ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ...

of 67 /67
1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Μυτιλήνη 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 [ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 9989/320/14-02-2019 ]. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Έγκριση 1 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2019. 2. Έγκριση ετησίου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2019. 3. Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, έτους 2019, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 4. Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ειδικότητας Κτηνιάτρων, έτους 2019, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 5. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Χαρακτηρισμού Χώρων Αιγιαλού & Παραλίας ως Πολυσύχναστων – Έκδοσης Αδειών Εκμίσθωσης Μέσων Αναψυχής κλπ Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Χίου και Σάμου. 6. Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστου Ηλεκτρονικού Υλικού αποθηκευμένων στις εγκαταστάσεις στον « Κρόνο », ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ». 7. Έγκριση Ετησίου Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 2019 ( Παράρτημα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ). 8. Έγκριση απευθείας αναθέσεων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του ΝΠΔΔ – Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού - Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χίου». 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου για την Πράξη με τίτλο « Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός γηπέδου Αγίας Μαρίνας Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης ». 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου για την Πράξη με τίτλο « Ανακατασκευή υποδομών γηπέδου Μολύβου». 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου για την Πράξη με τίτλο « Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός γηπέδου Φίλιας Δημοτικής Ενότητας Καλλονής » 13. Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της 147/2018 (ΑΔΑ : ΩΖΥΨ7ΛΩ-3Μ9) Απόφασης περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Στύψης «Γερμανός Καραβαγγέλης», για την Πράξη με τίτλο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΥΨΗ ΛΕΣΒΟΥ ». 14. Έγκριση κατάρτισης Προγραμματικών Συμβάσεων με Ιερές Μητροπόλεις Μυτιλήνης και Μηθύμνης. 15. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Τιμής και Μνήμης για τους Πεσόντες στην Εκστρατεία της Καλλίπολης στη Λήμνο για το 2019. 16. Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2019. 17. Έγκριση σχεδίου Δράσης Αθλητισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2019. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 2. Έγκριση Χαρακτηρισμού του Νέου οδικού τμήματος το οποίο παρακάμπτει τον οικισμό Θάνους, ως τμήμα της 26ης Επαρχιακής οδού, Νήσου Λήμνου. 3. Δημιουργία Αυτοτελούς Πρωτοδικείου και μόνιμης θέσης Εισαγγελέα στη Λήμνο. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1) Αλέξανδρος ΡΟΔΙΤΗΣ Πρόεδρος Π.Σ. 2) Κωνσταντίνις ΒΕΡΓΙΝΑΣ Γραμματέας Π.Σ. 3) Θεόδωρος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Μέλος Π.Σ 4) Καλλιόπη ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ =/= 5) Χρύσανθος ΑΡΓΥΡΙΟΥ =/= 6) Ιωάννης ΞΕΝΑΚΗΣ =/= 7) Γεώργιος ΚΥΡΙΑΖΗΣ =/= 8) Κωνσταντίνος ΑΔΑΜΙΔΗΣ =/= 9) Ευάγγελος ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ =/= 10) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ =/= 11) Παντελής ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ =/= 12) Γεώργιος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ =/= 13) Κυριάκος ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ =/= 14) Δέσποινα ΚΑΤΣΑΝΕΡΗ =/= 15) Δημήτριος ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ =/= 16) Βασίλειος ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ =/= 17) Αγλαΐα ΚΥΡΙΤΣΗ =/= 18) Αλέξανδρος ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ =/= 19) Ευστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ =/= 20) Ιωάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ =/= 21) Αγλαία ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ =/= 22) Αριστείδης ΣΓΑΤΖΟΣ =/= ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1) Κωνσταντίνος ΓΑΝΙΑΡΗΣ 2) Παναγιώτης ΓΕΝΟΥΖΟΣ 3) Γεώργιος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 4) Αγγελική ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ 5) Φωτεινή ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 6) Νικόλαος ΤΑΝΑΪΝΗΣ 7) Αντώνιος ΔΡΑΚΟΣ 8) Ευάγγελος ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ 9) Δημοσθένης ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 10) Απότολος ΑΛΑΤΖΑΣ 11) Ιωάννης ΜΑΝΑΡΑΣ 12) Νικόλαος ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 13) Πολυκράτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 14) Αθανάσιος ΓΙΑΚΑΛΗΣ 15) Ηρακλής ΒΕΡΒΕΡΗΣ 16) Παναγιώτης ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ 17) Εμμανουήλ ΚΡΑΚΑΡΗΣ 18) Αλέξανδρος ΛΥΜΠΕΡΗΣ 19) Μαρία ΝΙΚΟΛΑΡΑ

Embed Size (px)

Transcript of ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ...

Page 1: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04

Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

Μυτιλήνη 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 9989/320/14-02-2019 ].

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2019.

2. Έγκριση ετησίου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2019.

3. Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, έτους 2019, στην Περιφέρεια Βορείου

Αιγαίου.

4. Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ειδικότητας Κτηνιάτρων, έτους 2019, στην Περιφέρεια

Βορείου Αιγαίου.

5. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Χαρακτηρισμού Χώρων Αιγιαλού & Παραλίας ως Πολυσύχναστων – Έκδοσης Αδειών

Εκμίσθωσης Μέσων Αναψυχής κλπ Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Χίου και Σάμου.

6. Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστου Ηλεκτρονικού Υλικού αποθηκευμένων στις εγκαταστάσεις στον « Κρόνο »,

ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ».

7. Έγκριση Ετησίου Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 2019 (

Παράρτημα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ). 8. Έγκριση απευθείας αναθέσεων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του ΝΠΔΔ –

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού - Αθλητισμού και Παιδείας

Δήμου Χίου για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χίου».

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου για την

Πράξη με τίτλο « Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός γηπέδου Αγίας Μαρίνας Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης ».

11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου για την

Πράξη με τίτλο « Ανακατασκευή υποδομών γηπέδου Μολύβου».

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου για την

Πράξη με τίτλο « Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός γηπέδου Φίλιας Δημοτικής Ενότητας Καλλονής »

13. Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της 147/2018 (ΑΔΑ : ΩΖΥΨ7ΛΩ-3Μ9) Απόφασης περί σύναψης Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Στύψης «Γερμανός

Καραβαγγέλης», για την Πράξη με τίτλο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΥΨΗ ΛΕΣΒΟΥ ».

14. Έγκριση κατάρτισης Προγραμματικών Συμβάσεων με Ιερές Μητροπόλεις Μυτιλήνης και Μηθύμνης.

15. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Τιμής και Μνήμης για τους Πεσόντες στην Εκστρατεία της Καλλίπολης στη Λήμνο για το

2019.

16. Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2019.

17. Έγκριση σχεδίου Δράσης Αθλητισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2019.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2. Έγκριση Χαρακτηρισμού του Νέου οδικού τμήματος το οποίο παρακάμπτει τον οικισμό Θάνους, ως τμήμα της 26ης

Επαρχιακής οδού, Νήσου Λήμνου.

3. Δημιουργία Αυτοτελούς Πρωτοδικείου και μόνιμης θέσης Εισαγγελέα στη Λήμνο.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1) Αλέξανδρος ΡΟΔΙΤΗΣ Πρόεδρος Π.Σ.

2) Κωνσταντίνις ΒΕΡΓΙΝΑΣ Γραμματέας Π.Σ.

3) Θεόδωρος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Μέλος Π.Σ

4) Καλλιόπη ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ =/=

5) Χρύσανθος ΑΡΓΥΡΙΟΥ =/=

6) Ιωάννης ΞΕΝΑΚΗΣ =/=

7) Γεώργιος ΚΥΡΙΑΖΗΣ =/=

8) Κωνσταντίνος ΑΔΑΜΙΔΗΣ =/=

9) Ευάγγελος ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ =/=

10) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ =/=

11) Παντελής ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ =/=

12) Γεώργιος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ =/=

13) Κυριάκος ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ =/=

14) Δέσποινα ΚΑΤΣΑΝΕΡΗ =/=

15) Δημήτριος ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ =/=

16) Βασίλειος ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ =/=

17) Αγλαΐα ΚΥΡΙΤΣΗ =/=

18) Αλέξανδρος ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ =/=

19) Ευστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ =/=

20) Ιωάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ =/=

21) Αγλαία ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ =/=

22) Αριστείδης ΣΓΑΤΖΟΣ =/=

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1) Κωνσταντίνος ΓΑΝΙΑΡΗΣ 2) Παναγιώτης ΓΕΝΟΥΖΟΣ

3) Γεώργιος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 4) Αγγελική ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ

5) Φωτεινή ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 6) Νικόλαος ΤΑΝΑΪΝΗΣ

7) Αντώνιος ΔΡΑΚΟΣ 8) Ευάγγελος ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ

9) Δημοσθένης ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 10) Απότολος ΑΛΑΤΖΑΣ

11) Ιωάννης ΜΑΝΑΡΑΣ 12) Νικόλαος ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

13) Πολυκράτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 14) Αθανάσιος ΓΙΑΚΑΛΗΣ

15) Ηρακλής ΒΕΡΒΕΡΗΣ 16) Παναγιώτης ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ

17) Εμμανουήλ ΚΡΑΚΑΡΗΣ 18) Αλέξανδρος ΛΥΜΠΕΡΗΣ

19) Μαρία ΝΙΚΟΛΑΡΑ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 2: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

2

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένης της Περιφερειάρχη Βορείου

Αιγαίου κ. Χριστιάνας Δ. Καλογήρου και παρισταμένων των άμεσα εκλεγμένων Αντιπεριφερειαρχών κ..κ. Ευστρατίου Κύτελη

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Σταματίου Κάρμαντζη Περιφερειακής Ενότητας Χίου, ( μέσω τηλεδιάσκεψης από Χίο ) και

Νικολάου Κατρακάζου Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, ( μέσω τηλεδιάσκεψης από Σάμο )..

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο υπάλληλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση

των πρακτικών.

Οι παρόντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Χίου, Σάμου, Λήμνου & Ικαρίας έλαβαν

μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με παρουσία τους από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων τους( Ν

4071/2012 άρθρο 6, παράγραφος 9 ).

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αφού πήρε το λόγο έθεσε υπόψη

του Σώματος την παρακάτω εισήγηση, καθώς και αναλυτικούς πίνακες έργων και μελετών και ζήτησε

την κατά Νόμο έγκριση της:

ΘΕΜΑ: Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 2019 ( Παράρτημα 1 του

Επιχειρησιακού Προγράμματος)

Σχετ: 1. Η 163/28-12-2018 (ΑΔΑ 660Σ7ΛΩ-Κ5Π) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση

Σχεδίου Ετησίου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2019.

2. Το από 21-01-2019 υποβαλλόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτημα ένταξης έργου της

διεύθυνσης τουρισμού

3. Το με απ 2709/ΤΔ160 έγγραφο της διεύθυνσης τεχνικών έργων

4. Το με απ 9831/250/14-02-2019 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και

Βιομηχανίας

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη τα σχετ. (1), (2) και (3), εισηγούμαστε την τροποποίηση του πίνακα έργων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟ

Σ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΙ

ΙΣΧΥΩΝ /

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ

ΕΝΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ

/

ΠΡΟΤΕΙΝΟ

ΜΕΝΗ

ΠΑΡΑΤΗΡ

ΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕ

Σ

1 2 3 4 5 6 2019

ΚΑΠ32000

00

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ 2019

0,00 /

266.000,00

0,00 /

266.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200002

Ενέργειες για την υλοποίηση

του Προγράμματος

συλλογικής καταπολέμησης

του δάκου της ελιάς έτους

2019 για την Π. Ε. Λέσβου

0,00 /

400.000,00

0,00 /

400.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

Αντιπ/ρχης

κος

Βαλσαμίδη

ς

2019Κ Α

Π 3200003

Επείγουσες εργασίες

αποκατάστασης ζημιών που

προκλήθηκαν από κακοκαιρία

στη μεμβράνη στην

Λιμνοδεξαμενή Σεδούντα

(Άνυδρου) ΔΕ Πλωμαρίου του

Δήμου Λέσβου

0,00 /

22.500,00

0,00 /

22.500,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200004

Εργασίες συντήρησης

οχημάτων – μηχανημάτων

έργου της ΔΤΕ ΠΕ Λέσβου

0,00 /

20.000,00

0,00 /

20.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200005

Προμήθεια ανταλλακτικών για

την συντήρηση οχημάτων –

μηχανημάτων έργου της ΔΤΕ

ΠΕ Λέσβου

0,00 /

20.000,00

0,00 /

20.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 3: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

3

2019ΚΑΠ3200006

Διαμόρφωση οδού πρόσβασης

προς το κτίριο φροντίδας

ηλικιωμένων στον Ιερό Ναό

Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Μανταμάδου

0,00 /

69.967,75

0,00 /

69.967,75

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑ

Π320000

7

Εργασίες για την ολοκλήρωση

του έργου & Αντιμετώπιση

των κατολισθήσεων στη

Λιμνοδεξαμενή Σεδούντα

(Άνυδρου) Ν. Λέσβου/

Εργασίες αποφυγής κινδύνου

& αποκατάστασης βλαβών

0,00 /

784.869,45

0,00 /

784.869,45

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑ

Π320000

8

Δράσεις Αθλητισμού 2019 της

Π.Β.Α»

0,00 /

200.000,00

0,00 /

200.000,00

0,00 /

200.000,00

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ Εισηγούμαστε την τροποποίηση του πίνακα έργων ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΙΣΧΥΩΝ /

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ /

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ

1 2 3 4 5

2019ΚΑΠ4200000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΛΑΜΙ" 0,00 / 16.000,00 0,00 / 16.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ4200001

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΣΤΗ ΔΤΕ ΠΕ

ΣΑΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ " ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ

ΧΩΡΟΥΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ" 0,00 / 7.000,00 0,00 / 7.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ4200002

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ 0,00 / 10.000,00 0,00 / 10.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Εισηγούμαστε την τροποποίηση του πίνακα έργων ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΙΣΧΥΩΝ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

1 2 3 4 5 6

2019 ΚΑΠ3200000

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019

0,00 / 266.000,00

0,00 / 266.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

2019 ΚΑΠ3200000

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη τα σχετ. (1) και (3), εισηγούμαστε την τροποποίηση του πίνακα έργων ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΤΜΟ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ως εξής :

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 4: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

4

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΙΣΧΥΩΝ /

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ /

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

1 2 3 4 5 6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ17025:2017 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

0,00/3.400,00 0,00/3.400,00 ΝΕΟ ΕΡΓΟ

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1367-02

0,00 / 4.000,00 0,00 /

4.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΤΕ Π. Ε. ΛΕΣΒΟΥ

6.600,00 / 16.600,00 5.422,00 /

15.422,00

Αύξηση π/υ

και πίστωσης

Το υπόλοιπο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ισχύει όπως έχει διαμορφωθεί

με την 163/28-12-2018 (ΑΔΑ 660Σ7ΛΩ-Κ5Π) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ενημερωμένο με τα στοιχεία έτους 2018.

Επίσης Εισηγούμαστε :

Την εξουσιοδότηση της ΔΙΑΠ για τη σύνταξη των επί μέρους πινάκων που προβλέπονται για

την παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των ετήσιων προγραμμάτων

δράσεων και έργων της ΠΒΑ κατά φορέα χρηματοδότησης και σύμφωνα με τις οδηγίες των

υπουργείων και του Γ.Λ.Κ.

Την αντίστοιχη τροποποίηση, όπου απαιτείται, του προϋπολογισμού της περιφέρειας Βορείου

Αιγαίου με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού.

Την εξουσιοδότηση της κας. Περιφερειάρχη για την κατά νόμο έκδοση της προβλεπόμενης

απόφαση

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του, την

παραπάνω εισήγηση, τους σχετικούς πίνακες, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Επί 22 παρόντων

Με ψήφους:

18 ΥΠΕΡ

01 ΚΑΤΑ ( Π.Σ. κ. Α.Σγατζός.).

03 ΛΕΥΚΟ ( Π.Σ. κ.κ. Α.Κυρίτση,Α.Σταθακιός,Ε.Κόρακας.).

1. Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2019, κατά την

παραπάνω εισήγηση και σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες έργων και μελετών που το

συνοδεύουν.

2. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση της ΔΙΑΠ για τη σύνταξη των επί μέρους πινάκων που προβλέπονται

για την παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των ετήσιων

προγραμμάτων δράσεων και έργων της ΠΒΑ κατά φορέα χρηματοδότησης και σύμφωνα με τις

οδηγίες των υπουργείων και του Γ.Λ.Κ.

3. Εγκρίνει την αντίστοιχη τροποποίηση, όπου απαιτείται, του προϋπολογισμού της περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού.

4. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση της κας. Περιφερειάρχη για την κατά νόμο έκδοση της προβλεπόμενης

απόφαση

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 5: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 09

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Εντολή Προέδρου

Θεόδωρος Σαμίου

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 6: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ - ΠΕΡΙΒ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-19 / ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019 ΤΡΟΠ

00242.021.668,48 70.418.714,57 3.065.756,6642.671.605,91 45.254.242,57

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 00 /όπως διαμορφώθηκε με την υπ αριθμ. 09/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

0 ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 113.179.890,65 28.261.664,19 1.025.440,0026.075.340,44 27.100.780,44

00-ΛΕΣΒΟΣ 95.603.598,68 17.824.248,07 995.440,0024.042.288,17 25.037.728,17

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 1.008.753,00 27.235,00 0,00217.518,00 217.518,001.2.1

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 300.000,00 910,00 0,00ΥΠΗΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ

ΟΣ

Ε 104.090,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

104.090,00

Ο

2017ΕΠ08800013

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΗΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)

550.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 11.000,00

ΠΤΑ

11.000,00

Ο

2017ΕΠ08800016

2-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

130.000,00 26.325,00 0,00ΔΤΕΕ 73.675,00

ΠΤΑ

73.675,00

Ο

2017ΜΠ08800007

1-ΕΡΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2. ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΤΟΣ 2018)

14.000,00 0,00 0,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΒΑ 14.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

14.000,00

Ο

2018ΚΑΠ002

1-ΕΡΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ,

ΕΚΠΟΝΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΕΤΟΣ 2018)

14.753,00 0,00 0,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΒΑ 14.753,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

14.753,00

Ο

2018ΚΑΠ3200001

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 22.632.345,00 3.014.519,74 80.000,007.007.757,00 7.087.757,001.2.2

1-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 4.800.000,00 2.546.620,12 0,00ΔΤΕΕ 1.457.216,62

ΠΤΑ

1.457.216,62

Ο

2016ΕΠ58800006

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΝ 12/6/2017

4.883.905,00 467.899,62 0,00ΔΤΕΕ 1.432.100,38

ΠΤΑ

1.432.100,38

Ο

2017ΕΠ88800000

7-ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ & ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

38.440,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 38.440,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

38.440,00

Ο

2017ΚΑΠ3200013

1-ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200019

5-ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

12.500.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 4.000.000,00

ΠΤΑ

4.000.000,00

Ο

2018ΕΠ88800000

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια οργάνων καταγραφής υδρομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων για έγκαιρη προειδοποίηση

60.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 60.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

60.000,002018ΚΑΠ3200009

5-ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ & ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 28 ΚΑΙ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

150.000,00 0,00 80.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

80.000,002018ΚΑΠ3200011

Τομέας 1.4.1 Διαχείριση υδάτινου δυναμικού 3.107.369,45 933.279,49 130.000,00136.500,00 266.500,001.4.1

Σελίδα 1 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 7: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚ/ΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΝΤΙΜ/ΣΗ ΚΑΤΟΛ/ΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝ/ΝΗ ΣΕΔΟΥΝΤΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΠΙΒΛΕΨΗ)

1.600.000,00 933.279,49 0,00ΔΤΕΤ 0,00

ΤΟΜΕΑΚΟ

0,00

Ο

2009ΣΕ08100001

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 400.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 14.000,00

ΠΤΑ

14.000,00

Ο

2016ΜΠ08800008

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

300.000,00 0,00 30.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

30.000,002018ΚΑΠ3200012

1-ΕΡΓΟ Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από κακοκαιρία στη μεμβράνη στην Λιμνοδεξαμενή Σεδούντα (Άνυδρου) ΔΕ Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου

22.500,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 22.500,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

22.500,002019ΚΑΠ3200003

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΕΔΟΥΝΤΑ (ΑΝΥΔΡΟΥ) Ν. ΛΕΣΒΟY/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

784.869,45 0,00 100.000,00ΔΤΕΠΒΑ 100.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

200.000,002019ΚΑΠ3200007

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 28.848.164,14 8.806.201,56 580.000,006.784.211,59 7.364.211,591.5.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΜΕΛΙΝΤΑΣ 245.000,00 237.193,17 0,00ΔΤΕΠΒΑ 7.806,83

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

7.806,83

Ο

2004ΚΑΠ3200005

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 5.000.000,00 158.277,33 0,00ΔΤΕΕ 1.041.000,00

ΠΤΑ

1.041.000,00

Ν

2013ΕΠ08800000

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2.800.000,00 2.334.343,60 0,00ΔΤΕΕ 465.656,50

ΠΤΑ

465.656,50

Ο

2013ΕΠ08800002

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 13.505.000,00 4.895.827,35 0,00ΔΤΕΕ 4.501.547,23

ΠΤΑ

4.501.547,23

Ο

2014ΕΠ58800002

1-ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.463.000,00 1.180.560,11 0,00ΔΤΕΕ 282.036,89

ΠΤΑ

282.036,89

Ν

2014ΕΠ58800003

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΑ - ΧΙΔΗΡΑ 800.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 27.000,00

ΠΤΑ

27.000,00

Ο

2016ΕΠ08800001

1-ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.617.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 301.000,00

ΠΤΑ

301.000,00

Ο

2017ΕΠ08800003

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΠΕΡΑΜΑ ΚΑΙ 36ΗΣ Ε.Ο. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΣΠΑΛΑ)

1.000.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΕΠ08810043

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΗΣ - ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ 96.200,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 96.200,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

96.200,00

Ο

2017ΚΑΠ00001

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

1.000.000,00 0,00 400.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

400.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200001

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 73 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ

150.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200008

Σελίδα 2 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 8: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ΤΗΣ 36ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

150.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200009

2-ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

100.000,00 0,00 80.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

80.000,002018ΚΑΠ3200013

1-ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΚΑΛΛΟΝΗ

900.000,00 0,00 100.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.000,002018ΚΑΠ3200014

5-ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΗ) / 2018 21.964,14 0,00 0,00ΔΤΕΕ 21.964,14

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

21.964,142018ΤΕΟ03200001

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 25.756.352,63 3.285.691,70 50.000,006.549.283,68 6.599.283,681.5.2

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 127.000,00 115.427,71 0,00ΔΤΕΠΒΑ 11.572,29

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

11.572,29

Ο

2002ΚΑΠ3200006

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΚΑΛΟ ΛΙΜΑΝΙ-ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 112.359,50 100.571,99 0,00ΔΤΕΠΒΑ 11.787,51

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

11.787,51

Ο

2003ΚΑΠ3200006

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟ ΠΚ 2003ΜΠ08830058

25.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2014ΜΠ08800007

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (π.κ. 2000ΜΠ08830002 ) 116.927,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 110.427,00

ΠΤΑ

110.427,00

Ο

2014ΜΠ08800009

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΚ 2003ΜΠ08830060 355.022,71 328.401,14 0,00ΔΤΕΕ 26.621,57

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

26.621,57

Ο

2014ΜΠ08800012

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΝΤΙΠΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ) - Β ΦΑΣΗ

3.982.376,58 2.639.112,15 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2016ΕΠ08810015

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΙΑ 362.666,84 59.466,10 0,00ΔΤΕΕ 192.587,92

ΠΤΑ

192.587,92

Ο

2016ΜΠ08800001

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ/ΤΜ ΑΠΌ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ ΕΩΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ

550.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 2.000,00

ΠΤΑ

2.000,00

Ο

2016ΜΠ08800002

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ

2.500.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 2.500.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

2.500.000,002017-9771.1

4-ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΛΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ/ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

250.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 250.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

250.000,002017-9771.2

6-ΟΚΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ/ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ

50.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 50.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

50.000,002017-9771.3

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ/ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

100.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 100.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.000,002017-9771.4

Σελίδα 3 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 9: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΗ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΗΣ - ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ - ΣΤΥΨΗΣ

3.000.000,00 8.891,05 0,00ΔΤΕΕ 1.192.108,95

ΠΤΑ

1.192.108,95

Ο

2017ΕΠ08800005

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ 12.000.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 2.001.000,00

ΠΤΑ

2.001.000,00

Ο

2017ΕΠ08800032

2-ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 90.000,00 33.821,56 0,00ΔΤΕΠΒΑ 56.178,44

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

56.178,44

Ο

2017ΚΑΠ3200003

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟ - ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

20.000,00 0,00 20.000,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

40.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200004

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΙΝΗΣ - ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 300.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200010

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΓΑΒΑΘΑΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 300.000,00 0,00 30.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

30.000,002018ΚΑΠ3200016

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ 1.500.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2018ΣΕ38800022

2-ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

15.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 5.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

ΤΜΟ16/3

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 225.000,00 0,00 0,00100.000,00 100.000,001.5.5

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

225.000,00 0,00 0,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ

ΤΑΜΕΙΑ

ΠΒΑ 100.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200017

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 1.004.967,75 0,00 0,0069.967,75 69.967,752.1.1

1-ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Β ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΚΠΠΒΑ (ΠΡΩΗΝ ΘΕΟΜΗΤΩΡ) 935.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08810001

1-ΕΡΓΟ Διαμόρφωση οδού πρόσβασης προς το κτίριο φροντίδας ηλικιωμένων στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου

69.967,75 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 69.967,75

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

69.967,752019ΚΑΠ3200006

Τομέας 2.1.2 Υποδομές & Δράσεις Δημόσιας Υγείας 436.000,00 106.324,07 0,00188.642,70 188.642,702.1.2

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 70.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 32.500,00

ΠΤΑ

32.500,00

Ο

2016ΕΠ08800016

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 366.000,00 106.324,07 0,00ΥΠΗΡ ΥΓΕΙΑΣ

Ε 156.142,70

ΠΤΑ

156.142,70

Ν

2016ΕΠ58800004

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 1.155.500,00 24.800,00 0,00349.601,79 349.601,792.2.2

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

7.000,00 0,00 0,00ΙΕΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΠΒΑ 7.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

7.000,00

Ο

0.2018ΤΜ01

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 315.000,00 24.800,00 0,00ΔΤΕΕ 179.601,79

ΠΤΑ

179.601,79

Ο

2016ΕΠ08800008

Σελίδα 4 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 10: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

7-ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 50.000,00 0,00 0,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2016ΤΜ09

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΝΔΡΙΟΥ 300.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 61.000,00

ΠΤΑ

61.000,00

Ο

2017ΕΠ08800017

1-ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ 70.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 41.000,00

ΠΤΑ

41.000,00

Ο

2017ΕΠ08800019

1-ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 127.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 28.000,00

ΠΤΑ

28.000,002018ΕΠ08800044

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 140.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 500,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

500,00

Ο

ΤΜΟ102

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 70.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 1.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

1.000,00

Ο

ΤΜΟ1750

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΥΜΚΟ - ΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

6.500,00 0,00 0,00ΙΕΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΠΒΑ 6.500,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

6.500,00

Ο

ΤΜΟ1751

1-ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΑΠΑΔΟΥ ΓΕΡΑΣ

70.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 5.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

ΤΜΟ475

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 8.831.561,35 0,00 75.000,002.106.500,00 2.181.500,002.2.3

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.000.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 801.000,00

ΠΤΑ

801.000,00

Ο

2017ΕΠ08800014

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΥΨΗ ΛΕΣΒΟΥ 400.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 170.500,00

ΠΤΑ

170.500,00

Ο

2017ΕΠ08800015

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2.100.000,00 0,00 10.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ

ΤΑΜΕΙΑ

ΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

10.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200018

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔOY ΕΡΕΣΟΥ 220.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 151.000,00

ΠΤΑ

151.000,002018ΕΠ08800045

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 350.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 51.000,00

ΠΤΑ

51.000,002018ΕΠ08800046

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

700.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 301.000,00

ΠΤΑ

301.000,002018ΕΠ08800047

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5X5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

50.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 30.000,00

ΠΤΑ

30.000,002018ΕΠ08800048

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ 700.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 401.000,00

ΠΤΑ

401.000,002018ΕΠ08800049

Σελίδα 5 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 11: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 750.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 201.000,00

ΠΤΑ

201.000,002018ΕΠ08800050

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΛΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 350.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08800057

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ 600.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08800058

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 350.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08800059

2-ΜΕΛΕΤΗ Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα Στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής 491.561,35 0,00 5.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,002018ΚΑΠ3200007

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

400.000,00 0,00 30.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

30.000,002018ΚΑΠ3200015

2-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΡΕΣΣΟΥ 170.000,00 0,00 20.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,002018ΚΑΠ3200017

2-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 200.000,00 0,00 10.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

10.000,002018ΚΑΠ3200018

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 78.858,33 0,00 0,0078.857,85 78.857,852.3.1

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΕΣΟΥ/2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΣΟΥ

70.765,48 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 70.765,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

70.765,00

Ο

2013ΟΣΚ3200002

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΕΣΣΟΥ / 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΣΟΥ

8.092,85 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 8.092,85

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

8.092,85

Ο

2016ΤΜ11

Τομέας 3.1.1 Απασχόληση 15.000,00 5.534,82 0,009.465,12 9.465,123.1.1

1-ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

15.000,00 5.534,82 0,00ΔΤΕΠΒΑ 9.465,12

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

9.465,12

Ο

ΤΜΟ454

Τομέας 3.2.1 Τουρισμός (Προβολή - Νέες Δράσεις) 240.440,00 0,00 80.440,000,00 80.440,003.2.1

5-ΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β ΑΙΓΑΙΟΥ

240.440,00 0,00 80.440,00ΚΕΚΑΠΕΛ/ΚΑΕΚ

ΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

80.440,002018ΚΑΠ3200021

Τομέας 3.3.1 Αγροτική Οικονομία 167.844,00 6.930,00 0,0095.180,00 95.180,003.3.1

7-ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΣΑΡΚΑ ΤΩΝ ΧΑΒΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ /ΔΙΕΡ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧ &

ΠΡΟΤ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜ.

15.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΒΑ 5.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

2016ΤΜ12

7-ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

10.920,00 6.930,00 0,00ΥΠΗΡ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΒΑ 7.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

7.000,00

Ο

2016ΤΜ24

7-ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ XYLELLA FASTIDIOSA ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΣΒΟ 127.720,00 0,00 0,00ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΒΑ 80.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

80.000,002018ΚΑΠ3200006

Σελίδα 6 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 12: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

7-ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2018-20

14.204,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΒΑ 3.180,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

3.180,00

Ο

2018ΤΜ07

Τομέας 4.1.1 Οργάνωση και Λειτουργία της Περιφέρειας 56.049,66 29.433,40 0,0019.422,00 19.422,004.1.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΤΕ Π. Ε. ΛΕΣΒΟΥ 16.600,00 1.178,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 15.422,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

15.422,00

Ο

0.2018ΤΜ05

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΆ ΕΛΟΤ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΤΕ ΤΗΣ ΠΒΑ 23.749,66 20.255,52 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2010ΣΑΝΑ320001

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 15.700,00 7.999,88 0,00ΔΤΕΠΒΑ 4.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

4.000,00

Ο

ΤΜΟ1754

Τομέας 4.1.2 Τεκμηρίωση ΤΥ/Αναβάθμιση Επιτελικών Υπηρ 12.000,00 0,00 0,0012.000,00 12.000,004.1.2

2-ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

12.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 12.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

12.000,00

Ο

2018ΚΑΠ3200003

Τομέας 4.2.1 Υποδομές Υπηρεσιών 157.029,74 80.909,39 0,0076.091,35 76.091,354.2.1

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ 85.000,00 75.909,39 0,00ΔΤΕΠΒΑ 9.061,61

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

9.061,61

Ο

0.2017ΤΜ03

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 15.000,00 5.000,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 10.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

10.000,00

Ο

0.2017ΤΜ04

1-ΕΡΓΟ Εργασίες συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΤΕ ΠΕ Λέσβου 20.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,002019ΚΑΠ3200004

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΤΕ ΠΕ Λέσβου

20.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,002019ΚΑΠ3200005

5-ΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ17025:2017 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

3.400,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 3.400,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

3.400,002019ΤΜΟ0001

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1367-02

4.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 4.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

4.000,002019ΤΜΟ0002

5-ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β.Α (Β ΦΑΣΗ)

9.629,74 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΟΙΚ - ΔΙΟΙΚ

ΠΒΑ 9.629,74

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

9.629,74

Ο

ΤΜΟ1722

Τομέας 4.3.1 Οικονομική Διαχείριση 1.870.363,63 1.503.388,90 0,00241.289,34 241.289,344.3.1

5-ΛΟΙΠΑ ΟΦ/ΛΕΣ & ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ / ΚΑΠ, ΣΑΝΑ/3, ΣΑΕΠ088, ΣΑΕΠ 088/3 ΚΛΠ - ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΕΡΒ. ΠΙΣΤ. ΠΔΕ ΚΑΠ - ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚ. ΑΠΟΦ.(ΚΑΤΆ/ΜΗ ΑΠΌ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ

ΥΠΟΕΡΓΑ****)

1.450.409,42 1.329.678,24 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2009ΚΑΠ3200052

2-ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΚΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ" (ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ

2006ΚΑΠ3200002)

4.640,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2014ΚΑΠ2

5-ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 5ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ −

ΠΑΠΠΑΔΟΣ − ΠΛΩΜΑΡΙ", ΚΑΠ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2009ΚΑΠ3200030,

314,21 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2014ΚΑΠ6

Σελίδα 7 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 13: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

5-ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΝΑΛ 205.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΟΙΚ - ΔΙΟΙΚ

ΠΒΑ 205.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

205.000,002018ΚΑΠ3200008

5-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΕΝΑΛ 210.000,00 173.710,66 0,00ΥΠΗΡ ΟΙΚ - ΔΙΟΙΚ

ΠΒΑ 36.289,34

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

36.289,342018ΚΑΠ3200010

01-ΛΗΜΝΟΣ 7.595.418,08 2.054.028,70 30.000,001.822.162,62 1.852.162,62

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 60.000,00 0,00 0,009.000,00 9.000,001.2.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 60.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 9.000,00

ΠΤΑ

9.000,00

Ο

2017ΜΠ08800005

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 20.000,00 0,00 0,0020.000,00 20.000,001.2.2

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 20.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2016ΤΜ02

Τομέας 1.3.1 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 60.000,00 0,00 0,009.000,00 9.000,001.3.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 60.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 9.000,00

ΠΤΑ

9.000,00

Ο

2017ΜΠ08800003

Τομέας 1.4.1 Διαχείριση υδάτινου δυναμικού 380.000,00 14.578,90 0,0081.421,10 81.421,101.4.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΣΠΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ

250.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 17.000,00

ΠΤΑ

17.000,00

Ο

2016ΜΠ08800010

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ

60.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 9.000,00

ΠΤΑ

9.000,00

Ο

2017ΜΠ08800001

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 70.000,00 14.578,90 0,00ΔΤΕΕ 55.421,10

ΠΤΑ

55.421,102018ΕΠ08800051

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 4.250.000,00 1.521.774,44 0,001.480.226,05 1.480.226,051.5.1

1-ΕΡΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΑ 100.000,00 93.709,65 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2012ΚΑΠ3200008

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 850.000,00 716.996,20 0,00ΔΤΕΕ 126.294,64

ΠΤΑ

126.294,64

Ο

2013ΕΠ08800003

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 2.600.000,00 711.068,59 0,00ΔΤΕΕ 1.313.931,41

ΠΤΑ

1.313.931,41

Ο

2014ΕΠ58800006

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 500.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΕΠ08810044

1-ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 40.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

40.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200015

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 743.003,08 495.802,91 0,00169.387,92 169.387,921.5.2

Σελίδα 8 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 14: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ 171.403,08 155.098,51 0,00ΔΤΕΠΒΑ 16.304,57

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

16.304,57

Ο

2002ΚΑΠ3200005

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΖΕΜΑΤΑ Δ.Δ. ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ 39.200,00 35.628,65 0,00ΔΤΕΠΒΑ 3.571,35

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

3.571,35

Ο

2008ΚΑΠ3200031

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΧ ΧΩΡΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ Α ΦΑΣΗ 300.000,00 291.187,75 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2013ΕΠ08800001

2-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΣ

70.000,00 13.888,00 0,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ε 56.112,00

ΠΤΑ

56.112,00

Ο

2016ΜΠ08800013

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

82.400,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 82.400,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

82.400,00

Ο

2017ΚΑΠ3200016

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΜΥΡΙΝΑ-ΚΑΣΠΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΛΩΝΑΣ

80.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 11.000,00

ΠΤΑ

11.000,00

Ο

2017ΜΠ08800004

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 210.000,00 21.872,45 0,0023.127,55 23.127,551.5.4

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 200.000,00 21.872,45 0,00ΔΤΕΕ 13.127,55

ΠΤΑ

13.127,55

Ο

2016ΜΠ08800012

1-ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 10.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 10.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

10.000,00

Ο

2016ΤΜ01

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 310.000,00 0,00 0,0018.500,00 18.500,001.5.5

2-ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΥΔΡΟΥ 200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 8.500,00

ΠΤΑ

8.500,00

Ο

2017ΜΠ08800000

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΚΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 110.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 10.000,00

ΠΤΑ

10.000,00

Ο

2017ΜΠ08800002

Τομέας 2.1.2 Υποδομές & Δράσεις Δημόσιας Υγείας 1.472.415,00 0,00 0,000,00 0,002.1.2

1-ΕΡΓΟ Ολοκληρωμένο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου 1.472.415,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,002017ΣΕ3880000

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 50.000,00 0,00 0,0011.500,00 11.500,002.2.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

50.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 11.500,00

ΠΤΑ

11.500,00

Ο

2016ΜΠ08800009

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 40.000,00 0,00 30.000,000,00 30.000,002.2.2

1-ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΝΗΣΙ ΜΟΥΔΡΟΥ Ν. ΛΗΜΝΟΥ.

40.000,00 0,00 30.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

30.000,00

Ο

2018ΚΑΠ3200002

02-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1.431.039,24 198.400,00 0,00178.900,00 178.900,00

Τομέας 1.1.1 Ολοκλήρωση χωρικών σχεδιασμών 714.560,00 0,00 0,001.000,00 1.000,001.1.1

Σελίδα 9 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 15: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

714.560,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,00

Ο

2017ΕΠ08800031

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 477.400,00 198.400,00 0,00146.400,00 146.400,001.2.1

7-ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA GR4110002

477.400,00 198.400,00 0,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ε 146.400,00

ΠΤΑ

146.400,00

Ο

2017ΕΠ08800008

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 5.000,00 0,00 0,005.000,00 5.000,001.2.2

1-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 5.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 5.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

02.2016ΤΜ01

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 80.500,00 0,00 0,0016.000,00 16.000,001.5.4

1-ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 65.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 500,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

500,00

Ο

02.ΤΜ02

1-ΕΡΓΟ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

15.500,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 15.500,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

15.500,002018ΚΑΠ3200022

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 150.000,00 0,00 0,0010.500,00 10.500,002.2.3

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 150.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 10.500,00

ΠΤΑ

10.500,00

Ο

2016ΕΠ08800018

Τομέας 4.3.1 Οικονομική Διαχείριση 3.579,24 0,00 0,000,00 0,004.3.1

5-ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕΠ0888 (ΛΙΜΑΝΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) 3.579,24 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2014ΚΑΠ3

0-ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 8.549.834,65 8.184.987,42 0,0031.989,65 31.989,65

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 17.989,65 0,00 0,0017.989,65 17.989,651.5.1

1-ΕΡΓΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Φ ΟΔ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 17.989,65 0,00 0,00ΔΤΕΤ 17.989,65

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

17.989,65

Ο

2013ΥΠΑΙΓ32001

Τομέας 3.3.1 Αγροτική Οικονομία 14.000,00 0,00 0,0014.000,00 14.000,003.3.1

1-ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

14.000,00 0,00 0,00ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΒΑ 14.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

14.000,00

Ο

2017ΚΑΠ3200014

Τομέας 4.1.1 Οργάνωση και Λειτουργία της Περιφέρειας 8.517.845,00 8.184.987,42 0,000,00 0,004.1.1

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΒΑ 8.517.845,00 8.184.987,42 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2012ΕΠ08800000

2 ΠΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 39.083.713,41 11.256.778,39 1.366.130,005.875.034,78 7.241.164,78

20-ΧΙΟΣ 38.623.713,41 10.934.136,16 1.366.130,005.757.677,01 7.123.807,01

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 3.262.126,42 508.340,53 179.130,001.174.259,77 1.353.389,771.2.2

1-ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ 1.209.000,00 385.270,29 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2016ΕΠ08810059

Σελίδα 10 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 16: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ 1.350.000,00 123.070,24 0,00ΔΤΕΕ 1.027.929,77

ΠΤΑ

1.027.929,77

Ο

2016ΕΠ58800000

1-ΕΡΓΟ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΠΟ

ΜΕΡΣΙΝΙΔΙ ΜΕΧΡΙ ΜΥΛΙΓΚΑ

55.800,00 0,00 35.800,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

55.800,00

Ο

2017ΚΑΠ5000008

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ Δ. Ε. ΧΙΟΥ

162.326,42 0,00 53.330,00ΔΤΕΠΒΑ 56.330,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

109.660,00

Ο

2017ΚΑΠ5000010

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2012 & 2016 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

295.000,00 0,00 50.000,00ΔΤΕΠΒΑ 50.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000011

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ 185.000,00 0,00 40.000,00ΔΤΕΠΒΑ 15.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

55.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000012

2-ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ

5.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 5.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

2018ΚΑΠ5000013

Τομέας 1.4.1 Διαχείριση υδάτινου δυναμικού 5.301.972,27 79.233,38 130.000,0010.595,73 140.595,731.4.1

1-ΕΡΓΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ "ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ " ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 4.950.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΤ 0,00

ΤΟΜΕΑΚΟ

0,00

Ο

2004ΣΕ08130000

2-ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΠΚ 2003ΜΠ08830064

123.972,27 79.233,38 0,00ΔΤΕΕ 5.595,73

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.595,73

Ο

2014ΜΠ08800013

1-ΕΡΓΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ Ν. ΧΙΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ)

120.000,00 0,00 85.000,00ΔΤΕΠΒΑ 5.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

90.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000014

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΥ 20.000,00 0,00 5.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,002018ΚΑΠ5000009

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ 88.000,00 0,00 40.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

40.000,002018ΚΑΠ5000016

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 13.938.000,00 9.307.594,06 480.000,002.434.894,70 2.914.894,701.5.1

1-ΕΡΓΟ Επισκευαστικές Εργασίες Κόμβων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΚ 2012ΚΑΠ5000001

94.000,00 91.966,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 2.033,97

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

2.033,97

Ν

2012ΚΑΠ5000001

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 2.000.000,00 1.997.830,11 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ν

2013ΕΠ08800006

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 8.000.000,00 6.654.534,75 0,00ΔΤΕΕ 2.071.123,93

ΠΤΑ

2.071.123,93

Ν

2014ΕΠ58800000

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 1.025.000,00 545.263,64 0,00ΔΤΕΕ 319.736,36

ΠΤΑ

319.736,36

Ο

2014ΕΠ58800005

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

1.200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΕΠ08810041

Σελίδα 11 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 17: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΙΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 689.000,00 0,00 410.000,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

430.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000013

1-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 2018

30.000,00 17.999,56 0,00ΔΤΕΠΒΑ 12.000,44

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

12.000,44

Ο

2018ΚΑΠ5000002

1-ΕΡΓΟ Ασφαλτόστρωση οδού Πυργίου - Καρίντας 200.000,00 0,00 20.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,002018ΚΑΠ5000017

1-ΕΡΓΟ Βελτίωση βατότητας οδού Ολύμποι - Σαλάγωνα 500.000,00 0,00 50.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

50.000,002018ΚΑΠ5000018

2-ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 10.000,00

ΠΤΑ

10.000,002018ΜΠ08800000

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 10.113.704,72 391.410,07 391.000,001.532.939,29 1.923.939,291.5.2

2-ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΥΦΙΑ - ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ ΠΚ 2003ΜΠ08830056 77.704,72 23.427,93 0,00ΔΤΕΕ 35.921,43

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

35.921,43

Ο

2014ΜΠ08800006

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥΚΕΙΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ)

3.000.000,00 367.982,14 0,00ΔΤΕΕ 382.017,86

ΠΤΑ

382.017,86

Ο

2017ΕΠ08800020

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΙΟΥ - ΒΟΛΙΣΣΟΥ 200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000005

2-ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΥΦΙΑ - ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) 40.000,00 0,00 10.000,00ΔΤΕΠΒΑ 10.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000007

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ- ΚΑΡΦΑ

21.000,00 0,00 11.000,00ΔΤΕΠΒΑ 10.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

21.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000009

1-ΕΡΓΟ Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Σπαρτούντα / Πισπιλούντα 900.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 450.000,00

ΠΤΑ

450.000,002018ΕΠ08800006

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ 2.000.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 600.000,00

ΠΤΑ

600.000,002018ΕΠ08800027

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 1.000.000,00 0,00 200.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

200.000,002018ΚΑΠ5000005

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 20.000,00 0,00 20.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,002018ΚΑΠ5000006

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΟΛΙΑ - ΚΑΛΑΜΩΤΗ - ΚΩΜΗ 100.000,00 0,00 30.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

30.000,002018ΚΑΠ5000007

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΙ - ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ 100.000,00 0,00 20.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,002018ΚΑΠ5000008

Σελίδα 12 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 18: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΜΗΣ - ΛΙΛΙΚΑ 600.000,00 0,00 100.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.000,002018ΚΑΠ5000012

2-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΜΕ ΔΑΦΝΩΝΑ 5.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 5.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,002018ΚΑΠ5000014

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ 50.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 20.000,00

ΠΤΑ

20.000,002018ΜΠ08800001

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΦΑ 2.000.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2018ΣΕ38800020

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 200.000,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,001.5.4

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΕΣΤΩΝ 200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 10.000,00

ΠΤΑ

10.000,002018ΜΠ08800003

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 960.000,00 0,00 0,000,00 0,002.1.1

1-ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΠΣΑΜΕΑ 960.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2018ΕΠ08810000

Τομέας 2.1.2 Υποδομές & Δράσεις Δημόσιας Υγείας 2.629.630,00 53.352,00 0,0086.648,00 86.648,002.1.2

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ 181.630,00 53.352,00 0,00ΥΠΗΡ ΥΓΕΙΑΣ

Ε 86.648,00

ΠΤΑ

86.648,00

Ο

2016ΕΠ58800002

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ?ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ?

2.448.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08810006

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 155.000,00 0,00 30.000,0031.000,00 61.000,002.2.2

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ 65.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 10.000,00

ΠΤΑ

10.000,00

Ο

2017ΕΠ08800004

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΛΙΧΝΩΝ 50.000,00 0,00 30.000,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

50.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000006

2-ΜΕΛΕΤΗ Μελέτη αποκατάστασης -ανάδειξης του Πύργου στο Πυργί της Χίου 40.000,00 0,00 0,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ε 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΜΠ08800004

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 540.000,00 0,00 0,00130.000,00 130.000,002.2.3

1-ΕΡΓΟ Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χίου 540.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 130.000,00

ΠΤΑ

130.000,002018ΕΠ08800052

Τομέας 3.2.1 Τουρισμός (Προβολή - Νέες Δράσεις) 30.000,00 0,00 0,0030.000,00 30.000,003.2.1

1-ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ 30.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΒΑ 30.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

30.000,002018ΚΑΠ5000015

Τομέας 3.3.1 Αγροτική Οικονομία 128.280,00 0,00 1.000,0040.000,00 41.000,003.3.1

Σελίδα 13 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 19: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

7-ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ XYLELLA FASTIDIOSA ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΟ 58.280,00 0,00 0,00ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΒΑ 40.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

40.000,002018ΚΑΠ5000003

7-ΕΡΕΥΝΑ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LILICEAE ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

70.000,00 0,00 1.000,00ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

1.000,002018ΚΑΠ5000004

Τομέας 4.2.1 Υποδομές Υπηρεσιών 1.365.000,00 594.206,12 155.000,00277.339,52 432.339,524.2.1

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ Ν ΧΙΟΥ 1.015.000,00 594.206,12 0,00ΔΤΕΕ 252.339,52

ΠΤΑ

252.339,52

Ο

2016ΕΠ08800007

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ 30.000,00 0,00 50.000,00ΔΤΕΠΒΑ 25.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

75.000,00

Ο

2017ΚΑΠ5000015

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΚΡΟΝΟΥ». 20.000,00 0,00 5.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,002018ΚΑΠ5000010

1-ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ 300.000,00 0,00 100.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.000,002018ΚΑΠ5000011

21-ΨΑΡΑ 70.000,00 0,00 0,0050.000,00 50.000,00

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 70.000,00 0,00 0,0050.000,00 50.000,001.5.1

1-ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ 70.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 50.000,00

ΠΤΑ

50.000,002018ΕΠ08800000

22-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 390.000,00 322.642,23 0,0067.357,77 67.357,77

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 390.000,00 322.642,23 0,0067.357,77 67.357,771.5.2

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 390.000,00 322.642,23 0,00ΔΤΕΕ 67.357,77

ΠΤΑ

67.357,77

Ο

2017ΕΠ08800021

3 ΠΕ ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ 75.536.584,39 23.769.058,63 274.138,688.728.673,71 9.002.812,39

30-ΣΑΜΟΣ 45.623.676,77 11.353.302,61 269.138,685.232.558,02 5.501.696,70

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 20.000,00 0,00 0,0020.000,00 20.000,001.2.1

5-ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

20.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 20.000,00

ΠΤΑ

20.000,002018ΕΠ08800008

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 1.238.160,00 227.422,72 113.160,00812.713,41 925.873,411.2.2

1-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 900.000,00 227.422,72 0,00ΔΤΕΕ 674.553,41

ΠΤΑ

674.553,41

Ο

2016ΕΠ58800001

7-ΕΡΕΥΝΑ Εκτίμηση υδρομετεωρολογικών κινδύνων σε περιοχές με ιδιόμορφο γεωπεριβαλλοντικό καθεστώς και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η περΙπτωση του ΗραΙου Σαμου

73.160,00 0,00 73.160,00ΔΤΕΠΒΑ 73.160,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

146.320,00

Ο

2017ΚΑΠ4200014

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΚΕΩΝ ΣΑΜΟΥ

200.000,00 0,00 40.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

40.000,00

Ο

2017ΚΑΠ4200019

Σελίδα 14 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 20: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

7-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

14.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 14.000,00

ΠΤΑ

14.000,002018ΕΠ08800029

7-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ

14.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 14.000,00

ΠΤΑ

14.000,002018ΕΠ08800030

5-ΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ

10.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 10.000,00

ΠΤΑ

10.000,002018ΕΠ08800031

7-ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΟΥ

15.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 15.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

15.000,002018ΚΑΠ4200006

2-ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΑΜΟΥ

12.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 12.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

12.000,002018ΚΑΠ4200007

Τομέας 1.4.1 Διαχείριση υδάτινου δυναμικού 13.000,00 0,00 0,0013.000,00 13.000,001.4.1

5-ΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΙΜΒΡΑΣΣΟΥ -

13.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 13.000,00

ΠΤΑ

13.000,002018ΕΠ08800053

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 6.806.700,00 3.479.362,21 0,001.992.107,81 1.992.107,811.5.1

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ 1.700.000,00 1.682.062,54 0,00ΔΤΕΕ 17.937,46

ΠΤΑ

17.937,46

Ο

2013ΕΠ08800004

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ 3.700.000,00 1.704.663,29 0,00ΔΤΕΕ 1.832.170,35

ΠΤΑ

1.832.170,35

Ο

2014ΕΠ58800001

1-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ 6.700,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2015ΚΑΠ4200013

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

1.198.000,00 36.630,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΕΠ08810042

1-ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ

60.000,00 56.006,38 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2017ΚΑΠ4200003

1-ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

66.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 66.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

66.000,00

Ο

2017ΚΑΠ4200010

1-ΕΡΓΟ ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

60.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 60.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

60.000,002018ΚΑΠ4200002

5-ΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΛΑΜΙ"

16.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 16.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

16.000,002019ΚΑΠ4200000

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 25.576.654,27 1.917.988,94 15.000,00985.141,70 1.000.141,701.5.2

2-ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΠΚ 2003ΜΠ08830082 374.000,00 373.185,01 0,00ΔΤΕΕ 814,99

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

814,99

Ο

2014ΜΠ08800001

Σελίδα 15 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 21: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

2-ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ο. ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΚ 2002ΜΠ08830000 318.600,45 0,00 0,00ΔΤΕΕ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,00

Ο

2014ΜΠ08800008

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΥ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 203.000,00 155.780,30 0,00ΔΤΕΕ 32.003,87

ΠΤΑ

32.003,87

Ο

2016ΕΠ08800012

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 250.000,00 225.625,55 0,00ΔΤΕΕ 507,58

ΠΤΑ

507,58

Ο

2016ΕΠ08800017

1-ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΣΗ Β) 1.885.213,82 1.050.213,34 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2016ΕΠ08810013

4-ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΛΠ ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΣΗ Β)

190.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2016ΕΠ08810014

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΚΗΤΕΙΟ ΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 80.000,00

ΠΤΑ

80.000,00

Ο

2017ΕΠ08800011

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΗΡΑΙΟΝ 300.000,00 0,00 5.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

2017ΚΑΠ4200016

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ - ΧΩΡΑ 400.000,00 0,00 5.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

2017ΚΑΠ4200017

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΚΟΚΚΑΡΙ (ΡΟΓΙΑ) 446.840,00 0,00 5.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

2017ΚΑΠ4200018

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΑΛΟΣ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ - ΠΕΥΚΟΣ ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ 200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΕΠ08800019

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ - ΑΥΛΑΚΙΑ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 700.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 350.000,00

ΠΤΑ

350.000,002018ΕΠ08800020

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ - ΧΩΡΑ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 700.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 350.000,00

ΠΤΑ

350.000,002018ΕΠ08800021

1-ΕΡΓΟ 1Η Σ.Σ ΕΡΓΟΥ "ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΞΟΔΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΜΗΜΑ: "ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ"-ΕΙΣΟΔΟΣ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χ.Θ. 5 + 490 - 8 + 417)»

250.000,00 113.184,74 0,00ΔΤΕΕ 90.815,26

ΠΤΑ

90.815,262018ΕΠ08800022

5-ΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1)ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΡΑΚΑΙΟΥΣ ΣΑΜΟΥ & 2) ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ο. ΣΑΜΟΣ -

14.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΕΠ08800024

5-ΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1)ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΔΟΥ

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ ΙΚΑΡΙΑΣ & 2) ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΚΟΚΚΑΡΙ (ΡΟΓΙΑ)

14.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 14.000,00

ΠΤΑ

14.000,002018ΕΠ08800025

5-ΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1) ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΗΡΑΙΟΝ & 2) ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ -

14.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 14.000,00

ΠΤΑ

14.000,002018ΕΠ08800026

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ - ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΟΙ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ) 377.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 31.000,00

ΠΤΑ

31.000,002018ΕΠ08800028

Σελίδα 16 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 22: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ - ΧΩΡΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ 18.040.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08810062

4-ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΛΠ ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ - ΧΩΡΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ 700.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08810063

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 2.750.947,29 1.864.692,56 101.200,00279.529,16 380.729,161.5.4

1-ΕΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 1.535.000,00 1.335.329,12 0,00ΔΤΕΕ 92.145,31

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

92.145,31

Ο

2006ΕΠ08800000

1-ΕΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 46.747,29 0,00 0,00ΔΤΕΤ 46.747,29

ΤΟΜΕΑΚΟ

46.747,29

Ο

2008ΕΠ07030010

1-ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 450.000,00 422.827,99 0,00ΔΤΕΕ 27.172,01

ΠΤΑ

27.172,01

Ν

2014ΕΠ08800000

5-ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨PREMARPOL"

1.200,00 0,00 1.200,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

1.200,00

Ο

2015ΚΑΠ4200010

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 200.000,00 86.795,46 0,00ΔΤΕΕ 58.204,54

ΠΤΑ

58.204,54

Ο

2016ΕΠ08800013

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΑΜΟΥ 70.000,00 19.739,99 0,00ΔΤΕΕ 50.260,01

ΠΤΑ

50.260,01

Ο

2016ΜΠ08800004

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

74.000,00 0,00 50.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

50.000,002018ΚΑΠ4200010

1-ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΌΛΠΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙ

74.000,00 0,00 50.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

50.000,002018ΚΑΠ4200011

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 300.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 5.000,00

ΠΤΑ

5.000,002018ΜΠ08800005

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 4.023.678,81 3.560.502,52 0,00135.431,88 135.431,881.5.5

1-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

30.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2014ΚΑΠ4200006

2-ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΗΡΑΙΟΥ Ν ΣΑΜΟΥ 70.000,00 37.077,94 0,00ΔΤΕΕ 32.922,06

ΠΤΑ

32.922,06

Ο

2016ΜΠ08800005

2-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΜΟΥ

21.000,00 21.000,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ν

2016ΜΠ08800006

2-ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΠΑΛΟΥ Ν ΣΑΜΟΥ 25.000,00 12.540,18 0,00ΔΤΕΕ 12.459,82

ΠΤΑ

12.459,82

Ο

2016ΜΠ08800011

1-ΕΡΓΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ (π.κ. 2012ΣΕ08680004) 3.787.628,81 3.489.884,40 0,00ΔΤΕΤ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΣΕ08610002

Σελίδα 17 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 23: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

5-ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ

50.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 50.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

50.000,002018ΚΑΠ4200004

5-ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΔ. ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ

40.050,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 40.050,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

40.050,002018ΚΑΠ4200005

Τομέας 2.1.2 Υποδομές & Δράσεις Δημόσιας Υγείας 600.336,00 20.943,00 0,0046.794,00 46.794,002.1.2

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 138.663,00 20.943,00 0,00ΥΠΗΡ ΥΓΕΙΑΣ

Ε 46.794,00

ΠΤΑ

46.794,00

Ο

2016ΕΠ58800005

1-ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 387.273,00 0,00 0,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ

ΤΑΜΕΙΑ

Ε 0,00

ΠΤΑ

0,002017ΣΕ38800021

1-ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

74.400,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08800055

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 700.000,00 24.846,15 0,00100.153,85 100.153,852.2.1

1-ΕΡΓΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ 700.000,00 24.846,15 0,00ΔΤΕΕ 100.153,85

ΠΤΑ

100.153,85

Ο

2017ΕΠ08800010

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 1.650.000,00 35.996,91 0,00303.809,09 303.809,092.2.2

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 139.500,00 35.996,91 0,00ΔΤΕΕ 21.309,09

ΠΤΑ

21.309,09

Ν

2010ΕΠ08800002

1-ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ

80.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 50.000,00

ΠΤΑ

50.000,00

Ο

2017ΕΠ08800012

1-ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΑΜΟΥ

240.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 86.000,00

ΠΤΑ

86.000,00

Ο

2017ΕΠ08800027

1-ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

120.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 61.000,00

ΠΤΑ

61.000,002018ΕΠ08800005

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΛΙΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΝΩΣΤΟΥ ΩΣ "ΑΪ ΓΙΑΝΝΑΚΗΔΕΣ", ΣΤΟ ΑΝΩ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

500.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΕΠ08800012

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΥΣΑ ΣΑΜΟΥ 150.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΕΠ08800014

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

70.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 31.000,00

ΠΤΑ

31.000,002018ΕΠ08800016

1-ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΘΕΟΣ

150.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΕΠ08800017

1-ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 150.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΕΠ08800018

Σελίδα 18 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 24: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΩΣΤΕ Η ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΝΑ ΕΚΠΟΝΉΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΛΙΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΩΣ ΑΗ

12.500,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 12.500,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

12.500,002018ΚΑΠ4200012

1-ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΩΣΤΕ Η ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΣΑΜΟΥ

14.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 14.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

14.000,002018ΚΑΠ4200013

1-ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ Η ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

14.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 14.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

14.000,002018ΚΑΠ4200014

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

10.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 10.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

10.000,002019ΚΑΠ4200002

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 250.000,00 0,00 0,00160.000,00 160.000,002.2.3

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 250.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 160.000,00

ΠΤΑ

160.000,00

Ο

2017ΕΠ08800009

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 537.000,00 0,00 0,007.000,00 7.000,002.3.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

530.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΜΠ08800006

5-ΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ " ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ

7.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 7.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

7.000,002019ΚΑΠ4200001

Τομέας 3.3.1 Αγροτική Οικονομία 44.800,00 0,00 0,0044.800,00 44.800,003.3.1

5-ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

20.000,00 0,00 0,00ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

20.000,002018ΚΑΠ4200001

5-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ- ΙΚΑΡΙΑΣ- ΦΟΥΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

24.800,00 0,00 0,00ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΒΑ 24.800,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

24.800,002018ΚΑΠ4200003

Τομέας 4.2.1 Υποδομές Υπηρεσιών 1.220.357,47 29.504,67 39.778,68332.077,12 371.855,804.2.1

1-ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 820.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 150.000,00

ΠΤΑ

150.000,00

Ο

2017ΕΠ08800030

1-ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΓΕ ΣΑΜΟΥ 10.702,75 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 10.702,75

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

10.702,75

Ο

2017ΚΑΠ4200001

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 49.280,35 29.504,67 19.778,68ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

19.778,68

Ο

2017ΚΑΠ4200005

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 100.374,37 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 100.374,37

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.374,37

Ο

2017ΚΑΠ4200015

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 150.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΕΠ08800003

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΕΒ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 50.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 50.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

50.000,002018ΚΑΠ4200008

Σελίδα 19 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 25: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΕΒ ΧΩΡΑΣ 40.000,00 0,00 20.000,00ΔΤΕΠΒΑ 20.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

40.000,002018ΚΑΠ4200009

Τομέας 4.3.1 Οικονομική Διαχείριση 192.042,93 192.042,93 0,000,00 0,004.3.1

5-ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 607/25-01-2012 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)”.

192.042,93 192.042,93 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΕΠ08800023

31-ΙΚΑΡΙΑ 22.035.097,69 12.291.914,07 5.000,003.470.835,69 3.475.835,69

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 20.000,00 0,00 0,0020.000,00 20.000,001.2.1

5-ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

20.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 20.000,00

ΠΤΑ

20.000,002018ΕΠ08800010

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 440.000,00 163.477,02 5.000,00226.196,78 231.196,781.2.2

1-ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ 390.000,00 163.477,02 0,00ΔΤΕΕ 226.196,78

ΠΤΑ

226.196,78

Ο

2016ΕΠ58800003

7-ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

50.000,00 0,00 5.000,00ΔΤΕΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

5.000,00

Ο

2017ΚΑΠ4200020

Τομέας 1.3.1 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 2.359.247,60 15.979,80 0,007.123,80 7.123,801.3.1

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

2.345.000,00 8.856,00 0,00ΔΤΕΤ 0,00

ΤΟΜΕΑΚΟ

0,00

Ο

2015ΣΕ07580000

5-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΤΗΣ

ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (CPV: 90713000-8 & 794110008)

14.247,60 7.123,80 0,00ΔΤΕΠΒΑ 7.123,80

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

7.123,80

Ο

2017ΚΑΠ4200022

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 27.650,40 0,00 0,0027.650,00 27.650,001.3.2

5-ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ - ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

27.650,40 0,00 0,00ΔΤΕΕ 27.650,00

ΠΤΑ

27.650,002018ΕΠ08800013

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 7.130.000,00 3.808.108,35 0,002.426.525,36 2.426.525,361.5.1

1-ΕΡΓΟ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛ/ΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

2.280.000,00 2.095.471,46 0,00ΔΤΕΕ 37.565,52

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

37.565,52

Ο

2011ΕΠ08800000

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 650.000,00 633.282,30 0,00ΔΤΕΕ 16.717,70

ΠΤΑ

16.717,70

Ν

2013ΕΠ08800005

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 2.500.000,00 1.079.354,59 0,00ΔΤΕΕ 972.242,14

ΠΤΑ

972.242,14

Ν

2014ΕΠ58800004

1-ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ 1.700.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.400.000,00

ΠΤΑ

1.400.000,00

Ο

2017ΕΠ08800033

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 9.815.033,61 7.597.771,77 0,00291.250,80 291.250,801.5.2

1-ΕΡΓΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - ΝΑΣ 8.205.033,61 7.573.022,57 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2013ΕΠ08880021

Σελίδα 20 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 26: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΙ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 450.000,00 24.749,20 0,00ΔΤΕΕ 180.250,80

ΠΤΑ

180.250,80

Ο

2016ΜΠ08800000

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ ΙΚΑΡΙΑΣ 300.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 50.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

50.000,00

Ο

2017ΚΑΠ4200023

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΌ ΠΕΖΙ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 860.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 61.000,00

ΠΤΑ

61.000,002018ΕΠ08800023

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 905.000,00 0,00 0,0021.000,00 21.000,001.5.4

1-ΕΡΓΟ Συμπληρωματικά έργα για την έναρξη λειτουργίας των νέων υποδομών λιμένα Ευδήλου Ικαρίας

860.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,002017ΣΕ3880001

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 45.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 21.000,00

ΠΤΑ

21.000,002018ΕΠ08800032

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 1.098.166,08 706.577,13 0,00365.088,95 365.088,951.5.5

1-ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ν ΣΑΜΟΥ - Β ΦΑΣΗ 647.666,08 433.108,94 0,00ΔΤΕΤ 214.557,14

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

214.557,14

Ο

2008ΣΕ03300000

1-ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ν ΣΑΜΟΥ/Β ΦΑΣΗ 250.000,00 166.368,11 0,00ΔΤΕΤ 83.631,89

ΤΟΜΕΑΚΟ

83.631,89

Ο

2013ΣΕ03300000

1-ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ 16&17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ Ν ΙΚΑΡΙΑΣ

40.500,00 39.000,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ν

2016ΕΠ08800002

2-ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 160.000,00 68.100,08 0,00ΔΤΕΕ 66.899,92

ΠΤΑ

66.899,92

Ο

2016ΜΠ08800007

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 40.000,00 0,00 0,006.000,00 6.000,002.2.3

1-ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 40.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 6.000,00

ΠΤΑ

6.000,00

Ο

2017ΕΠ08800028

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 200.000,00 0,00 0,0080.000,00 80.000,002.3.1

1-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 200.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 80.000,00

ΠΤΑ

80.000,002018ΕΠ08800011

32-ΦΟΥΡΝΟΙ 7.877.809,93 123.841,95 0,0025.280,00 25.280,00

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 818.430,43 109.912,97 0,000,00 0,001.3.2

1-ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 ΚΜ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

744.030,43 109.912,97 0,00ΔΤΕΣΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΣΕ27510008

1-ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ

74.400,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08800056

Τομέας 1.4.1 Διαχείριση υδάτινου δυναμικού 50.000,00 0,00 0,0021.000,00 21.000,001.4.1

Σελίδα 21 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 27: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΦΟΥΡΝΩΝ 50.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 21.000,00

ΠΤΑ

21.000,002018ΕΠ08800015

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 6.988.159,50 0,00 0,000,00 0,001.5.4

1-ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΦΟΥΡΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ) 6.988.159,50 0,00 0,00ΔΤΕΣ 0,00

ΠΤΑ

0,002018ΕΠ08810009

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 21.220,00 13.928,98 0,004.280,00 4.280,001.5.5

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΟΥΤΩΣ ΏΣΤΕ Η ΔΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΜΠΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΕΡΓΟΥ

17.000,00 13.928,98 0,00ΔΤΕΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ν

2016ΕΠ08800006

1-ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ

4.220,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 4.280,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

4.280,00

Ο

2016ΚΑΠ4200009

4 ΠΒΑ 14.221.480,03 7.131.213,36 400.047,981.992.556,98 1.909.484,96

4 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 14.221.480,03 7.131.213,36 400.047,981.992.556,98 1.909.484,96

Τομέας 1.1.2 Εφαρμογή θεσμοθετημένων Χωροταξικών Ρυθμίσεων 25.000,00 0,00 0,0025.000,00 25.000,001.1.2

2-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΒΑ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

25.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΠΒΑ 25.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

25.000,00

Ο

0.2018ΤΜ08

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 130.000,00 0,00 0,000,00 0,001.2.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

130.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ

ΟΣ

Σ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΕΠ08810018

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 101.680,00 0,00 0,000,00 0,001.3.2

5-ΛΟΙΠΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

101.680,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ

ΟΣ

Σ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2017ΕΠ08810020

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 749.900,00 0,00 0,000,00 0,001.5.1

1-ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 749.900,00 0,00 0,00ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Σ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2016ΕΠ08810045

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 1.150.579,32 60.204,55 0,000,00 0,002.1.1

1-ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

70.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΚΟΙΝ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2015ΣΕ09380001

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ,

ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ

392.049,72 60.204,55 0,00ΥΠΗΡ ΚΟΙΝ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2016ΣΕ09380009

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ,

ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ

688.529,60 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΚΟΙΝ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2018ΣΕ09380053

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 200.000,00 0,00 0,00200.000,00 200.000,002.2.3

5-ΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019 ΤΗΣ ΠΒΑ 200.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΑΘΛΗΤΙΣ

ΠΒΑ 200.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

200.000,002019ΚΑΠ3200008

Σελίδα 22 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 28: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Τομέας 3.1.2 Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία - Εξωστρέφεια 1.646.147,66 1.069.809,70 85.545,66100.000,00 185.545,663.1.2

1-ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3299

27.496,66 0,00 27.496,66ΔΙΑΠΤ 0,00

ΤΟΜΕΑΚΟ

27.496,66

Ο

1992ΣΕ02400000

1-ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3299

8.049,00 6.305,34 8.049,00ΔΙΑΠΤ 0,00

ΤΟΜΕΑΚΟ

8.049,00

Ο

1999ΣΕ02400003

1-ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3299

1.190.662,00 717.460,97 0,00ΔΙΑΠΤ 0,00

ΤΟΜΕΑΚΟ

0,00

Ο

2005ΣΕ02400000

1-ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3299

190.000,00 346.043,39 0,00ΔΙΑΠΤ 0,00

ΤΟΜΕΑΚΟ

0,00

Ο

2012ΣΕ02400000

7-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG EUROPE ISLANDS OF INNOVATION 29.940,00 0,00 0,00ΔΙΑΠΣΕ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2017ΕΠ38820001

1-ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΒΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 200.000,00 0,00 50.000,00ΥΠΗΡ ΕΜΠΟΡ

ΙΟΥ

ΠΒΑ 100.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

150.000,00

Ο

2017ΚΑΠ40001

Τομέας 3.1.3 Ερευνα 614.900,23 142.023,44 10.342,32323.698,98 334.041,303.1.3

7-ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ INTERREG - MEDNICE 129.500,00 30.806,01 0,00ΔΤΕΠΒΑ 98.698,98

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

98.698,98

Ο

0.2017ΤΜ16

7-ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ INTERREG - ISLAND OF INNOVATION 199.600,00 43.217,43 0,00ΔΤΕΠΒΑ 100.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.000,00

Ο

0.2017ΤΜ22

7-ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 255.060,00 68.000,00 0,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΒΑ 125.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

125.000,00

Ο

2017ΚΑΠΔΙΑΠ01

7-ΕΡΕΥΝΑ SNAPSHOTS FROM THE BORDERS (Small towns facing the global challenges of Agenda 2030) 30.740,23 0,00 10.342,32ΠΒΑΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

10.342,32

Ο

2018EA0001

Τομέας 3.2.1 Τουρισμός (Προβολή - Νέες Δράσεις) 1.582.000,00 0,00 0,00582.000,00 582.000,003.2.1

1-ΕΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΒΑ 2018 / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

316.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΒΑ 316.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

316.000,00

Ο

2017ΚΑΠ40000

1-ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018-2020 1.000.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2018ΕΠ08810003

1-ΕΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019 266.000,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΒΑ 266.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

266.000,002019ΚΑΠ3200001

Τομέας 3.3.1 Αγροτική Οικονομία 1.126.112,60 0,00 248.160,00636.120,00 401.160,003.3.1

7-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα - Περιφέρεια Βορείου

Αιγαίου

288.160,00 0,00 248.160,00ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΣΕ 0,00

ΠΤΑ

248.160,00

Ο

2017ΕΠ18860004

7-ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

605.120,00 0,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΒΑ 483.120,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟ

2017ΚΑΠ00003

Σελίδα 23 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 29: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΙΣΤ 2019 εκτός ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

ΟΛΟΚΛ ΦΑ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ

7-ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

179.832,60 0,00 0,00ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΒΑ 100.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

100.000,002018ΚΑΠ3200005

7-ΕΡΕΥΝΑ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

53.000,00 0,00 0,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΒΑ 53.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

53.000,00

Ο

2018ΚΑΠΔΠ05

Τομέας 3.4.1 Ενέργεια - ΑΠΕ 19.425,00 0,00 0,000,00 0,003.4.1

7-ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ MEDNICE ΤΟΥ INTERREG 14-20 19.425,00 0,00 0,00ΥΠΗΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

&

ΣΕ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2017ΕΠ38820000

Τομέας 4.1.1 Οργάνωση και Λειτουργία της Περιφέρειας 689.192,63 209.098,48 56.000,00124.738,00 180.738,004.1.1

2-ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΒΑ

24.738,00 0,00 0,00ΔΙΑΠΠΒΑ 24.738,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

24.738,00

Ο

0.2018ΤΜ04

5-ΛΟΙΠΑ ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 22/8/94 & ΤΗΣ ΚΥΑ 45748/21-12-99 (π.κ. 2188001)

218.454,63 209.098,48 0,00ΠΤΑΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ν

2001ΕΠ08800001

3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΒΑ 440.000,00 0,00 50.000,00ΥΠΗΡ ΔΙΑΦ & ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΚΥΒ

ΠΒΑ 100.000,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

150.000,00

Ο

2017ΚΑΠ40002

1-ΕΡΓΟ ΕΞΥΠΝΑ ΜΕΤΡΑ ΌΠΩΣ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΟΙΠΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΕΟ

6.000,00 0,00 6.000,00ΥΠΗΡ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΒΑ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

6.000,00

Ο

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-1

Τομέας 4.2.1 Υποδομές Υπηρεσιών 252.000,00 0,00 0,001.000,00 1.000,004.2.1

5-ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 252.000,00 0,00 0,00ΔΤΕΕ 1.000,00

ΠΤΑ

1.000,002018ΕΠ08800043

Τομέας 4.3.1 Οικονομική Διαχείριση 5.934.542,59 5.650.077,19 0,000,00 0,004.3.1

5-ΛΟΙΠΑ ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 22/8/94 & ΤΗΣ ΚΥΑ 45748/21-12-99 (π.κ. 2188001)

3.334.681,40 3.332.360,85 0,00ΔΙΑΠΠΒΑ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ν

2000ΕΠ08830002

5-ΛΟΙΠΑ ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 22/8/94 & ΤΗΣ ΚΥΑ 45748/21-12-99

5.053,79 1.047,11 0,00ΠΤΑΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2008ΜΠ08800000

5-ΛΟΙΠΑ ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 22/8/94 & ΤΗΣ ΚΥΑ 45748/21-12-99 (π.κ. 2188001)

2.105.893,13 1.996.486,22 0,00ΔΙΑΠΣ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2011ΕΠ08820004

5-ΛΟΙΠΑ ΔΑΠ. ΓΙΑ ΕΕ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΔΟΙΠ. ΕΞ. ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΡΓ.ΠΕΡΑΝ ΑΠΌ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘ/ΝΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Δ.Υ (1647/86 , Ν. 1832/89)***ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΕΡΓΑ

370.000,00 204.275,59 0,00ΥΠΗΡ ΟΙΚ - ΔΙΟΙΚ

Σ 0,00

ΔΝΣΗ ΟΙΚ

0,00

Ο

2011ΕΠ08820005

5-ΛΟΙΠΑ ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 22/8/94 & ΤΗΣ ΚΥΑ 45748/21-12-99

118.914,27 115.907,42 0,00ΠΤΑΕ 0,00

ΠΤΑ

0,00

Ο

2015ΕΠ58800000

Σελίδα 24 από 24

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 30: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ - ΠΕΡΙΒ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΔΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β ΑΙΓΑΙΟΥ 2019

174.402.372,44

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΠ/ΣΑ 138.998,00

01-ΛΗΜΝΟΣ 138.998,00

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 138.998,00

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡ/ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σ.Π ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΙΑ (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ) 138.998,00ΔΤΕ2008ΚΑΠ3200032

ΟΣΚ 30.000,00

00-ΛΕΣΒΟΣ 30.000,00

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 30.000,00

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ. Σ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 30.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2012ΟΣΚ3200003

ΣΑ088 11.084.494,25

00-ΛΕΣΒΟΣ 7.876.400,00

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 1.020.000,00

ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 1.020.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2017ΕΠ08800029

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 6.856.400,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.000.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08800015

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 400.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08800019

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 400.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2017ΕΠ08800006

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 340.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2017ΕΠ08800007

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΤΡΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ 442.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2017ΕΠ08800018

Συντήρηση και Αποκατάσταση στεγών και όψεων Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης 1.800.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800033

Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίων Ακινδύνων Μιστεγνών, Λέσβου 132.200,00ΙΕΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ2018ΕΠ08800034

Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καλλονής Λέσβου 157.200,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800036

Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μιστεγνών, Λέσβου 167.200,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800037

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 31: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μεσαιωνικού κάστρου Μήθυμνας 450.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800038

Διαμόρφωση και Ανάδειξη Οβριόκαστρου, Άντισσας ν. Λέσβου 350.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800040

Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος 1.117.800,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800041

Έκθεση αρχιτεκτονικών μελών στον αρχαιολογικό χώρο της Κλοπεδής, Λέσβου 100.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800042

01-ΛΗΜΝΟΣ 580.000,00

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 430.000,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ , ΠΕΔΙΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 430.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08800014

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 150.000,00

Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μεσαιωνικού κάστρου Μύρινας, Ν. Λήμνου 150.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800039

20-ΧΙΟΣ 1.700.000,00

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 1.700.000,00

Ολοκλήρωση αποκατάστασης και ανάδειξης του οχυρωμένου οικισμού του Αναβάτου 700.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800001

Αναδόμηση ναού Αγίου Ισιδώρου και ανάδειξη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής 1.000.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΕΠ08800007

30-ΣΑΜΟΣ 928.094,25

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 10.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ -

ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΥΜΑΙΝΑΣ

10.000,00ΔΤΕ2018ΕΠ08800035

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 700.000,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (Χ.Θ. 3+850, 5+900, 6+370) 700.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08800011

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 218.094,25

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου ΚΑΙ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 218.094,25ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08800054

ΣΑ0881 114.739.245,82

00-ΛΕΣΒΟΣ 30.159.924,21

Τομέας 1.1.1 Ολοκλήρωση χωρικών σχεδιασμών 480.000,00

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 480.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810060

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 6.705.275,00

ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6.705.275,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810060

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 1.014.731,57

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 32: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ (Β΄ΦΑΣΗ) (2011ΣΕ07690001) 1.014.731,57ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810027

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 3.452.756,72

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ. 2.145.747,26ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810017

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΡΑΔΑΣ- ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ) 1.307.009,46ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810022

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 912.577,06

Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης στη Νήσο Λέσβου 912.577,06ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810024

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 5.401.181,78

«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ? ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ και ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

4.126.541,78ΛΟΙΠΟΙ2016ΕΠ08810012

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 599.280,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810042

«ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ» 243.360,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810048

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ Α.ΜΕ.Α. Η "ΚΥΨΕΛΗ" 432.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810055

Τομέας 2.1.2 Υποδομές & Δράσεις Δημόσιας Υγείας 615.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 615.000,00ΛΟΙΠΟΙ2018ΕΠ08810005

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 1.157.846,01

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 186.500,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 240.765,95ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810007

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 730.580,06ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810008

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 1.254.427,71

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α-Γ ΚΑΙ Δ) ΤΟΥ Β.Α. ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 800.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08810022

Ενεργειακή αναβάθμιση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 454.427,71ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ

2018ΕΠ08810042

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 8.838.625,88

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.705.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810034

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3ΟΥ, 4ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2.896.616,97ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810037

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου Καλλονής 346.960,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810044

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 7ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης 268.720,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810045

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 33: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Γέρας 594.680,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810046

Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείου Αντισσας 254.719,99ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810049

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 3ου Δημοτικού σχολείου Πλωμαρίου 389.960,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810054

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Λυκείου Παμφίλων 439.200,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810056

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης 310.340,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810057

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Αγιάσου 647.715,72ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810058

Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης και Δημοτικού Σχολείου Λουτρών 320.811,20ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810059

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Παμφίλων 251.720,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810060

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης 412.182,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810061

Τομέας 3.1.2 Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία - Εξωστρέφεια 327.502,48

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου 327.502,48ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810041

01-ΛΗΜΝΟΣ 18.968.251,22

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 1.951.845,87

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ) (2010ΕΠ08880049) 1.008.506,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810024

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 122.186,02ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810031

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 821.153,85ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810008

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 6.198.568,38

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ (ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ) 150.000,00ΔΤΕ2018ΕΠ08810020

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ 6.048.568,38ΔΤΕ2018ΕΠ08810021

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 744.000,00

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης Μύρινας Λήμνου 744.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810015

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 482.041,96

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ (2014ΕΠ08880020) 482.041,96ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810051

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 772.320,00

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΛΗΜΝΟΥ 300.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810032

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 34: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 228.960,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810040

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 243.360,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810049

Τομέας 2.1.2 Υποδομές & Δράσεις Δημόσιας Υγείας 480.250,00

Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο Γ.Ν Λήμνου 480.250,00ΛΟΙΠΟΙ2018ΕΠ08810007

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 164.032,72

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 164.032,72ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810002

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 5.117.871,79

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΕΙΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 1.638.400,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08810018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΟΧΝΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 2.829.900,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08810019

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ? ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ (2013ΕΠ08880018) 649.571,79ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810053

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 3.057.320,50

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ» ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ 2.331.000,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2017ΕΠ08810001

Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου-Δημοτικού σχολείου Νέας Κούταλης και Γυμνασίων Λιβαδοχωρίου και Μούδρου 726.320,50ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810048

20-ΧΙΟΣ 26.784.838,23

Τομέας 1.1.1 Ολοκλήρωση χωρικών σχεδιασμών 2.013.340,48

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 1.545.502,75ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810066

Κατασκευή προσβάσεων πεζών (BAA Χίου) 467.837,73ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810019

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 10.718.086,44

ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+750 (B' ΦΑΣΗ) 3.851.240,60ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810016

ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+750 (B' ΦΑΣΗ) 205.858,11ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810017

ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ? ΤΜΗΜΑ Δ΄ 1.419.767,52ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810030

ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ? ΤΜΗΜΑ Δ΄ 3.552.093,11ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810031

Κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης 1.401.664,60ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810025

ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - Κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης 287.462,50ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810026

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 569.790,00

Δράσεις ενίσχυσης ασφάλειας λιμενικών υποδομών Κεντρικού Λιμένα Χίου 569.790,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810023

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 35: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 1.677.120,00

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ 300.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810033

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 401.760,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810043

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 243.360,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810047

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ 432.000,00ΛΟΙΠΟΙ2017ΕΠ08810061

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ? ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΔΑΠ Δ. ΧΙΟΥ 300.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810002

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 981.360,81

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΕΧ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 592.060,81ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810004

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 389.300,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810006

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 1.985.019,50

Αποκατάσταση του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου Συκούση στον οικισμό Αγ. Γεωργίου Συκούση στη Χίο 889.019,50ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08810020

Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέδων Καθολικού Νέας Μονής Χίου 296.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08810021

Αποκατάσταση & Ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από προμαχώνα Α έως και προμαχώνα Γ) 800.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08810023

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 3.724.346,36

Ενεργειακή αναβάθμιση Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου και ξενώνων 3.724.346,36ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810040

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 5.115.774,64

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (2010ΕΠ08880044) 490.112,67ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810052

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου - 3ου Λυκείου Χίου 2.120.828,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810043

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Πυργίου Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων 446.081,96ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810050

Ενεργειακή αναβάθμιση Λιβάνειου 2ου Γυμνασίου Λυκείου Χίου 1.206.447,99ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810052

Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Χίου 475.364,83ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810053

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νενήτων Δ.Ε. Ιωνίας 376.939,19ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810055

21-ΨΑΡΑ 5.454.762,85

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 5.454.762,85

Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών 5.454.762,85ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810010

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 36: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

22-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 1.130.769,24

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 1.130.769,24

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ - ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» 1.130.769,24ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ2016ΕΠ08810058

30-ΣΑΜΟΣ 10.057.175,75

Τομέας 1.1.1 Ολοκλήρωση χωρικών σχεδιασμών 572.000,00

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 172.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810009

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 400.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810010

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 1.364.000,00

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος ασφάλειας-φύλαξης-επιτήρησης-παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών εγκαταστάσεων Σάμου

1.364.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810016

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 350.280,00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ 233.280,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810041

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 117.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810050

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 1.746.299,17

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ (2012ΣΕ01180028) 1.603.595,09ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΕΠ08810054

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ 142.704,08ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810003

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 6.024.596,58

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ? ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ? ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ, ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’

ΥΨΟΣ

1.830.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810035

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 1.558.264,84ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810036

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, ΔΕ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 1.255.987,77ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810047

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ 1.380.343,97ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810051

31-ΙΚΑΡΙΑ 1.773.480,00

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 1.605.000,00

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 1.605.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810018

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 168.480,00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 168.480,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810039

32-ΦΟΥΡΝΟΙ 1.930.000,00

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 1.930.000,00

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 37: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΥΜΑΙΝΑΣ 295.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810011

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΥΜΑΙΝΑΣ 5.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810012

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 1.600.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810013

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 30.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ08810014

4 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 18.480.044,32

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 1.414.776,78

Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS) 591.758,78ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810029

Δημιουργία υποδομών για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ανοικτών (open source) τεχνολογιών και λογισμικών διάδρασης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (VR)

316.800,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810032

Σχεδιασμός και κατασκευής ασφαλών έξυπνων συσκευών για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς 200.000,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810033

Εξοπλισμός Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα και εφαρμογή στις θερμές πηγές Λέσβου με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την

ραδιολογική προστασία εργαζομένων κι επισκεπτών

306.218,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810034

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 1.302.386,44

Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου, που σχετίζονται με την εφαρμογή

Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

302.486,44ΠΤΑ2016ΕΠ08810003

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 999.900,00ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ2016ΕΠ08810044

Τομέας 1.5.1 Συντηρήσεις Οδών (Αποκαταστάσεις-Ηλεκτροφωτισμοί-Σημάνσεις κλπ) 746.000,00

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 746.000,00ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ2016ΕΠ08810046

Τομέας 2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα 6.710.119,18

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 1.075.072,05ΕΕΤΑΑ2015ΕΠ08810000

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΑΜΕΑ) 15.886,35ΕΕΤΑΑ2015ΕΠ08810001

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

ΕΤΟΣ 2015-2016)

219.950,00ΕΕΤΑΑ2015ΕΠ08810002

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

579.722,88ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810004

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας ? Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων στο Δήμο Χίου

256.457,40ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810005

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ? ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης)

273.600,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810006

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 1.328.786,00ΕΕΤΑΑ2016ΕΠ08810025

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (ΑΜΕΑ) 97.777,00ΕΕΤΑΑ2016ΕΠ08810026

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 38: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2016-2017» 236.515,50ΕΕΤΑΑ2016ΕΠ08810029

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 1.501.608,00ΕΕΤΑΑ2018ΕΠ08810036

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (ΑΜΕΑ) 259.835,00ΕΕΤΑΑ2018ΕΠ08810037

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021(ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

864.909,00ΛΟΙΠΟΙ2018ΕΠ08810038

Τομέας 2.1.2 Υποδομές & Δράσεις Δημόσιας Υγείας 599.969,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 100.219,00ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ2016ΕΠ08810001

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ

ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

499.750,00ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ2018ΕΠ08810039

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 279.865,00

Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς 279.865,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810031

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 3.287.457,72

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ»

959.875,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810038

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β.

ΑΙΓΑΙΟΥ»

500.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2016ΕΠ08810057

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 238.691,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ08810000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

1.588.891,72ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810004

Τομέας 3.3.1 Αγροτική Οικονομία 2.309.470,20

Ερευνητικές υποδομές για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ελιάς και αμπέλου στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου - RI-Food-Aegean 526.750,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810027

Ερευνητική υποδομή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υποπροϊόντων και υπολειμμάτων αγροδιατροφικού τομέα για την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων και ενέργειας - Aegean AgroWaste Lab

372.000,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810028

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ AGRICA: Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου 747.920,20ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810030

Δημιουργία Κέντρου Αριστείας Φυσικών Προϊόντων για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων & παραδοσιακών προϊόντων διατροφής των νησιών Βορείου Αιγαίου 662.800,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ08810035

Τομέας 4.1.1 Οργάνωση και Λειτουργία της Περιφέρειας 1.830.000,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 500.000,00ΠΤΑ2016ΕΠ08810000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 215.000,00ΠΤΑ2016ΕΠ08810002

Εκπόνηση Μελετών-Εμπειρογνωμοσυνών-Ερευνών 165.000,00ΠΤΑ2016ΕΠ08810007

Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και επικοινωνία) 400.000,00ΠΤΑ2016ΕΠ08810008

Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων 150.000,00ΠΤΑ2016ΕΠ08810009

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 39: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 150.000,00ΠΤΑ2016ΕΠ08810010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΔ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50.000,00ΠΤΑ2016ΕΠ08810011

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ 200.000,00ΠΤΑ2016ΕΠ08810056

ΣΑ0882 428.702,24

4 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 428.702,24

Τομέας 4.1.2 Τεκμηρίωση ΤΥ/Αναβάθμιση Επιτελικών Υπηρ 428.702,24

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2007-13 / ΥΠΟΠΡ Β 428.702,24ΠΤΑ2011ΕΠ08820002

ΣΑ0888 1.176.861,00

01-ΛΗΜΝΟΣ 1.176.861,00

Τομέας 1.1.1 Ολοκλήρωση χωρικών σχεδιασμών 1.176.861,00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 1.176.861,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2013ΕΠ08880017

ΣΑ188 1.308.877,19

30-ΣΑΜΟΣ 1.308.877,19

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 1.308.877,19

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 1.308.877,19ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2003ΕΠ18800022

ΣΑ1886 3.857.346,00

00-ΛΕΣΒΟΣ 1.195.600,00

Τομέας 1.1.1 Ολοκλήρωση χωρικών σχεδιασμών 145.600,00

SMARTCITIES-Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου-Δήμος Λέσβου 145.600,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΕΠ18860008

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 200.000,00

GEO-IN - ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

ΛΕΣΒΟΥ

200.000,00ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ

2017ΕΠ18860000

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 850.000,00

Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης-ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 850.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2017ΕΠ18860007

20-ΧΙΟΣ 101.500,00

Τομέας 3.1.3 Ερευνα 101.500,00

GO BRAND-ΕΛΛ-ΚΥ-ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ 101.500,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ18860000

30-ΣΑΜΟΣ 367.258,00

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 40: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

Τομέας 3.1.3 Ερευνα 367.258,00

ΑνΔιΚαΤ-ΕΛΛ-ΚΥ-ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ 367.258,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ18860004

4 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 2.192.988,00

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 317.558,00

ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 117.558,00ΛΟΙΠΟΙ2017ΕΠ18860001

ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ–ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 200.000,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2017ΕΠ18860005

Τομέας 3.1.3 Ερευνα 1.253.160,00

ΑΙΓΙΣ-ΕΛΛ-ΚΥ-ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 326.000,00ΠΤΑ2018ΕΠ18860009

ΑΙΓΙΣ-ΕΛΛ-ΚΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 150.000,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ18860010

DIGI-ARC-ΕΛΛ-ΚΥ-ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 777.160,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ18860011

Τομέας 3.3.1 Αγροτική Οικονομία 622.270,00

ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

190.390,00ΠΤΑ2017ΕΠ18860002

ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα -

Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής)

176.320,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2017ΕΠ18860003

ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα - Εθνικό

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

255.560,00ΛΟΙΠΟΙ2017ΕΠ18860006

ΣΑ3882 11.197,98

4 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 11.197,98

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 11.197,98

ERMIS - EFFECTIVE REPRODUCIBLE MODEL OF INNOVATION SYSTEMS 11.197,98ΠΤΑ2010ΕΠ38820001

ΣΑ6886 665.370,00

30-ΣΑΜΟΣ 116.250,00

Τομέας 3.1.3 Ερευνα 116.250,00

Δήμος Σάμου για το έργο με τίτλο IRC-HERMES BMP1/2.1/2321/2018 του Προγράμματος BAL-MED 2014-20 116.250,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΕΠ68860004

4 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 549.120,00

Τομέας 3.1.2 Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία - Εξωστρέφεια 244.120,00

INNOViMENTOR BMP1/1.2/2619/2017 του Προγράμματος Balkan Med 2014-20, με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα, Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 244.120,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2017ΕΠ68860000

Τομέας 3.1.3 Ερευνα 305.000,00

ECOPORTIL BMP1/2.3/2622/2017 του Προγράμματος INTERREG BALMED 2014-20 με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 150.000,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ68860001

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 41: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

SWAN BMP1/2.2/2637/2017 του Προγράμματος Balkan Med 2014-20 με δικαιούχο τον Ειδικό 155.000,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΕΠ68860002

ΣΑΜΠ088 519.489,49

00-ΛΕΣΒΟΣ 90.000,00

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 60.000,00

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΝΥΦΙΦΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ (Π.Κ.2006ΜΠ08830003) 30.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2014ΜΠ08800017

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ.ΦΩΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ(Π.Κ.2003ΜΠ08830091) 30.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2014ΜΠ08800018

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 30.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΒΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 30.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2017ΜΠ08800006

20-ΧΙΟΣ 187.415,38

Τομέας 1.3.2 Υδρευση - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 65.633,23

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (π.κ 2003ΜΠ08830057) 65.633,23ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2014ΜΠ08800011

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 106.902,15

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ(π.κ 2003ΜΠ08830070) 106.902,15ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2014ΜΠ08800004

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 14.880,00

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΧΙΟΥ 14.880,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2017ΜΠ08800008

2-ΠΕ ΧΙΟΥ 242.074,11

Τομέας 1.5.5 Αλιευτικά καταφύγια - Μαρίνες 242.074,11

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΠΚ 2002ΜΠ08830003 (4 ΥΠΟΕΡΓΑ ΨΑΡΑ-ΜΕΣΤΑ - ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΜΑ ΝΛ ΧΙΟΥ - ΝΛ ΧΙΟΥ) 242.074,11ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2014ΜΠ08800002

ΣΕ145 8.477.260,00

02-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 8.477.260,00

Τομέας 3.4.1 Ενέργεια - ΑΠΕ 8.477.260,00

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ" 8.477.260,00ΥΠΗΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2017ΣΕ14510000

ΣΕ388 31.939.530,47

00-ΛΕΣΒΟΣ 8.179.851,22

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 3.400.000,00

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΑΠΛΙΤΖΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2.200.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΣΕ3880001

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΣΕ ΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1.200.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΣΕ3880008Π

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 42: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 639.851,22

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 639.851,22ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880012Π

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 2.590.000,00

Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου 2.590.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΣΕ3880003

Τομέας 3.3.1 Αγροτική Οικονομία 1.550.000,00

ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ 1.550.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880009Π

01-ΛΗΜΝΟΣ 2.250.000,00

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 450.000,00

Κρηπίδωμα στην εξωτερική πλευρά του εσωτερικού λιμενίσκου Μύρινας 450.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880023Π

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 1.800.000,00

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 1.800.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΣΕ3880006Π

02-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1.000.000,00

Τομέας 1.2.1 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 700.000,00

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 350.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880014Π

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 350.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880015Π

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 300.000,00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 300.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880004

20-ΧΙΟΣ 9.364.157,51

Τομέας 1.4.1 Διαχείριση υδάτινου δυναμικού 2.340.000,00

Δίκτυα Άρδευσης Κάμπου από Φράγμα Κόρης Γεφύρι 2.340.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΣΕ3880002

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 1.533.000,00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 333.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880010Π

Προστασία Λιμενολεκάνης του Λιμένα Βολισσού Χίου 1.200.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880024Π

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 1.100.000,00

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΑΜΗΔΙΕ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 400.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΣΕ3880003

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ 700.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΣΕ3880011Π

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 283.064,51

Προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το Ιωνικό Κολυμβητήριο 283.064,51ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880025Π

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 43: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 4.108.093,00

Αποκατάσταση του κτιρίου 04.7 του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Ταμπάκικα Σάμου 4.108.093,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΣΕ3880026Π

21-ΨΑΡΑ 1.559.700,74

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 659.700,74

Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών. 659.700,74ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880016Π

Τομέας 2.2.1 Υποδομές και Δράσεις Πολιτισμού 900.000,00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΨΑΡΩΝ 900.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ38800023

22-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 800.000,00

Τομέας 1.4.1 Διαχείριση υδάτινου δυναμικού 800.000,00

Κατασκευή ταμιευτήρα ύδρευσης στην περιοχή του οικισμού Οινουσσών 800.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880022Π

30-ΣΑΜΟΣ 5.765.821,00

Τομέας 1.2.2 Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων 555.750,00

Αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων στην παραλιακή οδό Πυθαγορείου (θέση Ρεματάκι) 555.750,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2017ΣΕ3880005

Τομέας 1.5.4 Λιμενικά Εργα 780.000,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 780.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ38800006

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 1.180.071,00

Μελέτη έργου στερέωσης – αποκατάστασης των Ι. Ναών Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και Αγίου Νικολάου και ανάδειξη του βυζαντινού κάστρου, στην περιοχή «Ποτάμι» Δ.Ε. Καρλοβασίου Δήμου Σάμου

930.071,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΣΕ3880019Π

Συντήρηση τοιχογραφιών Ναού Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγίας Σάμου 250.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2018ΣΕ3880021Π

Τομέας 2.2.3 Αθλητισμός 3.250.000,00

Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σάμου 3.250.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880018Π

31-ΙΚΑΡΙΑ 1.130.000,00

Τομέας 1.4.1 Διαχείριση υδάτινου δυναμικού 530.000,00

Αξιοποίηση υδρογεώτρησης ¨Τσουρέδο¨περιοχής Αγ Κηρύκου Δήμου Ικαρίας 530.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ38800013

Τομέας 1.5.2 Κατασκευές Οδών 600.000,00

Βελτίωση Υφιστάμενου Δρόμου Αρεθούσας- Καραβόσταμου 600.000,00ΔΗΜΟΙ - ΛΙΜ ΤΑΜΕΙΑ2018ΣΕ3880020Π

4 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 1.890.000,00

Τομέας 2.3.1 Υποδομές Εκπαίδευσης 1.890.000,00

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ

ΠΙΚΠΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

1.890.000,00ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2018ΣΕ3880007Π

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 44: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΟ 25.000,00

00-ΛΕΣΒΟΣ 25.000,00

Τομέας 2.2.2 Μουσεία - Μνημεία 25.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΛΑΦΙΩΝΑ 25.000,00ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ2016ΤΜ07

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 45: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΕΛΘ.

ΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019

ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΌ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ

2019

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2021

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2022 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017ΚΑΠ400000

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΒΑ

2018 / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ

ΑΠΗΧΗΣΗΣ

316.000,00 0,00 0,00 0,00 316.000,00 316.000,00 0,00 316.000,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2017ΚΑΠ40001ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΒΑ ΣΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 50.000,00 95.000,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2017ΚΑΠ40002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΒΑ

440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 1.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 95.000,00 95.000,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2017ΚΑΠ3200003

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

605.120,00 0,00 0,00 0,00 605.120,00 483.120,00 0,00 483.120,00 122.000,00 0,00 0,00

Προγραμματική

Σύμβαση με το Εθνικό

& Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

(ΕΚΠΑ).

2018ΚΑΠΔΙΑΠ01

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ -

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

255.060,00 68.000,00 0,00 68.000,00 187.060,00 125.000,00 0,00 125.000,00 34.000,00 28.060,00 0,00

Προγραμματική

Σύμβαση με το

Πανεπιστήμιο Κρήτης

2018ΚΑΠΔΠ05

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00

Προγραμματική

Σύμβαση με το Εθνικό

& Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

(ΕΚΠΑ).

2019ΚΑΠ3200008Δράσεις Αθλητισμού 2019 της

Π.Β.Α»200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΑ 2.069.180,00 68.000,00 0,00 68.000,00 2.001.180,00 1.183.120,00 150.000,00 1.382.120,00 306.000,00 218.060,00 95.000,00

2018 2017 ΣΥΝΟΛΑ

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 681.953,00 1.945.360,00 2.627.313,00

ΠΕ ΧΙΟΥ 425.247,00 1.237.340,00 1.662.587,00

ΠΕ ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ 299.800,00 766.300,00 1.066.100,00

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 513.000,00 251.000,00 764.000,00

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 46: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΕΡΓA KΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 2018 ΠΙΝΑΚΑΣ 14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τίτλος Έργου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΈΩΣ

31-12-18

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ

01/01/2019 = 4-7

ΚΑΤΑΤΟΜΗ 2019

ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΚΑΤΑΤΟΜΗ

2019 ΑΠΌ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

2019 = 9+10

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

2019

ΚΑΤΑΤΟΜΗ

2020

ΚΑΤΑΤΟΜΗ

2021

ΚΑΤΑΤΟΜΗ

2022

ΚΑΤΑΤΟΜΗ

2023 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017ΚΑΠ3200004

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟ - ΣΤΑΥΡΟΣ

(ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ3200019

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 75.000,00 50.000,00 75.000,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ3200001

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ

ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ -

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΕΤΟΣ

2018) 14.753,00 0,00 0,00 0,00 14.753,00 14.753,00 0,00 14.753,00 14.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ3200020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2. ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ

ΤΟΠΟΥ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΤΟΣ

2018) 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ3200001

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΕΔΑΦΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΗΣ -

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ 96.200,00 0,00 0,00 0,00 96.200,00 96.200,00 0,00 96.200,00 96.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ3200008

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 73 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 50.000,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ3200009

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΠΟΥ

ΜΥΛΩΝ ΤΗΣ 36ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 50.000,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ3200010

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΙΝΗΣ -

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00 190.000,00 0,00

2017ΚΑΠ3200001

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ,

ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ3200003

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 90.000,00 33.821,57 0,00 33.821,57 56.178,43 56.178,44 0,00 56.178,44 56.178,44 0,00 0,00

2017ΚΑΠ3200013

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ &

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 38.440,00 0,00 0,00 0,00 38.440,00 38.440,00 0,00 38.440,00 38.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

2017ΚΑΠ3200014

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 47: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

2017ΚΑΠ3200015

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00

2017ΚΑΠ3200016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΑΝΟΥΣ

ΛΗΜΝΟΥ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 82.400,00 0,00 0,00 0,00 82.400,00 82.400,00 0,00 82.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ3200018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 1.490.000,00 0,00

2017ΚΑΠ3200017

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΩΝ /

ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 100.000,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ3200002

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ

ΚΟΥΚΟΝΗΣΙ ΜΟΥΔΡΟΥ Ν. ΛΗΜΝΟΥ

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑ

ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ

ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2018ΚΑΠ3200003

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ3203200019

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

135/2017 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΤΑΠΟΔΙΟΥ ΣΤΗ

ΛΕΣΒΟ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 23.300,00 0,00 23.257,40 23.257,40 42,60 23.300,00 0,00 23.300,00 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

2018ΚΑΠ3200010 Τακτοποίηση οφειλών ΑΕΝΑΛ 210.000,00 173.710,66 0,00 173.710,66 36.289,34 36.289,34 0,00 36.289,34 36.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ3200021

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ 240.440,00 0,00 0,00 0,00 240.440,00 0,00 80.440,00 80.440,00 80.440,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

Προγραμματική Σύμβαση με

ΚΕΚΑΠΕΛ και ΠΕΔ

2018ΚΑΠ3200022

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

"ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ"

15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200005

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ179.832,60 0,00 0,00 0,00 179.832,60 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 79.832,60 0,00 0,00 0,00

ΝΈΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝ.

ΑΙΓΑΙΟΥ

2018ΚΑΠ3200006

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ XYLELLA FASTIDIOSA

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΣΒΟ ΚΑΙ ΧΙΟ

127.720,00 0,00 0,00 0,00 127.720,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 47.720,00 0,00 0,00 0,00

ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. 150.000,00

(πλεον ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ

2018ΚΑΠ3200007

Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα Στάδια

Μυτιλήνης & Καλλονής 491.561,35 0,00 0,00 0,00 491.561,35 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 150.000,00 150.000,00 186.561,35 0,00

2018ΚΑΠ3200008

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΝΑΛ205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 48: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

2018ΚΑΠ3200011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ,

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΠΟΥ

ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 28 ΚΑΙ 29

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200012

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 50.000,00 120.000,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200014

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200015

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ

ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 270.000,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200016

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΓΑΒΑΘΑΣ - ΑΡΧΑΙΑ

ΑΝΤΙΣΣΑ 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200017

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΡΕΣΣΟΥ 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00 80.000,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 100.000,00 40.000,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ3200009

Προμήθεια οργάνων καταγραφής

υδρομετρικών και μετεωρολογικών

δεδομένων για έγκαιρη προειδοποίηση 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200001

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00 0,00 266.000,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200002

Ενέργειες για την υλοποίηση του

Προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης

του δάκου της ελιάς έτους 2019 για την Π. Ε.

Λέσβου 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200003

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών

που προκλήθηκαν από κακοκαιρία στη

μεμβράνη στην Λιμνοδεξαμενή Σεδούντα

(Άνυδρου) ΔΕ Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200004

Εργασίες συντήρησης οχημάτων –

μηχανημάτων έργου της ΔΤΕ ΠΕ Λέσβου20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200005

Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση

οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΤΕ ΠΕ

Λέσβου 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200006

Διαμόρφωση οδού πρόσβασης προς το κτίριο

φροντίδας ηλικιωμένων στον Ιερό Ναό

Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου69.967,75 0,00 0,00 0,00 69.967,75 69.967,75 0,00 69.967,75 69.967,75 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2019ΚΑΠ3200007

Εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου &

Αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στη

Λιμνοδεξαμενή Σεδούντα (Άνυδρου) Ν.

Λέσβου/ Εργασίες αποφυγής κινδύνου &

αποκατάστασης βλαβών784.869,45 0,00 0,00 0,00 784.869,45 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 284.869,45 0,00 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 49: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΣΥΝΟΛΑ 10.403.484,15 207.532,23 23.257,40 230.789,63 10.172.694,53 1.886.528,53 1.005.440,00 2.891.968,53 2.829.311,14 2.442.552,60 2.409.869,45 2.396.561,35 0,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 2.396.523,38

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019 ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1.886.528,53

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019 1.945.360,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019 1.005.440,00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 509.994,85

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2018 2017 ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΌ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΠΡΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ 681.953,00 1.945.360,00 2.627.313,00 230.789,63 2.396.523,38 1.886.528,53 509.994,85

ΠΕ ΧΙΟΥ 425.247,00 1.237.340,00 1.662.587,00 0,00 1.662.587,00 416.330,00 1.246.257,00

ΠΕ ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ 299.800,00 766.300,00 1.066.100,00 7.123,80 1.058.976,20 492.880,73 566.095,47

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 513.000,00 251.000,00 764.000,00 68.000,00 696.000,00 983.120,00 -287.120,00

ΣΥΝΟΛΑ 1.920.000,00 4.200.000,00 6.120.000,00 305.913,43 5.814.086,58 3.778.859,26 2.035.227,32

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 50: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΕΛΘ.

ΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΡΓΟΥ

01/01/2019

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΌ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01-01-

2019

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΌ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2022

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2023 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 11 12 13 14

2017ΚΑΠ5000009

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-

ΚΑΡΦΑ

21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 10.000,00 11.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΦΑ

2017ΚΑΠ5000008

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Η

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ

– ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΣΙΝΙΔΙ ΜΕΧΡΙ

ΜΥΛΙΓΚΑ

55.800,00 0,00 0,00 0,00 55.800,00 20.000,00 35.800,00 55.800,00 0,00 0,00 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2017ΚΑΠ5000013

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΙΟΣ

– ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΙΟΥ –

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

689.000,00 0,00 0,00 0,00 689.000,00 689.000,00 0,00 689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ5000010

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ –

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ Δ. Ε. ΧΙΟΥ

162.326,42 0,00 0,00 0,00 162.326,42 56.330,00 53.330,00 109.660,00 52.666,42 0,00 0,00 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ)

ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

2017ΚΑΠ5000011

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ

2012 & 2016 ME ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟΥ ΕΚΠΑ

295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 45.000,00 100.000,00 0,00

2017ΚΑΠ5000012

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 15.000,00 40.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00

2017ΚΑΠ5000014

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ Ν. ΧΙΟΥ

(ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΝΕΡΟΥ)

120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 5.000,00 85.000,00 90.000,00 30.000,00 0,00 0,00

ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

2017ΚΑΠ5000015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ5000007

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΥΦΙΑ - ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΚΑΙ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ

(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ5000006ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΛΙΧΝΩΝ50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

2017ΚΑΠ5000005

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΙΟΥ

– ΒΟΛΙΣΟΥ

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 0,00

2018ΚΑΠ5000003

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ XYLELLA FASTIDIOSA

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΣΒΟ ΚΑΙ ΧΙΟ

58.280,00 0,00 0,00 0,00 58.280,00 40.000,00 0,00 40.000,00 18.280,00 0,00 0,00

ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. 150.000,00

(πλέον ΦΠΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ

2018ΚΑΠ5000004

ΦΥΤΟΧΥΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LILIACEAE ΤΩΝ

ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 31.000,00 38.000,00 0,00ΝΈΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕ ΕΚΠΑ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 51: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

2018ΚΑΠ5000005

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.

ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00

ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ5000006

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ

ΚΟΜΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ5000007ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΑΡΜΟΛΙΑ - ΚΑΛΑΜΩΤΗ - ΚΩΜΗ100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2018ΚΑΠ5000008ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΙ - ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000009ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΥ20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000010

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ,

ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

«ΚΡΟΝΟΥ».

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000011ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000012ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΜΗΣ -

ΛΙΛΙΚΑ600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000013

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ

ΝΗΣΟ ΧΙΟ

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000014ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΜΕ ΔΑΦΝΩΝΑ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000015ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000016ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ88.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ &

ΔΕΥΑΧ

2018ΚΑΠ5000017Ασφαλτόστρωση οδού Πυργίου -

Καρίντας200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 100.000,00 0,00 0,00

2018ΚΑΠ5000018Βελτίωση βατότητας οδού Ολύμποι –

Σαλάγωνα 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 250.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 4.964.406,42 0,00 0,00 0,00 4.964.406,42 1.000.330,00 911.130,00 1.911.460,00 1.549.946,42 923.000,00 580.000,00 0,00

,

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018 425.247,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019 1.237.340,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.662.587,00

ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 52: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΕΡΓA KΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ 2019 ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τίτλος Έργου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ/

ΙΣΧΥΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31/12/2018

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ

01/01/2019 (5-5.1) ΚΑΤΑΤΟΜΗ 2019

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2020 ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2022

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ

2023 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α/α 1 2 3 3.1 4 5 5.1 6 7 8 9 10 11 12

1 3071.9761.0100 2017ΚΑΠ4200016

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΗΡΑΙΟΝ

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00 49.960,00 150.000,00 100.000,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ

2 3071.9761.0100 2017ΚΑΠ4200017

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ - ΧΩΡΑ

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00 49.960,00 200.000,00 150.000,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ

3 3071.9761.0100 2017ΚΑΠ4200018

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΚΟΚΚΑΡΙ (ΡΟΓΙΑ)

446.840,00 446.840,00 0,00 0,00 0,00 40,00 96.800,00 200.000,00 150.000,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ

4 3071.9761.0100 2017ΚΑΠ4200019

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΔΡΑΚΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00 19.960,00 150.000,00 30.000,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ

5 3071.9761.0100 2017ΚΑΠ4200020

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ

6 3071.9761.0100 2017ΚΑΠ4200023

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ ΙΚΑΡΙΑΣ

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00 49.960,00 150.000,00 100.000,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ

7 3071.9779.0100 2013ΚΑΠ4200026

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΝΟΜΟΥ4146/2013

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ

ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΕΔΑ) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 μεταφορά από ΣΑΕΠ088

8 3071.9779.0100 2016ΚΑΠ4200009

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ

ΝΗΣΙΔΑ ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ 4.220,00 4.220,00 0,00 0,00 0,00 4.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 μεταφορά από ΣΑΕΠ088

9 3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200001

ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ

ΚΕΓΕ ΣΑΜΟΥ 10.595,73 10.702,75 10.595,73 0,00 10.595,73 10.595,73 0,00 0,00 0,00 0,00 μεταφορά από ΣΑΕΠ088

10 3071.9779.0100 2015ΚΑΠ4200013

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ

6.700,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200005

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΣΑΜΟΥ

49.280,35 49.280,35 49.280,35 30.000,00 19.280,35 19.280,35 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200010ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200014

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 73.160,00 73.160,00 73.160,00 0,00 73.160,00 73.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΕΚΠΑ

14 3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200015ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

100.374,37 100.374,37 100.374,37 0,00 100.374,37 40.374,37 60.000,00 0,00 0,00 0,00

15 3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (CPV:

90713000-8 & 794110008) 14.247,60 14.247,60 14.247,60 7.123,80 7.123,80 7.123,80 0,00 0,00 0,00 0,00

16 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200001

ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200002

ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΡΕΙΘΡΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 60.000,00 20.370,56 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΆ 39.629,44 €

18 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200003

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ- ΙΚΑΡΙΑΣ- ΦΟΥΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 24.800,00 24.800,00 24.800,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ

"ΔΗΜΗΤΡΑ"

19 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200004ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200005

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ -

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΔ. ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ 40.050,00 40.050,00 0,00 0,00 0,00 40.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200006

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΟΥ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200007

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΣΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΟΥ 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200008ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΕΒ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

50.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΆ 10.000,00 €

24 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200009ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΕΒ ΧΩΡΑΣ

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200010

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 53: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

26 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200011

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΌΛΠΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ ΣΤΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙ 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200012

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΩΣΤΕ Η ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΕΚΠΟΝΉΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΛΙΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΩΣ ΑΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΔΕΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ» 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΩΣΤΕ Η ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΝΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΣΑΜΟΥ 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 3071.9779.0100 2018ΚΑΠ4200014

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

ΩΣΤΕ Η ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΣΑΜΟΥ 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 3071.9779.0100 2019ΚΑΠ4200000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΛΑΜΙ" 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΕΟ ΕΡΓΟ

31 3071.9779.0100 2019ΚΑΠ4200001

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΣΤΗ ΔΤΕ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ

ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ " ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ" 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΕΟ ΕΡΓΟ

32 3071.9779.0100 2019ΚΑΠ4200002

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΕΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΑ 2.559.768,05 2.477.245,63 277.458,05 41.623,80 235.834,25 811.504,25 326.640,00 850.000,00 530.000,00 0,00ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 990.755,79

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 00 ΤΡΟΠ 2019 811.504,25

ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΕΩΣ 01-01-2019

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 54: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ

0071ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31-

12-2018

ΠΛΗΡΩΜΕ

Σ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ =

6+7

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01-

01-2019 = 5-10ΠΙΣΤΩΣΗ 2019

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΡΓΟΥ = 5-8

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΙΣΤΩΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9459 2002ΚΑΠ3200005 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ ΤΤΕ ΛΗΜΝΟΥ 171.403,08 155.098,51 155.098,51 16.304,57 16.304,57 0,00 16.304,57 16.304,57

9459 2002ΚΑΠ3200006 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 127.000,00 115.427,71 115.427,71 11.572,29 11.572,29 0,00 11.572,29 11.572,29

9459 2003ΚΑΠ3200006

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΚΑΛΟ ΛΙΜΑΝΙ-ΑΡΧΑΙΑ

ΑΝΤΙΣΣΑ ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 112.359,50 100.571,99 100.571,99 11.787,51 11.787,51 0,00 11.787,51 11.787,51

9459 2004ΚΑΠ3200005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΜΕΛΙΝΤΑΣ ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 245.000,00 237.193,17 237.193,17 7.806,83 7.806,83 0,00 7.806,83 7.806,83

9459 2008ΚΑΠ3200031

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΖΕΜΑΤΑ

Δ.Δ. ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΤΕ ΛΗΜΝΟΥ 39.200,00 35.628,65 35.628,65 3.571,35 3.571,35 0,00 3.571,35 3.571,35

9459 2008ΚΑΠ3200032

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Σ.Π ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ & ΑΓ.

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΙΑ (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ) ΤΤΕ ΛΗΜΝΟΥ 138.998,00 125.282,44 125.282,44 13.715,56 13.715,56 0,00 13.715,56 13.715,56

9459 2009ΚΑΠ3200052

ΟΦΕΙΛΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ /

ΚΑΠ, ΣΑΝΑ/3, ΣΑΕΠ088, ΣΑΕΠ 088/3 ΚΛΠ - ΚΑΛΥΨΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 1.450.409,42 1.329.678,24 1.329.678,24 120.731,18 124.359,43 0,00 120.731,18 124.359,43

9459 2011ΚΑΠ3200005

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 233.821,56 233.821,56 233.821,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 2.518.191,56 2.332.702,27 0,00 2.332.702,27 185.489,29 189.117,54 0,00 185.489,29 189.117,54

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕΠ (ΑΕ 2012ΕΠ08800000) 2.933.245,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΣΑΕΠ (ΑΕ 2012ΕΠ08800000) 2.389.203,58

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΩΝ 185.489,29

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 276.562,72

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 189.117,54ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 91.073,43

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ " (ΑΕ 2012ΕΠ08800000) / ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ

'ΌΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 09/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 55: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ / ΚΑΠ, ΣΑΝΑ/3, ΣΑΕΠ088, ΣΑΕΠ 088/3 ΚΛΠ - ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 2019

ΠΗΡΩΜΕΣ

ΩΣ 31-12-

2018

ΠΗΡΩΜΕΣ

2019

ΠΗΡΩΜΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΙΣΤΩΣΗ

2019 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 473/2013 0892 2009ΚΑΠ3200052/1ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ

(κωδικός 2009ΚΑΠ3200062) 13.482,89 13.482,89 13.482,89 0,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

2 645/2013 2009ΚΑΠ3200052/2ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΜΑ Δ. ΓΕΡΑΣ (ΤΟΚΟΙ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ κωδικός 2009ΚΑΠ3200043 ) 4.135,35 4.135,35 4.135,35 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

3 804/2013 0892 2009ΚΑΠ3200052/3ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕΠ0888 (ΛΙΜΑΝΙ ΑΓ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) 1.099,68 0,00 0,00 1.099,68 1.099,68 1.099,68ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΕΚKΡΕΜΟΤΗΤΑ 1.649,52

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4 82/2014 2009ΚΑΠ3200052/4ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕΠ0888 (ΔΡΟΜΟΣ

ΠΗΓΗΣ-ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ) 6.542,91 0,00 0,00 6.542,91 0,00ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

5 217/2014 2009ΚΑΠ3200052/5ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟΥ "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΑΣΟΥ" (κωδικός 2010ΚΑΠ3200027) 14.495,29 14.495,29 14.495,29 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

6 217/2014 2009ΚΑΠ3200052/6

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΘΕΡΜΗ−ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ−ΜΗΘΥΜΝΑ, 12ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΑΠΗ−ΧΑΛΙΚΑΣ−ΜΗΘΥΜΝΑ & 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΣΥΚΑΜΙΝΙΑ−ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΝΙΑΣ" (κωδικός 2009ΚΑΠ3200032) 28.244,49 28.244,49 28.244,49 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

7 64/2014 0892 2009ΚΑΠ3200052/7

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣ

ΑΓΡΙΛΙΑ Δ.Δ. ΒΡΙΣΑΣ Δ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ (κωδικός

2009ΚΑΠ3200080) 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΕΚKΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

8 64/2014 2009ΚΑΠ3200052/8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ (κωδικός

2009ΚΑΠ3200125) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

9 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/9

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.

ΛΕΣΒΟΥ", ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2001ΚΑΠ3200002 12.854,59 12.439,93 12.439,93 414,66 0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 88.041,08 -

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 71.166,53, υπόλοιπο

ανεκτέλεστο 6.250,92. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ

81.790,16. ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 10.623,63) ΑΝΑΛΗΨΗ

646/2016 ΑΔΑ 7ΜΠΑ7ΛΩ-8ΥΑ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

10 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/10

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ" (κωδικός

2010ΚΑΠ3200065)" 330,65 330,65 330,65 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

11 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/11

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

(κωδικός 2009ΚΑΠ3200090 )" 5.535,53 5.535,53 5.535,53 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

12 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/12

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ (κωδικός 2009ΚΑΠ3200090 )" 4.101,95 4.101,95 4.101,95 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

13 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/13

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 1ου Λογαριασμού του έργου

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΕΣΒΟΥ (Αντιπλημμυρικό έργο στην

περιοχή κέντρου υγείας της ΔΕ Καλλονής Λέσβου») » (κωδικός

2009ΚΑΠ3200028 )" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

14 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/14

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ( ΚΩΔΙΚΟΣ 2000ΚΑΠ3200012) 53.355,86 53.355,86 53.355,86 0,00 0,00ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 4.369,23 ΑΝΑΛΗΨΗ

77ΑΨ7ΛΩ-1ΘΤ/08-06-2016

15 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/15

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΗ 2Ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑ

ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (κωδικός

2009ΚΑΠ3200030) 2.710,74 2.710,74 2.710,74 0,00 0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 451.725,01 -

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 451.604,21.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ 120,80€ . Τα

2.710,74 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΚΟΥΣ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ 451.604,21€

16 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/16

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ) " (κωδικός 2007ΚΑΠ3200004 ) 11.531,58 11.531,58 11.531,58 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

17 683/2014 2009ΚΑΠ3200052/17

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 5ου και 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟΥ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ−ΑΝΤΙΣΣΑ−ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ, 15ης

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ−ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ−ΕΡΕΣΟΣ "

(κωδικός 2009ΚΑΠ3200034 ) 1.222,54 1.222,54 1.222,54 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

18 944/2014 0892 2009ΚΑΠ3200052/18

« ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΙΣΥΧΝΗ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ

ΚΥΡΙΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΣΙΚΝΙΑ & ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ (ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΡΙΣΑΣ )

ΛΕΣΒΟΥ (κωδικός 2006ΚΑΠ3200089)», 37.289,95 37.289,95 37.289,95 0,00 37.289,95 28.000,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

19 944/2014 0892 2009ΚΑΠ3200052/19

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ / ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ (κωδικός

2010ΚΑΠ3200052) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΕKΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΌ

ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ 46.000,00

20 944/2014 0892 2009ΚΑΠ3200052/20

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΓΕΡΑΣ (κωδικός

2008ΚΑΠ3200023) 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΕKΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

21 2009ΚΑΠ3200052/21ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΚ 2011ΚΑΠ3200006) 22.363,64 22.363,64 22.363,64 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

22 2009ΚΑΠ3200052/22

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( Β ΦΑΣΗ) (ΠΚ

2011ΚΑΠ3200006) 38.239,46 38.239,46 38.239,46 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

23 2009ΚΑΠ3200052/23ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΚ 2010ΚΑΠ3200015) 9.580,24 9.580,24 9.580,24 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

24 0892 2009ΚΑΠ3200052/24EOT ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ WORLD

TRAVEL MARKET ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟ 2012 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 3.463,03 6.500,00ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΕKΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

25 2009ΚΑΠ3200052/25

7ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

:«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΥ» (

ΠΚ 2009ΚΑΠ3200105)

4.955,16 0,00 0,00 4.955,16 4.955,16ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

26 2009ΚΑΠ3200052/26

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.154,30 0,00 0,00 1.154,30 1.154,30 1.154,30 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

27 2009ΚΑΠ3200052/27

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΗ 2Ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑ

ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (κωδικός

2009ΚΑΠ3200030) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 451.725,01 -

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 451.604,21.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ 120,80€ . Τα

1.509,71 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΚΟΥΣ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ 451.604,21€

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΟ

28 2009ΚΑΠ3200052/28

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΚ

2011ΚΑΠ3200006)" ΚΑΙ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΚ

2010ΚΑΠ3200015)" ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

29 2009ΚΑΠ3200052/29

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 1ου,

2ου και 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ ΚΩΔ.2014ΚΑΠ3200001" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ΟΧΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΟ

30ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΜΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΟ

31

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΒΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1271/2016 ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕφΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΟ

32

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 36ης

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΙΝΗ»" 72.000,00 43.084,13 43.084,13 28.915,87 72.000,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ 363.326,80 305.144,22 0,00 305.144,22 58.182,58 119.962,12 45.353,98

ΕΡΓΟ 2009ΚΑΠ3200052

ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ΠΡΟΤΑΣΗ) 119.962,12

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 119.962,12

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2009ΚΑΠ3200052 ( 2009ΚΑΠ.457)

'ΌΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 09/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 56: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΑΣ

Τίτλος Έργου ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΩΣ

31/12/2018

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2019 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗ 2019 ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 2012ΥΠΕΣ320004 Διάφορα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ 2012 ΣΤΗ ΝΗΣΟ

ΛΕΣΒΟ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 0,00 0,00 129.185,00 0,00 0,00 0,00 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ

2 2012ΥΠΕΣ320001 Συγκοινωνίες

Εργασίες αποκατάστασης ζημειών από Πολιτική Προστασία

(άρση καταπτώσεων- καθαρισμοί χειμάρρων κλπ)

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 185.618,84 185.618,84 4.976,21 0,00 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

3 2012ΥΠΕΣ320002 Συγκοινωνίες

Αποκατάσταση & ανακατασκευή ζημιών που προκλήθηκαν από

πλημμύρες σε υποδομές της νήσου Λέσβου

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 105.118,68 105.118,68 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

4 2012ΥΠΕΣ320003 Συγκοινωνίες Αποκατάσταση βατότητας επαρχ. Οδού Πελόπης - Νάπης

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 73.869,87 73.869,87 1.231,40 0,00 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

5 2016ΥΠΕΣ0550001 Περιβάάλλον

Ενέργειες αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης

Ιουλίου 2016 και της 26ης Αυγούστου στη Νήσο Χίο και

εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την

περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών

καταστροφών

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΑΚΟ 99.192,25 99.192,25 807,75 0,00 0,00 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ

ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 463.799,64 0,00 463.799,64 136.200,36 0,00 0,00 0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΊΝΑΙ 4.976,21

ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 27/12/2012-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 100.000,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2017 0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 100.000,00

100.000,00

675.000,00

'ΌΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 09/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ

ΥΠΟΕΡΓA ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2003ΣΕ05500005 (ΥΠ.ΕΣ. Δ. Δ. Α. ΣΑΕ 055) : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

6

129.185,00

190.595,05

105.118,68

75.101,27

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 57: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΜΕΧΡΙ

31/12/18

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΤΗΝ

1/1/2019

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ 2019 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2013ΥΠΑΙΓ32001 ΛΕΣ-ΛΗΜ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 17.989,65 0,00 17.989,65 0,00 17.989,65 0,00 17.989,65

2 2014ΥΠΑΙΓ32001 ΛΕΣ-ΛΗΜΚΑΛΥΨΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00

3 2008ΣΕ03300000 ΣΑΜΟΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛIEYTIKOY

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ν

ΣΑΜΟΥ

ΔΤΕ ΠΕ

ΣΑΜΟΥ 647.666,08 599.602,02 48.064,06 599.602,02 48.064.06 0,00 0,00

4 2013ΣΕ03300000 ΣΑΜΟΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ν.

ΣΑΜΟΥ (Β' ΦΑΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ)

ΔΤΕ ΠΕ

ΣΑΜΟΥ 315.338,91 315.338,91 0,00 315.338,91 0,00 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 984.694,64 914.940,93 69.753,71 0,00 914.940,93 21.689,65 0,00 21.689,65

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 21.689,65

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2017 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2018 21.689,65

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2018 21.689,65

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,00

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΣΑΕ 033 Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 58: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

A/A ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΜΕΧΡΙ

31.12.2018

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΤΗΝ

1.1.2019

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ 2019

εκτός Τα.Υ.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2019

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 15114110001

ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΚΜ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 70.000,00 45.272,91 0,00 45.272,91 24.727,09 24.727,09 0,00 24.727,09

70.000,00 45.272,91 0,00 45.272,91 24.727,09 24.727,09 0,00 24.727,09

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016 70.000,00

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2017 24.727,09

ΣΥΝΟΛΟ ΤΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

201624.727,09

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 2017 24.727,09

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 24.727,09

ΣΥΝΟΛΟ

'ΌΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 09/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 59: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΟΠΣ: 5029563

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣ

ΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ

Σ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ

ΕΙΣΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΠΌ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΩΣ

31.12.2018

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Π.2019 εκτός

Τα.Υ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣ

1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11 12 13

12018ΣΕ09380

053ΕΡΓΟ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ΚΣ

ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΚΜ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ688.529,60 0,00 688.529,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12018ΣΕ09380

053.1ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΤΡΟΦΙΜΑ -

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΚΜ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ539.600,00 0,00 539.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22018ΣΕ09380

053.2

ΥΠΟΕΡΓΟ

02

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ (5%)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΚΜ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ26.980,00 0,00 26.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.32018ΣΕ09380

053.3

ΥΠΟΕΡΓΟ

03

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

ΜΕΤΡΑ (5%)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΚΜ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ26.980,00 0,00 26.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.42018ΣΕ09380

053.4

ΥΠΟΕΡΓΟ

04

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΚΜ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ86.336,00 0,00 86.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.52018ΣΕ09380

053.5

ΥΠΟΕΡΓΟ

05

Διοικητικές Δαπάνες (5%)

Αποκεντρωμένων Προμηθειών

ΔΚΜ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ4.316,80 0,00 4.316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.62018ΣΕ09380

053.6

ΥΠΟΕΡΓΟ

06

Συνοδευτικά μέτρα (5%)

Αποκεντρωμένων Προμηθειών

ΔΚΜ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ4.316,80 0,00 4.316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

688.529,60 0,00 688.529,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 0,00

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019 0,00

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 2019 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 2019 0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΕ 093/8 ΤΕΒΑ

ΣΥΝΟΛΑ

'ΌΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 09/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 60: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΕΡΓΑ ΚΑΠ - ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ / ΚΑΠ , ΣΑΝΑ 3 ΚΛΠ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΠ

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ KAE

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙΚ. ΕΠ.

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ

ΠΗΡΩΜΕΣ

ΜΕΧΡΙ 31/12/2018 ΠΗΡΩΜΕΣ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1/1/2019 = (6) -

(9)

ΠΙΣΤΩΣΗ

2019

ΠΙΣΤΩΣΗ

2020 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

"ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΚΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ" (ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΌ

2006ΚΑΠ3200002) 720/2013

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 4.640,00 0,00 0,00 0,00 4.640,00 4.640,00 0,00 4.640,00

2

Εξόφληση υποχρεώσεων προς δικηγόρους που περιλαμβάνονται στον

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ παρακατάθεσης αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις που έγιναν για το έργο «Αξιοποίηση

Ταμιευτήρα Ερεσού Ν. Λέσβου» 1000/2013 ΟΦΕΙΛΗ 908,16 0,00 0,00 0,00 908,16 908,16 0,00

3

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 5ου

ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ −

ΠΑΠΠΑΔΟΣ − ΠΛΩΜΑΡΙ", ΚΑΠ ΜΕ

ΚΩΔΙΚΟ 2009ΚΑΠ3200030, 213/2014

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 314,21 0,00 0,00 0,00 314,21 314,21 0,00 314,21

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ 451.725,01 -

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 451.604,21.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ 120,80€ .

Τα 314,21 ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ

451.604,21€

4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 0892 804/2013 ΟΦΕΙΛΗ 3.579,24 0,00 0,00 0,00 3.579,24 3.579,24 0,00 3.579,24

ΜΗ KANONIKH

ΔΑΠΑΝΗ KAE 0892ΣΥΝΟΛΟ 0,00 9.441,61 0,00 0,00 0,00 9.441,61 9.441,61 0,00 8.533,45

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 9.441,61

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 9.441,61

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,00

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 61: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ` ΠΙΝΑΚΑΣ 16

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΩΣ 31/12/2018

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΤΗΝ

1/1/2019

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ

2019 ΠΙΣΤΩΣΗ 2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙ

Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2012ΟΣΚ3200003 9482

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Π.Σ. ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

KAI ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1 2013ΟΣΚ3200002 Ο892

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΡΕΣΟΥ/2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΡΕΣΟΥ ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 70.765,48 0,00 0,00 0,00 70.765,48 70.765,48 0,00 53.700,00

ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 100.765,48 0,00 0,00 0,00 100.765,48 100.765,48 0,00 53.700,00ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2019ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2019ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΟΣΚ / ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

102.088,42100.765,48

1.322,94

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 62: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΜΕΧΡΙ 31/12/19

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ

1/1/2019 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014ΤΕΟ320000

1 ΛΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΗ) / 2014 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. 98.822,07 98.822,07 0,00 98.822,07 0,00 0,002018ΤΕΟ320000

1 ΛΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΗ) / 2018 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. 21.964,14 0,00 0,00 0,00 21.964,14 21.964,14 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 120.786,21 98.822,07 0,00 98.822,07 21.964,14 21.964,14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΕΟ 0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019 21.964,14

ΣΥΝΟΛΟ 21.964,14

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2019 21.964,14

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,00

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΤΕΟ / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 63: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡ/ΚΗ

ΕΝΟΤ. ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΜΕΧΡΙ 31-12-

18

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ

1/1/2019 = 6-10 ΠΙΣΤΩΣΗ 2019

ΠΙΣΤΩΣΗ

2020

ΠΙΣΤΩΣΗ

2021

ΠΙΣΤΩΣΗ

2022

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 17

1 0.454 ΛΕΣ 9919

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 15.000,00 5.534,82 0,00 5.534,82 9.465,18 9.465,18 0,00 9.465,18

2 0.475 ΛΕΣ

ΟΟ71.9779.0

001

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΑΠΑΔΟΥ ΓΕΡΑΣ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 5.000,00 65.000,00 0,00 70.000,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ

ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ Ι.Μ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

3 0.446 ΛΕΣ 0892 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4 0.2016ΤΜ24 ΛΕΣ 9761

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ

ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΔΝΣΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Σ 10.920,00 6.930,00 0,00 6.930,00 3.990,00 3.990,00 0,00 0,00 3.990,00

ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5 0.2016ΤΜ12 ΛΕΣ 9762

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ

ΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΣΑΡΚΑ

ΤΩΝ ΧΑΒΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΔΝΣΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Σ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00

6

01.2016ΤΜ0

2 ΛΕΣ 1390 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 ΠΟΕ

7 0.2016ΤΜ07 ΛΕΣ 9762

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΦΙΩΝΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ

Ν ΛΕΣΒΟΥ 25.000,00 7.900,00 0,00 7.900,00 17.100,00 17.100,00 0,00 0,00 17.100,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ

ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ Ι.Μ.ΜΗΘΥΜΝΗΣ

8 0.2016ΤΜ09 ΛΕΣ 9779

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ

Ν ΛΕΣΒΟΥ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ

ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

9 0.2016ΤΜ11 ΛΕΣ 9779

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΡΕΣΣΟΥ / 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΣΟΥ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 8.092,85 0,00 0,00 0,00 8.092,85 8.092,85 0,00 0,00 8.092,85

ΟΦΕΙΛΗ - ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΟΣΚ

10

01.2016TM0

1 ΛΗΜΝ 9779 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

11

02.2016ΤΜ0

1

ΑΓ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙ

ΟΣ 9779 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

12

02.2016ΤΜ0

2

ΑΓ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙ

ΟΣ 9779 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 500,00 34.000,00 30.500,00 65.000,00

13 0.2017ΤΜ03 ΛΕΣ 9725

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 85.000,00 75.909,39 0,00 75.909,39 9.090,61 9.090,61 0,00 0,00 9.090,61

14 ΤΜΟ102 ΛΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 500,00 1.500,00 59.000,00 79.000,00 140.000,00

15 0.2017ΤΜ04 ΛΕΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

16 0.2018ΤΜ05 ΛΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΤΕ Π. Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 16.600,00 1.178,00 0,00 1.178,00 15.422,00 15.422,00 0,00 0,00 0,00 15.422,00

17 0.2017ΤΜ05 ΛΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΤΕ Π. Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 6.500,00 6.007,41 0,00 6.007,41 492,59 492,59 0,00 492,59

18 ΛΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΛΟΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΣΑΡΛΙΤΖΑ" ΣΤΗ

ΘΕΡΜΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ 15.000,00 14.700,00 14.700,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 0071 Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 64: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

19 ΛΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΣΑΡΛΙΤΖΑ" ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ 15.000,00 14.700,00 14.700,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

20 ΛΕΣ 12000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ &

ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

21 0.2017ΤΜ16 ΛΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ INTERREG -

MEDNICE ΠΒΑ 129.500,00 30.806,02 0,00 30.806,02 98.693,98 98.693,98 0,00 0,00 0,00 98.693,98

22 0.2017TM22 ΛΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ INTERREG -

ISLANDS OF INNOVATION ΠΒΑ 199.600,00 43.217,43 0,00 43.217,43 156.382,57 100.000,00 56.382,57 0,00 0,00 156.382,57

23 ΛΕΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΛΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΟΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β.Α.

(Β ΦΑΣΗ)". ΠΒΑ 9.629,74 0,00 0,00 0,00 9.629,74 9.629,74 0,00 0,00 0,00 9.629,74 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΈΟ ΕΡΓΟ

24 ΛΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΒΑ 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 1.000,00 69.000,00 0,00 0,00 70.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ

25 ΛΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ς

ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΥΜΚΟ -

ΑΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΒΑ 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ (Π.Σ. ΜΕ Ι.Μ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

26 0.2018ΤΜ01 ΛΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ς

ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΒΑ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

ΝΕΟ ΕΡΓΟ (Π.Σ. ΜΕ Ι.Μ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

27 ΛΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΤΕ ΠΕ

ΛΕΣΒΟΥ ΠΒΑ 15.700,00 7.999,88 0,00 7.999,88 7.700,12 4.000,00 3.700,12 0,00 0,00 7.700,12

28 0.2018ΤΜ04 ΛΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΒΑ ΠΒΑ 24.738,00 0,00 0,00 0,00 24.738,00 24.738,00 0,00 0,00 0,00 24.738,00

29 0.2018ΤΜ07 ΛΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ

ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2018-2020 ΠΒΑ 14.204,00 0,00 0,00 0,00 14.204,00 3.180,00 6.572,00 4.452,00 0,00 14.204,00

ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

30 0.2018ΤΜ08 ΛΕΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΒΑ 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

31 ΛΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ17025:2017 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΒΑ 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

32 ΛΕΣ

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΝ 1367-02 ΠΒΑ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 1.111.384,59 219.882,95 0,00 219.882,95 891.501,64 442.394,95 276.154,69 93.952,00 79.000,00 891.501,64

441.509,66

442.394,95

ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΌΠΩΣ ΑΥΤΉ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΠ 2897/22/24-01-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2018 ΤΕΛΩΝ Φ. 0071

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 201

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 65: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019

ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΌ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ

2019 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

ΕΓΟ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

ΝΈΟ ΕΡΓΟ

2017-9771.1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ -

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

ΝΈΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

2017-9771.2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ -

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ /

ΑΠΑΛΩΤΡΙΩΣΕΙΣ

250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00

ΝΈΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

2017-9771.3

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ -

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ /

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ

50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

ΝΈΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

2017-9771.4

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ -

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ/

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 100.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

ΝΈΟ ΥΠΟΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΑ 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΑ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 66: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΕΡΓA KΑΠ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 16

ΚΑΕ εξόδου Φορέα 3071 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τίτλος Έργου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΈΩΣ 31-12-

18

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΈΩΣ 31-12-2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ

01/01/2019

ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΑΠΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2019 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3071.9779.0100 2015ΚΑΠ4200010

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

¨PREMARPOL" 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

3071.9779.0100 2015ΚΑΠ4200013 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00

3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200005

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ

ΣΑΜΟΥ 49.280,35 29.504,67 29.504,67 19.775,68 19.778,68 ΑΥΞΗΣΗ Π.Υ 6.291,96

3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200009

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΑΜΟΥ 57.330,00 57.233,36 57.233,36 96,64 96,64

3071.9779.0100 2017ΚΑΠ4200010

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΩΝ 180.510,35 86.738,03 0,00 86.738,03 93.772,32 93.775,32

307.197.790.100 2016ΚΑΠ4200005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ

(*) 2.002.639,25 242.224,17 242.224,17 1.760.415,08 250.000,00

Ο Π/Υ περιλαμβάνει τα ποσά της

απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου αρ. απ. 70 / 11-4-13 το

ποσό των 192.042,93 (47.600,28€ +

144.442,65) και δικαστικά έξοδα 1.900€

και 1.840,00€

307.108.930.001

2017ΚΑΠ4200100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1626/2016 23.955,51

22.292,44 22.292,44 1.663,07 1.663,07

ΑΠ 1626/2016, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ,

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΘΑΜΑ 1970

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.183.149,60 328.962,20 0,00 328.962,20 1.854.187,40 343.775,32

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016 246.014,48

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017 0,00 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚ. ΑΠΟΦ. 250.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 246.014,48

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒ 31/2017 125.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 371.014,48

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 277.239,16

'ΌΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2019 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78
Page 67: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 · 2019-04-16 · 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 04 Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΚΑΠ ΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΣΑΕΠ 088 ΚΑΠ ΣΑΕΠ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΑΕΠ 088 2009ΚΑΠ3200052

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΣΑΕ 055 ΥΠΕΣ τροπ00 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΥΠ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΕ033

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΣΑΕ 0938 ΑΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΤΑΜ ΥΠ ΚΑΠ ΠΕΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΟΣΚ ΠΕΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΤΕΟ ΠΕΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΤΕΛΗ ΠΕΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΤΑΜ ΥΠΟΛ ΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78