Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ...

of 3 /3
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 5 η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Ημερομηνία: 6 Δεκεμβρίου, 2018 Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία Ώρες Διεξαγωγής: 08:40 π.μ. – 12:30 μ.μ. Γλώσσα Συνάντησης: Ελληνικά Αναλυτικό Πρόγραμμα 08:40 – 09:00 Έλευση και Εγγραφές 09:00 – 09:15 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί Αξιότιμος Υπουργός Υγείας Κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου Κύριος Χρίστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΟΕΒ 09:15 – 09:35 Εργοδότηση και Διατήρηση Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις - κυρία Μαίρη Μακρίδου – Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης: Παρουσίαση προσωπικών εμπειριών στον χώρο εργασίας - κυρία Μαρία Σεργίου – Associate Director of HR, ΕY Κύπρου: Διευθετήσεις στον εργασιακό χώρο για πρόσληψη και διατήρηση ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση 09:35 – 10:20 ΓεΣΥ και Επιχειρήσεις – Η Επόμενη Μέρα Παρουσίαση, από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), των υπηρεσιών υγείας που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, την διαδικασία πληρωμής των εισφορών και τον τρόπο που θα λειτουργεί το σύστημα αφού τεθεί σε εφαρμογή. Εισηγητής: κύριος Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Διευθυντής ΟΑΥ 10:20 – 10:45 Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) Περιγραφή: Συμπληρωματικά σχέδια ασφάλισης υγείας Εισηγητής: κύριος Ανδρέας Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ 10:45 – 11:00 Τοποθέτηση ΟΕΒ Εργασιακά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Εισηγητής: κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ

Embed Size (px)

Transcript of Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ...

Page 1: Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ...slr.com.cy/wp-content/uploads/2014/05/SLRN-5-Invitation.docx · Web view«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:5η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών

Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Ημερομηνία: 6 Δεκεμβρίου, 2018Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, ΛευκωσίαΏρες Διεξαγωγής: 08:40 π.μ. – 12:30 μ.μ.Γλώσσα Συνάντησης: ΕλληνικάΑναλυτικό Πρόγραμμα08:40 – 09:00 Έλευση και Εγγραφές09:00 – 09:15 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Αξιότιμος Υπουργός Υγείας Κύριος Κωνσταντίνος ΙωάννουΚύριος Χρίστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΟΕΒ

09:15 – 09:35 Εργοδότηση και Διατήρηση Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

- κυρία Μαίρη Μακρίδου – Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης: Παρουσίαση προσωπικών εμπειριών στον χώρο εργασίας

- κυρία Μαρία Σεργίου – Associate Director of HR, ΕY Κύπρου: Διευθετήσεις στον εργασιακό χώρο για πρόσληψη και διατήρηση ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση

09:35 – 10:20 ΓεΣΥ και Επιχειρήσεις – Η Επόμενη ΜέραΠαρουσίαση, από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), των υπηρεσιών υγείας που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, την διαδικασία πληρωμής των εισφορών και τον τρόπο που θα λειτουργεί το σύστημα αφού τεθεί σε εφαρμογή. Εισηγητής: κύριος Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής

Διευθυντής ΟΑΥ10:20 – 10:45 Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ)

Περιγραφή: Συμπληρωματικά σχέδια ασφάλισης υγείας

Εισηγητής: κύριος Ανδρέας Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής ΣΑΕΚ

10:45 – 11:00 Τοποθέτηση ΟΕΒΕργασιακά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Εισηγητής: κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ11:00 – 11:30 Ερωτήσεις και Απαντήσεις (εκπρόσωποι ΟΑΥ, ΣΑΕΚ και

ΟΕΒ)11:30 – 12:30 Δικτύωση ΜελώνΠαρακαλώ όπως απαντήσετε μέχρι την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, 2018 αποστέλλοντας την δήλωση συμμετοχής στο φαξ αρ.: 22 666 661 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Page 2: Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ...slr.com.cy/wp-content/uploads/2014/05/SLRN-5-Invitation.docx · Web view«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠληροφορίες Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου / Στέφανος ΤσίγκηςΥπηρεσία Μελετών και Ευρωπαϊκών ΠρογραμμάτωνΤηλ.: 22 665 102

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:5η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών

Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

6 Δεκεμβρίου, 2018 Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 08:40 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Δήλωση Συμμετοχής ΜΕΛΩΝ SLRNETWORK

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα / Συμμετέχουσας

Αριθμός Εγγραφής στο

ΔίκτυοΤηλέφωνο

Επικοινωνίας

1       SLRN           2       SLRN           3       SLRN           

Δήλωση Συμμετοχής (για άτομα που δεν είναι Μέλη του SLRNetwork)Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα/ Συμμετέχουσας:      Τηλέφωνο Επικοινωνίας:      Ηλεκτρονική Διεύθυνση:      

Με την συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής επιτρέπω στην ΟΕΒ:

να επεξεργαστεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για τους σκοπούς της εκδήλωσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα διαγραφούν με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενώ το παρουσιολόγιο (ονοματεπώνυμο και υπογραφή μόνο) θα διατηρηθεί για σκοπούς ελέγχου του συγχρηματοδοτούμενου έργου μέχρι τις 31/12/2025.

την λήψη οπτικοακουστικού υλικού το οποίο θα αξιοποιηθεί για σκοπούς δημοσιότητας του συγχρηματοδοτούμενου έργου στα ΜΜΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου www . slr . com . cy .

Page 3: Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ...slr.com.cy/wp-content/uploads/2014/05/SLRN-5-Invitation.docx · Web view«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

           /     /2018Ονοματεπώνυμο /

ΥπογραφήΗμερομηνία