Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ...

of 3 /3
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 5 η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Ημερομηνία: 6 Δεκεμβρίου, 2018 Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία Ώρες Διεξαγωγής: 08:40 π.μ. – 12:30 μ.μ. Γλώσσα Συνάντησης: Ελληνικά Αναλυτικό Πρόγραμμα 08:40 – 09:00 Έλευση και Εγγραφές 09:00 – 09:15 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί Αξιότιμος Υπουργός Υγείας Κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου προς επιβεβαίωση Κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ 09:15 – 09:35 Εργοδότηση και Διατήρηση Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις - κυρία Μαίρη Μακρίδου – Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης: Παρουσίαση προσωπικών εμπειριών στον χώρο εργασίας - κύριος Ανδρέας Αβρααμίδης – Συνέταιρος, ΕY Κύπρου: Διευθετήσεις στον εργασιακό χώρο για πρόσληψη και διατήρηση ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση 09:35 – 10:20 ΓεΣΥ και Επιχειρήσεις – Η Επόμενη Μέρα Παρουσίαση, από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), των υπηρεσιών υγείας που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, την διαδικασία πληρωμής των εισφορών και τον τρόπο που θα λειτουργεί το σύστημα αφού τεθεί σε εφαρμογή. Εισηγητής: κύριος Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Διευθυντής ΟΑΥ 10:20 – 11:05 Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) Περιγραφή: Συμπληρωματικά σχέδια ασφάλισης υγείας Εισηγητής: κύριος Ανδρέας Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ 11:05 – 11:20 Τοποθέτηση ΟΕΒ Εργασιακά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Εισηγητής: κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ

Embed Size (px)

Transcript of Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ...

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

5η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών

Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Ημερομηνία: 6 Δεκεμβρίου, 2018

Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

Ώρες Διεξαγωγής: 08:40 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Γλώσσα Συνάντησης: Ελληνικά

Αναλυτικό Πρόγραμμα

08:40 – 09:00Έλευση και Εγγραφές

09:00 – 09:15Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Αξιότιμος Υπουργός Υγείας Κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου – προς επιβεβαίωση

Κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ

09:15 – 09:35Εργοδότηση και Διατήρηση Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

· κυρία Μαίρη Μακρίδου – Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης: Παρουσίαση προσωπικών εμπειριών στον χώρο εργασίας

· κύριος Ανδρέας Αβρααμίδης – Συνέταιρος, ΕY Κύπρου:

Διευθετήσεις στον εργασιακό χώρο για πρόσληψη και διατήρηση ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση

09:35 – 10:20 ΓεΣΥ και Επιχειρήσεις – Η Επόμενη Μέρα

Παρουσίαση, από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), των υπηρεσιών υγείας που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, την διαδικασία πληρωμής των εισφορών και τον τρόπο που θα λειτουργεί το σύστημα αφού τεθεί σε εφαρμογή.

Εισηγητής: κύριος Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Διευθυντής ΟΑΥ

10:20 – 11:05 Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ)

Περιγραφή: Συμπληρωματικά σχέδια ασφάλισης υγείας

Εισηγητής: κύριος Ανδρέας Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ

11:05 – 11:20 Τοποθέτηση ΟΕΒ

Εργασιακά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Εισηγητής: κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ

11:20 – 11:50Ερωτήσεις και Απαντήσεις (εκπρόσωποι ΟΑΥ, ΣΑΕΚ και ΟΕΒ)

11:50 – 12:30Δικτύωση Μελών

Παρακαλώ όπως απαντήσετε μέχρι την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, 2018 αποστέλλοντας την δήλωση συμμετοχής στο φαξ αρ.: 22 666 661 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Πληροφορίες

Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου / Στέφανος Τσίγκης

Υπηρεσία Μελετών και

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τηλ.: 22 665 102

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

5η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών

Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

6 Δεκεμβρίου, 2018 Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 08:40 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Δήλωση Συμμετοχής ΜΕΛΩΝ SLRNETWORK

Ονοματεπώνυμο

Συμμετέχοντα / Συμμετέχουσας

Αριθμός Εγγραφής στο Δίκτυο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

1

     

SLRN     

     

2

     

SLRN     

     

3

     

SLRN     

     

Δήλωση Συμμετοχής (για άτομα που δεν είναι Μέλη του SLRNetwork)

Ονοματεπώνυμο

Συμμετέχοντα/ Συμμετέχουσας:

     

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

     

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

     

Με την συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής επιτρέπω στην ΟΕΒ:

|_|να επεξεργαστεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για τους σκοπούς της εκδήλωσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα διαγραφούν με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενώ το παρουσιολόγιο (ονοματεπώνυμο και υπογραφή μόνο) θα διατηρηθεί για σκοπούς ελέγχου του συγχρηματοδοτούμενου έργου μέχρι τις 31/12/2025.

|_|την λήψη οπτικοακουστικού υλικού το οποίο θα αξιοποιηθεί για σκοπούς δημοσιότητας του συγχρηματοδοτούμενου έργου στα ΜΜΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου www.slr.com.cy .

     

     /     /2018

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή

Ημερομηνία