ΙΚΑ - ΕΤΑΜ...Παρότι ο νόμος (3029/02) κάνει λόγο για δικαίωμα...

of 12/12
1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν το συνολικό ποσό της σύνταξης (για ασφαλισμένους πριν το 1993) 1. Ο συντάξιμος μισθός (τελικός μέσος μισθός) 2. Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης 3. Τα οικογενειακά βάρη 4. Τα Βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα 5. Κατώτατα όρια σύνταξης 1. ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: Κατά την έννοια συντάξιμος μισθός, είναι το άθροισμα του συνόλου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας – τελευταίας δεκαετίας - πριν από την συνταξιοδότηση, δια των ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στην πενταετία αυτή. Για τον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2084/1992, για όσους υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1-1-2002, για τον προσδιορισμό των συντάξιμών αποδοχών της κρίσιμης περιόδου δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – επίδομα άδειας. Στην κρίσιμη πενταετία θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης, διαφορετικά ανατρέχουμε στα προηγούμενα έτη μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των 1.000 ημερών. ΠΛΑΦΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Για τους ασφαλισμένους έως 31-12-1992 το ανώτατο όριο μέχρι του οποίου υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές είναι 97,29€ για ένα (1) ημερομίσθιο και σε 2.432,25 € για 25 ημέρες ασφάλιση ( μηνιαίος μισθός). Ανώτατα όρια προηγούμενων ετών: 2002 (01/01/2002 - 31/12/2002): …….1.884,75 ευρώ 2003 (01/01/2003 - 31/12/2003): …….1.960,25 ευρώ 2004 (01/01/2004 - 31/12/2004):……..2.058,25 ευρώ 2005 (01/01/2005 - 31/12/2005): …….2.140,50 ευρώ
 • date post

  29-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΙΚΑ - ΕΤΑΜ...Παρότι ο νόμος (3029/02) κάνει λόγο για δικαίωμα...

 • 1

  ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012

  ---------------------------

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012)

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν το συνολικό ποσό της σύνταξης (για ασφαλισμένους πριν το 1993)

  1. Ο συντάξιμος μισθός (τελικός μέσος μισθός) 2. Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης 3. Τα οικογενειακά βάρη 4. Τα Βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα 5. Κατώτατα όρια σύνταξης

  1. ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: Κατά την έννοια συντάξιμος μισθός, είναι το άθροισμα του συνόλου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας – τελευταίας δεκαετίας - πριν από την συνταξιοδότηση, δια των ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στην πενταετία αυτή. Για τον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2084/1992, για όσους υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1-1-2002, για τον προσδιορισμό των συντάξιμών αποδοχών της κρίσιμης περιόδου δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – επίδομα άδειας. Στην κρίσιμη πενταετία θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης, διαφορετικά ανατρέχουμε στα προηγούμενα έτη μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των 1.000 ημερών.

  ΠΛΑΦΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Για τους ασφαλισμένους έως 31-12-1992 το ανώτατο όριο μέχρι του οποίου υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές είναι 97,29€ για ένα (1) ημερομίσθιο και σε 2.432,25 € για 25 ημέρες ασφάλιση ( μηνιαίος μισθός).

  Ανώτατα όρια προηγούμενων ετών:

  2002 (01/01/2002 - 31/12/2002): …….1.884,75 ευρώ

  2003 (01/01/2003 - 31/12/2003): …….1.960,25 ευρώ

  2004 (01/01/2004 - 31/12/2004):……..2.058,25 ευρώ

  2005 (01/01/2005 - 31/12/2005): …….2.140,50 ευρώ

 • 2

  2006 (01/01/2006 - 31/12/2006):……..2.226,00 ευρώ

  2007 (01/01/2007 - 31/12/2007): …….2.315,00 ευρώ

  2008 (01/01/2008 - 30/09/2008): …….2.384,50 ευρώ

  2008 (01/10/2008 – 31/12/2008: …….2.432,25 ευρώ

  2009 (01/01/2009 - 31/12/2009):……. 2.432,25 ευρώ

  2010 (01/01/2010 - 31/12/2010):……. 2.432,25 ευρώ

  2011 (01/01/2011 - 31/12/2011):……. 2.432,25 ευρώ

  Για τους νεοασφαλιζόμενους από 1-1-1993 και μετά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών είναι 5.543.55 €.

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ: Οι αποδοχές της κρίσιμης πενταετίας αναπροσαρμόζονται με βάση το αντίστοιχο τεκμαρτό ημερομίσθιο της 15ης ασφαλιστικής κλάσης της συγκεκριμένης περιόδου. Παρότι ο νόμος (3029/02) κάνει λόγο για δικαίωμα επιλογής της καλύτερης πενταετίας, το ΙΚΑ με την εγκύκλιο 120/2004 κάνει γνωστό, πως για λόγους χρηστής διοίκησης, η επιλογή της καλύτερης πενταετίας θα γίνεται από την υπηρεσία. Συντελεστές αναπροσαρμογής αποδοχών περιόδου 2001 - 2011 Για να βρούμε την καλύτερη πενταετία, θα πρέπει πρώτα να αναπροσαρμόσουμε όλες τις αποδοχές της τελευταίας δεκαετίας, με εξαίρεση των αποδοχών του έτους που υποβάλουμε την αίτηση συνταξιοδότησης, οι οποίες δεν υπολογίζονται. Εκτός εάν η αίτηση υποβληθεί μετά της 26 Δεκεμβρίου. Έτσι πολλαπλασιάζουμε τις μικτές αποδοχές του κάθε έτους χωριστά - των 10 προηγουμένων ετών - με τον αντίστοιχο συντελεστή του παρακάτω πίνακα. Τα πέντε (5) καλύτερα από αυτά, είναι τα επιλέξιμα.

  Πίνακας αναπροσαρμογής αποδοχών:

  Οι αποδοχές του έτους 2001 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/38,27 = 1,3355

  Οι αποδοχές του έτους 2002 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/39,61 = 1,2903

  Οι αποδοχές του έτους 2003 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 49,19 = 1,2408

  Οι αποδοχές του έτους 2004 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 43,25 = 1,1817

  Οι αποδοχές του έτους 2005 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 44,98 = 1,1362

  Οι αποδοχές του έτους 2006 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 46,78 = 1,0925

  Οι αποδοχές του έτους 2007 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 48,65 = 1,0505

  Οι αποδοχές του έτους 2008 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 51,11 = 1

  Οι αποδοχές του έτους 2009 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 51,11 = 1

  Οι αποδοχές του έτους 2010 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 51,11 = 1

  Οι αποδοχές του έτους 2011 αναπροσαρμόζονται κατά: 51,11/ 51,11 = 1

  Εφόσον έχουμε τα πέντε καλύτερα έτη, διαιρούμε το σύνολο των αποδοχών αυτών με τις ημέρες που έχουν πραγματοποιηθεί στην πενταετία αυτή και το αποτέλεσμα, είναι το συντάξιμο ημερομίσθιο. Το ποσό αυτό επί 25 είναι ο συντάξιμος μισθός.

 • 3

  Παράδειγμα: Έστω τα 5 επιλέξιμα έτη είναι, το 2002, το 2003, το 2004, το 2006, και το 2007. Οι συνολικές αποδοχές είναι 81.000 ευρώ και οι ημέρες είναι 1.350. Το συντάξιμο ημερομίσθιο θα είναι 60 ευρώ (81.000 : 1.350 = 60) και ο συντάξιμος μισθός θα είναι 1.500 ευρώ (60 Χ 25 = 1.500).

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: Ασφαλιστικές κλάσεις. Το ΙΚΑ, έχει διαιρέσει όλες τις αποδοχές – έως το πλαφόν ανωτάτου ορίου ασφάλισης - σε 28 κατηγορίες και κάθε μία από αυτές, από το ένα (1) έως το 28, είναι και μία ασφαλιστική κλάση. Τεκμαρτός μισθός, είναι ο μέσος όρος της κάθε ασφαλιστικής κλάσης, σε ημερομίσθιο ή σε μισθό, βάση του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη.

  Οι βασικές ασφαλιστικές κλάσεις - με τους τεκμαρτούς μισθούς

  Ασφ. κλάση

  Συντάξιμο ημερομίσθιο

  από - έως

  Τεκμαρτό

  ημερομίσθιο

  Συντάξιμος μισθός

  από - έως

  Τεκμαρτός

  Μισθός

  10η 33,22 ----- 35,63 34,69 830,26 ----- 890,75 867,25

  11η 35,64 ----- 39,16 37,13 890,76 ----- 979,00 928,25

  12η 39,17 ----- 42,44 40,45 979,01 ----- 1061,00 1011,25

  13η 42,45 ----- 46,18 44,06 1061,01 ----- 1154,50 1101,50

  14η 46,19 ----- 49,77 47,82 1154,51 ----- 1244,25 1195,50

  15η 49,78 ----- 53,16 51,11 1244,26 ----- 1329,00 1277,75

  16η 53,17 ----- 56,55 54,60 1329,01 ----- 1413,75 1365,00

  17η 56,56 ----- 59,74 57,83 1413,76 ----- 1493,50 1445,75

  18η 59,75 ----- 63,03 61,10 1493,51 -----1575,75 1527,50

  19η 63,04 ----- 66,44 64,42 1575,76 ----- 1661,00 1610,50

  20η 66,45 ----- 69,48 67,53 1661,01 ----- 1737,00 1688,25

  21η 69,49 ----- 72,44 70,65 1737,01------ 1811,00 1766,25

  22η 72,45 ----- 75,68 73,60 1811,01 ----- 1892,00 1840,00

  23η 75,69 ----- 79,25 77,07 1892,0------- 1971,25 1926,75

  24η 79,26 ----- 82,92 80,74 1981,26------ 2073,00 2018,50

  25η 82,93 ----- 86,52 84,34 2073,01------ 2163,00 2108,50

  26η 86,53 ----- 90,11 87,93 2163,01------ 2252,75 2198,25

  27η 90,12 ----- 93,56 91,53 2252,76 ----- 2339,00 2288,25

  28η 93,57----- 97,29 94,94 2339,01 ----- 2432,25 2373,50

  Εφόσον έχουμε πλέον και τον συντάξιμο μισθό βρίσκουμε την ασφαλιστική κλάση που ανήκουμε με τον τεκμαρτό μισθό βάση του οποίου θα υπολογιστεί η σύνταξη.

  2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη όλες οι ημέρες της υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον βέβαια έχουν καταβληθεί συνταξιοδοτικές εισφορές και όχι μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως για παράδειγμα των ανηλίκων.

 • 4

  Στο χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης, εντάσσονται οι ημέρες του επιδόματος του ΟΑΕΔ, λόγο τοκετού και εφεδρείας στρατού καθώς και υπό προϋποθέσεις της ασθένειας. Για την προσαύξηση της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πλασματικοί χρόνοι οι οποίοι εξαγοράζονται. Δεν υπολογίζονται για προσαύξηση της σύνταξης, ο χρόνος κύησης- λοχείας, ο χρόνος τακτικής ανεργίας και ο χρόνος ασθένειας, καθώς αυτοί είναι δωρεάν και δεν εξαγοράζονται. Εφόσον έχουμε τον συνολικό αριθμό ημερών ασφάλισης, διαιρώντας δια ( 300 ) τον μετατρέπουμε σε έτη, καθώς οι προσαυξήσεις λόγο ημερών ασφάλισης γίνονται ανά έτος. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε να στρογγυλοποιούμε το χρόνο ασφάλισης, είτε από εργασία είτε εξαγοράζοντας πλασματικούς χρόνους.

  ΣΥΝΤΑΞΗ : Όπως είπαμε, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη ο συντάξιμος μισθός ( τεκμαρτός μισθός) και ο συνολικός χρόνος ασφάλισης: Εφόσον έχουμε τον τεκμαρτό μισθό (όταν αυτός είναι πάνω από την 12η Α.Κ. *) τον πολλαπλασιάζουμε επί 30% και μας δίνει ένα ποσό. Δεύτερον, πολλαπλασιάζουμε τον τεκμαρτό μισθό με τις ημέρες ασφάλισης κατά τον εξής τρόπο: Έως τις 3.000 ημέρες ασφάλισης ( 0 ) προσαύξηση.

  Από 3.000 έως τις 7.500 ημέρες, για κάθε 300 ημέρες, προσαυξάνονται κατά 1%. Από 7.500 ημέρες και άνω προσαυξάνονται κατά 2.5%. Το άθροισμα των ποσών αυτών αποτελούν την σύνταξη. Παράδειγμα: Έστω κάποιος έχει τεκμαρτό μισθό 1688,25 ευρώ (20η ασφαλιστική κλάση) και 8.950 ημέρες ασφάλισης, η σύνταξη θα είναι 928,54 και βρίσκετε ως εξής: 1) 1688,25 Χ 30% = 506,48 2) 7.500 – 3.000 = 4.500 : 300 = 15 Χ 1% = 15% Χ 1688,25 = 253,24 3) 8.950 – 7.500 = 1.450 : 300 = 4 Χ 2,50% = 10% Χ 1688,25 = 168,82 4) Άθροισμα: 506,48 + 253,24 + 168,82 = σύνολο 928,54

  Παρατήρηση: Όπως φαίνεται και από το παράδειγμα το υπόλοιπο που προκύπτει κατά την διαίρεση, αυτό δεν προσαυξάνεται και ο συγκεκριμένος έχει υπόλοιπο 250 ημέρες το οποίο εάν συμπληρώσει 50 ημέρες θα έχει προσαύξηση κατά 2,5%, δηλαδή 1688,25 Χ 2,5% = 42.20 ευρώ. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε να στρογγυλοποιούμε τις ημέρες ασφάλισης. * Όταν ο συντάξιμος μισθός είναι κάτω από την 12η ασφαλιστική κλάση. Προσαυξάνεται με 32% για την 11η ασφαλιστική κλάση. Με 34% για την 10η. Με 36% για την 9η. Με 38% για την 8η. Με 40% για την 7η. Με 43% για την 6η. Με 46% για την 5η. Με 50% για την 4η,. Με 55% για την 3η. Με 60% για την 2η. Με 70% για την 1η ασφαλιστική κλάση. Σχόλιο: Αυτός ο τρόπος υπολογισμού δεν είναι ορθολογιστικός ( δηλαδή 2% για κάθε έτος επί του συντάξιμου μισθού), έρχεται να ενισχύσει τις χαμηλές συντάξεις σε βάρος των υψηλότερων και αυτό φαίνεται καλύτερα στον παρακάτω πίνακα.

 • 5

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ (ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΜΙΣΘΟΎ) : Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν τα αντίστοιχα ποσοστά για κάθε έτος ασφάλισης. Στην πρώτη στήλη είναι ο χρόνος ασφάλισης σε ημέρες και σε έτη. Στην δεύτερη στήλη είναι τα ποσοστά που αναλογούν για κάθε χρόνο ασφάλισης ανάλογα με το συντάξιμο μισθό.

  ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ημέρες - Έτη

  Ποσοστά επί του τεκμαρτού μισθού

  3.300 11 31%

  3.600 12 32%

  3.900 13 33%

  4.200 14 34%

  4.500 15 35%

  4.800 16 36%

  5.100 17 37%

  5.400 18 38%

  5.700 19 39%

  6.000 20 40%

  6.300 21 41%

  6.600 22 42%

  6.900 23 43%

  7.200 24 44%

  7.500 25 45%

  7.800 26 47.5%

  8.100 27 50%

  8.400 28 52.5%

  8.700 29 55%

  9.000 30 57.5%

  9.300 31 60%

  9.600 32 62.5%

  9.900 33 65%

  10.200 34 67.5%

  10.500 35 70%

  10.800 36 72.5%

  11.100 37 75%

  11.400 38 77.5%

  11.700 39 80%

  12.000 40 82.5%

  12.300 41 85%

  12.600 42 87.5%

  12.900 43 90%

  13.200 44 92.5%

  13.500 45 95%

  13.800 46 87.5%

  14.100 47 100%

  Τα ποσοστά αυτά αφορούν συντάξιμες αποδοχές της 12ης ασφαλιστικής κλάσης(979,01 ευρώ) έως και τα ποσά της 28η (2.432 ευρώ). Για συντάξιμες αποδοχές κάτω από την 12η ασφαλιστική κλάση, οι συντελεστές προσαύξησης διαφοροποιούνται προς το καλύτερο.

 • 6

  3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ Στα ποσά της σύνταξης θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον ποσά, λόγο οικογενειακών βαρών, τα οποία είναι, το επίδομα συζύγου όταν δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται και το επίδομα τέκνων για παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών ή έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν. Το επίδομα συζύγου, είναι ίσο με το ενάμισι (1,5) ημερομίσθιο τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και ανέρχεται στα 50,35 ευρώ

  Το επίδομα παιδιών, είναι 20% της σύνταξης για το πρώτο παιδί, 15% για το δεύτερο και 10% για το τρίτο, με πλαφόν ανωτάτου ορίου σύνταξης - όσο, επί του τεκμαρτού μισθού της 10η ασφαλιστικής κλάσης – 867,25 ευρώ. Έτσι το πλαφόν για το πρώτο παιδί είναι 173,45 ευρώ για το δεύτερο παιδί είναι 130,08 ευρώ και για το τρίτο 86,72 ευρώ.

  4. ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

  Για όσους ανήκουν στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα και δεν συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των Βαρέων αλλά με τα όρια ηλικίας κοινών διατάξεων, τότε για τις ημέρες που καταβλήθηκαν εισφορές στα Βαρέα Επαγγέλματα, δικαιούνται ειδική προσαύξηση. Όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της 35ετίας – εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα Βαρέα- εξαιρέθηκαν από τον κανόνα αυτό και δικαιούνται την προσαύξηση. Για το λόγο αυτό, όσοι ανήκουν στα βαρέα επαγγέλματα και πλησιάζουν τα όρια ηλικίας κοινών διατάξεων, καλό είναι να συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις αυτές, για δικαιούνται την πριμοδότηση των βαρέων. Η προσαύξηση αυτή γίνεται με τον εξής τρόπο:

  1. Οι πρώτες 3.300 ημέρες ασφάλισης εξαιρούνται από κάθε πριμοδότηση. 2. Από τις 3.300 ημέρες μέχρι τις 7.779 ημέρες, για κάθε 300 ημέρες, προσαυξάνονται

  κατά 1% 3. Από τις 7.800 ημέρες και άνω, για κάθε 300 ημέρες - από την 12η ασφαλιστική κλάση

  και άνω - προσαυξάνονται κατά 2,5%. 4. Τα δύο γινόμενα αθροίζονται και το άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 20%. 5. Το νέο γινόμενο αποτελεί το ποσοστό πριμοδότησης επί του συντάξιμου μισθού.

  Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένος που ανήκει στην 22η ασφαλιστική κλάση και έχει πραγματοποιήσει συνολικά 9.500 ημέρες ασφάλιση από τις οποίες οι τελευταίες 2.500 ημέρες είναι στα βαρέα, το ποσοστό πριμοδότησης θα είναι 3,368% που βρίσκεται ως εξής: Αφαιρούμε από τις 9.500 – 7.799 = 1.701 ημέρες στα βαρέα οι οποίες θα αναπροσαρμοστούν με το 2,5%. Έτσι οι 1.701 ημέρες διαιρούνται με το 300 (1.701 : 300) = 5,67 και πολλαπλασιάζονται επί 2,5% (5,67 Χ 2.5%) = 14,18

  Αφαιρούμαι τις 1.701 ημέρες από το σύνολο των βαρέων που είναι 2.500, (2.500 – 1.701) = 799 ημέρες οι οποίες θα αναπροσαρμοστούν με το 1%. Έτσι οι 799 ημέρες διαιρούνται με το 300 (799 : 300) = 2,66 και πολλαπλασιάζονται με το 1% (2.66 Χ 1% ) = 2,66

 • 7

  Προσθέτουμε τα δύο γινόμενα ( 14,18 + 2,66 ) = 16,84. Πολλαπλασιάζουμε το 16,84 με το 20% = 3,368 % ποσοστό πριμοδότησης .

  Αφού τεκμαρτός μισθός της 22η ασφαλιστικής κλάσης είναι 1840,00 επί 3,368% = προσαύξηση 61,97 ευρώ .

  5. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Βασικό: 486,84 ευρώ Προσαύξηση για την σύζυγο: 36,53 ευρώ Προσαύξηση για κάθε παιδί (μέχρι τρία) : 24.39 ευρώ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

  Συντάξεις γήρατος & αναπηρίας Βασικό ποσό 486,84 ευρώ

  Με σύζυγο 523,37 ευρώ

  Με 1 παιδί 547,76 ευρώ

  Με 2 παιδιά 571, 99 ευρώ

  Με 3 παιδιά 596,31 ευρώ

  ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ

  Συντάξεις γήρατος & αναπηρίας Με 1 παιδί

  511,23 ευρώ Με 2 παιδιά 535,62 ευρώ

  Με 3 παιδιά 560,01 ευρώ

  Κατώτατα όρια για συντάξεις λόγω θανάτου: 438,16 ευρώ

  Τα κατώτατα όρια συντάξεων θεσμοθετήθηκαν για να λειτουργούν σαν ασφαλιστική δικλείδα ώστε να υπάρχει ένα όριο ασφαλείας για τις χαμηλότερες συντάξεις. Έτσι όλες οι βασικές συντάξεις που είναι χαμηλότερες από τα κατώτατα όρια, εξισώνονται στα ποσά αυτά.

  Δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν τα κατώτατα όρια όσοι δεν συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα όρια ηλικίας, τα οποία για τους άνδρες είναι το 65ο έτος και για τις γυναίκες το 60ό έτος (από το 2011 σταδιακά αναπροσαρμόζονται στο 65ο) καθώς και οι διπλοσυνταξιούχοι.

  Είναι ευνόητο για όσους συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης (μειωμένης), η σύνταξη μειώνεται κάτω από τα ποσά των κατωτάτων ορίων. Εξαίρεση γίνεται για τις συντάξεις μητέρων με ανήλικα τέκνα, όπου οι πρόωρες (μειωμένες) συντάξεις δεν μειώνονται κάτω από τα κατώτατα όρια. Τα κατώτατα όρια αναπροσαρμόζονται εφόσον υπάρχει σχετική υπουργική απόφαση.

  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος από τις 4.500 ημέρες ασφάλισης, τότε κάθε 300 ημέρες από αυτές, προσαυξάνονται κατά 1%. Η προσαύξηση γίνεται επί του συντάξιμο μισθού και το ποσό αυτό προστίθεται στα ποσά των κατώτατων ορίων.

 • 8

  ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ:

  2000: Κ.Ο....................345,36 ευρώ 2006: Κ.Ο.………………445,37 ευρώ

  2001: Κ.Ο………………...364,37 ευρώ 2007: Κ.Ο……………… 463,18 ευρώ

  2002: Κ.Ο…………………377,08 ευρώ 2008: Κ.Ο……………… 486,84 ευρώ

  2003: Κ.Ο…………………392,16 ευρώ 2009: Κ.Ο……………… 486,64 ευρώ

  2004: Κ.Ο………………...411,77 ευρώ 2010: Κ.Ο……………… 486,64 ευρώ

  2005: Κ.Ο……………….. 428,24 ευρώ 2011: Κ.Ο……………… 486,64 ευρώ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑΜ Ο υπολογισμός της μηνιαίας σύνταξης του ΕΤΕΑΜ γίνεται ως εξής: 1. Το βασικό ποσό, είναι ίσο με το 9% του 25πλάσιου ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη της εκάστοτε Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 2. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 12% για κάθε Ασφαλιστική Κλάση: Έτσι για την 10η προσαυξάνεται με 108%) (11η με 120%) (12η με 132%) (13η με 44%) (14η με 156) (15η με 168) (16η με 180%) (17η με 192%) (18η με 204%) ( 19η με 216%) (20η με 228%) ( 21η με 240%) (22η με 252%) (23η με 264%) (24η με 276%) (25η με 288%) (26η με 300%) (27η με 312%) (28η με 324%). 3. Επιπλέον το ποσό αυτό προσαυξάνεται, κατά 4% για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης πάνω από τις 1.500 και έως τις 7.500 και κατά 3% για κάθε 300 ημέρες πάνω από τις 7.500. Παράδειγμα: Έστω κάποιος ανήκει στη 18η Ασφαλιστική Κλάση και έχει 8.800 ημέρες ασφάλισης, η σύνταξη που θα πάρει θα είναι 440,85 ευρώ και βρίσκεται ως εξής: 1. ( Η.Α.Ε. = 33,57 ευρώ Χ 9% = 75,53 ευρώ.) 2. ( 18η Α.Κ. = 204% Χ 75,53 = 229,61 ευρώ) 3. 229,61ευρώ Χ 92% = 440,85 ευρώ. (7.500 – 1.500 = 6.000: 300 = 20 Χ 4% = 80%) & (8.800 – 7.500 = 1.300 : 300 = 4 Χ 3% = 12%) (80% +12% = 92%) ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΤΕΑΜ: Τα κατώτατα όρια για το 2011 έχουν διαμορφωθεί στα 121,55 ευρώ για τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας και 97,24 ευρώ για τις συντάξεις θανάτου. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ:

  1) 2001……………………….20,82 ευρώ 9) Από 1/9/2005………………………26,41 ευρώ

  2) Από 1/7/2001………………………21,19 ευρώ 10) Από 1/1/2006……………………….27,18 ευρώ

  3) Από 1/1/2002………………………21,96 ευρώ 11) Από 1/9/2006……………………….27,96 ευρώ

  4) Από 1/7/2002………………………22,35 ευρώ 12) Από 1/1/2007……………………….29,39 ευρώ

  5) Από 1/1/2003………………………23,29 ευρώ 13) Από 1/1/2008……………………….30,04 ευρώ

  6) Από 1/1/2004………………………24,22 ευρώ 14) Από 1/9/2008……………………….31,32 ευρώ

  7) Από 1/9/2004………………………25,01 ευρώ 15) Από 1/5/2009……………………….33,04 ευρώ

  8) Από 1/1/2005………………………25,56 ευρώ 16) Από 1/7/2011……………………….33,57 ευρώ

 • 9

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ ) 2012

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1

  ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Μέσος μισθός

  759,5 – 830,2

  9η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  830,2 – 890,7

  10η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  890,7 – 979,0

  11η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  979,0 – 1061,0

  12η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1061,0 - 1154,5

  13η Α.Κ

  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  ΕΤΗ Η.Α. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ

  15 4.500 329,2 207,2 338,2 219,9 343,4 232,6 353,9 245,3 385,5 258,0

  16 4.800 337,2 213,1 346,9 226,2 352,7 239,2 364,0 252,3 396,5 265,3

  17 5.100 345,2 219,1 355,5 232,5 362,0 245,9 374,1 259,3 407,5 272,7

  18 5.400 353,3 225,0 364,2 238,7 371,3 252,5 384,2 266,3 418,5 280,1

  19 5.700 361,3 230,9 372,9 345,0 380,5 259,2 394,3 373,3 429,5 287,4

  20 6.000 369,3 236,8 381,5 351,3 389,8 265,8 404,5 280,3 440,6 294,8

  21 6.300 377,4 242,7 390,2 257,6 399,1 272,5 414,6 287,3 451,6 302,2

  22 6.600 385,4 248,7 398,9 263,9 408,4 279,1 424,7 294,3 462,6 309,6

  23 6.900 393,4 254,6 407,6 270,2 417,7 285,8 434,8 301,4 473,6 316,9

  24 7.200 401,5 260,5 416,2 276,5 426,9 292,4 444,9 308,4 484,6 324,3

  25 7.500 409,5 266,4 424,9 282,7 436,2 299,1 455,0 315,4 495,6 331,7

  26 7.800 427,9 270,9 444,9 287,4 457,6 304,0 480,3 320,6 523,2 337,2

  27 8.100 446,4 275,3 464,8 292,2 478,9 309,0 505,6 325,9 550,7 342,7

  28 8.400 464,9 279,8 484,7 296,9 500,3 314,0 530,9 331,1 578,2 348,3

  29 8.700 483,4 284,2 504,7 301,6 521,6 319,0 556,1 336,4 605,8 353,8

  30 9.000 501,7 288,6 524,6 306,3 543,0 324,0 581,4 341,7 633,3 359,3

  31 9.300 520,3 293,1 544,6 311,0 564,3 329,0 606,7 346,9 660,9 364,8

  32 9.600 538,8 297,5 564,5 315,7 585,7 334,0 632,0 352,2 688,4 370,4

  33 9.900 557,2 302,0 584,5 320,4 607,0 338,9 657,3 357,4 715,9 375,9

  34 10.200 575,7 306,4 604,4 325,2 628,4 343,9 682,5 362,7 743,5 381,4

  35 10.500 594,2 310,8 624,4 329,9 649,7 348,9 707,8 367,9 771,0 387,0

  * Οι συντάξεις του ΕΤΕΑΜ αντιστοιχούν στο Η.Α.Ε. του 2011 (33,57 ευρώ)

 • 10

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2

  ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Μέσος μισθός

  1154,5 – 1244,2

  14η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1244,2 – 1329,0

  15η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1329,0 – 1413,7

  16η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1413,7 – 1493,5

  17η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1493,5 – 1575,7

  18η Α.Κ

  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  ΕΤΗ Η.Α. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ

  15 4.500 418,4 270,7 447,2 283,3 477,7 296,0 506,0 308,7 534,6 321,4

  16 4.800 430,3 278,4 459,9 291,4 491,4 304,5 520,4 317,5 549,9 330,6

  17 5.100 442,3 286,1 472,7 299,5 505,0 312,9 534,9 326,4 565,1 339,8

  18 5.400 453,2 293,9 785,5 307,6 518,7 321,4 549,3 335,2 580,4 349,0

  19 5.700 466,2 301,6 498,2 315,7 532,3 329,9 563,8 344,0 595,7 358,1

  20 6.000 478,2 309,3 511,1 323,8 546,0 338,3 578,3 352,8 611,0 367,3

  21 6.300 490,1 317,1 523,8 231,9 559,6 346,8 592,7 361,7 626,2 376,5

  22 6.600 502,1 324,8 536,6 340,0 573,3 355,2 607,2 370,5 641,5 385,7

  23 6.900 514,0 332,5 549,4 348,1 586,9 363,7 621,6 379,3 656,,8 394,9

  24 7.200 526,0 340,3 562,2 356,2 600,6 372,2 636,1 388,1 672,1 404,1

  25 7.500 537,9 348,0 574,9 364,3 614,2 380,6 650,5 396,9 687,3 413,3

  26 7.800 567,8 353,8 606,9 370,4 648,3 387,0 686,7 403,6 725,5 420,1

  27 8.100 597,7 359,6 638,8 376,5 682,5 393,3 722,8 410,2 763,7 427,0

  28 8.400 626,6 365,4 670,8 382,5 716,6 399,7 759,0 416,8 801,9 433,9

  29 8.700 657,5 371,2 702,7 388,6 750,7 406,0 795,1 423,4 840,1 440,8

  30 9.000 687,4 377,0 734,7 394,7 784,8 412,3 831,3 430,0 878,3 447,7

  31 9.300 717,3 382,8 766,6 400,7 819,0 418,7 867,4 436,6 916,5 454,6

  32 9.600 747,1 388,6 798,5 406,8 853,1 425,0 903,5 443,3 954,6 461,5

  33 9.900 777,0 394,4 830,5 412,9 887,2 431,4 939,7 449,9 992,8 468,4

  34 10.200 806,9 400,2 862,4 419,0 921,3 437,7 975,8 456,5 1031,0 475,2

  35 10.500 836,8 406,0 894,4 425,5 955,5 444,1 1012,0 463,1 1069,2 482,1

  * Οι συντάξεις του ΕΤΕΑΜ αντιστοιχούν στο Η.Α.Ε. του 2011 (33,57 ευρώ)

 • 11

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 3

  ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Μέσος μισθός

  1575,7 – 1661,0

  19η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1661,0 – 1737,0

  20η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1737,0 – 1811,0

  21η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1811,0 – 1892,0

  22η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  1892,0 – 1971,2

  23η Α.Κ

  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  ΕΤΗ Η. Α. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ

  15 4.500 563,6 334,1 590,8 346,8 618,1 359,5 644,0 372,2 674,3 384,9

  16 4.800 579,7 343,6 607,7 356,7 635,8 369,7 662,4 382,8 693,6 395,9

  17 5.100 595,8 353,2 624,6 366,6 653,5 380,0 680,8 393,4 712,9 406,9

  18 5.400 611,9 362,7 641,5 376,5 671,1 390,3 699,2 404,1 732,1 417,8

  19 5.700 628,0 372,3 658,4 386,4 688,8 400,6 717,6 414,7 751,4 428,8

  20 6.000 644,2 381,8 675,3 396,3 706,5 410,8 736,0 425,3 770,7 439,8

  21 6.300 660,3 391,4 692,1 406,2 724,1 421,1 754,4 436,0 789,9 450,8

  22 6.600 676,4 400,9 709,0 416,2 741,8 431,4 772,8 446,6 809,2 461,8

  23 6.900 692,5 410,5 725,9 426,1 759,4 441,7 791,2 457,3 828,5 472,8

  24 7.200 708,6 420,0 742,8 436,0 777,1 451,9 809,6 467,9 847,7 483,8

  25 7.500 724,7 429,6 759,7 445,9 794,8 462,2 828,0 478,5 867,0 494,8

  26 7.800 764,9 436,7 801,9 453,3 838,9 469,9 874,0 486,5 915,2 503,1

  27 8.100 805,2 443,9 844,1 460,8 883,1 477,6 920,0 494,5 963,3 511,3

  28 8.400 845,5 451,0 886,3 468,2 927,2 485,3 966,0 502,4 1011,5 519,6

  29 8.700 885,7 458,2 928,5 475,6 971,4 493,0 1012,0 510,4 1059,7 527,8

  30 9.000 926,0 465,4 970,7 483,0 1015,5 500,7 1058,0 518,4 1107,8 536,1

  31 9.300 966,3 472,5 1012,9 490,5 1059,7 508,4 1104,0 526,4 1156,0 544,3

  32 9.600 1006,5 479,7 1055,1 497,9 1103,9 516,1 1150,0 534,4 1204,2 552,6

  33 9.900 1046,8 486,8 1097,3 505,3 1148,0 523,8 1196,0 542,3 1252,3 560,8

  34 10.200 1087,0 494,0 1139,5 512,8 1192,2 531,5 1242,0 550,3 1300,5 569,1

  35 10.500 1127,3 501,2 1181,7 520,2 1236,3 539,2 1288,0 558,3 1348,7 577,3

  * Οι συντάξεις του ΕΤΕΑΜ αντιστοιχούν στο Η.Α.Ε. του 2011 (33,57 ευρώ)

 • 12

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 4

  ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Μέσος μισθός

  1981,2 – 2073,0

  24η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  2073,0 – 2163,0

  25η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  2163,0 – 2252,7

  26η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  2252,7 - 2339,0

  27η Α.Κ

  Μέσος μισθός

  2339,01 - 2432,2

  28η Α.Κ

  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  ΕΤΗ Η.Α. ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ

  15 4.500 706,4 397,5 737,9 410,2 769,3 422,9 800,8 435,6 830,7 448.3

  16 4.800 726,6 408,9 759,0 422,0 791,3 435,0 823,7 448,1 854,4 461,1

  17 5.100 746,8 420,3 780,1 433,7 813,3 447,1 846,6 460,5 878,1 473,9

  18 5.400 767,0 431,6 801,2 445,4 835,3 459,2 869,5 472,9 901,9 786,7

  19 5.700 787,2 443,0 822,3 457,1 857,3 471,3 892,4 485,4 925,6 499,5

  20 6.000 807,4 454,3 843,4 468,9 879,3 483,3 915,3 497,8 949,4 512,4

  21 6.300 827,5 465,7 864,4 480,6 901,2 495,4 938,1 510,3 973,1 525,2

  22 6.600 847,7 477,1 885,5 492,3 923,2 507,5 961,0 522,7 996,8 538,0

  23 6.900 867,9 488,4 906,6 504,0 945,2 519,6 983,9 535,2 1020,6 550,8

  24 7.200 888,1 499,8 927,7 515,7 967,2 531,7 1006,8 547,6 1044,3 563,6

  25 7.500 908,3 511,1 948,8 527,5 989,2 543,8 1029,7 560,1 1068,0 576,4

  26 7.800 958,7 519,7 1001,5 536,3 1044,1 552,8 1086,9 569,4 1127,4 586,0

  27 8.100 1009,2 528,2 1054,2 545,0 1099,1 561,9 1144,1 578,7 1186,7 595,6

  28 8.400 1059,7 536,7 1106,9 553,8 1154,0 571,0 1201,3 588,1 1246,0 605,2

  29 8.700 1110,1 545,2 1159,6 562,6 1209,0 580,0 1258,5 597,4 1305,4 614,8

  30 9.000 1160,6 553,7 1212,3 571,4 1263,9 589,1 1315,7 606,8 1364,7 624,4

  31 9.300 1212,1 562,3 1265,1 580,2 1318,9 598,2 1372,9 616,1 1424,1 634,1

  32 9.600 1261,5 570,8 1317,8 589,0 1373,9 607,2 1430,1 625,4 1483,4 643,7

  33 9.900 1312,0 579,3 1370,5 597,8 1428,8 616,3 1487,3 634,8 1542,7 653,3

  34 10.200 1362,4 587,8 1423,2 606,6 1483,8 625,3 1544,5 644,1 1602,1 662,9

  35 10.500 1412,9 596,3 1475,9 615,4 1538,7 634,4 1601,7 653,4 1661,4 672,5

  * Οι συντάξεις του ΕΤΕΑΜ αντιστοιχούν στο Η.Α.Ε. του 2011 (33,57 ευρώ)

  Ιανουάριος 2012 Νικολάου Κώστας Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ / ΓΣΕΕ [email protected]