Φυσική Γ γυμνασίου, συνοπτική ύλη sos

of 25 /25
Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο σώμα, λέμε ότι είναι ηλεκτρισμένα. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ των ηλεκτρισμένων σωμάτων ονομάζεται ηλεκτρική. οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από απόσταση.\ Η ηλεκτρική δύναμη ασκείται σε διαφορετικά σώματα από ό,τι η μαγνητική. Για να εξηγήσουμε την προέλευση και τις ιδιότητες των ηλεκτρικών δυνάμεων, δεχόμαστε ότι η ύλη έχει μια ιδιότητα που τη συνδέουμε με ένα φυσικό μέγεθος: το ηλεκτρικό φορτίο.  Όταν δύο σώματα έ χουν ηλεκτρικό φορτίο, τότ ε αλληλεπιδρούν με ηλεκτρικές δυνάμε ις και λέμε ότι είναι ηλεκτρικά φορτισμένα. Το ηλεκτρικό φορτίο συμβολίζεται με το γράμμα ή Q. Ωστόσο είδαμε ότι δύο φορτισμένα σώματα, όπως οι παραπάνω ράβδοι, άλλοτε έλκονται και άλλοτε απωθούνται (εικόνα 1.5). Το γεγονός αυτό μας αναγκάζει να δεχθούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη φορτίου. ταν δύο (ή περισσότερα) ηλεκτρικά φορτισμένα σώμα τα απωθούνται μεταξύ τους, τότε λέμε ότι έχουν φορτίο ίδιου είδους (ή ότι είναι όμοια φορτισμένα). Ενώ, όταν έλκονται μεταξύ τους, λέμε ότι έχουνφορτία διαφορετικού είδους (ή ότι είναι αντίθετα φορτισμένα). Ο Αμερικανός πολιτικός και φυσικός Β. Φραγκλίνος (εικόνα 1.6) πρότεινε τα σώματα που ανήκουν στην πρώτη ομάδα να τα ονομάζουμε θετικά φορτισμένα και να λέμε ότι έχουνθετικό φορτίο. Αυτά δε που ανήκουν στη δεύτερη ομάδα να τα ονομάζουμε αρνητικά φορτισμένα και να λέμε ότι έχουν αρνητικό φορτίο (εικόνα 1.7). Πώς μετράμε το ηλεκτρικό φορτίο  Αποδίδουμε την ισχυρό τερη έλξη στην αν τίστοιχη αύξηση του ηλ εκτρικού φορτίου του χάρακα. Γενικά δεχόμαστε ότι η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται σε ένα φορτισμένο σώμα είναι ανάλογη του ηλεκτρικού φορτίου του. F = Q μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) ονομάζεται Κουλόμπ. Συμβολίζεται με το γράμμα C.

Embed Size (px)

description

τα σως

Transcript of Φυσική Γ γυμνασίου, συνοπτική ύλη sos

 • 7/18/2019 , sos

  1/24

  , , , , .

  .

  .\ , .

  , : . ,

  . Q.

  , , ( 1.5). . ( ) , ( ). , , ( ).

  . ( 1.6) . (1.7).

  .

  .

  F = Q

  (S.I.) . C.

 • 7/18/2019 , sos

  2/24

  :

  m =

  = n = p =

  CmCCnC

  pC C mC x10 3 mC C x10 -3

  3, 6, 9, 12 -3, -6, -9, -12

  . ,

  .

  1. ( 1.12). : , . , .

  2. 2. .

  .3. 3. ( 1.12). . . , , . . .

  4. : +1,6x10-19 C, 1,6x10-19 C. .

 • 7/18/2019 , sos

  3/24

  . . . , , .

  .

  . , - ( 1.13). , , ( 1.13).

  .

  .

  . . . , , , . . , , .

  , , , .

  ,

  . , . . .

  , ( 1.16). . ; ;

  , .

 • 7/18/2019 , sos

  4/24

  ( 1.16).

  ; , , , . , , .

  , .

  . .

  : ( 1.19, 1.20).

  .

  ( 1.21).

  . . ( 1.21).

  .

  ,

  .

  . , , , , . .

  .= . =

 • 7/18/2019 , sos

  5/24

  , , . .

  , . , .

  , , .

  . , , ,

  , . , ... ( 1.30).

  .

  FR2

  . ,

  .

  :

  (F)

  (q1 q2) (r).

  :

  . . :

 • 7/18/2019 , sos

  6/24

  .

  . .

  .

  . , .

  . , ( 2.6).

  , ( ) , ( 2.7).

  (I) (q) (t) .

  :

 • 7/18/2019 , sos

  7/24

  1 Ampere (1 A)().

  1 1 C (1) :

  1 Coulomb=1 Ampere 1 second 1 C=1 A 1 s

  Coulomb 1 Ampere.

  , , ( 2.9).

  . , . .

  , ,

  . ,

  ,

  .

  ..

  .

  ;

 • 7/18/2019 , sos

  8/24

  (V)

  (E) (q)

  q :

  :

  = (V) q

  ( ) (S.I.) Volt (1 V) :

  , . (V) q

  , .., , .., . . ( 2.21).

  , .

  :

  .

  . .

 • 7/18/2019 , sos

  9/24

  () (V),

  ( R).

  (V) () :

  (1 Ohm). 2.4:

  V I ; ;

  () (V) .

  , R , , .

  : (I) (V) .

 • 7/18/2019 , sos

  10/24

  1/R.

  2.43 2.43 (). . :

  I = I1 = I2 (2.10)

  V = V1 +V2

  :

  . (V).

  . (I) (I1 I2) 1 2 ( 2.46). :

  I = I1 + I2 (2.13)V=V2

  , :

  R=V/I (2.14)

 • 7/18/2019 , sos

  11/24

  R = R1 + R2 (2.19)

  (2.19) . .

  , (V). , 1 2 :

  = 1 + 2 (2.20)

  V=V2

  (2.21) . (2.20) (2.21), :

  (2.22) , ,

  .

 • 7/18/2019 , sos

  12/24

 • 7/18/2019 , sos

  13/24

  ( ) ( ) ( 3.10).

  . .

  , .

  . , .

  . , . , , .

  , .

  , ,

  , ()

  . .

  .

  .

  .

  1.

  , .

  . , ,

  .

 • 7/18/2019 , sos

  14/24

  2.

  ( 3.12, 3.13).

  , .

  3. , , . .

  ( ).

  .

  , , , , . .

  ;

  ( 2.3) =q V. , :

  =q V

  = V (I t) E=V I t

  (V) () , (I) (t).

 • 7/18/2019 , sos

  15/24

  . , , , ..

  , , (S.I.) (1 J).

  =(1 V) (1 A) (1 s)=1 J

  (P) () () (t).

  P = Et

  3.3

  P= V

  /

  .

  P=(1 V) (1 )=1 W

  = I x I x R = I

  ,:

  E= t

 • 7/18/2019 , sos

  16/24

  R1=10 R2 =5

  - , .

  :

  . , , ' . . . , .

  :

  , =

 • 7/18/2019 , sos

  17/24

  = .. .

  =

  .

  , (4.1) t=T, N=1 :

  f=1

  1/s=1 Hz 1 .

  l ' .

  ,

  .

  , . (W) (, )( 4.9). ,

  ,

  ,

  ;

  :

  1. .

  2. ,

  3. .4. .

  , ( 4.10). 2,5

  .

 • 7/18/2019 , sos

  18/24

  , , .

  , , , .

  ;

  (1) . (2)

  .

  , . (2) , . (3) .

  (4) .

  , ,

  .

  ,

  , , .

 • 7/18/2019 , sos

  19/24

  , , ( 5.2). . .

  .

  , , , , .., .

  ,

  , .

  . .

  :

  . .

  . .

 • 7/18/2019 , sos

  20/24

  .

  . . .

  :

  .

  . : .

  .

  , ,

  .

  .

  . . .

  :

  , ,

  ,

 • 7/18/2019 , sos

  21/24

  .

  . . f

  . .

  ( 5.10).

  . .

  . ' , ( 5.11).

  ;

  ( 5.9 5.10). =x/ t, t=, x=, : =/T. T=1/f,

  f , : = f :

  ' .

  :

  .

  . , .

  u f

 • 7/18/2019 , sos

  22/24

 • 7/18/2019 , sos

  23/24

  3 . 111

  A

  6 .

  : ( ),

  .

  ,

  .

 • 7/18/2019 , sos

  24/24

  . , , .

  ;

  , ,

  ().

  .

  1. , ( ) ( 7.5).

  2. () () ( 7.5):

  ()=()

  . . ,