ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

19
ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ - ΚΥΒΙΣΘΗΣΗ

Transcript of ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Page 1: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ

ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ - ΚΥΒΙΣΘΗΣΗ

Page 2: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 3: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Mάλια, ανάκτορο. Xρυσή επένδυση λαβής ξίφους με παράσταση ακροβάτη. Nεοανακτορική εποχή.Hράκλειο, Aρχαιολογικό Mουσείο.

Page 4: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

• Ακροβατική επίδειξη αποτελούσε η κυβίσθηση, άσκηση εδάφους που περιλάμβανε κατακόρυφους αναστροφής. Αθλητής που εκτελεί κυβίσθηση με το σώμα λυγισμένο ανάστροφα σε κύκλο απεικονίζεται στο χρυσό έλασμα από τα Μάλια, που αποτελούσε επένδυση λαβής ξίφους. Έχει υποτεθεί ότι, όπως είναι γνωστό από τα μεταγενέστερα χρόνια, έτσι και στα μινωικά ανάκτορα, κατά τη διάρκεια τελετουργικών επιδείξεων, το ίδιο το ξίφος στερεωνόταν όρθιο με τη λεπίδα προς τα πάνω και ο αθλητής εκτελούσε την αναστροφή πάνω από την αιχμή προσπαθώντας να μην πληγωθεί.

Page 5: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 6: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 7: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 8: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 9: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 10: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 11: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 12: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 13: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 14: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 15: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 16: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 17: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 18: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Page 19: ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ