ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ · 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ...

of 15 /15
1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΩΝΙΩΝ Υπολογισμός παραστάσεων 1. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων : α) 4 6 β) 6 4 γ) 2 3 4 δ) 4 6 ε) 3 4 2. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων : α) 2 3 β) 3 2 γ) 2 3 6 δ) 3 4 ε) 6 3. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών: α) 75 β) 15 γ) 105 δ) 195 ε) 165 4. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών: α) 465 β) 1155 γ) 465 δ) 555 ε) 795 5. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων : α) 15 75 15 75 β) 65 20 65 20 γ) 5 5 8 8 8 8 δ) 17 13 17 13 90 90 90 90 6. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων : α) 3 6 3 6 β) 3 3 16 16 16 16 γ) 3 3 8 8 8 8 δ) ημ20° · συν10° + συν20° · ημ10° 7. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων : α) 3 12 3 12 β) 4 4 9 9 9 9

Embed Size (px)

Transcript of ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ · 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ...

 • 1

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

  ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

  ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΩΝΙΩΝ

  Υπολογισμός παραστάσεων

  1. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 4 6

  β)

  6 4

  γ)

  2

  3 4

  δ) 4 6

  ε)

  3 4

  2. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 2 3

  β)

  3 2

  γ)

  2

  3 6

  δ) 3 4

  ε)

  6

  3. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

  α) 75 β)15 γ) 105 δ) 195 ε) 165

  4. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

  α) 465 β)1155 γ) 465 δ) 555 ε) 795

  5. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 15 75 15 75

  β) 65 20 65 20

  γ)

  5 5

  8 8 8 8

  δ)

  17 13 17 13

  90 90 90 90

  6. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 3 6 3 6

  β) 3 3

  16 16 16 16

  γ)

  3 3

  8 8 8 8

  δ) ημ20° · συν10° + συν20° · ημ10°

  7. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 3 12 3 12

  β)

  4 4

  9 9 9 9

 • 2

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  γ)

  7 7

  16 16 16 16

  δ) ημ40° · συν5° + συν40° · ημ5°

  8. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 80 50

  1 80 50

  β)

  50 85

  1 50 85

  9. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 125 80

  1 25 80

  β)

  10 20

  1 10 20

  10. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 35 5

  1 35 5

  β)

  40 20

  1 40 20

  11. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 4 8 4 8

  9 9 9 9

  β) 4 17 4 17

  18 18 18 18

  γ)

  3 7 3 7

  16 16 16 16

  δ) 2 5 2 5

  7 7 7 7

  12. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 115 55 115 55

  β) 28 17 28 17

  γ) 51 6 6 51

  δ) 28 107 28 107

  13. Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων :

  α) 40 85 5 50

  β) 28 17 72 163

  γ) 51 6 84 129

  δ) 52 38 52 128

  Απλοποίηση παραστάσεων

  14. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις : α) A=συν7x · συν6x – ημ7x · ημ6x

  β) B=4 4

  x x x x

 • 3

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  γ) Γ= 2 2

  ( )3 3

  x x x x

  δ) Δ= ημ(α + β) · ημβ + συν(α + β) · συνβ

  ε) Ε=3 3 3 3

  2 2 2 24 4 4 4

  x x x x

  15. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις : α) Α= συν4x · συν(- 3x) - ημ4x · ημ(- 3x)

  β) Β= 3 3

  x x x x

  γ) Γ= 6 6

  x x x x

  δ) Δ= ημ(α + β) · ημβ + συν(α + β) · συνβ

  ε) Ε= 4 4 4 4

  x x x x

  16. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις :

  α) 5 5

  2 26 6 6 3

  x x x x

  β) Β= 2

  2 23 3 6 3

  x x x x

  γ) Γ= 3 3

  x x x x

  δ) Δ= 2 2 2

  3 2 3 23 6 3 3

  x x x x

  17. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις:

  α) Α= 3 6

  13 6

  β) Β=

  2

  9 92

  19 9

  γ) Γ= 3 ( )

  1 3 ( )

  x x

  x x

  δ) Δ=

  6 6

  16 6

  x x

  x x

  18. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις:

  α) Α=

  2

  15 15

  21

  15 15

  x x

  x x

  β) Β=

  10 4

  9 9

  10 41

  9 9

  x x

  x x

 • 4

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  γ) Γ=

  5

  36 36

  51

  36 36

  x x

  x x

  δ) Δ= 6 6

  16 6

  x x

  x x

  19. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις : α) ημ2α · συνα - συν2α · ημα

  β) ημ(α + 45°) · συν(α - 45°) - συν(α + 45°) · ημ(α - 45°)

  γ) ημ(α + β) · ημβ + συν(α + β) · συνβ

  δ) συν(α + β) · συν(α - β) - ημ(α + β) · ημ(α - β)

  ε) συν2α — ημ2α · εφα ,με συνα 0

  στ) 3

  13

  , με συνα 0

  ζ) 1 1

  2 2

  Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών αθροίσματος και διαφοράς γωνιών

  20. α) Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α-β αν :

  i) ημα =4

  5 , ημβ =

  12

  13 , 0 < α <

  2

  και

  2

  < β < π

  ii) συνα = 5

  13 , ημβ =

  3

  5, 0 < α <

  2

  και

  2

  iii) ημα = 12

  15 , συνβ =

  24

  25 , 0 < α <

  2

  και π < β <

  3

  2

  21. α) Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α+β αν :

  i) ημα =4

  5 , εφβ =

  3

  4 ,

  2

  < α

 • 5

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  23. Να υπολογίσετε:

  α) την εφ(45° + α) , αν 3

  2

  < α < 2π και συνα =

  3

  5 ,

  β) το ημ(45°- α), αν π < α < 3

  2

  και ημα =

  3

  4 ,

  γ) το συν(30° - α), αν εφα = 3

  4 και π < α <

  3

  2

  .

  Αποδείξεις τριγωνομετρικών ταυτοτήτων

  24. Να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες: α) ημ(x - π) =- ημx β) συν(x - π) = - συνx

  γ) συν(x + y) · συν(x - y) - συν2x · συν2y- ημ2χ · ημ2y

  δ) ημ(x + y) · ημ(x - y) = ημ2x · συν2y - συν2x · ημ2y

  ε) 2ημ(30° + α) = 3 · ημα + συνα στ) 2 ημ(45° - α)= συνα - ημα

  ζ) 4 4

  η)

  1

  4 1

  25. Να αποδείξετε ότι:

  α) ( )

  β)

  ( )1

  γ) ( )

  26. Να αποδείξετε ότι:

  α) 4

  x xx

  x x

  β)

  2 24

  2 24

  x x

  x

  x x

  γ) 3 3

  3 3

  x x

  x

  x x

  δ) 2 2

  2 2

  1011 9

  1 10

  x xx x

  x x

  27. Να αποδείξετε ότι:

  α) 23

  6 6 4x x x

  β) 2 2 2

  1

  3 3 2x x x

  γ) 7

  6 6x x x

  δ)

  2 2

  2 2

  ( ) ( )2

  x y x yx y

  x y

  28. Να αποδείξετε ότι:

  α) (y )3 6 3 6

  x y x y x

 • 6

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  β) (x y)4 4 4 4

  x y x y

  γ) 4 4

  25

  14 4

  x x

  x

  x x

  29. Να αποδείξετε ότι: α) συν(45° -x) - ημ(45° + x) = 0

  β) συν(45° +x) - ημ(45° - x) = 0

  γ) (συνα - ημα)(συνβ - ημβ) = συν(α - β) - ημ(α + β)

  δ) (συνα + ημα)(συνβ - ημβ) = συν(α + β) + ημ(α - β)

  ε) ( )

  1( )

  στ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  η) ( ) ( )

  ( ) ( )

  30. Να αποδείξετε ότι: α) συνα - συν(α + 60°) + συν(α + 120°) = 0

  β) ημα + ημ(α + 120°) + ημ(α + 240°) = 0

  γ) συνα + συν(α + 120°) + συν(α + 240°) = 0

  δ) συν68° · συν78° + συν22° · συν12° - συν10° = 0

  ε) ημ30° - ημ47° · ημ13° + ημ43° · ημ77° = 1

  31. Να αποδείξετε ότι:

  α) ημ75° - ημ15° = ημ45° β) συν35° + συν25° = 3 · συν5°

  γ) ημ15° + εφ30° · συν 15° =6

  3 δ) ημ20° + 2ημ40° - ημ100° = ημ40°

  32. α) Να υπολογίσετε τα παρακάτω: i) συν(α - β + γ) ii) ημ(α + β + γ)

  iii) ημ(α - β - γ) iv) συν(α + β — γ)

  β) Για τις επιτρεπόμενες τιμές των γωνιών α, β και γ να αποδείξετε ότι

  ( )1

  33. Για τις επιτρεπόμενες τιμές των α, β, α + β και α- β να αποδείξετε ότι:

  α) ( )

  ( )

  β) 2 ( )

  ( ) ( )

  γ) 2 2

  2 2( ) ( )

  1

  δ) εφ(α + β) - εφα - εφβ = εφα · εφβ · εφ(α + β)

 • 7

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ε) (1 ) (45 )

  (45 )1

  a

  34. Για τις επιτρεπόμενες τιμές των α, β, α + β και α- β να αποδείξετε ότι:

  α) 2 ( )

  ( ) ( )

  β) ( ) ( )

  ( ) ( )

  γ) 2 2( ) ( )

  δ) ( )

  ( )

  35. Για τις επιτρεπόμενες τιμές των α, β και α + β να αποδείξετε ότι:

  α) (1 ) (45 )

  (45 )1

  a

  β) 2 ( )

  ( )2 ( )

  γ) σφ15ο-εφ15° = 2εφ60°

  36. Να αποδείξετε ότι:

  α) ημ2(30° + α) - ημ2(30° - α) = 3 ημα · συνα

  β) ημ2(30° + α) + ημ2(30° - α) - ημ2α = 1

  2

  γ) συν2(30° + α) + συν2(30° - α) + ημ2α = 3

  2

  δ) συν2α + συν2 (120° + α) + συν2 (120° - α) = 3

  2

  37. Να αποδείξετε ότι: α) 2ημ(α + 45°) · ημ(α - 45°) = ημ2α - συν2α

  β) 2συν(α + 45°) · συν(45° - α) = συν2α - ημ2α

  γ) 2ημ(α + 45°) · συν(β - 45°) = συν(α - β) + ημ(α + β)

  38. Να αποδείξετε ότι: α) (συνα + συνβ)2 + (ημα + ημβ)2 = 2 [1 + συν(α - β)]

  β) (συνα + ημβ)2 + (ημα - συνβ)2 = 2[1 - ημ(α - β)]

  39. Να αποδείξετε ότι: α) ημ2(α- β) + 2ημ(α - β) · συνα · ημβ + ημ2β = ημ2α

  β) συν2(α - β) - 2συν(α - β) · συνα · συνβ + συν2β = ημ2α

  γ) ημ51° - ημ28° · συν323° - συν28° · ημ323° = ημ23° · συν23°· συν5°

  Τριγωνομετρικές ταυτότητες υπό συνθήκη

  40. Αν 2ημ(α + β) = 3ημ(α - β), τότε για τις επιτρεπόμενες τιμές των α και β να αποδείξετε ότι εφα = 5εφβ.

 • 8

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  41. Αν συν(α + β) = 0, να αποδείξετε ότι ημ(α + 2β) = ημα.

  42. Αν ημ(x + y) =3

  4 και ημ(x - y) =

  1

  2, τότε για τις επιτρεπόμενες τιμές των x και y να αποδείξετε

  ότι εφx =5εφy .

  43. Αν 1

  2x ,να αποδείξετε ότι: ( ) ( )x y x y x y

  44. Αν ( ) 2 ( )x y x y ,τότε να αποδείξετε για τις επιτρεπόμενες τιμές των x,y ,x-y και

  x +y ότι :1

  3x y

  45. Να αποδείξετε ότι: α) αν 3ημβ = ημ(2α + β), τότε για τις επιτρεπόμενες τιμές των x,y και x + y

  ισχύει εφ(α + β) = 2εφα ,

  β) αν ημ(2α + β) = 2ημβ, τότε για τις επιτρεπόμενες τιμές των α, β και α + β

  ισχύει εφ (α + β) = 3εφα.

  46. Αν α + β = 4

  , να αποδείξετε ότι:

  α) (1 +εφα)(1 + εφβ) = 2 β) (1 - σφα)(1 - σφβ) = 2

  47. Αν α + β + γ =2

  ,να αποδείξετε ότι:

  α) εφα · εφβ + εφβ · εφγ + εφγ · εφα = 1

  β) εφ2α + εφ2β + εφ2γ 1

  48. Έστω x, y (0, 2

  ) να αποδείξετε ότι:

  α) αν εφx = 1

  και εφy =

  1

  1

  , με κ > 0, τότε χ + y =

  4

  ,

  β) αν εφx =3

  4

  , εφy =

  1

  3

  και 1 < κ < 4, τότε x - y = .

  6

  49. Να αποδείξετε ότι: α) αν α + β = γ, τότε συν2α + συν2β + συν2γ - 2συνα · συνβ · συνγ = 1,

  β) εφ(α- β) + εφ(β- γ) + εφ(γ- α) = εφ(α- β) · εφ(β- γ) · εφ(γ - α).

  50. Αν εφα = x και εφβ =x + 1,τότε για τις επιτρεπόμενες τιμές των γωνιών α και β και

  για κάθε x R:

  α) να δικαιολογήσετε γιατί β > α,

  β) να υπολογίσετε τη σφ(β- α) ως συνάρτηση του x,

  γ) να βρείτε σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας β - α.

  51. Αν α + β + γ = 180° και σφθ = σφα + σφβ + σφγ με 0° < θ < 90°, να αποδείξετε ότι:

  α) 2

  ( )

  β) ημ3θ = ημ(α - θ) · ημ(β - θ) · ημ(γ - θ)

 • 9

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  52. Αν εφα = 3εφβ, να αποδείξετε ότι για τις επιτρεπόμενες τιμές των γωνιών α, β και α - β ισχύει

  εφ2(α - β) 3

  4.

  53. Να αποδείξετε ότι για κάθε α και β ισχύει :

  i) συν(α + β) · συν(α - β) συν2α

  ii) ημ(α + β) · ημ(α - β) ημ2α

  54. Να αποδείξετε ότι για κάθε α και β ισχύει :

  α) 2 2

  4

  β) 1 1

  Προσδιορισμός είδους τριγώνου

  55. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : 2 ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι

  ισοσκελές με βάση την πλευρά ΒΓ.

  56. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : 2 ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο.

  57. Να εξετάσετε αν υπάρχει τρίγωνο στο οποίο ισχύει : 1 .

  58. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : 1

  ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι

  ορθογώνιο με ορθή την γωνία ̂ .

  59. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : 1

  ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι

  ορθογώνιο με ορθή την γωνία ̂ .

  60. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : ( )

  2

  ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο

  είναι ορθογώνιο με ορθή την γωνία ̂ .

  61. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : (A )

  2

  ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο

  είναι ορθογώνιο με ορθή την γωνία ̂ .

  62. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : 1

  1

  ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο

  είναι ισοσκελές.

  63. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : 1

  1

  ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο

  είναι ισοσκελές.

 • 10

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Υπολογισμός γωνιών

  64. Σ’ ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι συνΑ =21

  29 και συνΒ =

  4

  5. Να υπολογίσετε το συνημίτονο της

  εξωτερικής γωνίας Γ του τριγώνου.

  65. Δίνονται γωνίες , y 0,2

  x

  για τις οποίες ισχύει : 2 (x ) 1 4y x y .

  Να αποδείξετε ότι 3

  x y

  66. Δίνονται γωνίες , y 0,2

  x

  για τις οποίες ισχύει : 2 (x ) 1 4y x y .

  Να αποδείξετε ότι 6

  x y

  67. Δίνονται γωνίες , y 0,2

  x

  για τις οποίες ισχύει : ( x 3)( 3) 2 2y x y .

  Να αποδείξετε ότι 6

  x y

  68. Δίνονται γωνίες , y 0,2

  x

  για τις οποίες ισχύει : ( x 1)( 1) 2y x y .

  Να αποδείξετε ότι 4

  x y

  69. Δίνονται γωνίες , y 0,2

  x

  ,με x y , για τις οποίες ισχύει : y x

  xx y

  .

  Να αποδείξετε ότι x y .

  70. Δίνονται γωνίες , y 0,2

  x

  ,τέτοιες ώστε οι ,x y να είναι ρίζες της εξίσωσης

  2 3 6 2 0 .Να αποδείξετε ότι 3

  x y

  .

  71. Δίνονται γωνίες , y 0,2

  x

  ,τέτοιες ώστε οι ,x y να είναι ρίζες της εξίσωσης

  2 3 1 3 0 .Να αποδείξετε ότι 4

  x y

  .

  Αποδείξεις τριγωνομετρικών ταυτοτήτων με γωνίες τριγώνου

  72. Για τις γωνίες Α, Β και Γ ενός τριγώνου ΑΒΓ, να αποδείξετε ότι:

  α) 2 Β Γ Α ( )

  β) Α ( ) 2 Β Γ

 • 11

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  γ) ( ) Γ ( ) 2

  73. Για τις γωνίες Α, Β και Γ ενός μη ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, να αποδείξετε ότι:

  α) ( )

  φΒ( )

  β) ( )

  φΒ( )

  74. Για τις γωνίες Α, Β και Γ ενός τριγώνου ΑΒΓ, να αποδείξετε ότι:

  α) Α Γ ( ) ( ) ˆσφΓ, 90

  Α Γ ( ) ( )

  β) σφΑ· σφΒ + σφΒ · σφΓ + σφΓ · σφΑ = 1

  γ) Α Β Γ

  2Β Γ Α Γ Α Β

  δ) 2 2 2 2 2 2

  ( ) Γ ( ) ( )0

  ε) σφΑ+σφ σφΒ+σφΓ σφΓ+σφΑ

  1εφΑ+εφ εφΒ+εφΓ εφΓ+εφΑ

  75. Για τις γωνίες Α, Β και Γ ενός μη ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, να αποδείξετε ότι:

  2 2 2

  1 εφ εφ 1 εφ εφ 1 εφ εφ 3

  Α Β Γ

  Τριγωνομετρικές εξισώσεις

  76. Να λύσετε τις εξισώσεις :

  α) 1

  3 3 2x x

  β)

  32

  6 2x x

  γ) 16 3

  x x

  δ) 14 4

  x x

  77. Να λύσετε τις εξισώσεις :

  α) 23

  x x

  β) 3 33

  x x

  78. Να λύσετε τις εξισώσεις :

  α) 112 12

  x

  β) 2 2 112 3 4 6

  x x x x

 • 12

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  γ) εφ(x + α) = 7, όταν εφα =3

  4

  79. Να λύσετε την εξίσωση : 2 2 04

  x x

  στο διάστημα (0,2π)

  80. Να λύσετε τις εξισώσεις :

  α) 2 36 3

  x x x

  β) 3 3 3

  x x x x

  81. Να λύσετε τις εξισώσεις :

  α) 1

  6 6 2x x

  β) 3 2

  3 6 4

  xx x

  82. Να λύσετε την εξίσωση : 14

  x x

  στο διάστημα (0,2π)

  83. α) Να αποδείξετε ότι 2

  4.

  4 4 1

  xx x

  x

  β) Να λύσετε την εξίσωση 2 3.4 4

  x x

  84. Αν ισχύει :εφα=2 ,να λύσετε την εξίσωση : 1

  ( )3

  x

  85. Αν ισχύει: 1

  2 ,να λύσετε την εξίσωση : ( ) (x )x x

  86. Αν ισχύει :εφα=-2 ,να λύσετε την εξίσωση : ( ) 3 ( ) 0x x

  87. Αν ισχύει: 5

  4 ,να λύσετε την εξίσωση : 9 ( ) (x )x

  88. Δίνεται γωνία ,2

  έτσι ώστε 2 5

  5

  α) Να βρείτε το συνα και την εφα

  β) Να λύσετε την εξίσωση εφ(x+α)=3.

  89. Να λύσετε τις εξισώσεις :

  α)

  3 2 36

  1

  26

  x x

  x x

  β) 6

  3

  6 6

  x

  x x

 • 13

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  90. α) Να αποδείξετε ότι : ( ) ( ) 2

  β) Να αποδείξετε ότι : 6 4 2 5x x x x

  γ) Να λύσετε την εξίσωση : 6 4 5 0x x x

  91. α) Να αποδείξετε ότι : ( ) ( ) 2

  β) Να αποδείξετε ότι : 8 4 2 6 2x x x x

  γ) Να λύσετε την εξίσωση : 8 4 8 0x x x

  92. α) Να αποδείξετε ότι : 2 2( ) ( )

  β) Να αποδείξετε ότι : 2 2 2 26 3 4x x x x

  93. α) Να αποδείξετε ότι : 2 2( ) ( )

  β) Να αποδείξετε ότι : 2 2 2 28 2 12 6x x x x

  γ) Να αποδείξετε ότι : 2 2 2 27 3 5 4x x x x

  Συνδυαστικά θέματα

  94. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και η εξίσωση 2 2014 3 2013 0 (1)x x .

  Αν οι εφΑ και εφΒ είναι ρίζες της εξίσωσης (1),να βρείτε τη γωνία ̂ .

  95. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και η εξίσωση 2 671 3 2016 0 (1)x x .

  Αν οι εφΑ και εφΒ είναι ρίζες της εξίσωσης (1),να βρείτε τη γωνία ̂ .

  96. Αν σε ένα τρίγωνο ισχύει 2 2 2 να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο

  στο Α

  97. Αν σε ένα τρίγωνο ισχύει 2 2 2 να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι

  ορθογώνιο στο Γ

  98. Να λύσετε την εξίσωση 25 2 5x x x x

  99. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ , για το οποίο ισχύει:3

  5 και

  1

  10

  α) Να υπολογίσετε τα:

  i) ( ) ii) ( )

  iii) ( ) iv)

  β) Να αποδείξετε ότι :

  i) 9

  ii) 6

  γ) Να δείξετε ότι ˆ ˆ

 • 14

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  100. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ ,με ˆ2

  για το οποίο ισχύει:

  3 10

  10 και

  10

  10

  α) Να υπολογίσετε τα:

  i) ( ) ii) ( )

  iii) ( ) iv)

  β) Να αποδείξετε ότι :

  i) 1

  2

  ii) 1

  2

  γ) Να βρείτε την εφΓ και τη γωνία ̂

  101. Δίνονται τρεις γωνίες α, β, γ έτσι, ώστε α 0, β 0, γ 0, α + β +γ = π και 3 10

  10 ,

  10

  10

  α) Να αποδείξετε ότι:

  i) ημ(β+γ) = 10

  10 ii) συν(β + γ) =

  3 10

  10

  iii) εφ(β + γ) = 1

  3

  β) Να υπολογίσετε τα γινόμενα:

  i) συνβ · συνγ ii) εφβ · εφγ

  γ) Αν είναι 0 < γ <2

  , να υπολογίσετε τη γωνία β και την εφγ.

  102. Δίνεται η παράσταση ( ) .4 4

  f x x x

  α) Να αποδείξετε ότι ( ) 2 .f x x

  β) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της παράστασης f (χ) ,

  γ) Να βρείτε για ποια τιμή του x, στο διάστημα (0, 2π), η f (x) παίρνει την ελάχιστη τιμή

  της.

  103. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x) = ημx και g(x) = ( )3

  f x f x

  α)Να γράψετε τη συνάρτηση g στη μορφή g(x) = ρσυν(x + φ), όπου ρ, φ πραγματικοί

  και ρ > 0.

  β) Να λύσετε την εξίσωση 1

  ( ) ( )6 6 2

  g x f x f x g x

  104. Δίνεται η συνάρτηση f (x) = 3 · συνx- ημ3x- συν2x · ημx

  α) Να γράψετε τη συνάρτηση f στη μορφή f (x) = ρσυν(x +φ), όπου ρ, φ πραγματικοί

  και ρ > 0.

  β) Να λύσετε την εξίσωση f (x) - f 3

  x

  = 0 στο διάστημα 3

  ,2 2

  .

 • 15

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  γ) Να αποδείξετε ότι 2 2 24 66 2

  f x f x x

  105. Έστω α και β δύο τόξα στο διάστημα 0,2

  τέτοια, ώστε α + β =5

  .6

  Θεωρούμε την παράσταση Π = ημα + συνβ .

  α) Να αποδείξετε ότι Π = 3 .6

  β) Να προσδιορίσετε την τιμή του α, ώστε η παράσταση Π να παίρνει τη μέγιστη

  τιμή της.

  γ) Για την τιμή του α που βρήκατε στο ερώτημα (β) να υπολογίσετε το β.

  106. Δίνεται η συνάρτηση f (x) = συνx - συνα · συν(x + α) όπου x πραγματικός αριθμός ,

  0 < α < 2

  και συνα 0.

  α) Να αποδείξετε ότι f (x) = ημα · ημ(x + α).

  β) Αν f (x) + f (x - α) = 0, να αποδείξετε ότι x = κπ -2

  , κ Ζ .

  γ) Αν 3

  f

  = ημα, να υπολογίσετε τον αριθμό α.

  δ) Για α = 6

  , να αποδείξετε ότι

  3( ) ( )

  2f x f x x