Εξεαέα Ύλη - Acta

of 19 /19
Εξεταστέα Ύλη

Embed Size (px)

Transcript of Εξεαέα Ύλη - Acta

Εντητες
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ .......................................................................... 3 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ...................................................... 3 2. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ........................................................... 4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ........................................................................................... 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ .......................................................................................................... 5 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ................................................................................... 5 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ............................................. 6 4. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ................................................................................... 6 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ .................................................................................................... 6 6. ΠΙΝΑΚΕΣ ............................................................................................................ 7 7. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ........................................................... 7 8. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ....................................................................................................... 7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ............................................................................................... 8 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡMΟΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
8 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ................................................................................ 8 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ............................................................................ 9 4. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ................................................................................... 9 5. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ..................................................................................................... 10 6. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ..................................................................................................... 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ .......................................................................................... 11 1. ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΔΙΚΤΥΟ ........................................................... 11 2. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ................................................................ 11 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ............................................................................ 12 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ......................................................................... 12 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ............................................................................................... 14 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ..................................................................................................... 14 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ
ΕΔΟΜΕΝΩΝ .................................................................................................... 14 3. ΠΙΝΑΚΕΣ .......................................................................................................... 14 4. ΦΟΡΜΕΣ ........................................................................................................... 15 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΔΟΜΕΝΑ ................................................................................ 15 6. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ..................................................................................................... 16 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ....................................................................................................... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡMΟΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ............. 17 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ................................................................................. 17 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ .......................................................... 18 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ .................................................................................................. 18 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ..................................................................................................... 19 6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ...................................................... 19
Σελδα 3 απ 19
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
κατλληλες διαδικασες
1.1.3 Ρθµιση ηµεροµηνας και ρας 1.1.4 Ρυθµσεις ντασης χου, ανλυσης οθνης, βθους χρµατος 1.1.5 Χρση και επιλογς Προφλαξης Οθνης
1.1.6 Εναλλαγ γλσσας πληκτρολογου 1.1.7 Χρση Σλληψης Οθνης (Print Screen) και επικλλησης
1.1.8 Χρση Λειτουργιν Βοθειας 1.2. Επιφνεια Εργασας
1.2.1. Αναγνριση και κατανηση της λειτουργικτητας στοιχεων της επιφνειας εργασας: Μενο ναρξη, γραµµ εργασιν, επιφνεια
εργασας, εικονδια 1.2.2. Χρση του µενο ναρξη, εκκνηση και κλεσιµο εφαρµογς 1.2.3. νοιγµα αρχεου, φακλου, εφαρµογς, εικονιδων συστµατος απ
την επιφνεια εργασας 1.2.4. ηµιουργα εικονιδου συντµευσης
1.3. Παρθυρα
1.3.2. Ελαχιστοποηση, µεγιστοποηση, επαναφορ, κλεσιµο, µετακνηση,αλλαγ µεγθους παραθρων
1.3.3. Εναλλαγ µεταξ ανοιχτν παραθρων 1.3.4. Ταξινμηση περιεχομνων παραθρων φακλων
1.4. οµ φακλων και αρχεων
1.4.1. Κατανηση των οδηγν µσων αποθκευσης, αρχεων, φακλων και της ιεραρχικς δοµς των φακλων
1.4.2. Πλογηση µεταξ φακλων, οδηγν µσων αποθκευσης 1.4.3. Κατανηση της δοµς του ονµατος των αρχεων, γνση συνθων
τπων αρχεων
1.5.1. ηµιουργα φακλου και υποφακλου 1.5.2. Μετονοµασα φακλων, αρχεων
Σελδα 4 απ 19
1.5.5. Αντιγραφ αρχεων, φακλων 1.5.6. ιαγραφ αρχεων, φακλων
1.5.7. Επαναφορ αρχεων, φακλων απ τον κδο ανακκλωσης, δειασµα του κδου ανακκλωσης
1.6. Βοηθητικ εργαλεα 1.6.1. Χρση του εργαλεου αναζτησης αρχεων, φακλων
1.6.2. Λστα πρσφατων εγγρφων 1.6.3. Κατανηση της ννοιας συµπεσης αρχεων 1.6.4. Συµπεση, εξαγωγ αρχεων
1.6.5. Επγνωση του τι εναι νας ις Η/Υ, ποιες µπορε να εναι οι επιδρσεις του και τρπων διδοσς τους
1.6.6. Επγνωση ωφελειν, περιορισµν των αντιβιοτικν εφαρµογν
2. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
2.1.2. Κατανηση των διαδικασιν εγκατστασης, απεγκατστασης εφαρµογν λογισµικο στον Η/Υ
2.2. Εκτυπσεις
2.2.2. Επιλογ προεπιλεγµνου εκτυπωτ 2.2.3. ιαχεριση εκτυπσεων: Παση, επανεκκνηση, διαγραφ εργασιν
εκτπωσης
1.1. Χειρισµς εγγρφων
θση / και µε διαφορετικ νοµα
1.1.3. Εναλλαγ µεταξ ανοιχτν εγγρφων 1.1.4. Χρση διαθσιµων προτπων για δηµιουργα εγγρφων
1.2. Περιβλλον της εφαρµογς επεξεργασας κειµνου
1.2.1. Εµφνιση και απκρυψη γραµµν εργαλεων
1.2.2. Εναλλαγ µεταξ καταστσεων προβολν σελδας 1.2.3. Ρµθιση ποσοστο µεγθυνσης - σµκρυνσης προβολς (Ζουµ)
1.2.4. Χρση των διαθσιµων λειτουργιν βοθειας της εφαρµογς 1.2.5. Γνση του τρπου ρθµισης βασικν επιλογν της εφαρµογς:
Καθορισµς προεπιλεγµνου φακλου για νοιγµα-αποθκευση
εγγρφων, νοµα χρστη 1.2.6. Εµφνιση, απκρυψη µη-εκτυπσιµων χαρακτρων
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
2.1.2. ιρθωση, απαλοιφ κειµνου 2.1.3. Εισαγωγ ειδικν χαρακτρων και συµβλων
2.2. ιαχεριση κειµνου
2.2.1. Επιλογ χαρακτρων, λξεων, γραµµν, παραγρφων, ολκληρου
του εγγρφου 2.2.2. Αντιγραφ, αποκοπ και επικλληση κειµνου στο διο σε λλο
γγραφο
2.3. Βοηθητικ εργαλεα σνταξης κειµνου
2.3.1. Χρση της αναρεσης και της επαναφορς 2.3.2. Χρση "ερεσης" και "αντικατστασης"
2.3.3. Ορθογραφικς λεγχος κειµνου, προσθκη λξεων στο λεξικ 2.3.4. Χρση αυτµατου συλλαβισµο του εγγρφου
Σελδα 6 απ 19
3.1. Μορφοποηση Χαρακτρων
3.1.2. Μορφ ντονη, πλγια, υπογραµµισµνη 3.1.3. Χρµα γραµµατοσειρς
3.1.4. Μορφ εκθτη, δεκτη 3.1.5. Αυτµατη εναλλαγ πεζν-κεφαλαων σε κεµενο 3.1.6. Αντιγραφ µορφοποησης
3.2. Μορφοποηση Παραγρφων
4. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
4.1.2. Επιλογ µεγθους χαρτιο, προσανατολισµο σελδας
4.2. Κεφαλδες και Υποσλιδα
4.3. Χρση αλλαγν 4.3.1. Εισαγωγ, διαγραφ αλλαγν σελδας
4.3.2. Εισαγωγ, διαγραφ αλλαγν γραµµς στην δια παργραφο
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
5.1.1. Εισαγωγ εικνας, γραφικο στο γγραφο 5.1.2. ιαγραφ εικνας, γραφικο
5.1.3. Αντιγραφ, µετακνηση εικνας, γραφικο στο διο σε λλο γγραφο
Σελδα 7 απ 19
6.1.1. Καθορισµς γραµµν, στηλν, θσης πνακα
6.1.2. Εισαγωγ, διρθωση δεδοµνων σε πνακα 6.1.3. Επιλογ γραµµν, στηλν, κελιν ενς πνακα
6.1.4. Εισαγωγ, διαγραφ γραµµν στηλν κελιν ενς πνακα 6.1.5. ιαµρφωση του πλτους των στηλν και του ψους των γραµµν
ενς πνακα
6.2. Μορφοποηση πνακα
6.2.1. Μορφοποηση του περιγρµµατος των κελιν ενς πνακα: Πλτος, χρµα, στυλ περιγρµµατος
6.2.2. Εφαρµογ σκασης σε κελι
7. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
7.1. Προετοιµασα και συγχνευση κυρου εγγρφου και δεδοµνων για µαζικ
αλληλογραφα 7.1.1. Καθορισµς, επεξεργασα κριο εγγρφου συγχνευσης (επιστολ-
ετικτες)
7.1.2. νοιγµα αρχεου δεδοµνων για χρση στη συγχνευση 7.1.3. Προσθκη πεδων δεδοµνων
7.1.4. Συγχνευση κυρου εγγρφου και δεδοµνων για µαζικ αλληλογραφα
8. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
8.1.2. Χρση επιλογν εκτπωσης: πλθος αντιγρφων, συγκεκριµνες σελδες, επιλογ εγκατεστηµνου εκτυπωτ
8.1.3. Εκτπωση εγγρφου σε εγκατεστηµνο εκτυπωτ
Σελδα 8 απ 19
1.1. ιαχεριση βιβλων εργασας
διαφορετικ θση και µε διαφορετικ νοµα
1.1.3. Εναλλαγ µεταξ ανοιχτν βιβλων
1.2. ιαχεριση φλλων εργασας 1.2.1. Μετβαση σε διαφορετικ φλλα εργασας ενς περισσοτρων
ανοικτν βιβλων
1.2.4. Μετονοµασα φλλου εργασας 1.2.5. Αντιγραφ, µετακνηση φλλου εργασας στο διο σε διαφορετικ
βιβλο εργασας
1.3.1. Εµφνιση και απκρυψη γραµµν εργαλεων 1.3.2. Μετβαση σε συγκεκριµνο κελ περιοχ ενς φλλου εργασας
1.3.3. Ρθµιση ποσοστο µεγθυνσης-σµκρυνσης προβολς (Ζουµ) 1.3.4. Σταθεροποηση και αποσταθεροποηση περιοχν ενς φλλου
εργασας
1.3.5. Γνση του τρπου ρθµισης βασικν επιλογν της εφαρµογς: Καθορισµς προεπιλεγµνου φακλου για νοιγµα - αποθκευση
εγγρφων, νοµα χρστη 1.3.6. Χρση των διαθσιµων λειτουργιν βοθειας της εφαρµογς
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1. Εισαγωγ και επεξεργασα δεδοµνων στο φλλο εργασας 2.1.1. Εισαγωγ κειµνου, αριθµν, ηµεροµηνιν σε κελι 2.1.2. Εισαγωγ επιπρσθετων δεδοµνων σε κελ, διρθωση περιεχοµνου
κελιο 2.1.3. Απαλοιφ περιεχοµνου κελιν
2.1.4. Αυτµατη συµπλρωση δεδοµνων σε κελι 2.1.5. Χρση της δυναττητας ερεσης και αντικατστασης δεδοµνων
Σελδα 9 απ 19
2.1.6. Ταξινµηση αξουσα, φθνουσα των περιεχοµνων µιας περιοχς κελιν
2.1.7. Χρση της αναρεσης και της επαναφορς
2.2. ιαχεριση Κελιν
2.2.1. Μετακνηση, αντιγραφ περιεχοµνου κελιν στο διο σε διαφορετικ φλλο εργασας
2.2.2. Εισαγωγ, διαγραφ κελιο, περιοχς κελιν, γραµµν, στηλν
3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
του φλλου εργασας 3.1.2. Αλλαγ ψους γραµµν, πλτους στηλν, αυτµατη προσαρµογ
στα δεδοµνα
3.2.2. Μορφοποηση κελιν που περιχουν δεδοµνα ηµεροµηνας 3.2.3. Επιλογ γραµµατοσειρς και µεγθους γραµµατοσειρς 3.2.4. Εφαρµογ ντονης, πλγιας, υπογραµµισµνης µορφς
3.2.5. Αλλαγ χρµατος γραµµατοσειρς 3.2.6. Αναδπλωση περιεχοµνου κελιν
3.2.7. Στοχιση, κεντρρισµα, προσανατολισµς περιεχοµνων κελιο 3.2.8. Κεντρρισµα ττλου σε µια περιοχ κελιν 3.2.9. Αλλαγ προσανατολισµο περιεχοµνου κελιν
3.2.10. Περγραµµα και σκαση κελιν 3.2.11. Αντιγραφ µορφoποησης µεταξ κελιν
4. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
4.1. Αναφορς σε κελι 4.1.1. Χρση σχετικς και απλυτης αναφορς κελιο σε τπους
συναρτσεις
4.2.1. ηµιουργα τπου υπολογισµο µε αριθµητικ δεδοµνα και πρξεις πρσθεσης, αφαρεσης, πολλαπλασιασµο , διαρεσης
4.2.2. ηµιουργα τπου υπολογισµο µε χρση αναφορν σε κελι
Σελδα 10 απ 19
4.3. Τποι υπολογισµο που χρησιµοποιον συναρτσεις
4.3.1. ηµιουργα τπων µε χρση συναρτσεων που υπολογζουν θροισµα, µσο ρο, µγιστο, ελχιστο, µτρηση πλθους
4.3.2. ηµιουργα τπου λψης απφασης µε χρση λογικς συνρτησης
5. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
5.1.1. ηµιουργα γραφηµτων απ δεδοµνα του φλλου εργασας 5.1.2. Επιλογ, αλλαγ τπου γραφµατος: πτας, ρβδων, στηλν,
γραµµς
5.2.1. Μετακνηση, αντιγραφ, διαγραφ, αλλαγ µεγθους γραφµατος 5.2.2. Προσθκη ττλου ετικτας σε γραφµατα
5.2.3. Αλλαγ χρωµτων ρβδου, στλης, γραµµς, τµµατος πτας 5.2.4. Αλλαγ χρµατος φντου γραφµατος
6. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
6.2. Περιθρια σελδας σε φλλο εργασας
6.2.1. Προσανατολισµς σελδας 6.2.2. Προσαρµογ µεγθους σελδας
6.2.3. Προσαρµογ κεφαλδας, υποσλιδου 6.2.4. Εµφνιση, απκρυψη γραµµν πλγµατος 6.2.5. Εµφνιση, απκρυψη επικεφαλδων γραµµν και στηλν
6.2.6. Επανληψη κατ την εκτπωση γραµµς γραµµν ττλου σε κθε σελδα
6.2.7. Προσαρµογ περιοχς εκτπωσης σε καθορισµνο πλθος σελδων αν πλτος και ψος
6.3. Εκτπωση
εκτυπωτ 6.3.3. Εκτπωση σε εγκατεστηµνο εκτυπωτ
Σελδα 11 απ 19
1.1. ροι και ννοιες
1.1.1. Ορισµς και Κατανηση των ρων ιαδκτυο, Παγκσµιος Ιστς, ΗΤΤΡ, URL, ISP, FTP, υπερσνδεση
1.1.2. Μορφ της διεθυνσης ιστοσελδας (URL), της διεθυνσης
ηλεκτρονικο ταχυδροµεου και ανλυση της δοµς τους 1.1.3. Κατανηση των ρων ιαδκτυο (Internet) και Παγκσµιος Ιστς
(WWW) και δικριση µεταξ τους
1.2. Ασφλεια στο ιαδκτυο
1.2.1. Επγνωση του κινδνου µλυνσης µε ι των υπολογιστν κατ την λψη αρχεων απ το ιαδκτυο
1.2.2. Κατανηση του ρου Τεχος Προστασας 1.2.3. Κατανηση του τι εναι να ψηφιακ πιστοποιητικ
2. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
2.1. Το περιβλλον ενς Φυλλοµετρητ 2.1.1. νοιγµα, κλεσιµο της εφαρµογς περιγησης
2.1.2. Αλλαγ της αρχικς ιστοσελδας του Φυλλοµετρητ 2.1.3. ιακοπ λψης µιας ιστοσελδας
2.1.4. Ανανωση εµφνισης µιας ιστοσελδας 2.1.5. Εµφνιση και απκρυψη γραµµν εργαλεων 2.1.6. Χρση των διαθσιµων λειτουργιν βοθειας της εφαρµογς
2.2. Πλογηση στον Παγκσµιο Ιστ και Προβολ των Πληροφοριν στο
Φυλλοµετρητ 2.2.1. Μετβαση σε µια ιστοσελδα µε το URL 2.2.2. Πλογηση σε ιστοσελδες µε χρση υπερσυνδσµων
2.2.3. Μετακνηση προς τα πσω, προς τα µπροστ µεταξ ιστοσελδων που χουν πλοηγηθε
2.2.4. Εµφνιση, απκρυψη εικνων µιας ιστοσελδας
2.3. Αγαπηµνα
2.3.1. νοιγµα µιας σελδας απ τα Αγαπηµνα / Σελιδοδεκτες 2.3.2. Καταχρηση και διαγραφ ιστοσελδας απ τα Αγαπηµνα /
Σελιδοδεκτες 2.3.3. ηµιουργα Φακλου στα Αγαπηµνα / Σελιδοδεκτες και
καταχρηση σ' αυτν ιστοσελδας
Σελδα 12 απ 19
3.1. Αναζτηση σε Ιστοσελδες και διαχεριση των περιεχοµνων αυτν
3.1.1. Τι εναι οι Μηχανς Αναζτησης και πς τις χρησιµοποιοµε 3.1.2. Αναζτηση µιας πληροφορας µε χρση λξης φρσης 3.1.3. Αναζητσεις µε συνδυασµ κριτηρων
3.1.4. Αποθκευση µιας ιστοσελδας σε συγκεκριµνη θση σε µονδα δσκου, ως απλ κεµενο ως αρχεο HTML
3.1.5. Λψη αρχεου (download) απ µια ιστοσελδα και αποθκευση 3.1.6. σε ορισµνη θση
3.2. Εκτπωση 3.2.1. Προεπισκπηση ιστοσελδας
3.2.2. Ρθµιση παραµτρων εκτπωσης ιστοσελδας
4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
4.1.1. Κατανηση της δοµς και των περιορισµν µιας διεθυνσης ηλεκτρονικο ταχυδροµεου
4.1.2. Επγνωση του κινδνου µλυνσης µε ι των υπολογιστν σε επισυναπτµενο µνυµα
4.1.3. Κατανηση των πλεονεκτηµτων του ηλεκτρονικο ταχυδροµεου και
της ευελιξας του ηλεκτρονικο ταχυδροµεου που παρχεται µσω Ιστο (web mail)
4.2. Το περιβλλον ενς Προγρµµατος Ηλεκτρονικο Ταχυδροµεου
4.2.1. νοιγµα και κλεσιµο µιας εφαρµογς ηλεκτρονικο ταχυδροµεου
4.2.2. Κατανηση και νοιγµα βασικν φακλων:Εισερχµενα, Απεσταλµνα, Εξερχµενα, Πρχειρα, ιαγραµµνα
4.2.3. νοιγµα, ανγνωση και κλεσιµο ενς µηνµατος 4.2.4. Επισµανση µηνµατος ως αναγνωσµνου
4.2.5. Χρση της βοθειας της εφαρµογς ηλεκτρονικο ταχυδροµεου
4.3. Χρση µηνυµτων
4.3.1. Προσθκη και απαλοιφ στηλν στο φκελο εισερχοµνων (αποστολας, θµα, ηµεροµηνα λψης)
4.3.2. ηµιουργα ενς νου µηνµατος 4.3.3. Εισαγωγ διευθνσεων ηλεκτρονικο ταχυδροµεου στα πεδα
παραλπτη, κοινοποησης, κρυφς κοινοποησης
4.3.4. Εισαγωγ θµατος 4.3.5. Καταχρηση κειµνου µηνµατος
4.3.6. Χρση διαθσιµης λειτουργας ορθογραφικο ελγχου 4.3.7. Επισναψη αρχεου σε µνυµα 4.3.8. ιαγραφ επισυναπτµενου αρχεου απ µνυµα προς αποστολ
4.3.9. Αντιγραφ, µετακνηση κειµνου µεταξ µηνυµτων
Σελδα 13 απ 19
4.3.10. Αποστολ µηνµατος µε ρθµιση προτεραιτητας 4.3.11. Αποστολ µηνµατος µε χρση λστας παραληπτν
4.3.12. Προθηση ενς µηνµατος 4.3.13. νοιγµα και αποθκευση επισυναπτµενων αρχεων σε συγκεκριµνη
θση 4.3.14. Απντηση ενς µηνµατος µε χωρς την ενσωµτωση του αρχικο
µηνµατος
4.3.15. Απντηση στον αποστολα, απντηση σε λους 4.3.16. Σµανση, απαλοιφ σµανσης (σηµαα) ενς µηνµατος
4.4. ιαχεριση µηνυµτων
4.4.3. Επαναφορ ενς µηνµατος απ το φκελο διαγραµµνων µηνυµτων
4.4.4. δειασµα του φακλου διαγραµµνων µηνυµτων
4.5. Βιβλο ιευθνσεων
4.5.1. ηµιουργα και χρση λστας παραληπτν 4.5.2. Προσθκη διαγραφ µιας επαφς απ το βιβλο
διευθνσεων 4.5.3. Ενηµρωση του βιβλου διευθνσεων απ εισερχµενο µνυµα
4.6. Εκτυπσεις 4.6.1. Προεπισκπηση µηνµατος
4.6.2. Επιλογ παραµτρων εκτπωσης ενς µηνµατος 4.6.3. Εκτπωση ενς µηνµατος
Σελδα 14 απ 19
1.1. ροι και ννοιες Βσεων εδοµνων
1.1.1. Κατανηση της ννοιας των βσεων δεδοµνων 1.1.2. Κατανηση των επιµρους στοιχεων και της δοµς µιας σχεσιακς
βσης δεδοµνων: Πνακες, εγγραφς, πεδα, σχσεις
1.1.3. Κατανηση των τπων πεδων και των βασικν ιδιοττων τους: µγεθος, µορφ
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1.2. νοιγµα, κλεσιµο µιας υπρχουσας βσης δεδοµνων 2.1.3. ηµιουργα, αποθκευση µιας νας βσης δεδοµνων 2.1.4. Εµφνιση, απκρυψη των διαθσιµων γραµµν εργαλεων
2.1.5. Εναλλαγς µεταξ των διαφρων προβολν πινκων, φορµν, εκθσεων/αναφορν
2.1.6. Χρση των διαθσιµων λειτουργιν Βοθειας.
3. ΠΙΝΑΚΕΣ
3.1.1. ηµιουργα πνακα, ονοµασα και καθορισµς τπου πεδων 3.1.2. ηµιουργα καννα επικρωσης για εισαγωγ δεδοµνων σε πεδο
3.1.3. Αλλαγ ιδιοττων µορφς αριθµητικν πεδων, πεδων ηµεροµηνας 3.1.4. Προσθκη, διαγραφ πεδου σε υπρχοντα πνακα
3.1.5. ννοια και καθορισµς πρωτεοντος κλειδιο 3.1.6. Αποθκευση, κλεσιµο, διαγραφ πνακα 3.1.7. Εισαγωγ, επεξεργασα δεδοµνων σε πνακα
3.1.8. Πλογηση σε εγγραφς, πεδα πνακα 3.1.9. Μεταβολ πλτους στλης πνακα
3.1.10. Μετακνηση θσης πεδου πνακα
3.2. Σχσεις
3.2.2. Καθορισµς ακεραιτητας αναφορν σε σχετιζµενα πεδα
Σελδα 15 απ 19
4.1.1. ηµιουργα και αποθκευση µιας φρµας 4.1.2. Προσθκη, µεταβολ κειµνου στην Κεφαλδα/Υποσλιδο µιας
φρµας 4.1.3. νοιγµα, κλεσιµο µια φρµας 4.1.4. Χρση µιας φρµας για την καταχρηση, µεταβολ, διαγραφ
εγγραφν 4.1.5. Μετακνηση στην επµενη /προηγοµενη εγγραφ, στην πρτη /
τελευταα εγγραφ, σε συγκεκριµνη εγγραφ χρησιµοποιντας φρµα
4.1.6. ιαγραφ µιας φρµας
5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΔΟΜΕΝΑ
5.1.1. Εφαρµογ φλτρου σε πνακες και φρµες 5.1.2. Χρση λειτουργας αναζτησης στα πεδα ενς πνακα 5.1.3. Ταξινµηση δεδοµνων σε πνακες, φρµες
5.2. Ερωτµατα
5.2.1. ηµιουργα και αποθκευση ερωτµατος επιλογς σε ναν δο πνακες
5.2.2. Καθορισµς πεδων ερωτµατος, εµφνιση, απκρυψη πεδων ερωτµατος
5.2.3. Καθορισµς κριτηρων αναζτησης µε χρση τελεστν σγκρισης:
λογικο (or), λογικο και (and) 5.2.4. Καθορισµς ταξινµησης σε ερτηµα
5.2.5. Εµφνιση αποτελεσµτων ερωτµατος 5.2.6. Κλεσιµο, διαγραφ ερωτµατος
5.3. Αναφορς – Εκθσεις
5.3.1. ηµιουργα και αποθκευση µιας αναφορς βασισµνης σε πνακα ερτηµα
5.3.2. Οµαδοποηση δεδοµνων βσει ενς πεδου κατ αξουσα, φθνουσα
σειρ 5.3.3. Χρση συνοπτικν τιµν αθροσµατος, ελχιστου, µγιστου, µσου
ρου και καταµτρησης σε συγκεντρωτικ κθεση 5.3.4. ιευθτηση των πεδων και των επικεφαλδων στ διταξη µιας
αναφορς
5.3.5. Προσθκη, τροποποηση κειµνου στην Κεφαλδα το Υποσλιδο µιας αναφορς
5.3.6. Αποθκευση, διαγραφ µιας αναφορς 5.3.7. νοιγµα, κλεσιµο µιας αναφορς
Σελδα 16 απ 19
6.1.3. Εκτπωση ολκληρου µρους πνακα, αναφορς
Σελδα 17 απ 19
1.1. Χειρισµς παρουσισεων
1.1.1. ηµιουργα, νοιγµα, Κλεσιµο, Αποθκευση παρουσασης 1.1.2. Αποθκευση παρουσασης µε διαφορετικ τπο / και σε
διαφορετικ θση / και µε διαφορετικ νοµα 1.1.3. Εναλλαγ µεταξ ανοιχτν παρουσισεων
1.2. Περιβλλον της εφαρµογς παρουσισεων
1.2.1. Εµφνιση και απκρυψη γραµµν εργαλεων 1.2.2. Εναλλαγ µεταξ των διαθσιµων προβολν παρουσασης 1.2.3. Ρθµιση ποσοστο µεγθυνσης-σµκρυνσης προβολς (Ζουµ)
1.2.4. Γνση του τρπου ρθµισης βασικν επιλογν της εφαρµογς: Καθορισµς προεπιλεγµνου φακλου για νοιγµα - αποθκευση
παρουσισεων, νοµα χρστη
1.3. Βοηθητικς λειτουργες
1.3.1. Χρση των διαθσιµων λειτουργιν βοθειας της εφαρµογς
1.3.2. Εµφνιση και απκρυψη γραµµν εργαλεων 1.3.3. Χρση της αναρεσης και της επαναφορς 1.3.4. Ορθογραφικς λεγχος κειµνου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
2.1.1. Εφαρµογ προτπου σχεδασης σε µια παρουσαση 2.1.2. Εισαγωγ, απαλοιφ εικνας, τοιµων γραφικν, αντικειµνου
σχεδασης στο υπδειγµα διαφανειν 2.1.3. Προσθκη κειµνου, αρθµησης, ηµεροµηνας υποσλιδου
διαφανειν
2.2.1. Προσθκη, διαγραφ νων διαφανειν στη παρουσαση 2.2.2. Εφαρµογ, αλλαγ διταξης διαφνειας
2.2.3. Αντιγραφ, µετακνηση διαφανειν εντς της παρουσασης, µεταξ ανοιχτν παρουσισεων
2.2.4. Αλλαγ χρµατος φντου σε µα λες τις διαφνειες της
Σελδα 18 απ 19
παρουσασης 2.2.5. Προσαρµογ µεγθους διαφανειν ανλογα µε τον τρπο χρσης
της παρουσασης: εµφνιση σε οθνη, εκτπωση σε διαφνειες προβολικο κλπ
2.2.6. Εµφνιση, απκρυψη διαφανειν πα&rh