Εξεταστέα-Διδακτέα ύλη Γ΄ τάξης ΓΕΛ 2015-2016

of 18 /18
1 ΦΕΚ Β΄ 1186 ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50). 2. Την περ α. της παρ. 2Α του άρθρου 16 ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118). 3. Tις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 1 του πδ.68/2014 (Α΄ 110) 4. Την με αριθμ. Υ100/20-02-2015 (Β΄ 299) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/23-04-2015 (Β΄ 720) Απόφαση του Πρωθυπουργού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118). 7. Την με αρ. 31/2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 8. Το με αρ. πρωτ 250//08-09-2015 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 17-06-2015 Αρ. Πρωτ. 96080/Δ2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422

Embed Size (px)

description

Ύλη εξετάσεων

Transcript of Εξεταστέα-Διδακτέα ύλη Γ΄ τάξης ΓΕΛ 2015-2016

 • 1

  1186

  : -

  2015-2016

  :

  1. 1 3 . 4327/2015 ,

  ( 50).

  2. . . 2 16 . 4186/2013 ( 193)

  . 3 44 . 4264/2014 ( 118).

  3. T .11 1 .68/2014 ( 110)

  4. . 100/20-02-2015 ( 299)

  ,

  . 168/23-04-2015 ( 720)

  .

  5. 90

  .. 63/2005 ( 98)

  .

  6. 2 . 3 . . 3966/2011

  , ,

  (

  118).

  7. . 31/2015 .. .

  8. . 250//08-09-2015 .

  : : . : , 17-06-2015 . . 96080/2

  ,

  -----

  -----

  / /

  ,

  ----- . /: 37 .. : 15180 : www.minedu.gov.gr : . : 210-3443422

  : 64653-6

 • 2

  :

  -

  2015-2016 :

  .

  ( )

  -

  :

  1. - . .., : : : To :

  2. - - . .. 3. . .. ( ). : . / 1. . ) , , : : o ( , , , ) o (, ..) o (-) : o o o , :

  : 64653-6

 • 3

  o , o , : o / (-) o ( - ) o (-) o (, ) .. , ,

  , , .. , (/ / ..): o o o o .. .

  ) / :

  (, , ) /

  ( , ..) .. ,

  , , , .. / ( ,

  ..). ) (, , , , , ..) : : (//) , , .. , , ,

  , .. ,

  (, , ..). 2. - - . , : , / ( ) .. ..

  : 64653-6

 • 4

  .

  , , .

  , , , , .. , , ..

  : . ..

  . / ..

  . /

  ( ,

  ) ..

  ( )

  ( 1815 ) , , , , , , - .

  . 19 (1815-1871) 1. (1814-1815) 2. 3. 1821-

  : ,

  ,

  ,

  ,

  4. (1830-1881) 5. 6. . 19 20 (1871-1914) 1. 3. 4.

  : 64653-6

 • 5

  5. (1912-1913) . . 1. 1920-1930 2. (1923-1930) 3. 4. 1930-1940 .

  : 2.

  (1939-1942)

  .

  ( )

  . .. 1

  . 1.1. . . 1.2. . . 1.3. . 1.4 , 2 .

  2

  . 2.1 . 2.2 , " ". . 2.3 , "", " ". 3

  . 3.1 -. . 3.2 .

  - , . , , . , , , . 2 4 93 94 , .

  : 64653-6

 • 6

  ( )

  . .., . .

  1 :

  1.1

  1.2

  1.2.1

  1.2.2

  ( )

  1.3

  1.3.1

  1.3.2

  1.3.3

  1.3.4

  (AIDS)

  1.5

  2:

  2.1

  2.1.1

  2.2

  2.2.1

  2.2.2

  2.3

  2.3.1

  2.3.2

  2.3.3

  2.4.3

  2.4.4

  (: )

  3 :

  3.1

  3.1.1

  3.1.2

  3.1.3

  : 64653-6

 • 7

  3.1.4

  3.1.5

  3.2

  3.2.1

  3.4

  3.4.1

  3.4.2

  3.4.3

  3.4.5

  3.4.6

  3.4.7

  ,

  .

  - , , , , - .

  .

  &

  ()

  &

  ()

  &

  : 64653-6

 • 8

  A.

  , , . , . , .., (....) "". 1. :

  . :

  . 2: . , , . , . . 3: .

  .

  : . 1:

  .

  :

  ) (. : ) ) (. )

  IV.

  :

  ) (1. , 2. 3. )

  ) (6. , 8. , 12. -, 13. 14. ).

  ) ( ).

  V.

  ( ):

  ) ( - : , ).

  ) ( : , : . - ).

  VI.

  , ()

  VII.

  , ()

  2. :

  .

  : 1, 2, 3, 4, 5, 6 7.

  : 11, 12 13.

  .

  : : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10.

  : : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20.

  : 64653-6

 • 9

  B. 1.

  . 2. -

  . , , , 2015. . , 2015 ( 1 - 21).

  . , . , . , . , . . .

  A. . 19 . 20

  . (1821-1936)

  . (1844-1880) . (1880-1909) . - (1909-1922) . (1821-1930) 19 () 20 () . 1914-1922 . . . . V. 19

  20 . .

  . .

  :

  &

  .3

  - 1, 2, 3

  : 64653-6

 • 10

  .5

  - 4,5

  .6

  - 6

  .7

  - 7

  .11

  8, 9, 10, - 11

  .13

  12, - 13

  .14

  - 14

  .15

  - 15

  .20

  16, - 17, 18, 19, 20

  .21

  21

  .24

  22, - 23, 24

  .25

  - 25

  .27

  - 26, 27

  .29

  - 28, 29

  .31

  .30, 31

  .34

  & .32, 33, 34

  .36

  35, 36 49 ( )

  .38

  37, 38

  .42

  39, 40 ( ), 41( ), 42

  .43

  43 46 ( )

  .44

  44 50

  .45

  45

  : 64653-6

 • 11

  ., . ...

  1.

  1-1 .

  1-2 .

  1-3 .

  1-5 .

  1-6 .

  1-6 :

  1-7

  2.

  2-1 .

  2-2 .

  2-3 .

  2-4 .

  2-5 .

  3.

  3-1 .

  3-2 .

  3-3 .

  3-4 .

  3-5 Bernoulli.

  3-6 .

  4.

  4-1 .

  4-2 .

  4-3 .

  4-4 .

  4-5 .

  4-6 .

  4-7 .

  4-8 .

  4-9 .

  4-10 .

  : 64653-6

 • 12

  5.

  5-1 .

  5-2 .

  5-3 .

  5-4 .

  5-9 Doppler.

  (.5-1 5-4)

  .

  .

  .

  Doppler (5-9)

  .

  Doppler

  .

  :

  . , . ..,

  (....) .

  . .

  . .

  :

  -

  - : 1)

  3 CuO, 4) CO KMnO4 H2SO4 5)

  FeCl2 K2Cr2O7 HCl .

  . . -

  : 64653-6

 • 13

  : , ,

  0, , 0f, , 0

  c,

  , 0n, , 0

  sol

  , 0B.

  . -

  1 .

  . -

  . Le Chatelier

  . Kc Kp

  Kc .

  :

  Dalton.

  KT :

  .

  . .

  KT :

  .

  . -

  KT :

  . -

  - ,

  . ( ),

  .

  ,

  .

  .

  : 64653-6

 • 14

  &

  & ., .. 1 -

  . 1.1 . . 1.2 . . 1.3 - .

  . 1.4 x0 R . 1.5 , " "

  . 1.6 x0 R. . 1.7 . . 1.8 .

  2

  . 2.1 , " " . 2.2 - (

  224

  225).

  . 2.3 , . . 2.4 . . 2.5 . . 2.6 . . 2.7 264 ( 2 ). . 2.8 - . ( , , ). . 2.9 - De l Hospital. . 2.10 .

  3

  . 3.1 . (

  )

  . 3.4

  . 3.5. F(x) = x

  f (t)dt

  : 64653-6

 • 15

  - :

  :

  , , ,

  f, .

  .

  . . 3.7 , 3 348.

  - , . , , . , , , . - e 10.

  - ., ., ., ., .. 1 . 2 , . 4 DNA. 5 . 6 . 7 8 . 9 .

  - :

  : 64653-6

 • 16

  ) - , , , . ) , , . ) , - .

  ()

  &

  . , . , . , . , . , . , . , (....) "". 2.

  2.1 . 2.3 . 2.4 / .

  2.4.1 . 2.4.2 .

  2.4.3 ( "")

  2.4.4 . 2.4.5 . 3. 3.2 + = 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 5. 5.1

  5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

  5.3 6. 6.3 . 6.4 . 6.4.1 . 6.4.2 . 6.4.3 . 6.7 . 7. .

  7.1 .

  : 64653-6

 • 17

  7.2 . 7.3 . 7.4 . 7.5 . 7.6 . 7.7 . 7.8 . 7.9 -. 7.10 .

  8.

  8.1 8.1.1

  8.2 8.2.1 ... 8.2.2 _ 8.2.3 ......

  9.

  9.1 . 9.2 . 9.3 . 9.4 .

  10.

  10.1 . 10.2 . 10.3 . 10.4 . 10.5 .

  10.5.1 . 10.5.2 . 10.5.3 .

  10.6

  .

  ,

  ,

  .

  2 (, )

  7 8

  ,

  .

  3:

  . 3.9 .

  : 64653-6

 • 18

  3.9 (, , )

  .

  9

  .

  .

  5 5.1 ( ), 5.3

  ( ).

  .

  .

  ()

  &

  ., . ..

  . 1: , 6 13. . 2: . . 3: , 5, 6, 7, 8 9 . . 4: . . 5: , 6. . .

  , 17-06-2015

  ,

  : 64653-6