Θ Η Ρ Α Σ Ι Α - Archetype

of 14 /14
Θ Η Ρ Α Σ Ι Α Μαρίνα Φιλιπποπούλου - 27/04/2018 Τρεις εγγραφές στο τοπίο Διπλωματική Εργασία Τίτλος: Θηρασία | τρεις εγγραφές στο τοπίο Φοιτήτρια: Μαρίνα Φιλιπποπούλου Επιβλέπων: Α. Σπανομαρίδης Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκό έτος: 2017/-18

Embed Size (px)

Transcript of Θ Η Ρ Α Σ Ι Α - Archetype

Θ Η Ρ Α Σ Ι Α Μαρνα Φιλιπποπολου - 27/04/2018
Τρεις εγγραφς στο τοπο
Ττλος: Θηρασα | τρεις εγγραφς στο τοπο Φοιττρια: Μαρνα Φιλιπποπολου Επιβλπων: Α. Σπανομαρδης Τμμα: Αρχιτεκτνων Μηχανικν | Πανεπιστμιο Πατρν Ακαδημακ τος: 2017/-18
Το θμα της διπλωματικς πραγματεεται την κατοκηση, ορισμνη ως διαλεκτικ του εδφους και τοποθετεται χωρικ στη Θηρασα. Πρκειται για να μικρ νησ στο ντιο Αιγαο, που μαζ με τη Θρα, το Ασπρονσι, την Παλαι και τη Να Καμμνη, συμπληρνει το νησιωτικ σμπλεγμα μας λλοτε ενιαας στργγυλης νσου, με το νομα Καλλστη. Σμφωνα με τον μθο, η Καλλστη αναδεται γεννμενη απ ναν σβλο χμα, που πταξε στη θλασσα ο Αργονατης Ευφμιος.
Η σημασα του χματος εμφανζεται καθοριστικ στην πορεα της Θηρασας, ενς εκ των πντε νησιωτικν θραυσμτων του συμπλγματος της Καλλστης. Η ιστορα της συγκεκριμνης νσου λανθνει εγχρακτη στο χμα της. Μα μνμη αρχαα που τρα ρχεται στο φως με την εν εξελξει ανασκαφικ δραστηριτητα (αρχαιολογα), η διαχρονικ πραγματικτητα της γης που τρφει τον νθρωπο (καλλιργεια) και να πρσφατο βιομηχανικ παρελθν που βρσκεται σε εγκατλειψη (ορυχεο), απαντνται ως οι κριες συνιστσες της ιστορας του νησιο. Το διο το χμα διηγεται το χρονικ του τπου και η σνθεση που προτενεται, ευελπιστε να πλαισισει τις επ μρους θραυσματικς αφηγσεις, σε μα ολιστικ ανγνωση της χωμτινης αυτς ιστορας.
Η τρισκελς παρμβαση, λοιπν, συνδεται αντιστοχως, με τρεις τυπολογες κατοκησης που συναντνται στη Θηρασα. Αρχικ, η εξλιξη του περκλειστου, οχυρο οικισμο, που σταδιακ αναπτσσεται με κτσματα σε παρθεση κατ μκος της καλδρας, αποτελε την αναφορ για μα γραμμικ σνθεση, που προτενεται να στεγσει χρο κθεσης των αρχαιολογικν ευρημτων, εργαστρια και ξεννα. Εν συνεχεα, ο ληνς, που αποτελε επικουρικ οκημα του αγροτικο βου, θα αποτελσει τη μονδα που θα οργανσει τον μετρο τπο σε καλλιργεια, σε κνναβο. Τλος, η φοντνα, επιφνεια με ελαφρ κλση, συλλκτης βρχινου νερο στο νυδρο τοπο, να νο δαφος στο οποο συμβανει η σκληρ ρμβη της πτρας και της θλασσας.