Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου...

of 10 /10
Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦ 1. Δ.Ε 1,2,3,4 ΚΕΦ 2. Δ.Ε 1,2,3,4 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ) 1. Τάκη Σινόπουλου, « Φίλιππος » 2. Μανόλη Αναγνωστάκη, « Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ. » 3. Μαρίας Κέντρου – Αγαθοπούλου, « Ο μοτοσικλετιστής » 4. Δημήτρη Χατζή, « Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ » 5. Αντώνη Σαμαράκη, « Το ποτάμι » ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ) Σελ. 7 – 44, 58 63, 80 193, 201 213, 219 232 και 238 – 253 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19 ο αιώνα 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815) 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη 3. Η Ελληνική Επανάσταση 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του 5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος 6. Η Βιομηχανική Επανάσταση σ. 9 – 12 σ. 13 – 15 σ. 16 – 33 σ. 34 – 37 σ. 38 – 40 σ. 41 – 43

Embed Size (px)

Transcript of Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου...

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

  ΚΕΦ 1. Δ.Ε 1,2,3,4

  ΚΕΦ 2. Δ.Ε 1,2,3,4

  ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ )

  1. Τάκη Σινόπουλου, « Φίλιππος »

  2. Μανόλη Αναγνωστάκη, « Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ. »

  3. Μαρίας Κέντρου – Αγαθοπούλου, « Ο μοτοσικλετιστής »

  4. Δημήτρη Χατζή, « Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ »

  5. Αντώνη Σαμαράκη, « Το ποτάμι »

  ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ)

  Σελ. 7 – 44, 58 – 63, 80 – 193, 201 – 213, 219 – 232 και 238 – 253

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα

  1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815)

  2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη

  3. Η Ελληνική Επανάσταση

  4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του

  5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος

  6. Η Βιομηχανική Επανάσταση

  σ. 9 – 12

  σ. 13 – 15

  σ. 16 – 33

  σ. 34 – 37

  σ. 38 – 40

  σ. 41 – 43

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Από τον 19ο στον 20

  ο αιώνα

  1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας

  3. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας

  4. Εθνικά κινήματα στην νοτιοανατολική Ευρώπη

  5. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)

  σ. 53 – 56

  σ. 60 – 62

  σ. 63 – 67

  σ. 68 – 73

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του σ. 75 – 96

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου

  1. Η δεκαετία 1920 – 1930

  2. Εσωτ. εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)

  3. Η διεθνής οικον. Κρίση και οι συνέπειές της

  4. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940

  σ. 97 – 100

  σ. 101 – 103

  σ. 104 – 105

  σ. 106 – 108

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

  σ. 111 – 138

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Ο Μεταπολεμικός κόσμος

  σ. 139 – 165

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Από το βιβλίο των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη:

  Κεφάλαιο 3ο : Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών

  Υποπαράγραφοι: 3.1.3 και 3.1.4

  Παράγραφος 3.2

  Υποπαράγραφοι: 3.2.2 και 3.2.4

  Παράγραφος 3.4

  Υποπαράγραφοι: 3.4.1, 3.4.4 και 3.4.5

  Παράγραφος 3.5

  Υποπαράγραφοι: 3.5.1, 3.5.4 και 3.5.5

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  Κεφάλαιο 5ο : Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές

  Υποπαράγραφοι: 5.1.4, 5.2.2 και 5.3.1

  ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  ΚΕΦ. 1Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.1, 1.2, 1.3, 1.7

  ΚΕΦ 2Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

  ΚΕΦ. 4Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 ,4.10

  ΚΕΦ. 5Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

  Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ελεύθερα αναγνώσματα ,οι συνόψεις των κεφαλαίων, τα εισαγωγικά ένθετα και

  τα περιεχόμενα των ένθετων πλαισίων (πράσινο χρώμα).

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Κεφάλαια 1ο και 2

  ο:

  Σελίδες:

  23-26

  31-40 χωρίς την ενότητα 1.3.3

  47-49

  61-63

  69-77

  84-85

  88 (από την ενότητα 2.3.3) – 89

  101-107

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Κεφάλαιο 1ο: Σελίδες 18

  (από την ενότητα «Το DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια που ενώνονται με φ.δ.») – 26

  Κεφάλαιο 2ο: Σελίδες 31-42

  Κεφάλαιο 5ο: Σελίδες 73-85

  Κεφάλαιο 6ο: Σελίδες 93 – 96 και 98- 102

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

  2.1 Τι είναι αλγόριθμος.

  2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.

  2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.

  2.4.1 Δομή ακολουθίας.

  2.4.2 Δομή Επιλογής.

  2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής

  "Επίλεξε")

  2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.

  2.4.5 Δομή Επανάληψης.

  3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

  3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

  3.3 Πίνακες

  3.6 Αναζήτηση

  3.7 Ταξινόμηση

  7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.

  7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.

  7.2 Τύποι δεδομένων.

  7.3 Σταθερές.

  7.4 Μεταβλητές.

  7.5 Αριθμητικοί τελεστές.

  7.6 Συναρτήσεις.

  7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.

  7.8 Εντολή εκχώρησης.

  7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.

  7.10 Δομή προγράμματος.

  8. Επιλογή και επανάληψη

  8.1 Εντολές Επιλογής

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017 8.1.1 Εντολή ΑΝ

  8.2 Εντολές επανάληψης

  8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

  8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

  8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

  9. Πίνακες

  9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.

  9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.

  9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.

  9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Σωκράτης

  Εισαγωγή: Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των

  ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

  Δ3. Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη.

  Πλάτων

  Πρωταγόρας

  Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου( Τα θέματα του Πρωταγόρα…….η αναζήτηση της αλήθειας).

  Πολιτεία

  6. Οι τρεις τάξεις

  12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς.

  14. Οι φαύλες πολιτείες

  Κείμενα

  Πρωταγόρας: ενότητα 2η , 4

  η , 6

  η

  Πολιτεία: 11η, 12

  η , 13

  η.

  Αριστοτέλης

  Εισαγωγή: ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της

  φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο).

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  Κείμενα

  Ηθικά Νικομάχεια: ενότητα 1η, 3

  η, 4

  η, 7

  η, 9

  η

  Πολιτικά: 11η, 14

  η, 15

  η, 17

  η

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

  1. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα».

  2. Κωνσταντίνος Καβάφης, «Ο Δαρείος».

  3. Κωνσταντίνος Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου, ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.χ».

  4. Μίλτος Σαχτούρης, «Ο ελεγκτής».

  5. Γιώργος Ιωάννου, «Μές στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς».

  Εισαγωγικά στοιχεία για το κάθε κείμενο.

  ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΚΕΙΜΕΝΑ: 5, 6, 11, 13, 15, 21, 24, 25, 29, 31, 34, 38, 42 και 43

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Όλη η γραμματική και το συντακτικό που έχουμε διδαχθεί και

  περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών και οι αντίστοιχες ενότητες από το σχ. Βιβλίο του

  Αχ. Τζάρτζανου

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  ΑΓΓΛΙΚΑ

  STUDY MATERIAL FOR THE EXAMS

  C CLASS

  I. Course book: “Flash on English” (Upper Intermediate)

  The texts on pages 70, 80, 88, 94

  Study the vocabulary pages in the course book + the handouts:

  synonyms / derivatives / idioms / prepositions / phrasal verbs

  II. Grammar: 1. Passive Voice (personal / impersonal structures)

  2. Reported Speech (statements + questions)

  (introductory verbs)

  3. Too / Quite / Enough

  4. Clauses: (concession / result / purpose)

  5. Inversion

  III. Writing: 1. A story (p. 87)

  2. An e-mail to a friend (p.95)

  3. Opinion article (p.77)

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

  ΚΕΦ 1

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ: 1.1, 1.2, 1.3

  ΚΕΦ 2

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: 2.1, 2.2 , 2.3

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΥΣΗ εκτός από ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ , ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Γ΄ : Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ. 42 – 54

  Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Β΄: Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 – 1880) Σελ 70 – 79

  Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Γ΄ : Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 – 88

  Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Δ΄: Ανανέωση – Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 – 98

  Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. Εισαγωγή σελ. 116

  Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Εισαγωγή σελ. 137

  Α΄: Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 – 1922 Σελ. 138 – 143

  Β΄: Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 – 152

  Γ΄: Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 – 159

  Δ΄: Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 – 162

  Ε΄: Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 – 169

  Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

  Σελ 206 – 220

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΚΕΦ 1

  1.1.1 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

  1.2 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

  1.2.2 Νόμος των 3 σταδίων του Α.Κοντ σελ 17, ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19, Τύποι αυτοκτονιών

  κατά Ε.Ντυρκέμ σελ 19

  1.2.3 Κ.Μάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

  ΚΕΦ 5

  5.1 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά Κρ.Ντε Μοντιμπέρ σελ 92, ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

  λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

  5.2 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

  5.2.2 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών ; σελ 101

  5.3 Αποτελεί η πληροφορία γνώση ; σελ 104

  ΚΕΦ 6

  6.1.1 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111, Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111,112

  6.1.2 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης ; σελ 114

  6.1.3 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι ; Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

  6.2.1 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118, Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

  6.2.2 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

  ΚΕΦ 9

  9.1 Ορισμός εγκλήματος σελ 175, ορισμός παραβατικότητας σελ 175, ορισμός ετικέτας σελ 183

  9.1.1 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

  9.3 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

  9.3.1 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184, ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

  ΚΕΦ 10

  10.1.1 Ορισμός μετανάστευσης, ορισμός μετανάστη (οικονομικού), ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194,195,198,199

  10.2 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201, ορισμός προκατάληψης σελ 202.

  ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Κεφάλαιο 5ο: Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

  Κεφάλαιο 6ο: Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

  Κεφάλαιο 7ο: Οργανική Χημεία

 • Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

  Κεφάλαιο 1 : Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13

  Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών.

  Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5 , 6 , 7 , 8 , 9

  που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής