Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου...

10
Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦ 1. Δ.Ε 1,2,3,4 ΚΕΦ 2. Δ.Ε 1,2,3,4 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ) 1. Τάκη Σινόπουλου, « Φίλιππος » 2. Μανόλη Αναγνωστάκη, « Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ. » 3. Μαρίας Κέντρου – Αγαθοπούλου, « Ο μοτοσικλετιστής » 4. Δημήτρη Χατζή, « Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ » 5. Αντώνη Σαμαράκη, « Το ποτάμι » ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ) Σελ. 7 – 44, 58 63, 80 193, 201 213, 219 232 και 238 – 253 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19 ο αιώνα 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815) 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη 3. Η Ελληνική Επανάσταση 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του 5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος 6. Η Βιομηχανική Επανάσταση σ. 9 – 12 σ. 13 – 15 σ. 16 – 33 σ. 34 – 37 σ. 38 – 40 σ. 41 – 43

Transcript of Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου...

Page 1: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΕΦ 1 ΔΕ 1234

ΚΕΦ 2 ΔΕ 1234

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ )

1 Τάκη Σινόπουλου laquo Φίλιππος raquo

2 Μανόλη Αναγνωστάκη laquo Θεσσαλονίκη Μέρες του 1969 μΧ raquo

3 Μαρίας Κέντρου ndash Αγαθοπούλου laquo Ο μοτοσικλετιστής raquo

4 Δημήτρη Χατζή laquo Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ raquo

5 Αντώνη Σαμαράκη laquo Το ποτάμι raquo

ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ ndash ΕΚΘΕΣΗ)

Σελ 7 ndash 44 58 ndash 63 80 ndash 193 201 ndash 213 219 ndash 232 και 238 ndash 253

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα

1 Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815)

2 Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη

3 Η Ελληνική Επανάσταση

4 Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του

5 Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος

6 Η Βιομηχανική Επανάσταση

σ 9 ndash 12

σ 13 ndash 15

σ 16 ndash 33

σ 34 ndash 37

σ 38 ndash 40

σ 41 ndash 43

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Από τον 19ο στον 20

ο αιώνα

1 Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας

3 Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας

4 Εθνικά κινήματα στην νοτιοανατολική Ευρώπη

5 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)

σ 53 ndash 56

σ 60 ndash 62

σ 63 ndash 67

σ 68 ndash 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του σ 75 ndash 96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου

1 Η δεκαετία 1920 ndash 1930

2 Εσωτ εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)

3 Η διεθνής οικον Κρίση και οι συνέπειές της

4 Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940

σ 97 ndash 100

σ 101 ndash 103

σ 104 ndash 105

σ 106 ndash 108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

σ 111 ndash 138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Ο Μεταπολεμικός κόσμος

σ 139 ndash 165

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Από το βιβλίο των κκ Γκίβαλου Γρηγοροπούλου Κοτρόγιαννου και Μανιάτη

Κεφάλαιο 3ο Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών

Υποπαράγραφοι 313 και 314

Παράγραφος 32

Υποπαράγραφοι 322 και 324

Παράγραφος 34

Υποπαράγραφοι 341 344 και 345

Παράγραφος 35

Υποπαράγραφοι 351 354 και 355

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κεφάλαιο 5ο Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές

Υποπαράγραφοι 514 522 και 531

ΦΥΣΙΚΗ Γrsquo ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΦ 1Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 12 13 17

ΚΕΦ 2Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23 24 25

ΚΕΦ 4Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410

ΚΕΦ 5Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 51 52 53 54

Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ελεύθερα αναγνώσματα οι συνόψεις των κεφαλαίων τα εισαγωγικά ένθετα και

τα περιεχόμενα των ένθετων πλαισίων (πράσινο χρώμα)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κεφάλαια 1ο και 2

ο

Σελίδες

23-26

31-40 χωρίς την ενότητα 133

47-49

61-63

69-77

84-85

88 (από την ενότητα 233) ndash 89

101-107

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 1ο Σελίδες 18

(από την ενότητα laquoΤο DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια που ενώνονται με φδraquo) ndash 26

Κεφάλαιο 2ο Σελίδες 31-42

Κεφάλαιο 5ο Σελίδες 73-85

Κεφάλαιο 6ο Σελίδες 93 ndash 96 και 98- 102

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

21 Τι είναι αλγόριθμος

23 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

24 Βασικές συνιστώσες εντολές ενός αλγορίθμου

241 Δομή ακολουθίας

242 Δομή Επιλογής

243 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής

Επίλεξε)

244 Εμφωλευμένες Διαδικασίες

245 Δομή Επανάληψης

3 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

32 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

33 Πίνακες

36 Αναζήτηση

37 Ταξινόμηση

7 Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

71 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ

72 Τύποι δεδομένων

73 Σταθερές

74 Μεταβλητές

75 Αριθμητικοί τελεστές

76 Συναρτήσεις

77 Αριθμητικές εκφράσεις

78 Εντολή εκχώρησης

79 Εντολές εισόδου-εξόδου

710 Δομή προγράμματος

8 Επιλογή και επανάληψη

81 Εντολές Επιλογής

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017 811 Εντολή ΑΝ

82 Εντολές επανάληψης

821 Εντολή ΟΣΟΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

822 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

823 Εντολή ΓΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ

9 Πίνακες

91 Μονοδιάστατοι πίνακες

92 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες

93 Πολυδιάστατοι πίνακες

94 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Σωκράτης

Εισαγωγή Δ2 Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη Διαλεκτική μαιευτική ειρωνεία Η αναζήτηση των

ορισμών η επαγωγική μέθοδος και η ηθική

Δ3 Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη

Πλάτων

Πρωταγόρας

Β Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου( Τα θέματα του Πρωταγόραhelliphellipη αναζήτηση της αλήθειας)

Πολιτεία

6 Οι τρεις τάξεις

12 Οι φιλόσοφοι-βασιλείς

14 Οι φαύλες πολιτείες

Κείμενα

Πρωταγόρας ενότητα 2η 4

η 6

η

Πολιτεία 11η 12

η 13

η

Αριστοτέλης

Εισαγωγή ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα αρχίζει η τρίτη περίοδος της

φιλοσοφικής του δραστηριότητας Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο)

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κείμενα

Ηθικά Νικομάχεια ενότητα 1η 3

η 4

η 7

η 9

η

Πολιτικά 11η 14

η 15

η 17

η

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης laquoΌνειρο στο κύμαraquo

2 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΟ Δαρείοςraquo

3 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΜελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μχraquo

4 Μίλτος Σαχτούρης laquoΟ ελεγκτήςraquo

5 Γιώργος Ιωάννου laquoΜές στους Προσφυγικούς Συνοικισμούςraquo

Εισαγωγικά στοιχεία για το κάθε κείμενο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ 5 6 11 13 15 21 24 25 29 31 34 38 42 και 43

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ndash ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Όλη η γραμματική και το συντακτικό που έχουμε διδαχθεί και

περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών και οι αντίστοιχες ενότητες από το σχ Βιβλίο του

Αχ Τζάρτζανου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΓΓΛΙΚΑ

STUDY MATERIAL FOR THE EXAMS

C CLASS

I Course book ldquoFlash on Englishrdquo (Upper Intermediate)

The texts on pages 70 80 88 94

Study the vocabulary pages in the course book + the handouts

synonyms derivatives idioms prepositions phrasal verbs

II Grammar 1 Passive Voice (personal impersonal structures)

2 Reported Speech (statements + questions)

(introductory verbs)

3 Too Quite Enough

4 Clauses (concession result purpose)

5 Inversion

III Writing 1 A story (p 87)

2 An e-mail to a friend (p95)

3 Opinion article (p77)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ amp ΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 11 12 13

ΚΕΦ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΥΣΗ εκτός από ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ 42 ndash 54

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄ Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 ndash 1880) Σελ 70 ndash 79

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 ndash 88

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ΄ Ανανέωση ndash Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 ndash 98

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Εισαγωγή σελ 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Εισαγωγή σελ 137

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 ndash 1922 Σελ 138 ndash 143

Β΄ Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 ndash 152

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 ndash 159

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 ndash 162

Ε΄ Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 ndash 169

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Σελ 206 ndash 220

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 2: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Από τον 19ο στον 20

ο αιώνα

1 Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας

3 Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας

4 Εθνικά κινήματα στην νοτιοανατολική Ευρώπη

5 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)

σ 53 ndash 56

σ 60 ndash 62

σ 63 ndash 67

σ 68 ndash 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι άμεσες επιπτώσεις του σ 75 ndash 96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου

1 Η δεκαετία 1920 ndash 1930

2 Εσωτ εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)

3 Η διεθνής οικον Κρίση και οι συνέπειές της

4 Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940

σ 97 ndash 100

σ 101 ndash 103

σ 104 ndash 105

σ 106 ndash 108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

σ 111 ndash 138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Ο Μεταπολεμικός κόσμος

σ 139 ndash 165

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Από το βιβλίο των κκ Γκίβαλου Γρηγοροπούλου Κοτρόγιαννου και Μανιάτη

Κεφάλαιο 3ο Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών

Υποπαράγραφοι 313 και 314

Παράγραφος 32

Υποπαράγραφοι 322 και 324

Παράγραφος 34

Υποπαράγραφοι 341 344 και 345

Παράγραφος 35

Υποπαράγραφοι 351 354 και 355

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κεφάλαιο 5ο Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές

Υποπαράγραφοι 514 522 και 531

ΦΥΣΙΚΗ Γrsquo ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΦ 1Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 12 13 17

ΚΕΦ 2Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23 24 25

ΚΕΦ 4Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410

ΚΕΦ 5Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 51 52 53 54

Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ελεύθερα αναγνώσματα οι συνόψεις των κεφαλαίων τα εισαγωγικά ένθετα και

τα περιεχόμενα των ένθετων πλαισίων (πράσινο χρώμα)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κεφάλαια 1ο και 2

ο

Σελίδες

23-26

31-40 χωρίς την ενότητα 133

47-49

61-63

69-77

84-85

88 (από την ενότητα 233) ndash 89

101-107

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 1ο Σελίδες 18

(από την ενότητα laquoΤο DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια που ενώνονται με φδraquo) ndash 26

Κεφάλαιο 2ο Σελίδες 31-42

Κεφάλαιο 5ο Σελίδες 73-85

Κεφάλαιο 6ο Σελίδες 93 ndash 96 και 98- 102

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

21 Τι είναι αλγόριθμος

23 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

24 Βασικές συνιστώσες εντολές ενός αλγορίθμου

241 Δομή ακολουθίας

242 Δομή Επιλογής

243 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής

Επίλεξε)

244 Εμφωλευμένες Διαδικασίες

245 Δομή Επανάληψης

3 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

32 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

33 Πίνακες

36 Αναζήτηση

37 Ταξινόμηση

7 Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

71 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ

72 Τύποι δεδομένων

73 Σταθερές

74 Μεταβλητές

75 Αριθμητικοί τελεστές

76 Συναρτήσεις

77 Αριθμητικές εκφράσεις

78 Εντολή εκχώρησης

79 Εντολές εισόδου-εξόδου

710 Δομή προγράμματος

8 Επιλογή και επανάληψη

81 Εντολές Επιλογής

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017 811 Εντολή ΑΝ

82 Εντολές επανάληψης

821 Εντολή ΟΣΟΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

822 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

823 Εντολή ΓΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ

9 Πίνακες

91 Μονοδιάστατοι πίνακες

92 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες

93 Πολυδιάστατοι πίνακες

94 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Σωκράτης

Εισαγωγή Δ2 Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη Διαλεκτική μαιευτική ειρωνεία Η αναζήτηση των

ορισμών η επαγωγική μέθοδος και η ηθική

Δ3 Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη

Πλάτων

Πρωταγόρας

Β Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου( Τα θέματα του Πρωταγόραhelliphellipη αναζήτηση της αλήθειας)

Πολιτεία

6 Οι τρεις τάξεις

12 Οι φιλόσοφοι-βασιλείς

14 Οι φαύλες πολιτείες

Κείμενα

Πρωταγόρας ενότητα 2η 4

η 6

η

Πολιτεία 11η 12

η 13

η

Αριστοτέλης

Εισαγωγή ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα αρχίζει η τρίτη περίοδος της

φιλοσοφικής του δραστηριότητας Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο)

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κείμενα

Ηθικά Νικομάχεια ενότητα 1η 3

η 4

η 7

η 9

η

Πολιτικά 11η 14

η 15

η 17

η

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης laquoΌνειρο στο κύμαraquo

2 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΟ Δαρείοςraquo

3 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΜελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μχraquo

4 Μίλτος Σαχτούρης laquoΟ ελεγκτήςraquo

5 Γιώργος Ιωάννου laquoΜές στους Προσφυγικούς Συνοικισμούςraquo

Εισαγωγικά στοιχεία για το κάθε κείμενο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ 5 6 11 13 15 21 24 25 29 31 34 38 42 και 43

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ndash ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Όλη η γραμματική και το συντακτικό που έχουμε διδαχθεί και

περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών και οι αντίστοιχες ενότητες από το σχ Βιβλίο του

Αχ Τζάρτζανου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΓΓΛΙΚΑ

STUDY MATERIAL FOR THE EXAMS

C CLASS

I Course book ldquoFlash on Englishrdquo (Upper Intermediate)

The texts on pages 70 80 88 94

Study the vocabulary pages in the course book + the handouts

synonyms derivatives idioms prepositions phrasal verbs

II Grammar 1 Passive Voice (personal impersonal structures)

2 Reported Speech (statements + questions)

(introductory verbs)

3 Too Quite Enough

4 Clauses (concession result purpose)

5 Inversion

III Writing 1 A story (p 87)

2 An e-mail to a friend (p95)

3 Opinion article (p77)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ amp ΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 11 12 13

ΚΕΦ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΥΣΗ εκτός από ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ 42 ndash 54

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄ Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 ndash 1880) Σελ 70 ndash 79

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 ndash 88

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ΄ Ανανέωση ndash Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 ndash 98

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Εισαγωγή σελ 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Εισαγωγή σελ 137

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 ndash 1922 Σελ 138 ndash 143

Β΄ Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 ndash 152

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 ndash 159

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 ndash 162

Ε΄ Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 ndash 169

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Σελ 206 ndash 220

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 3: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κεφάλαιο 5ο Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές

Υποπαράγραφοι 514 522 και 531

ΦΥΣΙΚΗ Γrsquo ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΦ 1Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 12 13 17

ΚΕΦ 2Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23 24 25

ΚΕΦ 4Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 410

ΚΕΦ 5Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 51 52 53 54

Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ελεύθερα αναγνώσματα οι συνόψεις των κεφαλαίων τα εισαγωγικά ένθετα και

τα περιεχόμενα των ένθετων πλαισίων (πράσινο χρώμα)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κεφάλαια 1ο και 2

ο

Σελίδες

23-26

31-40 χωρίς την ενότητα 133

47-49

61-63

69-77

84-85

88 (από την ενότητα 233) ndash 89

101-107

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 1ο Σελίδες 18

(από την ενότητα laquoΤο DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια που ενώνονται με φδraquo) ndash 26

Κεφάλαιο 2ο Σελίδες 31-42

Κεφάλαιο 5ο Σελίδες 73-85

Κεφάλαιο 6ο Σελίδες 93 ndash 96 και 98- 102

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

21 Τι είναι αλγόριθμος

23 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

24 Βασικές συνιστώσες εντολές ενός αλγορίθμου

241 Δομή ακολουθίας

242 Δομή Επιλογής

243 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής

Επίλεξε)

244 Εμφωλευμένες Διαδικασίες

245 Δομή Επανάληψης

3 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

32 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

33 Πίνακες

36 Αναζήτηση

37 Ταξινόμηση

7 Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

71 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ

72 Τύποι δεδομένων

73 Σταθερές

74 Μεταβλητές

75 Αριθμητικοί τελεστές

76 Συναρτήσεις

77 Αριθμητικές εκφράσεις

78 Εντολή εκχώρησης

79 Εντολές εισόδου-εξόδου

710 Δομή προγράμματος

8 Επιλογή και επανάληψη

81 Εντολές Επιλογής

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017 811 Εντολή ΑΝ

82 Εντολές επανάληψης

821 Εντολή ΟΣΟΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

822 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

823 Εντολή ΓΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ

9 Πίνακες

91 Μονοδιάστατοι πίνακες

92 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες

93 Πολυδιάστατοι πίνακες

94 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Σωκράτης

Εισαγωγή Δ2 Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη Διαλεκτική μαιευτική ειρωνεία Η αναζήτηση των

ορισμών η επαγωγική μέθοδος και η ηθική

Δ3 Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη

Πλάτων

Πρωταγόρας

Β Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου( Τα θέματα του Πρωταγόραhelliphellipη αναζήτηση της αλήθειας)

Πολιτεία

6 Οι τρεις τάξεις

12 Οι φιλόσοφοι-βασιλείς

14 Οι φαύλες πολιτείες

Κείμενα

Πρωταγόρας ενότητα 2η 4

η 6

η

Πολιτεία 11η 12

η 13

η

Αριστοτέλης

Εισαγωγή ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα αρχίζει η τρίτη περίοδος της

φιλοσοφικής του δραστηριότητας Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο)

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κείμενα

Ηθικά Νικομάχεια ενότητα 1η 3

η 4

η 7

η 9

η

Πολιτικά 11η 14

η 15

η 17

η

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης laquoΌνειρο στο κύμαraquo

2 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΟ Δαρείοςraquo

3 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΜελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μχraquo

4 Μίλτος Σαχτούρης laquoΟ ελεγκτήςraquo

5 Γιώργος Ιωάννου laquoΜές στους Προσφυγικούς Συνοικισμούςraquo

Εισαγωγικά στοιχεία για το κάθε κείμενο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ 5 6 11 13 15 21 24 25 29 31 34 38 42 και 43

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ndash ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Όλη η γραμματική και το συντακτικό που έχουμε διδαχθεί και

περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών και οι αντίστοιχες ενότητες από το σχ Βιβλίο του

Αχ Τζάρτζανου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΓΓΛΙΚΑ

STUDY MATERIAL FOR THE EXAMS

C CLASS

I Course book ldquoFlash on Englishrdquo (Upper Intermediate)

The texts on pages 70 80 88 94

Study the vocabulary pages in the course book + the handouts

synonyms derivatives idioms prepositions phrasal verbs

II Grammar 1 Passive Voice (personal impersonal structures)

2 Reported Speech (statements + questions)

(introductory verbs)

3 Too Quite Enough

4 Clauses (concession result purpose)

5 Inversion

III Writing 1 A story (p 87)

2 An e-mail to a friend (p95)

3 Opinion article (p77)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ amp ΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 11 12 13

ΚΕΦ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΥΣΗ εκτός από ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ 42 ndash 54

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄ Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 ndash 1880) Σελ 70 ndash 79

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 ndash 88

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ΄ Ανανέωση ndash Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 ndash 98

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Εισαγωγή σελ 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Εισαγωγή σελ 137

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 ndash 1922 Σελ 138 ndash 143

Β΄ Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 ndash 152

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 ndash 159

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 ndash 162

Ε΄ Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 ndash 169

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Σελ 206 ndash 220

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 4: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

21 Τι είναι αλγόριθμος

23 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

24 Βασικές συνιστώσες εντολές ενός αλγορίθμου

241 Δομή ακολουθίας

242 Δομή Επιλογής

243 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής

Επίλεξε)

244 Εμφωλευμένες Διαδικασίες

245 Δομή Επανάληψης

3 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

32 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

33 Πίνακες

36 Αναζήτηση

37 Ταξινόμηση

7 Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

71 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ

72 Τύποι δεδομένων

73 Σταθερές

74 Μεταβλητές

75 Αριθμητικοί τελεστές

76 Συναρτήσεις

77 Αριθμητικές εκφράσεις

78 Εντολή εκχώρησης

79 Εντολές εισόδου-εξόδου

710 Δομή προγράμματος

8 Επιλογή και επανάληψη

81 Εντολές Επιλογής

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017 811 Εντολή ΑΝ

82 Εντολές επανάληψης

821 Εντολή ΟΣΟΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

822 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

823 Εντολή ΓΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ

9 Πίνακες

91 Μονοδιάστατοι πίνακες

92 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες

93 Πολυδιάστατοι πίνακες

94 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Σωκράτης

Εισαγωγή Δ2 Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη Διαλεκτική μαιευτική ειρωνεία Η αναζήτηση των

ορισμών η επαγωγική μέθοδος και η ηθική

Δ3 Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη

Πλάτων

Πρωταγόρας

Β Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου( Τα θέματα του Πρωταγόραhelliphellipη αναζήτηση της αλήθειας)

Πολιτεία

6 Οι τρεις τάξεις

12 Οι φιλόσοφοι-βασιλείς

14 Οι φαύλες πολιτείες

Κείμενα

Πρωταγόρας ενότητα 2η 4

η 6

η

Πολιτεία 11η 12

η 13

η

Αριστοτέλης

Εισαγωγή ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα αρχίζει η τρίτη περίοδος της

φιλοσοφικής του δραστηριότητας Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο)

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κείμενα

Ηθικά Νικομάχεια ενότητα 1η 3

η 4

η 7

η 9

η

Πολιτικά 11η 14

η 15

η 17

η

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης laquoΌνειρο στο κύμαraquo

2 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΟ Δαρείοςraquo

3 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΜελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μχraquo

4 Μίλτος Σαχτούρης laquoΟ ελεγκτήςraquo

5 Γιώργος Ιωάννου laquoΜές στους Προσφυγικούς Συνοικισμούςraquo

Εισαγωγικά στοιχεία για το κάθε κείμενο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ 5 6 11 13 15 21 24 25 29 31 34 38 42 και 43

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ndash ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Όλη η γραμματική και το συντακτικό που έχουμε διδαχθεί και

περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών και οι αντίστοιχες ενότητες από το σχ Βιβλίο του

Αχ Τζάρτζανου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΓΓΛΙΚΑ

STUDY MATERIAL FOR THE EXAMS

C CLASS

I Course book ldquoFlash on Englishrdquo (Upper Intermediate)

The texts on pages 70 80 88 94

Study the vocabulary pages in the course book + the handouts

synonyms derivatives idioms prepositions phrasal verbs

II Grammar 1 Passive Voice (personal impersonal structures)

2 Reported Speech (statements + questions)

(introductory verbs)

3 Too Quite Enough

4 Clauses (concession result purpose)

5 Inversion

III Writing 1 A story (p 87)

2 An e-mail to a friend (p95)

3 Opinion article (p77)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ amp ΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 11 12 13

ΚΕΦ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΥΣΗ εκτός από ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ 42 ndash 54

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄ Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 ndash 1880) Σελ 70 ndash 79

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 ndash 88

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ΄ Ανανέωση ndash Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 ndash 98

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Εισαγωγή σελ 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Εισαγωγή σελ 137

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 ndash 1922 Σελ 138 ndash 143

Β΄ Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 ndash 152

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 ndash 159

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 ndash 162

Ε΄ Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 ndash 169

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Σελ 206 ndash 220

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 5: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017 811 Εντολή ΑΝ

82 Εντολές επανάληψης

821 Εντολή ΟΣΟΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

822 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

823 Εντολή ΓΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ

9 Πίνακες

91 Μονοδιάστατοι πίνακες

92 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες

93 Πολυδιάστατοι πίνακες

94 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Σωκράτης

Εισαγωγή Δ2 Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη Διαλεκτική μαιευτική ειρωνεία Η αναζήτηση των

ορισμών η επαγωγική μέθοδος και η ηθική

Δ3 Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη

Πλάτων

Πρωταγόρας

Β Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου( Τα θέματα του Πρωταγόραhelliphellipη αναζήτηση της αλήθειας)

Πολιτεία

6 Οι τρεις τάξεις

12 Οι φιλόσοφοι-βασιλείς

14 Οι φαύλες πολιτείες

Κείμενα

Πρωταγόρας ενότητα 2η 4

η 6

η

Πολιτεία 11η 12

η 13

η

Αριστοτέλης

Εισαγωγή ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα αρχίζει η τρίτη περίοδος της

φιλοσοφικής του δραστηριότητας Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο)

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κείμενα

Ηθικά Νικομάχεια ενότητα 1η 3

η 4

η 7

η 9

η

Πολιτικά 11η 14

η 15

η 17

η

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης laquoΌνειρο στο κύμαraquo

2 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΟ Δαρείοςraquo

3 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΜελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μχraquo

4 Μίλτος Σαχτούρης laquoΟ ελεγκτήςraquo

5 Γιώργος Ιωάννου laquoΜές στους Προσφυγικούς Συνοικισμούςraquo

Εισαγωγικά στοιχεία για το κάθε κείμενο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ 5 6 11 13 15 21 24 25 29 31 34 38 42 και 43

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ndash ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Όλη η γραμματική και το συντακτικό που έχουμε διδαχθεί και

περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών και οι αντίστοιχες ενότητες από το σχ Βιβλίο του

Αχ Τζάρτζανου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΓΓΛΙΚΑ

STUDY MATERIAL FOR THE EXAMS

C CLASS

I Course book ldquoFlash on Englishrdquo (Upper Intermediate)

The texts on pages 70 80 88 94

Study the vocabulary pages in the course book + the handouts

synonyms derivatives idioms prepositions phrasal verbs

II Grammar 1 Passive Voice (personal impersonal structures)

2 Reported Speech (statements + questions)

(introductory verbs)

3 Too Quite Enough

4 Clauses (concession result purpose)

5 Inversion

III Writing 1 A story (p 87)

2 An e-mail to a friend (p95)

3 Opinion article (p77)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ amp ΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 11 12 13

ΚΕΦ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΥΣΗ εκτός από ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ 42 ndash 54

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄ Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 ndash 1880) Σελ 70 ndash 79

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 ndash 88

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ΄ Ανανέωση ndash Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 ndash 98

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Εισαγωγή σελ 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Εισαγωγή σελ 137

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 ndash 1922 Σελ 138 ndash 143

Β΄ Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 ndash 152

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 ndash 159

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 ndash 162

Ε΄ Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 ndash 169

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Σελ 206 ndash 220

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 6: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

Κείμενα

Ηθικά Νικομάχεια ενότητα 1η 3

η 4

η 7

η 9

η

Πολιτικά 11η 14

η 15

η 17

η

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης laquoΌνειρο στο κύμαraquo

2 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΟ Δαρείοςraquo

3 Κωνσταντίνος Καβάφης laquoΜελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μχraquo

4 Μίλτος Σαχτούρης laquoΟ ελεγκτήςraquo

5 Γιώργος Ιωάννου laquoΜές στους Προσφυγικούς Συνοικισμούςraquo

Εισαγωγικά στοιχεία για το κάθε κείμενο

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ 5 6 11 13 15 21 24 25 29 31 34 38 42 και 43

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ndash ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Όλη η γραμματική και το συντακτικό που έχουμε διδαχθεί και

περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών και οι αντίστοιχες ενότητες από το σχ Βιβλίο του

Αχ Τζάρτζανου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΓΓΛΙΚΑ

STUDY MATERIAL FOR THE EXAMS

C CLASS

I Course book ldquoFlash on Englishrdquo (Upper Intermediate)

The texts on pages 70 80 88 94

Study the vocabulary pages in the course book + the handouts

synonyms derivatives idioms prepositions phrasal verbs

II Grammar 1 Passive Voice (personal impersonal structures)

2 Reported Speech (statements + questions)

(introductory verbs)

3 Too Quite Enough

4 Clauses (concession result purpose)

5 Inversion

III Writing 1 A story (p 87)

2 An e-mail to a friend (p95)

3 Opinion article (p77)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ amp ΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 11 12 13

ΚΕΦ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΥΣΗ εκτός από ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ 42 ndash 54

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄ Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 ndash 1880) Σελ 70 ndash 79

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 ndash 88

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ΄ Ανανέωση ndash Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 ndash 98

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Εισαγωγή σελ 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Εισαγωγή σελ 137

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 ndash 1922 Σελ 138 ndash 143

Β΄ Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 ndash 152

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 ndash 159

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 ndash 162

Ε΄ Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 ndash 169

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Σελ 206 ndash 220

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 7: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΓΓΛΙΚΑ

STUDY MATERIAL FOR THE EXAMS

C CLASS

I Course book ldquoFlash on Englishrdquo (Upper Intermediate)

The texts on pages 70 80 88 94

Study the vocabulary pages in the course book + the handouts

synonyms derivatives idioms prepositions phrasal verbs

II Grammar 1 Passive Voice (personal impersonal structures)

2 Reported Speech (statements + questions)

(introductory verbs)

3 Too Quite Enough

4 Clauses (concession result purpose)

5 Inversion

III Writing 1 A story (p 87)

2 An e-mail to a friend (p95)

3 Opinion article (p77)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ amp ΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 11 12 13

ΚΕΦ 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 22 23

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΥΣΗ εκτός από ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ 42 ndash 54

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄ Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 ndash 1880) Σελ 70 ndash 79

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 ndash 88

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ΄ Ανανέωση ndash Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 ndash 98

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Εισαγωγή σελ 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Εισαγωγή σελ 137

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 ndash 1922 Σελ 138 ndash 143

Β΄ Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 ndash 152

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 ndash 159

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 ndash 162

Ε΄ Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 ndash 169

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Σελ 206 ndash 220

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 8: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα Σελ 42 ndash 54

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β΄ Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 ndash 1880) Σελ 70 ndash 79

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ΄ Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Σελ 80 ndash 88

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ΄ Ανανέωση ndash Διχασμός (1909-1922) Σελ 89 ndash 98

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Εισαγωγή σελ 116

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Εισαγωγή σελ 137

Α΄ Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 ndash 1922 Σελ 138 ndash 143

Β΄ Η μικρασιατική καταστροφή Σελ 144 ndash 152

Γ΄ Η αποκατάσταση των προσφύγων Σελ 153 ndash 159

Δ΄ Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Σελ 160 ndash 162

Ε΄ Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα Σελ 163 ndash 169

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Σελ 206 ndash 220

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 9: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦ 1

111 Ορισμός Κοινωνιολογίας σελ 14

12 Ορισμός Κοινωνιολογικής φαντασίας σελ 15

122 Νόμος των 3 σταδίων του ΑΚοντ σελ 17 ορισμός μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης σελ 19 Τύποι αυτοκτονιών

κατά ΕΝτυρκέμ σελ 19

123 ΚΜάρξ ορισμός υπεραξίας σελ 22

ΚΕΦ 5

51 Λειτουργίες εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά ΚρΝτε Μοντιμπέρ σελ 92 ποιες οι εκδηλες και ποιες οι άδηλες

λειτουργίες της εκπαίδευσης σελ 92

52 Τι σημαίνει αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο σελ 98

522 Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών σελ 101

53 Αποτελεί η πληροφορία γνώση σελ 104

ΚΕΦ 6

611 Ορισμός καταμερισμού εργασίας σελ 111 Τεϊλορικό και Φορντικό μοντέλο οργάνωσης εργασίας σελ 111112

612 Ποιες οι νέες μορφές απασχόλησης σελ 114

613 Ποιοι θεωρούνται άνεργοι Σημαντικότερες κατηγορίες ανεργίας σελ 115

621 Ορισμός Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης σελ 118 Τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης κατά Βέμπερ σελ 119

622 Ορισμός απόλυτης και σχετικής φτώχειας σελ 121

ΚΕΦ 9

91 Ορισμός εγκλήματος σελ 175 ορισμός παραβατικότητας σελ 175 ορισμός ετικέτας σελ 183

911 Τύποι εγκλημάτων σελ 177

93 Τα επίπεδα στα οποία οργανώνεται η αντεγκληματική πολιτική σελ 183

931 Ορισμός σωφρονισμού σελ 184 ορισμός ιδρυματοποίησης σελ 186

ΚΕΦ 10

1011 Ορισμός μετανάστευσης ορισμός μετανάστη (οικονομικού) ορισμός πρόσφυγα(πολιτικοί) σελ 194195198199

102 Ορισμός στερεοτύπου σελ 201 ορισμός προκατάληψης σελ 202

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5ο Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

Κεφάλαιο 6ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός πίνακας

Κεφάλαιο 7ο Οργανική Χημεία

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής

Page 10: Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 20172lyk-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2017/05/g_lyk_exetastea_yli_2017_nn.pdf · Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου

Εξεταστέα Ύλη Γ΄Λυκείου 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κεφάλαιο 1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες εκτός των παραγράφων 6 και 13

Κεφάλαιο 2 Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3 Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος εκτός των παραγράφων 5 6 7 8 9

που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής