Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις Σωματιδιακής...

download Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις Σωματιδιακής Ακτινοβολίας με την Ύλη

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Η ακτίνα του ατόμου είναι της τάξης του: Η ακτίνα του πυρήνα είναι της τάξης του:. Υποθέτοντας ότι η πιθανότητα αλληλεπίδρασης ανά μονάδα επιφάνειας στόχου (βλέπε στα επόμενα, ενεργός διατομή) είναι η ίδια, τότε:. Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις Σωματιδιακής Ακτινοβολίας με την Ύλη. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις Σωματιδιακής...

 • : : (2He), (e) +(e+), ), () : , , , (), (p), (n), , : ,,, , p, n, , , , : , : , Compton, ( ): , -

 • () , 0: , , , d(,)/d: , ; d: ( ) . , , ()

 • ()

 • () L e-1 :

 • : : () ( Coulomb ) ( ) Cherenkov (, , , )

  ( ) ( )

 • Bethe-Bloch (I)brxyzeeV v ze . .

 • Bethe-Bloch (I)

 • Bethe-Bloch (II)bmin : DeBroglie : , pmax=2mv

  : , :

 • Bethe-Bloch (IV)bmax

 • Bethe-Bloch (V)+ - U

 • ~1 =3 Minimum Ionizing Particle

  >>1

 • x = log10(p/M)C, 0, x0

 • ()

 • () CF4

 • , , , Gaussian Y

 • Bethe=Bloch (z=1) :

 • () :

 • ()

 • () p.e.: , Rayleigh: ( , ) Compton: Compton , knuc.: .. ke: ..

 • ()

 • (II)

 • () ( ) Poynting homson

 • Compton

 • + e+ + e- + () + e- e+ + e- + (e-)

 • Cherenkov

 • Cherenkov

 • CherenkovR

 • texp=f(,,Vx,Vy,Vz)Track FitUsing the Pulse Arrival Time(x,y,z)c