82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

of 38 /38
Απλό εκκρεμές και μάζα Γουρζής Στάθης – Φυσικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 2012 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Embed Size (px)

description

Γουρζής Στάθης – Φυσικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 – 2012 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος Απλό εκκρεμές και μάζα Τα πλαίσια είναι από τα βιβλία της Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου και της Β’ Λυκείου … Στο εργαστήριο, για να μετρήσουμε την περίοδο του εκκρεμούς, θα χρησιμοποιήσουμε … Το Multilog και την φωτοπύλη, μαζί με το αντίστοιχο καλώδιο … Μια βάση στήριξης, ένα σφιγκτήρα, ένα σύνδεσμο και μια μικρή μεταλλική ράβδο … … για να στερεώσουμε την φωτοπύλη …

Transcript of 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Page 1: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Απλό εκκρεμές και μάζα

Γουρζής Στάθης – Φυσικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 – 2012 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Page 2: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Τα πλαίσια είναι από τα βιβλία της Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου και της Β’ Λυκείου …

Page 3: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα
Page 4: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα
Page 5: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα
Page 6: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Στο εργαστήριο, για να μετρήσουμε την περίοδο του εκκρεμούς, θα χρησιμοποιήσουμε …

Page 7: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Το Multilog και την φωτοπύλη, μαζί με το αντίστοιχο καλώδιο …

Page 8: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Μια βάση στήριξης, ένα σφιγκτήρα, ένα σύνδεσμο και μια μικρή μεταλλική ράβδο …

Page 9: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

… για να στερεώσουμε την φωτοπύλη …

Page 10: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Βάση στήριξης, μεγάλο σφιγκτήρα, μεταλλικές ράβδους, συνδέσμους και άγκιστρο …

Page 11: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

… για να στερεώσουμε το εκκρεμές, σε ύψος πάνω από ένα μέτρο … … ώστε να γίνεται η αιώρηση του σώματος, μέσα από την φωτοπύλη …

Τοποθετούμε και στερεώνουμε πολύ καλά τον σφιγκτήρα …

1 m

Page 12: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

… ενώ τοποθετούμε και την ράβδο με το άγκιστρο, στο πάνω μέρος της διάταξης …

… σφίγγουμε καλά τους συνδέσμους της προέκτασης …

Page 13: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

θα χρησιμοποιήσουμε, ακόμα, τέσσερα σώματα με διαφορετική μάζα …

… και ψαλίδι με πετονιά, για να κατασκευάσουμε τα αντίστοιχα εκκρεμή …

Page 14: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

… και μετράμε, τεντώνοντας και στερεώνοντας την πετονιά, μήκος εκκρεμούς 1 m …

Στερεώνουμε με κόλα την μια άκρη της πετονιάς …

Page 15: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

1 m

To 1 μέτρο μήκος εκκρεμούς, το μετράμε περίπου, από το θεωρητικό κέντρο βάρους της σφαίρας…

Page 16: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

… κάνοντας το ίδιο, μήκος δηλαδή 1 m , για όλα τα σώματα που θα αιωρηθούν σε εκκρεμές …

Page 17: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Ζυγίζουμε, ακόμα, όλα τα σώματα, για να δείξουμε, και τυπικά , την διαφορά της μάζας …

Page 18: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα
Page 19: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Τοποθετούμε τις δύο διατάξεις, τις δύο βάσεις, σε τέτοια θέση, ώστε να μπορεί να εκτελείται η ταλάντωση και ταυτόχρονα να γίνονται και οι μετρήσεις …

Page 20: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Ανοίγουμε το MultiLog…

Page 21: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Συνδέουμε την φωτοπύλη με το Multilog…

Page 22: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Πατάμε «Port» και βλέπουμε στην οθόνη «Voltage» … … και με το κουμπί «Range»

βλέπουμε στην οθόνη «0 – 5 V» …

Page 23: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Ανοίγουμε το πρόγραμμα DB-Lab 3.2 …

Page 24: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

… και από το μενού «Καταγραφέας», επιλέγουμε «Πίνακας ελέγχου» …

Page 25: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Στο μενού «Σημεία» επιλέγουμε «500» και στο «Ρυθμό», επιλέγουμε «25 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο» …

Page 26: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Ξεκινάμε την ταλάντωση, προσέχοντας … … την γωνία φ να έχει αρκετά μικρές τιμές …

Page 27: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Ξεκινάμε, τώρα, τις μετρήσεις …

… και το Multilog καταγράφει …

Page 28: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Από το μενού «Προβολή», επιλέγουμε «Κύλιση Γραφήματος»…

Page 29: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

… αφού τοποθετήσουμε, με κλικ του ποντικιού, τους δείκτες …

Για την αιώρηση της πλαστικής σφαίρας …

… μετράμε την περίοδο Τ = 2.0 second …

Page 30: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Για την αιώρηση της σιδερένιας σφαίρας …

… μετράμε την περίοδο πάλι Τ = 2.0 second …

Page 31: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Για την αιώρηση της πρώτης μολυβένιας σφαίρας …

… μετράμε την περίοδο και πάλι Τ = 2.0 second …

Page 32: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

… και για την αιώρηση της δεύτερης μολυβένιας σφαίρας …

… μετράμε την περίοδο και πάλι Τ = 2.0 second …

Page 33: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Διαπιστώνουμε ότι, παρά τις διαφορετικές μάζες, τα εκκρεμή μας, ταλαντεύονται με την ίδια, πάντα, περίοδο των Τ = 2 s …

Page 34: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

lgg

l

g

lT T 2

2

22 442

Να συμπληρώσουμε εδώ ότι, από την μέτρηση της περιόδου Τ, μπορώ να υπολογίσω και την επιτάχυνση της βαρύτητας g …

Page 35: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Ο τύπος αυτός μας λέει, ότι αν γνωρίζουμε σε μια γραμμική αρμονική ταλάντωση

το μήκος l και μετρήσουμε και την περίοδο Τ, μπορούμε να υπολογίσουμε

την επιτάχυνση της βαρύτητας g …

Page 36: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι ο αριθμός π, έχει μια συγκεκριμένη τιμή και ίση με …

Page 37: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Μήκος εκκρεμούς l 1 m

Αριθμός π π 3,141592

Περίοδος T 2 s

Επιτάχυνση της βαρύτητας g 9,86960029 m/s2

Χρησιμοποιώντας το Excel, υπολογίζουμε την επιτάχυνση της βαρύτητας, κοντά στο g = 9,8696 m/s2

Σφάλμα θεωρητική τιμής και πειραματικού αποτελέσματος :

Σ = 0,6 %

Page 38: 82 - Απλό εκκρεμές και μάζα

Τέλος πειράματος …