Biblia Noe 09 Στρατός

download Biblia Noe 09 Στρατός

of 16

Embed Size (px)

Transcript of Biblia Noe 09 Στρατός

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  1/16

  ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

  Α /Α  ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

  1.

  ΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

   Αντγος ε.α Ελευθέριος Σταµάτης 

  Εκδόσεις «∆ΕΣΜΟΣ»

  -

  2. ΠΟΛΕΜΟΣ  LAWERS FREEDMANEK∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

  2001

  3.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΥΕΘΑ  - 1999

  4.

  ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 21Ο 

   ΑΙΩΝΑ ΕΠΥΕΘΑ  - 2001

  5.ΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΘΑΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «K.TOYΡΙΚΗ»

  -

  6.ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

  ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΕΜΝΟΝΤΑΙ 

  ΝΙΚΟΣ Π.

  ΧΥ∆ΗΡΟΓΛΟΥ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΠΕΛΑΣΓΟΣ»2005

  7. ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ  Β. Κ. ΦΟΥΣΚΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΠΟΙΟΤΗΤΑ»2003

  8.Η  ΑΜΥΝΤΙΚΗ  ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 

  ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ»

  2001

  9.ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟΝ 

  21Ο  ΑΙΩΝΑ ΣΤΕΛΙΟΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΣΤΙΑ 

  Ι.∆. ΚΟΛΛΑΡΟΥ &ΣΙΑ  ΑΕ.

  1988

  10.ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

  ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

  2005

  11.2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

  ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο  ΑΙΩΝΑ ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΙΒΑΣ 

  ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΣΤΑΛΙΑ»2006

  12.∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΧΗΣ ε.α. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

  ΚΑΛΛΙΝΟΣ - 2006

  13. ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΪΜΑΡΗΣ

   ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν.

  ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2002

  14.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 21Ο  ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η 

   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.

  ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝ»

  -

  15.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (5Η 

  ΕΚ∆ΟΣΗ)

  ΘΑΝΟΣ Π. ΝΤΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ  Α.

  ΠΡΟΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «K.TOYΡΙΚΗ»

  1999

  16. ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  GR. BERRIDGEΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «Κ. ΤΟΥΡΙΚΗ»2007

  17. ΚΟΣΣΟΒΟ- ΑΝΑΦΛΕΞΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΚΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»1999

  18.  ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΠΥΕΘΑ  -

  19.Ο ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

  ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΘΑΝΟΣ Π. ΝΤΟΚΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «K.TOYΡΙΚΗ»

  2001

  20.∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

  ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2Η ΕΚ∆ΟΣΗ)ΧΑΡ. Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

  «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»

  1996

  21. Ο ∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ VICTOR DAVIS

  HANSON

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «K.TOYΡΙΚΗ» -

  22.Η Ι∆ΙΟΦΥΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ 

  ΜΕΓΑΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.FULLER, JOHN

  FREDERICK CHARLES- -

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  2/16

  23.

  Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 411-362 Π.Χ.

  HUTCHINSON,GODFREY

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΙΩΛΚΟΣ»

  2008

  24.ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 6ΟΣ-

  11ΟΣ  ΑΙΩΝΑΣ.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΠΟΙΟΤΗΤΑ»2001

  25.

  ΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΚΙΑΒΕΛΛΙ 

  ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ.PETER PETER

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΤΟΥΡΙΚΗΣ»

  2004

  26.

  MASTER OF WAR: CLASSICALSTRATEGIC THOUGHT. (THIRD,

  REVISED ANT EXPANDED EDITION).HANDEL MICHAEL

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «FRANKCASS» LONDON

  2002

  27.THE MAKING OF STRATEGY: RULERS,

  STATES, ANT WAR,

  BERNSTEIN, ALVIN,KNOX, MACGREGOR

  ΚΑΙ MURRAY,WILLIAMSON

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «CAMBRIDGEUNIVERSITY

  PRESS»

  1996

  28. MODERN STRATEGY. GRAY COLIN

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «OXFORD

  UNIVERSITY

  PRESS»

  1999

  29.

  STRATEGY: THE LOGIC OF WAR ANTPEACE. (REVISED ANT ENLARGED

  EDITION).LUTTWAK, EDWARD

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «HARVARDUNIVERSITY

  PRESS»

  2002

  ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

  Α /Α  ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

  1.

  ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ - ΕΝΑΣ ΕΦΕ∆ΡΟΣ  ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ 

  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ 1946-1950

  Εφ. Ανθλγός  Αλέξανδρος Κάντζας 

  - -

  2. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Μ.

   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 2300 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Νίκος ∆ανηϊλίδης 

  Εκδόσεις «ΜΙΛΗΤΟΣ»

  -

  3.ΣΟΥΛΙ - ΚΑΤΑΤΩΓΗ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ -ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

  ∆ρ. Ιστορίας Τσίλης Γεώργιος 

  - -

  4. «ΤΟ ΟΧΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 40»∆ηµοσιογράφος-

  συγγραφέαςΚορνήλιος Χατζηκώστας 

  - -

  5.  ΑΝΑ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  Εφ. Σχης (ΜΧ) Κ.Θεοδόσιος Γκιάλας  - -

  6. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

  ΤΟΥ 1821 (37 ΤΟΜΟΙ)-

  Εκδόσεις «ΒΕΡΓΙΝΑ»

  -

  7.Η ΕΘΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  1941-1944Εκδόσεις «ΧΡΥΣΟΣ 

  ΤΥΠΟΣ»- -

  8. ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  -Εκδόσεις 

  «ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»

  -

  9.Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

   ΑΠΟ ΤΟ 324 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ -

  Εκδόσεις «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΡΙΚΗ»

  -

  10. ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ Βουλευτής Βοιωτίας 

   Αναστάσιος Λιάσκος - -

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  3/16

  11.ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΤΗΝ 

  ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Ξένη  Αραπογιάννη 

  Εκδόσεις «Οικουµενικός Ελληνισµός»

  -

  12. ΟΒΙ∆ΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Χ.

  ΤΣΟΧΑΛΗΣ - 2005

  13. ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ; Νικόλαος Χειλαδάκης Εκδόσεις 

  «ΠΕΛΑΣΓΟΣ»-

  14. Ο ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (3ΤΟΜΟΙ) - Εκδόσεις «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» -

  15. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

   ΑΞΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

  - 1999

  16. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  Ι. Μ. ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ  ΥΕΘΑ  1998

  17. ΟΙ  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΥΕΛΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

  ΜΠΕΡ∆ΕΚΛΗΣ ΤΥΕΣ  2007

  18. ΡΟΥΠΕΛ. ΤΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡ Β. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ 

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑ∆ΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «EUROBOOKS»2003

  19.ΡΟΥΠΕΛ. Η ΗΡΩΪΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

  ΟΧΥΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ

    ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΠΕΛΤΗ»-

  20. ΤΟ  ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ 1940-1941 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙ∆ΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΙΩΛΚΟΣ»

  2003

  21. Ο ΠΟΝΤΟΣ  -ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ  Α.Ε»

  -

  22. ΚΡΗΤΗ  ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΡΗΤΑΓΕΝΩΝ ΧΩΡΑ  ΡΙΤΣΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΠΥΕΘΑ  2000

  23. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι.

  ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «GUTENBERG"2005

  24. Η ΘΡΑΚΗ ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΡΗΪΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.

  ΖΑΜΠΑΤΑΣ ΥΕΘΑ  2000

  25.ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ 

  ΕΛΛΑ∆Α -

  «ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ  ΑΘΗΝΩΝ»

  1982

  26. ΟΛΥΜΠΙΟΝΕΚΕΙΑ KΩΝ/ΝΟΣ 

  ΚΑΛΑΦΑΤΙ∆ΗΣ UNIVERSITY

  STUDIO PRESS2001

  27.

  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-ΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

  ΦΩΚΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

  Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1999

  28.ΟΛΥΜΠΙΑ. ΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΣΕ 4

  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ -

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤ

  ΙΚΗ  ΑΕΠΕ»Ι∆ΡΥΜΑ 

  ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

  2004

  29. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΓΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

  ΠΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΓΑΛΑΝΗΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤ

  ΙΚΗ  ΑΕΠΕ»Ι∆ΡΥΜΑ 

  ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

  2003

  30. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  Γ. ΜΗΤΣΑΝΑΣ  - 2005

  31.ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

  ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣ 

  ΘΩΜΑΣ Σ. ΣΤΑΪΚΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

  ΤΕΧΝΩΝ» Μ.ΡΩΜΑΝΟΣ ΕΠΕ 

  2002

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  4/16

  32. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ  ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «Ι∆ΡΥΜΑ  ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ»

  2001

  33.Ο  ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΙΚ ΝΤΟΥΡΣΜΙΝΤ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  1999

  34. ΣΙΩΠΗ  ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΤΖΟΝ  ΑΡΝΤΕΝ 

  ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»1992

  35. ΕΥΠΟΛΙΣ Ο ΚΩΜΩ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΤΟΜ ΧΩΛΚΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»

  2002

  36. Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571 ΧΙΟΥ ΜΠΙΤΣΕΝΟ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  2006

  37.ΕΝΑΣ ΡΩΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 

  ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ Κ. Μ. ΜΠΑΖΙΛΙ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»

  2000

  38.Ο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ 

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Μ.

  ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΜΥΓ∆ΟΝΙΑ»2006

  39. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΥΡΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΕΥΑΝ∆ΡΟΣ»2006

  40.ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

  ΜΑΙΟΣ 1940 ΤΖΟΝ ΛΟΥΚΑΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΕΝΑΛΙΟΣ» 2000

  41. ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  ΠΟΛ ΚΑΡΤΛΙΤΖ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  2004

  42. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  ALAN LOYNTΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  2004

  43.

   ΑΠΟ ΤΟΝ  ΑΡΜΑΓΕ∆ΩΝΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ-ΠΩΣ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΜΕ ΜΥΘΙΚΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ  ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ 

  ΚΟΣΜΟ 

  ΕΡΙΚ ΝΤΟΥΡΣΜΙΝΤ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  2006

  44. Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  ΒΑΣ. ΜΙΣΥΡΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΕΥΑΝ∆ΡΟΣ»2004

  45. Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΡΑ∆ΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  2004

  46.  ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΝΕΚΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  A. C CRAYLINGΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΣΤΑΛΙΑ»2006

  47. ΣΤΗΝ  ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΤΟΥ «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ»

  2001

  48.ΛΕΡΟΣ - Η ΜΑΛΤΑ ΤΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ 

  (Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ)ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΑΜΑΡΚΟΣ

  ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

  ∆ΡΑΣΗ ΛΕΡΟΥ 2001

  49. Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΣΤΑΦ. ΗΛ.

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «∆Ε∆ΕΜΑ∆Η»2004

  50. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΧΑΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ»2002

  51. ΕΧΩ ΟΠΛΟ ΤΗΝ  ΑΓΧΟΝΗ  ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΡΚΙΝΙ∆ΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΕΡΩ∆ΙΟΣ»2006

  52.ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ  ΑΙΓΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

   ΑΝΑΚΩΧΗ (Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ)- ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  1999

  53.  ΑΙΜΑ ΚΑΙ ∆ΑΦΝΕΣ 1941-1945 ΕΛΕΥΘ. Ι. ΤΣΙΜΠΙ∆ΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ADVENTURE"2005

  54. Η ΕΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

  Dr. ΙΩΑΝΝΑ Γ.ΠΑΤΣΙΩΤΗ -

  ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ∆Η &ΕΥΤΥΧ.-ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ∆ΗΣ 

  F.B.I.M.

  «I∆ΡΥΜΑ ΣΟΦΙΑ» -

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  5/16

  55.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΕΥΑΝ∆ΡΟΣ»2006

  56. ΤΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ  ANTONI ROGERSΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΙΩΛΚΟΣ»

  2005

  57. ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ  ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΡΙ∆ΗΣ  - 2002

  58.ΡΟΥΠΕΛ  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 

  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΡΙ∆ΗΣ  - 2006

  59. ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΣΤΗ 

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «GALERY

  COLLECTORS"2002

  60.ΤΟ V ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ 

  ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1940-41ΛΟΥΚΑΣ 

  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «TYPIKON AE»2002

  61. ΤΟ ΥΨΩΜΑ 731 ΑΝΤΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.

  ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 

   ΑΒΕΕ»2007

  62.

  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ  ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

  1907-1908-

  ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ 

   ΑΓΩΝΑ 1998

  63. ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ  ΑΣΙΑΣ 1919 -1922   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ   ΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ /ΠΥΡΑΜΙ∆Α  -

  64. Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (1800 - 2005)   ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΝΤΕΤΣΙΚΑ»-

  65. ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ 20ΟΥ  ΑΙΩΝΑ  LUCIANO GARIBALDIΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ»

  -

  66. ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ VICTOR DAVIS

  HANSONΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  2005

  67.ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

  1912 - 1913, 1940-1941.ΤΙΤΟΥ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «Κ.ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΕ

   ΑΣ»-

  68..ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1828 - 1862-

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «Κ.ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥ

  ΡΕΑΣ»-

  69. Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η 

   ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΥΕΘΑ  -

  70.  Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  J. H. J. ANDRESSEIΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ»

  2005

  71. Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  DAVID BOYLERΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ»

  2005

  72. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 1940-1941  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ  ΓΕΣ  1990

  73.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ 

   ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ 

  1984

  74. Η ΖΗΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   ΑΘ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ - 2002

  75. ΠΕΡΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  -Ι∆ΡΥΜΑ 

  ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-

  -

  76.ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΤΟΥ 

  19ΟΥ  ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ 20ΟΥ  ΑΙΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ 

  ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ 

  -

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  6/16

  77. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  -ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ»2000

  78.

  ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

  ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-41

  ΓΕΣ/∆ΙΣ  - -

  79.

  ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

  ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-41 ( ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ)

  ΓΕΣ/∆ΙΣ  - -

  80.ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΠΟΙΪΑΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

  1941ΓΕΣ/∆ΙΣ  - -

  81. Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-41   ΓΕΣ/∆ΙΣ  - -

  82.ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΕΣ/∆ΙΣ  - -

  83.ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 

  ΠΟΛΕΜΩΝ ΓΕΣ/∆ΙΣ  - -

  84.

  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1912-13 ΓΕΣ/∆ΙΣ  - -

  85. ΟΜΗΡΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ  ΘΕΟΧ. Χ. ΤΣΟΧΑΛΗΣ  - 1999

  86. ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»-

  87.Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ  ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

  ΒΑΣΙΛ. Κ. ΓΟΥΝΑΡΗ»«ΜΟΥΣΕΙΟ 

  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ 

  1998

  88. ΜΑΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Γ.

  ΚΑΡΑΜΠΑΤΗ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ»2000

  89. Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ  -ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

  1985

  90. Ο  ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΙΣΤΙΜΠΕΙ ΟΜΗΡΟΣ 

  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΣ/7Ο ΕΓ  1998

  91.

  ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940-

  1944∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΦΩΚΑΣ

  «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»

  -

  92. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ   ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ  ΓΕΣ/7Ο ΕΓ  1990

  93.

  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΥΣ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 

  ΕΘΝΟΥΣ 

   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ 

  « ΑΙΓΑΙΟ» 2002

  94.  ΑΙΜΑ ΚΑΙ ∆ΑΦΝΕΣ 1941-1945ΤΑΞΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

  Ι. ΤΣΙΜΠΙ∆ΗΣ  ANDVENTURE

  RRINT SHOP A.E 2005

  95.

  Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ –Ο  ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

   ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 1821-1833-

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  -

  96.Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ -

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ»

  -

  97. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  « ΑΡΝΑΟΥΤΗ»-

  98.ΛΕΥΚΩΜΑ  ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΣΧΗΣ ε.α. ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

  ΤΕΓΟΣ - -

  99. Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

  Ν. Κ. ΜΑΡΤΗ  «ΕΥΡΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ»

  1983

  100.ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ 

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ JOHN MAC DONALD

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΣΑΒΑΛΑ»

  -

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  7/16

  101.ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - Ο 

  ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΡΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΑΛΕΝΤΗ»

  -

  102. ΚΡΗΤΗ Η ΜΑΧΗ ΚΑΙ Η  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ANTONI BEEVORΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΓΚΟΒΟΣΤΗ»-

  103.ΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ 

  ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.

  ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ∆ΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗ»-

  104.ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 

  ΝΙΚΗΦΟΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥΣ  ANTONI LEVESEY

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΣΑΒΑΛΑΣ»-

  105. ΕΓΩ ΕΙΣΕΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  ΒΙΣΚΟΝΤΙ ΠΡΑΣΚΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΓΚΟΒΟΤΣΗ»-

  106. ΣΤΑΛΙΓΚΡΑΝΤ  ANTONI BEEVORΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΓΚΟΒΟΤΣΗ»-

  107.ΚΡΟΤΩΝ Η ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΗ ΤΟΥ 

  ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΙΝΗΤΡΟ»

  -

  108.ΙΤΑΛΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 

  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΗΕΙΝΖ  Α. RICHTER

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΓΚΟΒΟΤΣΗ»

  -

  109. ΒΕΡΟΛΙΝΟ- Η ΠΤΩΣΗ 1945 ANTONI BEEVORΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΓΚΟΒΟΤΣΗ»-

  110.  ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ  ΜΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»

  -

  111. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΗΛΙΑΣ Η.

  ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «∆ΟΜΝΙΟΣ»-

  112.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑRSHAL T. POE

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΑΤΗ»

  -

  113. ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

   ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΓΕΝΕΣΙΣ»

  -

  114.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ 

  ΠΟΛΕΜΟΥ (ΜΤΦ  ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ)ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΣΤΙΑ» 1998

  115.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 

  1821. (ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΗΓΕΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ,ΗΘΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ).

  ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΒΑΝΙΑΣ»

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1991

  116. ΚΡΗΤΗ. Η ΜΑΧΗ ΚΑΙ Η  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. BEEVOR ANTONYΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ»2004

  117. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΚΑΙ Ο 

  ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1940-41.ΚΟΡΑΝΤΗΣ 

   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «Ι∆ΡΥΜΑ 

  ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ-ΧΟΡΝ»

  1995

  118.

  Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-22.(ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 

   ΑΛΗΘΕΙΑΣ).

  ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 

  - 1959

  119.Η ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΣΗ 

  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.RICHTER HEINZ

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ»

  1998

  120.

  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ, ΚΙΛΚΙΣ, ΛΑΧΑΝΑΣ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΣ ΝΙΚΕΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ 

  ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913.

  ΣΥΝΤΟΜΟΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΖΗΤΡΟΣ»

  2002

  121. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ»2000

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  8/16

  ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

  Α /Α  ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

  1. Ο ΕΥΕΛΠΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ∆ρ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ 

  «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»

  -

  2.

  JOINT MILΙTARY ENGLISΗ (3 ΤΟΜΟΙ + 2ΛΕΞΙΚΑ [ ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΕΛΛΗΝΟ-

   ΑΓΓΛΙΚΟ] + 1 DVD)∆ρ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ 

  Εκδοτικός Εµπορικός 

  Οργανισµός «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

  ΤΟΥΡΙΚΗ» /p>

  -

  3. ΌΠΛΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 

  1912-1913ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΤΟΠΙΟ»

  1993

  4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ  ΓΕΣ/1ο ΕΓ  ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΕΣ/1Ο ΕΓ  1999

  5. ΟΙ ΕΥΖΩΝΟΙ  -«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»-

  6.ΤΑ ΦΥΛΑΚΙΑ ΤΗΣ 

  ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ  ΑΝΧΗΣ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΛΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆΄ΣΣ/29

  ΣΠ 2002

  8.ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ 

  ΕΛΛΑ∆Α  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΣ/∆ΙΣ  2003

  9.Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

   ΑΜΥΝΑ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

  ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

  2001

  10. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Κ.

  ΤΟΥΡΙΚΗ 1997

  11.ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΣ  - 2004

  12.  ΑΙΓΑΙΟ 1943 ΜΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»

  -

  13. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ 1828-1998

   ΑΝΤΓΟ ε.α. ΧΡΗΣΤΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ 

  ΤΥΕΣ  1998

  14. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ  ΑΡ.

  ΓΙΑΡΕΛΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «COSMOLIGUA»2005

  15.ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 

  ΜΑΡΙΟΣ Λ.ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   Α. ΡΑΓΙΟΣ 

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

  2000

  16. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

  ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ - 1999

  17. ΤΟ 9ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝ»

  2006

  18. ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ  ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Θ.Λ.Π.Λ. ΕΣΤΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 

  2003

  19. Ο ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ∆.

   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - 2000

  20. ΡΟΜΕΛ - Η  ΑΛΕΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ  DAVID IRVINGΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΓΚΟΒΟΣΤΗ)2005

  21. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ  ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΠΑΤΟΥΡΗΣ  STUDIO ΠΑΡΟΣ  2007

  22.ΟΙ ΕΛΛΗΝΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

  ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΣ/∆ΙΣ  ΓΕΣ/∆ΙΣ  2005

  23. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ   ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΠΑΠΑΖΗΣΗ»2006

  24. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ 

  ΥΕΘΑ  ΥΕΘΑ  -

  25. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΣΠΥΡΟΣ  ΑΘ.ΚΑΝΙΝΑΣ  ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ  ΑΛΦΑ 

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  9/16

  26. Ο  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ  ΑΤΤΙΛΑΣ  ΣΑΒΒΑΣ ∆. ΒΛΑΣΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»

  -

  27.ΤΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

  ΕΙΣ ΚΟΡΕΑΝ ΓΕΣ/∆ΙΣ  ΓΕΣ/∆ΙΣ  1977

  28.Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 

  ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940-41ΓΕΣ/∆ΙΣ  - 1983

  29. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ  ΑΛΒΑΝΙΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 ΓΕΣ/∆ΙΣ  - 1998

  30..Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ  ΑΛΒΑΝΙΑ 

   ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1997ΓΕΣ/∆ΙΣ  - 1998

  31.Η ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ 

  ΣΟΜΑΛΙΑ ΓΕΣ/∆ΙΣ  - 1995

  32. Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣ  ΓΕΣ/∆ΙΣ  - 2001

  33. ΜΕΓΑΛΗ ΣΝΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ  ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ 

  ΥΕΘΑ ΕΠΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑΣΓ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

  «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»

  2000

  34. Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ S.A.S. JHON WISERMAN«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ»1990

  35.Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ 

  ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

  2000

  36.ΟΙ 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΟΛΩΝ 

  ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ -

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  -

  37. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΓΚΑΦΕΣ  GEOFREY REGAN«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»1996

  38.  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΚΑΦΕΣ  GEOFREY REGAN«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»1996

  39. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΓΚΑΦΕΣ  GEOFREY REGAN«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»1996

  40.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΟΝ  ΑΡΧΑΙΟ 

  ΚΟΣΜΟ  ANGLIM JESTICE -

  RICE -USCH-SEZZARIΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΣΑΒΑΛΑΣ»-

  41.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΦΕΣ  ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  -

  42. ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ DUMDAR- ΑΝΝΑ 

  ΚΟΝΤΟΥ-ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ  -

  43. H ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ CREVELD, MARTIN

  VANΤΟΥΡΙΚΗΣ  2001

  44.

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΤΙΚΗΣ 

  ∆ΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

  ΚΩΣΤΑΡΑΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ SHUH

  HORST- 1990

  45. O ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚRICKS, THOMAS.

  FIASCOΙΩΛΚΟΣ  2007

  46. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ CLAUSEWITZ, CARL

  VONΒΑΝΙΑΣ,

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999

  47.

  ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΑΧΕΣ –ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΑΝΟ∆Ο ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

  ΙΣΧΥΟΣ 

  HANSON VICTORDAVIS

  ΚΑΚΤΟΣ  2002

  48. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  ΚΙΓΚΑΝ, ΤΖΩΝ ΛΙΒΑΝΗΣ-ΝΕΑ 

  ΣΥΝΟΡΑ 1997

  49. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟ  1999

  50. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η 

  ΠΛΑΤΙΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

  1999

  51. Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  SUN TZU ΦΟΡΜΙΓΞ  2005

  52. TO ΠΕΖΙΚΟ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ  ROMMEL ERWIN EUROBOOKS 2006

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  10/16

  53.

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ. Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ 

  ΒΑΛΛΕΝΣΤΑΙΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΤΟΝ CREVELD MARTIN VAN - -

  54.

  Ο ΜΕΓΑΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ 

  ΒΑΛΛΕΝΣΤΑΙΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΤΟΝ ENGELS DONALD ΤΟΥΡΙΚΗΣ  2001

  55.ΝΤΑΝΤΟ. ΕΤΣΙ ΝΙΚΗΣΑΜΕ ΣΤΟΝ 

  ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΜ ΚΙΠΠΟΥΡ BARTOV CHANOCH ΙΣΤΩΡ  1985

  56.  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ  GUDERIAN HEINZ

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΡΑΒΙΑ-

  ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ 

  19712006

  57.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

   ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ - ∆ΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 

  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ  1940

  58.ΣΤΓΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ  ΑΙΝΙΑΝ 

   ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ- ΑΙΝΙΑΝ 

  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ  1949

  59.

  ΣΤΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1896-1920 (ΤΟΜΟΣ 1ΟΣ &

  2ΟΣ))

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

  ΤΥΠΟΙΣ «ΠΥΡΣΟΥ» 1934

  60.

  ΣΤΓΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.

  (ΤΟΜΟΣ  Α΄ ΚΑΙ Β΄)

  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 

  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ 

  « ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ»1960

  61.

  SUPREME COMMAND: SOLDIERS,STATESMEN ANT LEADERSHIP IN

  WARTIMECOHEN ELIOT

  FREE PRESS, NEWYORK

  2002

  62.LEADERSHIP: THE WARRIOR’S ART,

  CARLISLEKOLENDA

  CHRISTOPHER (ED.)

  THE ARMY WARCOLLEGE

  FOUNDATIONPRESS

  2001

  63. MEN AGAINST FIRE: THE PROBLEM OFBATTLE COMMAND MARSAL SAMUELLYMAN ATWOOD

  UNIVERSITY OF

  OKLAHOMA PREW,OKLAHOMA

  2000

  64.MILITARY MISFORTUNES: THE

   ANATOMY OF FAILURE IN WARCOHEN ELLIOT ΚΑΙ 

  GOUCH JOHNVINTAGE BOOKS,

  NEW YORK1991

  65.ON THE PSYCHOLOGY OF MILITARY

  INCOMPETENCEDIXON NORMAL

  TIME WARNERPAPERBACKS

  1991

  66.BATTLE STUDIES: ANCIENT ANT

  MODERN BATTLEDU PICD ARDANT HARD PRESS 2006

  67. ON KILLING GROSSMAN DAVIDLITTLE BROWN

   ANT COMPANY,BOSTON

  1995

  68.  ACTS OF WAR: ΤHE BEHAVIOR OR MENIN BATTLE

  HOLMES, RICHARD THE FREE PRESS,NEW YORK

  1985

  69. THE SOLDIER ANT THE STATE HUNTINGTON SAMUEL

  BELKNAP PRESSOF HARVARDUNIVERSITY

  PRESS,CAMBRIDGE

  1981

  70.THE PROFESSIONAL SOLDIER: A

  SOCIAL ANT POLITICAL PORTRAITJANOWITZ MORRIS

  THE FREE PRESS,NEW YORK

  1960

  71. THE FACE OF BATTLE KEEGAN JOHN VIKING, NEW YORK 1976

  72.

  WADE NEW: TECHNOLOGY, WARFARE, ANT THE COURSE OF HISTORY, 1500

  TO TODAY, NEWBOOT , MAX GOTHAM BOOKS 2006

  73.ON POINT: THE UNITED STATES ARMY

  IN OPERATION IRAQI FREEDOM

  FONTENOT GREGORY,DEGEN, EDMUNT ΚΑΙ 

  TOHN, DAVID

  NAVAL INSTITUTEPRESS,

   ANNAPOLIS2005

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  11/16

  74.COBRA II: THE INSIDE STORY OF THEINVASION ANT OCCUPATION OF IRAQ

  GORDON, MICHAELΚΑΙ BERNARD E.

  TRAINOR

  PANTHEON BOOK,NEW YORK

  2006

  75. ANOTHER BLOODY CENTURY: FUTURE

  WARFAREGRAY COLIN

  WEIDENFELD &NICOLSON,

  LONDON2005

  76.BLOCK BY BLOCK: THE CHALLENGES

  OF URBAN OPERATIONS

  ROBERTSON, WILLIAMΚΑΙ YATES,LAWRENCE

  US ARMY COMBATSTUDIES

  INSTITUTE

  2003

  77.THE UTILITY OF FORCE. THE ART OF

  WAR IN THE MODEM WORLDSMITH RUPERT

  LONDON, ALLENLANE

  2005

  78.TECHNOLOGY ANT WAR: FROM 2000

  BC TO THE PRESENTCREVELD MARTIN VAN

  THE FREE PRESS,NEW YORK

  1991

  79.

   Α HISTORY OF MILITARY THOUGHTFROM THE ENLIGHTENMENT TO THE

  COLD WARGAT AZAR

  OXFORDUNIVERSITY

  PRESS2001

  80.

  THE INVENTION OF PEACE:REFLECTIONS ON WAR ANT

  INTERNATIONAL ORDERHOWARD MICHAEL

  PROFILE BOOKS,LONDON

  2000

  81. THE BOOK OF WAR: 25 CENTURIES OFGREAT WAR WRITING

  KEEGAN, JOHN PENGUIN, LONDON 2002

  82.THE DYNAMICS OF MILITARY

  REVOLUTION, 1300-2050

  KNOX, MAC GREGORΚΑΙ MURRAY,WILLIAMSON

  HARVARDUNIVERSITY

  PRESS,CAMBRIDGE

  1994

  83.HISTORICAL PERSPECTIVES OF THE

  OPERATION ARTKRAUSE, MIC

  US ARMY CENTEROF MILITARY

  HISTORY2005

  84.

  IN PURSUIT OF MILITARY EXCELLENCE,THE EVOLUTION OF OPERATIONAL

  THEORYΝ AVEH SHIMON

  FRANK CASS,LONDON

  1997

  85.RACE TO THE SWIFT, THOUGHTS ONTWENTY-FIRST CENTURY WARFARE

  SIMPKIN RICHARDBRASSEY΄S,

  LONDON1985

  86. ON INFANTRY (REVISED EDITION)ENGLISH, JOHN ΚΑΙ 

  GUDMUNDSSON,BRUCE

  PRAEGER,WESTPORT

  1994

  87.

  FORWARD INTO BATTLE: FIGHTINGTACTICS FROM WATERLOO TO THE

  NEAR FUTUREGRIFFITH PADDY

  THE CROWOODPRESS

  1990

  88.STORMTROOP TACTICS: INNOVATION

  IN THE GERMAN ARMY, 1914-1918GUDMUNDSSON

  BRUCEPRAEGER 1989

  89.MANOEUVRE WARFARE:  ΑN

   ANTHOLOGYHOOKER RICHARD PRESIDIO PRESS 1993

  90.COMBINED ARMS WARFARE IN THE

  TWENTIETH CENTURYHOUSE JONATHAN

  UNIVERSITYPRESS OF KANSAS

  2001

  91.

  MOVING MOUNTAINS: LESSONS INLEADERSHIP ANT LOGISTICS FROM

  THE GULF WARPAGONIS WILLIAM

  HARVARDBUSINESS

  SCHOOL PRESS,BOSTON

  1992

  92.THE LIFEBLOOD OF WAR: LOGISTICS IN

   ARMED CONFLICTSTHOMPSON JULIAN

  BRASSEY΄S,LONDON

  1994

  93.DEFEAT INTO VICTORY: BATTLING

  JAPAN IN BURMA ANT INDIA, 1942-1945SLIM WILLIAM

  COOPER SQUAREPRESS

  2000

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  12/16

  ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

  Α /Α  ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

  1. ΤΟ ΣΟΚΑΚΙ ΤΩΝ  ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ  ΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΑΡΟΟΥΖ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  « ΑΠΟΠΕΙΡΑ»2001

  2. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  Νίκος Χυδίρογλου Εκδόσεις 

  «ΕΡΩ∆ΙΟΣ»-

  3.  ΑΝΝΙΒΑΣ Ο ΚΑΡΧΗ∆ΟΝΙΟΣ  ROSSE LESKIEΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»1998

  4. ΠΑΙΚΤΕΣ   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΙΣΥΡΛΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 2005

  5. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΙΚΑ WALTARΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 2003

  6. ΟΤΑΝ Η ΚΙΝΑ  ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  IZRAELEWICZΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΣΤΑΛΙΑ»2006

  7. Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  KNUP H. THOMSENΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 1992

  8. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΑΡ∆ΗΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΠΑΤΑΚΗ» 2005

  9. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΜΙΑΣ (2Η ΕΚ∆ΟΣΗ)   ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΚΩΤΙΕ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 1989

  10. ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ  ΑΛΜΠΕΡ 

  ΤΣΕΡΣΤΕΡΜΠΕΝΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 2000

  11. ΣΥΝΟΥΧΕ Ο  ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ  ΜΙΚΑ WALTARΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 2006

  12. ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΙΑΤ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 2004

  13. Ο  ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ  VINO LINNAΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 1995

  14.  ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Κ.ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 

  1989

  15. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Κ.

  ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 1983

  16.ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 

  ∆ΡΟΜΩΝ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΟΥΜΑΣ

    ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 

  2001

  17. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΙΗΝ  ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΦΑΣΤ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 1986

  18. ΕΚΛΕΚΤΑ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ   ΑΝΤΟΝΙ ΤΣΕΧΟΦ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 1996

  19. ∆ΕΣΜΟΙ  ΑΙΜΑΤΟΣ  ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΑΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ  2004

  20. 1619 ΤΑΣΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»2004

  21. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜ.

  ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ - 1999

  22. ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙ∆ΗΣ 

   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΣΑΒΑΛΑΣ»1996

  23. Ο  Α∆ΕΛΦΟΣ ΤΗΣ  ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ  ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΕΣΕΪ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ 1999

  24. ΚΑΠΕΤΑΝ  ΑΓΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΡ.

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 

   ΑΒΕΕ»2005

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  13/16

  25.ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 1904 ΣΤΗΝ 

  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.

  ΓΟΥΝΑΡΗΣ 

  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ «ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ»

  1992

  26. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΤΑΣΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ « ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»

  2001

  27. Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  DAVID BREWERΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  2004

  28. ΤΟ  ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ  -ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ 

  -

  29. Ο ∆ΕΚΑΝΕΑΣ ΤΟΥ 9ου ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - -

  30.ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ 

  ΦΥΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- -

  31. ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΙ  RYDYARD KIPLINGEK∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»-

  32.ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ  ΑΥΛΗ ΤΟΥ 

  ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΥ ΡΟΥΪ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΝΤΕ 

  ΚΛΑΒΙΧΟ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»-

  33. ΣΤΙΧΟΙ  ΑΡΟΤΡΟΥ ΥΝΙ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ « ΑΘ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ» -

  34. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ  ΟΥΡΑΝΙΑ 

  ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΑΤΗ»

  -

  35. ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΟ ΜΕΝΤΖΑΟΑ  ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΛΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΑΤΗ»

  -

  36. ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΤΑΝΕΟΣ ΓΙΑΣΜΙΝΑ ΤΡΥΦΩΝΗ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «∆ΟΚΙΜΗ»

  -

  37. Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ  ΑΠΟΛΛΩΝΑ  ΜΑΙΡΗ ΡΕΝΟ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»-

  ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

  Α /Α  ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

  1.

  ΣΚΑΚΙ-Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ  ΑΣΠΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ-1ος και 2ος ΤΟΜΟΣ-Β΄ 

  ΕΚ∆ΟΣΗ 

   Ανχης ε.α. Ιωάννης Παναγάκος 

  - -

  2.FAMILY HEALTH «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣΙ  ΑΤΡΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ» (4 ΤΟΜΟΙ)

  Εκδόσεις «ΝΤΕΤΣΙΚΑ» - -

  3. ΕΛΛΑΣ  ΑΝΩΘΕΝ  Νίκος ∆ανηιλίδης  Εκδόσεις «ΜΙΛΗΤΟΣ» -

  4. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

  Κοινωνιολόγος-Εγκληµατολόγος ∆ρ.

   Αναστάσιος Γ.Ρούσσης 

  - -

  5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

  Λγος (ΥΙ) Αρχοντάκης Σταύρος ∆ντής 

  Κυτταρολογικού Εργαστηρίου 401 ΓΣΝΑ

  - -

  6. Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ∆΄ΣΣ «ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ 

  ΕΛΛΑ∆ΟΣ»1997

  7. Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ  ∆΄ΣΣ «ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ 

  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  1998

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  14/16

  8. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ 

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ  ΑΙΓΑΙΟ 

  ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ 

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΡΕ -ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

  ΕΠΕ»2003

  9. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ  ΦΩΝΤΑΣ ΛΑ∆ΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΜΝΗΜΕΣ»

  2004

  10. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  ΑΠΛΑ ΠΕΣ ΟΧΙ  ΑΝΤΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  ΤΖΕΚΗΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΟΖΑΝΗ»

  2005

  11.ΥΓΡΟ ΠΥΡ-∆ΗΛΗΤΗΡΙΩ∆Η ΒΕΛΗ ΚΑΙ 

  ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΒΟΜΒΕΣ  ANDRIEN MAJOR

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΝΑΛΙΟΣ»

  2006

  12. ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

  ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  

  ΥΑΚΙΝΘΟΥ 14- ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

  ΤΚ:15343

  - -

  13. ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ  -«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ»-

  14.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ 

  ΠΛΑΤΩΝΑ JULIA ANNAS

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»2006

  15. ΚΛΑ∆Ι ΕΛΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΑΙΩΝΩΝ ΤΡΥΦ.

  ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «∆ΙΗΝΕΚΕΣ»

  2006

  16. ΠΙΣΙ∆ΙΚΑ ΒΑΣΟΣ 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1998

  17. Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟ 

  ΚΟΡΑΝΤΟ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»2006

  18.ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΓΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ 

  ΗΡΩΩΝ 

  ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΜΑΣ 

   ΑΛΕΞΙΟΥ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ»

  2003

  19. ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΡΑΣΟΥΜΕ  ΟΛΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ  ΑΝΝΑ  ΑΜΟΙΡΑ   ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ  1986

  20.

  Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 3 ΠΡΩΤΟΥΣ 

   ΑΙΩΝΕΣ 

  ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.

  ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ» ΤΗΣ 

  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΣΕ 

  2007

  21. ΟΣΜΑΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  « ΑΡΣΕΝΙ∆ΗΣ»-

  22. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

  ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 1993

  23. ∆ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΑΡΗΣ Γ.

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

  ΓΡΑΜΜΑΤΑ»2003

  24. Η ΣΥΛΛΗ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΤΑΚΗ  Α.

  ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ -

  25.

   ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 

  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΣΙΕΤΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΥΑΝ∆ΡΟΣ»

  2005

  26.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ 

  ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ DR. ARSLAN

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ  ΑΒΕΕ»

  2004

  27.

  ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

  ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΡΕΚΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ»

  2006

  28. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ « ΑΡΝΑΟΥΤΗ»

  2005

  29. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  ΓΡΗΓ. Π. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  « ΑΡΝΑΟΥΤΗ»2002

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  15/16

  30. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΕΣ 

  ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ∆ρ. Γ. ΠΑΤΣΙΩΤΗ -ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ∆ΟΥ 

  Ι∆ΡΥΜΑ Σ.Ο.Φ.Ι. Α. -

  31.  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ ΤΑΚΗΣ 

  ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΜΝΗΜΕΣ»

  2004

  32. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ « ΑΘΗΝΑ 2004»ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΝΑΣΤΟΥ» 2004

  33. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ρ. ΓΙΩΡΓΟΣ 

  ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  « ΑΝΙΚΟΥΛΑ»

  1997

  34. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΗΣ 

  ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ « ΑΦΟΙ 

  ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΙ -

  35 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΑΡΗΣ 

  ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ « ΑΦΟΙ 

  ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΙ -

  36. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΑΡΗΣ 

  ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ « ΑΦΟΙ 

  ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΙ -

  37.

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

   ΑΜΥΝΑ 

   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΞΑΝΤΑΣ»

  1999

  38.Ο∆ΗΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2003-2008- WORLD FINANCE S.A 2003

  39.

  ΚΡΙΣΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ( ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1936-

  1996)

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

  2001

  40.ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ -ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ 

  ΒΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑ  ΑΕ» &

  «ΦΥΤΡΑΚΗΣ  ΑΕ»2006

  41ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1859 -1889 ΧΡΟΝΙΑ 

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ - Ι∆ΡΥΜΑ ΣΟΦΙΑ  2005

  42. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΧΑΣΙΑΛΗΣ - 2006

  43ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΣ - ΓΡΑΦΗ 

  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  - 1984

  44.ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

   ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ. Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΠΟΝΤΟΣ» -

  45. ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΘΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΠΗΓΑΣΟΣ  Α.Ε»-

  46. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 

  ΜΠΑΛΤΑ ΗΡΩ-ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ « ΑΧΤΙ∆Α» --

  47.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

  ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΘΕΤΩΝ ΤΟΤΑ ΤΣΑΚΟΥ-ΚΟΝΒΕΡΤΙΝΟ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΠΑΡΑΛΟΣ»

  2005

  48.

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΝΕΣΚΟ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

  ΤΟΠΟΙ 

  ΜΑΡΚΟ ΚΑΤΑΝΕΟ ΓΙΑΣΜΙΝΑ ΤΡΥΦΩΝΗ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «∆ΟΚΙΜΗ» -

  49. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  Ν. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ  - 2003

  50.Η ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

  ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.

  ΒΙΡΒΙΛΑΣ Ι.Μ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  1989

  51.Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

  ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ  - -

  52.Ο  ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο  ΑΙΤΩΛΟΣ ΚΑΙ Η 

  ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «PUBLICATIONS"-

  53. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ.

  ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΛΥΧΝΙΑ» -

  54.  Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  JOHN LIVESEY ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΣΑΒΑΛΑ» -

  55. Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  ANTONI LINESEY ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΣΑΒΑΛΑ» -

  56. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ 

  ΗΛΙΑΣ Ν. ΜΙΧΑΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

  «ΚΑΛΕΝΤΗΣ»-

 • 8/19/2019 Biblia Noe 09 Στρατός

  16/16

  57.ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

  ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΛΥΧΝΟΣ» -

  58. ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΤΡΟΜΟΣ ΜICHAEL T.

  OSTELHOLM JOHNSCHWARTZ

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΑΤΗ» -

  59. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΕΝΕΘ ΤΖ. ΦΡΗΜΑΝ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «∆ΟΜΙΟΣ» -

  60.ΕΠΤΑ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΤΗΣ 

  ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 

  ΦΥΣΙΚΩΝ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΕΛΑΤΗ» -

  61.

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΝΕΣΚΟ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ  ΦΥΣΙΚΕΣ 

  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

  ΜΑΡΚΟ ΚΑΤΑΝΕΟ ΓΙΑΣΜΙΝΑ ΤΡΥΦΩΝΗ 

  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «∆ΟΚΙΜΗ» -

  62.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΠΑΠΥΡΟΣ  1990

  63.

  ∆ΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ  Α∆ΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. ΣΚΟΠΟΙ,ΚΑΝΟΝΕΣ, ΜΕΣΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ 428 Π.Χ. – 2003

  Μ.Χ.

  WALZER, MICHAEL ΙΩΛΚΟΣ  2008

  64.

  Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Ο  ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

  ΤΑΞΗΣ.

  HUNTINGTON,SAMUEL

  ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ  1999

  65.

  Ο ∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ. Η  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 

  ΕΛΛΑ∆Α.

  HANSON VICTORDAVIS

  ΤΟΥΡΙΚΗΣ  2003

  66.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ 

  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.HOWAR MICHAEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ  2000

  67.

  Η  ΑΝΟ∆ΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ  ΑΠΟ 1500 ΩΣ ΤΟ 2000.

  KENNEDY PAUL  ΑΞΙΩΤΕΛΛΗΣ  1998

  68.

  FOUNDATIONS OF MORALOBLIGATION: THE STOCKDALE

  COURSE NEWPORT.

  BRENNAN, JOSEPHGERARD

  NAVAL WARCOLLEGE PRESS

  1992