Για την Γενικού ., ” ( . – .) · 1/22 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε...

of 22 /22
1/22 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ν Για την ανάδειξη: α. Γενικού Συμβουλίου, β. Ελεγκτικής Επιτροπής, γ. Εκπροσώπων στον Ο.Π.Α.Δ., δ. Εκπροσώπων στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., ε. Εκπροσώπων στο Τ.Π.Δ.Υ. και στ. Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) Στον Πλατανιά Χανίων Κρήτης σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 και ώρα 8.00 το πρωί συνήλθαν στο Ξενοδοχείο “MINOA PALACE” τα μέλη της προαναφερόμενης Ομοσπονδίας Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. για την εκλογή των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και των εκπροσώπων στον Ο.Π.Α.Δ., στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., και στο Τ.Π.Δ.Υ. με την παρουσία των Δικαστικών Αντιπροσώπων: 1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ 2. ΑΝΝΑ ΜΠΕΜΠΕΛΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ Που διορίστηκαν με την υπαριθ. 336/2009 πράξη του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Χανίων και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2009 από τους συνέδρους της προαναφερόμενης Ομοσπονδίας και αποτελείται από τους: 1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΜΕΛΟΣ 2. ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : ΜΕΛΟΣ 3. ΓΚΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : ΜΕΛΟΣ 4. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : ΜΕΛΟΣ 5. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ : ΜΕΛΟΣ Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) το μητρώο των Μελών - Συλλόγων και τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους που προβλέπονται σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, σφραγισμένους φακέλους κλπ.). Έλεγξε τις κάλπες και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδειες τις σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας στις 9.00 π.μ., αφού προηγούμενα κάλεσε τους αντιπροσώπους των παρατάξεων που είχαν ορισθεί από τους μετέχοντες στις αρχαιρεσίες συνδυασμούς να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια προσερχόταν ένας ένας οι ψηφοφόροι δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και κατέθεταν το βιβλιάριο υγείας τους για να συμπληρώσει και βεβαιώσει ο δικαστικός αντιπρόσωπος σαυτό τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 παρ. 1 και παρ. 28 του Νόμου 1264/82. Τέλος αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειακά εντάξει έπαιρναν ένα ψηφοδέλτιο για το Γενικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους εκπροσώπους στα Ταμεία (Ο.Π.Α.Δ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Τ.Π.Δ.Υ.) χρώματος λευκού με τον αντίστοιχο φάκελο και ένα

Embed Size (px)

Transcript of Για την Γενικού ., ” ( . – .) · 1/22 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε...

 • 1/22

  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Για την ανάδειξη: α. Γενικού Συμβουλίου, β. Ελεγκτικής Επιτροπής, γ. Εκπροσώπων στον Ο.Π.Α.Δ., δ. Εκπροσώπων στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., ε. Εκπροσώπων στο Τ.Π.Δ.Υ. και στ. Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία “Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.)

  Στον Πλατανιά Χανίων Κρήτης σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 και ώρα 8.00 το πρωί συνήλθαν στο Ξενοδοχείο “MINOA PALACE” τα μέλη της προαναφερόμενης Ομοσπονδίας Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. για την εκλογή των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και των εκπροσώπων στον Ο.Π.Α.Δ., στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., και στο Τ.Π.Δ.Υ. με την παρουσία των Δικαστικών Αντιπροσώπων:

  1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ 2. ΑΝΝΑ ΜΠΕΜΠΕΛΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ

  Που διορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 336/2009 πράξη του Προϊσταμένου του

  Πρωτοδικείου Χανίων και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2009 από τους συνέδρους της προαναφερόμενης Ομοσπονδίας και αποτελείται από τους:

  1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΜΕΛΟΣ 2. ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : ΜΕΛΟΣ 3. ΓΚΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : ΜΕΛΟΣ 4. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : ΜΕΛΟΣ 5. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ : ΜΕΛΟΣ Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε. –

  Ο.Τ.Α.) το μητρώο των Μελών - Συλλόγων και τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους που προβλέπονται σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, σφραγισμένους φακέλους κλπ.).

  Έλεγξε τις κάλπες και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδειες τις σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας στις 9.00 π.μ., αφού προηγούμενα κάλεσε τους αντιπροσώπους των παρατάξεων που είχαν ορισθεί από τους μετέχοντες στις αρχαιρεσίες συνδυασμούς να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

  Στη συνέχεια προσερχόταν ένας – ένας οι ψηφοφόροι δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και κατέθεταν το βιβλιάριο υγείας τους για να συμπληρώσει και βεβαιώσει ο δικαστικός αντιπρόσωπος σ’ αυτό τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 παρ. 1 και παρ. 28 του Νόμου 1264/82.

  Τέλος αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειακά εντάξει έπαιρναν ένα ψηφοδέλτιο για το Γενικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους εκπροσώπους στα Ταμεία (Ο.Π.Α.Δ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Τ.Π.Δ.Υ.) χρώματος λευκού με τον αντίστοιχο φάκελο και ένα

 • 2/22

  ψηφοδέλτιο για την εκλογή αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χρώματος κίτρινου με τον αντίστοιχο φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικό για τον σκοπό διασκευασμένο χώρο (παραβάν) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους και επανερχόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο από το νόμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας υπέγραφαν και έριχναν τους φακέλους στις κάλπες.

  Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί η λήξη δηλαδή στις 15.00.

  Η Εφορευτική Επιτροπή διαπίστωσε μαζί με τους δικαστικούς αντιπροσώπους ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει και αποφάσισαν την λήξη της ψηφοφορίας.

  Κατόπιν αποσφραγίστηκαν οι κάλπες αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε το απαραβίαστο τους. Κατά την καταμέτρηση των φακέλων του τρίτου εκλογικού τμήματος (Αττική) βρέθηκαν 298 φάκελοι ενώ οι ψηφίσαντες ήταν 297. Εν συνεχεία με ομόφωνη απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, ο Δικαστικός εξήγαγε από την κάλπη στην τύχη και αχρήστευσε ένα φάκελο. Ακολούθως κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκε ένας φάκελος χωρίς την σφραγίδα και την μονογραφή του Δικαστικού και με την ένδειξη επάνω «Στρατηγός» με υπογράμμιση. Τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, Νικολαϊδης Νικόλαος, Κουτσοθανάσης Αθανάσιος, Γκόβα Αικατερίνη έχουν την άποψη να μην ανοιχτεί ο φάκελος, διότι είναι άκυρος και παραβιάζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας, δεδομένου και του ότι ο φάκελος έχει το όνομα υποψηφίου. Τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής Χαμαλίδης Θεόδωρος, Πατσουράκη Ολυμπία έχουν την άποψη ότι όλοι οι φάκελοι πρέπει να ανοίγονται, έγκυροι και άκυροι. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας κατά την άποψη τους και συγκεκριμένα όταν ψήφιζε ο συνάδελφος Στρατηγός έριξε εκ παραδρομής το ψηφοδέλτιο που αφορούσε το Γενικό Συμβούλιο κ.λ.π. σε λάθος φάκελο απ’ αυτόν που του χορήγησε σφραγισμένο ο Δικαστικός, πράγμα το οποίο επεσήμανε αμέσως μετά την ρίψη του φακέλου και μάλιστα παρεδόθη στα χέρια του Δικαστικού σφραγισμένος λευκός φάκελος. Κατά συνέπεια κατά την άποψη τους, παρ’ όλο την ύπαρξη τυπικού προβλήματος ουσιαστικά ο συνάδελφος εκδήλωσε την προτίμηση του με το συγκεκριμένο φάκελο που βρέθηκε στην κάλπη και αφού μάλιστα οι ψηφίσαντες είναι ακριβώς οι ίδιοι πλέον με το σύνολο των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη, πρέπει να ανοιχτεί ο φάκελος και να καταμετρηθεί. Τέλος ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος συντάσσεται με την άποψη των τριών πρώτων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να ανοιχτεί ο φάκελος. Κατόπιν αυτού καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή τους, παρουσία των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών παρατάξεων, αριθμήθηκαν και μονογράφτηκαν από τους δικαστικούς αντιπροσώπους.

  Στο μητρώο της Ομοσπονδίας είναι συνολικά εγγεγραμμένοι 684 αντιπρόσωποι

  τα οποία είναι και ταμειακώς εντάξει. Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της ψηφοφορίας για την εκλογή των

  οργάνων στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. βρέθηκαν:

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 684 ΕΨΗΦΙΣΑΝ : 666 ΕΓΚΥΡΑ : 663 ΑΚΥΡΑ : 2 ΛΕΥΚΑ : 1

 • 3/22

  Αφού έγινε η διαλογή έλαβαν κατά σειρά επιτυχίας:

  1. Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 330 ψήφους – 18 έδρες στο Γ.Σ. – 3 έδρες στην Ε.Ε. 2. Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 133 ψήφους – 7 έδρες στο Γ.Σ. – 1 έδρα στην Ε.Ε. 3. Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 107 ψήφους – 6 έδρες στο Γ.Σ. – 1 έδρα στην Ε.Ε. 4. Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 56 ψήφους – 3 έδρες στο Γ.Σ. 5. ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 29 ψήφους – 1 έδρα στο Γ.Σ. 6. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 8 ψήφους – 0 έδρα στο Γ.Σ.

  Με σειρά επιτυχίας οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι έλαβαν:

  ΠΑ.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.

  Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197

  2. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30

  3. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 135

  4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 241

  5. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30

  6. ΚΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160

  7. ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27

  8. ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 191

  9. ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80

  10. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 138

  11. ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25

  12. ΛΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 21

  13. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 181

  14. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 310

  15. ΜΠΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49

  16. ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31

  17. ΝΤΑΝΑΣΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 142

  18. ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 141

  19. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 77

  20. ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25

  21. ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 178

 • 4/22

  22. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 109

  23. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25

  24. ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 236

  25. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΗΣΗΣ 99

  26. ΤΣΙΛΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 24

  27. ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 217

  28. ΦΡΟΥNΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 23

  29. ΦONΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 117

  30. ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19

  31. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 57

  Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 166

  2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 202

  3. ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163

  4. ΜΑΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100

  5. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 101

  Για τον Ο.Π.Α.Δ.

  1. ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40

  2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 256

  3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18

  Για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

  1. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 249

  2. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 41

  3. ΤΖΙΤΖΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20

  Για το Τ.Π.Δ.Υ.

  1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53

  2. ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 206

  3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27

 • 5/22

  Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α.

  Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 2. ΑΔΑΜ – ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 32 3. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 29 4. ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31 5. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29 6. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 29 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 30 8. ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 29 9. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 10. ΓΚΟΥΝΤΟΥΠΑ ΑΡΓΥΡΩ 30 11. ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 33 12. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67 13. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) 111 14. ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31 15. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 32 16. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 28 17. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) 46 18. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 100 19. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 121 20. ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 21. ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 29 22. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109 23. ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 28 24. ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ 86 25. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 31 26. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 28 27. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 28. ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 29 29. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 29 30. ΛΥΓΝΟΥ ANAΣTAΣIA 32 31. ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 110 32. ΜΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 27 33. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 28 34. ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 27 35. ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29 36. ΜΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 29 37. ΜΠΟΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 26 38. ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 28 39. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 118 40. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26 41. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 40 42. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26

 • 6/22

  43. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 114 44. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 45. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 115 46. ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28 47. ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ 26 48. ΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 27 49. ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81 50. ΣΟΥΓΕΛΑΣ ΑΡΗΣ 27 51. ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27 52. ΣΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 26 53. ΣΠΕΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 26 54. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 26 55. ΤΕΝΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 26 56. ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 26 57. ΤΡΑΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 58. ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 29 59. ΦΑΛΑΓΚΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26 60. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 26 61. ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26

  Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 42 2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 41 3. ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 114 4. ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 83 5. ΝΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 40

  Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.

  Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 2. ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΗΣ 48 3. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 7 4. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69 5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33 6. ΓΕΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 7. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 8. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 9. ΚΟΛΙΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 10. ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12 11. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 12. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 13. ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 69 14. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 72 15. ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 16. ΜΠΑΤΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 3

 • 7/22

  17. ΜΠΡΙΑΖΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 50 18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 19. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 95 20. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 102 21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 22. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 23. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 24. ΣΦΕΪΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 25. ΤΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32 26. ΦΟΥΡΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 27. ΧΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 28. ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1

  Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 2. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΣΩΖΩΝ 79

  Για τον Ο.Π.Α.Δ.

  1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 2. ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22

  Για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

  1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 31 2. ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29

  Για το Τ.Π.Δ.Υ.

  1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23

  Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ 13 2. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 13 3. ΓΑΓΚΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 11 4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 28 5. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 38 6. ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 7. ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 9 8. ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 9. ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΩ 10 10. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 11. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 8 12. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 8 13. ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ 8

 • 8/22

  14. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 12 15. ΚΕΛΕΠΕΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) 8 16. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 10 17. ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 18. ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣTΑΝΤΙΝΟΣ 7 19. ΜΑΚΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 14 20. ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 21. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13 22. ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 23. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 41 24. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 8 25. ΜΠΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 36 26. ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 13 27. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 14 28. ΡΟΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 10 29. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 10 30. ΣΥΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12 31. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΠΗ) 10 32. ΤΖΑΝΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 33. ΤΣΙΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10 34. ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 48 35. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8

  Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΛΗ 37 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 10 3. ΚΑΛΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7

  Για τον Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

  1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ 1 2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 4. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 3

  Για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. – Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

  1. ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΩ 1 2. ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 3. ΜΠΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 3 4. ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3

  Για το Τ.Π.Δ.Υ. – Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

  1. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 2. ΜΑΚΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 1 3. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 5 4. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 0

 • 9/22

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

  Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 27 2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 3. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6 4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΑ 5 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ 5 6. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 7. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 8. ΚΟΤΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 4 9. ΛΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7 10. ΜΑΓΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 11. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 12. ΜΠΙΚΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 6 13. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11 15. ΡΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 17 16. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 17. ΤΣΙΠΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 18. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 19. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8 20. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 4 3. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ 6 4. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 7 5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 4 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 7. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5

  Για τον Ο.Π.Α.Δ.

  1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 0

  Για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

  1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 0

  Για το Τ.Π.Δ.Υ.

  1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 0

 • 10/22

  Βάση του αποτελέσματος εκλέγονται:

  Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 3. ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 4. ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 5. ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 6. ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 7. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 8. ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 9. ΚΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 10. ΝΤΑΝΑΣΗ ΚΕΡΑΣΙΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 11. ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 12. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 13. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 14. ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 15. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 16. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΗΣΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 17. ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 18. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 19. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 20. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 21. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 22. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 23. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 24. ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 25. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 26. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 27. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 28. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 29. ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 30. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 31. ΜΠΡΙΑΖΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 32. ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 33. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 34. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 35. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

  Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑ.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 2. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑ.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 3. ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑ.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 4. ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ.Α.Σ. –Ο.Τ.Α. 5. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΣΩΖΩΝ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.

 • 11/22

  Για τον Ο.Π.Α.Δ.

  1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

  Για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Για το Τ.Π.Δ.Υ. 1. ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της ψηφοφορίας για την εκλογή

  αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. βρέθηκαν:

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 684 ΕΨΗΦΙΣΑΝ : 666 ΒΡΕΘΗΚΑΝ : 665 ΕΓΚΥΡΑ : 661 ΑΚΥΡΑ : 3 ΛΕΥΚΑ : 1

  Αφού έγινε η διαλογή πήραν κατά σειρά επιτυχία: 1. Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 332 ψήφους 2. Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 130 ψήφους 3. Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 107 ψήφους 4. Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 55 ψήφους 5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 26 ψήφους 6. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 11 ψήφους Από το μητρώο μελών προκύπτει ότι οι ψηφίσαντες στους Συλλόγους – Μέλη

  της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ανέρχονται σε 47.588 και σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για κάθε 375 ψηφίσαντα φυσικά μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος και συνεπώς εκλέγονται συνολικά εκατόν εικοσι επτά (127) αντιπρόσωποι.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα επί συνόλου εκατόν είκοσι επτά (127)

  εδρών η κατανομή είναι η ακόλουθη: 1. Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 64 αντιπρόσωποι 2. Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 25 αντιπρόσωποι 3. Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 20 αντιπρόσωποι 4. Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 11 αντιπρόσωποι 5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 5 αντιπρόσωποι 6. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 2 αντιπρόσωποι

 • 12/22

  Η 127η έδρα κατανεμήθηκε μετά από κλήρωση μεταξύ των παρατάξεων Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. και Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. στην Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.

  Αναλυτικά κατά συνδυασμό οι υποψήφιοι έλαβαν του πιο κάτω ψήφους:

  Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. Για αντιπροσώπους στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ - ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΛΑΣΙΑ 268

  2. ΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 87

  3. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 34

  4. ΒΗΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 93

  5. ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35

  6. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37

  7. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 156

  8. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 269

  9. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 87

  10. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38

  11. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40

  12. ΖΕΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 95

  13. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87

  14. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 92

  15. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 39

  16. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 96

  17. ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ 84

  18. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 94

  19. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43

  20. ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 91

  21. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 35

  22. ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 117

  23. ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90

  24. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 118

  25. ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95

 • 13/22

  26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42

  27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 91

  28. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 85

  29. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 88

  30. ΛΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 87

  31. ΜΑΛΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 90

  32. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95

  33. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 82

  34. ΜΑΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 86

  35. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 109

  36. ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39

  37. ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ 81

  38. ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 117

  39. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 91

  40. ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 40

  41. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 301

  42. ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 86

  43. ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 154

  44. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 89

  45. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 120

  46. ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 93

  47. ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 263

  48. ΠΑΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43

  49. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 104

  50. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 89

  51. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 142

  52. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 37

  53. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 37

  54. ΠΑΤΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40

  55. ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 85

  56. ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 82

 • 14/22

  57. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32

  58. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 87

  59. ΡΟΥΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98

  60. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 95

  61. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 87

  62. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 96

  63. ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 90

  64. ΣΙΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 89

  65. ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40

  66. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 94

  67. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 38

  68. ΤΖΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39

  69. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΗΣΗΣ 88

  70. ΤΡΙΨΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 51

  71. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 82

  72. ΤΣΑΠΡΑΣΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ 38

  73. ΤΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 94

  74. ΤΣΙΒΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 88

  75. ΤΣΙΛΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 90

  76. ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 125

  77. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186

  78. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 92

  79. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 42

  80. ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 93

  81. ΧΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 166

  82. ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 35

  83. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 88

  84. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 93

 • 15/22

  Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. Για αντιπροσώπους στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 29 2. ΑΔΑΜ – ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 29 3. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 54 4. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 34 5. ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 122 6. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29 7. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 122 8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 123 9. ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 32 10. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 11. ΓΚΟΥΝΤΟΥΠΑ ΑΡΓΥΡΩ 31 12. ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 63 13. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30 14. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 15. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) 120 16. ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30 17. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 32 18. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 121 19. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) 28 20. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 122 21. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 122 22. ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 23. ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32 24. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 120 25. ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 29 26. ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ 121 27. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 44 28. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3 29. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 122 30. ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 31 31. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30 32. ΛΥΓΝΟΥ ANAΣTAΣIA 34 33. ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 122 34. ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 114 35. ΜΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 36. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 31 37. ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 114 38. ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36 39. ΜΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 115 40. ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 34 41. ΜΠΟΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 27 42. ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 112 43. ΝΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 34

 • 16/22

  44. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 121 45. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 102 46. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 64 47. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 75 48. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 66 49. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 83 50. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 69 51. ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 75 52. ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ 105 53. ΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 117 54. ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 73 55. ΣΟΥΓΕΛΑΣ ΑΡΗΣ 30 56. ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 29 57. ΣΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 29 58. ΣΠΕΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 29 59. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 98 60. ΤΕΝΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 29 61. ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 28 62. ΤΡΑΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 63. ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 121 64. ΦΑΛΑΓΚΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 34 65. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 87 66. ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 55

  Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.

  Για αντιπροσώπους στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  1. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 76 2. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 74 3. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 76 4. ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΗΣ 79 5. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 22 6. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 7. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66 8. ΓΕΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 9. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52 10. ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 58 12. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 67 13. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 14. ΚΟΛΙΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34 15. ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37 16. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 17. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 45 18. ΛΑΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 36 19. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 45

 • 17/22

  Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α.

  Για αντιπροσώπους στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ 31 2. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 32 3. ΓΑΓΚΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 3 4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30 5. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 34 6. ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 7. ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 3 8. ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 9. ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΩ 8 10. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 11. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 12. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 3 13. ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ 4 14. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 4 15. ΚΕΛΕΠΕΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) 26 16. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 3 17. ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 18. ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣTΑΝΤΙΝΟΣ 2 19. ΜΑΚΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 30 20. ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27

  20. ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 67 21. ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 22. ΜΙΓΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 68 23. ΜΠΑΤΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 29 24. ΜΠΡΙΑΖΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 28 25. ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 26. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 91 27. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 102 28. ΡΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 29. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66 30. ΣΤΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 53 31. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 32. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 33. ΣΦΕΪΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 50 34. ΤΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 35. ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 58 36. ΤΡΑΪΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65 37. ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61 38. ΦΟΥΡΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 60 39. ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 67 40. ΧΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59 41. ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14

 • 18/22

  21. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 22. ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 23. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 34 24. ΜΠΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 31 25. ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 32 26. ΜΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 32 27. ΡΟΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 30 28. ΡΟΥΜΠΟΥ ΠΟΤΑ 5 29. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 6 30. ΣΤΑΧΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 22 31. ΣΥΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19 32. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΠΗ) 20 33. ΤΖΑΝΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 34. ΤΣΙΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3 35. ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 44 36. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1

  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

  Για αντιπροσώπους στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 22 2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 3. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5 4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΑ 4 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ 2 6. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 7. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 8. ΚΟΤΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 2 9. ΛΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6 10. ΜΑΓΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 11. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 12. ΜΠΙΚΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 4 13. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 15 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 15. ΡΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 20 16. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 17. ΤΣΙΠΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 6 18. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 19. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12 20. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Για αντιπροσώπους στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 5

 • 19/22

  2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 8 3. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4 4. ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 7 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 6. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5

  Εκλέγονται με σειρά επιτυχίας τακτικοί αντιπρόσωποι στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οι πιο

  κάτω:

  1. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 2. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 3. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ – ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 4. ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 5. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 6. ΧΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 7. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 8. ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 10. ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 11. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 12. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 13. ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 14. ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 15. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 16. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 17. ΡΟΥΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 18. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 19. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 20. ΖΕΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 21. ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 22. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 23. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 24. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 25. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 26. ΤΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 27. ΒΗΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 28. ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 29. ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 30. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 31. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 32. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 33. ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 34. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 35. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 36. ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 37. ΜΑΛΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 38. ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.

 • 20/22

  39. ΤΣΙΛΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 40. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 41. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 42. ΣΙΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 43. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 44. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΗΣΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 45. ΤΣΙΒΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 46. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 47. ΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 48. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 49. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 50. ΛΥΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 51. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 52. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 53. ΜΑΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 54. ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 55. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 56. ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 57. ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 58. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 59. ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 60. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 61. ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 62. ΤΡΙΨΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 63. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 64. ΠΑΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 65. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 66. ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 67. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 68. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 69. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 70. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 71. ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 72. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 73. ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 74. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 75. ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 76. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 77. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 78. ΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 79. ΜΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 80. ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 81. ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 82. ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 83. ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 84. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 85. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 86. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α.

 • 21/22

  87. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 88. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 89. ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. 90. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 91. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 92. ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΗΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 93. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 94. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 95. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 96. ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 97. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 98. ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 99. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 100. ΜΙΓΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 101. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 102. ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 103. ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 104. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 105. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 106. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 107. ΤΡΑΪΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 108. ΡΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 109. ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. 110. ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 111. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 112. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 113. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 114. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 115. ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 116. ΜΠΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 117. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 118. ΜΠΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 119. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 120. ΜΑΚΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. 121. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 122. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 123. ΡΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 124. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 125. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 126. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 127. ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας υποβλήθηκε εγγράφως και προφορικά η εξής ένσταση από τον εκπρόσωπο της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. Κωστόπουλο Ιωάννη κατά του υπ’ αριθμ. 3 ψηφοδελτίου της ΔΑΚΕ για Αντιπροσώπους στο Γενικό Συμβούλιο κλπ του δεύτερου εκλογικού τμήματος, γιατί είχε μαζί μαύρους και μπλε σταυρούς.

 • 22/22

  Τα μέλη της επιτροπής: Χαμαλίδης Θεόδωρος και Πατσουράκη Ολυμπία, θεωρούν ότι η αναγραφή με διαφορετικό χρώμα του σταυρού προτίμησης, αλλοιώνει την μυστικότητα της ψηφοφορίας και προτείνουν όπως ακυρωθεί το ψηφοδέλτιο. Τα υπόλοιπα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και η Πρόεδρος, έχουν αντίθετη άποψη. Κατά συνέπεια απορρίπτεται κατά πλειοψηφία η ένσταση.

  Γίνεται μνεία ότι οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν ομαλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. και των Νόμων.

  Για όλα αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται

  όπως ακολουθεί αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε.

  Πλατανιάς Χανίων Κρήτης, 30 Απριλίου 2009

  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ

  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΑΝΝΑ ΜΠΕΜΠΕΛΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

  ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ

  ΓΚΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ