F v kopalnicah PhotoShop - Fotog - e-Fotografija digitalne temnice - raŁunalnika PhotoShop - ......

download F v kopalnicah PhotoShop - Fotog - e-Fotografija digitalne temnice - raŁunalnika PhotoShop - ... veŁ kot 2000 izvodov nikoli ne bi pri„lo med fotografe. ... takrat bo nastopil

of 17

 • date post

  13-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of F v kopalnicah PhotoShop - Fotog - e-Fotografija digitalne temnice - raŁunalnika PhotoShop - ......

 • Takna digitalna kamerauporabnost storitve e

  povea, saj lahkoposnetke prijetnih

  trenutkov ali pomembnihdogodkov e naslednji

  trenutek poljemo naelektronski naslov ali

  drug mobilnik.

  Spoznavajte svojo fotografsko opremo in celotno digitalnotehniko, ki omogoa kreativno spreminjati fotografijo.Zato v digitalni fotografiji fotograf razmilja digitalno.e v fazi iskanja motiva razmiljajte,kaj boste lahko v nadaljnji obdelavislike popravili, dodali ali odvzeli.

  e - Foto g ra f i j aRevija za digitalno fotografsko izobraevanje september - oktober 2002 letnik 1 t.2IZVOD JE BREZPLAEN!

  Digitalno v F1

  Foto nateaj - AQUAPACK

  Vasih smo imeli svoje domae temnice v kopalnicah in lopah. Zdaj jo imamo na svoji delovni mizi.

  Fotografija

  Spoznavajte svojo fotografsko opremo in celotno digitalnotehniko, ki omogoa kreativno spreminjati fotografijo.Zato v digitalni fotografiji fotograf razmilja digitalno.e v fazi iskanja motiva razmiljajte,kaj boste lahko v nadaljnji obdelavislike popravili, dodali ali odvzeli.

  iz digitalne temnice - raunalnika

  PhotoShop -delavnica I. del

  Doba kemije v fotografiji sekonuje. Svet elektrinihsignalov zamenjuje keminoreakcijo po ekspoziciji in stem skrivnost latentne slikena filmu. Kemini proces sebo obdral samo e pri izpisufotografije na papir zbarvami v tiskalniku, zuporabo termosublima-cijskih tiskalnikov in nekajasa e v folaboratorijih, kjerbo svetloba e sproalakemino reakcijo nasvetlobno obutljivi emulziji.ez nekaj let bodo tudifotolaboratoriji keminipostopek opuali.Zastavica je padla. Kemija, ADIJO! Vsi ki si elite fotografije na trdnem

  mediju papirju, imate v digitalnitehniki ve monosti. Katero izbrati!

  Osvetliti ali iztiskati?

  MMS in fotografija

  Preizkusimodigitalne kamere

  e pred nakupom

  Preizkusimodigitalne kamere

  e pred nakupom

  Foto nasveti

  SkenerjiVsi fotografi e nisozadovoljni s cenovnodosegljivimidigitalnimikamerami,bolje soe predrage,v arhivu pa imajomnoico filmov.

 • Pustimo se presenetiti in digitalni izziv prepuamo bralcem. Verjamem, da si to elijo takoPustimo se presenetiti in digitalni izziv prepuamo bralcem. Verjamem, da si to elijo takoPustimo se presenetiti in digitalni izziv prepuamo bralcem. Verjamem, da si to elijo takoPustimo se presenetiti in digitalni izziv prepuamo bralcem. Verjamem, da si to elijo takoPustimo se presenetiti in digitalni izziv prepuamo bralcem. Verjamem, da si to elijo takouporabniki fotografske opreme kot ponudniki!uporabniki fotografske opreme kot ponudniki!uporabniki fotografske opreme kot ponudniki!uporabniki fotografske opreme kot ponudniki!uporabniki fotografske opreme kot ponudniki!Tako sem zapisal v prvi tevilki na koncu uvodnika. In res je bilo preseneenje popolno e nazaetku, ko so bile zalonike skrbi na vrhuncu. Ob 8.00 sem v tiskarni dvignil 10.000 izvodov.Ob 17.00 sem oglaevalcem, fotolabolatorijem in prijateljem oddal zadnje izvode. Njim semprepustil skrb za razdelitev. Toda e po nekaj dneh je kljub 10.000 natiskanim izvodom revijezmanjkalo za vse zainteresirane. Vsem, ki vas zanima, kako se na revijo naroiti, pa nistevpraali prek telefona ali e-naslova, sporoam, da se na revijo ni mono naroiti. Dobite jolahko samo v blinji fototrgovini ali labolatoriju, seveda e toliko dela z digitalno fotografijo, daje zanimiv za ponudnike opreme. Naslednja izzide zadnji teden v novembruNaslednja izzide zadnji teden v novembruNaslednja izzide zadnji teden v novembruNaslednja izzide zadnji teden v novembruNaslednja izzide zadnji teden v novembru. S tematiko bopravi izziv za praznini (decemberski) foto nakup. Od foto papirja, filtrov, spominskih kartic,baterij, foto kamer, raunalnikov, skenerjev, programov, tiskalnikov... Samo obkroili bosteeljeno in postavili na vidno mesto boiku ali dedku mrazu, karkoli e imate.Zavedam se, in to sem predvideval e prej, da je tako veliko povpraevanje le zato, ker je revijabrezplana. Dobra vsebina omogoa samo pridobitev sponzorjev za pokritje strokov. e bi bilanjena cena samo 100 tolarjev, ve kot 2000 izvodov nikoli ne bi prilo med fotografe. Namenraziriti digitalno tehnologijo med mnoico je uspel. In to bom poel tudi v prihodnje. Zakaj najbi pisal v raunalnike revije, resne fotografske tako ali tako sploh ni, ko pa lanek o digitalnifotografiji prebere priblino 500 bralcev. Slovenija je premajhna, da bi lahko s plaljivo revijoosveali veje tevilo bralcev, ki jih tehnologija zanima.Kar sem napovedal e v prejnjem uvodu, namre da je ele sedaj as izobraevati fotografe odigitalni tehnologiji, sem se preprial na dopustu. V petnajstih dneh sem kljub poklicnideformaciji po opazovanju fotografske opreme zapazil samo tri fotografe z digitalno kamero indva z digitalno video kamero. Vsi drugi so uporabljali e predpotopno fotografsko in videoopremo. S tem opazovanjem sem si najlaje predstavljal lepe ase za prodajo digitalne tehnike,ki so pred nami. Ko bo odpovedal popotnikov Zenit ali Minolta 7000, takrat bo nastopil as zanakup digitalne tehnike. Kot v razvitem svetu tudi k nam poasi prihajajo medeni asi zaprodajo fotografskih kamer. Ponudbe je ogromno. Tudi cene pri nas so izenaene s cenami vtujini.Na Japonskem samo e butine fotografske trgovine prodajajo analogne kompaktne kamere. VZDA so v mesecu juliju sporoili, da je 50 odstotkov prodanih fotografskih kamer e digitalnih.Canon, eden izmed vodilnih ponudnikov foto opreme, predvideva, da bo v celi proizvodnji vsredini leta 2003 digitalna proizvodnja veja od analogne. Njihove tudije so pokazale, da zdigitalno kamero fotografira najmanj petkrat ve uporabnikov kot z analogno; osvetlijo alinatisnejo pa le vsako etrto digitalno fotografijo. V razvitem svetu na vse to vplivajo monostiprenosa fotografij po svetovnem spletu in njihovega shranjevanja na disk v raunalniku. Prav toje prva tema v nai reviji. e elite shraniti fotografije v svoj fotoalbum, uporabljajte film infotolaboratorij. Takoj ko prinete fotografirati z digitalno kamero, se vam slike prinejo zgubljatipo direktorijih v raunalniku ali na CD-jih. Preprosto povedano - e niste redoljub, tisoevposnetih fotografij ne boste ve nali. Zmenjava je lahko popolna. Pa, e vedno smo vajenidrati sliko v rokah.

  Bes

  eda

  ured

  nika

  Analogno ali Digitalno?To ni ve vpraanje. Tudi najbolj zagrizeni nasprotniki e vsajmalo razmiljate digitalno. Zavedate se, da se tej tehnologijiez nekaj asa ne boste mogli izogniti!

  E - FOTOGRAFIJAE - FOTOGRAFIJAE - FOTOGRAFIJAE - FOTOGRAFIJAE - FOTOGRAFIJAje revija za digitalno fotografsko izobraevanje.Izdajatelj in zalonik: Image&Co., ineniring, d.o.o.,Berieva 8b, 1260 Lj - Polje. Tel.: 01 529 11 44,Fax: 01 529 11 46, e-mail: mato.image@siol.net;Urednik: Matja Intihar.Trenje oglasnega prostora: DADA trade d.o.o.,Ljubljana, Tel.: 01 511 46 17, Fax: 01 511 46 18,e-mail: dada@siol.net.Tisk: Delo - Tisk asopisov in revij d.d.,Dunajska 5, Ljubljana.Naklada 10.000 izvodov; brezplano.

  e-fotografija september-oktober 2002 3e-fotografija september-oktober 2002 3e-fotografija september-oktober 2002 3e-fotografija september-oktober 2002 3e-fotografija september-oktober 2002 3

  Digitalni avtoportet!

  Pa tudi raunalnika in dostopa do spleta e nima vsaka slovenska druina.Kodak napoveduje, da se v nerazvitem svetu kaejo novi dobiki. Filmu se tam as e neizteka. V Indiji in na Kitajskem ele vsaka peta druina premore fotokamero. Pocenikamere in film bodo novim uporabnikom omogoili prvi stik v s sliko. Kodak in Fujiprenaata kemino tehnologijo k njim in staro znanje bosta e vedno trila z dobikom.Tako tudi fotografi spoznavamo, kje prevladuje visoka tehnologija in stremenje za hitrimidobiki, kje pa se svet e vrti poasi. e na Japonskem in v ZDA e prodajo ve digitalnihkamer kot analognih, bo razviti del Evrope podobno objavil na letonji Photokini konecseptembra.Mi smo e krepko na zaetku. Predvidevajo, da bodo letos v Sloveniji prodali 15.000digitalnih kamer. Tudi revija e-Fotografija pomaga dvigovati tevilke in naslednje leto bos padanjem cen digitalne opreme tehnologija dosegljiva veini fotografov. Fotografijakot dejavnost ali izrazna vrednost s tem e bolj izgublja na pomenu. Vsak lastnik opremez digitalnim zajemom slike je e lahko foto strokovnjak in umetnik. Vi pritisnite nasproilec, vse drugo opravimo mi! je bilo Kodakovo geslo leta 1888. V letu 2002 vselahko opravite sami. Seveda, e si lahko privoite toliko kot fotografi v letu 1888, ko sose odloali za nakup Kodakovih boks kamer s svitkom filma.

  Lastnikom fotografskih laboratorijevLastnikom fotografskih laboratorijevLastnikom fotografskih laboratorijevLastnikom fotografskih laboratorijevLastnikom fotografskih laboratorijevNajve vpraanj ste poslali glede poiljanja revijena domai naslov in sporoali potrebe po veizvodih za svoje poslovalnice.Revije ne poiljam posameznikom in tudi v bodoejo bodo dobili samo oglaevalci. Ti pa sozainteresirani, da jih razdeljujejo poslovalnice,ki e delujejo v digitalni tehniki. Zato jenajverjetneje, da boste na mestu, kjer ste dobiliprvo revijo, dobili tudi naslednje.Vesel pa sem podatkov o tem, kje je potreba poizvodih veja ali kje je sploh niste dobili. Lepoprosim, e mi te informacije sporoite.Obstaja tudi monost, da revijo v elektronskiobliki (PDF zapisu) poljem na va e-naslov.Predstavljena je e na elektronskem naslovufotostik.com. Na svojih straneh jo lahkopredstavite tudi vi. Tako jih lahko strankeneposredno z vaih strani prenesejo v svojeraunalnike. Datoteko se da tudi iztiskati.Za vsa vpraanja, ideje in dobronamerne kritikesem vedno dosegljiv po telefonu ali e-naslovu.

  NajavaNajavaNajavaNajavaNajava10. oktobra bo izla posebna izdaja Novosti izNovosti izNovosti izNovosti izNovosti izPhotokinePhotokinePhotokinePhotokinePhotokine. V njej bodo predstavljene vse glavnenovosti, s katerimi se bomo spoznali na sejmu.Vablj