιεροσόλυμα κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆςκαὶ

  τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν

  ῾Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνω ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. Νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ

  συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τοῖς

  γνωστοῖς· καὶ μὴ εὑρόντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ζητοῦντες αὐτόν. Καὶ

  ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν

  διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς· ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ

  ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν

  ἐξεπλάγησαν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε· τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ

  ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· τί ὅτι ἐζητεῖτέ με;

  οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ

  ἐλάλησεν αὐτοῖς. Καὶ κατέβη μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος

  αὐτοῖς. Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. Καὶ

  ᾿Ιησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

  Ανακοινώσεις

  Χριστουγεννιάτικα καλάθια – Ευχαριστούμε τους δωρητές!

  Τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους όσοι δώρησαν

  τρόφιμα, χρήματα ή βοήθησαν κατά την προετοιμασία των χριστουγεννιάτικων καλαθιών. Με

  τη δική σας συνεισφορά είμαστε, και πάλι, σε θέση να βοηθήσουμε περισσότερες από εκατό

  οικογένειες που έχουν ανάγκη. Για όσους δεν πρόλαβαν να συνεισφέρουν, μπορούν να κάνουν,

  ακόμα και τώρα, τη δωρεά τους προς τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα.

  Φιλόπτωχος Αδελφότης – Κοπή της βασιλόπιτας, 8 Ιανουαρίου Το ετήσιο γεύμα για την κοπή της βασιλόπιτας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 8 Ιανουαρίου,

  2017, στο Κοινοτικό μας Κέντρο, στις 12 μ.μ. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, σε αυτή την πρώτη,

  κοινή μας συνάντηση για το νέο έτος, κατά την οποία ο πατήρ Αλέξανδρος θα ευλογήσει και θα

  κόψει την βασιλόπιτα. Τα εισιτήρια είναι 25 δολ. για ενήλικες, 12 δολ. για παιδιά 6-12 ετών και

  δωρεάν για παιδιά κάτω των 5 ετών.

  Πανεπιστήμιο Οττάβας “Campus Ministry” - Ερανικό δείπνο – 22 Ιανουαρίου

  Το “Campus Ministry” είναι ένας οργανισμός που προσφέρει συμπαράσταση σε νέους και νέες,

  Χριστιανούς Ορθοδόξους, που σπουδάζουν στην πόλη μας. Για την ενίσχυση των οικονομικών

  του το Campus Ministry διοργανώνει ερανικό δείπνο που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22

  Ιανουαριου στις 6.00 μ.μ στο χωλ της Ουκρανικής Ορθόδοξης Κοινότητας (1000 Byron Ave) και

  ζητά την υποστήριξή σας. Για εισιτήρια παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στον Γεώργιος

  Αλεξανδρίδη (613-809-3257 ή [email protected] ). Το εισιτήριο είναι 25 δολ. για

  τους μεγάλους και 10 δολ.για παιδιά. Γίνονται δεκτές και άλλες δωρεές.

  A.X.E.Π.A. διοργανώνει «Βραδιά Κωμωδίας» την Παρασκευή,27 Ιανουαρίου 2017, στο

  Κοινοτικό Κέντρο. Η είσοδος θα είναι ανοιχτή από τις 7.30 μ.μ. Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις

  8.30 μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 35 δολ. Για εισιτήρια παρακαλείσθε να απευθύνεστε στους: Νίκο

  Ηατζηθεοδοσίου 613-725-7847 ή [email protected], Μάικ Σιάτρα 613-596-0705 ή

  [email protected] ή Γιάννη Χατζόπουλο 613-276-8201 ή [email protected].

  «Jeanne Rosemary Georgiles Foundation» Υποτροφίες – Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 To πρόγραμμα αυτό προσφέρει δύο υποτροφίες εκ 1000 δολαρίων η καθε μία, σε μαθητές/

  μαθήτριες που απεφοίτησαν από το Λύκειο (12η τάξη) κατά το 2016 και έχουν εγγραφεί για

  πλήρη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο για σπουδές κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. H ημερομηνία

  λήξεως υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Φεβρουαρίου 2017. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη

  της Ελληνικής Κοινότητας Οττάβας. Αιτήσεις και έντυπα με περισσότερες πληροφορίες θα

  βρείτε στον νάρθηκα του Ιερού Ναού και στην ιστοσελίδα www.helleniccommunity.com ή το

  γραφείο της Κοινότητας (613-225-8016 εσωτ. 221).

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.helleniccommunity.com

 • Announcements

  Christmas Baskets THANK YOU

  The Greek Ladies Philoptochos Society, would like to thank everyone who donated food, funds

  and their time to make the annual Christmas baskets program a success. We were able to help

  over 100 families this year. If you wanted to contribute and didn't have the opportunity to do

  so, you can still make a monetary donation to the Greek Ladies Philoptochos Society.

  Philoptochos Vasilopita Luncheon - January 8th

  The Greek Ladies Philoptochos Society’s annual Vasilopita Luncheon will be held at the

  Banquet Centre on Sunday, January 8th at 12:00 p.m. Everyone is welcome and encouraged to

  attend our first gathering of the year as one family where Father Alex will Bless and cut the Va-

  silopita. Tickets are $25 for Adults, $12 for Children 6-12 years of age, and free for Children 5

  years & under.

  University of Ottawa Campus Ministry - Fundraising Dinner – January 22nd Please help support a much needed ministry in the Orthodox Church here in Ottawa: Orthodox

  Campus Ministry at the University of Ottawa. Many of our Orthodox youth have been touched

  by this ministry during a crucial time of transition in their lives. The annual fundraising dinner

  will be held on Sunday, January 22nd at 6:00 p.m. at the Hall of the Assumption of the Virgin

  Mary Ukrainian Orthodox Community (1000 Byron Ave). Tickets are $25/Adult and $10/Child

  (10 years old or younger). Please contact George Alexandridis (613-809-3257 or by email:

  [email protected] ) to purchase tickets or make a contribution to this worthy

  cause make cheques payable to ''Christ the Saviour Orthodox Church''.

  AHEPA Comedy Night – January 27th

  The Ottawa Chapter of AHEPA is hosting a Comedy Night featuring comedian Mike Macdon-

  ald with special guest Efthimios Nasiopoulos on Friday, January 27th, 2017 at the Banquet

  Centre. Doors open at 7:30 pm, with the show starting at 8:30 pm. Tickets are $35. For more

  information & to purchase your tickets, please contact Niko Hatzitheodosiou 613-725-7847

  or [email protected] Siatras 613-596-0705 or [email protected] or John

  Hatzopoulos 613- 276-8201 or [email protected]

  The “Jeanne Rosemary Georgiles Foundation Scholarship” - Academic year 2017-2018

  The foundation provides two scholarships of $1,000 each to students who have graduated from

  High School (Grade 12) in 2016 and entered University as full time students. The application

  deadline for this scholarships is February 3rd

  , 2017. All recipients must be members of the

  Hellenic Community of Ottawa. Detailed information and application forms are available at

  the narthex of the church, from our website www.helleniccommunity.com and from the HCO

  office at 613-225-8016 ext. 221.

  Epistle of St. Paul's Letter to the Colossians 2:8-12

  My mouth shall speak wisdom and the meditation of my heart shall bring forth understanding.

  Verse: Hear this all you nations.

  BRETHREN, see to it that no one makes a prey of you by philosophy and empty

  deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the universe,

  and not according to Christ. For in him the whole fulness of deity dwells bodily, and

  you have come to fulness of life in him, who is the head of all rule and authority. In

  him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off

  the body of flesh in the circumcision of Christ; and you were buried with him in

  baptism, in which you were also raised with him through faith in the working of God,

  who raised him from the dead.

  The Gospel Reading: St. Luke 2:20-21, 40-52

  At that time, the shepherds returned, glorifying and praising God for all they

  had heard and seen, as it had been told them. And at the end of eight days, when he

  was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was con-

  ceived in the womb. And the child grew and became strong, filled with wisdom; and

  the favor of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the

  feast of the Passover. And when he was twelve years old, they went up according to

  custom; and when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed

  behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the com-

  pany they went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and ac-

  quaintances; and when they did not find him, they returned to Jerusalem, seeking him.

  After three days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to

  them and asking them questions; and all who heard him were amazed at his under-

  standing and his answers. And when they saw him they were astonished; and his moth-

  er said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been

  looking for you anxiously." And he said to them, "How is it that you sought me? Did

  you not know that I must be in my Father's house?" And they did not understand the

  saying which he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth,

  and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart. And Jesus

  increased in wisdom and in stature, and in favor with God and man.

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.helleniccommunity.com

 • Simple Thoughts for the New Year

  NEW YEAR’S ENCYCLICAL

  Certain followers of another religion — that is very much in the news today — are fond of

  ridiculing Christianity and Christians. They say such things as: “Are you dumb? Are you a

  masochist? Don’t you know any better?”

  They go so far as to ridicule the teachings and sayings of Christ Himself, when they say:

  “Christians are stupid. You can slap them on the cheek, and they will tell you to keep on hitting

  them.”

  Of course, you know better. They misinterpret what Jesus said. “If someone strikes you on the

  one cheek, then turn to them the other.

  With this teaching, Christ preached tolerance; love; cooperation; and humility, while other

  religions preach supremacy; hate; revenge; and oppression.

  Listen to me. In the New Year that begins, the first thing you need is faith in Christ. Why? Be-

  cause in Christ, all the prophecies are fulfilled, for He is the True Messiah. The only True God.

  The only Redeemer and Savior of the world. There is no one else who can claim this. True faith

  is the link that unites humanity and the divine — a faith that allows each person who is baptized

  to be united with Christ the God-Man.

  2016 has passed. Imitate your ancestors, the ancient Greeks, who would look back at the events

  of the past year and make their resolutions and plans for the New Year. Think about how you

  have lived your life and what changes you need to make. What good have you done? What harm

  have you done? What should you have done that you did not do? Since the Lord has allowed you

  to live through 2016, you still have time and a long journey before you in 2017. Make plans in

  2017 for both your spiritual and material benefit. Stick to this plan faithfully, so that by the end

  of 2017, you will be successful — if the Lord wills that you are still on this earth.

  During the course of this New Year, above all, have faith in Christ, the divine Son of God. Show

  genuine love to all people. We are all children of the same Father, who is the Only True God.

  Practice these virtues throughout the New Year: industriousness, honesty and kindness.

  Do not fear possible threats. Violence can never prevail. Truth will ultimately prevail, for Christ

  is the Truth, the Way and the Life — a Life lived in abundance.

  With faith in Christ and abiding in His love, you will succeed in this life and inherit life for

  eternity. I wish you a happy and blessed New Year, having Christ abiding in your hearts. Christ

  has accomplished the true victory over evil in this world, and this victory He grants to each

  person who is united with Him for eternity.

  With fatherly love and blessings in the New-born Christ,

  Metropolitan Archbishop Sotirios

  Head of the Greek Orthodox Church in Canada

  Απλές σκέψεις για το νέο έτος

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

  Είσαι χαζός; Είσαι καρπαζοεισπράκτορας; Δεν το ξέρεις; Έτσι λένε κάποιοι οπαδοί μιας άλλης

  θρησκείας.

  Να τι λένε: «οι χριστιανοί είναι χαζοί. Τους ριχνεις μια σφαλιάρα και σου λένε, βάρα ακόμη».

  Εσύ το ξέρεις. Παρερμηνεύουν αυτό που είπε ο Χριστός. «Αν σε κτυπήσουν στο ένα μάγουλο,

  γύρισέ τους και το άλλο».

  Με τον τρόπο αυτό ο Χριστός εκήρυξε την ανεκτικότητα. Την αγάπη. Την συνεργασία. Την

  ταπεινοφροσύνη, ενώ άλλες θρησκείες κηρύττουν την υπεροχή. Το μίσος. Την εκδίκηση. Την

  καταδυνάστευση.

  Άκουσέ με. Στο νέο έτος, το πρώτο που χρειάζεσαι είναι η πίστη στο Χριστό. Γιατί; Διότι στο

  πρόσωπο του Χριστού επαληθεύτηκαν όλες οι προφητείες και είναι ο Αληθινός Μεσσίας. Ο

  Αληθινός Θεός. Ο μόνος Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλος. Η αληθινή

  πίστη είναι η ζεύξη του ανθρώπινου με το Θείο.

  Το 2016 πέρασε. Μιμήσου τους προγόνους σου. Τους αρχαίους Έλληνες. Κοίταξε πίσω και

  σκέψου. Τι καλό έκανες; Τι κακό έκανες; Τι έπρεπε να κάνεις και δεν το έκανες; Στο 2016 δεν

  έφυγες για τους ουρανούς. Έχεις ακόμη δρόμο να διανύσεις επί της γης. Προγραμμάτισε το

  2017 για το υλικό σου και το πνευματικό σου συμφέρον. Τήρησε το πρόγραμμά σου πιστά,

  ώστε στο τέλος του 2017, εάν φθάσεις και είσαι ακόμη επί της γης, να είσαι πετυχημένος.

  Κατά την διάρκεια του νέου έτους έχε πίστη στο Χριστό, τον Αληθινό Θεό. Αγάπη στους

  ανθρώπους. Είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Πατέρα. Του Αληθινού Θεού. Εργατικότητα.

  Τιμιότητα. Καλωσύνη.

  Μη φοβάσαι τις απειλές. Δεν θα επικρατήσει η βία. Θα επικρατήσει η αλήθεια και η αλήθεια

  είναι ο Χριστός.

  Με πίστη στον Χριστό και την αγάπη Του, θα πετύχεις στην παρούσα ζωή και θα κερδίσεις την

  αιωνιότητα. Σου εύχομαι ευτυχισμένο και ευλογημένο το νέο έτος, μρ5ε τον Χριστό στην

  καρδιά για την αληθινή νίκη.

  Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  http://www.faithclipart.com/image/graceful-cross-clipart.html