Γλώσσα Δ΄. Ενότητα 7. Επανάληψη 7ης Ενότητας

of 42 /42
ΟΝΟΜΑ…………………………………………………………… ∆ηµιουργός: Μανιάτη Αγγελική Η Ελιά Η Ελιά Η Ελιά Η Ελιά Γραµµατική και ασκήσεις Γραµµατική και ασκήσεις Γραµµατική και ασκήσεις Γραµµατική και ασκήσεις Τι παθαίνουν τα φωνήεντα 1. Έκθλιψη (Ε)- Αφαίρεση (ΑΦ)- Αποκοπή (ΑΠ) α. Έκθλιψη: Από εδώΑπ' εδώ (Φεύγει το τελευταίο φωνήεν της πρώτης λέξης). β. Αφαίρεση: Θα έρθωΘα 'ρθω(Φεύγει το πρώτο φωνήεν της δεύτερης λέξης). γ. Αποκοπή: ∆ώσε τα∆ώσ' τα ( Φεύγει το τελευταίο φωνήεν της πρώτης λέξης. Η διαφορά απ την έκθλιψη είναι ότι εδώ η δεύτερη λέξη αρχίζει από σύµφωνο). 2. και , για και , για και , για και , για και αυτό κι αυτό. για αυτό γι' αυτό Το κι κι κι κι το χρησιµοποιούµε πριν από λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν. Συ- χνότερα χρησιµοποιούµε το και , ενώ το κι κι κι κι χρησιµοποιείται στη λογοτεχνία. 3. Το επίρρηµα µέσα µέσα µέσα µέσα και οι ιδιοτροπίες του. Μέσα απόΜέσ' από Μέσα στοΜες στο Εφάρµοσε αυτά που έµαθες: 1. Γράψε τις φράσεις κάνοντας έκθλιψη αφαίρεση και αποκοπή όπου µπορούν να γίνουν: Από τα κόκαλα βγαλµένη.Με λογισµό και µε όνειρο. Στείλε τα χαιρετίσµατα στη µάνα. Εµείς για αλλού κινήσαµε και αλλού η ζωή µας πάει. Πού είσαι και σε γύρευα; Μέσα στη θάλασσα, µέσα από τα κύµατα. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Ε Ν Ο Τ Η Τ Α

Embed Size (px)

description

xristx.blogspot.gr

Transcript of Γλώσσα Δ΄. Ενότητα 7. Επανάληψη 7ης Ενότητας

  • 1. : 7 1. ()- ()- (). : ( ).. : ( ).. : ( . ). 2. , . . - , .3. . : 1. : . . . . ; , . .

2. (. ), . : : . - . . . - . //,, // :. . . 102. ... ... 3. - . ...... . : , , ( , ) (, , ) (, , ) (, , , , ) , , . (, ) , ( , , ) () ( , ) : -, , , , , , , , , , , , , , . 4. :, , , , , , , , , -, , , , , , , , :...: - , , , , . : , , , .. : , , , .. : , , .. , , . .. : ., , .. -, - () - ... , , .. : , , , .: : , , -. 5. - - - -. .. - - - . 41 . : , . - : ( .) ( .) 6. -, -, -, -, -, -, -, -, - , --, -, -,--, , . : : : _________________ ___________________________________ __________________________________ _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________ .44 . : , . .... .. . : , , -, 7. , . , , , -. -, . -.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________: 8. . . . :1) 2) : : eva-eduxristx.blogspot.gr 9. : . . . . : . . . (, ) (,) , , ,, , , , : eva-eduxristx.blogspot.gr 10. - - - - : eva-edu xristx.blogspot.gr 11. !/ / : eva-edu xristx.blogspot.gr 12. . . . ;.................................................................................................................................................................................................................................................. ; ............................................................................................................ ............................................................................................................ , = = . , , , : eva-edu xristx.blogspot.gr 13. , . , , . . . . . :1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. : eva-edu xristx.blogspot.gr 14. . . . - - - - = - , -, -, -,- = = : eva-edu xristx.blogspot.gr 15. - - - - : eva-edu xristx.blogspot.gr 16. " "1. , . .. . . .. 2. , . ... , , .. , , .. , , .. - , (, .) (,) . 17. ( ) : //,,///. , . -, , . : : (), (), (), (), (), (), . (), () () (, ) ( ), () ( ) ( ) (, ) .. , .. . 18. , .:, , , () - () () -() -() () - : -, -, -, -, -, - . . . . . . . . SERKOS .: http://serkos-itaximou.blogspot.gr/ 19. , . , , 1. 1 , 2. 3, . 4 , . . 4 .. , . 5 50 , 60 70, . , , 6, 7, 30, 40 50 . , 140 . , 35-40 . , , . , , . 140 . , , . 1 ; - , .2 ; . .3 : . .4 : , 5 : , 600 ( 200 .). 192,28 . 6 : (), , 688 ..7 : , . 31 2013 20. . 1. . . 2 ............... ........2. ; 3. ; ... ...... ...... ...... .... 1. .1 : .: 31 2013 21. 2. ( ). 33. , . , , , , , 31 2013 22. 4. . 45. , . 6. . , , .... 31 2013 23. 1. . , . 5 , . . 2. , , , . . , . . 3. 4. 1: , 2: 3: 4: 5: 5. 31 2013 24. :_____________________________________________________________ 1. : ____________ ( ) . - ____________;( ) ____________;( - -)____________( ) . - ____________( ). ____________( ) . - ____________( ) ; - ____________( ) ____________( ). ____________( ) ____________( ) . - . . ____________( ) , .2. , , :) .______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) .______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) .______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) - .______________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. . :__, __, ____, __, __, ____, __,__, __, ____, __, ____, ____,__, __, __, __, __, ____,____, ____, __.xristx.blogspot.gr 25. 4. :) () __________ .) () __________ () __________.) () __________ .) () __________ ( ) __________ -, () __________.) () __________ () __________.) () __________ .5. - :) () ____________ , ()____________ () ____________ .) () ____________ .) () ____________ , () ____________.) () ____________ - .) () ____________ () ____________ .6. : .___________________________________________________________________________ .___________________________________________________________________________ .___________________________________________________________________________ .___________________________________________________________________________7. - : . , , , . -. . , , , , . .____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. :) ____________________ .) ____________________.) ____________________ .) ____________________ .) , , ____________________.) , __________________. xristx.blogspot.gr 26. xristx.blogspot.gr 27. 7:............................................................ : ...........................1. : , 15 . , . , , , , . . . , .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. : . . . .. 3. , , : __________ __________ _______ __________ __________ ________ __________ __________ _______ __________ __________ _______ __________ __________ _______ __________ __________ _______xristx.blogspot.gr 28. 4. , , , , .) .) ________________________) ________________________) ________________________) _______________________) _______________________5. , , : . . . . . . .6. : . ___________________________ . . .xristx.blogspot.gr 29. 7. : ............................ () . ................. () . ................... () . ....................... () . .................. () . ................. (). ................. (). ................... () . ................... (), . ................... (). .................... () . .................. () . .................... () . ....................... () . ................... () . .................... (). ................... () . ................... () . .................(). ..................(). ................... () . .................. () . ................. ()! 8. , -, -, -, -, -: xristx.blogspot.gr 30. 9. :o + ................................o + ................................o + ................................o + ................................o + ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. :............................... ................................ ................................................................................................................................ ................................xristx.blogspot.gr 31. 11. . . . . , , . , . , , .http://www.proodeftikidask.com . !!!xristx.blogspot.gr 32. 7 : __________________________________________ :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1. . ! ) ________________ ____________________) ___________________ ______________________) __________________________________________) __________________________________________) ____________________ _______________________) ____________________ _______________________2. . ( ., .) ) __________, ______________ ___________, ______________) __________, ______________ ___________, ______________) __________, ______________ ___________, ______________) __________, ______________ ___________, ______________) __________, ______________ ___________, ______________3. .) ; .) ; _____.) ; ( ). , , - . , - , - , , . - - . , . 33. 6 : : : :7 ::. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. :2. : ................. . .............. ............... , ........... . .......... , , , ............. . xristx.blogspot.gr 34. 3. () ( , ) :....................................... (....................................) : ....................................... (....................................) : ....................................... (.....................................) :....................................... (.....................................) :....................................... (.....................................) : ....................................... (.....................................) : ....................................... (.....................................) :....................................... (.....................................) : ....................................... (.....................................) : ....................................... (.....................................) : ....................................... (.....................................)4. : ................................ . ..................................... . ..................................... . .................................. . ................................... ,, ................................... . .................................. .xristx.blogspot.gr 35. 5. ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................6. :7. : xristx.blogspot.gr 36. xristx.blogspot.gr 37. . , , , , , . . , . , . . ... . , , . , , , ! , , , , . , ...8. : ;............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ;.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... xristx.blogspot.gr 38. .........................................................................................................................................9. 1: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 4: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 5: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. : xristx.blogspot.gr 39. :.. ;: . :.. - 7: H -1. : . . . , . . . , , ... . , . , , ... , . . , . , ... , , 2004, 24-25.1. : ;.............................................................................................................. ; ;.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ;........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 40. 2. :..., ..., ..., ..., ..., ......, ..., ..., ......, ...,..., ..., ..., ...., ..., ..., ..., ....3. : .......................... . () ......................... () ............................ . () ............................ . () ................................ . ( )4. : ........................... . () .......................... . () ............................. . () .............................. . () ............................ . ()5. , : :........................................ :........................................ :........................................ :........................................ :........................................ : ........................................ :........................................ :........................................ :........................................ :........................................ :........................................ :........................................ 41. 6. . (, , , , ) ............................ ............................. ( ). , ........................ ................................. . ...........................................7. : , , , .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. . ; . . , . . . ( , , , , , .)http://www.proodeftikidask.com