Τ Ο Ρ Η Μ Α

of 21 /21
Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης κάτι κάνει (α), ο ήλιος κάτι παθαίνει (β), το μωρό βρίσκεται σε μία κατάσταση (γ). Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Σε κάθε πρόταση εκτός από το ρήμα υπάρχει και ένα ουσιαστικό ή άλλη λέξη που λειτουργεί σαν ουσιαστικό, συμφωνεί με το ρήμα ως προς τον αριθμό, είναι πάντα σε πτώση ονομαστική και ονομάζεται υποκείμενο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ο μαθητής (υ) γράφει (ρ) – (ποιος γράφει; Ο μαθητής) Τα ξύλα (υ) καίγονται (ρ) – (ποιος καίγεται; Τα ξύλα) Το υποκείμενο απαντά στην ερώτηση ποιος; ποια; ποιο; Πολλές φορές το υποκείμενο παραλείπεται γιατί εννοείται, π.χ. Διαβάζω (εννοείται: εγώ) Ζεσταίνονται (εννοείται: εγώ) 1

Embed Size (px)

Transcript of Τ Ο Ρ Η Μ Α

; : ) ) ) , , , (), (), ().

, .

, , .

: () () ( ; ) () () ( ; ) ; ; ; , .. (: ) (: )

1

: ) . ) . ) .

: , , , .

: ) ) )

: , . : ) : , .. , . ) : , .. , , .

:

, : ) : ( ) , .. ( ) ( ) ) : :

2

- - -

.. ( ) .. ( ) .. ( )

: ) : ) : ( ) ) : ( ) ) : ) : ( ) ) : ( ) ) : ( ) ) : ) : ( ) ) : ( ) ) : ( ) ( )

, (, , ). :

3

.

-

-

4

: -, : : :

: : : -

5

: - - - - -

-

: : : : -

6

-

: : : ,

7

: : : : -

8

/

-

: : :

. ( ) .. , .

9

, , , .. , -, -. , .. , , . , .. , , . (-) , , , , .. , .

. . : ()

10

1. - 2. - 3. - 4. -

, , .. , , .. , , .. , , ..

, , , , , , , , , , , , , , , ,

5. -

, , ..

6. -

, , .

7. - 8. - 9. - 10. - 11. -

, , .. , , .. , , , .. , , , , .. , , , , , , , ,..

12. -

) __________________________________________

11

) __________________________________________________ ) __________________________________________ ) ____________________________________________ ) ______________________________________________ ) _______________________________________________

: , , , , , , : _________________________________________________ ___________________________________________________________________ : ___________________________________________________ ___________________________________________________________________

: __________________________ ___________________________ ____________________________ ________________________ ________________________ ______________________ _______________________ __________________________

: , , , , , , , , , , , .

12

:

(, , ). 1) ; (_____________________) 2) (_______________________) 3) (_________________________) 4) (________________________) 5) (_____________)

. 1) _________________ . 2) () ________________ . 3) ________________ . 4) _________________ ;

13

. 1) _______________ . 2) () ___________________ . 3) _______________ . 4) _________________ .

:

:

14

( )

. .

: _________________ _________________ _________________ ___________________ ___________________ ___________________

15

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

: ______ ______ ______ _______ ____ _____ ______ _______

: 1) - ___________________________________________ 2) - ____________________________________ 3) - ________________________________________________ 4) - ______________________________________ 5) - ___________________________

(, , , , ) : - : , , , , , : . 1) : ______________________________________________________

16

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 2) : ____________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 3) : ______________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 4) : __________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 5) : ________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 6) : __________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 7) : __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________

8) : ____________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 9) : ____________________________________________________

17

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 10) : _____________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________

18