ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … ·...

25
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Α, Δ12, Δ22, Δ23, Δ24 08:00-10:00 1ο Μ&Ε + 5ο ΛΟΧΡΗ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Σ. Δημητριάδης Α21, Α22 08:00-10:00 1ο ΔΕΟΣ Χρηματοοικονομική Λογιστική Ε. Δεμοιράκος Α47 08:00-10:00 7ο ΟΔΕ Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Θ. Μπράτης Α25 09:30-12:30 7ο ΠΛΗΡ Γραφικά Υπολογιστών Γ. Παπαϊωάννου Α, Β, Γ 10:30-12:30 1ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΔΕ Γενική Οικονομική Ιστορία Ι. Πεπελάση Χ, Υ1 10:30-12:30 7ο ΟΔΕ Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Α. Παπαλεξανδρής Α32 10:30-12:30 7ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ + ΟΙΚ Στατιστική Μάθηση Α. Ορφανογιαννάκη Α21, Α23 10:30-12:30 7ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κρίσεων Β. Σταθακόπουλος - Δ. Λυμπερόπουλος Α, Β, Γ, Χ 13:00-15:00 1ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ Διακριτά Μαθηματικά Π. Κατερίνης Δo 13:00-15:00 7ο ΔΕΟΣ Διπλωματικό Σύστημα της Ε.Ε. Δ. Μπουραντώνης Α21, Α22 13:00-15:00 5ο ΟΔΕ Φορολογία Κ. Χαλέβας Α23, Α24 13:00-15:00 7ο ΛΟΧΡΗ Φορολογία Ε. Βρέντζου Α48 13:00-15:00 8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ Περιφερειακή & Αστική Οικονομική Ε. Καραβέλη Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β 15:30-17:30 3ο ΟΙΚ + Μ&Ε + ΟΔΕ ΕΕ + ΔΕΟΣ + ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ Αρχές Κοινωνιολογίας Τ. Καβουνίδη Α21, Α22 15:30-17:30 1ο ΔΕΤ Μαθηματικά Ι Ε. Κρητικός Α24, Α25 15:30-17:30 6ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ Βιοστατιστική Ι Ν. Δεμίρης Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δο, Δ22, Δ23, Δ24, Α21, Α22, Α23, Α24 18:00-20:00 3ο ΟΔΕ (Α-Ω) Μάρκετινγκ Ι (Αρχές Μάρκετινγκ) Γ. Σιώμκος Α, Γ 18:00-21:00 3ο ΠΛΗΡ (Α-Λ) + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ + ΟΔΕ Υπολογιστικά Μαθηματικά Π. Βασσάλος Β, Χ 18:00-21:00 3ο ΠΛΗΡ (Μ-Ω) + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ + ΟΔΕ Υπολογιστικά Μαθηματικά Δ. Τριανταφύλλου ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 Σελίδα 1 από 25

Transcript of ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … ·...

Page 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α, Δ12, Δ22, Δ23, Δ24 08:00-10:001ο Μ&Ε + 5ο ΛΟΧΡΗ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Σ. Δημητριάδης

Α21, Α22 08:00-10:00 1ο ΔΕΟΣ Χρηματοοικονομική Λογιστική Ε. Δεμοιράκος

Α47 08:00-10:00 7ο ΟΔΕΧρηματοοικονομική Οικονομετρία

Θ. Μπράτης

Α25 09:30-12:30 7ο ΠΛΗΡ Γραφικά Υπολογιστών Γ. Παπαϊωάννου

Α, Β, Γ 10:30-12:301ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΔΕ

Γενική Οικονομική Ιστορία Ι. Πεπελάση

Χ, Υ1 10:30-12:30 7ο ΟΔΕ Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Α. Παπαλεξανδρής

Α32 10:30-12:30 7ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ + ΟΙΚ Στατιστική Μάθηση Α. Ορφανογιαννάκη

Α21, Α23 10:30-12:30 7ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΠΛΗΡΔημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κρίσεων

Β. Σταθακόπουλος - Δ. Λυμπερόπουλος

Α, Β, Γ, Χ 13:00-15:001ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ

Διακριτά Μαθηματικά Π. Κατερίνης

Δo 13:00-15:00 7ο ΔΕΟΣ Διπλωματικό Σύστημα της Ε.Ε. Δ. Μπουραντώνης

Α21, Α22 13:00-15:00 5ο ΟΔΕ Φορολογία Κ. Χαλέβας

Α23, Α24 13:00-15:00 7ο ΛΟΧΡΗ Φορολογία Ε. Βρέντζου

Α48 13:00-15:008ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ

Περιφερειακή & Αστική Οικονομική

Ε. Καραβέλη

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β 15:30-17:303ο ΟΙΚ + Μ&Ε + ΟΔΕ ΕΕ + ΔΕΟΣ + ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ

Αρχές Κοινωνιολογίας Τ. Καβουνίδη

Α21, Α22 15:30-17:30 1ο ΔΕΤ Μαθηματικά Ι Ε. Κρητικός

Α24, Α25 15:30-17:30 6ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ Βιοστατιστική Ι Ν. ΔεμίρηςΑμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δο, Δ22, Δ23, Δ24, Α21, Α22, Α23, Α24

18:00-20:00 3ο ΟΔΕ (Α-Ω)Μάρκετινγκ Ι (Αρχές Μάρκετινγκ)

Γ. Σιώμκος

Α, Γ 18:00-21:003ο ΠΛΗΡ (Α-Λ) + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ + ΟΔΕ

Υπολογιστικά Μαθηματικά Π. Βασσάλος

Β, Χ 18:00-21:003ο ΠΛΗΡ (Μ-Ω) + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ + ΟΔΕ

Υπολογιστικά Μαθηματικά Δ. Τριανταφύλλου

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Σελίδα 1 από 25

Page 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α, Β, Γ, Χ 08:00-10:00 5ο ΟΔΕ + 5ο Μ&Ε + ΠΛΗΡΧρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ (Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης)

Β. Μπαμπαλός - Α. Δράκος

Α21, Α22, Α23, Α24 08:00-10:00 5ο ΔΕΟΣ + ΟΙΚΜακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.

Μ. Κατσίμη

*Γραφείο

Καθηγητή10:00-13:00 7ο ΔΕΤ + ΟΔΕ

Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

Χ. Ταραντίλης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 10:30-12:30 3ο ΔΕΟΣ Οικονομετρία Ι Ι. Μπίλιας

Β 10:30-12:30 7ο ΛΟΧΡΗ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕ Λογιστική Δημοσίου Τομέα Χ. Τζόβας

Δο 10:30-12:30 6ο ΟΙΚ Οικονομική Ανάπτυξη Θ. Παλυβός

Α21, Α22 10:30-12:30 3ο ΣΤΑΤ + OIK + ΟΔΕ Δημογραφική Στατιστική Α. Κωστάκη

Α23, Α24, Α25 10:30-12:30 3ο ΔΕΤΠοσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και την Διοίκηση ΙΙ

Ν. Δεμίρης

Α, Β 13:00-15:00 1ο ΟΔΕ (Α-Λ) Οικονομική Επιχειρήσεων Α. Παπαλεξανδρής

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Γ 13:00-15:00 1ο ΟΔΕ (Μ-Ω) Οικονομική Επιχειρήσεων Η. Καπουτσής

Δο 13:00-15:00 ΔΕΟΣ Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Σ. Μπλαβούκος

Α21 13:00-15:00 7ο Μ&ΕΔιαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ε. Τσαχουρίδη

Α44 13:00-15:00 7ο ΣΤΑΤ + OIK + ΟΔΕ Βιοστατιστική ΙΙ Α. Σαχλάς

Α31 13:00-15:00 7ο ΔΕΤ + ΟΔΕΗλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης

Α. Πουλυμενάκου - Ε. Σόντερκβιστ

Αμφ.Δεριγνύ, Α 15:30-18:003ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) + ΠΛΗΡ + ΔΕΤ

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Α. Μπάλλας

Β, Γ, Δ12 15:30-18:003ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) + ΠΛΗΡ + ΔΕΤ

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Δ. Χέβας

Α21, Α22, Α23, Α24 16:00-18:00 7ο ΟΔΕ + 7ο Μ&ΕΘέματα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής

Β. Παπαδάκης - Α. Ιωαννίδης

Δ22, Δ23 16:00-18:00 5ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΣΤΑΤΜέθοδοι Βελτιστοποίησης στην Διοικητική Επιστήμη

Χ. Ταραντίλης

Α31 16:00-18:00 7ο ΠΛΗΡ + Μ&ΕΧρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Σ. Δημέλη

Α32 16:00-18:00 5ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + OIK + ΟΔΕ Στατιστική κατά Bayes Π. Τσιαμυρτζής

Α, Β, Γ, Χ, Δο 18:30-20:30 5ο ΟΔΕΑγγλικά V – Επιχειρησιακή Αλληλογραφία & Επικοινωνία

Ι. Στεφανέα

ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

*Δεν διενεργούνται εξετάσεις στομάθημα «Στρατηγικές Λήψης αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων» οι φοιτητές υποβάλλουν εργασίες

Σελίδα 2 από 25

Page 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δο, Δ22, Δ23, Δ24, Χ

08:00-11:00 7ο ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣΑνάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Κ. Καραμάνης - Β.Χ. Ναούμ

Α21, Α23, Α24 08:00-11:005ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ

Δίκτυα Επικοινωνιών Θ. Αποστολόπουλος

Α31 09:00-11:00 7ο ΔΕΟΣΟικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε.

Π. Τσακλόγλου

Η/Υ 1,2 09:00-11:00 7ο ΛΟΧΡΗ

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (Μαθηματικά & Υπολογιστική Χρηματοοικονομική)

Ξ. Καρταλά

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δο 11:30-13:30 1ο ΣΤΑΤ Πιθανότητες Ι Ε. Κυριακίδης

Α, Β, Γ 11:30-13:30 1ο ΠΛΗΡΕισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Σ. Δημέλη

Χ 11:30-13:30 5ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣΔιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Π. Μανιάτης

Α22, Α23 11:30-13:30 5ο ΛΟΧΡΗ Επιχειρηματική Ηθική Γ. Παπαγιαννάκης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 14:00-16:00 1ο ΛΟΧΡΗ Αστικό Δίκαιο Δ. Στράνης

Α, Β 14:00-16:00 1ο ΔΕΟΣ Μαθηματικά Ι Α. Ντέμος

Χ 14:00-16:003ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ

Οικονομική Γεωγραφία Ε. Καραβέλη

Δ23, Δ24 14:00-16:00 7ο ΠΛΗΡ + 5ο ΟΔΕ + ΟΙΚΑσφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Γ. Στεργιόπουλος

Α21, Α22, Α23 14:00-16:00 7ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕΜάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

Γ. Μπάλτας

Α31 14:00-16:00 3ο ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚΕισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

Α. Γιαννακόπουλος

Α47 14:00-16:00 7ο ΔΕΤΕπιχειρηματική Αναλυτική και Τεχνολογίες Εξατομίκευσης

Γ. Λεκάκος - Κ. Πραματάρη

Α, Β 16:30-18:307ο ΟΙΚ + 7ο ΟΔΕ + 7ο ΔΕΟΣ + 7ο ΠΛΗΡ + 7ο ΛΟΧΡΗ + 7ο Μ&Ε + 7ο ΣΤΑΤ + 7ο ΔΕΤ

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη

Κ. Κουτρούμπα

Α, Β 19:00-21:007ο ΟΙΚ + 7ο ΟΔΕ + 7ο ΔΕΟΣ + 7ο ΠΛΗΡ + 7ο ΛΟΧΡΗ + 7ο Μ&Ε + 7ο ΣΤΑΤ + 7ο ΔΕΤ

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών Μονάδων

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σελίδα 3 από 25

Page 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α, Β 08:00-10:00 3ο ΟΔΕ (Α-Ω) + ΟΙΚΟργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Α. Ιωαννίδης - Δ. Μανωλόπουλος

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α31

08:00-10:00 5ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ Οικονομετρία Ι Η. Τζαβαλής

Α48 08:00-11:00 5ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΣΤΑΤΕφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση

Ι. Κοντογιάννης

Γ, Χ 10:30-12:30 3ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) + ΔΕΤ Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Ε. Καβουσανός

Α, Β 10:30-12:30 3ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) + ΔΕΤ Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Α. Επίσκοπος

Δ12 10:30-12:303ο ΟΙΚ + 7ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ

Μαρξιστική Οικονομική Ι Α. Βλάχου

Α47 10:30-12:30 7ο ΟΔΕ + Μ&ΕΣυστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Δ. Καρδαράς

Α21, Α22 10:30-12:30 1ο ΔΕΤ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Α. Βρεχόπουλος

Δ22, Δ23, Δ24 10:30-13:30 3ο Μ&Ε + ΣΤΑΤ Έρευνα Μάρκετινγκ Β. Σταθακόπουλος

Α21, Α24 13:00-15:00 5ο ΔΕΤ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία

Γ. Δουκίδης

* 13:00-15:00 7ο ΔΕΤΑνάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών

Π. Λουρίδας

Α, Β, Γ 13:00-16:00 3ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ Δομές Δεδομένων Ε. Μαρκάκης

Δ23, Δ24 14:00-16:00 5ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚΔιαφήμιση και Προώθηση Πωλήσεων

Γ. Σιώμκος

Α31, Α32, Α48 14:00-16:00 7ο ΛΟΧΡΗ Διεθνής Χρηματοοικονομική Δ. Γεωργούτσος

Α21, Α23 15:30-17:30 5ο ΣΤΑΤ + OIK + ΟΔΕ Θεωρητική Στατιστική Ι. Παπαγεωργίου

Α, Β 16:30-18:30 3ο ΔΕΤΛήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Μ. Κρητικός

Α24, Α25 16:30-18:307ο Μ&Ε + 7ο ΟΔΕ + 5ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣ

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Α. Γιαννόπουλος

Α21, Α22 18:00-21:00 7ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚΕιδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Α. Δημάκης

Α23, Α24, Α25 19:00-21:00 3ο ΔΕΟΣ Μακροοικονομική ΙΙ Ν. Χριστοδουλάκης

Α31 19:00-21:00 7ο ΔΕΤΣτοχαστική Μοντελοποίηση καιΠροσομοίωση

Γ. Μούρτος - Γ. Λεκάκος

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ, Χ, Δ12

19:00-21:00 1ο ΟΔΕΠοσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Π. Λορεντζιάδης

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

* Στο μάθημα «Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών» δεν θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις, καθώς αυτό εξετάζεται με υποχρεωτική εργασία.

Σελίδα 4 από 25

Page 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Δ12 08:00-10:005ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΔΕΟΣ

Αγροτική Οικονομική Ε. Καραβέλη

Αμφ.Δεριγνύ 08:00-10:00 7ο ΔΕΤΕιδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας

Δ. Μπουραντάς

Γ 08:00-10:00 7ο Μ&Ε + ΟΔΕ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Γ. Παινέσης

Β 08:00-10:30 7ο ΛΟΧΡΗΕπιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Β. Παπαδάκης

Α44 08:00-11:00 7ο ΠΛΗΡΤεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Θ. Αποστολόπουλος - Α. Καραγιαννάκη

Δ22, Δ23, Δ24, Δο 08:30-10:30 3ο ΣΤΑΤ + 4ο ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ Γραμμικά Μοντέλα Α. Κωστάκη

Α21, Α22, Α23, Α24 09:00-11:00 3ο ΟΔΕ (Α-Λ)Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)

Γ. Βάμβουκας

Α25, Α31, Α32, Α48 09:00-11:00 3ο ΟΔΕ (Μ-Ω)Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)

Α. Καζάνας

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Β, Γ, Χ, Δο

11:00-13:00 1ο ΟΙΚ + 1ο Μ&ΕΕισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Ε. Ζαχαριάς

Δ24 11:00-13:00 7ο ΔΕΤ + ΟΙΚ Χρηματοοικονομική Μηχανική Α. Ρεφενές

Α21, Α22, Α23, Α24 11:30-13:30 ΟΔΕ ΕΕ + ΠΛΗΡ + ΔΕΤ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Γ. Βάμβουκας

Α32 11:30-13:30 7ο ΣΤΑΤ

Ειδικά Θέματα Στατιστικής & Πιθανοτήτων: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με αναφορές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

Γ. Παπαγιάννης

Δ22, Δ23 11:30-14:005ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΔΕΟΣ

Η Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων

Δ. Χέβας

Α48 11:30-14:307ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΔΕΤ + ΣΤΑΤ

Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό

M. Βαζιργιάννης

Α, Β 15:00-16:301ο ΟΙΚ + 1ο ΟΔΕ + 1ο ΔΕΟΣ + 1ο ΠΛΗΡ + 1ο ΛΟΧΡΗ + 1ο Μ&Ε + 1ο ΣΤΑΤ + 1ο ΔΕΤ

Αγγλική Γλώσσα Ι – Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Α

Φ. Καραμητρόγλου

Α 15:00-16:301ο ΟΙΚ + 1ο ΟΔΕ + 1ο ΔΕΟΣ + 1ο ΠΛΗΡ + 1ο Μ&Ε + 1ο ΣΤΑΤ + 1ο ΔΕΤ

Γαλλική Γλώσσα Ι – Βασικά Επιχειρησιακά Γαλλικά: Μέρος Α

Γ. Βομπίρη

Α 15:00-16:301ο ΟΙΚ + 1ο ΟΔΕ + 1ο ΔΕΟΣ + 1ο ΠΛΗΡ + 1ο Μ&Ε + 1ο ΣΤΑΤ + 1ο ΔΕΤ

Γερμανική Γλώσσα Ι – Βασικά Επιχειρησιακά Γερμανικά: Μέρος Α

Ι. Ζήκου

Α, Β, Γ, Χ 17:00-18:303ο ΟΙΚ + 3ο ΠΛΗΡ + 3ο ΣΤΑΤ + 3ο ΔΕΟΣ + 3ο Μ&Ε + 3ο ΛΟΧΡΗ + 3ο ΔΕΤ + 3ο ΟΔΕ

Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ – Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Α

Φ. Καραμητρόγλου

Α 17:00-18:303ο ΟΙΚ + 3ο ΠΛΗΡ + 3ο ΣΤΑΤ + 3ο ΔΕΟΣ + 3ο Μ&Ε + 3ο ΔΕΤ + 3ο ΟΔΕ

Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ – Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Γαλλικά: Μέρος Α

Γ. Βομπίρη

Α 17:00-18:303ο ΟΙΚ + 3ο ΠΛΗΡ + 3ο ΣΤΑΤ + 3ο ΔΕΟΣ + 3ο Μ&Ε + 3ο ΔΕΤ + 3ο ΟΔΕ

Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ – Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Γερμανικά: Μέρος Α

Ι. Ζήκου

Α, Β 19:00-21:007ο ΟΙΚ +7ο ΟΔΕ +7ο ΔΕΟΣ +7ο ΠΛΗΡ +7ο ΛΟΧΡΗ +7ο Μ&Ε +7ο ΣΤΑΤ +7ο ΔΕΤ

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Κ. Κουτρούμπα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σελίδα 5 από 25

Page 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Δ23, Δ24 08:00-10:007ο ΟΙΚ +7ο ΟΔΕ +7ο ΔΕΟΣ +7ο ΠΛΗΡ +7ο ΛΟΧΡΗ +7ο Μ&Ε +7ο ΣΤΑΤ +7ο ΔΕΤ

Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι

Β. Μπρίνια

Δ24 10:30-12:30 7ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις Α. Φιλιππόπουλος

Α21, Α23, Α24 10:30-12:30 3ο ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Γ. Καρύδης

Α31, Α32 10:30-12:30 1ο Μ&Ε Ποσοτικές Μέθοδοι Ι Ι. Χαλικιάς

Δο 10:30-12:303ο ΔΕΤ + 5ο ΟΔΕ + 5ο ΛΟΧΡΗ

Προγραμματισμός ΙΙ Δ. Σπινέλλης

Δ23 10:30-12:30 5ο ΠΛΗΡ + OIK + ΟΔΕ Λογική Ε. Φουστούκου

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Γ 10:30-13:00 1ο ΣΤΑΤ Γραμμική Άλγεβρα Ι Ε. Ιωαννίδης

Γ 13:00-15:00 7ο Μ&Ε + ΟΙΚ Αναλυτική Μάρκετινγκ Π. Ρεπούσης

Α, Β 13:00-15:00 1ο ΔΕΟΣ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚΕισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις

Σ. Μπλαβούκος

Α21, Α23, Α24, Α25, Α31

13:00-15:00 3ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕΜαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης

Λ. Ρομπόλης

Δ22, Δ23 13:00-15:007ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών

Θ. Καλαμπούκης - Α. Κυριακοπούλου

Δ24 13:00-15:00 7ο ΔΕΤ + ΟΔΕ Ψηφιακό Μάρκετινγκ Α. Βρεχόπουλος

Αμφ.Δεριγνύ 15:30-17:30 3ο ΣΤΑΤΕισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Α. Λειβαδά

Α, Β, Γ, Δ12 15:30-17:305ο ΟΙΚ + 5ο ΔΕΟΣ + Μ&Ε + ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ

Δημόσια Οικονομική Ι Θ. Παλυβός

Δο 15:30-17:30 5ο ΛΟΧΡΗ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕΣυμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Σ. Σπύρου

Δ23, Δ24 15:30-17:305ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΔΕΤ

Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική

Ε. Νικάνδρου - Δ. Λυμπερόπουλος - Α. Ευαγγελάτος

Η/Υ 1 15:30-18:30 5ο ΟΔΕΕπιχειρηματική Πληροφορική και Βάσεις Δεδομένων

Ξ. Μαμάκου

Δ22 18:00-20:00 7ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ Διεθνής Νομισματική Σ. Καλυβίτης

Α31 18:00-20:007ο ΣΤΑΤ + 7ο ΛΟΧΡΗ + OIK + ΟΔΕ

Αναλογιστικά ΙΙ Α. Ζυμπίδης

Α22 18:00-20:00 7ο ΔΕΤ Ανάλυση Επενδύσεων Α. ΡεφενέςΑμφ.Δεριγνύ, Δ12, Α, Β, Γ, Χ

19:00-21:007ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΣΤΑΤ

Λογιστική Κόστους Σ. Κοέν

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 6 από 25

Page 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α, Β, Γ 08:00-10:00 1ο ΟΙΚ Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Η. Φλυτζάνης

Α21, Α22 08:00-10:00 5ο ΔΕΤΑνάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

Κ. Πραματάρη

Δο 08:00-11:00 7ο ΠΛΗΡ + ΔΕΤ + ΟΙΚΑσύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες

Β. Σύρης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 10:30-12:30 1ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) + ΟΔΕΜαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα

Σ. Μπεκίρος

Χ, Υ1 10:30-12:30 3ο Μ&Ε + ΟΙΚΛήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Π. Ρεπούσης

Α21, Α23, Α24, Α25, Α31, Α32

10:30-12:305ο ΟΙΚ + 7ο ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ

Οικονομική της Εργασίας A. Μιαούλη

Β 10:30-12:30 7ο ΟΔΕ Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙΙ Κ. Κασιμάτης

ELOI 1, ELOI 2 10:30-15:00 1ο ΔΕΤ Εισαγωγή στην Πληροφορική Δ. Μητρόπουλος

Δ24 11:30-14:305ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ

Τεχνητή Νοημοσύνη Ι. Ανδρουτσόπουλος

Α21, Α23, Α24 13:00-15:00 1ο Μ&Ε + ΣΤΑΤΕισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ε. Νικάνδρου

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δο, Χ, Υ1

13:00-16:00 3ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ Μικροοικονομική Θεωρία Ι Φ. Μακαντάση

Η/Υ 1, 2, 3 13:00-16:00 7ο ΟΔΕ + ΟΙΚΕφαρμογές Επιχειρηματικής Πληροφορικής

Ξ. Μαμάκου

Α21 15:30-17:30 7ο Μ&Ε + ΟΙΚ Αναλυτική Διαδικτύου Π. Ρεπούσης

Α22 15:30-17:30 7ο ΔΕΤ + ΟΔΕΑνάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

Κ. Ανδρουτσόπουλος

Α31, Α32 15:30-17:30 5ο ΛΟΧΡΗ + ΠΛΗΡ Επιχειρηματικότητα Ι. Δεληγιάννη

Α, Β 15:30-18:30 3ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΔΕΤΠρογραμματισμός Υπολογιστών με C ++

Γ. Παπαϊωάννου

Η/Υ 3 16:30-18:30 5ο ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡΛογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ο. Παυλάτος

Δ22, Δ23 18:00-20:00 5ο Μ&Ε + ΟΙΚΕταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα

Χ. Τσανός

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α31

19:00-21:00 7ο ΟΙΚ + 5ο ΔΕΟΣΤραπεζική Θεωρία και Πρακτική (Τραπεζική)

Σ. Παγκράτης

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ, Χ 19:00-21:00 1ο ΟΔΕ Μικροοικονομική Ι Κ. Μπουρλάκης

ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 7 από 25

Page 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δ23, Δ24

08:00-10:005ο ΛΟΧΡΗ + 5ο ΟΙΚ + 5ο ΔΕΟΣ

Αγγλικά V – Επιχειρησιακή Αλληλογραφία & Επικοινωνία

Ι. Στεφανέα

Δο 08:00-10:00 5ο ΠΛΗΡ + 5ο ΣΤΑΤ + 5ο ΔΕΤΑγγλική Γλώσσα V - Επιχειρησιακή Αλληλογραφία & Επικοινωνία

Κ. Καραγκούνη

X 08:00-10:00 5ο Μ&ΕΑγγλική Γλώσσα V - Επιχειρησιακή Αλληλογραφία & Επικοινωνία

Κ. Καραγκούνη

X 08:00-10:005ο ΟΙΚ + 5ο ΔΕΟΣ + 5ο ΠΛΗΡ + 5ο ΣΤΑΤ + 5ο ΔΕΤ + 5ο Μ&Ε + 5ο ΟΔΕ

Γαλλική Γλώσσα V- Επιχειρησιακή Αλληλογραφία & Επικοινωνία

Γ. Βομπίρη

X 08:00-10:005ο ΟΙΚ + 5ο ΔΕΟΣ + 5ο ΠΛΗΡ + 5ο ΣΤΑΤ + 5ο ΔΕΤ + 5ο Μ&Ε + 5ο ΟΔΕ

Γερμανική Γλώσσα V- Επιχειρησιακή Αλληλογραφία & Επικοινωνία

Ι. Ζήκου

Αμφ.Δεριγνύ, Δ22, Δ23, Δ24

10:30-12:30 3ο ΟΔΕ (Α-Λ) + ΟΙΚ Εμπορικό Δίκαιο Ι (Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης των Επιχειρήσεων)

Χ. Ταρνανίδου

Α, Β, Γ 10:30-12:30 3ο ΟΔΕ (Μ-Ω) + ΟΙΚ Εμπορικό Δίκαιο Ι (Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης των Επιχειρήσεων)

Α. Κουλορίδας

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α31

10:30-12:307ο ΟΙΚ + 5ο ΔΕΟΣ + Μ&Ε + ΟΔΕ+ ΠΛΗΡ

Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (Οικονομικά του Περιβάλλοντος)

Α. Βλάχου

Η/Υ 1,2,3 10:30-12:30 5ο ΛΟΧΡΗ (Α-Ω) + ΟΙΚΛογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου

Ο. Βλησμάς

Α44 13:00-15:00 7ο ΔΕΤΑνάλυση Κοινωνικών Δικτύων - Social Networκ Analytics

Δ. Σωτηρόπουλος

Α22 13:00-15:00 7ο Μ&Ε + ΟΙΚΣχεδιασμός Δημιουργικού και Διαφημιστικών Μηνυμάτων

Β. Σταθακόπουλος - Α. Ευαγγελάτος

H/Υ 1, 2, 3 13:00-15:00 3ο ΟΙΚ (Α-Λ) Εφαρμογές Η/Υ Σ. Παγκράτης - Γ. Χρόνης

Α, Β, Γ, Χ, Υ1, Δο 13:00-16:001ο ΠΛΗΡ + 5ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣ +ΟΙΚ

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Μ. Τίτσιας

Αμφ.Δεριγνύ 14:00-16:00 7ο ΔΕΟΣ + ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ν. Τοπάλογλου

H/Υ 1, 2, 3 15:30-17:30 3ο ΟΙΚ (Μ-Ω) Εφαρμογές Η/Υ Σ. Παγκράτης - Γ. Χρόνης

Α21, Α22 16:30-18:30 1ο ΔΕΟΣ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ Οικονομικό Δίκαιο Α. Πλιάκος

Α32 16:30-18:30 7ο ΔΕΤ + 7ο Μ&Ε + ΟΔΕΘέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Γ. Σπανός

Α 16:30-18:30 1ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) Στατιστική για ΕπιχειρήσειςΣ. Ψαράκης - Ε. Τσομπανάκη

Β, Γ 16:30-18:30 1ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) Στατιστική για Επιχειρήσεις Σ. Ψαράκης - Μ. Αϋφαντή

Α23, Α24, Α25 16:30-18:30 7ο ΟΔΕΠαίγνια Επιχειρηματικής Στρατηγικής

Μ. Ψιλούτσικου

Δο 16:30-19:30 7ο ΠΛΗΡ Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Γ. Ζώης

Α, Β, Γ 19:00-21:00 5ο ΟΙΚ + ΟΔΕ Βιομηχανική Οργάνωση Ι. Κατσουλάκος

Α31 19:00-21:00 7ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕ Εναλλακτικές Επενδύσεις Μ. Αγοράκη

Α23, Α24, Α25 19:00-21:00 5ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ Διοίκηση Ανθρωπίνων ΠόρωνΑ. Ιωαννίδης - Α. Παπαλεξανδρής - Η. Καπουτσής

Α21 19:00-21:00 5ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΔΕΤ Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Σ. Ψαράκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 8 από 25

Page 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α21, Α23, Α25 08:00-10:00 7ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΠΛΗΡΔιοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών

Μ. Βακόλα

Α24 08:00-10:00 7ο ΔΕΤ + 7ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣΣυστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Γ. Ιωάννου

Α, Β 08:00-11:005ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

Π. Κωνσταντόπουλος - Χ. Καπέτης

Αμφ.Δεριγνύ 09:00-11:00 1ο ΟΙΚ Εισαγωγή στους Η/Υ Θ. Καλαμπούκης

Α, Β 11:30-13:30 3ο ΔΕΟΣ Μικροοικονομική ΙΙ Κ. Ρουμανιάς

Χ, Υ1 11:30-13:30 5ο ΛΟΧΡΗ Τραπεζική Χρηματοοικονομική K. Δράκος

Α48 11:30-13:30 3ο ΣΤΑΤΕισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Γ. Σιουγλέ

Η/Υ 1, 2, 3 11:30-13:30 1ο Μ&Ε Ποσοτικές Μέθοδοι Ι Η. Μπαλαφούτης

Α31 11:30-14:30 7ο ΠΛΗΡΕπικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή

Ι. Ανδρουτσόπουλος

Α, Β 14:00-16:00 1ο ΔΕΤ Λογιστική ΙΑ. Παπαδάκη - Ν. Καραμπίνης

Α21, Α22, Α23, Α24 14:00-16:00 5ο Μ&Ε + 5ο ΟΔΕ + ΟΙΚΠληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ν. Πουλούδη - Α. Πουλυμενάκου

Δ22, Δ23, Δ24 14:00-16:00 5ο ΟΙΚ Δίκαιο και Οικονομικά Β. Καραπάνου

Αμφ.Δεριγνύ 14:00-16:00 7ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕΟικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού

Χ. Μήλλιου

Α48 14:00-16:00 7ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + OIK + ΟΔΕ Θεωρία Πιθανοτήτων Χ. Παυλόπουλος

Η/Υ 1,2,3 14:00-16:00 3ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕ + ΟΙΚΣτοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη Βοήθεια της Πληροφορικής

Γ. Χαλαμανδάρης - Ε. Καβουσανός - Χ. Πρασσά

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δ22, Δ23, Δ24, Δο

16:30-18:303ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ + ΔΕΤ + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ

Διαφήμιση

Α24 16:30-18:307ο ΟΙΚ + ΔΕΤ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + Μ&Ε

Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας

Χ. Γκενάκος

X, Y 16:30-18:30 5ο ΟΔΕΑγορές Χρήματος και Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος

Γ. Κουρέτας

Α21 17:30-20:30 7ο ΔΕΤ + 7ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Γ. Μούρτος

Α24 19:00-21:00 7ο Μ&Ε + 7ο ΟΔΕ + ΟΙΚ Βιομηχανικό Β2Β Μάρκετινγκ Κ. Ήντουνας

Δ23, Δ24 19:00-21:00 7ο ΛΟΧΡΗ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕ Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

Ε. Καβουσανός

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 9 από 25

Page 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Δ22, Δ23, Δ24 08:00-10:00 1ο ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ Μικροοικονομική Ι Π. Τσακλόγλου

Α31 08:00-10:00 7ο ΔΕΤΑνάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Γ. Νικολάου

Α, Β, Γ, X, Y 08:00-11:00 1ο ΛΟΧΡΗΑρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Α. Παπαδάκη - Δ. Γκίκας

Α21, Α23 08:00-11:00 5ο ΠΛΗΡ + 5ο ΟΔΕΑξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στη Πληροφορική

Ε. Μαγείρου

Δο 10:30-12:30 5ο ΔΕΟΣ Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές Λ. Πεχλιβάνος

Αμφ.Δεριγνύ, Δ22, Δ23, Δ24

10:30-12:30 5ο ΟΙΚ + ΔΕΤ Αξιολόγηση Επενδύσεων Η. Τζαβαλής

Χ,Υ 11:30-13:30 7ο Μ&Ε+ ΔΕΟΣ Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων Δ. Μανωλόπουλος

Α, Β 11:30-14:30 1ο ΠΛΗΡ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕΕισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

Ι. Κουτσόπουλος

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 13:00-15:00 1ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ + ΟΙΚ + Μ&ΕΕισαγωγή στον Προγραμματισμό με R

Ι. Ντζούφρας

Δ22, Δ23, Δ24, Δο 14:00-16:003ο ΔΕΤ + 7ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Δ. Μπουραντάς

Χ 14:00-16:00 7ο ΛΟΧΡΗ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ Ελεγκτική (Ελεγκτική Ι) Α. Μπάλλας

Α31 15:30-18:00 5ο ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα Ε. Ιωαννίδης

Α21, Α22 16:30-18:30 7ο ΔΕΟΣ + 7ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕ Μαθηματική Οικονομική Σ. Βασιλάκης

Α47 16:30-18:30 7ο ΔΕΤ + 7ο ΟΔΕ + ΣΤΑΤΕπιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

Δ. Χατζηαντωνίου

Εργ. Στατιστικής 18:30-20:00 5ο ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα Ε. Ιωαννίδης

Α, Β, Γ, Χ 19:00-21:00 1ο ΟΙΚ Στατιστική ΙΒ. Βασδέκης - Π. Τσιαμυρτζής

Α44 19:00-21:00 7ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚΔημιουργία και Χρήση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Α. Ανδρούτσος

Α21, Α22, Α23 19:00-21:005ο ΔΕΤ + 5ο ΛΟΧΡΗ + 5ο ΟΔΕ + Μ&Ε + ΟΙΚ + ΔΕΟΣ

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Κ. Ανδρουτσόπουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 10 από 25

Page 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α24, Α25 08:00-10:00 5ο ΔΕΤ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ Οργανωσιακή Ψυχολογία Γ. Νικολάου

Α, Β, Γ, Χ, Υ1 08:00-10:30 3ο ΟΔΕ (Α-Ω) + ΔΕΟΣ + ΟΙΚΕισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική Ι)

Ε. Δεδούλης

Α31 08:00-10:30 5ο ΠΛΗΡ Στατιστική στην Πληροφορική Α. Δημάκης

Α21 08:30-10:30 3ο Μ&Ε Εισαγωγή στην Πληροφορική Μ. Αναστασόπουλος

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δ23, Δ24, Δο

11:00-13:00 3ο ΔΕΟΣ Χρηματοδοτική Ν. Τοπάλογλου

Η/Υ 1, 2, 3 11:00-13:00 3ο Μ&Ε + ΔΕΟΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική Η. Μπαλαφούτης

Α21, Α22, Α23 11:00-13:00 5ο ΛΟΧΡΗ + ΔΕΤΑνάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Γ. Λελεδάκης

Α32 11:00-13:00 7ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚ Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ Α. Γιαννακόπουλος

Α, Β, Γ, Χ 11:00-13:00 1ο ΠΛΗΡ Μαθηματικά Ι Σ. Τουμπής

Α47 14:00-16:00 5ο ΣΤΑΤ Οικονομετρία Α. ΛειβαδάΑμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δ22, Δ23, Δ24

14:00-16:00 3ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Ε. Βασιλάτος

Α21, Α22, Α23 14:00-16:00 1ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) + ΟΔΕΜαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα

Α. Τσεκρέκος

Α24 14:00-16:00 5ο ΟΔΕ

Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας και Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Χ. Ταρνανίδου

Α44 14:30-17:30 7ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Οικονομικά των Δικτύων Γ. Σταμούλης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Β, Γ, Χ, Υ1, Δ24, Δο

16:30-18:305ο ΟΙΚ + 5ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ

Ιστορία Οικονομικής Σκέψης (Ιστορία Οικονομικών Θεωριών)

Ι. Κατσελίδης

Α31, Α32 16:30-18:30 7ο ΔΕΤ + ΔΕΟΣ + ΣΤΑΤ Επιχειρηματικότητα Ε. Βουδούρη

Δ23 16:30-18:30 7ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚΣυμβουλευτική των Επιχειρήσεων

Ε. Γαλανάκη - Λ. Παναγιωτοπούλου

Α 16:30-19:007ο ΛΟΧΡΗ + 7ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δ. Γκίκας

Α31, Α32 19:00-21:00 3ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + OIK + ΟΔΕ Στοχαστικές Διαδικασίες Ι Χ. Παυλόπουλος

Α21, Α22, Α23 19:00-21:00 7ο ΟΙΚ Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών

Σ. Παγκράτης

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 11 από 25

Page 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α31 08:00-10:00 7ο Μ&ΕΣχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Δ. Δρόσος

Α44 08:00-10:00 ΕΕ ΟΔΕ Χρηματοοικονομικό Δίκαιο Α. Κουλορίδας

Δ22, Δ23, Δ24 08:00-10:30 1ο ΣΤΑΤ Μαθηματικός Λογισμός Ι Α. Ζυμπίδης

Α, Β, Γ 08:00-11:00 3ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚΟργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Ι. Κουτσόπουλος

Α25 09:00-11:00 3ο ΟΙΚ + 7ο ΛΟΧΡΗΜαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

Σ. Αρβανίτης

Η/Υ 1, 2, 3 11:30-13:30 3ο ΟΔΕ Πληροφοριακά ΣυστήματαΔ. Καρδαράς - Ξ. Μαμάκου

Α, Β, Γ 11:30-13:30 5ο ΟΙΚ + 5ο Μ&Ε Οικονομική των Επιχειρήσεων Χ. Γκενάκος

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 11:30-13:30 3ο ΔΕΤ + Μ&Ε + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ Βάσεις Δεδομένων Δ. Χατζηαντωνίου

Α24 11:30-13:30 5ο ΛΟΧΡΗ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕΜικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών

Γ. Χαλαμανδάρης

Δ22, Δ23, Δ24 11:30-14:30 7ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Μεταγλωττιστές Β. Καλογεράκη

Α, Β, Γ 14:00-16:00 1ο ΟΔΕ (A-Ω) + ΠΛΗΡ Αστικό Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο Ι) Ε. Τρούλη

Δ12 14:00-16:00 1ο ΔΕΤ Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γ. Σπανός

Α31 14:00-16:00 7ο ΟΙΚ Χρηματοοικονομικά Θέματα Π. Σακελλάρης

Η/Υ 1, 2, 3 14:00-16:00 1ο ΛΟΧΡΗ Εφαρμοσμένη ΠληροφορικήΓ. Χαλαμανδάρης - Κ. Βασιλειάδης

Α47, Α48 14:00-16:00 7ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚΕισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Ε. Κυριακίδης

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Γ, Χ 16:30-18:301ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΔΕΟΣ

Ψυχολογία Κ. Παπαχριστόπουλος

Δ22, Δ23, Δ24 16:30-18:30 3ο ΛΟΧΡΗΔιοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ε. Γαλανάκη

Α21, Α22, Α23 16:30-18:30 7ο ΔΕΟΣ Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε. Σ. Μπλαβούκος

Α48 16:30-18:30 7ο ΔΕΤ + 7ο ΟΔΕΔιαχείριση Πληροφοριακών Πόρων

Ν. Πουλούδη

Α, Β 19:00-21:007ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Γ. Σιώμκος - Α. Σταυριανέα

Δ22, Δ23, Δ24, Δο, Χ, Υ1

19:00-21:00 2ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ Μαθηματικά ΙΙ Α. Ξεπαπαδέας

Α21, Α22, Α23 19:00-21:00 3ο Μ&Ε Λογιστική Ι Χ. Τζόβας

ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 12 από 25

Page 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

* 6ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚ Προσομοίωση Π. Δελλαπόρτας

Α31 08:00-10:007ο ΟΙΚ +7ο ΟΔΕ +7ο ΔΕΟΣ +7ο ΠΛΗΡ +7ο ΛΟΧΡΗ +7ο Μ&Ε +7ο ΣΤΑΤ +7ο ΔΕΤ

Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία-Αναλυτικά Προγράμματα

Α. Ανδρούτσος - Β. Μπρίνια

Α, Β, Γ, Χ 10:30-12:30 2ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Μαθηματικά ΙΙ Π. Κατερίνης

Α21, Α22, Α23, Α24 10:30-12:30 6ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣΧρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Σ. Παγκράτης

Α44 10:30-12:30 8ο ΔΕΤ + ΟΔΕΣυστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

Δ. Χατζηαντωνίου

Α32 10:30-12:30 8ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣΠροχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Π. Μερκούρης

Α48 10:30-12:30 8ο Μ&ΕΨηφιακή Καινοτομία και Επιχείρηματικότητα

Α. Δημακοπούλου

Α31 10:30-12:30 6ο ΟΔΕ + ΣΤΑΤ Διαχείριση Επενδύσεων Α. ΔράκοςΑμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δο, Δ22, Δ23, Δ24

10:30-13:00 4ο ΛΟΧΡΗ + ΔΕΤ Λογιστική Κόστους Α. Μπάλλας - Ο. Βλησμάς

Α21, Α22 13:00-15:006ο Μ&Ε + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ

Ψηφιακό Μάρκετινγκ Σ. Δημητριάδης

Α, Β 13:30-15:30 8ο ΟΙΚΔιάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

Ε. Λουρή

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Γ 13:30-15:304ο ΣΤΑΤ + 6ο ΛΟΧΡΗ + 8ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕ + ΟΙΚ

Αναλογιστικά Ι Α. Ζυμπίδης

Α23, Α24, Α25 13:30-15:30 6ο ΔΕΤ + ΔΕΟΣΕπιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Ε. Βουδούρη

Α31, Α32, Α44 13:30-15:30 6ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ Συγκριτική Πολιτική Γ. Παγουλάτος

Α48 13:30-15:30 8ο ΟΔΕ Τραπεζική Διοικητική Ε. Σαλάχας

Δ22, Δ23, Δ24 13:30-16:00 6ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ Επιχειρησιακή Έρευνα Α. Δημάκης

Α31 16:30-18:308ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο Μ&Ε + 8ο ΠΛΗΡ + 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ

Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία Ι. Βουκελάτου

Α, Β 19:00-21:008ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο Μ&Ε + 8ο ΠΛΗΡ + 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ

Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Θ. Ανδρούτσος

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

*Δεν διενεργούνται εξετάσεις στο μάθημα «Προσομοίωση», οι φοιτητές υποβάλλουν εργασίες.

Σελίδα 13 από 25

Page 14: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α, Β 08:00-10:008ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο Μ&Ε + 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ

Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία - Διδακτική Οικονομικών Επιστημών

Β. Μπρίνια

Γ 08:00-10:008ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο Μ&Ε + 8ο ΠΛΗΡ + 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ

Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία - Διδακτική Πληροφορικής

A. Ανδρούτσος

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ, Δο, Δ12, Δ22, Δ23, Δ24

10:30-12:30 4ο ΟΔΕ Μικροοικονομική ΙΙ Β. Μπαγέρη

Α31, Α32 10:30-12:30 8ο ΛΟΧΡΗ Εσωτερικός Έλεγχος Ε. Δεμοιράκος

Α23, Α24, Α25 10:30-12:30 8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε. Γ. Παγουλάτος

Α48 10:30-13:30 7ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ Μηχανική Μάθηση Μ. ΤίτσιαςΑμφ.Δεριγνύ, Δ12, Α, Β,Γ, Χ, Υ1, Δ22, Δ23, Δ24,Δο

13:00-15:00 4ο ΔΕΟΣ + 4ο ΟΙΚ + Μ&Ε Διεθνής Οικονομική Χ. Αξιόγλου

Α21, Α22, Α23 13:00-15:00 6ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ + ΟΔΕΧρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας

Α. Τσεκρέκος

Α44, Α47 13:00-15:00 6ο ΟΔΕ + 8ο ΟΔΕΔιαδίκτυο και Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα

Δ. Καρδαράς - Ξ. Μαμάκου

Α31, Α32 13:00-15:00 8ο Μ&Ε + ΟΙΚ Τουριστικό ΜάρκετινγκΚ. Καραντινού - Ε. Κατσικέα

Δ23, Δ24 15:30-18:306ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ

Δίκτυα Υπολογιστών Γ. Σταμούλης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 16:00-18:00 2ο ΣΤΑΤ Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Δ. ΠαππάςΑ21, Α22, Α23, Α24, Α25

16:00-18:00 2ο ΛΟΧΡΗ Μικροοικονομική Θεωρία ΙΦ. Μακαντάση - Π. Προδρομίδης

Β, Γ 16:00-18:00 4ο Μ&Ε Λογιστική ΙΙ Ε. Δεμοιράκος

Α31, Α32 16:00-18:00 6ο ΟΔΕ + 8ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Γ. Σιώμκος - Ε. Παπαφιλιππάκη

Α48 16:00-18:00 6ο ΔΕΤ Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων Π. Σαπουνά

Α, Β 19:00-21:008ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο Μ&Ε + 8ο ΠΛΗΡ + 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ

Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία

Ε. Σφακανιάκη

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 14 από 25

Page 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α21, Α22, Α23, Α24 08:00-10:00 4ο ΟΙΚ Επιχειρηματικότητα Ι. Πεπελάση

Α, Β 08:00-11:00 6ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ Τεχνολογία Λογισμικού Ν. ΔιαμαντίδηςΑμφ.Δεριγνύ, Δ12, Γ, Δ22, Δ23, Δ24, Δο

08:30-10:30 2ο ΟΔΕ (Α-Ω) + ΟΙΚ Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ε. Σαλαβού

Α21, Α22 10:30-12:30 6ο ΣΤΑΤ Ανάλυση Δεδομένων Ι. Ντζούφρας

Α31 10:30-12:30 7ο ΟΔΕ Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σ. Σπηλιώτη

Δ22, Δ23, Δ24 11:00-13:00 6ο ΛΟΧΡΗ + ΠΛΗΡ Εισαγωγή στην Οικονομετρία Λ. Ρομπόλης

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ 11:30-13:30 2ο ΔΕΤΠοσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και στη Διοίκηση Ι

Μ. Ζαχαριάδης

Χ, Υ1 11:30-14:30 8ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΟΔΕΕπαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού

Ν. Μαλεύρης

Α31, Α32 13:00-15:00 ΕΕ ΟΔΕΕιδικά Θέματα Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών

Π. Μανιάτης

Α, Β, Γ 14:00-16:00 4ο ΛΟΧΡΗ ΜακροοικονομικήΔ. Γεωργούτσος - Κ. Δράκος

Δ22, Δ23, Δ24 14:00-16:00 4ο ΔΕΤΑλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Π. Λουρίδας

Δ22 16:30-18:30 6ο ΔΕΤ + ΠΛΗΡΤεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη

Δ. Σπινέλλης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 16:30-18:30 6ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής Ε. Βασιλάτος

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25

16:30-18:30 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ Έρευνα ΜάρκετινγκΓ. Σιώμκος - Μ. Ψιλούτσικου

Α31 16:30-18:30 8ο Μ&Ε + ΟΔΕ + ΟΙΚΜάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Κ. Ήντουνας

Α, Β 16:30-19:30 2ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΟΔΕΣχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Γ. Πολύζος

Δ22, Δ23, Δ24, Δο Χ, Υ1 19:00-21:00 2ο OIK + 6ο Μ&ΕΕισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Α. Μιαούλη

Α21, Α23, Α24, Α25 19:00-21:00 4ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚ Δειγματοληψία Ε. Κανδηλώρου

Α31, Α32 19:00-21:00 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο ΟΔΕ Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Α. Βρεχόπουλος

Α48 19:00-21:00 8ο ΔΕΤΨηφιακή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Γ. Δουκίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 15 από 25

Page 16: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α21, Α22, Α23, Α24 08:00-10:004ο ΛΟΧΡΗ + Μ&Ε + ΔΕΤ + ΔΕΟΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Σ. Σπύρου

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 08:00-10:00 8ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ Ελεγκτική Κ. Καραμάνης

Δ23, Δ24 08:00-10:002ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ

Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος Ι. Πεπελάση

Α31 10:30-12:30 8ο ΣΤΑΤΣτατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία

Χ. Παυλόπουλος

Α25 10:30-12:30 6ο ΔΕΤ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή

Ι. Νικολάου

Α23, Α24 10:30-12:30 4ο Μ&Ε + ΟΔΕ Ηλεκτρονική ΕπικοινωνίαΣ. Δημητριάδης - Α. Ευαγγελάτος

Α, Β, Γ, Δο 10:30-13:30 2ο ΠΛΗΡ + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ Προγραμματισμός Η/Υ με Java Β. Σύρης - Χ. Κούτσικας

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 10:30-13:308ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) + ΔΕΤ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Α. Παπαδάκη

Δ22, Δ23, Δ24 10:30-13:308ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) + ΔΕΤ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Δ. Γκίκας

Α21 10:30-13:30 6ο ΟΙΚ + ΕΕ ΟΔΕ + ΠΛΗΡΘεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης

Ν. Βέττας

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ, Δ12

14:00-16:00 2ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡΜακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Γ. Βάμβουκας - Α. Καζάνας

Δ22, Δ23, Δ24 14:00-16:00 6ο ΛΟΧΡΗ Διοικητική Λογιστική Α. ΜπάλλαςΑ21, Α22, Α23, Α24, Α25

14:00-16:00 2ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚ Πιθανότητες ΙΙΜ. Ζαζάνης - Π. Δελλαπόρτας

Α31 14:00-16:30 6ο ΠΛΗΡΥπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα

Ε. Φουστούκου

Α, Β, Γ 16:30-18:30 ΕΕ ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΔΕΤΔιάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

Γ. Βάμβουκας

Δ22, Δ23, Δ24, Δο 16:30-18:30 6ο ΔΕΟΣ Μακροοικονομική ΙΙΙ Γ. Οικονομίδης

Α48 16:30-18:30 6ο ΔΕΤ Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

Δ. Μητρόπουλος

Α21, Α22, Α23 16:30-18:30 2ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ε. Νικάνδρου

Α25 17:00-19:30 8ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΔΕΕιδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών

Π. Κατερίνης

Αμφ.Δεριγνύ, Χ, Υ1 17:00-20:00 8ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕΕφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση

Ι. Κατσουλάκος - Λ. Πεχλιβάνος

Α31 19:00-21:00 8ο Μ&Ε + 6ο ΟΔΕΗγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Λ. Παναγιωτοπούλου

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 16 από 25

Page 17: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α23, Α24, Α25 09:00-11:00 6ο Μ&Ε + ΔΕΤΕπιχειρησιακή Στρατηγική και Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Β. Σταθακόπουλος - Δ. Μανωλόπουλος

Α48 10:30-13:30 7ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Σ. Βούλγαρης

Α, Β, Γ 11:30-13:30 2ο ΔΕΟΣ Μακροοικονομική Ι Π. Κωνσταντίνου

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 11:30-13:302ο ΔΕΤ + 6ο ΟΔΕ + ΣΤΑΤ + Μ&Ε

Προγραμματισμός Ι Γ. Λεκάκος

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α32

11:30-13:30 2ο ΛΟΧΡΗ Αρχές Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΕ. Γαλανάκη - Λ. Παναγιωτοπούλου

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Α, Β, Γ

14:00-16:00 4ο ΟΙΚ + ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ Α. Φιλιππόπουλος

Α48 14:00-16:00 8ο ΟΔΕΤεχνολογία Επιχειρηματικού Επανασχεδιασμού και Πληροφοριακά Συστήματα

Δ. Καρδαράς

Α21, Α22 14:00-16:00 6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΣΤΑΤΘέματα Επιχειρησιακής Ερευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Χ. Ταραντίλης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δ22, Δ23, Δ24

16:30-18:30 4ο ΔΕΟΣ Μικροοικονομική ΙΙΙ Κ. Ρουμανιάς

Α, Β 16:30-18:308ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΔΕΟΣ

Νομισματική Θεωρία και Πολιτική

Κ. Τσουκαλάς

Δο 16:30-18:30 8ο ΟΔΕ Διεθνής Χρηματοδοτική Γ. Κουρέτας

Α31, Α32 16:30-18:30 8ο Μ&Ε + ΟΙΚΣχεδιασμός και Ανάλυση Προωθητικών Ενεργειών

Π. Αργουσλίδης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Α, Β, Γ, Δο, Δ24

19:00-21:00 6ο ΟΔΕΑγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή Ορολογία

Φ. Καραμητρόγλου

X 19:00-21:00 6ο Μ&ΕΑγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή Ορολογία

Φ. Καραμητρόγλου

Α 19:00-21:006ο ΟΔΕ + 6ο Μ&Ε + 6ο ΟΙΚ + 6ο ΔΕΟΣ + 6ο ΣΤΑΤ + 6ο ΠΛΗΡ + 6ο ΔΕΤ

Γαλλική Γλώσσα VI– Επιχειρησιακή Ορολογία

Γ. Βομπίρη

Α 19:00-21:006ο ΟΔΕ + 6ο Μ&Ε + 6ο ΟΙΚ + 6ο ΔΕΟΣ + 6ο ΣΤΑΤ + 6ο ΠΛΗΡ + 6ο ΔΕΤ

Γερμανική Γλώσσα VI– Επιχειρησιακή Ορολογία

Ι. Ζήκου

ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 17 από 25

Page 18: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Δ22, Δ23, Δ24 08:00-10:00 8ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕΣυστήματα Ελέγχου της Διοίκησης

Π. Χρονόπουλος

Α23 08:00-10:00 6ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕΒιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική

Λ. Πεχλιβάνος

Α, Β, Γ, Χ 09:00-11:30 6ο ΟΔΕ + ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡΕπιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική

Β. Παπαδάκης

Α48 10:30-12:30 8ο Μ&ΕΨηφιακό Περιεχόμενο και Πολυκαναλικό Μάρκετινγκ

Σ. Δημητριάδης - Δ. Λυμπερόπουλος

Α21, Α22, Α23 10:30-13:30 6ο ΛΟΧΡΗΧρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Α. Παπαδάκη

Δ12, Δ22, Δ23, Δο 11:30-14:304ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΔΕΤ

ΑλγόριθμοιΑ. Παπακωνσταντινοπούλου

Α, Β 12:00-14:00 8ο ΟΔΕ Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων Δ. Μανωλόπουλος

Α48 13:00-15:00 6ο ΔΕΤ Οικονομική Ψυχολογία Σ. Χατζή

Α, Β, Γ, Χ 14:30-16:30 2ο ΟΙΚ Στατιστική ΙΙ Σ. Αρβανίτης

Η/Υ 1, 2, 3 14:30-16:30 2ο ΟΔΕ + ΟΙΚΣτοιχεία Υπολογιστικών & Πληροφοριακών Συστημάτων

Δ. Καρδαράς - Ξ. Μαμάκου

Α47 17:00-19:00 8ο ΔΕΤ Οργανωσιακή Θεωρία Ι. Σπανός

Α, Β, Γ, Χ, Υ1 17:00-19:004ο ΟΔΕ (Α-Ω) + 4ο Μ&Ε (Α-Ω) + ΣΤΑΤ

Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι Μ. Αγοράκη - Α. Δράκος

Α21, Α22 17:00-19:00 3ο ΣΤΑΤ + 4ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ Εκτιμητική - Ελεγχοι ΥποθέσεωνΣ. Ψαράκης - Α. Κωστάκη - Ε. Κανδηλώρου

Α48 17:00-19:00 8ο ΔΕΟΣΧρηματοοικονομική Οικονομετρία

Α. Ντέμος

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 18 από 25

Page 19: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α, Β 08:00-10:00 8ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣ Επιχειρηματικότητα Α. Ιωαννίδης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δο 08:00-10:002ο Μ&Ε + ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΔΕΟΣ

Συμπεριφορά Καταναλωτή Ε. Κατσικέα

Δ22, Δ23, Δ24 08:00-10:00 6ο ΛΟΧΡΗΚεφαλαιοαγορές και Νομισματική Πολιτική

Κ. Δράκος

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25

08:00-10:00 4ο ΔΕΤ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Α. Ρεφενές

Α44 09:30-12:30 8ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Σ. Αργυρόπουλος

Αμφ.Δεριγνύ 10:30-12:30 6ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ + ΟΙΚΠολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

Δ. Καρλής

Δ12 10:30-12:30 EE ΟΔΕ + Μ&Ε Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ε. Σαλαβού

Α21, Α22, Α23 10:30-12:30 2ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕΠολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Σ. Μπλαβούκος

Δο 10:30-12:30 4ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ Α. Βλάχου

Α31 10:30-12:30 8ο Μ&ΕΔιοίκηση Σχέσεων Πελατών (CRM)

Κ. Λιονάκης

Α21, Α22, Α23 13:00-16:006ο ΠΛΗΡ + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΣΤΑΤ

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Ι. Κωτίδης

Δο, Δ22, Δ23, Δ24 13:30-15:304ο ΔΕΟΣ + 8ο ΛΟΧΡΗ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + Μ&Ε

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α. Πλιάκος

Α, Β, Γ 13:30-15:30 6ο ΟΙΚ Χρήμα και Τραπεζική Μ. Αγοράκη

Α31 13:30-15:30 8ο ΣΤΑΤ Επίσημες Στατιστικές Α. Λειβαδά

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 16:00-18:30 4ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) + ΠΛΗΡ Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Δ. Χέβας

Α, Β 16:00-18:30 4ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) + ΠΛΗΡ Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Χ. Τζόβας

Δ23, Δ24 16:30-18:30 6ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣ Διαχείριση Κινδύνου Κ. Κασιμάτης

Α31 16:30-19:30 8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΟΙΚΘεωρία και Πολιτική ΔιεθνούςΕμπορίου

Π. Καμμάς

Α21, Α22, Α23 16:30-19:306ο ΔΕΤ + Μ&Ε + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ+ ΣΤΑΤ

Διοίκηση Παραγωγής καιΥπηρεσιών

Γ. Ιωάννου

Α, Β 19:00-20:302ο ΛΟΧΡΗ + 2ο ΟΙΚ + 2ο ΟΔΕ + 2ο ΠΛΗΡ + 2ο Μ&Ε + 2ο ΔΕΟΣ + 2ο ΣΤΑΤ + 2ο ΔΕΤ

Αγγλική Γλώσσα ΙΙ – Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά Μέρος Β

Ι. Στεφανέα

Α 19:00-20:302ο ΟΙΚ + 2ο ΟΔΕ + 2ο ΠΛΗΡ + 2ο Μ&Ε + 2ο ΔΕΟΣ + 2ο ΣΤΑΤ + 2ο ΔΕΤ

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ– Βασικά Επιχειρησιακά Γαλλικά Μέρος Β

Γ. Βομπίρη

Α 19:00-20:302ο ΟΙΚ + 2ο ΟΔΕ + 2ο ΠΛΗΡ + 2ο Μ&Ε + 2ο ΔΕΟΣ + 2ο ΣΤΑΤ + 2ο ΔΕΤ

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ– Βασικά Επιχειρησιακά Γερμανικά Μέρος Β

Ι. Ζήκου

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 19 από 25

Page 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α21, Α22, Α23 08:00-10:00 6ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕ Οικονομική Κοινωνιολογία Δ. Λάλλας

Α31, Α32 08:00-10:00 6ο Μ&Ε + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ Τιμολογιακή Στρατηγική Κ. Ήντουνας

Δ22, Δ23, Δ24 08:00-10:00 8ο ΛΟΧΡΗ Θεωρία Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων

Α. Τσεκρέκος

Δο 10:30-12:30 6ο ΠΛΗΡ + 6ο ΣΤΑΤ + 6ο ΔΕΤΑγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή Ορολογία

Ι. Στεφανέα

Δ12, Δ22, Δ23, Δ24 10:30-12:306ο ΛΟΧΡΗ + 6ο ΟΙΚ + 6ο ΔΕOΣ

Αγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή Ορολογία

Κ. Καραγκούνη

Δ24 13:00-15:00 6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + Μ&ΕΑνάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων

Α. Πουλυμενάκου

Δ22, Δ23 13:00-15:00 8ο ΔΕΟΣΔίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών

Γ. Καρύδης

Α, Β, Γ 13:00-15:00 4ο ΟΙΚΜεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

Ι. Κατσελίδης

Χ, Υ1 13:00-15:00 4ο ΣΤΑΤ Μαθηματικές Μέθοδοι Μ. Ζαζάνης

Α21, Α22, Α23, Α24 13:00-15:008ο Μ&Ε + 8ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣ

Διεθνές Μάρκετινγκ Δ. Σκαρμέας

Α31, Α32 13:00-16:00 8ο ΠΛΗΡΤεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

Β. Βασσάλος

Δ22 15:30-17:30 8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡΘεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

Π. Σακελλάρης

Α, Β, Γ 15:30-17:30 2ο ΛΟΧΡΗ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Α. Επίσκοπος

Α48 15:30-17:30 ΕΕ ΟΔΕ Δίκαιο Ανταγωνισμού Ε. Τρούλη

Η/Υ 1, 2, 3 15:30-17:30 2ο ΣΤΑΤ (Α-Λ) + ΟΔΕΕισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R

Δ. Καρλής

Η/Υ 1, 2, 3 18:00-20:00 2ο ΣΤΑΤ (Μ-Ω) + ΟΔΕΕισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R

Δ. Καρλής

Α21, Α22, Α23 18:00-20:00 6ο ΟΔΕΔιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Χ. Τσανός

Α, Β, Γ 18:00-20:00 4ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΔΕΤ Λειτουργικά Συστήματα Γ. Ξυλωμένος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 20 από 25

Page 21: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Δ23, Δ24 08:00-10:008ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο Μ&Ε + 8ο ΠΛΗΡ + 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ

Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ΙΙ

Β. Μπρίνια

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ 10:30-12:30 4ο ΟΔΕ Μάρκετινγκ ΙΙ (Συμπεριφορά Καταναλωτή)

Γ. Σιώμκος - Μ. Ψιλούτσικου

Χ, Υ1, Δ12, Δο 10:30-12:30 2ο ΔΕΤ Λογιστική ΙΙ Γ. Σιουγλέ

Α31, Α32, Α44 10:30-12:30 8ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕΠεριφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.

Α. Χριστοφόρου

Δ22, Δ23, Δ24 10:30-12:30 2ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΔΕΤ Εισαγωγή στην ΕπικοινωνίαΕ. Αποσπόρη - Δ. Λυμπερόπουλος - Α. Ευαγγελάτος

Α21, Α22, Α23 10:30-13:30 6ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων

Π. Κωνσταντόπουλος

Αμφ.Δεριγνύ, Γ 13:00-15:00 4ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕΑνάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Α. Πουλούδη

Δ12 13:00-15:00 6ο ΔΕΟΣ Θέματα Διεθνούς Οικονομίας Π. Κωνσταντίνου

Α, Β 13:00-15:00 2ο ΟΙΚ + ΟΔΕΜαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Ε. Τσιώνας

Δ22, Δ23, Δ24, Δο 13:00-15:00 4ο Μ&Ε + 6ο ΟΔΕ + 8ο ΟΔΕ Διοίκηση Πωλήσεων Β. Σταθακόπουλος

Α31 13:00-15:00 8ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕΑνάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

Β. Βασδέκης - Π. Μερκούρης

Α24, Α25 14:00-17:00 8ο ΠΛΗΡ Ασφάλεια Δικτύων Ι. ΜαριάςΑμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ, Χ, Δ12

15:30-17:304ο ΟΙΚ +6ο ΛΟΧΡΗ + ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Θ. Παλυβός

Δ12 18:00-20:00 6ο ΔΕΤ + 6ο ΟΔΕ + Μ&ΕΣχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Ε. Σόντερκβιστ

Α21, Α22, Α23 18:00-20:00 8ο ΛΟΧΡΗ + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ Φορολογική Λογιστική Ν. Καραμπίνης

Α31 18:00-20:00 8ο Μ&Ε Θετική Οργανωσιακή ΠαιδείαΕ. Νικάνδρου - Ε. Τσαχουρίδη

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ 18:00-20:00 2ο ΠΛΗΡ Πιθανότητες Σ. Τουμπής

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 21 από 25

Page 22: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Α, Β, Γ, Χ, Υ1

08:00-10:00 2ο ΟΔΕΠοσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

Π. Λορεντζιάδης

Α21, Α22 11:00-13:00 6ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ Οικονομική Ανάπτυξη Π. Τσακλόγλου

Α31 11:00-13:00 6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ Διοίκηση Ποιότητας Ε. Σόντερκβιστ

Δ12 11:30-13:30 8ο ΟΙΚ + 8ο ΛΟΧΡΗΧρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Η. Τζαβαλής

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 14:00-16:00 4ο ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Διεθνείς Οργανισμοί Δ. Μπουραντώνης

Χ, Υ1 14:00-16:00 6ο ΛΟΧΡΗ Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος Γ. Χαλαμανδάρης

Δ23, Δ24 14:00-16:00 8ο ΟΔΕ + ΔΕΤ Διοίκηση Απόδοσης Α. Παπαλεξανδρής

Α48 14:00-16:00 8ο Μ&ΕHλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Δ. Δρόσος

Α31, Α32 14:00-16:30 2ο ΣΤΑΤ Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ Α. Γιαννακόπουλος

Α, Β 14:00-17:004ο ΔΕΤ + 6ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΟΔΕ

Μαθηματικός Προγραμματισμός

Π. Ειρηνάκης

Α21, Α22, Α23, Α24 16:30-18:30 6ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ Διοικητική Λογιστική Σ. Κοέν

Α, Β, Γ 17:30-19:302ο ΛΟΧΡΗ + Μ&Ε + ΔΕΟΣ + ΔΕΤ

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο Χ. Αποστολόπουλος

Α31, Α32 17:30-20:30 8ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ Θεωρία Παιγνίων & Αποφάσεων Ε. Μαρκάκης

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25

19:00-21:00 6ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ Δημόσια Οικονομική ΙΙ Ε. Ζαχαριάς - Κ. Γιάκας

Δ22, Δ23, Δ24, Χ, Υ1 19:00-21:00 6ο Μ&Ε + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ Πολιτική Προϊόντος Π. Αργουσλίδης

ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 22 από 25

Page 23: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Α31 08:00-10:00 4ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών Ι. Βρόντος

Δ22, Δ23, Δ24, Δο 08:00-10:00 8ο ΟΔΕ + ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣΜάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

Χ. Πατσιούρας

Α, Β, Γ 08:00-11:00 4ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΟΔΕ Αυτόματα & Πολυπλοκότητα Ε. Φουστούκου

Η/Υ 3 10:30-12:30 8ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕΠροχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Γ. Χαλαμανδάρης

Αμφ.Δεριγνύ, Δο, Δ12 10:30-12:304ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μ. Βακόλα

Χ 10:30-12:30 6ο ΔΕΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚΗλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Κ. Πραματάρη

Α44, Α47, Α48 11:30-13:30 8ο ΠΛΗΡΣτοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας

Ε. Βαγενά

Α, Β, Γ, Χ 13:00-15:30 4ο ΟΔΕ (Α-Λ) + ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤΠροχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική ΙΙ)

Ε. Δεδούλης

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δ22, Δ23, Δ24

13:00-15:304ο ΟΔΕ (Μ-Ω) + ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική ΙΙ)

Σ. Σπηλιώτη

Α21, Α22, Α23, Α24 13:00-15:30 8ο ΟΙΚΠροχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Σ. Σπηλιώτη

Α31, Α32 13:30-15:30 8ο Μ&Ε ΕπιχειρηματικότηταΕ. Γαλανάκη - Ι. Δεληγιάννη

Δο 13:30-15:30 6ο ΛΟΧΡΗΛογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

Γ. Σιουγλέ

Η/Υ 1, 2, 3 13:30-15:30 2ο ΔΕΟΣ (Α-Λ) Εφαρμογές Πληροφορικής Β. Γκάμας

Αμφ.Δεριγνύ, Δο, Δ12 16:00-18:00 2ο ΟΙΚ (Α-Λ)Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ο. Παυλοπούλου

Δ22, Δ23, Δ24, Υ1 16:00-18:00 2ο ΟΙΚ (Μ-Ω)Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Δ. Γκίκας - Κ. Μιχαλοπούλου

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25, Α31, Α32

16:00-18:00 2ο ΔΕΤΕισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

Α. Καζάνας

Η/Υ 1, 2, 3 16:00-18:00 2ο ΔΕΟΣ (Μ-Ω) Εφαρμογές Πληροφορικής Β. Γκάμας

Χ 16:00-19:00 6ο ΠΛΗΡ Κατανεμημένα Συστήματα Β. Καλογεράκη

Α, Β, Γ 19:30-21:004ο ΛΟΧΡΗ + 4ο ΟΔΕ + 4ο Μ&Ε + 4ο ΟΙΚ + 4ο ΔΕΟΣ + 4ο ΣΤΑΤ + 4ο ΠΛΗΡ + 4ο ΔΕΤ

Αγγλική Γλώσσα IV – Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά Μέρος Β

Κ. Καραγκούνη

Α 19:30-21:004ο ΟΔΕ + 4ο Μ&Ε + 4ο ΟΙΚ + 4ο ΔΕΟΣ + 4ο ΣΤΑΤ + 4ο ΠΛΗΡ + 4ο ΔΕΤ

Γαλλική Γλώσσα IV – Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Γαλλικά Μέρος Β

Γ. Βομπίρη

Α 19:30-21:004ο ΟΔΕ + 4ο Μ&Ε + 4ο ΟΙΚ +4ο ΔΕΟΣ + 4ο ΣΤΑΤ + 4οΠΛΗΡ + 4ο ΔΕΤ

Γερμανική Γλώσσα IV– Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Γερμανικά Μέρος Β

Ι. Ζήκου

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 23 από 25

Page 24: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Δ23, Δ24 08:00-10:00 6ο ΔΕΟΣ Φορολογικές Πολιτικές Χ. Αξιόγλου

Α23 08:00-10:00 6ο ΔΕΤ + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚΔιαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

Γ. Λεκάκος

Α31 08:00-10:00 8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ Θέματα Δυναμικής Οικονομικής Τ. Κολλίντζας

Δ22, Δ23, Δ24 11:30-13:30 4ο ΔΕΤ + ΔΕΟΣ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Δ. Μπουραντάς

Α 11:30-13:30 ΕΕ ΟΔΕ + 6ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ Εργατικό Δίκαιο Ι. Σκανδάλης

Α44 11:30-13:30 8ο ΔΕΟΣ Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής

Σ. Σκούρας

Η/Υ 1, 2, 3 11:30-13:30 2ο Μ&Ε (Α-Ω) Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ. Χαλικιάς - Η. Μπαλαφούτης

Α47 11:30-14:306ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΣΤΑΤ

Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση

Π. Βασσάλος

Α, Β, Γ, X, Υ1 14:00-16:00 4ο ΔΕΟΣ Οικονομετρία ΙΙ Ι. Μπίλιας - Α. Ντέμος

Δ22, Δ23, Δ24 14:00-16:00 8ο ΛΟΧΡΗ + ΣΤΑΤ Διαχείριση Κινδύνων Δ. Γεωργούτσος

Α32 15:00-18:00 8ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚΑνάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων

Ι. Κωτίδης

Α, Β, Γ 16:30-18:30 4ο ΛΟΧΡΗΠροχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Γ. Λελεδάκης

Δ22, Δ23, Δ24, Δο 16:30-18:30 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣΔιαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις

Η. Καπουτσής

Α, Β 19:00-21:00 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚΕιδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών)

Ε. Δεδούλης

Α21, Α22, Α23, Α24, Α25

19:00-21:008ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΔΕΤ

Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ Γ. Μπάλτας

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 24 από 25

Page 25: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … · Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση ... Εφαρμοσμένες Πιθανότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΞΑΜΗΝO ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

Δ22, Δ23, Δ24, Δο 08:00-10:00 4ο ΟΙΚ Εισαγωγή στην Οικονομετρία Α. Κυριαζίδου

Α23, Α24 08:00-10:00 8ο Μ&Ε + ΔΕΤ ΔιαπραγματεύσειςΔ. Λυμπερόπουλος - Β. Σταθακόπουλος

Α21, Α22 08:00-10:00 6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΣΤΑΤΔιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κ. Ανδρουτσόπουλος

Η/Υ 1, 2, 3 10:30-12:00 2ο Μ&Ε (Α-Λ) Εισαγωγή στην Επικοινωνία Μ. Μάγγου

Α, Β, Γ, Χ 10:30-12:30 2ο ΔΕΟΣ Στατιστική Ι. Μπίλιας

Α21, Α22, Α23 10:30-12:30 2ο ΠΛΗΡ (Α-Λ) Λογιστική Χ. Τζόβας

Α24, Α25, Α31 10:30-12:30 2ο ΠΛΗΡ (Μ-Ω) Λογιστική Ν. Καραμπίνης

Δ22, Δ23, Δ24 10:30-12:30 2ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) + ΟΔΕΕφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

Ε. Κυριακίδης - Μ. Αϋφαντή

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12 10:30-12:30 2ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) + ΟΔΕΕφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

Ι. Βρόντος - Μ. Αϋφαντή

Δο 10:30-12:30 6ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ + ΟΔΕ Μη Παραμετρική Στατιστική Ε. Ιωαννίδης

Η/Υ 1, 2, 3 12:30-14:00 2ο Μ&Ε (Μ-Ω) Εισαγωγή στην Επικοινωνία Μ. Μάγγου

Εργ. Στατιστικής 13:00-14:00 6ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ + ΟΔΕ Μη Παραμετρική Στατιστική Ε. Ιωαννίδης

Α44 13:00-16:00 8ο ΠΛΗΡΑνάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων

Σ. Τουμπής

Αμφ.Δεριγνύ, Δ12, Δ22, Δ23, Δ24

14:00-16:00 4ο ΟΔΕ (Α-Λ) + ΟΙΚΕμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ρυθμίσεις Εμπορικών και Οικονομικών Συναλλαγών)

Χ. Ταρνανίδου

Α, Β, Γ, Χ 14:00-16:00 4ο ΟΔΕ (Μ-Ω) + ΟΙΚΕμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ρυθμίσεις Εμπορικών και Οικονομικών Συναλλαγών)

Α. Κουλορίδας

Α21 14:00-16:00 6ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ Οικονομετρία ΙΙ Α. Κυριαζίδου

Α31 14:00-16:00 6ο ΔΕΟΣ Οικονομετρικές Εφαρμογές

Δ22, Δ23, Δ24 16:30-18:30 2ο ΔΕΤ + ΟΔΕ Μαθηματικά ΙΙ Ε. Κρητικός

Α23, Α24 16:30-18:30 6ο ΛΟΧΡΗ + ΔΕΟΣΑνάλυση ΧρηματοοικονομικώνΠαραγώγων

Ε. Καβουσανός

Α21, Α22 16:30-18:30 8ο ΟΙΚΑνάλυση ΧρηματοοικονομικώνΠαραγώγων

Α. Δρούσια

Α31 16:30-18:30 8ο ΣΤΑΤΑριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

Γ. Παπαγιάννης

Η/Υ 1 16:30-19:00 6ο ΟΔΕΜεθοδολογίες Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Ξ. Μαμάκου

Αμφ.Δεριγνύ, Α, Β, Γ 16:30-19:30 4ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΟΔΕ Βάσεις Δεδομένων Ε. Γιαννακουδάκης

Χ, Υ1 19:00-21:00 8ο ΛΟΧΡΗ Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Π. Μακρυχωρίτη

Α31, Α32 19:00-21:00 6ο Μ&Ε + 8ο ΟΔΕ + ΟΙΚ Δίκτυα Διανομής και Logistics Δ. Σκαρμέας

Αθήνα, 28/ 6 / 2017

28/6/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τελευταία ενημέρωση

Σελίδα 25 από 25